Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 6: Using Arrays. Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama Dizi – Aynı veri türüne ve aynı ada sahip veri öğelerinin bir listesidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 6: Using Arrays. Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama Dizi – Aynı veri türüne ve aynı ada sahip veri öğelerinin bir listesidir."— Sunum transkripti:

1 Chapter 6: Using Arrays

2 Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama Dizi – Aynı veri türüne ve aynı ada sahip veri öğelerinin bir listesidir. – Her öğe bir indeks tarafından diğerlerinden ayırt edilir. Bir dizi oluşturma ve bildirme double[] sales; sales = new double[20]; Yeni(new) operatör – Nesneleri oluşturmak için kullanılır 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama Dizi Elemanı – Bir dizideki her nesnedir. Alt simge (indis) (veya indeks) – Bir dizinin öğelerinden birinin konumunu köşeli parantez içinde bulunan bir tam sayı gösterir. – Bir dizinin elemanları 0 ile başlayarak numaralandırılır “Bir tarafından kapalı” hatası – Bir dizideki ilk elemanın “0” olduğunu unutmamız sonucu oluşur. 3Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

4 Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama 4Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-1 : Bellekteki 20 satış ürünü dizisi

5 Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama Bir dizi elemanına bir değer atama sales[0] = 2100.00; Elemanın değerini yazdırma Console.WriteLine(sales[19]); 5Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

6 Dizinin Tanıtılması C#’ta, diziler nesnelerdir – Diziler System.Array adında bir sınıfın örnekleridir. Nesnelerin tanıtılması – Sayısal alanlar: 0 – Karakter alanları : ‘\u0000’ or null – bool alanları: false Tanıtıcı liste – Bir dizi için sağlanan değerler listesi 6Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

7 Dizinin Tanıtılması Tanıtıcı liste örnekleri int[] myScores = new int[5] {100, 76, 88, 100, 90}; int[] myScores = new int[] {100, 76, 88, 100, 90}; int[] myScores = {100, 76, 88, 100, 90}; 7Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

8 Dizi Elemanlarına Erişme Alt simgeler kullandığınızda diziler gücünü ortaya çıkarır. Her öğe üzerinde aritmetik işlemler yapmak için döngü kullanma for(int sub = 0; sub < 5; ++sub) myScores[sub] += 3; 8Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

9 (Length) Uzunluk Özelliğini Kullanma (Length) Uzunluk özelliği – System.Array sınıfının bir üyesi – Otomatik olarak bir dizinin uzunluğu tutar Örnekler int[] myScores = {100, 76, 88, 100, 90}; Console.WriteLine("Array size is {0}", myScores.Length); for(int x = 0; x < myScores.Length; ++x) Console.WriteLine(myScores[x]); 9Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

10 foreach Kullanma foreach ifadesi – Her bir dizi öğesi arasında bir alt simge kullanmadan geçiş yapar – Geçici bir yineleme değişkeni kullanır. Otomatik olarak sırayla her bir dizi değerini tutar Örneğin double[] payRate = {6.00, 7.35, 8.12, 12.45, 22.22}; foreach(double money in payRate) Console.WriteLine("{0}", money.ToString("C")); 10Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

11 foreach Kullanma Her dizi öğesine erişmek istediğinizde kullanılır Yineleme değişkeni salt okunur olduğu için, ona bir değer atanamıyor. 11Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

12 Bir Döngü Kullanarak Bir Dizi Arama Arama seçenekleri – for (için) döngüsünü kullanma – While( iken) döngüsünü kullanma 12Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

13 Dizi Aramak için for Döngüsünü Kullanma Dizi aracılığıyla döngü için for ifadesini kullanın Bir Boolean değişkenini bir eşleşme bulunduğunda true olarak ayarlayın Paralel dizilerle geçerli bir çözümdür. 13Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

14 14Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-5 : FindPriceWithForLoop programı

15 Dizi Aramak için for Döngüsünü Kullanma 15Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-6 : FindPriceWithForLoop programının iki kere yürütülmesi

16 Dizi Aramak için while Döngüsünü Kullanma – while döngüsünü eşleşmeleri ararken kullanırız. 16Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

17 17 Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-8 : FindPriceWithWhileLoop programında while döngüsü kullanarak arama yapma

18 Dizi Aramak için while Döngüsünü Kullanma 18Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-9 : FindPriceWithWhileLoop uygulamasının iki kere yürütülmesi

19 BinarySearch(), Sort(), ve Reverse() Metotlarını Kullanma System.Array sınıfının aramak, sıralamak ve dizi öğelerini işlemek için, yerleşik yararlı yöntemler içerir. 19Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

20 BinarySearch() Metodunu Kullanma BinarySearch() metodu – Sıralanmış bir dizide istenen değeri bulur. – System.Array sınıfının bir üyesi BinarySearch() metodunu bu şartlar altında kullanmayın : – Eğer dizi öğeleri artan sırada düzenlenir değilse – Eğer dizi yinelenen değerleri tutuyorsa ve hepsini bulmak istiyorsanız – Tam bir eşleşme yerine eşleşme aralığını bulmak istiyorsanız. 20Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

21 21Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition BinarySearch() Metodunu Kullanma Şekil 6-12 : BinarySearchDemo programı

22 BinarySearch() Metodunu Kullanma 22Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-13 : BinarySearchDemo uygulamasının iki kere yürütülmesi

23 Sort() Metodunu Kullanma Sort() metodu – Dizi öğeleri artan sırada düzenler – Array.Sort() için dizi adını geçirerek kullanın 23Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

24 Sort() Metodunu Kullanma 24Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-14 : SortArray programı

25 Sort() Metodunu Kullanma 25Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-15 : SortArray programının yürütülmesi

26 Reverse() Metodu Kullanma Reverse() metodu – Dizideki öğelerin sırasını tersine çevirir – “0” konumundan başlayan bir öğenin konumu Length – 1 olarak taşınır. – Dizi adını metoduna ileterek kullanın 26Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

27 Reverse() Metodu Kullanma 27Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-16 : ReverseArray programı

28 Reverse() Metodu Kullanma 28Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-17 : ReverseArray programının yürütülmesi

29 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma Tek Boyutlu Dizi – Değerleri bir sütun olarak hayal et – Öğeleri tek bir alt simge kullanılarak erişilebilir Çok boyutlu Dizi – Dizi öğelerini erişmek için birden çok alt simgeler gerektirir – İki Boyutlu Dizi Her satır için iki veya daha fazla sütun değerleri vardır. Diğer adlarıyla dikdörtgen dizi, matris, veya tablo 29Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

30 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma 30Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-19 : Bellekteki iki boyutlu dizinin dikdörtgen görünümü

31 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma 31Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-20 : Kira ücreti (dolar kurunda)

32 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma 32 Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-21 : RentFinder programı

33 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma 33Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-22 : RentFinder programının yürütülmesi

34 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma Üç Boyutlu Dizi 34Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-23 : Üç boyutlu dizinin tanımı

35 Pürüzlü Dizileri Kullanma Pürüzlü dizi – Her öğenin başka bir tek boyutlu dizi olduğu tek boyutlu bir dizidir. – Her satır farklı uzunlukta olabilir. 35Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

36 36Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Pürüzlü Dizileri Kullanma Şekil 6-24 : Pürüzlü iki boyutlu dizi

37 GUI Programlarındaki Dizi Sorunları Dizi değerleri kullanıcı girişine dayalı ise, dizi kullanıcının olaya tepki veren herhangi bir yöntem dışında saklanmalıdır. 37Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

38 38Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition GUI Programlarındaki Dizi Sorunları Şekil 6-25 : CountContributions programının formunda kullanıcının değerleri girmesi ve daha sonra Done ‘ ye tıklaması

39 GUI Programlarındaki Dizi Sorunları 39Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 6-26 : CountContributions uygulaması için gerekli olan iki metodları ve dizinin kodu


"Chapter 6: Using Arrays. Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama Dizi – Aynı veri türüne ve aynı ada sahip veri öğelerinin bir listesidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları