Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FONKSİYONLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FONKSİYONLAR."— Sunum transkripti:

1 FONKSİYONLAR

2 Sistem FonksiyonlarI Metin Fonksiyonları(String)
Matematiksel Fonksiyonlar Tarih Fonksiyonları

3 Metin fonksiyonlarI Uzunluk Fonksiyonu (length)
Değişkenin içerdiği verinin kaç karakterden oluştuğunu veren fonksiyondur. var isim=“korhan”; document.write(“Korhan” + isim.length + “karakterdir.”); Ekran çıktısı olarak 6 yazacaktır.

4 Metin fonksiyonlarI Metnin Kalın Yazdırılması (Bold)
Bu method kullanılarak metnin kalın yazdırılması sağlanabilir. var isim=“korhan”; document.write(isim.bold() ); Şeklinde kullanılır.

5 Metin fonksiyonlarI Üstü Çizili Metin
Metnin üstünü çizili hale getirmek için kullanılan metottur. var isim=“korhan”; document.write(isim.strike() ); Şeklinde kullanılır.

6 Metin fonksiyonlarI Metin Fontunu Küçültmek ve Büyütmek
Küçük ve büyük fontta yazmak için “small” ve “big” metotları kullanılmaktadır. var isim=“korhan”; document.write(isim.small() ); document.write(isim.big() ); Şeklinde kullanılırlar.

7 Metin fonksiyonlarI Yanıp Sönen Metin (Blink)
Bu metot ile istenilen metnin yanıp sönmesi sağlanabilir. Örnek: var isim=“korhan”; Document.write(isim.blink()); Şeklinde kullanılır.

8 Metin fonksiyonlarI Büyük Harf (toUpperCase)
Verilen metnin tamamını büyük harfe çevirmek için bu metot kullanılabilir. Örnek: var isim=“korhan”; Document.write(isim.toUpperCase()); Şeklinde kullanılır.

9 Metin fonksiyonlarI Küçük Harf (toLowerCase)
Verilen metnin tamamını küçük harfe çevirmek için bu metot kullanılabilir. Örnek: var isim=“korhan”; Document.write(isim.toLowerCase()); Şeklinde kullanılır.

10 Metin fonksiyonlarI Yazı Boyutunu Ayarlamak (fontsize (değer))
1 ile 7 arasında değer alan bu metot, verilen değer büyüdükçe yazının büyüklüğünü de arttıracaktır. Örnek: var isim=“korhan”; For (var i=1; i<=7; i++) Document.write(isim.fontsize(i)); Şeklinde kullanılır.

11 Metin fonksiyonlarI Yazının Rengini Değiştirmek(fontcolor(renk))
Metinlerin renklerini değiştirmek için bu metot kullanılır. Parametre olarak verilecek olan renk adı çift tırnak içinde yazılır. Örnek: var isim=“korhan”; Document.write(isim.fontcolor(“yellow”)); Document.write(isim.fontcolor(“navy”)); Şeklinde kullanılır.

12 Metin fonksiyonlarI Alt ve Üst Simge (sub ; sup)
Formül ve üs gibi ifadelerin yazımı için kullanılan metotlardır. Alt simge için “sub”, üst simge için “sup” metodu kullanılmaktadır.

13 Metin fonksiyonlarI Link Metni Oluşturmak (link(adres))
Metni link haline getirmek için bu metot kullanılmaktadır. Örnek: var isim=“Javascript”; Document.write(isim.link(“http://egitimicinjavascript.weebly.com/”); Şeklinde kullanılır.

14 Metin fonksiyonlarI Metin İfadelerini Birleştirmek (concat(metin))
İstenilen metin ya da metinleri birleştirmek için bu metot kullanılabilir. Örnek: var isim=“Ebru”; Document.write(isim.concat(“ ”, “ÜNVER”); Şeklinde kullanılır.

15 Metin fonksiyonlarI Karakterin Bulunduğu İndis (indexOf(değer, başlangıç)) Metin içerisinde aranılan karakterin yerini bulan fonksiyondur. Başlangıç değeri verilmezse, “0” ıncı karakterden arama yapar. Örnek: var isim=“ANTALYA”; Document.write(isim.indexOf(“A”); Document.write(isim.indexOf(“A”, 1); Document.write(isim.indexOf(“Y”); Şeklinde kullanılır.

16 Metin fonksiyonlarI Metinden Karakter Alma (substring(başlangıç,son))
Metin içerisinde belirli indisten başlanılarak, istenilen indise kadar olan karakterleri almak için kullanılan fonksiyondur. Örnek: var isim=“ANTALYA”; Document.write(isim.substring(2,5); Şeklinde kullanılır.

17 Metin fonksiyonlarI Metni Diziye Alma (split(ayraç, son sınır))
Metin içerisinde bir karakter ayraç olarak seçilir ve ayraç ifadesi arasında kalan kelimeler dizi elemanı olarak ayrılır. İkinci parametre ile verilen son sınır olur. Örnek: var isim=“ANTALYA, ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, TRABZON, BURSA, ESKİŞEHİR, ZONGULDAK”; Document.write(isim.split(“,”); Document.write(isim.split(“,”, 3); Şeklinde kullanılır. Burada ilk ayırma işleminde tüm iller ayrılmıştır. İkinci ayırma işleminde ise, bu ayrımdan ilk üçünün sadece alınması istenmiş son sınır konmuştur.

18 Metin fonksiyonlarI İstenilen Metnin Bulunması (search(ifade))
Metin içerisinde belirli bir ifade aratılıp, bulunuyorsa bulunduğu indis, bulunmuyorsa -1 değerini döndürür. Örnek: var isim=“Bugün hava güzel.”; Document.write(isim.search(“gün”); Şeklinde kullanılır.

19 Metin fonksiyonlarI Metin İçerisinde Metin Değiştirme (replace(eski, yeni)) Metin içerisinde istenilen ifadelerin yeni belirtilenlerle değiştirilmesi sağlanır. Örnek: var isim=“Bugün hava güzel.”; Document.write(isim.search(“Bugün”, “Yarın”); Şeklinde kullanılır.

20 Matematik fonksiyonlarI
Mutlak Değer Fonksiyonu (abs(sayi)) Verilen sayının negatif ya da pozitif olmasına bakmadan sayıyı her zaman pozitif işaretli yapacaktır. Örnek : var sayi1=-12; var sayi2=12; document.write(Math.abs(sayi1) + “<br>”); document.write(Math.abs(sayi2)); Sonuç olarak her iki değer de “12” gösterilir.

21 Matematik fonksiyonlarI
Üs Alma Fonksiyonu (pow(sayi, üs)) Birinci parametre ile verilen sayının, ikinci parametrede belirtilen değeri kadar üssünü almaya yarayan fonksiyondur. Örnek : var sayi1=-12; var sayi2=12; document.write(Math.abs(sayi1,2) + “<br>”); document.write(Math.abs(sayi2,3)); Şeklinde kullanılır.

22 Matematik fonksiyonlarI
Karakök Alma Fonksiyonu (sqrt(sayi)) İstenilen sayının kök değerini bulmak için kullanılan fonksiyondur. Örnek : var sayi1=16; var sayi2=15; document.write(Math.sqrt(sayi1) + “<br>”); document.write(Math.sqrt(sayi2)); Şeklinde kullanılır.

23 Matematik fonksiyonlarI
E Sayısı Üzeri E sayısının kuvvetlerini hesaplamak için kullanılan fonksiyondur. Örnek : var sayi1=4; var sayi2=6; document.write(Math.exp(sayi1) + “<br>”); document.write(Math.exp(sayi2)); Şeklinde kullanılır.

24 Matematik fonksiyonlarI
Logaritma Fonksiyonu (log(x)) Pozitif bir sayının logaritmasını hesaplamak için kullanılan fonksiyondur. Örnek : var sayi1=3; var sayi2=5; document.write(Math.log(sayi1) + “<br>”); document.write(Math.log(sayi2)); Şeklinde kullanılır.

25 Matematik fonksiyonlarI
Sin ve Cos Fonksiyonları Bir açının sinüs ve cosinüs değerlerini hesaplamak için kullanılan fonksiyondur. Örnek : document.write(“Sin 60=” + Math.sin(60* Math.PI/180) + “<br>”); document.write(“Cos 60=” + Math.cos(60* Math.PI/180) + “<br>”); Şeklinde kullanılır.

26 Matematik fonksiyonlarI
Sayının Aşağı ve Yukarı Yuvarlanması Ondalıklı bir sayının tam sayı haline çevrilmesi durumunda sayının aşağı mı, yukarı mı yuvarlayacağımıza karar vermek için kullanılan fonksiyonlardır. Sayının aşağı yuvarlanması için “floor”, yukarı yuvarlanması için “ceil” fonksiyonu kullanılır. Örnek : var sayi=12.234 document.write(“Sayıyı aşağı yuvarla=” + Math.floor(sayi)+ <br>”); document.write(“Sayıyı yukarı yuvarla=” + Math.ceil(sayi)); Şeklinde kullanılır.

27 Matematik fonksiyonlarI
Yuvarlama Fonksiyonu (round(sayi)) Sayının virgülden sonraki durumuna göre aşağı ya da yukarı yuvarlanmasına karar verecek olan fonksiyondur. Örnek : var sayi1= ; var sayi2=12.654; document.write(“Sayıyı yuvarla=” + Math.round(sayi1)+ <br>”); document.write(“Sayıyı yuvarla=” + Math.round(sayi2)); Şeklinde kullanılır.

28 Matematik fonksiyonlarI
Yuvarlama Fonksiyonu (round(sayi)) Sayının virgülden sonraki durumuna göre aşağı ya da yukarı yuvarlanmasına karar verecek olan fonksiyondur. Örnek : var sayi1= ; var sayi2=12.654; document.write(“Sayıyı yuvarla=” + Math.round(sayi1)+ <br>”); document.write(“Sayıyı yuvarla=” + Math.round(sayi2)); Şeklinde kullanılır.

29 Matematik fonksiyonlarI
Max ve Min Fonksiyonları (max(sayi1,sayi2) ; min(sayi1,sayi2)) Verilen iki sayıdan hangisinin daha büyük ya da küçük olduğunu bulan matematiksel fonksiyonlardır. Örnek : var sayi1=12 ; var sayi2=233; document.write(“Büyük değer=” + Math.max(sayi1, sayi2)+ <br>”); document.write(“Küçük değer=” + Math.min(sayi1, sayi2)); Şeklinde kullanılır.

30 Matematik fonksiyonlarI
Rastgele Sayı Üretme (random()) 0 ile 1 arasında sayı üretmek için kullanılan fonksiyondur. Örnek : document.write(“Rastgele sayı=” + Math.random()); Şeklinde kullanılır.


"FONKSİYONLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları