Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 6: Using Arrays.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 6: Using Arrays."— Sunum transkripti:

1 Chapter 6: Using Arrays

2 Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama
Aynı veri türüne ve aynı ada sahip veri öğelerinin bir listesidir. Her öğe bir indeks tarafından diğerlerinden ayırt edilir. Bir dizi oluşturma ve bildirme double[] sales; sales = new double[20]; Yeni(new) operatör Nesneleri oluşturmak için kullanılır Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama
Bir dizideki her nesnedir. Alt simge (indis) (veya indeks) Bir dizinin öğelerinden birinin konumunu köşeli parantez içinde bulunan bir tam sayı gösterir. Bir dizinin elemanları 0 ile başlayarak numaralandırılır “Bir tarafından kapalı” hatası Bir dizideki ilk elemanın “0” olduğunu unutmamız sonucu oluşur. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

4 Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama
Şekil 6-1 : Bellekteki 20 satış ürünü dizisi Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

5 Bir Diziyi Bildirme ve Dizi Elemanlarına Değerleri Atama
Bir dizi elemanına bir değer atama sales[0] = ; Elemanın değerini yazdırma Console.WriteLine(sales[19]); Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

6 Dizinin Tanıtılması C#’ta , diziler nesnelerdir Nesnelerin tanıtılması
Diziler System.Array adında bir sınıfın örnekleridir. Nesnelerin tanıtılması Sayısal alanlar: 0 Karakter alanları : ‘\u0000’ or null bool alanları: false Tanıtıcı liste Bir dizi için sağlanan değerler listesi Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

7 Dizinin Tanıtılması Tanıtıcı liste örnekleri
int[] myScores = new int[5] {100, 76, 88, 100, 90}; int[] myScores = new int[] {100, 76, 88, 100, 90}; int[] myScores = {100, 76, 88, 100, 90}; Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

8 Dizi Elemanlarına Erişme
Alt simgeler kullandığınızda diziler gücünü ortaya çıkarır. Her öğe üzerinde aritmetik işlemler yapmak için döngü kullanma for(int sub = 0; sub < 5; ++sub) myScores[sub] += 3; Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

9 (Length)Uzunluk Özelliğini Kullanma
System.Array sınıfının bir üyesi Otomatik olarak bir dizinin uzunluğu tutar Örnekler int[] myScores = {100, 76, 88, 100, 90}; Console.WriteLine("Array size is {0}", myScores.Length); for(int x = 0; x < myScores.Length; ++x) Console.WriteLine(myScores[x]); Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

10 foreach Kullanma foreach ifadesi Örneğin
Her bir dizi öğesi arasında bir alt simge kullanmadan geçiş yapar Geçici bir yineleme değişkeni kullanır. Otomatik olarak sırayla her bir dizi değerini tutar Örneğin double[] payRate = {6.00, 7.35, 8.12, 12.45, 22.22}; foreach(double money in payRate) Console.WriteLine("{0}", money.ToString("C")); Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

11 foreach Kullanma Her dizi öğesine erişmek istediğinizde kullanılır
Yineleme değişkeni salt okunur olduğu için, ona bir değer atanamıyor. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

12 Bir Döngü Kullanarak Bir Dizi Arama
Arama seçenekleri for (için) döngüsünü kullanma While(iken) döngüsünü kullanma Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

13 Dizi Aramak için for Döngüsünü Kullanma
Dizi aracılığıyla döngü için for ifadesini kullanın Bir Boolean değişkenini bir eşleşme bulunduğunda true olarak ayarlayın Paralel dizilerle geçerli bir çözümdür. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

14 Şekil 6-5 : FindPriceWithForLoop programı
Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

15 Dizi Aramak için for Döngüsünü Kullanma
Şekil 6-6 : FindPriceWithForLoop programının iki kere yürütülmesi Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

16 Dizi Aramak için while Döngüsünü Kullanma
while döngüsünü eşleşmeleri ararken kullanırız. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

17 Şekil 6-8 : FindPriceWithWhileLoop programında while döngüsü kullanarak arama yapma
Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

18 Dizi Aramak için while Döngüsünü Kullanma
Şekil 6-9 : FindPriceWithWhileLoop uygulamasının iki kere yürütülmesi Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

19 BinarySearch(), Sort(), ve Reverse() Metotlarını Kullanma
System.Array sınıfının aramak, sıralamak ve dizi öğelerini işlemek için , yerleşik yararlı yöntemler içerir. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

20 BinarySearch() Metodunu Kullanma
Sıralanmış bir dizide istenen değeri bulur. System.Array sınıfının bir üyesi BinarySearch()metodunu bu şartlar altında kullanmayın : Eğer dizi öğeleri artan sırada düzenlenir değilse Eğer dizi yinelenen değerleri tutuyorsa ve hepsini bulmak istiyorsanız Tam bir eşleşme yerine eşleşme aralığını bulmak istiyorsanız. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

21 BinarySearch() Metodunu Kullanma
Şekil 6-12 : BinarySearchDemo programı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

22 BinarySearch() Metodunu Kullanma
Şekil 6-13 : BinarySearchDemo uygulamasının iki kere yürütülmesi Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

23 Sort() Metodunu Kullanma
Dizi öğeleri artan sırada düzenler Array.Sort()için dizi adını geçirerek kullanın Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

24 Sort() Metodunu Kullanma
Şekil 6-14 : SortArray programı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

25 Sort() Metodunu Kullanma
Şekil 6-15 : SortArray programının yürütülmesi Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

26 Reverse() Metodu Kullanma
Dizideki öğelerin sırasını tersine çevirir “0” konumundan başlayan bir öğenin konumu Length – 1 olarak taşınır. Dizi adını metoduna ileterek kullanın Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

27 Reverse() Metodu Kullanma
Şekil 6-16 : ReverseArray programı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

28 Reverse() Metodu Kullanma
Şekil 6-17 : ReverseArray programının yürütülmesi Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

29 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma
Tek Boyutlu Dizi Değerleri bir sütun olarak hayal et Öğeleri tek bir alt simge kullanılarak erişilebilir Çok boyutlu Dizi Dizi öğelerini erişmek için birden çok alt simgeler gerektirir İki Boyutlu Dizi Her satır için iki veya daha fazla sütun değerleri vardır. Diğer adlarıyla dikdörtgen dizi , matris, veya tablo Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

30 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma
Şekil 6-19 : Bellekteki iki boyutlu dizinin dikdörtgen görünümü Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

31 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma
Şekil 6-20 : Kira ücreti (dolar kurunda) Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

32 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma
Şekil 6-21 : RentFinder programı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

33 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma
Şekil 6-22 : RentFinder programının yürütülmesi Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

34 Çok Boyutlu Dizileri Kullanma
Şekil 6-23 : Üç boyutlu dizinin tanımı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

35 Pürüzlü Dizileri Kullanma
Her öğenin başka bir tek boyutlu dizi olduğu tek boyutlu bir dizidir. Her satır farklı uzunlukta olabilir. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

36 Pürüzlü Dizileri Kullanma
Şekil 6-24 : Pürüzlü iki boyutlu dizi Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

37 GUI Programlarındaki Dizi Sorunları
Dizi değerleri kullanıcı girişine dayalı ise, dizi kullanıcının olaya tepki veren herhangi bir yöntem dışında saklanmalıdır. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

38 GUI Programlarındaki Dizi Sorunları
Şekil 6-25 : CountContributions programının formunda kullanıcının değerleri girmesi ve daha sonra Done ‘ ye tıklaması Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

39 GUI Programlarındaki Dizi Sorunları
Şekil 6-26 : CountContributions uygulaması için gerekli olan iki metodları ve dizinin kodu Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition


"Chapter 6: Using Arrays." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları