Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

!!! BARIŞ i ç in YARIŞ >>> ______________________________ TOPLUMSAL BARIŞ BİLDİRGESİ ______________________________ TOPLUMSAL BARIŞ Ç ALIŞTAYI ______________________________.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "!!! BARIŞ i ç in YARIŞ >>> ______________________________ TOPLUMSAL BARIŞ BİLDİRGESİ ______________________________ TOPLUMSAL BARIŞ Ç ALIŞTAYI ______________________________."— Sunum transkripti:

1 !!! BARIŞ i ç in YARIŞ >>> ______________________________ TOPLUMSAL BARIŞ BİLDİRGESİ ______________________________ TOPLUMSAL BARIŞ Ç ALIŞTAYI ______________________________ Prof. Dr. Haluk Ç E Ç EN YT Ü -İnşaat M ü hendisliği B ö lümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Bşk.

2 !!! BARIŞ i ç in YARIŞ >>> Bug ü n T ü rkiye ’ de yaşanan b ö l ü c ü eylemler hepimizi ü z ü yor. Vatanını ve milletini seven T ü rk Vatandaşları sezsiz kaldık ç a, meydan b ö l ü c ü lere kalıyor. Onlar da Milleti b ö lmeye ve Vatanı par ç alamaya soyunmuşlar.

3 !!! BARIŞ i ç in YARIŞ >>> Son D ö nemde toplumda ve TBMM ’ de yaşanan “ İletişim Kopuklukları ” da hepimizi huzursuz ediyor. Ortamdaki Belirsizlik, Kararsızlık ve G ü vensizlik bulutlarını dağıtarak “ TOPLUMSAL BARIŞ ” a ulaşabilmemiz lazım, Bunun i ç in de ger ç ek ç i ve genel kabul g ö ren bir “ İletişim Ç er ç evesi ” gerekir.

4 TOPLUMDA GENEL KABUL GÖREN, “İLETİŞİM ÇERÇEVESİ” TEK VATAN TEK MİLLET TEK BAYRAK TEK RESMİ DİL 4 TEK

5 !!! BARIŞ için YARIŞ >>> ÇEÇEN Kökenli bir TÜRK VATANDAŞI olan Prof. Dr. Haluk ÇEÇEN, Geldiği yer, etnik kökeni, ana dili, dini – mezhebi ve siyasi görüşü ne olursa olsun TÜM TÜRK VATANDAŞLARINI “4 TEK” İlkesi çerçevesinde iletişim kurmaya ve “TOPLUMSAL BARIŞ BİLDİRGESİ” doğrultusunda işbirliği yapmaya davet ediyor...

6 TOPLUMSAL BARIŞ BİLDİRGESİ BİZ, VATANIMIZ TÜRKİYE’ de BARIŞ İÇİNDE, BİRARADA YAŞAMAYA KARARLI OLAN TÜRK VATANDAŞLARI, AŞAĞIDAKİ SAPTAMALAR ve İLKELER ÇERÇEVESİNDE VATANIMIZDA TOPLUMSAL BARIŞI SAĞLAMAK ve SÜREKLİ KILMAK İÇİN, GEREKEN HERŞEYİ, GÖREV KABUL EDEREK YAPACAĞIMIZI TÜM DÜNYAYA BİLDİRİRİZ.

7 TOPLUMSAL BARIŞ BİLDİRGESİ 1 ) VATANIMIZ ; “ TÜRKİYE ”, HEDEFİMİZ ; “ ÇAĞDAŞ VATAN ” 2 ) ÇAĞDAŞ VATANDAŞLIK HAKLARI >>> “TÜM” TÜRK VATANDAŞLARINA “EŞİT” OLARAK VERİLECEK. 3 ) VATANA ve MİLLETE ZARAR VERENLERE AYRICALIK VERİLEMEZ ! 4 ) DEVLET TÜM VATANA ve TÜM VATANDAŞLARA SAHİP ÇIKACAK 5 ) HEPİMİZ VATANIMIZA, ORTAK GEÇMİŞİMİZE ve GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ. 6 ) HEPİMİZ BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ, GELECEĞİ -GEÇMİŞE TAKILMADAN- KURACAĞIZ. 7 ) DAHA NİCE HUZURLU ve GURURLU YÜZYILLARI BERABERCE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ. 8 ) İLK HEDEFİMİZ ; “TOPLUMSAL BARIŞ”, KALICI HEDEFİMİZ ; “ÇAĞDAŞ VATAN” 9 ) BARIŞ SADECE DEVLETİN,HÜKÜMETİN,SİYASİ PARTİLERİN, STK’ LARIN DEĞİL, HEPİMİZİN GÖREVİDİR 10 ) HEPİMİZ BARIŞ İÇİN YARIŞACAĞIZ !...

8 TEMEL KAVRAMLARIN Çağdaş, Sade, Gerçekçi ve Birleştirici TANIMLARI VATAN : Sınırları belli olan yaşam alanları VATANDAŞ : Vatanda gönül rızası ile yaşayanlar MİLLET : Vatandaşların tümü DEVLET : Vatanı yöneten siyasi ve toplumsal yapı

9 VATANIMIZ ?... KİMLİĞİMİZ ?... VATAN : TÜRKİYE VATANDAŞ : TÜRK “ TÜRKİYE – TÜRK ” ( ALMANYA - ALMAN, İNGİLTERE - İNGİLİZ, RUSYA - RUS,... gibi ) Yüzyıllar içinde olgunlaşan “Ortak Kimlik Unsurları“ Bunlar hiçbir şekilde Başka Kimlik ( geldiği yer, etnik köken, ana dil, din, mezhep gibi ) mesajları vermezler. Bu cennet vatanda yaşamaktan, bu şanlı milletin bir parçası olmaktan mutlu olan hepimiz gururla taşırız.

10 ATATÜRK ; “Ne mutlu Türküm diyene” “Ne mutlu Türk olana” dememiş İşte Çeçen kökenli olan ben de, bu sade, çağdaş, gerçekçi ve birleştirici tanım ( “Türk Vatandaşı = Türk” ) çerçevesinde, “Türküm” demekten ve “Türk Milleti”nin bir bireyi olmaktan gurur duyuyorum. Bu cennet vatanda yaşamaktan mutluluk duyuyorum.

11 Genel paylaşıma açık Gurur ve Mutluluk Geldiği yer, etnik kökeni, ana dili, dini – mezhebi ve siyasi görüşü ne olursa olsun, diğer açılardan eşit olan tüm Türk Vatandaşları bu gurur ve mutluluğu paylaşıyorlar. Bu mesajları aldıktan sonra veya daha ileride bilinçlenerek bize katılmak isteyenlere de –Mevlana ve Yunus Emre gibi yaklaşarak – kucak açarız. Bizim gibi düşünmeyenleri ise hoşgörüyle karşılarız. Yeter ki, huzurumuzu kaçırmasınlar...

12 1) VATANIMIZ ; “ TÜRKİYE ”, HEDEFİMİZ ; “ ÇAĞDAŞ VATAN ” “Çağdaş yaşam ve AB standartları çerçevesine, Vatanın Demokratik, Ekonomik, Yönetsel, Sosyal, Kültürel, Altyapı ve Eğitim koşul ve olanaklarının geliştirilmesi” Böyle çok yönlü bir yaklaşım yaygın kabul görebilir ve Toplumsal Barış için gereken ortamı sağlayabilir. Bu bir “Kürt Açılımı” değildir… Öyle bir sunuş yanlış beklentilere ve haklı tepkilere yol açar. Bunun “Çerkez, Laz, Tatar, Boşnak, Arnavut, Roman, Yörük, …, Alevi, Süryani, … Açılımı” olması da beklenemez.

13 1) VATANIMIZ ; “ TÜRKİYE ” HEDEFİMİZ ; “ ÇAĞDAŞ VATAN ” Örneğin, Türkçe bazlı 8 yıllık temel okul eğitimi -tüm vatandaşlar için- zorunlu, kaynaştırıcı ve fırsat eşitliğini sağlayıcı bir ortak temel olmaya devam edecek. Hiçbir etnik grubun anadiline - yurt çapında veya bölgesel olarak - ayrıcalık ( ikinci resmi dil vb. ) tanınmayacak.

14 1) VATANIMIZ ; “ TÜRKİYE ” HEDEFİMİZ ; “ ÇAĞDAŞ VATAN ” A ) DEMOKRATİK : Demokratik Hakların Geliştirilmesi B ) EKONOMİK : Vatandaşa iş ve aş sağlayacak yaklaşımlar C ) HUKUKSAL : Çağdaş Hukuk Standartlarının yakalanması D ) SOSYAL : Vatandaşlık Bilinci,Toplumsal Kaynaşma vb. E ) KÜLTÜREL : Kültürel Değerlerin Korunması, Paylaşılması F ) YÖNETSEL: TC-Üniter Sistemini iyileştirerek korumak. G ) FİZİKSEL : Altyapı :Yol, Su, Elektrik, Doğalgaz, Hastahane, Okul, Spor Tesisleri vb. H ) EĞİTSEL : Vatandaşın bilgilenip kendine yetebilmesi ve bilinçlenip kaynaşabilmesi için

15 2 ) ÇAĞDAŞ VATANDAŞLIK HAKLARI “TÜM” VATANDAŞLARA “EŞİT” OLARAK VERİLECEK Çağdaş vatandaşlık hakları geldiği yer, ırk-etnik köken, anadil ve din-mezhep farkı gözetmeden tüm Türk vatandaşlarına eşit olarak verilecek. Sahip oldukları haklar -gerçekçi ve kaynaştırıcı- bir yaklaşımla iyileştirilecek. “Gerçekçi ve Kaynaştırıcı Çerçeve”nin dört kenarı ; Tek Vatan + Tek Bayrak + Tek Millet + Tek Resmi Dil ; “ 4 TEK İlkesi “ VATANDAŞ, ORTAK DEĞERLERİNE SAHİP ÇIK, BİRLİKDEN GÜÇ DOĞUR !...

16 3) VATANA ve MİLLETE ZARAR VERENLERE AYRICALIK VERİLEMEZ ! Çeşitli kalkışma eylemlerine katılanlar ve silahlanıp dağa çıkanlar Türkiye’deki her etnik ve dinsel kökenden on binlerce vatandaşımızın ( en fazla da Kürt kökenlilerin ) ölümüne sebep oldukları gibi, bu vatana ve millete başka büyük zararlar da verdiler. Devlet bunlardan bazılarını seçerek affedebilir. Ama, bu kişilere hiçbir şekilde ayrıcalık verilemez. BELLİ BİR ETNİK GRUBA ÖZEL HAKLAR VERİLMESİNİ DİĞER TÜRK VATANDAŞLARI KABUL EDEMEZ.

17 4 ) DEVLET TÜM VATANA ve TÜM VATANDAŞLARA SAHİP ÇIKACAK 30 yıldır süren çatışmalardan, vatanımızın belli bölgeleri ve çok sayıda vatandaşımızın zarar gördü. Güçlü devletimiz – Doğal Afet lerde yaptığı gibi- o bölgelerde yaşanmış Sosyal Afet lerin de zararlarını gidermek için çözümler üretecektir. Bu çözümler yanlışları düzeltme, yaraları sarma ve normal hayata geçişe destek olma şeklinde olacak. O bölgelere özel, titizlikle planlanıp uygulanacak “Devletçilik” yaklaşımları geliştirilecek.

18 4 ) DEVLET TÜM VATANA ve TÜM VATANDAŞLARA SAHİP ÇIKACAK O bölgelere özel, titizlikle planlanıp uygulanacak “Devletçilik” yaklaşımları geliştirilecek ; Devlet alt yapı projeleri ile yetinmeyecek. Oradaki vatandaşlarımıza iş ve aş sağlamak için -karlılığına bakmadan- üretim tesisleri kuracak. “Fırsat Eşitliği” için eğitime ağırlık verecek. Bölgedeki “Feodal Ağalık Yapısı” nın zararlarını en aza indirecek projeler geliştirip uygulayacak ( Toprak reformu gibi ).

19 4 ) DEVLET TÜM VATANA ve TÜM VATANDAŞLARA SAHİP ÇIKACAK Ama, bu çözümler hiçbir zaman vatanın bir bölgesine ve/veya vatandaşların bir bölümüne kalıcı ayrıcalıklar vermek şeklinde olmayacak. O bölgelere federal sisteme benzer bir düzenleme getirilmeyecek. Üniter devlet sistemimiz gerektikçe iyileştirilebilir ama bütünlüğü bozacak federal sisteme hiç gerek yok ; Vatandaşlar -ortak zenginliğimizi oluşturan- etnik, kültürel ve dinsel çeşitliliklerini demokratik yollardan seçilen belediyelerinin olanaklarıyla ve -gerektiğinde- devlet (valilikler, il özel idareleri vb) ve hükümet destekleriyle yaşayabilirler.

20 5 ) HEPİMİZ VATANIMIZA, ORTAK GEÇMİŞİMİZE ve GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ. Türkiye’ miz eşi benzeri olmayan bir vatandır. Atalarımız, herkesin imrendiği bu değerli vatanı yüzyıllar süren savaşlar neticesinde kanları ile kazanmış ve bizlere emanet etmişler. Herhangi bir savaşa girmeden böylesine cennet bir vatanda bir dönem ( kişi başına 70-80 yıl ) yaşama şansını yakalamış olan bizler, bunun ne kadar büyük bir şans olduğunun bilincine varmalı ve vatanımıza sahip çıkmalıyız.

21 5 ) HEPİMİZ VATANIMIZA, ORTAK GEÇMİŞİMİZE ve GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ. Gurur duyduğumuz ortak tarihi mirasımız ve bizleri kaynaştıran benzerliklerimiz farklılıklarımızdan çok daha fazla, önemli ve köklüdür. Bizler sadece Osmanlı’ nın, Selçuklu’ nun, Oğuz’ ların ve diğer tarihi Türk devletlerinin değil, aynı zamanda bu topraklarda yaşamış olan çok değerli bir çok medeniyetin de ( Sümer, Asur, Hitit, Frigya, Lidya, İyonya, Yunan, Pontus, Ermeni, Ceneviz, Venedik, Roma, Bizans,... ) mirasçılarıyız. Bu aziz vatanda mirasyediler gibi yaşayamayız. Atalarımıza yakışır bir uygarlık kurmaya çalışmalıyız.

22 6 ) HEPİMİZ BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ, GELECEĞİ -GEÇMİŞE TAKILMADAN- KURACAĞIZ. Çok değerli bir vatanımızın olması parlak bir gelecek kurabilmemiz için büyük bir avantaj sağlıyor ama bu yeterli değil. Hedefi tutturabilmemiz için güçlü bir millet olmayı da başarabilmeliyiz Bizim güçlü bir millet olmamamız için hiçbir neden yok. Yeter ki, birbirimizin sosyal, kültürel ve etnik değerlerine saygı duyarak birbirimize sahip çıkalım, olaylara “Benim“ değil “Bizim” açımızdan bakalım.

23 6 ) HEPİMİZ BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ, GELECEĞİ -GEÇMİŞE TAKILMADAN- KURACAĞIZ. Hepimiz ( bilgi sahibi olan-olmayan ) geçmişte yaşanan her tersliği tartışmaya başlarsak, kapanmış yaraları ister-istemez kaşımış oluruz. Sonunda, birbirimizden soğuyup uzaklaşırız, güçlü bir Millet olamayız. Dolayısıyla, geçmişi tarihçilere bırakmalıyız. Geçmişe takılmadan, kin ve intikam duygularına kapılmadan, gelecek için yeni sayfalar açmalıyız. Bunun yanında, halen süregelen yanlışlar varsa, onlar da en kısa zamanda saptanıp, düzeltilmeli. ( Alevi vatandaşlarımızın dini özgürlüklerini tam olarak yaşayamamaları gibi ).

24 7 ) DAHA NİCE HUZURLU ve GURURLU YÜZYILLARI BERABERCE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ. Çok çeşitli yerlerden ve kökenlerden gelerek bu vatanda yaşamış olan “Tarihi Vatandaşlarımız” dünya uygarlığına değerli katkılarda bulundular. Şimdi sıra bizde... Yeni bir barış ve huzur dönemini başlatarak dünya tarihine altın harflerle yazılacak daha nice yüzyılları beraberce şekillendireceğiz. Bu vatandaki binlerce yıllık birikimin mirasçıları olan Bizler, “Ayırımcı Tahrik” lere kapılmamalıyız, “Böl-Yönet” tuzaklarına da düşmemeliyiz. Bizler, bölücülerin yapay Sağcı-Solcu, Alevi-Sünni, Laik-Dinci tuzaklarına düşmediğimiz gibi, yapay Türk-Kürt tuzağına da düş-me-ye-ce-ğiz !...

25 8 ) İLK HEDEFİMİZ ; “ TOPLUMSAL BARIŞ ” KALICI HEDEFİMİZ ; “ ÇAĞDAŞ VATAN ” Bu vatan hepimizin. Hepimiz eşitiz. Sorunlar hepimizin. Hepsini beraberce çözeceğiz. İlk hedefimiz ”Toplumsal Barış” olacak. Bizler, bilinçli olduğumuz kadar da gerçekçiyiz ; Sorunlarımızın tümüne kısa zamanda çözüm bulamayacağımızı biliyoruz.

26 8 ) İLK HEDEFİMİZ ; “ TOPLUMSAL BARIŞ ” KALICI HEDEFİMİZ ; “ ÇAĞDAŞ VATAN ” “Çağdaş Vatan” hedefimize ulaşabilmemiz için çok yönlü çok proje geliştirmeliyiz. “Barış İçinde Beraberce Çalış” maya kararlıyız. Bu temel ilkemizi, sadece “Toplumsal Barış Bayramı” nda değil, her zaman hatırlayacak ve uygulayacağız.

27 9 ) BARIŞ SADECE DEVLETİN, HÜKÜMETİN, SİYASİ PARTİLERİN, STK’ LARIN DEĞİL, HEPİMİZİN GÖREVİDİR Oturduğumuz yerden başkalarının yaptıklarını ve vatanımızda yaşananları eleştirerek bir yere varamayız. Vatanımıza ve geleceğimize BİZ sahip çıkmalıyız. Meydanı çok az sayıda ama çok ses çıkartan ONLAR’a bırakamayız. Bu çerçevede, hepimize görevler düşüyor ; Her kesimden ve her yöreden her Türk vatandaşının bulabildiği her fırsatta ve her ortamda yapabileceği her türlü olumlu katkıyı yapması gerekir.

28 10 ) HEPİMİZ BARIŞ İÇİN YARIŞACAĞIZ !... Bu yarış hiç de kolay geçmeyecek. Artık kan ve gözyaşı dökülmesini önlemek için çıkacağımız bu yolda bolca ter dökmeye hazır olmalıyız. Her koşulda, sabırla ve hiç yılmadan yarışa devam etmeli, eski hatalarımızdan dersler çıkartarak her yeni aşamada daha bilinçli, yapıcı ve birleştirici adımlar atmalıyız. Özellikle gençlerimizi bilinçlendirmeli, karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde kaynaşmalarını sağlamalıyız.

29 10 ) HEPİMİZ BARIŞ İÇİN YARIŞACAĞIZ !... Kısacası, toplumsal odaklanma ile yurt çapında uygulanacak bir “Barış Seferberliği” nden bahsediyorum. Son olarak, “Barış için Yarış” davetimin tetikleyeceği eylemleri tüm ilgili kurumların, sorumlu yetkililerin ve değerli vatandaşlarımın sağduyularına bırakırken, hepimizin bireysel olarak ve gruplar halinde yapacağımız katkıları damlata damlata göl oluşturacağımıza inanıyorum.

30 “ HEDEF >>> 2023 “ Böylece, büyük özlem duyduğumuz Barış ve Huzur ortamına kavuşurken, ufuktaki milli hedefimize de rahatça odaklanabileceğiz ; “ HEDEF >>> 2023 “ Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünü -en az 10. Yıldönümündeki heyecan ve coşku ile- kutlamak. Ne dersiniz ? Var mısınız ?...


"!!! BARIŞ i ç in YARIŞ >>> ______________________________ TOPLUMSAL BARIŞ BİLDİRGESİ ______________________________ TOPLUMSAL BARIŞ Ç ALIŞTAYI ______________________________." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları