Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Bursları  Jean Monnet Bursları (AB)  Erasmus Öğrenci Değişimi Bursları (AB)  TEV Bursları  British Council Chevening Bursları (İngiltere) 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Bursları  Jean Monnet Bursları (AB)  Erasmus Öğrenci Değişimi Bursları (AB)  TEV Bursları  British Council Chevening Bursları (İngiltere) "— Sunum transkripti:

1

2 Eğitim Bursları  Jean Monnet Bursları (AB)  Erasmus Öğrenci Değişimi Bursları (AB)  TEV Bursları  British Council Chevening Bursları (İngiltere)  Denizaşırı Öğrenci Bursları (İngiltere)  Alman Akademik Değişim Servisi Bursları – DAAD (Almanya)  Fransa Büyükelçiliği Master ve Mühendislik Öğrenimi Bursları (Fransa)  Fransa Büyükelçiliği Ortak Doktora Bursları (Fransa)  Alexander S. Onassis Vakfı Eğitim Bursları (Yunanistan)  Fullbright Öğrenim Bursları (ABD)  İsveç Enstitüsü Bursları (İsveç)  İkili Kültür Anlaşmaları Çerçevesinde Verilen Öğrenim Bursları (MEB)

3 Eğitim Bursları (Devam) ABGS - Avrupa Koleji Master Burs Programı - AB Buskerud University College – Norveç Avrupa Komisyonu – AB Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu – AB Copernic (İşletme Eğitimi Bursu) Fransa Romanya Dış İşleri Bakanlığı Bursu – Romanya TÜBİTAK – Yurt Dışı Eğitim Bursları Fin Hükümeti - Doktora Bursları Rotary International Gençlik Programı (Youth Programme) PLOTEUS

4 Jean Monnet Bursları (AB) Avrupa Birliği ile Türk Hükümeti’nin ortaklaşa verdiği burslardır. Program resmi, kamu ve özel sektör ile üniversitelerin katılımını teşvik etmektedir.  Alanlar: - - Ortak Tarım Politikası- Bölgesel ve Dış Politika - Ekonomi ve Para Birliği- Adalet ve İçişleri - Devlet Rekabeti ve Yardımlar- Mali Denetim - Endüstri, Toplum ve İstihdam Politikası- Kişi, Sermaye, Mal ve Hizmetlerin Dolaşımı - KOBİ’ler   Kapsam: € aylık ödenti- Çalışma ziyaretleri - Gidiş-dönüş yol ücreti- Eğitim için gerekli olan kitaplar - Tez hazırlama ve basımı   Koşullar: - 40 yaşından küçük olmak- En az 2.50/4.00 veya 63/100 not ortalamasına sahip olmak - İyi derecede İngilizce biliyor olmak- Bir kuruma bağlı adaylar için kurumdan yazılı onay almak - İki dereceli sınav sisteminde başarılı olmak  Son Başvuru Tarihi: Şubat  Detaylı Bilgi İçin:

5 Erasmus Öğrenci Değişimi Bursları (AB) Hedef kitlesi lisans öğrencileridir ay süre ile verilir.   Kapsam: - - Aylık Hibe   Koşullar: - Değişimin gerçekleşeceği iki üniversite arasında anlaşma yapılmalıdır. - Anlaşma yapan üniversitelerden biri AB üyesi olmalıdır.  Son Başvuru Tarihi: A.Ü. Tarafından her dönem başında afişlerle ve web sayfasından duyurulmaktadır.  Detaylı Bilgi İçin:

6 TEV Bursları (AB) TEV; İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Japonya, Hollanda ve İsveç ile müşterek burslar veren tek sivil toplum kuruluşudur. Bursiyerler eğitimlerini tamamlayıp geri döndüklerinde TEV tarafından kendilerine ödenen meblağı, çalışmaya ve maaş almaya başladıktan sonra geri ödemekle yükümlüdür.  Alanlar: - - Elektrik Elektronik Mühendisliği- Endüstri Mühendisliği - Bilgisayar Mühendisliği- Çevre Mühendisliği - Moleküler Biyoloji ve Genetik- Şehir ve Bölge Planlama - Uluslararası İlişkiler   Koşullar: - T.C. Vatandaşı olmak ve 30 yaşından küçük olmak - En az 3.00/4.00 veya 75/100 not ortalamasına sahip olmak - Master programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde biliyor - Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanlarıyla yapamayacak durumda olmak  Son Başvuru Tarihi: Kasım  Detaylı Bilgi İçin:

7 British Council Chevening Bursları (İngiltere) En az iki yıl iş deneyimi gereklidir.  Alanlar: - - Avrupa Çalışmaları- Ekonomi ve Avrupa Entegrasyonu - Gazetecilik ve Medya Çalışmaları- Avrupa ve Uluslararası Hukuk - İnsan Hakları- Çevre Çalışmaları - Beşeri Bilimler- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Son Başvuru Tarihi: Eylül  Detaylı Bilgi İçin:

8 Denizaşırı Öğrenci Bursları (İngiltere) Bir İngiliz üniversitene lisansüstü çalışma yapmak üzere kabul edilmiş olan (denizaşırı – AB üyesi olmayan ülkelerden) öğrencilere yöneliktir. 12 ay süre ile verilir. Öğrencinin başarı durumu göz önüne alınarak 3 yıla kadar uzatılabilir.   Kapsam: - Denizaşırı ülke üniversite kayıt ücreti ile AB üyesi ülke kayıt ücreti arasındaki farkı karşılar.   Koşullar: - Bir üniversitenin lisansüstü programına kabul edilmiş olmak gerekir. - Başvurular, kabul edilen üniversiteye yapılır ve bu üniversite eliyle Burs Komisyonu’na iletilir.  Son Başvuru Tarihi: Şubat  Detaylı Bilgi İçin:

9 Alman Akademik Değişim Servisi Bursları DAAD (Almanya) Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsar.  Alanlar: - - Tarım ve Ekoloji- Ekonomi ve Kamu Yönetimi - Mimarlık ve İnşaat- Beşeri Bilimler - Sanat ve Sanat Çalışmaları- Hukuk - Biyo Bilimler- Dil Bilimleri - Tıp/Halk Sağlığı- Doğa Bilimleri - Mühendislik Bilimleri- Sosyal Bilimler - Jeobilimler- Sosyal Bilimler - Matematik/Bilgisayar Mühendisliği- Spor Bilimleri İlgili web sayfasındaki burslar üç kritere göre belirlenir: - Çalışılmak istenen konu - Vatandaşı olunan ülke - Çalışmanın statüsü (lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası)  Detaylı Bilgi İçin:

10 Fransa Büyükelçiliği Master ve Mühendislik Öğrenimi Bursları (Fransa) Master veya uluslararası mühendislik diploması sahibi olmak için verilen burslardır.   Kapsam: - - Yaşam giderleri - Sosyal sigorta - Kayıt ücretleri   Koşullar: - 4 yıllık bir üniversite mezunu olmak - En az 2.50/4.00 veya 63/100 not ortalamasına sahip olmak - 30 yaşından küçük olmak - Dersleri izleyebilecek düzeyde Fransızca biliyor olmak  Son Başvuru Tarihi: Şubat  Detaylı Bilgi İçin:

11 Fransa Büyükelçiliği Ortak Doktora Bursları (Fransa) - Türkiye ve Fransa’daki iki üniversitede ortak yürütülür. - Çalışmalar, ilgili üniversitelerden birer öğretim üyesi tarafından yönetilir. - Her iki üniversiteden doktora derecesi alınır. - Burslar en çok 3 yıllık olup, her yıl yalnızca 5 ay süresince verilir. Her iki üniversitedeki araştırma ekibi belirli bir konu üzerinde birlikte çalışma olanağı bulur.   Kapsam: - - Yaşam giderleri - Sağlık sigortası - Kayıt ücretleri  Son Başvuru Tarihi: Haziran ve Ekim  Detaylı Bilgi İçin:

12 Alexander S. Onassis Vakfı Eğitim Bursları (Yunanistan) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yöneliktir.  Alanlar: - - Beşeri Bilimler- Ekonomi - Siyasal Bilimler- Mimarlık - Hukuk- Güzel Sanatlar   Kapsam: - - Burs, başvuru amacı doğrultusunda değişmekle birlikte 5 aydan 10 aya kadar bir süre için verilmektedir.  Son Başvuru Tarihi: Ocak  Detaylı Bilgi İçin:

13 Fullbright Öğrenim Bursları (ABD) Burslar klinik tıp dalları dışında tüm alanlara açıktır. İşletme (MBA) dalında başvuru yapan adayların en az 1 yıllık iş tecrübesi olması gerekmektedir.   Koşullar: - 30 yaşından küçük olmak - Lisans eğitimini tamamlamış olmak - En az 3.00/4.00 veya 75/100 not ortalamasına sahip olmak  Son Başvuru Tarihi: Temmuz  Detaylı Bilgi İçin:

14 İsveç Enstitüsü Bursları & Anna Lindh Bursu Yüksek lisans bursudur.  Alanlar: - - Sosyal Bilimler- Ekonomi - Çevre Bilimleri- İnsan Hakları - Cinsiyet çalışmaları - Demokrasi - Hukuk- Avrupa çalışmaları   Kapsam: Yaşam giderleri ve seyahat masrafları  Son Başvuru Tarihi: 19 Ocak ve 1 Şubat  Detaylı Bilgi İçin:

15 İkili Kültür Anlaşmaları Çerçevesinde Verilen Öğrenim Bursları 47 ülke ile imzalanan Kültürel Değişim Programı çerçevesinde yabancı hükümetlerce - 36 adet lisansüstü bursu, - 11 adet lisans bursu, - 97 adet dil bursu verilmektedir. Her yıl üniversitelere ve ilgili kurumlara duyurulmakta ve seçimler Milli Eğitim Bakanlığı’nca oluşturulan Karma Burs Komisyonları tarafından yapılmaktadır. Duyurular Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmaktadır.  Detaylı Bilgi İçin:

16 ABGS - Avrupa Koleji Master Burs Programı Yüksek lisans öğrencilerine yöneliktir.  Alanlar: Avrupa Birliği Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa Politik ve İdari Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku   Kapsam: - - Burs, yukarıda belirtilen herhangi bir alanda Belçika-Brugge ve Polonya-Varşova’da önceden belirlenmiş kampuslerde bir yıllık master programına kayıt için öngörülmektedir.  Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat  Detaylı Bilgi İçin:

17 Buskerud Üniversitesi – Norveç Lisans ve Yükseklisans (Programı) öğrencilerine yöneliktir.  Alanlar: İşletme, İktisat, ÇEKO, Maliye  Yükseklisans: İnsan Hakları ve Çokkültürlülük (Bahar Dönemi)   Kapsam: - Program tam değil yarım burslu olarak değerlendirilebilir.  Son Başvuru Tarihi: -  Detaylı Bilgi İçin:

18 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu – AB Öğrencilerin 30 yaşından küçük ve en az lisans eğitimlerinin 3. yılını tamamlamış olmaları gerekmektedir.  Alanlar: Konu ile ilgili bir alanda öğrenim görüyor olmak şartı aranıyor.   Kapsam: - Avrupa Birliği üniversitelerinde konu ile ilgili alanlarda master, araştırma çalışmaları ve incelemelerde bulunmak amacıyla 50 öğrenciye burs vermektedir.  Son Başvuru Tarihi: -  Detaylı Bilgi İçin İrtibat: ECSC Direction du Personnel 13.Boulevard Grande Duchesse,Charlotte-Luxemburg

19 Copernic -İşletme Eğitimi Bursu (Fransa) En az bir Lisans Programından mezun olmak şartı aranıyor.  Alanlar: İşletme   Kapsam:Herhangi bir bölümden mezun olan ve Fransızca bile öğrencilere 6 ay boyunca 450 saat işletme alanında eğitim olanağı sağlanıyor  Son Başvuru Tarihi:  Detaylı Bilgi İçin: İrtibat:

20 Romanya Dış İşleri Bakanlığı Bursu - Romanya Lisans Yükseklisans ve Doktora programlarını kapsıyor.  Alanlar: Kamu Yönetimi, Eğitim Bilimleri, Roman Kültür ve Edebiyatı, Basın Yayın, Teknik Bilimler, Petrol ve Gaz, Ziraat, Veterinerlik, Mimarlık, Güzel Sanatlar   Kapsam: AB vatandaşı olmayanlar önceliklidir. Program Rumence yürütüleceğinden isteyen öğrenciler 1 yıl Rumen Dili eğitimi alabilirler.  Son Başvuru Tarihi:  Detaylı Bilgi İçin: İrtibat:

21 TÜBİTAK – Yurt Dışı Eğitim Bursları Lisansüstü ve Doktora Programlarına başvuran öğrencilere sağlanır. (2011 yılında doktora başvurusu alınmayacaktır.)  Alanlar: Bilim, Teknoloji ve Teknoloji Yönetimi (Uzay Araştırmaları), Havacılık, Bilim İletişimi   Kapsam: a. Özgeçmiş Formu b. Araştırma Önerisi Formatı c. Araştırma Önerisi Unsurları  Son Başvuru Tarihi: -  Online Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:

22 Fin Hükümeti - Doktora Bursları En az bir Lisans Programından mezun olmak şartı aranıyor.  Alanlar: Alan kısıtlaması yoktur.   Kapsam: Türkiye’nin de içinde bulunduğu toplan 32 ülkeye burs sağlanacaktır. Türkiye’den en fazla 10 başvuru kabul edilecektir.  Son Başvuru Tarihi: - 28 Şubat  Detaylı Bilgi İçin: - Scholarship/Postgraduate Studies and Research.

23 Rotary International Yükseklisans ve Doktora programlarında burs imkanı sağlar.  Alanlar: Alan kısıtlaması yoktur. Ancak burslar genellikle işletme, iktisat, mühendislik ve güzel sanatlar alanlarındadır.   Kapsam: Burslar ABD, Kanada, İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde kullanılmak için 9 ay süreyle verilmektedir.  Son Başvuru Tarihi: -  Detaylı Bilgi: Rotary International, Reşit Galip Cad. İlkadım Sok. No Gaziosmanpaşa-Ankara Tel:

24 Gençlik Programı (Youth Programme) Yurtdışına gitmek için genç olmak yeterlidir! Kapsam: Hazırladığınız bir proje kapsamında veya AGH – Avrupa Gönüllü Hizmeti adlı program kapsamında yurtdışına gidilebilir.  Son Başvuru Tarihi: -  Detaylı Bilgi: ya da

25 FAYDALI LİNKLER

26 SORU VE CEVAPLAR

27 T EŞEKKÜRLER!!! Uluslararası İlişkiler Birimi Öğrenci Merkezi Tel: Faks:


"Eğitim Bursları  Jean Monnet Bursları (AB)  Erasmus Öğrenci Değişimi Bursları (AB)  TEV Bursları  British Council Chevening Bursları (İngiltere) " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları