Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Bursları Jean Monnet Bursları (AB)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Bursları Jean Monnet Bursları (AB)"— Sunum transkripti:

1 YURTDIŞI EĞİTİM FIRSATLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Eskişehir, 2011

2 Eğitim Bursları Jean Monnet Bursları (AB)
Erasmus Öğrenci Değişimi Bursları (AB) TEV Bursları British Council Chevening Bursları (İngiltere) Denizaşırı Öğrenci Bursları (İngiltere) Alman Akademik Değişim Servisi Bursları – DAAD (Almanya) Fransa Büyükelçiliği Master ve Mühendislik Öğrenimi Bursları (Fransa) Fransa Büyükelçiliği Ortak Doktora Bursları (Fransa) Alexander S. Onassis Vakfı Eğitim Bursları (Yunanistan) Fullbright Öğrenim Bursları (ABD) İsveç Enstitüsü Bursları (İsveç) İkili Kültür Anlaşmaları Çerçevesinde Verilen Öğrenim Bursları (MEB)

3 Eğitim Bursları (Devam)
ABGS - Avrupa Koleji Master Burs Programı - AB Buskerud University College – Norveç Avrupa Komisyonu – AB Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu – AB Copernic (İşletme Eğitimi Bursu) Fransa Romanya Dış İşleri Bakanlığı Bursu – Romanya TÜBİTAK – Yurt Dışı Eğitim Bursları Fin Hükümeti - Doktora Bursları Rotary International Gençlik Programı (Youth Programme) PLOTEUS

4 Jean Monnet Bursları (AB)
Avrupa Birliği ile Türk Hükümeti’nin ortaklaşa verdiği burslardır. Program resmi, kamu ve özel sektör ile üniversitelerin katılımını teşvik etmektedir. Alanlar: - Ortak Tarım Politikası - Bölgesel ve Dış Politika - Ekonomi ve Para Birliği - Adalet ve İçişleri - Devlet Rekabeti ve Yardımlar - Mali Denetim - Endüstri, Toplum ve İstihdam Politikası - Kişi, Sermaye, Mal ve Hizmetlerin Dolaşımı - KOBİ’ler Kapsam: € aylık ödenti - Çalışma ziyaretleri - Gidiş-dönüş yol ücreti - Eğitim için gerekli olan kitaplar - Tez hazırlama ve basımı Koşullar: - 40 yaşından küçük olmak - En az 2.50/4.00 veya 63/100 not ortalamasına sahip olmak - İyi derecede İngilizce biliyor olmak - Bir kuruma bağlı adaylar için kurumdan yazılı onay almak - İki dereceli sınav sisteminde başarılı olmak Son Başvuru Tarihi: Şubat Detaylı Bilgi İçin:

5 Erasmus Öğrenci Değişimi Bursları (AB)
Hedef kitlesi lisans öğrencileridir ay süre ile verilir. Kapsam: - Aylık Hibe Koşullar: - Değişimin gerçekleşeceği iki üniversite arasında anlaşma yapılmalıdır. - Anlaşma yapan üniversitelerden biri AB üyesi olmalıdır. Son Başvuru Tarihi: A.Ü. Tarafından her dönem başında afişlerle ve web sayfasından duyurulmaktadır. Detaylı Bilgi İçin:

6 TEV Bursları (AB) TEV; İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Japonya, Hollanda ve İsveç ile müşterek burslar veren tek sivil toplum kuruluşudur. Bursiyerler eğitimlerini tamamlayıp geri döndüklerinde TEV tarafından kendilerine ödenen meblağı , çalışmaya ve maaş almaya başladıktan sonra geri ödemekle yükümlüdür. Alanlar: - Elektrik Elektronik Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği - Çevre Mühendisliği Moleküler Biyoloji ve Genetik - Şehir ve Bölge Planlama - Uluslararası İlişkiler Koşullar: - T.C. Vatandaşı olmak ve 30 yaşından küçük olmak - En az 3.00/4.00 veya 75/100 not ortalamasına sahip olmak Master programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde biliyor Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanlarıyla yapamayacak durumda olmak Son Başvuru Tarihi: Kasım Detaylı Bilgi İçin:

7 British Council Chevening Bursları (İngiltere)
En az iki yıl iş deneyimi gereklidir. Alanlar: - Avrupa Çalışmaları - Ekonomi ve Avrupa Entegrasyonu - Gazetecilik ve Medya Çalışmaları - Avrupa ve Uluslararası Hukuk - İnsan Hakları - Çevre Çalışmaları - Beşeri Bilimler - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Son Başvuru Tarihi: Eylül Detaylı Bilgi İçin:

8 Denizaşırı Öğrenci Bursları (İngiltere)
Bir İngiliz üniversitene lisansüstü çalışma yapmak üzere kabul edilmiş olan (denizaşırı – AB üyesi olmayan ülkelerden) öğrencilere yöneliktir. 12 ay süre ile verilir. Öğrencinin başarı durumu göz önüne alınarak 3 yıla kadar uzatılabilir. Kapsam: Denizaşırı ülke üniversite kayıt ücreti ile AB üyesi ülke kayıt ücreti arasındaki farkı karşılar. Koşullar: - Bir üniversitenin lisansüstü programına kabul edilmiş olmak gerekir. - Başvurular, kabul edilen üniversiteye yapılır ve bu üniversite eliyle Burs Komisyonu’na iletilir. Son Başvuru Tarihi: Şubat Detaylı Bilgi İçin:

9 Alman Akademik Değişim Servisi Bursları DAAD (Almanya)
Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsar. Alanlar: - Tarım ve Ekoloji - Ekonomi ve Kamu Yönetimi - Mimarlık ve İnşaat - Beşeri Bilimler - Sanat ve Sanat Çalışmaları - Hukuk - Biyo Bilimler - Dil Bilimleri - Tıp/Halk Sağlığı - Doğa Bilimleri - Mühendislik Bilimleri - Sosyal Bilimler - Jeobilimler - Sosyal Bilimler - Matematik/Bilgisayar Mühendisliği - Spor Bilimleri İlgili web sayfasındaki burslar üç kritere göre belirlenir: - Çalışılmak istenen konu - Vatandaşı olunan ülke - Çalışmanın statüsü (lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası) Detaylı Bilgi İçin:

10 Fransa Büyükelçiliği Master ve Mühendislik Öğrenimi Bursları (Fransa)
Master veya uluslararası mühendislik diploması sahibi olmak için verilen burslardır. Kapsam: - Yaşam giderleri - Sosyal sigorta - Kayıt ücretleri Koşullar: - 4 yıllık bir üniversite mezunu olmak - En az 2.50/4.00 veya 63/100 not ortalamasına sahip olmak - 30 yaşından küçük olmak - Dersleri izleyebilecek düzeyde Fransızca biliyor olmak Son Başvuru Tarihi: Şubat Detaylı Bilgi İçin:

11 Fransa Büyükelçiliği Ortak Doktora Bursları (Fransa)
- Türkiye ve Fransa’daki iki üniversitede ortak yürütülür. - Çalışmalar, ilgili üniversitelerden birer öğretim üyesi tarafından yönetilir. - Her iki üniversiteden doktora derecesi alınır. Burslar en çok 3 yıllık olup, her yıl yalnızca 5 ay süresince verilir. Her iki üniversitedeki araştırma ekibi belirli bir konu üzerinde birlikte çalışma olanağı bulur. Kapsam: - Yaşam giderleri - Sağlık sigortası - Kayıt ücretleri Son Başvuru Tarihi: Haziran ve Ekim Detaylı Bilgi İçin:

12 Alexander S. Onassis Vakfı Eğitim Bursları (Yunanistan)
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yöneliktir. Alanlar: - Beşeri Bilimler - Ekonomi - Siyasal Bilimler - Mimarlık - Hukuk - Güzel Sanatlar Kapsam: - Burs, başvuru amacı doğrultusunda değişmekle birlikte 5 aydan 10 aya kadar bir süre için verilmektedir. Son Başvuru Tarihi: Ocak Detaylı Bilgi İçin:

13 Fullbright Öğrenim Bursları (ABD)
Burslar klinik tıp dalları dışında tüm alanlara açıktır. İşletme (MBA) dalında başvuru yapan adayların en az 1 yıllık iş tecrübesi olması gerekmektedir. Koşullar: - 30 yaşından küçük olmak - Lisans eğitimini tamamlamış olmak - En az 3.00/4.00 veya 75/100 not ortalamasına sahip olmak Son Başvuru Tarihi: Temmuz Detaylı Bilgi İçin:

14 İsveç Enstitüsü Bursları & Anna Lindh Bursu
Yüksek lisans bursudur. Alanlar: - Sosyal Bilimler - Ekonomi Çevre Bilimleri - İnsan Hakları Cinsiyet çalışmaları Demokrasi - Hukuk - Avrupa çalışmaları Kapsam: Yaşam giderleri ve seyahat masrafları Son Başvuru Tarihi: 19 Ocak ve 1 Şubat Detaylı Bilgi İçin:

15 İkili Kültür Anlaşmaları Çerçevesinde Verilen Öğrenim Bursları
47 ülke ile imzalanan Kültürel Değişim Programı çerçevesinde yabancı hükümetlerce - 36 adet lisansüstü bursu, - 11 adet lisans bursu, - 97 adet dil bursu verilmektedir. Her yıl üniversitelere ve ilgili kurumlara duyurulmakta ve seçimler Milli Eğitim Bakanlığı’nca oluşturulan Karma Burs Komisyonları tarafından yapılmaktadır. Duyurular Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin:

16 ABGS - Avrupa Koleji Master Burs Programı
Yüksek lisans öğrencilerine yöneliktir. Alanlar: Avrupa Birliği Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa Politik ve İdari Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku Kapsam: - Burs, yukarıda belirtilen herhangi bir alanda Belçika-Brugge ve Polonya-Varşova’da önceden belirlenmiş kampuslerde bir yıllık master programına kayıt için öngörülmektedir. Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat Detaylı Bilgi İçin:

17 Buskerud Üniversitesi – Norveç
Lisans ve Yükseklisans (Programı) öğrencilerine yöneliktir. Alanlar: İşletme, İktisat, ÇEKO, Maliye Yükseklisans: İnsan Hakları ve Çokkültürlülük (Bahar Dönemi) Kapsam: - Program tam değil yarım burslu olarak değerlendirilebilir. Son Başvuru Tarihi: - Detaylı Bilgi İçin:

18 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu – AB
Öğrencilerin 30 yaşından küçük ve en az lisans eğitimlerinin 3. yılını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Alanlar:Konu ile ilgili bir alanda öğrenim görüyor olmak şartı aranıyor. Kapsam: Avrupa Birliği üniversitelerinde konu ile ilgili alanlarda master, araştırma çalışmaları ve incelemelerde bulunmak amacıyla 50 öğrenciye burs vermektedir. Son Başvuru Tarihi: - Detaylı Bilgi İçin İrtibat: ECSC Direction du Personnel 13.Boulevard Grande Duchesse,Charlotte-Luxemburg

19 Copernic -İşletme Eğitimi Bursu (Fransa)
En az bir Lisans Programından mezun olmak şartı aranıyor. Alanlar: İşletme Kapsam:Herhangi bir bölümden mezun olan ve Fransızca bile öğrencilere 6 ay boyunca 450 saat işletme alanında eğitim olanağı sağlanıyor Son Başvuru Tarihi: Detaylı Bilgi İçin: İrtibat:

20 Romanya Dış İşleri Bakanlığı Bursu - Romanya
Lisans Yükseklisans ve Doktora programlarını kapsıyor. Alanlar: Kamu Yönetimi, Eğitim Bilimleri, Roman Kültür ve Edebiyatı, Basın Yayın, Teknik Bilimler, Petrol ve Gaz, Ziraat, Veterinerlik, Mimarlık, Güzel Sanatlar Kapsam: AB vatandaşı olmayanlar önceliklidir. Program Rumence yürütüleceğinden isteyen öğrenciler 1 yıl Rumen Dili eğitimi alabilirler. Son Başvuru Tarihi: Detaylı Bilgi İçin: İrtibat:

21 TÜBİTAK – Yurt Dışı Eğitim Bursları
Lisansüstü ve Doktora Programlarına başvuran öğrencilere sağlanır. (2011 yılında doktora başvurusu alınmayacaktır.) Alanlar: Bilim, Teknoloji ve Teknoloji Yönetimi (Uzay Araştırmaları), Havacılık, Bilim İletişimi Kapsam:   a. Özgeçmiş Formu         b. Araştırma Önerisi Formatı         c. Araştırma Önerisi Unsurları Son Başvuru Tarihi: - Online Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:

22 Fin Hükümeti - Doktora Bursları
En az bir Lisans Programından mezun olmak şartı aranıyor. Alanlar: Alan kısıtlaması yoktur. Kapsam: Türkiye’nin de içinde bulunduğu toplan 32 ülkeye burs sağlanacaktır. Türkiye’den en fazla 10 başvuru kabul edilecektir. Son Başvuru Tarihi: - 28 Şubat Detaylı Bilgi İçin: - Scholarship/Postgraduate Studies and Research.

23 Rotary International Yükseklisans ve Doktora programlarında burs imkanı sağlar. Alanlar: Alan kısıtlaması yoktur. Ancak burslar genellikle işletme, iktisat, mühendislik ve güzel sanatlar alanlarındadır. Kapsam: Burslar ABD, Kanada, İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde kullanılmak için 9 ay süreyle verilmektedir. Son Başvuru Tarihi: - Detaylı Bilgi: Rotary International, Reşit Galip Cad. İlkadım Sok. No Gaziosmanpaşa-Ankara Tel:

24 Gençlik Programı (Youth Programme)
Yurtdışına gitmek için genç olmak yeterlidir! Kapsam: Hazırladığınız bir proje kapsamında veya AGH – Avrupa Gönüllü Hizmeti adlı program kapsamında yurtdışına gidilebilir. Son Başvuru Tarihi: - Detaylı Bilgi: ya da

25 FAYDALI LİNKLER www.jeanmonnet.org.tr www.ua.gov.tr www.yok.gov.tr

26 SORU VE CEVAPLAR

27 Uluslararası İlişkiler Birimi
TEŞEKKÜRLER!!! Uluslararası İlişkiler Birimi Öğrenci Merkezi Tel: Faks:


"Eğitim Bursları Jean Monnet Bursları (AB)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları