Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ BİR KAMU KURULUŞU OLUP, 20 NİSAN 1990 TARİHİNDE 3624 SAYILI YASA İLE KURULMUŞTUR. Musa BATI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ BİR KAMU KURULUŞU OLUP, 20 NİSAN 1990 TARİHİNDE 3624 SAYILI YASA İLE KURULMUŞTUR. Musa BATI."— Sunum transkripti:

1 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Musa BATI SAÜ-TEKMER Müdürü

2 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ BİR KAMU KURULUŞU OLUP, 20 NİSAN 1990 TARİHİNDE SAYILI YASA İLE KURULMUŞTUR. Musa BATI

3 KOSGEB DESTEKLERİNDEN KİMLER YARARLANIR?
.250 kişiden az çalışanı olan, Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aşmayan, Sermayesinin veya oy haklarının %25 ve fazlası doğrudan veya dolaylı olarak , müştereken veya tek başına bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşunun ya da büyük işletmenin kontrolünde olmayan, İmalat sanayinde faaliyet gösteren, tüm işletmeler yararlanabilir. Musa BATI

4 KOSGEB DESTEKLERİ Destek programı dokuz ana başlık altında yer almaktadır. I-Danışmanlık ve Eğitim Destekleri 1.1- Danışmanlık Desteği 1.2- Eğitim Desteği II- Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri 2.1- Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği 2.2- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği III-Bilişim Destekleri 3.1- Bilgisayar Yazılımı Desteği 3.2- E-Ticarete Yönlendirme Desteği 3.3-Elektronik İmza Desteği

5 KOSGEB DESTEKLERİ IV- Kalite Geliştirme Destekleri
4.1- Genel Test-Analiz ve Kalibrasyon Desteği 4.2- CE İşaretlemesine İlişkin Test/Analiz Desteği 4.3- Sistem Belgelendirme Desteği V- Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri 5.1-Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği 5.2-Yurtiçi Uluslar Arası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği 5.3- Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği 5.4- Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği 5.5- Tanıtım Desteği 5.6- Markaya Yönlendirme Desteği

6 KOSGEB DESTEKLERİ VI- Uluslar arası İşbirliği Geliştirme Destekleri
6.1- İhracat Amaçlı Yurt Dışı İş Gezisi (İYİG) Programı Katılım Desteği 6.2- Eşleştirme Desteği

7 KOSGEB DESTEKLERİ VII- Bölgesel Kalkınma Destekleri
7.1- Yerel Ekonomik Araştırma Desteği 7.2- Ortak Kullanım Amaçlı Makine -Teçhizat Desteği (ORTKA, ORTLAB) 7.3- Altyapı ve Üstyapı Proje Desteği 7.4- Nitelikli Eleman Desteği VIII-Girişimciliği Geliştirme Destekleri 8.1- Yeni Girişimci Desteği 8.2- İş Geliştirme Merkezi Desteği

8 KOSGEB DESTEKLERİ IX- Kredi Faizi Destekleri
9.1- E-KOBİ Bilişim Kredisi Desteği 9.2- KOBİ İhracat Kredisi Desteği 9.3- Deri Sektörü için OSB’ye Taşınma Kredisi Desteği 9.4- Gıda Sektörü için Makine-Teçhizat Kredisi Desteği 9.5- Kayıtlı Eleman İstihdamı Kredisi Desteği

9 KOSGEB DESTEKLERİ DANIŞMANLIK DESTEĞİ
Destek Kapsamında Danışmanlık Konuları : Genel Yönetim, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknoloji Destek Limiti: YTL olup, Normal Yörelerde KOSGEB Destek Oranı: %70’ dir.

10 KOSGEB DESTEKLERİ EĞİTİM DESTEĞİ
Destek Kapsamında Danışmanlık Konuları : Genel Yönetim, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Teknik Eğitim, İleri Düzey Mesleki Yabancı Dil TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, HACCP,AQAP, EN v.b. sistem belgelendirme çalışmalarına yönelik hizmetler bu destek kapsamı dışındadır. Destek Oranları / Limitleri: Desteğin üst limiti toplam (altı bin) YTL olup, Normal Yöre Destek Oranı: %70 dir.

11 KOSGEB DESTEKLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DESTEĞİ
Amaç : Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi veya geliştirilmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilmesidir. Destek oranları ve üst limitleri; a) Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini için; (1) Teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti (iki yüz bin) YTL, Destek oranı %80

12 KOSGEB DESTEKLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DESTEĞİ
(2) Teçhizat ve demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama giderlerine verilecek desteğin üst limiti (elli bin) YTL, Destek oranı : %50 NOT: 1-Yararlanıcıların finansal kiralama yolu ile satın alacakları Makine-Teçhizatın kiralama süresi en fazla dört yıl olacak şekilde, Kiralama Sözleşmesi ekinde yer alan Maliyet Analizinde belirtilen ana para üzerinden faiz/kar payı esas alınır. 2-Destek ödemeleri 3’er aylık dönemlerde yapılır

13 KOSGEB DESTEKLERİ Kalite Geliştirme ve Teknolojik Donanım Desteği
b) Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan İşletmelere verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım temini için; Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti (elli bin) YTL, Destek oranı : %80 (2) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama giderlerine verilecek desteğin üst limiti (on beş bin) YTL, Destek oranı : % 50

14 KOSGEB DESTEKLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DESTEĞİ
c) İşbirliği yapılmış olan üniversitelerden sağlanacak danışmanlık hizmetinden yararlanılır. İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden alacağı danışmanlık hizmeti desteği üst limiti YTL, Destek oranı %80 d) Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacı ile işletme tarafından kitap, broşür, CD ve benzeri doküman yayınlanması giderleri desteği üst limiti (üç bin) YTL, Destek oranı %80 e) Teknopark kira desteği üst limiti (yirmi bin) YTL, Destek oranı %80

15 KOSGEB DESTEKLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DESTEĞİ
f) KOSGEB birim binalarında 24 (yirmi dört) aya kadar işlik tahsisi yapılabilir. g) İşletmelerin, Ar-Ge konusuna ilişkin yurtdışı kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji fuarları ile teknoloji transfer amaçlı yurtdışı toplantılara katılım ve ziyaret desteği üst limiti YTL, Destek oranı : %80

16 KOSGEB DESTEKLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DESTEĞİ
h) Başlangıç Sermayesi Desteği : TEKMER bünyesinde İŞLİK tahsis edilen yararlanıcılara genel sözleşme tarihinden sonra 3 ay içinde başvurması halinde büro donanımı ve diğer ihtiyaçları için verilen bir destektir. Destek Üst limiti YTL, destek oranı %100 NOT: Bu destekten faydalanacak yararlanıcıların proje başvuru tarihinde girişimci olması veya proje başvuru tarihinde son 1 yıl içinde şirketini kurmuş işletme olması gerekir. i) İş Geliştirme Desteği : Yararlanıcının mezuniyetinden itibaren 1 yıl içerisinde desteklenen proje konusunda üretime başlaması halinde verilen geri ödemesiz bir destektir. Destek Üst Limiti YTL, destek oranı %100

17 KOSGEB DESTEKLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DESTEĞİ
Geri Ödeme Süreleri a) Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini için; Proje süresi bitimini müteakip; ilk 12(oniki) ay ödemesiz dönemden sonra, 24(yirmidört) ayda 3’ er aylık eşit taksitler halinde geri ödenir. b) Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan İşletmelere verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım temini için; Proje süresi bitimini müteakip; ilk 12(oniki) ay ödemesiz dönemden sonra, 12(oniki) ayda 3’ er aylık eşit taksitler halinde geri ödenir. Geri ödeme süresi mezuniyet tarihinden sonraki ilk 12 ( oniki) ayı takip eden ayın ilk günü başlar.

18 KOSGEB DESTEKLERİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
AMAÇ: İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve yurtdışından; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi alınması için yapılan giderlere destek verilmesidir. Destek unsurları ve üst limitleri : a) Patent belgesi desteği; TPE’den alınacak olan patent belgesi desteği üst limiti 6.000 YTL, Destek Oranı: %70 b) Faydalı model belgesi desteği üst limiti YTL, Destek Oranı: %70 c) Endüstriyel tasarım tescil belgesi desteği üst limiti YTL, Destek Oranı:%70 d) Entegre devre topografyaları tescil belgesi desteği üst limiti (altı bin) YTL’dir. *Yurtdışından alınacak belge için YTL , Destek Oranı: %70

19 KOSGEB DESTEKLERİ SİSTEM BELGELENDİRME DESTEĞİ
İşletmelerin TS-EN-ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 22000, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 13485, TS EN ISO/IEC 17025, AQAP ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde TSE, TÜRKAK ve Milli Savunma Bakanlığı’ ndan alacakları sistem belgesi karşılığında her bir belge türü için 2.500YTL olmak üzere toplam azami YTL geri ödemesiz destek verilebilecektir. Ayrıca, TSE ile KOSGEB arasında imzalanan İşbirliği Protokolü’ ne istinaden, TSE’ den Eğitim ve Belgelendirme hizmetleri almak için müracaat edecek olan KOBİ’ lerin Eğitim ve Belgelendirme hizmetlerinde, mevcut belge bedellerinden %25 indirim yapılacaktır.

20 KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİSAYAR YAZILIM DESTEĞİ
Amaç : İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite düzeylerini yükseltmek amacı ile bilgisayar yazılımı temini için destek verilmesidir. İşletmelere, bilgisayar destekli tasarım/üretim, üretim planlama takip ve kontrolü, kurumsal kaynak planlaması, bakım-onarım yazılımları satın almaları için verilen bilgisayar yazılım desteklerini kapsar. Desteğin üst limiti (sekiz bin) YTL olup, Destek Oranı : %50

21 KOSGEB DESTEKLERİ ELEKTRONİK İMZA DESTEĞİ
Amaç: Türkiye’deki KOBİ’lerin e-dönüşüm projesi çerçevesinde, bilgisayar üzerinden yapılan on-line işlemlerde veri güvenliğinin sağlanması , elektronik uygulamalara geçişlerini hızlandırmak ve elektronik imzanın kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla KOSGEB Veritabanında kayıtlı olan KOBİ’lerden, elektronik imza talep edecek olanlarının desteklenmesidir. Sertifika başı destek üst limiti 400,- (Dörtyüz) YTL olup bu tutarın tamamı desteklenir. (Ürün faturasının 72,- (Yetmişiki) YTL'lik KDV Tutarı desteklenmez)

22 KOSGEB DESTEKLERİ GENEL TEST ANALİZ, KALİBRASYON VE CE İŞARETLEMESİNE İLİŞKİN TEST-ANALİZ DESTEĞİ Amaç : İşletmelerin ürün kalitelerinin artırılması, yeni ürün geliştirmeleri, uluslararası pazarlarda talep edilen ürün belgelerinin temini için; KOSGEB laboratuarları dışında belirlenen kriterler çerçevesinde KOSGEB tarafından uygun bulunan yurtiçi/yurtdışı kamu veya özel sektör kurum/kuruluş laboratuarlarına yaptırdığı test-analiz, kalibrasyon hizmetleri ve CE işaretlemesi uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve denetim giderlerine destek verilmesidir. Destek unsurları ve üst limitleri; a) Genel test, analiz ve kalibrasyon için işletme başına sağlanacak desteğin üst limiti (on bin) YTL, Destek Oranı : %60 (Normal Yöre İçin) b) CE işaretlemesi test ve analizleri için işletme başına sağlanacak desteğin üst limiti YTL, Destek Oranı: %60 (Normal Yöre İçin)

23 KOSGEB DESTEKLERİ YURTİÇİ SANAYİ FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ
Amaç : TOBB tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takvimi tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi sanayi ihtisas ve genel sanayi fuarlarına katılımlarına destek verilmesidir. Destek unsurları ve üst limitleri; Her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği en az 6 (altı) m2 ve en fazla 40 (yirmi dört) m2 için metre kare başına olmak üzere; A) YURTİÇİ SANAYİ İHTİSAS FUARLARI: Gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek fuarlara katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar katılımcı katalogu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan için, metrekare ücreti 100 (yüz) YTL’yi, geçmeyen fuarlara KOSGEB destek üst limiti 60 (altmış) YTL/m2; metre kare ücreti 67 (altmış yedi) YTL’yi geçmeyen açık alanlara katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 40 (kırk) YTL/m2’dir.Destek oranı :%60

24 KOSGEB DESTEKLERİ YURTİÇİ SANAYİ FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ
B) YURTİÇİ GENEL SANAYİ FUARLARI: Sadece kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikli fuarlara katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan metre kare ücreti 100 (yüz) YTL’ yi geçmeyen fuarlara KOSGEB destek üst limiti 50 (elli) YTL/m2, açık alanlara katılımları için ise KOSGEB destek üst limiti 35 (otuzbeş) YTL’dir. Destek Oranı: %50

25 KOSGEB DESTEKLERİ YURTİÇİ ULUSLAR ARASI SANAYİ FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ Kapsam : TOBB tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takvimi tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi uluslar arası sanayi ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımlarına destek verilmesidir. Destek unsurları ve üst limitleri; Her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği en az 6 (altı) m2 ve en fazla 24 (yirmi dört) m2 için boş kapalı alan(yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri giderlerinden oluşan metre kare ücreti 143 YTL’ yi geçmeyen fuarlara katılımları için, KOSGEB destek üst limiti 110 YTL/m2’ yi geçmemek üzere destek verilecektir. Destek oranı : %70

26 KOSGEB DESTEKLERİ MİLLİ KATILIM DÜZEYİNDEKİ YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ Amaç : KOSGEB tarafından yıllık olarak belirlenen yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilmesidir. Destek unsurları ve üst limitleri; Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 9 (dokuz) m2 ve en fazla 50 (Elli) m2 için destek verilir. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metrekare başına fuar katılım ücretine verilecek desteğin üst limiti 400 YTL’dir. Destek Oranı: %65 (Normal Yöre İçin)

27 KOSGEB DESTEKLERİ MİLLİ KATILIM DIŞINDAKİ YURTIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ Kapsam: Organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilmesidir. Destek unsurları ve üst limitleri; Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 9 (dokuz) m2 ve en fazla 50 (elli) m2 için destek verilir. Metrekare başına verilecek desteğin üst limiti 400 (dörtyüz) YTL olmak üzere KOSGEB tarafından destek sağlanacak fuar katılım ücretine; boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, ürünlerin yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir. İşletmeler, bu destekten aynı takvim yılı içerisinde; aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa faydalanabilir. Destek oranı : %60 (Normal Yöre İçin)

28 KOSGEB DESTEKLERİ TANITIM DESTEĞİ
İşletmelere; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilmesidir. Destek unsurları ve üst limitleri; a) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı; broşür, ürün kataloğu giderleri için üst limit YTL, Destek Oranı : %50 b) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, etiket baskılı bandrollü CD giderleri için üst limit YTL, Destek Oranı : %50 olmak üzere verilecek desteğin toplamı (yedi bin) YTL. Destek Oranı : %50

29 KOSGEB DESTEKLERİ MARKAYA YÖNLENDİRME DESTEĞİ
Amaç : İşletmelerin kendi markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi ve yurtdışında markaya yönlendirilmeleri için gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin giderlere destek verilmesidir. Destek unsurları ve üst limitleri; a) Yurtdışı Marka Tescil Belgesi için ilgili kuruma yapılan ödemeler, Destek Oranı : %50 b) Yurtdışındaki üretim işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme giderleri, Destek Oranı : %50 c) Uluslararası Havayollarına ait periyodik dergilere reklam verme giderleri, Destek Oranı : %50 d) Yurtiçi ve yurtdışındaki hava limanlarındaki Bilboardların kira bedeli giderleri, Destek Oranı : %50 için verilecek desteğin toplamı (yirmi bin) YTL’dir. Her bir destek unsuru için verilecek desteğin üst limiti (on bin) YTL’yi geçmeyecektir.

30 KOSGEB DESTEKLERİ İHRACAT AMAÇLI YURTDIŞI İŞ GEZİSİ (İYİG) PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ Amaç: Birbirlerini tamamlayan iş kollarında olması halinde en az 10 (on) veya farklı işkollarında olması halinde en az 20 (yirmi) işletmenin grup oluşturarak yurtdışı işgezisi programlara katılımı için verilen destekleri kapsar. İşletmeler; bu destekten aynı takvim yılı içerisinde, aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir. Destek unsurları ve üst limitleri; a) Ulaşım desteği: Her işletmeden bir yetkili temsilcinin, gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretine verilecek desteğin üst limiti 500 (beş yüz) YTL, Destek Oranı: %50 b) Konaklama desteği: Her İşletmeden bir yetkili temsilcinin programın düzenlendiği ülkedeki program süresini kapsayan en fazla 4 (dört) gece olmak üzere, bir gecelik konaklama ücreti için 140 (yüz kırk) YTL/gece üzerinden üst limit 70 (yetmiş) YTL, Destek Oranı: %50

31 KOSGEB DESTEKLERİ ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
Amaç: Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile, tek başlarına veya topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri, kalite geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuracakları ve müştereken yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek verilmesidir.

32 KOSGEB DESTEKLERİ ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
Bu destek, ortak kullanım amaçlı ORTKA ve ORTLAB tesislerinin işletici kuruluşlarına; a) Finansal kiralama yolu ile alacakları makine-teçhizat için; kiralama süresi en fazla 4 (dört) yıl olacak şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderlerine geri ödemesiz olarak, Destek Üst Limiti YTL ve Destek Oranı %60 (NY için). Kuruluşta ortak sayısının beşten fazla olması halinde beher işletme başına YTL arttırılır. Toplam Destek miktarı YTL’ yi geçemez.

33 KOSGEB DESTEKLERİ ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
b) Satın alınacak makine-teçhizat için, Teminat karşılığı geri ödemeli bir destek olup, destek üst limiti YTL ve Destek Oranı(NY için) %70’ dir. Kuruluşta ortak sayısının beşten fazla olması halinde beher işletme başına YTL arttırılır. Toplam Destek miktarı YTL’ yi geçemez. Geri ödemesi: Normal yörelerde; 1. yıl geri ödemesiz, 2. yıl % 20, 3. yıl % 30, 4. yıl % 50 oranında geri tahsil edilecektir.

34 KOSGEB DESTEKLERİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJE DESTEĞİ
Amaç: Üretimin ve istihdamın artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi amacı ile yeni yatırımlara altyapı ve üstyapı proje giderlerine destek verilmesidir. Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer alan illerde KOSGEB tarafından belirlenen esaslar dahilinde; a) Kurulacak olan küçük sanayi siteleri (KSS) için, altyapı ve üstyapı uygulama projelerine, b) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında, bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak yeni yatırım yapacak olan işletmeler için, üstyapı uygulama projelerine, verilecek desteği kapsar.

35 BU DESTEK K.Ö.Y. KAPSAMINDA VERİLİR
KOSGEB DESTEKLERİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJE DESTEĞİ Destek unsurları ve üst limitleri; a) KSS Üstyapı Uygulama Projelerinde projenin onaylanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL, b) KSS altyapı uygulama projelerinde; projenin onaylanmasından sonra KSS içindeki bir işyeri için, 150 (yüz elli) YTL, c) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında, işletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların üstyapı uygulama projeleri için; projenin onaylanması ve bina su basman seviyesinin en az %50’sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL, olmak üzere, desteğin toplam üst limiti (on bin) YTL olup, Destek Oranı: %50 BU DESTEK K.Ö.Y. KAPSAMINDA VERİLİR

36 KOSGEB DESTEKLERİ NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
Bu destekte, en fazla destek süresi 18 (on sekiz) aydır. Destek unsurları ve üst limitleri; a) İşletme/işletici kuruluş ve KOSGEB ile yürütülen proje başına toplam (on sekiz bin) YTL, fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunları için tüm yörelerde aylık üst limit YTL, Destek Oranı: %70 (Normal Yöre İçin ) b) Yalnızca kalkınmada öncelikli yörelerde bu destekten yararlanabilecek 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarında aylık üst limit 700 YTL ve KOSGEB toplam destek üst limiti YTL, Destek Oranı: %80 (K.Ö.Y. İçin) NOT: Özürlü,1.derece Şehit Akrabası veya Gazi Eleman istihdam edilmesi halinde; destek oranları %10 artırılır

37 2007 YILI KREDİ FAİZİ DESTEK PROGRAMLARI
KREDİ FAİZİ DESTEKLERİ 2007 YILI KREDİ FAİZİ DESTEK PROGRAMLARI E-KOBİ BİLİŞİM KREDİSİ KAYITLI ELEMAN İSTİHDAMINI DESTEK KREDİSİ KOBİ İHRACAT KREDİSİ DERİ SEKTÖRÜ İÇİN OSB’YE TAŞINMA KREDİSİ GIDA SEKTÖRÜ İÇİN MAKİNE-TEÇHİZAT KREDİSİ

38 KREDİ FAİZİ DESTEKLERİ
KOSGEB KREDİ DESTEKLERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ VE KAPSAMI KOSGEB Kredi Faiz Destekleri, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden verilmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında, KOSGEB’e KOBİ’lerin finansman sorunlarını gidermek amacıyla uygun koşullarda kredi faiz desteği verme görevi verilmiştir. , *Kredi faiz desteği üç konuda verilmektedir. İşletme finansmanı Yatırım finansmanı İhracat finansmanı

39 E-KOBİ BİLİŞİM KREDİSİ 2007
KOSGEB ve Türk Telekom A.Ş. arasında yapılan İşbirliği Protokolü ile Yatırım Kredisi olarak İşletmelerin bilgi ve teknik altyapılarına göre Vakıflar Bankası tarafından verilen Kredi Üst Limiti: 1. Gruptaki İşletmelere: YTL 2. Gruptaki İşletmelere: YTL, 3. Gruptaki İşletmelere: YTL, 4. Gruptaki İşletmelere: YTL’dir. Vadesi : 24 Ay, Geri Ödeme Süresi: 3’ er aylık dönemlerde 8 taksit. Detaylı Bilgi İçin:

40 Kredi Üst Limiti: 100.000.- ABD $ Vadesi ve Geri Ödeme Süresi: 6 Ay
KOBİ İHRACAT KREDİSİ 2007 İşbirliği Yapılan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından İhracat için verilecek Kredi Üst Limiti: ABD $ Vadesi ve Geri Ödeme Süresi: 6 Ay Bankalar ile 9 Nisan 2007 tarihinde protokol imzalanarak Kredi Paketi Aktif hale getirilmiştir.

41 GIDA SEKTÖRÜ MAKİNE TEÇHİZAT KREDİSİ 2007
Gıda sektöründeki KOBİ’lerin alacakları makine teçhizat için; Yatırım Kredisi Üst Limiti: YTL, Vadesi: 24 Ay, Geri Ödeme Süresi: ilk 12 ay ödemesiz dönemden sonra 6’şar aylık dönemlerde 3 taksit. (12,18, 24. ay) Bankalar ile 14 Mayıs tarihinde protokol imzalanarak Kredi Paketi Aktif hale getirilmiştir.

42 DERİ SEKTÖRÜ İÇİN OSB’YE TAŞINMA KREDİSİ
Deri OSB’lere taşınacak İşletmeler için verilecek; İşletme Kredisi Üst Limiti: YTL, Vadesi: 24 Ay, Geri Ödeme Süresi: ilk 12 ay ödemesiz dönemden sonra 6’şar aylık dönemlerde 3 taksit. (12,18,24. ay) Bankalar ile 14 Mayıs tarihinde protokol imzalanarak Kredi Paketi Aktif hale getirilmiştir. KOSGEB BU PROJE İÇİN YTL İŞLETME KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ UYGULAYACAKTIR. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNCELİK BU SEKTÖRE VERİLMİŞTİR. Musa BATI

43 KAYITLI ELEMAN İSTİHDAMI DESTEK KREDİSİ
• Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu mezunu işsizleri istihdam eden KOBİ’lere, istihdam başına YTL. • Yüksek Lisans veya Doktora yapmış işsizleri istihdam eden KOBİ’lere, istihdam başına YTL. • İlk, Orta, Lise, Üniversite (Teknik Üniversite ve Teknik Eğitim formasyonuna sahip kişiler dahil) işsizleri istihdam eden KOBİ’lere, istihdam başına YTL İşletme Kredisi Üst Limiti: YTL, Vadesi: 18 Ay, Geri Ödeme Süresi: Kredi vadesi süresince 6´şar aylık eşit taksitler halinde, 3 eşit taksitte ödenir. KOSGEB BU PROJE İÇİN YTL İŞLETME KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ UYGULAYACAKTIR. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNCELİK BU SEKTÖRE VERİLMİŞTİR. Musa BATI

44 KAYITLI ELEMAN İSTİHDAMI DESTEK KREDİSİ
İstihdam kredisi faiz desteği, ilk olarak 2004 yılında kullandırılmıştır. İlk uygulamada işletme bu destekten faydalanmış, kişinin istihdam sağlanmış ve KOBİ’lerin kullandığı YTL tutarında kredinin faizi KOSGEB tarafından ödenmiştir.

45 KOSGEB DESTEKLERİ İÇİNDE İSTİHDAM DESTEKLERİ

46 KAYITLI ELEMAN İSTİHDAMI FAİZ DESTEĞİ UYGULAMA SONUÇLARI

47 KAYITLI ELEMAN İSTİHDAMI FAİZ DESTEĞİ UYGULAMA SONUÇLARI

48 KAYITLI ELEMAN İSTİHDAMI FAİZ DESTEĞİ UYGULAMA SONUÇLARI

49 KAYITLI ELEMAN İSTİHDAMI FAİZ DESTEĞİ UYGULAMA SONUÇLARI

50 KOSGEB UYGULAMA BİRİMLERİ
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) : 21 Adet Bölge Sanayi Geliştirme Merkezi (BSGM): 15 Adet İşletme Geliştirme Merkezi (İGEM) : 20 Adet Sinerji Odakları (Temsilcilik) : 75 Adet

51 WEB ADRESLERİMİZ www.kosgeb.gov.tr www.teknonet.org.tr

52 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Esentepe Kampüsü
D1 Blok Esentepe-Adapazarı/SAKARYA Tel: (264) Faks: (264)


"T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ BİR KAMU KURULUŞU OLUP, 20 NİSAN 1990 TARİHİNDE 3624 SAYILI YASA İLE KURULMUŞTUR. Musa BATI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları