Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ"— Sunum transkripti:

1 SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ
Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül /G.Petridis

2 Terminus + Logos (LOJİ) Terim + Bilim
Terim : Çeşitli bilim dallarının, sanat ve meslek kollarının özel sözcükleri olarak tanımlanır. Terminoloji: Bir bilim veya sanattaki teknik terimlerin tümüne terminoloji denir. Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

3 Tarihçe Evrensel Sağlık Dili Yunanca Latince
Hipokrat _(Corpus Hypocraticum ) Akciğer Kanseri – Cancer Karkinus,Karsinoma Siyanotik Kalp Hastalığı Aristo Çoğunlukla Tanı ve Cerrahi Terimleri Latince Vessalius Çoğunlukla Anatomi Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

4 Latince’nin Değeri Eski çağlarda orta İtalya'nın Latium bölgesinde konuşulan bir dilidir. Eski Yunanca’ dan esinlenmiştir. Ancak aldığı kelimeleri de latinleştirmiştir. Rönesans, Avrupada Lâtin ve Yunan dil ve kültürlerinin incelenmesiyle gelişmiş, Bilim dili de buna paralel gelişmiştir Bilim terminolojisinde önemli bir yer tutan lâtince'yi öğrenmek, bilimsel çalışmaların ilk şartıdır.

5 «Primum Non Nocere» «Önce Zarar Verme»
Tıbba Felsefi bir yaklaşım getirmiştir Temel hastalık kuramı; yanlış beslenme Corpus Hipocratum MS10 YY Batıl İnançlar ve Büyülü şifa yöntemleri reddedilerek Tıbbın Temel İlkeleri Hekimlik Babadan Oğula geçişi olan bir meslek dalı Hipokrat Yemini Hekimlik Tanrısı Asklepios «Koslu Asklepiades»

6 Dersimizin Amacı Genel Sağlık İletişiminde Kullanılan Temel Öğelerin Yazılışı, Okunuşu ve Anlamlarını Kavramak Türeme sistematiği hakkında temel bilgileri edindirmek Vücut sistemlerin anatomi, fizyoloji ve patolojileri, teşhis ve tedavi yöntemlerini açıklamada kullanılan terminolojiyi edindirmektir Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

7 Sağlık Alanında İletişim
Hekim Hemşire Tekniker Hasta ve hasta yakınları Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

8 Eğitim Alan dersleri Bilgiye Ulaşma, Bilginin Kullanımı Arşivleme
Örn : Anatomi ve Fizyoloji Mikrobiyoloji, Biyokimya Farmakoloji Bilgiye Ulaşma, Bilginin Kullanımı Arşivleme Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

9 Sağlık Dili Sözcük oluşumlarının temel kuralları Okunuş biçimleri
Bedray Basımevi Sözcük oluşumlarının temel kuralları Okunuş biçimleri Sözcüklerin tekil ve çoğul biçimleri Önemli ön ekler, eş anlamlı ön ekler Sisteme göre sıralama Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

10 Tıbbi Terminoloji Dilbilimsel Temel Kelime dağarcığı Kök Ön ek Son ek
Okunuş Kelime dağarcığı Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

11 Tıbbi Terminoloji İleum ve İlium Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

12 İLEUM İLİUM Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

13 Tıbbi Terminoloji Sisteme göre sıralama Sistemin anatomisi
Sistemin hastalıklarının belirtileri Hastalığın tanısı Tanı yöntemleri Yapılan ameliyatlar Tedaviler ve bakım Kullanılan ilaçlar Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

14 Anatomik terimler Örnek Solunum Sistemi , *Nomina Anatomica’ya göre
Nasus Terim Nazus Okunuş Burun Anlamı Anatomi terimleri (Anotomi terimleri son şekliyle 1955 yılında Paris’te toplanan VI. Uluslararası Anatomistler Kongresi’nde tespit edilmiş, daha sonraki kongrelerde de bazı düzeltme ve değişiklikler yapılmıştır), Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

15 Semptomatik terimler Örnek Solunum Sistemi Cyanosis Terim
Siyanoz Okunuş Morarma Anlam Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

16 Hastalık Terimleri Solunum Sistemi Örnek Asthma Terim Astım Okunuş
Bronşların spazmı Anlam Örnek Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

17 Diagnostik Terimler Örnek Solunum Sistemi
Solunum sistemi hastalıklarının tanısını koyabilmek için yapılması gereken testler Bronchoscopy Bronkoskopi Hava yollarının bronskoskop ile muayenesi Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

18 Sistemler HAREKET SİSTEMİ SOLUNUM SİSTEMİ KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ
SİNDİRİM SİSTEMİ ÜRİNER SİSTEM ÜREME SİSTEMİ ENDOKRİN SİSTEM SİNİR SİSTEMİ DUYU SİSTEMİ Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

19 Alfabe N O P Q R S T U V X Y Z A B C D E F G H I J K L M S veya K
G veya C İ veya Y KS Ç, C, J veya Y İ)

20 Sesli Harfler A,E,I (i)O,U,Y Difthonglar (Çift Sesliler) ae = e, oe = ö, au = au, eu = eu, ei = ei, ui = ui. Bunlardan en fazla kullanılan (ae) dir. Sessiz Harfler G,J,Q,X

21 C Harfi a, o, u’dan önce yazılırsa ‘k’ okunur. Cavity-kavite
Colon-kolon Cure-kur(C) ae, oe, y ’den önce yazılırsa ‘s’ veya ‘ç’ okunur. Caecum-sekum çekum Coeliacus-Sölyak çölyak (Ch) ‘k’ okunur. Cholesterol-kolesterol Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

22 Y Harfi Y) İki sessiz harfin ortasında ‘i’ okunur. Systema-sistem
Symbiozis-simbioz Synapse-sinaps Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

23 Sessiz Harfler ra - dix = ra - diks. Xerosis-zerozis
G harfi a, o, u önünde (g), e ve i önünde (c) gibi okunur. Generic Gonad Gigantisme Gastroenteroloji Geriatry J harfi bazan (C) bazan (J) veya (Y) gibi okunur. Q harfi'nden sonra daima (u) harfi gelir. (qu = kv) okunur. Ör :a - qua = a - kwa X harfi çift seslidir. (KS) sesini verir, ra - dix = ra - diks. Xerosis-zerozis

24 Çift Ünsüzlerin Okunuş Kuralları
(Th ) ‘t’ Thallassemia (Ps) ‘s’ okunur. Psychology-saykoloji (Ph) ‘f’ okunur. Nephroptosis-nefrotozis (Pt) ‘t’ okunur. Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

25 Çift Ünsüzlerin Okunuş Kuralları
(Rh) ‘r’ okunur. Rhythm-ritim (Rrh) ‘r’ okunur. Hemorrhoid-hemoroid (Sch) ‘ş’ okunur. Schizophrenia Bronch Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

26 Örnekler Gastroscopia Gastritis Chronic Gastroenteritis Chemotherapy
Gingivitis Gynecology Gynecomastia Gangrene Chronic Chemotherapy Colitis Colonoscopia Chronometer Pharenx Öğr.Gör.S.Germeyan

27 Sözcüklerin Tekil ve Çoğul Biçimleri
Çoğul Son hece Örnek Anlamları -ae vertebrae omurlar -es diagnoses tanılar -mata condylomata siğiller -a phenomena belirtiler -a bacteria bakteriler -i fungi mantarlar Tekil Son hece Örnek Anlamları -a vertebra omur -is diagnosis tanı -ma condyloma siğil -on phenomenon belirti -um bacterium bakteri -us fungus mantar Öğr.Gör.S.Germeyan

28 Sözcüklerin Tekil ve Çoğul Biçimleri
Tekil Son hece Örnek Anlamları -ex apex uç -ix appendix ek parça -y pathy anormal durum Çoğul Son hece Örnek Anlamları -ices apices uçlar -ices appendices ek parçalar -ies pathies anormal durumlar Öğr.Gör.S.Germeyan

29 ÖN EK, KÖK, SON EK Tıbbi terimler 3 ana parçadan oluşur.
Öğr.Gör.S.Germeyan

30 emia Protein Son ek kök Proteinemia Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

31 KÖK PHARYNX (FARENKS) GASTER CARDIA BRONCH INTESTINE REN NEPHRON URE
TENSION LİPİD GLUCOSE (GLUKOZ) NAZUS PHARYNX (FARENKS) GASTER CARDIA BRONCH INTESTINE Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

32 ANLAM: Böbrek Ağrısı Durumu
TIBBİ TERMİNOLOJİ KÖK RENALGİA REN + ALGIA REN: Böbrek ALGIA: AĞRI ANLAM: Böbrek Ağrısı Durumu Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

33 ANLAM: Kandaki üre durumu
TIBBİ TERMİNOLOJİ KÖK UREMIA URE + EMIA EMIA: Kan ANLAM: Kandaki üre durumu Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

34 ANLAM: Normalden yüksek kan basıncı
TIBBİ TERMİNOLOJİ KÖK HYPERTENSION HYPER: Fazla, aşırı TENSION: Kan basıncı ANLAM: Normalden yüksek kan basıncı Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

35 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

36 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

37 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

38 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

39 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül

40 Öğr.Gör.S.Germeyan/S.Emül


"SHMYO TIBBİ TERMİNOLOJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları