Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Taner Tanrıverdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Taner Tanrıverdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Taner Tanrıverdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

2 Luminal güçler Yüksek kan akımı Ger(il)me kuvvetler Türbilans Ablüminal güçler Damar morfolojisi/biyolojisi Çevre

3 İntima (endotel, subendotel bağ dokusu) İnternal elastik lamina (mekanik güç) Media (düz kas tabakası) Eksternal elastik lamina (fark !!!!!!!!) Adventisya (çok ince)

4 Sakküler anevrizma Çatallanma Akım yönünde (eğer çatallanma bölgesinde değilse) Berry anevrizma (dut)

5

6 Konjenital Kazanılmış (hemodinamik faktörler) Kombine

7 Sigara Alkol Genetik yatkınlık 18q11.2, 10q24.32, 8q11,23 23q12.1 9p21.3

8 Risk faktörleri Kadın cinsiyet İlerleyen yaş Hipertansiyon Sigara Polikistik böbrek hastalığı Subaraknoid kanama

9

10

11 Arter Nidus Ven Arter-Ven: Şant

12

13 Kapiller yoktur İnternal elastik lamina yer yer bozuktur. Ven kalınlaşmıştır Tunika media hipertrofiktir Etrafı gliyotiktik Hemosiderin ile boyanmıştır

14 Embryolojik orijin Dinamik lezyonlar % 0.14-0.50 Ortalama: 31.2 yaş Kadın=Erkek

15 Kanama (% 53) Yıllık risk: % 1.3-3.9 Nöbet Kalıcı veya ilerleyici nörolojik defisit

16 Risk faktörleri (klinik/anjiyografik) İntrakraniyal anevrizmalar Derin venöz drenaj Küçük nidus Yüksek arter basıncı Derin/periventriküler yerleşim Akım-bağımlı anevrizmalar Venöz staz Besleyici arterlerde yavaş dolum

17

18

19 Anjigo: altın standard. Cerrahi Embolizasyon Radyocerrahi

20

21

22 Tek katlı endotel Diate venöz kanallar AVM’den farkları Anjiyo negatif Düz kas yok Elastin yok Prevalans: % 0.4-0.6

23

24 Multipl: % 19 Gelişimsel venöz anomali: % 9 Nöbet Kanama

25

26

27

28 Takip Cerrahi Radyocerrahi

29 Pia ve Araknoid Membranlar arasında kalan “Subaraknoid Mesafe”’de kan toplanmasıdır.

30 Spontan non-travmatik kanamaların yarısı SAK şeklinde karşımıza çıkarken diğer yarısı ise intraparenkimal kanamalardır. SAK’ın en sık sebebi travmadır!!! Atravmatik olanlarda sebep genellikle (%80) rüptüre olmuş bir anevrizma veya daha nadiren kanamış bir AVM’dir.

31 Öncül Bulgular: Vakaların sadece %10-50’sinde görülür. Baş ağrısı, çift görme, nöbet vs. Klasik Prezentasyon: Ani başlangıçlı, çok şiddetli baş ağrısı (şimşek çakar gibi veya kafa içinde bomba patlamış gibi tarif edilir) Artmış ICP (Intracranial Pressure – Kafaiçi Basıncı) ve meningeal irritasyona bağlı olarak baş ağrısına bulantı ve kusma eşlik eder.

32 Bunlara ilaveten meningeal irritasyonun muayene bulgusu olan ense sertliği görülebilir. Diğer bulgular; -Ense ve sırt ağrısı -Görmede değişiklikler, fotofobi -Fokal nörolojik defisit !! Hastaların yaklaşık %45’inde olay anında şuur kapanır. Bunun nedeni ICP’nin beyin perfüzyon basıncını aşmasıdır. %10 – 25 hastada nöbet görülebilir. Sıklıkla subaraknoid mesafedeki kanın kortikal irritasyon yapması nedeniyledir.

33 Bu hastalarda hikaye özellikle tipiktir. Ağrının şekli, ağrıyla beraber şuur etkilenmesi olması, çift görmenin eşlik etmesi SAK tanısında önemli kriterlerdir. Böyle bir ağrı ile gelen hastada Kontrastsız BT çekilmesi, eğer BT’de kanama görülmezse LP yapılması gerekmektedir. (bkz. 3 tüp testi) İlk seçilecek tanısal yöntem Kontrastsız BT’dir!!

34 1-Normal, 2- SAK, 3- Intraserebral Hematom, 4- Menenjit

35 SAK tanısı konulduktan sonra daha detaylı radyolojik incelemeler ile etyolojiye yönelik araştırma yapılması gerekmektedir. Bunlar; BT-Anjiografi, MR-Anjiografi ve DSA (Digital Substraction Angiography) olabilir. Tanı anında Troponin düzeyine bakılması eşlik eden kardiyak morbiditeleri yakalamada önemlidir. Ayrıca nörolojik sonuç ve komplikasyon riskini gösterme bakımından da anlamlı olduğu gösterilmiştir. (Yüksek Troponin Düzeyi = Kötü Prognoz)

36 Tansiyon Kontrolü Şuuru kapalı, KİBAS bulgusu olan ve herniasyon tablosunda gelen hastada acil entübasyon gereklidir. Hiperventilasyon yapılarak PCO2 30-35 mmHg arasında tutulmalıdır. Baş 30 derecede tutulmalı (Optimum venöz drenaj!) Hasta loş, sessiz bir ortamda tutulmalı.

37 ICP’ yi düşüren mannitol, diüretik ve steroid gibi ilaçlar uygulanabilir. Sedatifler, nörolojik muayeneyi maskeleyebildiğinden dikkatli kullanılmalıdır.

38 Cerrahi Endovasküler

39 Hidrosefali Yeniden Kanama (Rebleeding) Vazospazma bağlı gecikmiş beyin iskemisi Intraserebral hemoraji Intraventriküler hemoraji Sol ventriküler sistolik disfonksiyon Subdural hematom Nöbet Artmış kafaiçi basıncı MI Elektrolit İmbalansı

40 TEŞEKKÜRLER THANKS


"Doç. Dr. Taner Tanrıverdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları