Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

04.04.2015 1 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül /G.Petridis SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "04.04.2015 1 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül /G.Petridis SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ."— Sunum transkripti:

1 04.04.2015 1 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül /G.Petridis SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ

2 04.04.2015 2 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Terminus + Logos (LOJİ) Terim + Bilim Terim + Bilim Terim : Çeşitli bilim dallarının, sanat ve meslek kollarının özel sözcükleri olarak tanımlanır. Terminoloji: Bir bilim veya sanattaki teknik terimlerin tümüne terminoloji denir.

3  Evrensel Sağlık Dili  Yunanca  Hipokrat _(Corpus Hypocraticum )  Akciğer Kanseri – Cancer  Karkinus,Karsinoma  Siyanotik Kalp Hastalığı  Aristo  Çoğunlukla Tanı ve Cerrahi Terimleri Terimleri  Latince  Vessalius  Çoğunlukla Anatomi Tarihçe 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül 3

4 Latince’nin Değeri  Eski çağlarda orta İtalya'nın Latium bölgesinde konuşulan bir dilidir.  Eski Yunanca’ dan esinlenmiştir. Ancak aldığı kelimeleri de latinleştirmiştir.  Rönesans, Avrupada Lâtin ve Yunan dil ve kültürlerinin incelenmesiyle gelişmiş, Bilim dili de buna paralel gelişmiştir  Bilim terminolojisinde önemli bir yer tutan lâtince'yi öğrenmek, bilimsel çalışmaların ilk şartıdır.

5  Tıbba Felsefi bir yaklaşım getirmiştir  Temel hastalık kuramı; yanlış beslenme  Corpus Hipocratum MS10 YY  Batıl İnançlar ve Büyülü şifa yöntemleri reddedilerek Tıbbın Temel İlkeleri  Hekimlik Babadan Oğula geçişi olan bir meslek dalı  Hipokrat Yemini Hekimlik Tanrısı Asklepios 04.04.2015 5 «Primum Non Nocere» «Önce Zarar Verme» «Koslu Asklepiades»

6  Genel Sağlık İletişiminde Kullanılan Temel Öğelerin Yazılışı, Okunuşu ve Anlamlarını Kavramak   Türeme sistematiği hakkında temel bilgileri edindirmek   Vücut sistemlerin anatomi, fizyoloji ve patolojileri, teşhis ve tedavi yöntemlerini açıklamada kullanılan terminolojiyi edindirmektir Dersimizin Amacı 04.04.2015 6 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

7 04.04.2015 7 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Sağlık Alanında İletişim  Hekim  Hemşire  Tekniker  Hasta ve hasta yakınları

8 04.04.2015 8 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Eğitim  Alan dersleri  Örn : Anatomi ve Fizyoloji  Mikrobiyoloji, Biyokimya  Farmakoloji  Bilgiye Ulaşma, Bilginin Kullanımı  Arşivleme

9 04.04.2015 9 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Sağlık Dili Sözcük oluşumlarının temel kuralları Sözcük oluşumlarının temel kuralları Okunuş biçimleri Okunuş biçimleri Sözcüklerin tekil ve çoğul biçimleri Sözcüklerin tekil ve çoğul biçimleri Önemli ön ekler, eş anlamlı ön ekler Önemli ön ekler, eş anlamlı ön ekler Sisteme göre sıralama Sisteme göre sıralama Bedray Basımevi 0216 6209045 05312810831

10 04.04.2015 10 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Tıbbi Terminoloji Dilbilimsel Temel  Kök  Ön ek  Son ek  Okunuş Kelime dağarcığı

11 04.04.2015 11 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Tıbbi Terminoloji İleum ve İlium

12 04.04.2015 12 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül İLEUM İLİUM

13 04.04.2015 13 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Tıbbi Terminoloji Sisteme göre sıralama  Sistemin anatomisi  Sistemin hastalıklarının belirtileri  Hastalığın tanısı  Tanı yöntemleri  Yapılan ameliyatlar  Tedaviler ve bakım  Kullanılan ilaçlar

14 04.04.2015 14 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Örnek Solunum Sistemi, *Nomina Anatomica’ya göre  NasusTerim  NazusOkunuş  BurunAnlamı Anatomi terimleri (Anotomi terimleri son şekliyle 1955 yılında Paris’te toplanan VI. Uluslararası Anatomistler Kongresi’nde tespit edilmiş, daha sonraki kongrelerde de bazı düzeltme ve değişiklikler yapılmıştır), Anatomik terimler

15 04.04.2015 15 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Örnek Solunum Sistemi  Cyanosis Terim  Siyanoz Okunuş  Morarma Anlam Semptomatik terimler

16 04.04.2015 16 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Solunum Sistemi  Asthma Terim  Astım Okunuş  Bronşların spazmı Anlam Hastalık Terimleri Örnek

17 04.04.2015 17 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Diagnostik Terimler Örnek Solunum Sistemi Solunum sistemi hastalıklarının tanısını koyabilmek için yapılması gereken testler  Bronchoscopy  Bronkoskopi  Hava yollarının bronskoskop ile muayenesi

18 04.04.2015 18 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül Sistemler  HAREKET SİSTEMİ  SOLUNUM SİSTEMİ  KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ  SİNDİRİM SİSTEMİ  ÜRİNER SİSTEM  ÜREME SİSTEMİ  ENDOKRİN SİSTEM  SİNİR SİSTEMİ  DUYU SİSTEMİ

19 AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMAABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMM NNOOPPQQRRSSTTUUVVXXYYZZNNOOPPQQRRSSTTUUVVXXYYZZ S veya K G veya C İ veya Y Ç, C, J veya Y KS İ) Alfabe

20 Sesli Harfler A,E,I (i)O,U,Y Difthonglar (Çift Sesliler) ae = e, oe = ö, au = au, eu = eu, ei = ei, ui = ui. Bunlardan en fazla kullanılan (ae) dir. Sessiz Harfler G,J,Q,X

21 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül 21 a, o, u’dan önce yazılırsa ‘k’ okunur. Cavity-kavite Colon-kolon Cure-kur(C) ae, oe, y ’den önce yazılırsa ‘s’ veya ‘ç’ okunur. Caecum-sekum çekum Coeliacus-Sölyak çölyak (Ch) ‘k’ okunur. Cholesterol-kolesterol C Harfi

22 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül 22 Y) İki sessiz harfin ortasında ‘i’ okunur. Systema-sistem Symbiozis-simbioz Synapse-sinaps Y Harfi

23 Sessiz Harfler  G harfi a, o, u önünde (g), e ve i önünde (c) gibi okunur. Generic Gonad Gigantisme Gastroenteroloji Geriatry  J harfi bazan (C) bazan (J) veya (Y) gibi okunur.  Q harfi'nden sonra daima (u) harfi gelir. (qu = kv) okunur. Ör :a - qua = a - kwa  X harfi çift seslidir. (KS) sesini verir,  ra - dix = ra - diks.  Xerosis-zerozis

24 (Th ) ‘t’ Thallassemia (Ps) ‘s’ okunur. Psychology-saykoloji (Ph) ‘f’ okunur. Nephroptosis-nefrotozis (Pt) ‘t’ okunur. Nephroptosis-nefrotozis Çift Ünsüzlerin Okunuş Kuralları 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül 24

25 (Rh) ‘r’ okunur. Rhythm-ritim (Rrh) ‘r’ okunur. Hemorrhoid-hemoroid (Sch) ‘ş’ okunur. SchizophreniaBronch 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül 25 Çift Ünsüzlerin Okunuş Kuralları

26 Örnekler  Gastroscopia  Gastritis  Gastroenteritis  Gingivitis  Gynecology  Gynecomastia  Gangrene  Chronic  Chemotherapy  Colitis  Colonoscopia  Chronometer  Pharenx 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan 26

27 Sözcüklerin Tekil ve Çoğul Biçimleri Tekil Tekil Son hece Örnek Anlamları -a vertebra omur -is diagnosis tanı -ma condyloma siğil -on phenomenon belirti -um bacterium bakteri -us fungus mantar 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan 27 Çoğul Çoğul Son hece Örnek Anlamları -ae vertebra e omurlar -es diagnos es tanılar -mata condyloma ta siğiller -a phenomen a belirtiler -a bacteri a bakteriler -i fung i mantarlar

28 Sözcüklerin Tekil ve Çoğul Biçimleri Tekil Tekil Son hece Örnek Anlamları -ex apex uç -ix appendix ek parça -y pathy anormal durum durum 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan 28 Çoğul Çoğul Son hece Örnek Anlamları -ices apices uçlar -ices appendices ek parçalar -ies pathies anormal durumlar durumlar

29 ÖN EK, KÖK, SON EK 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan 29 Tıbbi terimler 3 ana parçadan oluşur.

30 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül 30 Protein emia kök Son ek Proteinemia

31 KÖK  REN  NEPHRON  URE  TENSION  LİPİD  GLUCOSE (GLUKOZ)  NAZUS  PHARYNX (FARENKS)  GASTER  CARDIA  BRONCH  INTESTINE 04.04.2015Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül 31

32 04.04.2015 32 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül TIBBİ TERMİNOLOJİ  KÖK RENALGİA REN + ALGIA REN: Böbrek ALGIA: AĞRI ANLAM: Böbrek Ağrısı Durumu

33 04.04.2015 33 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül TIBBİ TERMİNOLOJİ  KÖK UREMIA URE + EMIA EMIA: Kan ANLAM: Kandaki üre durumu

34 04.04.2015 34 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül TIBBİ TERMİNOLOJİ  KÖK HYPERTENSION HYPER: Fazla, aşırı TENSION: Kan basıncı ANLAM: Normalden yüksek kan basıncı

35 04.04.2015 35 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

36 04.04.2015 36 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

37 04.04.2015 37 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

38 04.04.2015 38 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

39 04.04.2015 39 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

40 04.04.2015 40 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül


"04.04.2015 1 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül /G.Petridis SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları