Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nedir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Nedir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nedir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Nedir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1

2 Nedir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

3 GÜNEBAKAN Yüzü güneşle birlikte dönen Asteraceae familyasından Helianthus annuus isimli bir çiçektir. Madde Bağımlılığı Önleme Eğitim Programıdır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4 GÜNEBAKAN 13-15 tarafından hazırlanmış tarafından yazılmıştır
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış Meltem Aydoğdu Sevgi Kültegin Ögel Itır Tarı Cömert Ceyda Yılmazçetin Eke tarafından yazılmıştır İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

5 Teşekkür... Bilge Erol Defne Satgan Caritas Türkiye
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

6 Pilot çalışmada görev alanlar
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

7 Amaç Öğrencilere günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkma konusunda çeşitli beceriler kazandırarak, gençleri sigara, alkol ve madde konusunda bilgilendirerek ve bilinçlendirerek, sigara, alkol ve madde kullanım riskini azaltmak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

8 Hedef grubu Sekizinci ve dokuzuncu sınıf öğrencilerine (13-15 yaş arasındaki gençler) yönelik olarak hazırlanmıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

9 Biçimleri İki tür biçimi vardır
Metin biçimi: Projeksiyon ve bilgisayar olmayan ortamlarda kullanılabilir. Saydam biçimi: Projeksiyon ve bilgisayar olan ortamlarda kullanılabilir. Filmleri de içerir. Metin biçimine göndermeler yapar. Uygulayıcı durumuna göre iki biçimden birisini seçmelidir İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

10 İçerik Toplam 13 bölümden oluşur
8 bölüm temel yaşam becerileri ile ilgilidir 5 bölüm ise doğrudan bağımlılıkla ilgilidir İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

11 Temel Yaşam Becerileri Bölümleri
Kendini tanıma Özgüven İletişim Kaygı ile baş etme Kızgınlık ile baş etme Kendini ortaya koyma “Hayır” demek Karar vermek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

12 Bağımlılık bölümleri Sigara Alkol Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler
Bağımlılık bilgi yarışması İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

13 Her bölüm içinde yer alanlar
Adımlar Uygulama çalışmaları Bilgi notları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

14 Adımlar... Giriş: Diğer adımlar:
Öğretmen eğitim kurallarını hatırlatır ve o gün ele alınacak konunun ne olduğu, neler üzerinde durulacağı hakkında öğrencileri bilgilendirir. Giriş adımında eğitim için zemin hazırlanır. Öğrencilere üzerinde durulacak konu hakkında fikirleri olup olmadığı sorulur. Diğer adımlar: Zemin hazırlandıktan sonra adımlar sırasıyla takip edilir. Öğretmenin bilgi olarak öğrencilere aktarması gerekenler kutular içinde belirtilmiştir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

15 Adımlar... Kapanış: Eğitim boyunca aktarılan bilgiler kısaca özetlenir. Bilgiler özetlenirken, uygulamalarda ortaya çıkan örneklere yer verme, bilgilerin akılda kalıcı olmasına yardımcı olur. Kapanışta öğrencilerin anlamadığı ve paylaşmak istediği bir konunun kalıp kalmadığı kontrol edilmeli ve öğrencilere eğitimden ne alarak ayrıldıkları sorulmalıdır. Ayrıca kapanışta, öğrencilerin nelerden hoşnut kaldıkları, nelerden hoşnut kalmadıkları sorularak, önerilerini almak faydalıdır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

16 Uygulama Çalışmaları Uygulama çalışmalarında
Çalışmanın amacı Kullanılacak malzemeler Uygulamanın ne şekilde yapılacağı Çalışmanın ne kadar süreceği belirtilmiştir. Uygulamada kullanılacak olan çalışma kağıtları, her bölümün sonunda ekte sunulmuştur. Eğitimden önce kullanılacak çalışma kağıtları öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır. Diğer malzemelerin kullanımı (video gösterimi, saydamlar için projeksiyon vs.) için gerekli araçlar hazırlanmalıdır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

17 Bilgi Notları Öğrenci bilgi notları Öğretmen bilgi notları
Her bölümün sonunda öğrencilere dağıtılmak üzere bir bilgi notu yer almaktadır. Uygun görülen durumlarda eğitici bu materyali eğitim öncesinde çoğaltarak eğitimin sonunda öğrencilere dağıtabilir. Öğretmen bilgi notları Genel bilgiler yer alır İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

18 Uygulama Eğitim programı rehber öğretmenler tarafından yürütülmelidir.
Rehber öğretmen bulunmayan okullarda, öğrencilerin derslerine girmeyen bir öğretmenin eğitimleri vermesi tercih edilmelidir. Her bölümün uygulama süresi yaklaşık 90 dakikadır. Eğitimlerin mümkün olduğu takdirde, ders yapılan sınıftan farklı bir mekanda uygulanması ve oturma düzenin öğrencilerin rahat edeceği ve öğrencilerin katılımını arttıracak şekilde düzenlenmesi önemlidir (daire şeklinde oturmak vb., öğrenci sayısının az tutulması vb.). İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

19 Uygulama Uygulayıcı öğretmenin, öğrencilere karşı tutumu yargılayıcı olmamalı, öğrencilerin uygulamalara aktif katılımlarını destekleyici olmalıdır. Paylaşım konusunda çekingen bir tutum gösteren öğrenciler zorlanmamalı, paylaşımlarının diğer öğrenciler ve öğretmen için değerli olduğu mesajı verilmelidir. Paylaşımı arttırmak için öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer bir konu da, paylaşımda bulunan öğrencilere karşı diğer öğrencilerin olumsuz bir tavır sergilemelerini engellemektir. Olumsuz tavır gösteren öğrenci anında uyarılmalıdır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

20 Uygulama Öğretmen bütün öğrencilere tarafsız yaklaşmalı, kişisel değer yargılarını yansıtmaktan kaçınmalıdır. Öğretmenin her tür düşünceye açık olduğunu göstermesi öğrencilerin paylaşımda bulunmasını cesaretlendirecektir. Öğretmenin eğitim süresince yapılan bütün paylaşımların gizli kalması gerektiğini vurgulaması ve bu kurala uyulmasının sağlanması konusunda duyarlı olması çok önemlidir. Eğitimler boyunca öğretmen cevabını bilmediği sorularla karşılaşabilir. Bu durumlarda, yanlış cevap vermektense bilmiyorum demek tercih edilmeli ve öğrenciye konuyu birlikte araştırma önerisi götürülmelidir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

21 Temel kurallar Öğretmen bütün oturumlardan önce eğitimin temel kurallarını, öğrencilerden beklentilerini öğrencilere hatırlatmalıdır. Bu kurallar... Gizlilik Öğrenciler eğitimler boyunca yapılan kişisel paylaşımları üçüncü şahıslarla paylaşamazlar. Eğitimde kendilerine öğretmen tarafından aktarılan bilgileri paylaşmak serbesttir. Dinleme Eğitim boyunca konuşan kişiyi sözünü kesmeden dinlemek zorundadırlar. Saygı Diğer kişilerin paylaşımlarını yargılamak, hakaret etmek kesinlikle kabul edilemez. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

22 Dikkat! Oturumlara başlamadan önce mutlaka grup kontratı yapılmalıdır. Oturum başlamadan önce tanışma oyunu oynanarak grup içinde güven oluşması sağlanmalıdır. Bölümleri bölerek uygulamak grubun özelliğine göre eğitici tarafından karar verilecek bir noktadır. Eğitim programının amacı çocuklara temel yaşam becerini kazandırmanın yanı sıra sigara, alkol ve madde bağımlılığını önlemektir. Devamlı tekrar bu açıdan önemlidir.

23 Dikkat! Bu eğitimin ders dışı etkinlik olarak uygulanması daha uygundur. Eğitim içinde bulunan her egzersiz mutlaka uygulanmalıdır. Koyu renk kutucuklarda yazan bilgiler uygulayıcı tarafından öğrencilere aynen aktarılmalıdır.  Oturumlar sırasında daire şeklinde oturmak paylaşımı arttırmaktadır.

24 Dikkat! Öğrenciler kağıtlı egzersizleri görünce biraz ürkebilirler fakat kağıtlar sizde kalacak dendiği zaman daha rahat olacaklardır. Öğrenciler kendi hayatlarından örnek bulmakta zorlanabilirler, liderin kendi yaşamında örnek vermesi yararlı olabilir. İdeal grup sayısı 12 dir. Başlangıç için gruba az sayıda riskli öğrenci almak tercih edilmelidir. Filmleri izlerken her bölümden sonra durup, öğrencilere soru yönletilebilir, diyaloglar öğretmen tarafından tekrarlanarak açıklama yapılabilir. Anlaşılmayan bir konu olduğunda film tekrar izlenebilir. Slayt kullanılacaksa; “animation scheme” bölümünden “fade in one by one” seçilip, her satırın tek tek ve kullanıcının isteğine bağlı olarak görünme seçeneği seçilmelidir.

25 Yararlanılan Temel Kaynaklar
Program hazırlanırken Botvin, J.G. ( ) tarafından hazırlanan; sigara, alkol ve madde kullanımına başlama riskini ve kullanım sıklığını azaltmada etkililiği kanıtlanmış olan Temel Yaşam Becerileri Eğitimi ve Davaslıgil, Ü. ,Çakıcı, M., Ögel, K. (1998) tarafından hazırlanan Yaşam Becerilerini Geliştirme Kılavuzu ve Ögel K, Yılmazçetin Eke C, Taner S, Erol B (2001) tarafından hazırlanan madde bağımlılığı önleme programı temel olarak alınmıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

26 Daha fazla bilgi için... Kültegin Ögel kultegin@yeniden.org.tr
Itır Tarı Cömert Ceyda Yılmazçetin Eke Veya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

27 Bölüm Özetleri

28 Kendini Tanıma

29 Temel Adımlar Giriş Kendini Tanıma Nedir? Kendilik Tanımının Oluşumu
Kendilik Tanımının Davranışlar Üzerindeki Etkileri Kendini Tanımanın Faydaları Kapanış İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

30 Uygulamalar Rumuz Belirleme Bendeki Özellikler
Diğerleri Hakkımda Ne Düşünüyor? Bende Olmasını İstediğim Özellikler ve Diğerlerinin Hakkımda Ne Düşünmesini İsterim? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

31 Gerekli Araçlar Kendimi Tanıyorum Çalışma Kağıdı (Öğrenci sayısı kadar çoğaltın). Eksik Cümleleri Tamamlama Çalışma Kağıdı (Öğrenci sayısı kadar çoğaltın) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

32 Dikkat! Rumuz çalışmasında herkesin bir takma isim belirlemesine yardım edilmelidir. Bendeki özellikler bölümünde öğrenci ısrarla “Ben diğerleri ne düşünüyor önemsemiyorum” diyebilir. Böyle bir durumda öğrenci zorlanmamalıdır. Uygulayıcı eğitim sırasında kendinden bir şeyler anlattığı taktirde öğrenciler de daha çabuk ve kolay paylaşımda bulunacaktır. 32

33 Dikkat! Diğerleri hakkımda ne düşünüyor bölümüne düşüncelerini yazdıktan sonra benzerlikler ve farklılıklar var mı araştırılmalıdır. Uygulayıcı öğrencileri bu konuda konuşmaya teşvik edilmelidir. Kendini tanımanın kişisel gelişim için önemli olduğu öğrencilere vurgulanmalıdır. Eksik cümle tamamlama çalışmasında öğrencilerin sınıfta paylaşım yapmasına gerek yoktur, sadece kağıttaki boşlukları doldurmaları yeterli olacaktır. 33

34 Özgüven

35 Bölümün Hedefi Öğrencileri özgüvenin ne olduğu, nasıl oluştuğu ve nasıl arttırılabileceğine ilişkin bilgilendirmek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

36 Temel Adımlar Giriş Özgüven Tanımı ve Oluşumu
Özgüveni Arttırmanın Yolları Kapanış İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

37 Uygulamalar Hikaye Oluşturma İç Konuşma Analizi Değişim Projem
Arkadaşımın Olumlu Özellikleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

38 Gerekli Araçlar Değişim Projem Çalışma Kağıdı (Öğrenci sayısı kadar çoğaltın) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

39 Dikkat! Hikaye oluşturma bölümünde yazacakları hikayedeki kişinin özgüveni bazen şişirilmiş olabilir, uygulayıcı buna dikkat edilmedir. Öğrenci eğitim sırasında şişirilmiş özgüven örnekleri veriyor ise bunlar eğitici tarafından düzeltilmelidir. Özgüven bölümünde işlenen olumlu ve olumsuz iç konuşma örnekleri üzerinden bu konuşmaların farkına varmanın önemi eğitici tarafından vurgulanmalıdır. 39

40 Dikkat! Değişim projem bölümünde değiştirmek istedikleri şeyler hakkındaki hedeflerinin adım adım olması gerektiği öğrencilere anlatılmalıdır. Böyle olmaması durumunda örneklerin bu şekilde düzeltilmesi sağlanmalıdır. Kapanış çalışmasında her öğrenciye bir arkadaşının ismi yazılı bir kağıt vererek, arkadaşının olumlu özelliklerini yazmaları istenir. Kağıtlar öğretmende toplanır. Öğretmen daha sonra gruptaki her kişiye kendisi için yazılan kağıdı verir. 40

41 İletişim

42 Bölümün Hedefi Öğrencilerin aktif dinleme ve ben dili kullanma becerilerini geliştirerek etkili iletişim kurmayı öğrenmelerini sağlamak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

43 Temel Adımlar Giriş Aktif Dinleme Ben Dili – Sen Dili Kapanış
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

44 Uygulamalar Beden Dili Dinleme Canlandırması Ben Dili Kullanma
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

45 Gerekli Araçlar Ben Dili Kullanma Çalışma Kağıdı (Öğrenci sayısı kadar çoğaltın) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

46 Dikkat! Ben dili kısmında 4-5 basamağı öğrencilere açıklamak gerekmektedir 46

47 Kaygı ile Baş Etme

48 Bölümün Hedefi Öğrencileri kaygının belirtileri hakkında bilgilendirmek ve kaygıyla baş etme tekniklerini öğretmek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

49 Temel Adımlar Giriş Kaygı Nedir? Kaygıyla Baş Etme Kapanış
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

50 Uygulamalar Kaygı Yaşadığım Durumlar Zihinde Canlandırma Nefes Alma
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

51 Gerekli Araçlar Kaygı Yaşadığım Durumlar Çalışma Kağıdı (Öğrenci sayısı kadar çoğaltın) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

52 Dikkat! Öğrenciler özellikle kaygı durumlarında görülen fiziki belirtileri ayırt edemeyebilir, eğitim sırasında bu fiziki belirtiler eğitici tarafından mutlaka öğrencilere aktarılmalıdır. Öğrenciler kaygıyı tam olarak tanımlayamayabilirler. Bu içinde bulundukları yaş grubu ile ilgili olabilir eğiticinin buna dikkat etmesi gerekmektedir. Kaygı ile baş etmede alkol ve madde kullanımının bir yöntem olmadığı eğitici tarafından vurgulanmalıdır. 52

53 Kızgınlık ile Baş Etme

54 Bölümün Hedefi Öğrencileri kızgınlığın nasıl bir duygu olduğu, olumlu ve olumsuz şekillerde nasıl ortaya koyulduğu konusunda bilgilendirmek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

55 Temel Adımlar Giriş Kızgınlık Nedir? Kızgınlık ile Baş Etme Kapanış
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

56 Uygulamalar Beni Kızdıran Durumlar İyi, Kötü, Çirkin Canlandırma
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

57 Gerekli Araçlar Beni Kızdıran Durumlar Çalışma Kağıdı (Öğrenci sayısı kadar çoğaltın) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

58 Dikkat! Eğitici alkol ve uyuşturucu madde kullanımının öfkeyi kontrol etmede problem yaratacağını vurgulamalıdır. Öğrencilere verecekleri tepkilerin ne pasif nede saldırgan olmaması gerektiği anlatılmalıdır. Öğrenci sürekli kızgınlık yaşadığını söylüyor ise bunu gidermek için alternatif yollar konuşulmalıdır. Kızgınlığın kendisi hakkında konuşmak gereklidir. 58

59 Kendini Ortaya Koymak

60 Bölümün Hedefi Öğrencileri çekingen, saldırgan ve
güvenli davranış tarzları hakkında bilgilendirmek ve güvenli davranış pratiği yapmalarını sağlamak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

61 Temel Adımlar Giriş Çekingen, Saldırgan ve Güvenli Davranışlar
Güvenli Davranış Ortaya Koyma Kapanış İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

62 Uygulamalar Canlandırma Senaryolar Zor Durumlar
Güvenli Davranış Pratiği Haklarımız İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

63 Gerekli Araçlar Canlandırma Senaryoları Senaryolar
Haklarımız(Öğrenci sayısı kadar çoğaltın) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

64 Dikkat! Öğrencilere hangi davranışın çekingen, hangi davranışın saldırgan olduğu eğitici tarafından anlatılmalıdır. Öğrenciler bu iki davranış arasındaki farkı göremeyebilirler, eğitici bunu öğrencilere göstermelidir. Öğrencilere çekingen kişilerin kızgınlıklarını ifade etmekte zorlandıkları anlatılmalıdır. 64

65 Dikkat! Öğrencilere kendilerini şiddet karşısında korumaları gerektiği vurgulanmalıdır. Eğitici eğitim sonunda mutlaka alkol ve madde kullanımının kendini ortaya koyma becerisine sekte vurduğu vurgusunu yapılmalıdır. 65

66 Hayır Demek

67 Bölümün Hedefi Öğrencilerin arkadaş baskısıyla veya istemedikleri taleplerle karşılaştıklarında hayır deme becerilerini geliştirmek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

68 Temel Adımlar Giriş Hangi Durumlarda ve Neden Hayır Diyemiyorum?
Ne Zaman ve Nasıl Hayır Demeli? Madde Kullanımı ve Hayır Deme İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

69 Uygulamalar Evet - Hayır Hayır Demekte Zorlandığım Durumlar
Hayır Deme Pratiği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

70 Gerekli Araçlar Hayır Demekte Zorlandığım Durumlar Çalışma Kağıdı (Öğrenci sayısı kadar çoğaltın) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

71 Dikkat! Öğrenciler yaş olarak hayır deme çağındalar ama nelere hayır demeleri gerektiği ve ne şekilde demeleri gerektiği eğitici tarafından aktarılmalıdır. Eğitimden sonra öğrenciler okul içinde öğretmenlerine de hayır diyebilirler eğitici bunu öngörüp öğretmenleri bu konuda bilgilendirmelidir. 71

72 Karar Veme

73 Bölümün Hedefi Öğrencileri karar verme süreçleri ve yöntemleri hakkında bilgilendirerek, kendi başlarına etkili kararlar alabilmelerini sağlamak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

74 Temel Adımlar Giriş Kararları Etkileyen Faktörler Riski Göze Alma
Sorun Çözme Kapanış İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

75 Uygulamalar Günlük Kararlar Gruba Uyma Risk Belirleme Sorun Çözme
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

76 Gerekli Araçlar Sorun Çözme Çalışma Kağıdı (Öğrenci sayısı kadar çoğaltın) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

77 Sigara

78 Bölümün Hedefi Öğrencilerin sigaranın içinde bulunan zararlı maddeler, sigaranın sağlık üzerine etkileri, sigara kullanma nedenleri ile ilgili bilgi edinmesini sağlamak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

79 Temel Adımlar Giriş Sigaranın içme ve içmeme nedenleri
Sigaranın içindekiler Sigaranın Sağlık Üstündeki Etkisi Ağzına sigara koyma İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

80 Uygulamalar Sigara İçme ve İçmeme Nedenleri
Sigaranın İçindeki Zararlı Maddeler Bulmaca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

81 Gerekli Araçlar Bulmacalar (Öğrenci sayısı kadar çoğaltın)
Öğretmen için Bilgi Notu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

82 Dikkat! Sigara içmeme nedenleri mutlaka eğitici tarafından öğrencilere anlatılmalıdır 82

83 Alkol

84 Bölümün Hedefi Öğrencileri alkolün genel özellikleri ve zararları hakkında bilgilendirmek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

85 Temel Adımlar Giriş Alkol kullanma ve kullanmama nedenleri
Riski azaltmak Farklı içkilerdeki alkol miktarları Alkolün Etkileri Alkolün zararları Kapanış İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

86 Uygulamalar Bulmaca Alkolle İlgili Yanlış Bilgiler
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

87 Gerekli Araçlar Alkol İle İlgili Bulmacalar. Görüşler formu
Öğretmenler İçin Bilgi Notu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

88 Dikkat! Eğitici öğrencilere alkol bağımlılığının çok yaygın olmadığını ama kullanımının fazla olduğunu ve bunun bir risk olduğunu anlatmalıdır. Riskler kısmında sarhoş olma vurgusu eğitici tarafından yapılmalıdır. Fakat öğrencilere bazı insanlar sarhoş olmuyor neden diye sorulmalıdır. 88

89 Dikkat! Eğitici sarhoş olmamak için risk faktörlerini ortadan kaldırmak gerektiğini anlatmalıdır. Burada eğitici öğrencilere “içeceksen adabı ile iç” mesajı vermelidir. Öğrenciler birayı alkollü içki olarak görmeyebilirler, eğitici biranın da alkollü içki olduğunu vurgulamalıdır. 89

90 Dikkat! Alkolün zararları kısmında ergenlerin kendileri ile olan uğraşlarına vurgu yapmak gerekmektedir. Alkol kullanımının kendilik imgeleri, dış görünümleri hakkında nasıl değişimler yaptığı anlatılmalıdır. Ergen grubunda akran kabulü ve rol modeli önemli oldu için örnekler ve konuşmalar arkadaşlar üzerinden gitmelidir. 90

91 Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler

92 Bölümün Hedefi Öğrencilere uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin beyne etkileri hakkında bilgi vermek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

93 Temel Adımlar Giriş Uyuşturucu kullanma ve kullanmama nedenleri
Uyuşturucu ve uyarıcı Madde kullanımının sonuçları Uyuşturucu ve uyarıcı Maddeler Hakkında Bazı Gerçekler Kapanış İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

94 Uygulamalar Boşluk doldurma formu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

95 Gerekli Araçlar Boşluk doldurma formu Tahta
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

96 Dikkat! Beyin resminde uyuşturucu maddeler “Beyini boşaltıyor” mesajı verilmelidir. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler kontrol edilemez kısmı öğrencilere eğitici tarafından açılmalıdır. Sıralama “sigara, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler” şeklindedir. Bu sıra en kolay ulaşılan maddeden daha zor ulaşılan maddeye göredir. Bu uyuşturucu madde kullanımını normalleştirmez eğitici buna dikkat etmelidir. 96

97 Bağımlılık

98 Bölümün Hedefi Öğrencilere bağımlılık, bağımlılık kriterleri ve bağımlılığın gelişimi hakkında bilgi vermek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

99 Temel Adımlar Giriş Sağlıklı Yaşamak Nedir? İnsan Nelere Bağımlı Olur?
Kimler Bağımlı Olur? Nasıl Bağımlı Olunur? Neden Bağımlı Olunur? Kapanış İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

100 Uygulamalar Kimler Bağımlı Olur? Bağımlılık süreci
Bir kereden bir şey olmaz Değerlerimiz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

101 Gerekli Araçlar Herkes Bağımlı Olabilir Resmi Bağımlılık Döngüsü Resmi
Bağımlılık süreci kartları Tahta İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

102 Dikkat! Kimler bağımlı olur resminde herkesin bağımlı olabileceği eğitici tarafından vurgulanmalıdır. Eğitici bağımlılık döngüsü üzerinde durmalı ve bunun bir süreç olduğu öğrencilere anlatmalıdır. 102102

103 Dikkat! Bir kereden bir şey olmaz çalışmasın grubun özelliklerine göre uygulanmalıdır. Risk altındaki grupta bu çalışma uygulanmayabilir. Buna eğitici karar vermelidir. Değerler çalışmasında eğitici öğrencilere madde kullanmanın bir değer olmadığı vurgusunu yapılmalıdır. Değerler konusu ayrı bir bölüm ama burada sadece bir cümle ile değinilmelidir. 103103

104 Bağımlılık Yapan Maddeler
Bilgi Yarışması

105 Bölümün Hedefi Öğrencilerin bağımlılık yapan maddeler hakkındaki bilgilerini artırmak ve pekiştirmek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

106 Temel Adımlar Giriş Yarışma Tartışma Kapanış
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

107 Uygulamalar Kartların dağıtılması İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

108 Gerekli Araçlar Soru kartları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü


"Nedir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Nedir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları