Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Turgay ONARGAN Prof. Dr. C. Okay AKSOY MTS 3022 TÜNEL AÇMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Turgay ONARGAN Prof. Dr. C. Okay AKSOY MTS 3022 TÜNEL AÇMA"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Prof. Dr. C. Okay AKSOY MTS 3022 TÜNEL AÇMA
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Maden Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Turgay ONARGAN

2 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ
TÜNEL AÇMA KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ 1.Terzaghi Kaya Yükü Sınıflaması 2. Kaya Kalite Belirteci (Rock Quality Designation, RQD) 3. Kaya Tüneli Kalite indisi (Rock Tunnelling Quality Index, Q) 4. Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemi (Rock Mass Rating, RMR) 6. Jeolojik Dayanım indisi (Geological Strength Index, GSI) 6. Modifiye edilmiş Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemi (Modified Rock Mass Rating, M-RMR) 7. Kaya Kütle İndeksi (Rock Mass Index, RMi) 8. Tünel Kazıları İçin Yeni Avusturya Kaya Sınıflama Sistemi

3 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI

4 Terzaghi, Kaya Yükü Sınıflaması
TÜNEL AÇMA Terzaghi, Kaya Yükü Sınıflaması

5 TÜNEL AÇMA Sınıf No. Fiziksel Özellik Açıklama Kaya Yükü Hp (m) Destek
1 Sağlam ve çatlaksız Mağmatik kayaçlar, tabaka kalınlığı tünel boyutunun yanında önemsiz kalan sedimanter kayaçlar Eğer parçalanma ve patlama oluyorsa, sadece hafif kaplama gereklidir. 2 Sağlam tabakalı veya şistozite yüzeyli Seyrek eklemli ve çatlaklı sedimanter kayaçlar, çok hafif metamorfizma geçirmiş şistler. 0-0.5 B Ayrılmalara karşı koruyucu önlem alarak hafif destek. 3 Tabakasız, orta derecede eklemli Magmatik, metamorfik sedimanter kayaçlar: orta derecede eklemli ve çatlaklı, çatlaklar arasında kuvars ve kasit gibi bağlayıcılar iyi, kil kötü yönde etkir. B Yük, bir noktadan diğerine ani olarak değişebilir. 4 Parçalı ve çatlaklı Makaslama ve fay zonlarının yakınında ortalama 10 cm den büyük aralıklı eklemli, çatlaklı ve parçalı kayaçlar. 0.24 B-0.35 (B+Ht) Yan basınç yok. 5 Çok parçalı ve çatlaklı Makaslama ve fay zonlarında 10 cm’den ufak aralıklı, çok parçalı, çatlaklı kayaçlar. (B+Ht) Yan basınç yok veya çok az. 6 Tamamen parçalanmış, ancak kimyasal yönden ayrışmamış Tamamen parçalanmış, sıkışmamış, kohezyonu çok az, ince taneli hale gelmiş veya kimyasal ve fiziksel etkilerle belirli bir sürede bu hale gelebilen kayaç. 1.10 (B+Ht) Önemli miktarda yan basınç. Tünelin tabanına doğru sızıntı etkisi ile yumuşama, sürekli destek gerektirir (dairesel destek). 7 Sıkışabilen kaya (orta derinlikte) Killer ve kil minerallerini içeren kayaçlar. ( ) (B+Ht) Çok fazla yan basınç, kaplama gerekir. Dairesel destek önerilir. 8 Sıkışabilen kaya (çok derinde) Az şişen killer (kaolen minerali) ( ) (B+Ht) 9 Şişen Çok şişen killer (montmorillonit, bentonit vb.) 450(B+Ht)-75m Dairesel destek gereklidir. Daha kötü durumlarda esnek destek kullanılır.

6 250 fit’in (80m) üzerinde (B+Ht)’in değerine bakılmaksızın
TÜNEL AÇMA Kaya kütlesi özelliği RQD (%) Kaya yükü, Hp (fit) Açıklamalar 1.Sağlam ve çatlaksız 95-100 Terzaghi (1946)’daki gibi 2.Sağlam, tabakalı veya şistozite yüzeyleri içeren 90-99 0-0.5 B 3.Masif, orta derecede eklemli 85-95 B 4.Parçalı (bloklu) ve çatlaklı 75-85 0.25 B-0.20(B+Ht) 4,5,6 nolu kaya türleri için kaya yükü değerlerinde %50 azaltma uygulanır. Çünkü yer altı suyu tablasının kaya yükü üzerinde çok az etkisi vardır (tünel su tablas üzerinde ise) 5. Çok bloklu ve çatlaklı 30-75 ( ) (B+Ht) 6.Tamamen parçalanmış ancak kimyasal anlamda ayrışmamış 3-30 ( ) (B+Ht) 6.a. Kum ve çakıl 0-3 ( ) (B+Ht) 7. Sıkışabilen kaya (orta derinlikte) Ua ( ) (B+Ht) 8. Sıkışabilen kaya (çok derinde) ( ) (B+Ht) 9.Şişen kaya 250 fit’in (80m) üzerinde (B+Ht)’in değerine bakılmaksızın

7 Kaya Kalite Belirteci (Rock Quality Designation, RQD)
TÜNEL AÇMA Kaya Kalite Belirteci (Rock Quality Designation, RQD) RQD(%) Kaya Kalitesi < Çok zayıf 25 – Zayıf 50 – Orta 75 – İyi 90 – Çok İyi

8 Kaya Tüneli Kalite İndisi (Rock Tunnelling Quality Index, Q-Sistemi)
MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI Kaya Tüneli Kalite İndisi (Rock Tunnelling Quality Index, Q-Sistemi) Q veya NGI (Norwegian Geotechnical Instutie) sistemi olarak bilinen bu sistem, Barton vd. (1974) tarafından geliştirilmiştir.sistem uzun yıllar kullanıldıktan sonra, sistemin destek sistemlerinin seçimine yönelik bölümü Grimstad ve Barton (1993) tarafından revize edilmiştir. Burada; RQD :Kaya kalite belirteci Jn :Süreksizlik takımı sayısı Jr :Süreksizlik pürüzlülük durumu Ja :Süreksizlik ayrışma durumu Jw :Süreksizlik suyu indirgeme faktörü SRF :Gerilme azaltma faktörüdür. Yukarıda Barton vd. (1974) nin belirlemiş olduğu formülde; RQD/Jn :Blok boyutunu Jr/Ja :Bloklar arası makaslama dayanımını Jw/SRF :Etken gerilmeyi veren değişkenlerdir.

9 TÜNEL AÇMA A. çok zayıf B. zayıf C. orta D. iyi E. çok iyi (mükemmel)
1. RQD KAYA KALİTE GÖSTERGESİ TANIMI 0-25 A. çok zayıf 25-50 B. zayıf 50-75 C. orta 75-90 D. iyi 90-100 E. çok iyi (mükemmel) Not: (1) RQD<10 (0 dahil) ise Q’nun hesaplanmasında RQD için 10 gibi nominal bir değer kullanılır. RQD için 100, 95, 90… vb. gibi 5’lik aralıklar yeterlidir. 2. EKLEM TAKIMI SAYISI (Jn) A. Masif, eklem çok az veya hiç yok B. Bir eklem takımı 2 C. Bir eklem takımı ve gelişigüzel eklemler 3 D. İki eklem takımı 4 E. İki eklem takımı ve gelişigüzel eklemler 6 F. Üç eklem takımı 9 G. Üç eklem takımı ve gelişigüzel eklemler 12 H. Dört veya daha fazla eklem takımı, gelişigüzel, çok fazla sayıda, küp şeker görünümünde 15 I. Parçalanmış kaya, toprak görünümünde 20 Not: (2) Arakesitler (kesişen tüneller) için (3.0 x Jn) kullanılır. (3) Portallar (girişler) için (2.0 x Jn) kullanılır.

10 TÜNEL AÇMA 3. EKLEM PÜRÜZLÜK SAYISI (Jr)
Süreksizlik yüzeyi ve 10 cm’lik bir makaslama hareketinden önce süreksizlik yüzeyi Not: (4) bu sıralamada tanımlamalar, küçük ve ara ölçekli özellikleri göstermektedir. A. Süreksiz eklemler 4 B. Pürüzlü veya düzensiz, dalgalı 3 C. Düz, dalgalı 2 D. Sürtünme izli, dalgalı 1.5 E. Pürüzlü veya düzensiz, düzlemsel F. Düz, düzlemsel 1.0 G. Sürtünme izli, düzlemsel 0.5 Not: (5) ilgili eklem takımının ortalama aralığı 2 m’den daha büyük ise Jr’ye 1.0 ilave edilebilir. (6) en az dirence göre yönlenmesi koşuluyla, çizgiselliklere sahip düz sürtünme yüzeyli eklemler için Jr=0.5 alınabilir. H. Süreksizlik yüzeylerinin birbirine temasını önleyecek yeterli kalınlıkta kil minerali içeren zon I. Süreksizlik yüzeylerinin birbirine temasını önleyecek yeterli kalınlıktaki kumlu, çakıllı yada parçalanmış zon.

11 TÜNEL AÇMA 4. EKLEM YÜZEYİ ARAŞTIRMA SAYISI (Ja) ф (yaklaşık) (derece)
A. Sıkıca bağlanmış, sert, yumuşamayan, geçirimsiz dolgu (örneğin kuvars veya epidot) 0.75 B. Ayrışmamış eklem yüzeyleri, yalnızca yüzeysel kirlenme 1.0 (25-35) C. Az ayrışmış eklem yüzeyleri, yumuşamayan mineral kaplamaları, kum taneler, kil içermeyen kaya parçaları vd. 2.0 (25-30) D. Siltli veya kumlu-kil sıvamaları, küçük kil fraksiyonu (yumuşak değil) 3.0 (20-25) E. Yumuşamayan veya düşük sürtünmeli kil minerali sıvamaları, örneğin; kaolen veya mika. Ayrıca klorit, talk, jips, grafit vs. ve az miktarda şişen killer. 4.0 (8-16) (b) 10 cm’lik bir kaymadan önceki süreksizlik dokanağı F. Kum taneleri, kil içermeyen parçalanmış kaya vd. G. Aşırı konsolide olmuş, yumuşamayan kil minerali dolguları (sürekli, ancak kalınlığı 5 mm’den az) 6.0 (16-24) H. Orta veya düşük derecede konsolide olmuş yumuşamayan kil minerali dolguları (sürekli ancak kalınlığı 5 mm’den az) 8.0 (12-16) I. Şişen kil dolguları, örneğin; montmorillonit ( sürekli ancak , kalınlığı 5 mm’den az) Ja değeri şişen kil boyutundaki tanelerin yüzdesine ve suyun etkisine bağlıdır. 8-12 (6-12) (c) Makaslandığında süreksizlik dokanağı yok. J. Parçalanmış kaya veya kil zonları veya bantları (kilin tanımlanması için G, H ve J maddelerine bakınız). 6-8 veya 8-12 (6-24) K. Siltli veya kumlu kil zonları veya bantları, düşük kil fraksiyonu (yumuşamayan) 5.0 (-) L. Kalın, sürekli kil zonları veya bantları (kilin tanımlaması için G, H ve J maddelerine bakınız). 10-13 veya 13-20

12 Yaklaşık su basıncı (kgf/cm2)
TÜNEL AÇMA 5. EKLEM SU AZALTMA FAKTÖRÜ (Jw) Yaklaşık su basıncı (kgf/cm2) A. Kuru kazılar yada küçük sızma, örneğin yerel olarak <5 lt/dk 1.0 < 1 B. Orta derecede su gelişi veya basınç, yer yer eklemlerdeki dolguların yıkanması 0.66 1-2.5 C. Dolgusuz, eklemli, dayanımlı kayada büyük miktarda su gelişi veya yüksek basınç 0.5 2.5-10 D. Büyük miktarda su gelişi veya yüksek basınç, eklem dolgularının aşırı dercede yıkanması 0.33 E. Patlatmada son derede aşırı su gelişi veya su basıncı, zamanla azalan 10

13 TÜNEL AÇMA F. Zamanla azalmaksızın devam eden son derece aşırı su gelişi veya su basıncı > 10 Not: (7) C ve F faktörleri kaba tahminlerdir. Drenaj ölçümleri yapılırsa Jw arttırılır. (8) Buz oluşumundan kaynaklanan özel problemler dikkate alınmamıştır.

14 TÜNEL AÇMA 6. GERİLİM AZALTMA FAKTÖRÜ (SRF)
(a) Kazıyı kesen zayıf zonlar, tünel kazılırken kaya kütlesinin gevşemesine neden olabilirler. A. Kil veya kimyasal olarak ayrışmış kaya içeren zayıf zonlar, çok gevşek çevre kayacı (herhangi bir derinlikte 10 B. Kil veya kimyasal olarak ayrışmış kaya içeren tek bir zayıf zon (kazı derinliği <50 m) 5 C. Kil veya kimyasal olarak ayrışmış kaya içeren tek bir zayıf zon (kazı derinliği >50 m) 2.5 D. Kil içermeyen dayanımlı kayaçta birden fazla makaslama zonu, gevşek çevre kayacı (herhangi bir derinlikte) 7.5 E. Kil içermeyen dayanımlı kayaçta birden fazla makaslama zonu, (kazı derinliği<50 m) 5.0 F. Kil içermeyen dayanımlı kayaçta tek bir makaslama zonu (kazı derinliği > 50 m) G. Gevşek ve açık eklemler, fazla eklemli “küp şekeri” görünümlü herhangi bir derinlikte Not: (9) Kayma zonları yalnızca kazıyı etkiliyor, ancak kesmiyorsa, SRF için yukarıda verilen değerler %25-50 dolaylarında azaltılmaktadır.

15 TÜNEL AÇMA 6. GERİLİM AZALTMA FAKTÖRÜ
(b) Dayanımlı kaya, kaya gerilimi sorunları σc/σt σt /σ1 (SRF) H. Düşük gerilim, yüzeye yakın >200 >13 2.5 I. Orta derecede gerilim 200-10 1.0 J. Yüksek gerilim, çok sıkı yapı (genellikle duraylı, yan duvar duraylılığı açısından uygun olmayabilir) 10-5 0.5-2 K. Hafif kaya patlaması (masif kaya) 5-25 5-10 L. Aşırı kaya patlaması (masif kaya) <2.5 >16 10-20 Not: (10) oldukça anizotrop bakir bir gerilim alanı için (ölçülebilirse): 5≤ σ1 /σ3 ≤ 10 olduğunda, σc ve σt ; 0.8 σc ve 0.8 σt’ye düşürülür. σ1 /σ3 >10 olduğunda σc ve σt 0.6 σc ve 0.6 σt ’ye düşürülür. Burada σc tek eksenli sıkışma dayanımı ve σt çekilme dayanımı ve σ1 ile σ3’de en büyük ve en küçük asal gerilimlerdir. (11) Yüzeyin altındaki taç kısmının (crown) derinliğinin açıklığın genişliğinden daha az olduğu yerlere ait bazı tamamlanmış proje kayıtları mevcuttur. Bu tüp durumlarda SRF’nin 2.5’ten 5’e çıkarılması önerilir. (c) Yüksek kaya basıncının etkisi altında dayanımsız kayaçta plastik akma: M. Az sıkıştıran kaya basıncı N. aşırı sıkıştıran kaya basıncı (d) Suyun varlığına bağlı olarak kimyasal şişme aktivitesi O. Düşük kaya basıncı P. Aşırı kaya basıncı 10-15

16 TÜNEL AÇMA Q kaya sınıflama sisteminde Q indeksine ek olarak “Eşdeğer boyut-De” tanımı da kullanılmakta olup, yeraltı açıklığının boyutlarının tahmini için yararlı bir parametredir ve De = Eşitliği ile ifade edilir.Bu eşitlikte ESR, bir tür güvenlik katsayısı olup,yeraltı kazısının türüne göre çizelgeden belirlenir. KAZI TİPİ ESR A.Kısa süreli(geçici)maden kazıları 2 - 5 B.Uzun süreli maden kazıları,su tünelleri,büyük kazılar için açılan pilot tüneler,geniş yer altı kazıları için yapılan yamalar ve aynalar. 1,6 - 2 C.Geniş yer altı odaları, su arıtma tesisleri,küçük karayolu ve demiryolu tünelleri,yaklaşım tünelleri,denge bacaları 1,2 –1,3 D.Enerji santralleri, büyük (ana) karayolu ve demiryolu tünelleri,sivil savunma sığınakları,tünel ağızları ve yeraltında birbirini kesen açıklıkların kesişme bölgeleri 0,9 – 1,1 E.Yeraltı nükleer enerji santraları, demiryolu istasyonları, spor ve kamu tesisleri, fabrikalar ,5 – 0,8

17 TÜNEL AÇMA Q-De arasındaki ilişki ve Q kaya kütle sınıfları

18 TÜNEL AÇMA Kullanım alanları: a) En büyük desteksiz açıklık, Bmax(m)
Bmax=2 (ESR)Q0.4 (b) Tavan destek basıncı,Ptavan(kg/cm2): Ptavan= (2/Jr)Q-1/3 Eğer eklem sistemlerinin sayısı üçten az ise, Ptavan= Jn1/2. Jr-1 Q-1/3 ifadesi kullanılır.

19 TÜNEL AÇMA Destek Sınıfları: 1) Desteksiz 2) Yerel Bulonlama 3) Sistematik bulonlama 4) Sistematik bulonlama (takviyeli, çelik hasırlı, şatkrit ve bulonlama, püskürtme beton m) 5) Lifle güçlendirilmiş püskürtme beton 5-9 cm 6) Lifle güçlendirilmiş şatkrit ve bulonlama, 9-12 cm 7) Lifle güçlendirilmiş şatkrit ve bulonlama, 12-15cm 8) Lifle güçlendirilmiş şatkrit>15 cm, güçlendirilmiş 9) Beton kaplama 10) Lifle güçlendirilmiş şatkrit 5-9 cm Güncelleştirilmiş Q sistemi destek abağı (Grimstad ve Barton, 1993) (c) uygulanacak destek sistemleri, yukarıdaki eşitlikten tayin edilen Q değeri ve ESR parametrelerine göre Grimstad ve Barton (1993) tarafından revize edilmiş olan ve şekilde verilen abaktan belirlenir.

20 TÜNEL AÇMA (d) Kaya bulonu (kaya saplaması) ve ankraj boyutlarının tayini:her iki destek sisteminin uzunlukları kazı boyutlarına bağlıdır. Tavanda kullanılan bulonların uzunluğu genellikle kazının enine; duvarlarda kullanılanlarınki ise kazının boyuna bağlıdır.

21 TÜNEL AÇMA RMR Sınıflama sistemi veya kaya kütlesi sınıflaması (RMR: rock mass rating) Bieniawski tarafından arasında geliştirilmiştir (Bieniawski,1973). Sistem, 1973’ten 1989’a kadar yeni verilerle desteklenerek bazı değişikliklere uğramış ve son şeklini 1989’da almıştır (Bieniawski,1989). Tüneller, büyük yeraltı açıklıkları (odalar), maden işletmeleri, şevler ve temellerle ilgili 351 değişik uygulamadan derlenen verilerin ve yapılan gözlemlerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi, yöntemin bugünkü şeklini almasında en önemli araçlar olmuştur.

22 Kaya Malzemesinin Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı (UCS)
TÜNEL AÇMA AŞAĞIDAKİ 5 PARAMETRE KAYA KÜTLESİNİ RMR’ A GÖRE SINIFLANDIRIRKEN KULLANILIR: Kaya Malzemesinin Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı (UCS) Kaya Kalite Belirteci (RQD) Süreksizlik aralığı Süreksizliklerin durumu Yeraltı suyu durumu

23 TÜNEL AÇMA <1 MPa 1* Sağlam kayacın dayanımı
Nokta yükü dayanım indeksi >100 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa Düşük aralıklar için tek eksenli dayanım Tek eksenli sıkışma dayanımı >250 MPa MPa MPa 25-50 MPa 5-25 MPa 1-5 MPa <1 MPa Puan 15 12 7 4 2 1 2* Kayaç kalite göstergesi, RQD %90-%100 %75-%90 %50-%75 %25-%50 <%25 20 17 13 8 3 3* Süreksizlik aralığı >2 m 0.6-2m mm mm <60mm 10 5 Süreksizliklerin durumu Çok kaba yüzeyler Sürekli değil Ayrılma yok Sert eklem yüzeyleri Az kaba yüzeyler Ayrılma <1 mm Yumuşak eklem yüzeyleri Sürtünme izli yüzeyler veya fay dolgusu <5 mm veya 1-5 mm açık eklemler, sürekli eklemler Yumuşak fay dolgusu >5mm kalınlıkta veya açık eklemler >5mm devamlı süreksizlikler 30 25

24 Tünelin 10m’lik kısmından gelen su
TÜNEL AÇMA 5 Yeraltı suyu Tünelin 10m’lik kısmından gelen su Yok 10 lt/dk <25 lt/dk lt/dk >125 lt/dk Oran Eklemdeki su basıncı Veya 0 Veya Veya Veya >0.5 Ana asal gerilme Genel koşullar Veya Tamamen kuru Nemli Veya Islak Veya Damlama Veya su akışı Puan 15 10 7 4

25 TÜNEL AÇMA

26 TÜNEL AÇMA Doğrultu tünel eksenine dik Doğrultu tünel eksenine paralel
B. TÜNELDE SÜREKSİZLİK EĞİM ve EĞİM YÖNÜNÜN ETKİSİ Doğrultu tünel eksenine dik Doğrultu tünel eksenine paralel Doğrultuya bakılmaksızın, eğim 0º-20º Eğim yönünde ilerleme Eğime karşı yönde ilerleme Eğim 45º-90º 20º-45º Çok uygun Uygun Orta Uygun değil Hiç uygun değil

27 Süreksizlik doğrultu ve eğimi
TÜNEL AÇMA C. SÜREKSİZLİK YÖNELİMİNE GÖRE DÜZELTME Süreksizlik doğrultu ve eğimi Çok uygun Uygun Orta Uygun değil Hiç uygun değil Puan Tüneller -2 -5 -10 -12 Temeller -7 -15 -25 Şevler -50 -60

28 D. KAYA SINIFLARI VE PUANLARI
TÜNEL AÇMA D. KAYA SINIFLARI VE PUANLARI Sınıf No. I II III IV V Tanımlama Çok iyi kaya İyi kaya Orta Kaya Zayıf kaya Çok zayıf kaya Puan 100←81 80←61 60←41 40←21 < 20

29 E. KAYA SINIFLARININ ANLAMI
TÜNEL AÇMA E. KAYA SINIFLARININ ANLAMI Sınıf No. I II III IV V Ortalama desteksiz kalabilme süresi 15m açıklık için 20 yıl 10m açıklık için 1 yıl 5m açıklık için 1 hafta 2.5m açıklık için 10 saat 1m açıklık için 30 dakika Kaya kütlesinin kohezyonu (kPa) > 400 < 100 Kaya kütlesinin içsel sürtünme açısı (derece) > 45 35-45 25-35 15-25 < 15

30 TÜNEL AÇMA RMR kaya kütlesi sınıflama sisteminde bazı parametreler için puan belirleme abakları (Bieniawski, 1989’dan)

31 Başlıca zayıflık düzlemi ile ilgili düzeltme katsayıları
TÜNEL AÇMA Patlamanın Türü ile İlgili Düzeltme Katsayıları Koşullar/Yöntem Uygulanabilir Terim Düzeltme katsayısı,AB 1. Tünel makinası ile kazı Hasarsız 1.0 2. Denetimli patlatma Çok az hasar 3. İyi patlatma Orta derecede hasar 4. Kötü patlatma Şiddetli hasar (en kötü koşul) 5 Kayaçta patlatma ile ilgili herhangi bir ön bilgi yok 0.90(göreceli) Başlıca zayıflık düzlemi ile ilgili düzeltme katsayıları Koşul Düzeltme,katsayısı AW *Zayıflık düzlemi yok *Sert dayklar 0.90 *Yumuşak cevher zonları 0.85 *Ana kaya/cevher dokanak zonları veya homojen olmayan tavan kayacı 0.80 *Kıvrımlar,senklinal ve antiklinaller 0.75 *Münferit fay zonları 0.70

32 TÜNEL AÇMA Süreksizliklerin Durumunun Puanlandırılması İçin Klavuz (Bieniawski, 1989) Parametre Puanlar Süreksizliğin uzunluğu (devamlılık) <1m (6) 1-3m (4) 3-10m (2) 10-20 (1) >20m Süreksizlik açıklığı Yok <0.1mm (5) mm 1-5 mm >5mm (0) Pürüzlülük Çok pürüzlü Pürüzlü Az pürüzlü (3) Düz Kaygan Dolgu Sert Dolgu Yumuşak Dolgu Yok <5mm >5mm <5 mm > 5mm (6) (4) (2) (2) (0) Bozunma Bozunmamış Az Bozunmuş Orta derecede bozunmuş Çok bozunmuş

33 TÜNEL AÇMA Süreksizlik yüzeyinin açıklığı Kapalı Kılcal <1 mm
Jeomekanik kaya sınıflaması (RMR) için kömür işletmelerinde süreksizlik yüzeyi koşullarını değerlendirme çizelgesi (Bieniawski, 1989) Süreksizlik yüzeyinin açıklığı Kapalı Kılcal <1 mm 1-5 mm >5mm Yüzey pürüzlülüğü Çok pürüzlü Pürüzlü Düz Kaygan Yüzeyin bozunması Taze, sağlam Çok az bozunmuş Fazla bozunmuş Tamamen bozunmuş Dolgu Yok Çok az kil Sıkı kil, fay malzemesi Yumuşak kil,fay malzemesi Süreklilik Tüm tabakalanma yüzeyleri sürekli Puan 30 25 20 10

34 SİSTEMİN KULLANIM ALANLARI:
TÜNEL AÇMA SİSTEMİN KULLANIM ALANLARI: Gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra elde edilen RMR puanı aşağıda belirtilen başlıca amaçlara yönelik olarak kullanılabilir.

35 TÜNEL AÇMA a) Kaya kütlesi sınıfı,kaya kütlesi sınıflarının belirli boyutlardaki yeraltı açıklıkları için desteksiz durabilme süresi ve kohezyonu ile içsel sürtünme açısı değerleri kabaca belirlenebilir. Em=2RMR-100 RMR>50 koşulunda RMR<50 koşulları

36 TÜNEL AÇMA b) RMR değeri veya kaya sınıfı, yöntemde verilen tünel destek sistemini belirleme klavuzu kullanılarak destek (tahkimat) sisteminin tayinine olanak sağlar. BİRİNCİL DESTEK (TAHKİMAT) Kaya Kütlesi Sınıfı Kazı Kaya saplamaları* (10 m genişlikteki tünel için uzunluk) Şatkrit (Püskürtme beton) Çelik destek I Tam kesit, 3m ilerleme Bir miktar kaya saplaması haricinde genellikle destek gerektirmez II Tam kesit, m ilerleme, komple destek. Aynaya 20m mesafede Kemerin her 2-3 m’sinde yer yer saplama, tel kafeslerle m aralıklı Gerektiğinde tavan kemerinde 50 mm Yok III Tavan kemeri ve tabandan ilerleme, tavandan 1.5-3m ilerleme. Komple destek. Aynaya 10m mesafeye kadar gerekli 3-4 m uzunlukta sistematik saplamalar, kemerde tel kafesli duvarlar ve kemerde m aralıklı Tavan kemerinde mm ve yan duvarlarda 30 mm IV Tavan kemeri ve tabandan ilerleme. Tavandan m ilerleme. Kazıya uygun şekilde aynaya 10 m mesafeye kadar gerekli tahkimat. Tel kafesli duvarlarda ve kemerde m aralıklı, 4-5 m uzunlukta sistematik saplama. Tavan kemerinde mm ve yan duvarlarda 100 mm Gereken yerde 1.5 m aralıklı yer yer hafif traversler. V Tavan ve tabanda birlikte ilerleme. Tavandan m ilerleme, kazıyla birlikte destek yerleştirmeli. Patlamadan hemen sonra şatkrit uygulanmalı. Tel kafesli duvarlarda ve kemerde m aralıklı, 5 m uzunlukta sistematik saplama. Tavan kemerinde mm, yan duvarlarda 150 mm, aynada 50 mm. Çelik iksalı, 0.75 m aralıklı orta-ağır traversler

37 TÜNEL AÇMA c) Herhangi bir yer altı açıklığının belirlenmiş boyutu için RMR puanı kullanılarak o açıklığın desteksiz kalma süresi grafikten belirlenir.

38 γ: Kayacın birim hacim ağırlığı (kN/m3 )
TÜNEL AÇMA (d) RMR değeri kullanılarak destek yükü aşağıdaki ifadelerden tahmin edilebilir (Ünal, 1983). 100-RMR P = ————— γB 100 burada, P: Destek yükü (kN) B: Tünelin genişliği γ: Kayacın birim hacim ağırlığı (kN/m3 )

39 YER ALTI AÇIKLIĞI TASARIM EĞRİSİ
TÜNEL AÇMA YER ALTI AÇIKLIĞI TASARIM EĞRİSİ

40 Kaya Kütlesi Taşıma Kapasitelerinin RMR’ a Göre Belirlenmesi
TÜNEL AÇMA Kaya Kütlesi Taşıma Kapasitelerinin RMR’ a Göre Belirlenmesi (Mehrotra,1992; Singh ve Goel 1999; Ulusay ve Sönmez, 2007)

41 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI
( ) 6ft 10ft 3ft x 3ft BOLT SPACING (0.5*10ft*5ft*3ft)/11ft3/ton= 7ton 5ft KAYA CİVATASI

42 TÜNEL AÇMA K AYA C İ VATAS I

43 TÜNEL AÇMA ÇELİK TAHKİMAT

44 TÜNEL AÇMA


"Prof. Dr. Turgay ONARGAN Prof. Dr. C. Okay AKSOY MTS 3022 TÜNEL AÇMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları