Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(CİNSEL SAPKINLIKLAR)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(CİNSEL SAPKINLIKLAR)"— Sunum transkripti:

1 (CİNSEL SAPKINLIKLAR)
PARAFİLİLER (CİNSEL SAPKINLIKLAR)

2 DSM- IV ’ de parafililer, olağandışı nesne veya cinsel aktivitelerin cinsel açıdan çekici bulunması ile ilgili bozukluklar. Bu çekicilikte sapma söz konusu ve 6 ay süren yoğun bir çekicilik

3 Parafililer; genellikle tekrarlanan ve kişiye üzüntü veren özel cinsel fanteziler, yoğun cinsel dürtüler ve uygulamalar ile karakterize cinsel bozukluklardır.

4 Tanı koyabilmek için; Kişinin bu dürtülere göre davranması, bunlardan sıkıntı yaşaması gerekir. Herhangi bir kişide de benzer fantaziler olabilir. - Bu fantaziler tekrarlayıcı ve yoğun değilse, - Kişi bu dürtülere yönelik davranışlar göstermiyorsa veya bunlardan sıkıntı duymuyorsa parafili tanısı almaz.

5 Patagnomonik özellik, cinsel uyarılma ve orgazm ile ilişkili olay, bilinçli ve bilinçsiz bileşenleriyle özel fantezilerdir. Fantazinin etkileri ve onun davranışsal gösterimi, kişinin cinsel alanın ötesine kadar uzanarak hayatını istila etmektedir.

6 Parafililer büyük oranda erkeklerde gözükmektedir.
Parafilinin kadınlarda görülme oranı erkeklere göre 20’de 1’dir. Tüm parafililerin %50’sin den fazlası ilk belirtilerini 18 yaşından önce gösterirler. Parafilik davranışların meydana gelişi 15 ila 25 yaşları arasında tepe noktasına ulaşır ve tedrici olarak azalır.

7 FETİŞİZM

8 Fetişizimde cinsel odaklanma insan vücudu ile yakinen ilişkili nesneler (ayakkabı, eldiven, külotlu çorap, terlik) üzerindedir. Genellikle fetiş çocukluk çağlarında kurulmuş olmasına rağmen bozukluk ergenlikte başlar. Bir defa kurulduktan sonra, bozukluk kronik olma eğilimini göstermektedir.

9 Hemen hepsi erkek olan fetişistler cansız nesnelere karşı yoğun bir cinsel dürtü hissederler. Cinsel uyarılmanın olabilmesi için de tutku nesnesi var olmalıdır.

10 Bazıları da fetiş nesnelerinin koleksiyonunu yapmaktan zevk alır .
Bazı kişiler fetişlerini üzerinde taşır ve masturbasyon sırasında bunları kullanır. Bazıları uyarılabilmek için eşlerinde bu fetiş nesnelerini görmek ister. Bazıları da fetiş nesnelerinin koleksiyonunu yapmaktan zevk alır .

11 Fetişistlerin bu nesnelere karşı duydukları çekim istem dışı ve karşı konulmazdır.
Pek çok kültürde erkekler topuklu ayakkabı ve çorapları çekici bulabilir. Bunun fetişizm ile arasındaki fark seçilen nesnenin cinsel uyarılma açısından ne kadar o kişiye özel ve gerekli olduğuna bağlıdır.

12 TRAVESTİK FETİŞİZM Travestik fetişizm, heteroseksüel erkeklerin kadın elbiselerine bürünme fantezileri ve cinsel isteklerini cinsel uyarılma ve mastürbasyon veya cinsel ilişki için yardımcı öğe olarak kullanmalarını tanımlar . Travestik fetişizm tipik olarak çocuklukta veya erken gençlik döneminde başlar. Yıllar geçtikçe travestik fetişizmli bazı erkekler devamlı olarak kadın gibi giyinmek ve yaşamak isterler.

13 Bazıları gece klüplerinde kadınları taklit ederek ve kadınsı kıyafetlerle seyircileri eğlendirirler.
Ancak kadın giysileri giymek cinsel uyarılmaya yol açmadıkça o kişileri travesti olarak değerlendirmemeliyiz. Travestizm; cinsel kimlik bozukluğunda veya karşıt cins gibi giyinme davranışı ile karıştırılmamalıdır.

14 Travestiler; Erkek ve heteroseksüeldirler.
Düzenli değil, dönemsel olarak kadın gibi giyinirler. Bazıları erkek kıyafetlerinin içine kadın iç çamaşırı giyer. Görünüşleri, davranışları, cinsel tercihleri erkeksidir. Pekçoğu evlidir Karşıt cins olarak giyinme gizlice ortaya çıkar. Zamanla bu dürtü artabilir nadiren cinsel kimlik değiştirilebilir.

15 PEDOFİLİ Pedofili esas olarak ergenlik dönemine girmemiş çocuklara cinsel ilgi duyan bir yetişkinde görülen ruhsal hastalıktır. Pedofilili kişi en azından 16 yaşındadır ve en az temas kurduğu çocuktan 5 yaş daha büyüktür. Pedofili aynı cinse ya da karşıt cinse yönelik olabilir.

16 Çoğunlukla kurbanlarına fiziksel zarar vermeseler de onları tehdit ederek korkuturlar.
Bütün pedofiller çocukları cinsel olarak istismar etmezler, bazıları bunu sadece hayal ve fantezilerinde yaşayabilir. Nadiren cinsel birleşme talebinde bulunabilir. Eğer diğer yetişkinler tarafından farkedilmez ya da çocuk tarafından karşı gelinmezse bu tür davranışlar haftalar, aylar, hatta yıllarca sürebilir.

17 Pedofiliye ek olarak cinsel sadizm veya antisosyal kişilik bozukluğu olarak da tanı alan nadir vakalar parafililerden farklı olarak cinsel doyumun yanısıra çocuğa fiziksel olarak da zarar verme isteği duyarlar. Genelde erkekler arasında yaygın olmakla beraber kadın pedofil vakaları da vardır.

18 TEDAVİSİNDE… PEDOFILI HASTASININ, suçlu mu yoksa hasta mı olduğu konusu tartışılmaktadır. Pedofilin tedavisinde, psikoanalitik ve davranışçı teknikler [orgazmik tekrar koşullama-kapalı duyarlaştırma) kullanılmaktadır. Orgazmik tekrar koşullama ile pedofilin cinsel ilgisinin kendisine uygun olan objelere(yetişkin kadınlara) yöneltilmesi ve dürtülerinin istenildik biçimde sekilenmesine çalışılır. Bu aşamada istendik yönelimler oluşturulduğunda, pedofilin davranışının değiştirilmesi aşamasına yani kapalı duyarlaştırma sürecine geçilir. Kapalı duyarlaştırma da, pedofilin küçük kızlara cinsel uyarılma gösterdiği durumlarda bir itici uyaranla karşı karşıya bırakılır. Zamanla bu itici uyarıcı pedofil eğilimin gerilemesine yol açabilir..

19 YASAKSEVİ ( İNCEST) Yasaksevi ile evliliğin yasak olduğu akrabalar arasındaki cinsel ilişkiler kastedilir. Yasaksevi Mısır firavunları dışında pek çok toplum için tabudur. Bazı antropologlar yasak sevinin yasaklanmasının sosyal açıdan daha uyumlu bir toplum oluşmasına hizmet ettiğini düşünmektedir.

20 Baba-kız ve iki kardeşin birleşmesinden meydana gelen çocuklarda çekinik gen taşıma riski vardır.
Çekinik genler; ciddi doğum kusurları gibi negatif biyolojik etkilere sahiptirler. Dolayısıyla; yasaksevi tabusu uyumlu bir evrimleşmenin sağlanabilmesi açısından önem taşır.

21 Yasaksevi DSM-IV’ de parafilinin bir alt grubu olarak yer almaktadır.
En yaygın olarak erkek ve kız kardeşler arasında ve daha patolojik olan baba-kız arasında görülür.

22 ÖSS'DE DERECEYE GİREN ENSEST İLİŞKİ KURBANI KIZ CEZAEVİNDEN ÇIKINCA HUKUK OKUYACAK
Adı Gönül Işgın, 29 yaşında. Beş yıl önce gazetelerde adı sadece G.I. olarak geçmişti. Adını saklamasına sebep, bir utancın hayatını altüst etmesiydi. Kimseyle bunu paylaşamıyordu çünkü o babasıydı ve bu çarpıklığa aklı ermiyordu. 24 yaşına geldiğinde artık o soğuk gerçek, her gün içine saplanan bir bıçaktı. Kendince acılarına son verdiğinde tarih 21 Ocak 2002’yi gösteriyordu. Bir gün o bıçağı aldı ve acılarının kaynağına sapladı. Babasını öldürmekten 20 yıl hapis cezası aldı.

23 Pedofili ve yasaksevi arasında 2 önemli fark vardır.
1-Yasaksevi aile üyeleri arasında olur. 2- Yasaksevi kurbanlarının genellikle genellikle pedofili kurbanlarından yaşça daha büyük olmalarıdır. Pedofilide cinsel açıdan gelişmemiş olduğu için çocuklara ilgi duyulurken, yasak sevide bir baba fiziksel olarak gelişmeye başlamış kızına ilgi duyar.

24 PENİL PLETİSMOGRAFİ ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN VERİLER;
Aile dışındaki çocukları cinsel olarak taciz eden erkeklerin çıplak çocuk fotoğraflarından uyarıldıklarını , oysa aile içindeki çocukları taciz eden erkeklerin heteroseksüel ipuçlarından daha fazla uyarıldıklarını ortaya koymuştur.

25 Cinsel ilgi ve davranışları geleneksel olan erkekler de pedofilik uyaranlardan etkilenebilirler.
Yetişkin heteroseksüel resimlere uyarılma arttıkça, pedofilik resimlerle uyarılmada da artma olduğu bulunmuştur. Fantazi ve davranış arasındaki ayırımın önemine dikkat çekilmiştir.

26 Son çalışmalar, çocuklara cinsel tacizde bulunan kişilerin, duygu durumları negatif olduğunda çocuklarla ilgili cinsel fantazilere başvurduklarını, diğer taraftan pedofilik fantazilerin de negatif duygulanıma yol açtığını ortaya koymaktadır. Bu negatif helezon belli bir noktada kişinin eyleme geçmesine yol açabilir.

27 Çocuk pornografisinin çocuklara tecavüz edilmesinde önemli bir etken olduğu düşünülmüş ancak yapılan çalışmalarda pedofiliklerin pornografik materyallere gerek kalmadan uyarılmakta olduğu görülmüştür. Bu kişiler taciz ettikleri çocukları tanımaktadırlar. Sosyal olgunlukları, kendilerine güvenleri dürtü kontrolleri ve sosyal becerileri düşük kişilerdir. Sahip oldukları aileler ataerkil ve geleneksel olup kadınlar boyuneğici bir rolde olduğunu gösteren kanıtlar vardır.

28 Günümüzde ensest ilişkide kan bağı kadar çocuğun karşısındaki erişkini nasıl algıladığı ve onu hangi konumda kabul ettiği de önem kazanmıştır. Örneğin çocuk annesinin ikinci eşini babası olarak kabul etmişse bu kişinin de o çocuğa karşı yaptığı cinsel eylemlerin sonucu da ensest olarak kabul edilmektedir.

29 Neden sürekli üstü örtülmeye çalışılıyor?
Sorun tespit edilirse gerçekten koruyucu önlemler alınabilir. Ancak bu konunun tartışılması istenmiyor çünkü eğer bu konu tartışılmaya açılırsa "kutsal aile" tanımı da tartışılmaya açılacak ve böylece "kutsal aile" tanımının üzerinde yükseldiği temeller de belki de meşruluğunu kaybedecektir. Enseste uğrayanlar çoğunlukla çok uzun zaman ya bunu dile getiremiyorlar ya da bu konu kimi zaman hiç açığa bile çıkmıyor. En acı olan ise ailelerin bu öğrendikleri zaman hep inkara geçiyor olmaları. İnkar edemedikleri noktada ise maalesef aileyi parçalama yoluna gitmiyorlar Bu konular tartışılmadığı sürece, bu hem bu konuları inkar etmeye, hem de kendimizi kandırmaya devam edeceğiz. Korkulardan arınılmadığı sürece de anneler babalar çocukları değil, korkular korkuları büyütmeye devam edecektir.

30 GÖZETLEMECİLİK(RÖNTGENCİLİK)
Çıplak olan ya da soyunan-giyinen ya da cinsel etkinlikte bulunan kişiyi gözetlemeyi içeren, fanteziler ve etkinlikler ile tekrarlayıcı uğraşıdır. Mastürbasyonla orgazm genelde olay sırasında veya olaydan sonra meydana gelmektedir. Seyrettiklerini hatırlayarak ya da gözetlediği kişi ile cinsel temasa girdiğini hayal eder.

31 Gerçek bir gözetlemeci, kendisi için soyunan bir kadını seyretmekten heyecan duymaz.
Risk faktörü önemlidir çünkü gözetlemeci için asıl heyecan kadının gözetlendiğini farketmesi halinde vereceği tepkileri düşünmektir. Bu kişiler cinsel ilişkide bulunan çiftleri gözetlemekten zevk alırlar. Polisin gözünden kaçabildiği için görülme sıklığını belirlemek zordur. Ancak pornografik materyallerin yetişkinlere satılmasına izin verildikten sonra azalma olduğu görülmüştür.

32 Gözetlemeciler; Genç Bekar Uysal
Doğrudan cinsel ilişkiye girmekten korkar Yaşadıklarından rahatsız olmaz. Gözetleme yoluyla yaşanan cinsel doyum gerçek cinsel ilişki sırasında yaşanabilecek doyumun yerine geçmektedir.

33 TEŞHİRCİLİK Cinsel doyuma ulaşabilmek amacıyla kişinin cinsel organını, onu görmeye istekli olmayan bir yabancıya gösterme ihtiyacının tekrarlayan bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Gözetlemecilikte olduğu gibi cinsel temasda bulunulması nadir rastlanır. Cinsel uyarılmanın olması için, teşhirci ya cinsel organını gösterdiğini hayal eder ya da gerçekten gösterir. Karşısındaki kişiyi şaşırtma ve utandırma isteği söz konusudur.

34 Teşhirci çok yoğun ve kontrol edilemez bir biçimde cinsel organını gösterme dürtüsüne sahiptir ve bu dürtüyü tetikleyen cinsel uyarılma, kaygı ve huzursuzluktur. Bu dürtü kompülsif bir yapıya sahiptir. Teşhirciler davranışın sosyal ve kanunu sonuçlarını düşünmez. Sonradan pişmanlık başlar. Genel olarak, karşı cinse yaklaşımlarında olgun davranmazlar.

35 Yapılan bir araştırmada ;
Teşhirciler teşhirci olmayanlara göre cinsel bir özellik taşımayan durumlardan en fazla uyarılan grup olmuştur. Erotik ve cinsel içerikli slaytlar karşısında diğer gruplarla aynı derecede uyarılmıştır. Şiddet içeren slaytlardan diğer gruplara göre daha az uyarılmışlardır.

36 CİNSEL SADİZM VE CİNSEL MAZOŞİZM
Cinsel sadizmde, cinsel doyumun olabilmesi için diğer kişiye acı ya da psikolojik ıstırap çektirmenin tercih edilmesidir. Cinsel mazoşizmde ise, cinsel doyumun olabilmesi için kişinin acı ya da aşağılanmaya boyun eğmeyi tercih etmesidir.

37 Cinsel mazoşizm ve cinsel sadizm uygulamalarına erkekler arasında daha çok rastlanmaktadır.
Cinsel mazoşizimli kişilerin çocukluktan gelen ve onları acının cinsel memnuniyet için ön şart olduğuna ikna eden deneyimleri vardır. Cinsel sadizimli kişiler diğerlerine, kendilerine ne olmasından korkuyorlarsa onu yaparlar. Yani sadist cinsel doyuma ulaşabilmek için eşine acı verirken, mazoşist de bu acıya maruz kalmakla doyuma ulaşır.

38 Sadistlerin çoğu karşılıklı olarak cinsel tatmin yaşayabilmek için mazoşistlerle ilişki kurarlar.
Mazoşistlerin sayısı fazladır. Cinsel mazoşizm farklı şekillerde ortaya çıkabilir.(bağlanma, dövülme,kamçılanma, aşağılanma) Bebeksilik; ile kendisine çaresiz bir bebekmiş gibi davranılması istenilir. Hipoksifili; cinsel uyarılmanın oksijen yoksunluğu ile sağlanması ve bunun için beyindeki oksijen miktarını geçici olarak azaltan kimyasal maddeler, göğüs kompresyonu, plastik torba veya ip kullanılır.

39 Sadist ile mazoşist ilişki sırasında yaşayacakları aktiviteleri önceden belirlerler. Bu aktivitelerin her iki taraf için de, cinsel uyarılmayı yükseltecek hayali bir anlamı vardır. Bazı sadistler cinayet işleyebilir ya da diğer kişiyi sakat bırakabilirler. Sadizm ve mazoşizm fantazilerle sınırlıdır ve DSM’ye göre davranışa dönmediği sürece ve kişi bunlardan dolayı belirgin bir sıkıntı yaşamadığı sürece bozukluk olarak kabul edilmez.

40 PSİKODİNAMİK BAKIŞ AÇISI
Parafilililerin savunucu bir yapıya sahip olduğunu, egoyu bastırılmış korku ve anılardan koruduğunu , psikoseksüel gelişimin pregenital aşamasında saplanma nedeniyle ortaya çıktığını savunurlar.

41 Örneğin;kastrasyon kaygısı
Fetişist ve pedofili tanısı alan erkeklerde yetişkinlerle ilişkiye girmekten korkmaya, Teşhircilikte kişinin erkekliği konusunda emin olabilmesi için cinsel organını başkalarına göstermesine Sadizmde diğerlerine hükmetmeye ve zarar verme davranışlarına yol açar.

42 DAVRANIŞÇI VE BİLİŞSEL YAKLAŞIM
Davranışçı bakış açısına göre; Parafililer ; Klasik şartlanmadan, yani cinsel uyaranların toplumsal açıdan cinsel uyarılmaya yol açması uygun olmayan uyarıcılarla tesadüfen birleştirilmesinden kaynaklanır. Örneğin; siyah deri çizme giyen bir kadın hayali ile yapılan mastürbasyon davranışının tekrarlanması ile çizmeler cinsel uyarıcı özelliği kazanır.

43 Parafililer ile ilgili bir başka davranışçı hipotez;
Kaygı ve hayalkırıklığının bu kişilerin diğer kişilerle geleneksel bir biçimde ilişkiye girmelerini engellediği şeklindedir. Örneğin; yasaksevi ilişkilerinde bulunan babaların bunu evliliklerinde ciddi problemler yaşamalarından dolayı yaptıklarını düşünülmektedir.

44 Edimsel şartlanma bakış açısına göre;
Parafililerin çoğu sosyal becerilen yetersiz olmasının ya da aile ve akrabalar tarafından geleneksel olmayan davranışların pekiştirilmesinin sonucudur. Örneğin; travestilerin çocukluklarında annelerinin giysileriyle ne kadar sevimli göründüğü hakkında övülmüş oldukları…

45 BİYOLOJİK BAKIŞ AÇISI Çoğunluğunun erkek olması nedeniyle erkek hormonu olan androjenin rol oynadığı görüşü ortaya atılmıştır. Ancak normal ve parafili tanısı almış kişiler arasındaki hormonel farklılıklarla ilgili veriler bu görüşü desteklemekte yetersiz kalmaktadır.

46 PARAFİLİLERİN TEDAVİSİ
İtici uyarıcılarla terapi yöntemi, bu yöntemle örneğin çizme fetişistine çizmeye bakarken, bir travestiye karşı cinsin giysilerini giydiğinde pedofilik bir kişiye çıplak bir çocuk resmine bakarken el ve ayaklarına şok ya da mide bulantısına yol açan bir ilaç verilir. Bu yöntem ile sosyal beceri eğitimi de uygulanmaya başlamıştır.

47 Orgazmik yeniden yönlendirme; belirli uyarıcılar karşısında cinsel uyarılmanın arttırılmasında kullanılan davranışsal bir tekniktir. bu teknikte hastalardan geleneksel açıdan uygun olmayan cinsel uyaranlar karşısında gösterdikleri cinsel tepkileri, örneğin bir kadın fotoğrafı gibi geleneksel cinsel uyaranlara bakarken de göstermeleri istenir.

48 Hasta kişilerde yardım almadan da davranışlarını kontrol edebileceklerine duydukları güven vardır.
Tedaviye başlasalar bile tedaviyi bırakacakları düşünülür. Tedaviye olan güdülenmeyi arttıracak çeşitli yöntemler vardır. Örn; terapist kişinin bir suçlu olduğunu kabul etmek istememesine empati göstererek onun savunuculuğunun ve düşmanca tavırlarının azalmasını sağlayabilir, tedavi hakkında bilgi verebilir, tedaviyi reddetmesi halinde olumsuz sonuçları vurgulayabilir, yeniden suç işlemesi halinde nelerle karşılaşacağı anlatılabilir…

49 Bulgular, hapisten çıkan suçluların aynı suçları tekrar işlemeleri ile sonuçlanmış.
Yeni kanunlarla kamuoyu o kişinin nerede olduğunu öğrenme hakkına sahiptir. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik işlenen cinsel suçlarda uygulanan Megan’ın kanunları olarak da bilinir. Bu tür suçları izlemek amacıyla düzenlenen bilgisayar ağı Başkan Clinton tarafından oluşturulmuştur.

50 Tıbbı müdahaleler… Kastrasyon veya yumurtalıkların alınması…
belirgin bir azalma görülmüş ancak ameliyat edilen grupta kaç kişinin gerçekten masum insanlara zarar veren suçluların yer aldığı bilinmemektedir. İlaç kullanımı (MPD):erkeklerde testesteron düzeyini düşürmek için.. sonuçları çelişkilidir.

51 Aile Sistemleri Yaklaşımı
Konunun tüm aileyi kapsadığı görüşü yaygınlaştığı için tedavide tüm aile üyelerinin seanslara birlikte katıldığı, içgörü kazandırma yönelimi ve neden babanın cinsel tatmin ve duygusal destek için kızına yöneldiğini anlamakta aile üyelerine yardımcı olmaya çalışan bu yaklaşım önerilmektedir.

52 kişi profesyonel bir yardım gerektirecek
Neden ne olursa olsun , kişi profesyonel bir yardım gerektirecek bir problemi olduğunu kabul etmedikçe tedavi imkansızdır!


"(CİNSEL SAPKINLIKLAR)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları