Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR. Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR. Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir."— Sunum transkripti:

1 KALP FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR

2 Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO 2 ’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO 2 ’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır Hormonların salgılandıktan sonra etki yerlerine ulaştırılmasında yer alır Hormonların salgılandıktan sonra etki yerlerine ulaştırılmasında yer alır Tüm bu işlevleri yaparken kalp, kan damarlarından oluşan sistemik dolaşımı ve pulmoner dolaşımı kullanır Tüm bu işlevleri yaparken kalp, kan damarlarından oluşan sistemik dolaşımı ve pulmoner dolaşımı kullanır

3 Kalp Fonksiyonları Kan basıncını oluşturur Kan basıncını oluşturur Kan sirkülasyonunu yönlendirir Kan sirkülasyonunu yönlendirir Kalp, sistemik ve pulmoner dolaşımı birbirinden ayırır. Kalp, sistemik ve pulmoner dolaşımı birbirinden ayırır. Kanın tek yönlü akışını sağlar Kanın tek yönlü akışını sağlar Bunda kalp kapakları büyük rol oynar Bunda kalp kapakları büyük rol oynar Kan gereksinimini düzenler Kan gereksinimini düzenler Metabolik ihtiyaçta değişikliğe paralel olarak kontraksiyon gücünü ve kasılma hızını ayarlar Metabolik ihtiyaçta değişikliğe paralel olarak kontraksiyon gücünü ve kasılma hızını ayarlar

4 Dolaşım Sistemleri Dolaşım Sistemleri Pulmoner dolaşım Pulmoner dolaşım Sistemik dolaşım Sistemik dolaşım

5 Pulmonary and Systemic Circuits Systemic Circuit Systemic Circuit Left side of heart Left side of heart Pumps oxygenated blood to body via arteries Pumps oxygenated blood to body via arteries Returns deoxygenated blood to right heart via veins Returns deoxygenated blood to right heart via veins Pulmonary Circuit Pulmonary Circuit Right side of heart Pumps deoxygenated blood to lungs via pulmonary arteries Returns oxygenated blood to left heart via pulmonary veins

6

7 Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri Yaklaşık yumruk ölçülerindedir Yaklaşık yumruk ölçülerindedir Şekil Şekil Apex: koni biçiminde yuvarlaktır Base: Apekse oranla daha düz bir şekildedir Mediastinumda torasik kavite içinde lokalize olmuştur Mediastinumda torasik kavite içinde lokalize olmuştur

8 Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri

9 Kalp Duvarı Üç tabakadan oluşur: Üç tabakadan oluşur: Epicardium: Kalbin yüzeyini kaplayan seröz membrandır Epicardium: Kalbin yüzeyini kaplayan seröz membrandır Myocardium: Kalp kasılmasından sorumlu kaslardan oluşan orta tabakadır Myocardium: Kalp kasılmasından sorumlu kaslardan oluşan orta tabakadır Endocardium: Kalbin iç boşluğunu kaplayan en içteki tabakadır Endocardium: Kalbin iç boşluğunu kaplayan en içteki tabakadır

10 Kalp Duvarı

11

12 Pericardium

13 Kalp Kası Kalp kası: Kalp kası iskelet kası gibi ışık mikroskobunda çizgili karakter gösterir. Çizgili kalp kası, iskelet kasından bazı farklar gösterir: Daha kısa lif boyu vardır, Yaklaşık olarak sarkoplazmik retikulumun 1/3 ü mitokondriler tarafından işgal edilmiştir. Bu ise yüksek enerji talebini göstermektedir. Daha az oranda SR içerir. Başlangıç kasılması için ektraselüler Ca2+ iyonlarına gereksinim gösterir.

14 Kalp Kası Sadece kalpte bulunur Sadece kalpte bulunur Çizgilidir Çizgilidir Her hücre sadece tek nükleos içerir Her hücre sadece tek nükleos içerir İnterkalat disk ve gap-junction bulundurur İnterkalat disk ve gap-junction bulundurur Kendiliğinden uyarılma (otomasite) özelliğine sahiptir Kendiliğinden uyarılma (otomasite) özelliğine sahiptir Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir Kontraksiyonu Ca 2+ regüle eder Kontraksiyonu Ca 2+ regüle eder

15 Kalp Kası

16 Kalp kası: Dallanma gösterir, Tek bir nüklous içerir, Kas lifleri birbirine interkalat disklerle bağlanır. Bu disklerin içerikleri: Desmosomla ile iki katlı membran birbirine bağlanır, Kalpte depolarizan dalgaların hücreden hücreye aktarımından sorumlu gap-junctionları içerir.

17 Kalp Kası Uzayıp dallanan her bir kas lifi merkezinde 1 nükleos lokalize olur Uzayıp dallanan her bir kas lifi merkezinde 1 nükleos lokalize olur Aktin ve miyozin liferi içerir Aktin ve miyozin liferi içerir Intercalate diskler: Özelleşmiş hücre bağlantı yerleridir Intercalate diskler: Özelleşmiş hücre bağlantı yerleridir Desmosomlar hücreleri birarada tutan gap junctionlar bulundurur Desmosomlar hücreleri birarada tutan gap junctionlar bulundurur Elektriksel olarak kalp kası tek bir ünite gibi davranır Elektriksel olarak kalp kası tek bir ünite gibi davranır

18

19

20 Kalp kası kontraksiyonu

21

22 Eksternal Anatomi Dört boşluk içerir Dört boşluk içerir 2 atrium 2 ventrikül Auricles Auricles Major venler Major venler Superior vena cava Pulmonar venler Major arterler Major arterler Aorta Pulmoner trunkus

23 Kalp

24 Kalp İskeleti Atrium ve ventriküller arasında fibröz bağ dokusundan oluşur Atrium ve ventriküller arasında fibröz bağ dokusundan oluşur Kapak çevresini saran fibröz halka bulunur Kapak çevresini saran fibröz halka bulunur Atriumlarla ventriküller arasında elektriksel yalıtım sağlar Atriumlarla ventriküller arasında elektriksel yalıtım sağlar Kas bağlanması için alan temin eder Kas bağlanması için alan temin eder

25 Kalp Kapakları Atrioventricular Atrioventricular Tricuspid Bicuspid yada mitral Semilunar Semilunar Aortik Pulmonar Kanın geri kaçmasını engellerler Kanın geri kaçmasını engellerler

26 Kalp Kapakları

27 Atrioventriküler ve Semilunar Kapaklar

28 Kalp Kapakları

29 Kapak fonksiyonları

30 Kalp Kapakları

31 Kapak fonksiyonları:

32

33 Koroner dolaşım:

34 Kalp kası lifinde aksiyon potansiyeli:

35 Kalp Kasında Aksiyon Potansiyeli: Faz 0: Voltaj-kapılı Na+ kanalları açılır Na+ girişi artar ve depolarizasyon gerçekleşir. Faz 1: AP pik değere ulaştığında (+20 mV), voltage-gated Na+ kanalları kapanır, K+ kanallarının açılması ile K+ çıkışı artar. Faz 2: Plato Fazı. Bu fazda hızlı K+ kanalları kapanır ve K+ çıkışı azalır, Ca2+ permeabilitesi artar. (Ca2+ kanallarının açılması ile) Faz 3: Plato fazı, Ca2+ kanallarının kapanması ve yavaş K+ kanallarının açılması ile sona erer. Faz 4: K+’un dışarı çıkması ile membran potansiyeli -90 mV düzeyine geri döner.

36 Refraktor Periyod Absolute: Kalp kasları yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, hiçbir şekilde yanıt vermez Absolute: Kalp kasları yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, hiçbir şekilde yanıt vermez Relative: Kas lifleri birbiri ardına verilen uyarılara karşı cevap verebilir düzeye gelebilir Relative: Kas lifleri birbiri ardına verilen uyarılara karşı cevap verebilir düzeye gelebilir Uzun refraktör periyod tetanik kontraksiyonların oluşmasını engeller Uzun refraktör periyod tetanik kontraksiyonların oluşmasını engeller

37

38

39 AP-kontraksiyon ilişkisi: AP iskelet kasında oldukça kısa sürelidir AP iskelet kasında oldukça kısa sürelidir AP biter bitmez kasılma ölçülebilir AP kalp kasında uzun sürelidir AP kalp kasında uzun sürelidir AP ve kasılma birbiri üzerine binmiştir. AP bittiğinde aynı zamanda kasılma da sona erer

40

41

42

43

44 KALPTE İLETİ SİSTEMİ

45 Kalpte İleti Sistemi

46 Kalpte İleti Sistemi:

47

48 Pacemaker potansiyeli:

49

50

51 Kalp Kasının Fonksiyonel Özellikleri 1. Eksitabilite ve Kasılabilme 1. Eksitabilite ve Kasılabilme Kalp kası ritmik kasılma (sistol) ve ritmik gevşeme (diyastol) özelliği gösterir Kalp kası ritmik kasılma (sistol) ve ritmik gevşeme (diyastol) özelliği gösterir Kasılma Hep-Hiç Yasası kurallarına göre gerçekleşir Kasılma Hep-Hiç Yasası kurallarına göre gerçekleşir “Merdiven olayı” yoğunlaşan Ca2+ iyonlarına bağlı gelişebilir “Merdiven olayı” yoğunlaşan Ca2+ iyonlarına bağlı gelişebilir Kasılma kuvveti kas lifinin içinde bulunduğu koşullara göre değişir. Bunlar: Kasılma kuvveti kas lifinin içinde bulunduğu koşullara göre değişir. Bunlar: - Liflerin başlangıç boyları, - Diyastol süresinin uzunluğu, - Beslenme ve oksijenlenme durumu, - pH, ısı, ekstraselüler sıvının iyon içeriği.

52 Kalp Kasının Fonksiyonel Özellikleri 2. İletebilme: 2. İletebilme: Kalp kası AP akımlarını 0,3 m/s bir hızla iletir Kalp kası AP akımlarını 0,3 m/s bir hızla iletir Bu hız iskelet kasının 1/10 kadar bir hızdır Bu hız iskelet kasının 1/10 kadar bir hızdır Purkinje liflerinde hız 2-5 m/s Purkinje liflerinde hız 2-5 m/s A-V düğümde 0,05 m/s A-V düğümde 0,05 m/s İleti A-V düğümde gecikmeye neden olur İleti A-V düğümde gecikmeye neden olur

53 Kalp Kasının Fonksiyonel Özellikleri 3. Ritmik Çalışma (Otomasite) 3. Ritmik Çalışma (Otomasite) Kalbin çeşitli bölümleri eksitasyon yaratma özelliğine sahiptir Kalbin çeşitli bölümleri eksitasyon yaratma özelliğine sahiptir Normal şartlarda kalp kası 70-80 /dak birhızla çalışır Normal şartlarda kalp kası 70-80 /dak birhızla çalışır A-V düğümde bu hız 40-60 /dak, A-V düğümde bu hız 40-60 /dak, Pürkinje liflerinde 15-40 /dak olacak şekildedir Pürkinje liflerinde 15-40 /dak olacak şekildedir

54 KALP SİKLUSU

55 Kalp Siklusu Kalp sağ ve solda bulunan iki adet pompadan oluşur. Bu pompaların çalışmasında sağda triküspit solda ise mitral kapak önemli rol oynar Kalp sağ ve solda bulunan iki adet pompadan oluşur. Bu pompaların çalışmasında sağda triküspit solda ise mitral kapak önemli rol oynar Kalp pompası çalışırken başlıca iki evre meydana gelir: Kalp pompası çalışırken başlıca iki evre meydana gelir: Sistol→ Kalp kasının kasılması Sistol→ Kalp kasının kasılması Diyastol→Kalp kasının gevşemesi Diyastol→Kalp kasının gevşemesi Dolaşım sisteminde kan akışı daima yüksek basınçlı alandan düşük basınçlı alana doğru gerçekleşir Dolaşım sisteminde kan akışı daima yüksek basınçlı alandan düşük basınçlı alana doğru gerçekleşir Kalp kontraksiyonu ise basıncı oluşturur Kalp kontraksiyonu ise basıncı oluşturur

56 Kardiyak Siklus Sistol Sistol Kalbin kontraktil fazı Kalbin kontraktil fazı Elektriksel ve mekanik değişiklikler meydana gelir Elektriksel ve mekanik değişiklikler meydana gelir Kan P değişiklikleri olur Kan P değişiklikleri olur Kan volumü değişir Kan volumü değişir Diyastol Diyastol Kalbin gevşeme fazıdır Sistolün yaklaşık 2 katı kadar sürer E.g. resting HR = 60 Sistol = 0.3 s Diyastol = 0.6 s

57 Kardiyak Siklus

58 Kardiyak Siklus Sırasındaki Olaylar

59 Arteriyel Kan Basıncı Sistolik/diyastolik olarak ifadesi Sistolik/diyastolik olarak ifadesi Normal – 120/80 mmHg Normal – 120/80 mmHg Yüksek – 140/90 mmHg Yüksek – 140/90 mmHg Sistolik basınç Sistolik basınç Ventriküler kontraksiyon sırasında meydana gelir Ventriküler kontraksiyon sırasında meydana gelir Diyastolik basınç Diyastolik basınç Kardiyak gevşeme sırasında oluşur Kardiyak gevşeme sırasında oluşur

60 Kan Basıncı Nabız P (Pulse Pressure-PP) Nabız P (Pulse Pressure-PP) Sistolik ve diyastolik basınç arasındaki fark Sistolik ve diyastolik basınç arasındaki fark PP = systolic - diastolic PP = systolic - diastolic Ortalama Arter P (Mean Arterial Pressure - MAP) Ortalama Arter P (Mean Arterial Pressure - MAP) Arterlerdeki ortalama arter basınç Arterlerdeki ortalama arter basınç MAP = diyastolik + 1/3 (sistolik – diyastolik) MAP = diyastolik + 1/3 (sistolik – diyastolik)

61 Kalp Siklusu

62 Kalp Siklusu Sırasında Basınç-Volüm Eğrisi: End-systolic volume (ESV) End-diastolic volume (EDV) İsovolumic relaxation İsovolumic contraction Stroke volume (SV): SV = EDV - ESV

63 Kalp Siklusu

64

65 Basınç ilişkisi:

66 Frank-Starling Yasası (Uzunluk-Gerim ilişkisi) Miyokard fibrillerinin uzunluğu yeterince bir düzeye geldiğinde kontraksiyon kuvveti de o oranda artış gösterir (EDV artışı SV yükselmesine neden olur.)

67 Uzunluk-Gerim İlişkisi Kalp kası yeterince gerilirse o derecede daha çok kasılabilir. Bu aktin-miyozin çapraz köprülerinin birbiri üzerine binme oranının maksimum olması ile mümkündür. Bu özellik iskelet kasındakine benzerdir.

68 Kardiyak Debi


"KALP FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR. Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları