Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler Emrah CENGİZ, İst. Ünv., Siyasal Bilgiler Fak., Dekan, Yükseköğretim Dergisi, İstanbul Makale Analizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler Emrah CENGİZ, İst. Ünv., Siyasal Bilgiler Fak., Dekan, Yükseköğretim Dergisi, İstanbul Makale Analizi."— Sunum transkripti:

1 Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler Emrah CENGİZ, İst. Ünv., Siyasal Bilgiler Fak., Dekan, Yükseköğretim Dergisi, İstanbul Makale Analizi Geliş tarihi: 5 Mart 2014; Kabul tarihi: 22 Nisan 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 13 Haziran 2014 doi:10.2399/yod.14.006; Telif Hakkı © 2014, Deomed http://www.yuksekogretim.org/ozet_2014001001.asp Adresinden alınmıştır.

2

3 Yükseköğretimde Yenileşme Hareketleri  Uluslararasılaşma  Teknolojik gelişmeler  Bilgiye erişimde devrimsel gelişmeler  Yerleşik paradigmaların sorgulanması  İşbirliği alanlarının araştırılması

4 Üniversitelerin Yeni Başarı Kriterleri  Bilimsel yayın (19. yy )  Patent  Faydalı model  Lisans Kısacası : Bilginin ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi

5 Üniversiteyi Tanımlamak: Geçmişten Günümüze Üniversite Anlayışı Bir Çin atasözü şöyle der: “Eğer bir yıl ötesini planlıyorsanız hububat ekin, eğer on yıl ötesini planlıyorsanız ağaç dikin, eğer bin yıl ötesini planlıyorsanız insan yetiştirin.”

6 Üniversiteler Hangi İhtiyaç Nedeniyle Ortaya Çıkmıştır? Hukuk eğitimi almak isteyen bir grup öğrencinin hoca arayışı Bu arayış için bir lonca (korporasyon=universitas) kurulması Bologna ünv. Kurulması(1158)

7 Üniversiteyi Nasıl Tanımlayabiliriz?  1. akademik devrim(19yy): eğitim yanında araştırma  2. akademik devrim(20yy): uygulamalı ve sanayi odaklı araştırmalar (ünv. – sanayi işbirliği)  3. akademik devrim(21yy): girişimci üniversiteler (sanayi ve topluma bilimsel ve teknolojik olarak öncülük yapar.)

8 Toplumsal Gelişme ve Üniversite Anlayışı İlkel toplum Toplayıcılık; avcılık Usta-çırak eğitimi Tarım toplumu Yerleşik düzen; tarım (m.ö 6000) Usta-çırak eğitimi; elit eğitimi Sanayi toplumu Buharlı makinenin icadı(1750); seri üretim; fiziki sermaye Verimlilik; bilginin işe uygulanması(1880) Kitle eğitimi Bilgi toplumu Bilgisayarın bulunuşu(1950) Bilgi sektörü, bilgi üretimi, bilgi semayesi ve nitelikli insan faktörü Eğitim felsefesi; kitle eğitimi, bireysel eğitim, yaşamboyu eğitim

9 Üniversiteyi Nasıl Tanımlayabiliriz? (Versan, 1989) Kültürü geliştirmek ve yaymak Teknik bilgi sağlamak Nitelikli insan gücü yetiştirmek Bilginin ticarileştirilmesi

10 Toplumsal Gelişme ve Üniversite Anlayışı  Bilgi otoyolları  Elektronik ticaret  İletişim teknolojileri  Maddi malların üretimi değil, bilginin üretimi (Temel üretim etkeni bilgidir)

11 Toplumsal Gelişme ve Üniversite Anlayışı Ünlü yönetim danışmanı Thomas A. Stewart’ın şu sözleri çok iyi anlatmaktadır: “içinde yaşadığımız yeniçağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddeleri ve en önemli ürünleri haline gelmiş bulunmaktadır. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları; arazi, bedensel emek, imalat aletleri ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır.”

12 Girişimci Üniversiteler, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer: Bilgi Toplunumda Üniversite’nin yeri (Bingöl, 2006) üniversiteler 2-Üretilen bilgiyi eğitim yolu ile ietme 3-Bilişim ve iletişim tek. İle yayma 4-Teknolojik yenilik (İnovasyon) ile işletme 1-Bilimsel araşt. ve yeni bilgi üretme

13 Girişimci Üniversiteler, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer

14 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer Ünlü Alman iktisatçı Friedrich List 1841’de yayımlanan National System of Political Economy [Ulusal Politik Ekonomi Sistemi] adlı eseri;  Almanya Britanya karşısında bir ekonomik zafiyet içinde bulunmaktadır.  Britanya teknolojik anlamda daha ileridedir.  List’in ulusal inovasyon sisteminin kurulması yoluyla tüm beklenen hedeflere ulaşmayı planladığını söylemek mümkündür.

15 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer List modeline göre:  Üniversite: En yeni teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli bilgiye ulaşır.  Sanayi: Geliştirilen teknoloji ile yeni ürünlerin ortaya çıkarır.  Devlet: Üniversite-sanayi ve ulusal inovasyon sürecinin bir arada çalışması için gerekli tedbirleri alıp, finansal destek sağlar. Burada belirleyici olan ulusal inovasyon sistemidir, belli bir ürünler dizisi değidir.

16 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer Alman iktisatçı J. Schumpeter; “yaratıcı yıkım süreci”: Süregelen yapının başka bir inovasyon tarafından yıkılması Ekonomik büyümenin kaynağı inovasyon, inovasyonun kaynağı yaratıcılıktır. Yaratıcılık ile;  yeni ürünler gelişir,  maliyetler azalır,  büyüme sağlanır,  yeni kazançlar oluşur,  somut ürün ve süreçlere dönüşüm gerçekleşir.

17 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer Yaratıcılık Yeni ürünAzalan maliyet Büyüme ve gelişme Yeni kazançlar Somut ürün ve süreçlere dönüşüm “Yaratıcı yıkım süreci”: Yenilenmiş inovasyon

18 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer Mevcut inovasyon “Yaratıcı yıkım süreci”: Yenilenmiş inovasyon Başka bir inovasyon tarafından yıkılacak yeni bir süreç

19 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer Schumpeter’a göre;  Girişimciliğin şartı daha önce gerçekleştirilmemiş bir yeniliği veya fikri ortaya atmaktır.  Girişimcilik, modern ekonominin özüdür.  Girişimci, yeni kombinasyonlar meydana getirip ekonomideki dengeyi bozarak “yaratıcı yıkım” sürecine neden olur.

20 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer “Morill Yasası”  Dünya üniversite-sanayi işbirliği tarihinin başlangıcı olarak da ilki 1853’de, ikincisi de 1857’de ABD Kongresi’ne sunulan bir yasa taslağı olarak milat kabul edilebilmektedir.  Mevcut bilimsel ve klasik eğitimler yanında endüstri ve tarım kökenli bazı iş sahiplerine de tarım ve mekanik uygulamalar için pratik dersler verilmesi ve bunun sağlanmasına yönelik olarak da bu okullara kamu arazisi bağışlanması öngörülmekteydi.

21 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer Dr. Katsuhiko’ya göre üniversite- sanayi işbirliği zorunluluğunun nedenleri:  Teknolojinin her alanda, tarihte daha önce hiç olmadığı kadar hızlı gelişmesi  Rekabetin artması  Sermaye arayışı  Öğrencilerin üniversitelerden sadece teorik bilgiler edinerek mezun olmak istememesi

22 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer Katsuhiko’ya göre üniversite-sanayi işbirliği 6 temel yöntemle gerçekleşmektedir. Bunlar;  Ortak araştırma projeleri  Ismarlama projeler (sanayinin yarattığı ve üniversitelerin uygulayıcı olarak katıldıkları)  Ar-Ge bursları (sanayinin ileride patentleşebilecek fikirleri olan araştırmacılara kaynak yardımı yapması),  Üniversite içi Ar-Ge laboratuarları  Sanayiye teknolojiyi lisanslama (üniversitenin ürettiği ve kendisinin kullanmasına imkan bulunmayan teknolojilerin lisanslarını satması )  İnsan kaynağı işbirliği (Abak, 2007)

23 Üniversite nasıl bilgi üretir? Akademik özgürlük nedir?: Ortaçağdan bu yana bir öğretim elemanının kendi uzmanlık alanında dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın özgürce öğretim yapması ve öğrencilerin de özgürce öğrenim görmeleridir (Altbach, 2001). Wilhelm von Humboldt(19.yy) Sınıf ve laboratuarda sınırsız özgürlüğe sahip olma, araştırma faaliyetlerinde özgürlük Öğretme özgürlüğü Araştırma faaliyetlerinde özgürlük Öğrenme özgürlüğü Öğretim ve araştırma faaliyetlerinin birarada yürütülmesi

24 Üniversite nasıl bilgi üretir? Akademik özgürlüğe sahip üniversiteler toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarına uygun bilgiyi üretir ve bunu dünya sahnesine en güzel biçimde sunar. Akademik özgürlük ile üniversiteler;  İleri teknolojik yenilikleri yaratır,  Bilgi endüstrilerini besleyen bilim adamlarını ortaya çıkarır (entelektüel sermaye),  Öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirir,  Girişimciler ve diğer yetenekli bireylerin yetişmesini sağlar.

25 Üniversite nasıl bilgi üretir?  Özgür, inovatif, baskı altında olmayan, siyasi ya da ideolojik baskıya maruz kalmayan beyinler daha çok üretebilmektedir.  Akademik özgürlüğü-olan üniversiteler şeffaf ve hesapverebilirliğe de sahipse daha fazla üretici olurlar.  Sonucu topluma dokunan araştırmalar üniversitenin saygınlığını ve mali gelirini arttıracağından bu yeni araştırmaların yürütülmesini ve yeni ürünlerin ortaya çıkışını kolaylaştırır ve hızlandırır.

26 Girişimci üniversite nasıl olur?  Aktif  Rekabetçi  Kendikendine yeten  Yüksek kalitede (marka ünv.)  Yerel iş çevreleriyle ilişkili  İhtiyaç (Pazar) odaklı  Uluslararası  Yetenekli öğrenci, araştırmacı, öğretim üyesi ve araştırma fonunu üniversiteye çekebilen  Sosyo-ekonomik çevrenin gereksinimlerine cevap verebilen (topluma dokunan)

27 Üniversite nasıl bilgi üretir? Global inovasyon indeksi İlk 5 ülke;  İsviçre  İsveç  İngiltere  Hollanda  ABD TÜRKİYE ; 2012’de 74. sırada, 2013’de 68. sırada bulunmaktadır (toplam142 ülke). Cornell üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.

28 Üniversite nasıl bilgi üretir? Türkiye de durum: TÜBİTAK “Girişimcilik ve Yenilikçilik İndeksi”  Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik konusundaki yerini ortaya koymaktadır.  23 farklı ölçütü vardır.  2012 ve 2013 yıllarında ülkemizin en yenilikçi ve girişimci 50 üniversitesi duyurulmuştur.

29 Sonuç  Stanford üniversitesi silikon vadisi  Pro-aktif düşünme  Özerk ve akademik özgürlüğe sahip üniversite  Üniversitelerin yönlendiren, etkileyen ve değiştiren kurumlar haline gelmesi  Üniversitelerin topluma dokunması

30 Peki ne yapmalı?  Öğrencilerin «Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri» üretmelerini sağlama.  Öğrencileri iyi yetiştirme, doğru yönlendirme, içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmalarına yardım etme, cesaretlendirme.


"Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler Emrah CENGİZ, İst. Ünv., Siyasal Bilgiler Fak., Dekan, Yükseköğretim Dergisi, İstanbul Makale Analizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları