Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞRI VE GEN TEDAVİSİ Prof. DR. IŞIK AYDINLI. KRONİK AĞRI Fiziksel / emosyonel disfonksiyon Yaşam kalitesi İş yapabilirlilik Hastane kullanımı X 5 100.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞRI VE GEN TEDAVİSİ Prof. DR. IŞIK AYDINLI. KRONİK AĞRI Fiziksel / emosyonel disfonksiyon Yaşam kalitesi İş yapabilirlilik Hastane kullanımı X 5 100."— Sunum transkripti:

1 AĞRI VE GEN TEDAVİSİ Prof. DR. IŞIK AYDINLI

2 KRONİK AĞRI Fiziksel / emosyonel disfonksiyon Yaşam kalitesi İş yapabilirlilik Hastane kullanımı X 5 100 milyar $ / yıl

3 İSTENMEYEN ETKİLER AĞRI TEDAVİSİ SİSTEMİK GİRİŞİMSEL !

4 DESCARTES’ 1664 GEN TEDAVİSİ NOSİSEPSİYON END. Aδ,C STT ENK. MS ARKA BOYNUZU δ G μ Spinal inhibisyon Supraspinal inhibisyon SP Ca++ NK NMDA AMPA Na+ PG NO Ca+2 ER NK1 NK2 G G Krax -24 Jun-d c-fos VDCC Mg++ Spinal Nöronda Hipereksitasyon Aydınlı, Keskinbora

5 GEN TEDAVİSİ Daha seçici olarak Daha az yan etki Daha etkin analjezi SENSORYAL SİSTEM BEKLENTİ Prim.aff.nöron Spinal nöron

6 GEN TEDAVİSİ SENSORYAL SİSTEM ANALJEZİ Gen ekspresyonunda değişim Nosisepsiyonun modifikasyonu Prim.aff.nöron Spinal nöron Perifer İntratekal Spinal kord parenkimi Beyin parenkimi Promotor Vektör

7 Primer aff. nöron Spinal nöron Non-nöral hücrelerde antinosiseptif moleküllerin biyosentetik enzimlerinin transgenlerinin aşırı ekspresyonun ve salınımının sağlanması GEN TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ (Nosisepsiyonun değiştirilmesi) Nosiseptif transmisyonun engellenmesi Nosiseptif sistem nöronlarında nöral gen ekspresyonunun modülasyonun sağlanması A B Wilson, 2003

8 Non-nöral hücrelerde antinosiseptif moleküllerin (NP, NT) biyosentetik enzimlerinin transgenlerinin aşırı ekspresyonu ve salınımı NT NP Nonnöral hücre NT * Özel yapılandırılmış hücre hatları * Plasmidler * Virüsler BOS MS Prim.aff.nöron Spinal nöron Beta endorfin Galanin GAD Serotonin Biyolojik pompa A) NT NP Aydınlı, Keskinbora Pohl, 2001 Wilson, 2003 Fink,2003

9 İstenmeyen etkileri olan başka maddeler RED reaksiyonu ÖZEL YAPILANDIRILMIŞ HÜCRE HATLARI KROMMAFFİN HÜCRE GABA Galanin Serotonin Met-enkafalin NON-NÖRAL HÜCRE TRANSPLANTASYONU GABA Galanin Serotonin Met-enkafalin 1981 NMDA-R Wind-up + Wilson 1981, Fink 2003, Yeomans 2002

10 ÖZEL YAPILANDIRILMIŞ HÜCRE HATLARI 7 hafta 2-3 hafta Embriyo fare nöronu Hagihara 1997, Eaton 1999, Cesaj 2000, Stubley 2001, Hains 2001 Nöropatik ağrı modeli (CCI) Piamater implantasyonu POMC GAD Serotonin pr. Galanin pr. Nosiseptif cevabın önlenmesi Taktil allodini Soğuk allodini Termal hiperaljezi

11 PLASMİDLER Bakteriyel-nonviral taşıyıcı sistem İnvivo etkinlikleri düşük “SİTOMEGALOVİRUS” Perifer İT Wilson,2003

12 Nöropatik ağrı modeli İT (2 hafta) PLASMİD Elektroporasyon (CCI) Mekanik-termal geri çekilme latent süresi uzar Lin 2002 MS PLASMİD POMC cDNA β-endorfin

13 Nöropatik ağrı modeli İT PLASMİD (CCI) Yao 2002 IT PLASMİD IL-2 cDNA IL-2 ANTİNOSİSEPTİF ETKİ NALOKSAN Opioid sistem IL-2 gen ekspresyonunu Basit ve ekonomik NÖROPATİK AĞRININ TEDAVİSİ

14 İT Replikasyon defektif adeno virus vektör β-endorfin (1 hafta) Finegold 1999 VİRÜSLER β-endorfin Kodlanmış AVV

15 BOS MS Prim.aff.nöron Spinal nöron Nosiseptif nöronda endojen gen ekspresyonunun modülasyonu NÖRON FENOTİPİNİN DEĞİŞİMİ mGluR VDCC İon kanalları * Antisens oligonukleotidler * Nörotrofik virüsler * Adeno virüsler * Nosiseptif sistem aktif ise etkindir Reseptörler Moleküller VDCC NMDA NK B) Aydınlı, Keskinbora Wilson,2003

16 TTXr Na+ ATP P2X3 VR1 Kapsaisin ANTİSENS OLİGONUKLEOTİDLER SENSORYAL SİSTEM trkB NMDA mGluR1 BDNF Glutamat İT Ağrı davranışı Morfin toleransı Nöropati modellerinde 2-7 hafta Aydınlı, Keskinbora Fundytus 2002, Groth 2002, Honore 2002, Lai 2002, Garry 2000

17 Nörotrofik virüs HERPES SİMPLEKS VİRÜS Selektif Nörona hızlı girer Nöronda uzun süre konaklar Kronik ağrıda rol oynayan genlerin uzun süreli maniplasyonunu mümkün kılar HSV vektör Viral DNA DRG C lifleri Aδ lifleri Yeomans 2002, Yang 2000

18 Viral DNA Normal allel VİRÜS Rekombinant DNA Transsinaptik yayılmaz HERPES SİMPLEKS VİRÜS Wilson, 2003

19 HERPES SİMPLEKS VİRÜS DRG 6 HAFTA C lifleri Aδ lifleri Proenkafalin A kodlanmış HSV μ-opioid reseptör ekspresyonu GABA B reseptör ekspresyonu Jones 2001, Antunes 2001, Jones 2002,

20 DRG Dimetilsulfoksid Formalin Hiperaljezi Nosiseptif cevap Wilson 1999, Goss 2001 C lifleri Aδ lifleri Kapsaisin Proenkafalin A kodlanmış HSV

21 DRG Hao, 2003 Morfinin analjezik etkisi Allodini Spinal sinir hasarı Proenkafalin A kodlanmış HSV Naloksan

22 SK Mesane irritasyonunda Poliartirit Nosiseptif cevap Kemik TM Wilson 1999, Braz 2001, Yoshimura 2001, Goss 2002 Proenkafalin A kodlanmış rekombinant HSV

23 DRG Mekanik allodini Spinal kord hasarı (SK hemiseksiyonu) GAD67 HSV GAD kodlanmış HSV Termal hiperaijezi SK tedavi GABA Liu, 2004

24 IL-10 kodlanmış HSV İnflamatuar ve travmatik nöropati modellerinde İT IL-!0 PIC IL-1β TNFα IL 6 IL8 Spinal glia hücresi Trankripsiyonu Translasyonu Üretimini Salınımı PIC mRNA IL-!0 G SP Aydınlı, Keskinbora Watkins, 2002 ANALJEZİ

25 Güçlü anti-inflamatuar sitokin Nöron fonksiyonunu bozmaz İT IL-10 TEDAVİSİ ( Nöronda IL -10 reseptörü yok ) Yarılanma ömrü kısa KBS’ini geçemez Pahalı DEZAVANTAJ AVANTAJ Moore 2001, Ledeboer 2002, Milligan 2002, Watkins 2002

26 İT IP deksametazon POMC Hücre hatlarıı Iskii 2000, Lin 2004 IP doksisilin 1AY GEN EKSPRESYONUNUN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI ? INTRİNSİK DEĞİŞİM EKSTRİNSİK KONTROL

27 DİSK HERNİSİ KAPSÜLLÜ YAPI Lokal verilen vektörler: Sistemik etki Vücudun kendi immun mekanizmalarından korur Gen ekspresyonu uzar GEN TEDAVİSİ İD konsantrasyonu Cassinelli, 2001

28 KRONİK AĞRIDA GEN TEDAVİSİ Gen ekspresyonunun süregenliği Sağladığı analjezi kalitesi Emniyeti Olası immun cevaplar Toksisite Maliyet ? 1981-2005

29 GEN TEDAVİSİ Primer aff. nöron Spinal nöron Nosiseptif transmisyonun engellenmesi

30 POST. PARİETAL KORTEKS LEZYONU FANTOM AĞRISI Melzack, 2003

31 LS SSK PAG Ant. Singulat korteks İnsula Post. parietal korteks NÖROMATRİKS AĞRI beyinde oluşmaktadır Beyinde ağrı ile ilgili yapılar vardır Bu yapılar sinaptik ilişki içindedirler HT T MELZACK, 1993-2003

32 LS SSK PAG Ant. Singulat korteks İnsula Post. parietal korteks “ Vücudun idrakini ve ağrı hissedilmesini sağlayan nöronlardan oluşan NÖROMATRİKS, beyinde önceden genetik olarak yapılanmıştır, daha sonra somotosensoryal inputlarla ve deneyimlerle şekillenmekte ve böylelikle kişinin NÖRAL İMZASI ortaya çıkmaktadır “ HT T MELZACK, 1993-2003

33 Kognitif fonksiyon (geçmiş deneyimler, endişeler) Sensoryal inputlar Emosyon, stres (immun, endokrin, otonom sistem) Ağrının idrakı (çok boyutlu) (Kortizol, NA, endorfin, immun sistem) Davranışsal cevap NÖROMATRİKS Stres cevap GENETİK YAPI S K A Melzack, 1993 Melzack, 2003

34 ENDORFİN


"AĞRI VE GEN TEDAVİSİ Prof. DR. IŞIK AYDINLI. KRONİK AĞRI Fiziksel / emosyonel disfonksiyon Yaşam kalitesi İş yapabilirlilik Hastane kullanımı X 5 100." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları