Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BiLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BiLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BiLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Hazırlayan ve Sunan Aytekin Yaşar / Matematik Yüksek Mühendisi 20 Mayıs 2013 Bilgi İşlem Merkezi B-Blok Kat: 4 Tel: Beşiktaş/İstanbul Bu sunum sadece aday memur eğitimi için kullanılabilir, onun dışında başka bir yerde ve başka amaçla kullanılamaz. Aksi suç’tur. Her hakkı bana aittir.

2 İçerik 1. Amaç 2. Misyonu ve Vizyonu
3. Organizasyon Yapısı ve Çalışanlar 4. Mevcut Sistemler 5. Verilen Hizmetler 6. Lisanslı Programların Dağıtılması 7. Sorunlar ve Çözümler Konuları hakkında bilgi verilecektir.

3 1. Bölüm Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı Çalışanlar ve Sistemler
Hakkında bilgi verilecektir

4 Misyon ve Vizyon Misyonumuz, Akademik Araştırmalarda
Eğitim programlarında Üniversite içi birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda MERKEZİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ’ni servise sunmak için gerekli teknoloji araştırmalarını yapmak, bu teknolojileri yatırım ve hizmete dönüştürerek Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki bilişim olanaklarını, dünyanın önde gelen kurumlarda olduğu seviyeye taşımaktır. Vizyonumuz, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın vizyonu, üniversitemiz bilgi işlem alt yapısını dünyanın değişen teknolojik şartlarına denk olacak şekilde güncel tutmak, bilgi işlem merkezi alanında deneyime ve bilgiye dayalı ileri teknoloji çözümleri sunan, sürekli gelişen ve yenilikleri takip eden, profesyonel bir alt yapıya sahip olmaktır

5 Temel Politikamız Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak sürekli gelişen teknolojinin olanaklarından yararlanarak Öğrenci, Akademik personel ve çalışanlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, sorunlara etkili ve hızlı çözüm üreterek, verimliliği artırmaktır.

6 Organizasyon Yapısı

7 Çalışanlarımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde
Doç.Dr. İbrahim Emiroğlu 5 Mühendis 3 Araştırma Görevlisi 4 Tekniker 2 Teknisyen 3 Uzman 4 Bilgisayar İşletmeni 1 Bilgi İşlemci 1 Programcı 1 Çözümleyici 1 Hizmetli bulunmaktadır.

8 Yazılım Şube Müdürlüğü
Üniversite içindeki birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılımların analizinin yapılması ve kodlanması Mevcut yazılımlara (Aras, Usis, Gsis, Personel, Bütçe, v.b.) ve bunları kullanan Personel, Öğrenci İşleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerine, Meslek Yüksek Okullarına, Bütçe v.b birimlere) destek verilmesi, bakımı, onarımı,güvenliğinin ve yedeklenmesinin sağlanması Birimlerden gelen program ve kullanıcılarla ilgili sorunlara destek verilmesi Üniversitedeki öğrencilerin vize ve final sınavlarının optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi

9 Yazılım Şube Müdürlüğü
Üniversitedeki çeşitli birimlerin (AB Ofisi, Personel Daire Başkanlığı) yaptıkları sınavların optik okuyucuda okunması değerlendirilmesi Öğrencilerin öğretim üyeleri ile ilgili yapılan anketlerin optik okuyucuda okunması ve değerlendirilerek tasnif edilip ilgili bölümlere gönderilmesi E-Posta,Şifre ve kullanıcı işlemleri desteği FTP Alt alan adı tahsisi ve alt yapı desteği Talep halinde distro servisinde bulunan Lisanslı programların dağıtılmasını sağlar.

10 Optik Okuma Üniversitedeki Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora sınavlarının optik okuyucuda değerlendirilmesi ve tasnif edilmesi Öğrencilerin, öğretim üyeleri ile ilgili yapılan anketlerin optik okuyucuda okunması ve değerlendirilerek tasnif edilip ilgili bölümlere gönderilmesi Ayrıca üniversitedeki öğrencilerin vize ve final sınavlarının, Üniversitedeki çeşitli birimlerin(AB Ofisi, Personel Daire Başkanlığı) yaptıkları sınavların optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi

11 Ağ ve Sistem Şube Müdürlüğü
Network Destek: Kampüs içi, ve kampüsler arası ve üniversite dışına internet çıkışındaki hizmetlerin sağlanması, çıkan sorunların tespiti ve giderilmesini sağlanması Kablosuz internet projelerinin programlanıp üniversite içinde kullanımının sağlanması Kampüsler içinde network bağlantısı, ve kullanıcı hesaplarının yönetilmesi, dosya paylaşımı ve uzaktan erişim sistemlerinin konfigüre edilmesi

12 Web Server ve Veri Tabanı Sistemlerinin kullanımı, kablolu ve kablosuz internet erişimleri, Aras, Usis, Gsis Öğrenci Bilgi Sistemleri ile Distro(Lisanslı Programlar Servisi) servisine erişim konusunda sorun yaşayan son kullanıcıya yönelik verilen destek hizmetleri.

13 Ağ ve Sistem Şube Müdürlüğü
Sistem Destek: Sistemde oluşabilecek programsal ve teknik sorunların(işletim sistemi, teknik arıza, sistem arızası v.b.) tespit edilmesi ve sorunların giderilmesini sağlar E-posta kullanıcı hesaplarının(iletişim) yönetilmesi ve gelen-giden maillerin filtrelenmesi konusunda hizmet verirler.

14 Donanım Şube Müdürlüğü
Müdürlüğümüz, Yıldız, Davutpaşa ve Maslak Kampüslerindeki birimlere PC bakım, onarım, program yüklenmesi konusunda hizmet verir PC’lerde oluşabilecek programsal ve teknik sorunların(işletim sistemi, teknik arıza, sistem arızası v.b.) tespit edilmesi ve sorunların giderilmesini sağlar

15 Mevcut Sistemler Üniversitemiz bünyesinde değişik amaçlara hizmet veren çok sayıda sistem mevcuttur Sistemleri 3 ana grupta toplayabiliriz: 1-Unix ve Linux üzerinde çalışan sistemler 2-Windows üzerinde çalışan sistemler 3-Yıldız Firewall Servis Modülü

16 2.Bölüm Verilen Hizmetler
Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Üniversitemiz birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek. Üniversitemiz tüm birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Üniversitemiz tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yaptırmak. Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulmasını sağlamak. Üniversitemiz tüm birim ve yerleşkelerinde internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta v.b. iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak. Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak. Akademik birimlere gerekli olduğunda teknik ve idari destek sağlamak. Öğrenci ve personele yerleşke hayatını kolaylaştıracak önlemler almak bu amaçla proje ve uygulamalar gerçekleştirmek. Üniversite veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve üniversite personeli ile öğrencilerine bunları duyurmak. Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak. Tüm birimlerin kendi çalışma esaslarına göre hazırlanmış olan otomasyon programının sorunsuz çalışmasını ve birimlerin ihtiyacı olan programsal değişiklerin yapılmasını sağlamak. Tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanım ihtiyacının giderilmesini sağlamak. Bilgi işlem Sisteminin Donanım ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, sözleşme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak, gerekli önlemleri onaya sunmak ve uygulamaya koymak. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

17 2. Bölüm Verilen Hizmetler
E-Posta ve Şifre İşlemleri Web Hosting ve Disk Alanı FTP Servisi Kurumsal Haberleşme Destek Hizmeti   Kurumsal Çözümler ve Desteği Veritabanı Uygulamaları için Gerekli Altyapı desteği sağlamak

18 2. Bölüm Verilen Hizmetler
Donanım ve Network Desteği Aras, Usis, Gsis Öğrenci Bilgi Sistemine destek ve Yazılım Hizmeti Sınav ve Anket Formu Okutma Hizmeti Üniversite bünyesinde bilgisayar ve program alımlarına teknik destek verilmesi E-posta hesabı kullanıcılarının ve internetin kurallara uygun şekilde kullanımını sağlanması E-Yıldız Kablosuz Ağ

19 E-Posta Üniversite öğrencilerine ve personele kurumsal e-posta adresi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca verilir. E-posta almak isteyen personel F-02 “Personel Kullanıcı Adı, E-Posta ve Şifre Talep Formu” ile başvuruda bulunur. Başvuru işlemi yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır. Başvuru sonucu, ilgilinin talebine göre elden veya ile iletilir. ile başvuru yapılmış ve cevap ile isteniyorsa başvurucunun, kimliğinin fotokopisini başvuru dilekçesine ekleyerek göndermesi gerekmektedir. Elden teslimlerde kimlik kontrolü yapılır. Şifre değişiklikleri de F-02 “Personel Kullanıcı Adı, E-Posta ve Şifre Talep Formu” ile ve aynı yöntemlerle yapılır.

20 E-Posta Üniversite içindeki tüm yazışmalar uzantılı mail adreslerinden yapılmaktadır. Ancak farklı adresleri de alınabilir. Kurum içi yazışmalarda lütfen uzantılı mail adresinizi kullanmaya özen gösteriniz Not: Mail adresi olmayan ya da mail adresinde problem yaşadığını düşünen personelimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na şahsen veya adresine mail atarak başvuruda bulunabilirsiniz

21 Şifre İşlemleri http://www.bim.yildiz.edu.tr/forms2.php
Şifre işlemleri için ekteki şifre formunu doldurarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na elden verebilirsiniz ya da şifre formuyla birlikte okul kimliğinizin fotokopisini  numaralı faksa veya adresine gönderebilirsiniz. Şifre Formları F-01-Öğrenci Şifre Talep Formu F-02-Personel Kullanıcı Adı, E-Posta ve Şifre Talep Formu F-03-FTP ve Alt Alan Adı (Subdomain) Talep Formu işlemleriniz 48 Saat içerisinde gerçekleşir.

22 E-Posta ve Şifre Kullanımı
Bilgi işlemden alınan e-posta hesabı dir. Bu mail adresinize gelen lerinizi takip etmek için Microsoft Exchange(Outlook) hesabı kullanmanızı gerektirir Exchange, işyerlerinde kullanımı amaçlanan Elektronik posta tabanlı bir ortak iletişim sunucusudur. Ve Bilgisayarınızda kurulu olmalıdır Kuruluşunuzda Exchange kullanılıyorsa, e-posta hesabınız olup olmadığını veya bu hesabı nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, yardım almak için kuruluşunuzun Ağ yöneticisine başvurmanız gerekiyor. Bu hesaba ulaşmak için size bir kullanıcı adı ve şifre verilecektir. Örnek : kullanıcı adı : xxxx Parola :

23 E-posta Hesabını Kullanmak

24

25 FTP(File Transfer Protocol)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca verilen Ftp hesapları sayesinde Üniversitemiz personeli kendi Web sayfalarını özgürce dizayn etme ve yayınlama hakkına sahiptirler. FTP hesabı isteyen personel Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 77–700-F–03 “FTP ve Alt Alan Adı (Subdomain) Talep Formu” ile başvurur. Verilen Ftp hesabı standart olarak Otomasyon Kullanıcı adı ve şifresi olarak atanır. Bu işlem 48 saat içinde sonuçlandırılır. Örn : Ftp Kullanıcısı : aaltin Web Adresi : Disk Alanı : 100 MB FTP hesabının kullanımına ilişkin açıklamalar K-10-FTP ile Dosya Yükleme Kullanım Kılavuzunda anlatılmıştır.

26

27 Web Hosting ve Disk Alanı Hizmeti
İnternette site yayınlamak için özel olarak üretilmiş, internete hızlı bağlantısı olan, yüzlerce kullanıcıya aynı anda hizmet verebilecek bir bilgisayarda (server yani sunucu) dosyaların saklanması gerekir. Web sitesine ait dosyalar için depo vazifesi gören ve internet kullanıcılarının erişimine sunan bilgisayarlara web sunucusu (web server), bu veri saklama ve yayınlama işlemine de web hosting denir Üniversitede her birimin bir web sayfası bulunur. Web sayfaları Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi’ne uygun olarak hazırlanır. Örnek: Web Adresi: Disk Alanı: 400 MB Web sayfası oluşturmak için 77–700-F–03 “FTP ve Alt Alan Adı (Subdomain) Talep Formu” ile başvuran akademik, idari birimler resmi yazı ile, öğrenci kulüpleri ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından aldıkları resmi yazı ve 77–700-F–03 “FTP ve Alt Alan Adı (Subdomain) Talep Formu” ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığına başvururlar. İstenen spesifik bir alan adı yok ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından belirlenen standartlar baz alınarak alan adı ve şifre ataması yapılır.

28 Web Hosting Hizmeti Web sayfası oluşturmak için başvuran akademik, idari birimler resmi yazı ile öğrenci kulüpleri ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından aldıkları resmi yazı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığına başvururlar. İstenen spesifik bir alan adı yok ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından belirlenen standartlar baz alınarak alan adı ve şifre ataması yapılır. Bu işlem 48 saat içinde sonuçlandırılır. Örn : Web Adresi :

29 Kurumsal Destek Hizmeti
Bilgi İşlem Daire Başkanlığının, teknoloji alanında çıkan yenilikleri takip ederek bunları kuruma ve kurum bünyesindeki kullanıcılara ulaştırılması hizmet kalitesinin ve verimliliğin daha fazla yükselmesi demektir. (Yeni çıkan programlar, işletim sistemlerinin yeni sürümleri vb…) uygulamalar… Yeni donanım ve yazılım teknolojisini değerlendirmek ve üniversitenin gereksinmelerine uygunluğunu saptamak, standartlar ve yöntemler geliştirmek, Üniversitesin web sayfasının yazılmasına teknik destek vermek.

30 Kurumsal Haberleşme Hizmeti
Üniversitemiz içerisinde kurumsal haberleşme yöntemlerinden biri olarak Mail Grupları kullanılmaktadır. Mail Grupları haberleşmesi akademik ve idari işler için kullanılmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, oluşturulan mail haberleşme sisteminin güncel tutulması hizmetini sağlamaktadır. Mail grubuna kimlerin eklenip çıkarılacağına ilgili birim karar verir. Ekleme-çıkarma işlemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapılır. Örnek: Mimarlık Bölümü haberleşme grubuna kullanıcısının eklenmesi.

31 Öğrenci Bilgi Sistemleri
Üniversitemizde öğrenci bilgilerinin tutulduğu 3 değişik sistem vardır. Bunlar Aras, Usis ve Gsis sitemleridir. Aras sistemi girişli öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu Öğrenci Bilgi sistemdir. USİS 2003 ve daha sonrasında giriş yapmış lisans öğrencileri için Öğrenci Bilgi Sistemidir. Bahar yarıyılı ve daha sonrası girişli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için öğrenci bilgi sistemidir. Ana sayfadan ORBİS(Öğrenci Bilgi Sistemleri) tıklanarak aşağıdaki sayfaya ulaşılır.

32

33 Aras Öğrenci Bilgi Sistemi
Aras sistemi girişli öğrenci bilgilerinin tutulduğu Öğrenci Bilgi sistemdir. Yani,eski Öğrenci bilgilerinin tutulduğu bir sistemdir.

34

35 Usis Öğrenci Bilgi Sistemi
Aras sisteminden istenen verim alınamadığı için yeni bir program ihtiyacı doğmuş, Bilgisayar Mühendisliği tarafından yazılan USİS sistemi 2003 yılında uygulamaya girmiş olup halen kullanılmaya devam edilmektedir. Bu program Java programlama dilinde yazılmış olup öğrenci bilgileri DB2 veritabanında tutulmaktadır. Eski sistem öğrencileri Aras sisteminde takip edilmektedir.

36

37 Gsis Öğrenci Bilgi Sistemi
İhtiyaç doğrultusunda, Bilgi işlem ve Bilgisayar Mühendisliği yazılım grubunun ortak çalışmasıyla geliştirilen GSİS sistemi Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci bilgilerini tutmakta olup bahar yarı yılından itibaren kullanıma açılmıştır. Bu program Java programlama dilinde yazılmış olup öğrenci bilgileri DB2 veritabanında tutulmaktadır.

38

39 Personel Sistemi(Persis)
Persis, daha önce Ege Üniversitesinden alınmış personel programının ihtiyacı karşılamaması üzerine Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda iki yazılımcı arkadaş tarafından geliştirildi. Persis 5 yıldır kullanılmakta olup, tüm kampüslerde kullanılmakta ve personelle ilgili olan bütün işlemler yapılabilmektedir. Diğer uygulamalarla (maaş programı, sınav programı ve mesai programı vb.) entegre çalışabilmektedir. Bu program Delphi dilinde yazılmış olup personel bilgileri Firebird database’inde tutulmaktadır.

40

41 Optik Okuma İşlemi Optik Okuma tüm optik formda yapılan sınavlar ve öğrencilerin öğretim üyelerini değerlendirme anketleri ile yapılan işlemleri kapsamaktadır. Optik formlarla yapılan tüm sınavlar BİM’de optik formda okunmakta, özel bir program yardımıyla değerlendirilmekte ve tasnifi yapılarak ilgili birimlere gönderilmektedir. Bu işlem, hazırlık sınavları için kayıt döneminden önce, vize ve final sınavları da öğretim yılının her dönemi için tekrarlanmaktadır. Öğrencilerin öğretim üyelerini değerlendirme formları ise tüm fakülteler için dönem sonunda okunarak değerlendirilip tasnif edildikten sonra ilgili birimlere gönderilmektedir.

42 E-Yıldız E-Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından akademik-idari personel ve tüm öğrencilere verilen hizmetlerin ve her türlü iletişimin elektronik ortamda sunulmasını amaçlayan bir projedir. Bu proje ile akademik-idari personelimiz ve öğrencilerimize çok geniş kapsamlı entegre projeler sunulması tasarlanmıştır. Bu proje, üniversitemizde idare-akademik-öğrenciler için yürütülmekte olan her türlü eğitim-öğretim, araştırma ve idari faaliyetler ile sunulmakta olan her türlü iş ve hizmetin, bilişim ve iletişim teknolojileri aracılığı ile en kolay ve en etkin bir biçimde, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılanmasını amaçlamaktadır. Projeyi, bir anlamda e-devlet oluşumu altında e-üniversite yansımasının e-yıldız ayağı olarak düşünebiliriz. Şu anda giriş-çıkış ve yemekhanede kullandığımız kart(YEK-denilen akıllı kart), buna bir örnektir. Bilgi için Yıldız ana sayfasından E-Yıldız’a bakınız. (http://www.e.yildiz.edu.tr)

43 3. Bölüm Sorunlar ve Çözümler
ARAS USİS GSİS E-Posta ve Şifre Sorunları İnternet Bağlantı Problemleri Web Hizmetleri(Enformatik Bölümü Tarafından verilmektedir.Alt-Yapısı BiM tarafından sağlanmaktadır.Disk Alanı ve Web Hosting gibi..) FTP Kablosuz Ağ

44 Usis/Gsis/Aras Sorunları
USIS sayfası açılmıyor, pencere kapanıyor. USIS sayfası açılmıyor, pencere kapanıyor. Bu problem, Windows XP service pack 2 ile birlikte bilgisayara yüklenen "pop-up blocker" uygulaması nedeniyle yaşanmaktadır. Internet Explorer'a eklenti olarak çalışan bu uygulama, USIS sistemine giriş yapılırken açılan yeni sayfanın kapanmasına neden olmaktadır . Bu sorunu gidermek için Internet Explorer açılır, araçlar menüsünden "Açılır pencere Engelleyicisi" menüsüne girilir ve "Açılır pencere Engelleyicisini kapat" seçeneği işaretlenir. Bu ayar yapıldıktan sonra USIS sistemine girişte yeni açılması gereken pencere engelleyici tarafından kapatılmaz.. USIS sayfasına kullanıcı adını yazdığımda şifremi geçersiz şifre veya kullanıcı adı diyor . Ne yapmalıyım? Kullanıcı adı ve şifrenizi kontrol edin doğru girdiğinizden emin olun. Program büyük ve küçük harfe duyarlıdır. Her ikisinin de doğru olduğundan eminseniz BiM’ne adresine mail atınız.) Bu sorunlar Aras ve Gsis içinde geçerlidir.

45 Web Hizmetleri Sorunları
Akademisyenim.Kendi Web Sayfamı yayınlayabilir miyim? Size verilen kullanıcı adı ve şifre ile FTP ile ftp://www.yildiz.edu.tr adresine bağlanıp homepage klasörünün altına dosyalarınızı kopyalayabilirsiniz. Daha sonra (kullanıcı adınız) görüntüleyebilirsiniz. Web Sayfaları için ASP,PHP kullanabilir miyim? Web sayfaları için sadece PHP kullanabilirsiniz.ASP desteği verilmemektedir. Üniversitemizin anasayfasını bilgisayarımda görüntüleyemiyorum Internet Explorer’ın bazı sürümlerinde veya update ettiğinizde "encoding" (dil kodlaması) seçeneğinin "auto-select" (Otomatik) olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sayfasında belirtilmiştir. Hangi veritabanının desteği verilmektedir? Sadece Mysql veritabanı desteği verilmektedir. Bilgisayarımın IP adresini ve Fiziksel (MAC) Adresini nasıl öğrenebilirim? Başlat (Start) menüsünden Çalıştır (Run) sekmesi tıklanır. 2-command komutu çalıştırılır. Gelen ekranda ipconfig/all yazarsanız size bir görüntü gelecektir. Burada IP adresi: gibi gözükecektir Fizeksel adres olarak gözüken ise MAC adresidir. Web Hizmetlerini Enformatik Bölümü yapmaktadır. Uzaktan Eğitim Projesi ve YTÜ Web Koordinasyonu(Kişisel Web Sayfaları ve birim Web sayfaları gibi…) bu birim tarafından yapılmaktadır. Bilgi için Yıldız ana sayfasından Enformatik bölümüne bakınız.

46 FTP Sorunları Y.T.Ü.'nün FTP adresi nedir?
Y.T.Ü. FTP adresi :> ftp://www.yildiz.edu.tr  FTP şifrem ile Öğrenci Bilgi Sistemi şifrem aynı mıdır? Evet. Bilgi İşlem tarafından size verilen tüm hizmetlerde tek bir şifre kullanılmaktadır.  FTP Şifremi kaybettim.Yeni şifremi nasıl alabilirim?   Yeni şifre alabilmek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.Başvurularınız sonunda tanımlanan yeni şifreyi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan kimliğinizi göstererek imza karşılığı alabilirsiniz.

47 Öğrenci Bilgi Sistemi Sorunları
Kayıtlar üniversite dışından yapılabilir mi?   Evet her akşam o gün kayıt işlemi yapacak gruba sistem saat 17:00'den sonra açılacaktır. Öğrenci Bilgi Sistemi şifremi nereden almalıyım ? Öğrenci Bilgi Sisteminde kullanılan şifreler Bilgi İşlem merkezi tarafından basılıp ilgili birimlere gönderilmektedir. Öğrenciler şifrelerini bu birimlerden alabilirler. Lisans öğrencilerinin şifreleri bağlı oldukları bölümlere, Lisansüstü öğrencilerinin şifreleri ise bağlı oldukları Fakülteye gönderilir. Öğrenci işlemleri ile ilgili bilgileri Öğrenci İşleri Daire başkanlığından veya Yıldız Web sayfasından takip edebilirsiniz. Üniversitede Akademisyenim.Öğrenci Bilgi Sistemi şifremi kaybettim.Yeni şifremi nasıl alabilirim?   Yeni şifre alabilmek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.Başvurularınız sonunda tanımlanan yeni şifreyi Bilgi işlem merkezinden 2 gün içinde alabilirsiniz. Önce web sayfamızdaki kılavuzlarda sorunun çözümü aranır çözülemez ise sorunlarla ilgi ye mail atılır .

48 Kablosuz Ağ Sorunları Y.T.Ü. Kampüslerinde Kablosuz Ağ’a nasıl bağlanabilirim ?  Windows XP, Windows Vista,Windows 7, Linux İşletim Sistemleri için Kablosuz Ağ Bağlantısı için ilgili dökümanları Bim sayafasında Kullanım Kılavuzları bölümündeki pdf dosyalarında bulabilirsiniz. Önce web sayfamızdaki kılavuzlarda sorunun çözümü aranır çözülemez ise sorunlarla ilgi ye mail atılır .

49 Sorunlar İçin Kullanma Kılavuzları
Bilgi İşlem Web Sayfasında(www.yildiz.edu.tr) Duyurular Formlar Kullanım Kılavuzları Programlar Sorun Giderme ve İletişim başlıkları altında bulabilirsiniz. Birimimiz hakkında daha fazla bilgiyi kalite sayfasında bulabilirsiniz.

50

51 Sorunlar ve Kullanma Kılavuzları
Duyurular kısmında öğrenciler ve öğrencilerin kullandığı otomasyon sistemleri ile ilgili duyurular bulunmaktadır. Formlar kısmında öğrenci,personel(İdari ve akademik) ve FTP Alt Alan Adı Şifre başvuru formları bulunmaktadır. Kılavuzlar kısmında; İşletim sisteminden dosya yüklemeye,kablosuz ağ bağlantısından mobil bağlantıya kadar değişik dosyalar bulunmakta. En azından bilgilenmek için bu dosyaları okumanızı öneririm.

52 Önemli Uyarılar Virüs Programı
Virüs Programı Bilgisayarınıza mutlaka bir virüs programı kurmanız Bilgi İşlem tarafından önerilmektedir.Aynı bilgisayara birden fazla virüs programı kesinlikle kurmayınız.Aksi takdirde bilgisayarınızda istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Virüs programını BİM den alabilirsiniz. Windows 98/2000/NT/XP ve diğer işletim sistemleri Windows 98/2000/NT/XP ve diğer işletim sistemleri Kullandığınız işletim sisteminin en son güncellemelerini mutlaka yapınız. Bilgisayarınızdaki meydana gelen hatalar azalacaktır. Bu konularla ilgili sorunlarınızı adresine gönderiniz.

53 Yıldız Teknik Üniversitesi Yazılım ve Dağıtım Servisi
Üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencilerinin gerekli işletim sistemlerini ve bazı genel programları temin edebilmesi amacı ile DİSTRO isimli yeni bir servis oluşturulmuştur. Distro Üniversitemizin sahip olduğu lisanslı(Microsoft, Linux, Utility gibi..) yazılımların personel ve öğrencilerimize dağıtımı için oluşturulmuş bir servistir. Yazılımların kurulum dosyalarını adresinden indirebilirsiniz. Distro’ya size verilmiş olan kullanıcı ve şifreniz ile erişim sağlayabilirsiniz.

54 Sorun Giderme Bilgi işlemle ilgili Sorunlar için adresine veya Bilgi işlemin web sayfasındaki Sorun giderme modülünden de mail gönderebilirsiniz. Gün içinde maillere sürekli bakıldığı için size mutlaka dönülecektir. YTÜ hakkındaki öneri ve şikayetleriniz için 7/24 Yıldızlı Hat’tı kullanabilirsiniz. Y.T.Ü. Kampüslerinde Kablosuz Ağ Bağlantıları, Öğrenci Bilgi Sistemleri(USİS,GSİS,ARAS) konularıyla ilgili bilgileri (ww.bim.yildiz.edu.tr) adresindeki kullanım kılavuzu bölümündeki ilgili dökümanlarda bulabilirsiniz. Modern yönetim anlayışımızın gereği olarak, sizin YTÜ hakkındaki görüş, öneri ve şikayetleriniz bizim için çok büyük önem ve değer arz etmektedir. Amacımız aksaklıkların en aza indirildiği, mutlu ve huzurlu bir YTÜ olarak saygın üniversiteler arasında daha üst seviyelere çıkmaktır. Sorunlarınızın çözümü konusunda size yardımcı olan insanlara memnuniyetinizi de belirtiniz.

55 Özet ve Bitiş BiM’in misyon ve vizyonunu öğrendik. BiM’in görevleri, yapısı ve çalışanları hakkında bilgilendik. Bilgi İşlem Merkezinde hangi yazılımlar ve ne tür sitemler mevcut olduğu hakkında bilgilendik. Bilgi İşlem Merkezinin ne gibi hizmetler verdiği hakkında bilgilendik. Bir sorunla karşılaştığımızda bununla ilgili nereye nasıl başvuracağımızı ve nasıl çözümleneceği hakkında bilgilendik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder çalışma hayatınızda başarılar dilerim.


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BiLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları