Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ"— Sunum transkripti:

1 ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YOĞUN BAKIM HİZMET KALİTE STANDARTLARI Eğitim Birimi

2 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KALİTE POLİTİKAMIZ Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmak. Hizmet verdiğimiz bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak. Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, güler yüzlü, yetenekli, bilgili ve deneyimli ekiplerimizle güvenilir sağlık hizmeti vermek. Kalite yönetim sistemine ve yasal şartlara uyarak sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3 Y.B Ünitelerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve derzsiz malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. Her ventilatörlü yatak başında bir adet balon-valf-maske sistemi bulunmalıdır. Lavabo bulunmalıdır. Sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafi ltre veya benzeri mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi bulunmalıdır. Sıcaklık C, nem oranının %30-%60 arasında olması sağlanmalıdır. Hastaların sağlık çalışanı tarafından sürekli gözetim ve izlenmesine uygun olarak düzenlenmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yoğun bakım ünitelerinin işleyişine ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır. o Genel işleyişi, » Hastanın kabulünü, » Hastanın rızasının alınmasını, » Hastanın naklini, » Hastanın taburculuğunda yapılan işlemleri, o Klinik süreçleri; » Monitorizasyonu, » Ventilatördeki hastanın izlemini, » Sedasyon ve analjezi uygulamasını, » Ventilatörden ayırmayı, » Skorlama sistemleri ile hastaların takibini, » Bası yarası takibini, » Enfeksiyonların kontrolü ve izlenmesini kapsamalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yoğun bakım ünitelerinin işleyişine ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7 Hastaların nakil sürecine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Hastaların nakil süreci için; o Transport ventilatörü, o Transport monitörü, o Oksijen tüpü, o Entübasyon seti, o Balon-valf-maske sistemi bulunmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8 Hastaların nakil sürecine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

9 Hasta yakınları için bekleme alanları bulunmalıdır.
Bekleme alanlarında oturma alanları bulunmalıdır. Bekleme alanları temiz olmalıdır. Bekleme alanlarında iklimlendirme sağlanmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10 Hasta yakınlarının bilgilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
o Hastanın ilk kabulünde, o Her gün ve gerektikçe bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme için, hekim ile hasta yakınının karşılıklı oturabileceği şekilde düzenlenmiş bir alan olmalıdır. Bilgilendirme hekim tarafından yapılmalıdır. Bilgilendirme; o Hastanın genel durumunu, o Tedavi sürecini kapsamalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

11 Hasta ziyaretleri için düzenleme yapılmalıdır.
Hasta ziyaretleri, ziyaretçi sayısı ve ziyaret sıklığı hekim tarafından belirlenmek kaydı ile günde en az bir kez olmak üzere planlanmalıdır. Ziyaretçiler, uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelidir. Ziyaretçilerin yeterli el hijyeni uygulaması yaparak girişleri sağlanmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

12 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastalar, hastalık şiddetini belirleyen skorlama sistemleri ile değerlendirilmelidir. Yetişkinlerde APACHE II, SAPS II; çocuk yoğun bakımlarında PRISM skorlaması gibi sistemler kullanılmalı, o Tahmini mortalite oranı ile gerçekleşen mortalite oranları karşılaştırılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

13 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

14 Hasta başı test cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir.
HBTC’nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. HBTC’nin envanteri tutulmalıdır. HBTC’nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır. HBTC için kalibrasyon ve kalite kontol testleri ve kayıt altına alınmalı, kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır. HBTC’yi kullanılacak çalışanlara; Çalışılacak testlerin preanalitik ve postanal evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi, Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir, HBTC’de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

15 Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır
Yatışı olan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır Kimlik tanılayıcıda ; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı,yer almalıdır. Normal hastalar için beyaz, Alerjik hastalar için kırmızı, Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik tanımlayıcıları (hasta kimlik bilekliği) kullanılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır. Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalıdır. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmelidir. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17 İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı, o Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır. Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı, o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir. Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir. Tedavi sürecindeki ilaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı, o Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

18 İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır.
İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır Yazılışı,okunuşu okunuşu,ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listesini hazırlanmalı, Listeler kullanım alanında bulunmalıdır, Yazılışı,okunuşu,ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

19 Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik tedbirler alınmalıdır.
Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde bulunmalıdır. Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır. Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli, o Listeler ilgili bölümde bulunmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

20 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Servislerde/Ünitelerde adı, ambalajı birbirine benzeyen ve pediatrik dozdaki ilaçlar ayrı raflarda depolanmalıdır. Dikkatli olmamız gereken ilaçlar Yazılısı benzer Okunuşu benzer Ambalajı benzer Pediatrik dozdaki ilaçlar ANDAZOL …..ANDOLOR CPRALEX…..CBADREX T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır. Devir teslim kayıtlarında; o İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, o İlacın kullanıldığı tarih, o İlacı kimin uyguladığı, o Kime kaç adet ilaç teslim edildiği, Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları kayıt edilmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22 Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.
Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

23 Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Sözel istem uygulama sürecinde; o İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı, o Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı, » Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli, o İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır. Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24 Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu doldurulmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yatan hastaların düşmelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilmeli, o Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı, o Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır. Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır. Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde kalite yönetim birimine bildirim yapılmalı, o Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

28 Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli, o Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı, o Tedavi planında; » Uygulamanın başladığı tarih ve saat, » Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği, » Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hasta kısıtlaması ile ilgili yazılı bir düzenleme yapılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30 Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir. Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

31 Acil müdahale seti bulunmalıdır.
Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır. Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir. İlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir. Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir. İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

32 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçların ve miktarlarının bir listesi olmalı, düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

33 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
CPR uygulaması için gerekli acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

34 Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı, Plan dahilinde cihazların , ölçme, ayar kalibrasyonları yapılmalıdır. Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette; Kalibrasyonu yapan firmanın adı, kalibrasyon tarihi, Geçerlilik süresi, Sertifika numarası bulunmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

35 Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır, Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir, Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar, belirlenmelidir Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir, kontrol aralıkları , kontrol sorumluları belirlenmelidir T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

36 Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışa doğru açılmalıdır, Kişisel temizlik alanlarının temizliği yapılmalıdır, Kişisel temizlik alanlarının temizlik malzemeleri bulunmalıdır, Sıvı sabun, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve poşeti bulunmalıdır, Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır, Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kuruttuktan sonra tekrar doldurulmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

37 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır. Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

38 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemşire bakım planı düzenlenmelidir. Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır, Hemşire bakım planına; Hastanın bakım gereksinimleri, Hastanın bakım gereksinimlerine yönelik hedefler, Hastanın bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar, Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

39 Hemşire nöbet teslimlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında yapılmalı, Önce deskte, sonra hasta başında yapılmalı, Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

40 İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

41 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

42 Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Her bölüm için atıklar belirlenmeli, Uygun atık kutuları kullanılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

43 Laboratuvara gönderilecek örneklere yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Örnekler için bölüm bazında örnek toplama alanı belirlenmelidir. o Örnekler düzenli bir şekilde muhafaza edilmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

44 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

45 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

46 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

47 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastanın daha önce kullandığı ilaçlar da dâhil olmak üzere tüm ilaçları, sadece ilgili hemşire tarafından verilmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

48 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEŞEKKÜRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi


"ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları