Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“RÖNESANS” “REFORM” “RÖNESANS” “REFORM” NEDİR? NEDİR? NEDENDİR? NEDENDİR? NE OLDU? NE OLDU? MERAK EDİYOR MUYUZ ? MERAK EDİYOR MUYUZ ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“RÖNESANS” “REFORM” “RÖNESANS” “REFORM” NEDİR? NEDİR? NEDENDİR? NEDENDİR? NE OLDU? NE OLDU? MERAK EDİYOR MUYUZ ? MERAK EDİYOR MUYUZ ?"— Sunum transkripti:

1 “RÖNESANS” “REFORM” “RÖNESANS” “REFORM” NEDİR? NEDİR? NEDENDİR? NEDENDİR? NE OLDU? NE OLDU? MERAK EDİYOR MUYUZ ? MERAK EDİYOR MUYUZ ?

2 “The Renaissance (from French Renaissance, meaning "rebirth"; Italian: Rinascimento, from re- "again" and nascere "be born") was a cultural movement that spanned roughly the 14 th to the 17 th century, beginning in Italy in the late Middle Ages and later spreading to the rest of Europe.” ItalianculturalMiddle AgesEurope wikipedia

3

4

5

6

7 ROMA ’NIN ROMA ’NIN SONU azalan getiriler azalan getiriler “marjinal getiri” “marjinal getiri” vergi gelirleri vergi gelirleri köle arzı köle arzı ticaret gelirleri ticaret gelirleri artan maliyetler artan maliyetler göçebe kavim saldırıları 400> göçebe kavim saldırıları 400> Goth Vandal Hun Germen Goth Vandal Hun Germen fetihlerin sona ermesi fetihlerin sona ermesi

8 Ve ORTAÇAĞ! “FEODAL” Üretim ilişkileri “FEODAL” Üretim ilişkileri Feud (fief) = Feodal bağımlılık Feud (fief) = Feodal bağımlılık + hiyerarşiler >”” + hiyerarşiler >”Clientalizm” Ayni, nakdi veya bedensel Ayni, nakdi veya bedensel yükümlülükler = RANT

9

10

11 Durumu kurtarmaya ve güçlenmeye yeltenen “Batı” Doğu’ya “haçlı“ seferlerine çıkar. Sonuçları?: Doğu’nun lüks malları (baharat, ipek vs.) Doğu’nun lüks malları (baharat, ipek vs.) Artan ticaret hacmi Artan ticaret hacmi Artan kredi işlemleri ve bankacılık Artan kredi işlemleri ve bankacılık Güçlenen tüccar sınıfı Güçlenen tüccar sınıfı

12 Ortaçağ sonları Avrupa’da gözlenen gelişmeler : Nüfus artışı(bazen azalışı) Nüfus artışı(bazen azalışı) Akdeniz ticaretinde İtalya’nın tekeli Akdeniz ticaretinde İtalya’nın tekeli Gelişen ticaret ve kentler Gelişen ticaret ve kentler Değişen “Dünya görüşü” Değişen “Dünya görüşü” Para ekonomisinin yaygınlaşması Para ekonomisinin yaygınlaşması Loncaların güçlenmesi Loncaların güçlenmesi

13 Gelişmeler ! Akdeniz ticareti ve bankacılık Akdeniz ticareti ve bankacılık Güçlü ve bağımsız kentler (bourgois= kentsoylular!) Güçlü ve bağımsız kentler (bourgois= kentsoylular!) Güçlü lonca kuruluşları Güçlü lonca kuruluşları Sanat sadece sanat için değil toplumsal ve siyasal rekabet ve statü için bir prestij unsuru Sanat sadece sanat için değil toplumsal ve siyasal rekabet ve statü için bir prestij unsuru

14 Neden İtalya? İtalya’da kültür İtalya’da kültür –Papalığa rağmen paradoksal olarak daha seküler –Daha kentsel 100,000 ve üzeri nüfusa sahip kentler ve ağırlıklı tüccar sınıfı 100,000 ve üzeri nüfusa sahip kentler ve ağırlıklı tüccar sınıfı Milano, Venedik, Floransa, Napoli Milano, Venedik, Floransa, Napoli Örneğin o sırada Londra 40-50,000 Örneğin o sırada Londra 40-50,000

15 “Humanism” “İnsan” ın araştırılması: studia humanitatis, ya da “hümanizm” “İnsan” ın araştırılması: studia humanitatis, ya da “hümanizm” retoric,edebiyat, şiir, yazın ve güzel sanatlar retoric,edebiyat, şiir, yazın ve güzel sanatlar Yunan ve Roma’ya öykünme Yunan ve Roma’ya öykünme ve sorgulama > “tarih” in önemi ve sorgulama > “tarih” in önemi

16 Hümanizm ve Siyasal Düşünce Niccolò Machiavelli 1469-1527 Niccolò Machiavelli 1469-1527 “Araçlar amaçları meşru kılar”." “Araçlar amaçları meşru kılar”." –İnsanlar korkuya daha çok boyun eğer –Sözden çok “güç” önemlidir. Geçmişten gelen formüller geçersizdir Geçmişten gelen formüller geçersizdir Her dönemin koşullarına uygun yöntem ve siyaset uygulanmalıdır Her dönemin koşullarına uygun yöntem ve siyaset uygulanmalıdır

17 Rönesans’ın düşünsel ve edebi yüzleri Dante Alighieri (1265-1321) Dante Alighieri (1265-1321) İlahi Komedya İlahi Komedya Giovanni Boccaccio (1313-1375) Giovanni Boccaccio (1313-1375)Dekameron Francesco Petrarch (1304-1374) Francesco Petrarch (1304-1374) Unutulmayan Şeyler (Rerum Memorandarum) (Rerum Memorandarum)

18 Leonardo da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci (1452-1519) Doğanın yakından gözlemi ve “bilimsel” bakış. Doğanın yakından gözlemi ve “bilimsel” bakış. “Geleceğe ait” miş gibi görünen köprüler, uçaklar, denizaltılar ve kaleler “Geleceğe ait” miş gibi görünen köprüler, uçaklar, denizaltılar ve kaleler

19

20 Da Vinci

21

22

23

24

25

26 Michelangelo (1475-1564) Rönesans sanatının sembolü Rönesans sanatının sembolü Floransa’daki Davud heykeli Floransa’daki Davud heykeli Vatikan’da Sistine Kilisesindeki Vatikan’da Sistine Kilisesindeki Ademin Yaradılışı Ademin Yaradılışı

27 “DAVUD” 1501-1504 Mermer Yükseklik 410 cm Accademia delle Belle Arti, Floransa

28 Adem’in Yaradılışı

29

30 Rönesans’ın Kuzey ’e Yayılması 1350-1536 İtalya sınırlarını aşarak dinde ve bilimde “Reform” u hazırladı. İtalya sınırlarını aşarak dinde ve bilimde “Reform” u hazırladı. –Hollanda : Erasmus (1466-1536) –Polonya : Copernicus (1473-1543) –İngiltere : Thomas More (1478-1535) –Almanya : Gutenberg (1398-1468) ve Matbaa (1455) ve Matbaa (1455)

31 Erasmus (1466 Rotterdam -1536) 1499'da İngiltere'ye gitti 1499'da İngiltere'ye gitti Güzel sanatların ve bilimlerin yayılması, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim anlayışının çatısı altında birleşmesi, hümanizmin birinci koşulu Güzel sanatların ve bilimlerin yayılması, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim anlayışının çatısı altında birleşmesi, hümanizmin birinci koşulu Deliliğe Övgü (Morias enkomion seu laus stultitiae) Thomas Morus'a adadı Deliliğe Övgü (Morias enkomion seu laus stultitiae) Thomas Morus'a adadı çağının kilisesine ve o kilisenin mensuplarına en acımasız eleştiriler çağının kilisesine ve o kilisenin mensuplarına en acımasız eleştiriler bağnazlığa karşı kaleme alınmış bir başyapıt bağnazlığa karşı kaleme alınmış bir başyapıt

32 Copernicus (1473 Polonya -1543) Astronom Astronom Matematikçi Matematikçi Fizikçi Fizikçi heliocentric (güneş-merkezli) sistem. heliocentric (güneş-merkezli) sistem.

33 Thomas More (1478 - 1535) İngiliz yazar ve devlet adamı İngiliz yazar ve devlet adamı Erasmus 1509'da basılan ünlü eseri Deliliğe Övgü’yü Thomas More'a adadı Erasmus 1509'da basılan ünlü eseri Deliliğe Övgü’yü Thomas More'a adadı Kral Henry VIII Thomas More'u Lordlar Kamarası başkanı ilan etti Kral Henry VIII Thomas More'u Lordlar Kamarası başkanı ilan etti 1531'de Krala bağlılık yemini etmeyi reddetti 1531'de Krala bağlılık yemini etmeyi reddetti Kralı kilisenin başkanı olarak görmemesi bir suç olarak getirildi Kralı kilisenin başkanı olarak görmemesi bir suç olarak getirildi Ölüm cezasına çarptırıldı. 6 Temmuz 1535'de idam edildi Ölüm cezasına çarptırıldı. 6 Temmuz 1535'de idam edildi Ütopya (1516) Ütopya (1516)

34 Christopher Columbus (1451? Genova, İtalya –1506) “Colon diye bir Frengin İstanbul’a geldiği ve ‘Bana birkaç gemi verin size yeni bir dünya bulayım’ dediği de anlatılır.” “Colon diye bir Frengin İstanbul’a geldiği ve ‘Bana birkaç gemi verin size yeni bir dünya bulayım’ dediği de anlatılır.” Leo Bagrow, History of Cartography. Cambridge, Harvard University Press, 1964, Leo Bagrow, History of Cartography. Cambridge, Harvard University Press, 1964,

35

36 Avrupa’da sık görülen veba salgınları (black death-kara ölüm) > yararları : Emek arzı yetersizliği : artan baskı > şehre kaçış > “rant” azalır Emek arzı yetersizliği : artan baskı > şehre kaçış > “rant” azalır Şehirler güçlenir Şehirler güçlenir Kilise etkisini kaybeder Kilise etkisini kaybeder Tanrısal adaletin sorgulanması! Tanrısal adaletin sorgulanması!

37 Zayıflayan kilise, Bizanslı bilim adamlarının etkisi, Yunan ve Roma’nın yeniden keşfi vs.: İnsan, ahlak ve tarihe ilgi... İnsan, ahlak ve tarihe ilgi... HÜMANİZM HÜMANİZM SEKÜLARİZM SEKÜLARİZM (dinsel olmayan “dünya” işleri “dünya”ya “dünyalılara” ait) (dinsel olmayan “dünya” işleri “dünya”ya “dünyalılara” ait)

38 Protestanlık: Sadece iman yeterlidir Sadece iman yeterlidir Tek otorite İncil ’dir Tek otorite İncil ’dir Tüm insanlar Tanrı karşısında “ eşit ” tir Tüm insanlar Tanrı karşısında “ eşit ” tir Sonuç: “Birey” in öne çıkarılması Kapitalizmin ve demokrasinin gelişmesini hızlandırdı Sonuç: “Birey” in öne çıkarılması Kapitalizmin ve demokrasinin gelişmesini hızlandırdı Ref. Max WEBER, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Ref. Max WEBER, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism,1905

39

40 DOĞRUDAN ve DENEYİMLE Dünyaya bakış (hiç bir otoritenin belirleyici olmadığı bir yaklaşımla) Dünyaya bakış (hiç bir otoritenin belirleyici olmadığı bir yaklaşımla) Önyargılardan ve inançlardan arınmış Önyargılardan ve inançlardan arınmış Düşün ve bilim alanındaki gelişmeler insanı daha otonom hale getirmekte Düşün ve bilim alanındaki gelişmeler insanı daha otonom hale getirmekte Sonuç: Kapitalizmin “birey”i = “Kendisi için en doğru kararı verecek olan yine kendisidir, bireydir!” Sonuç: Kapitalizmin “birey”i = “Kendisi için en doğru kararı verecek olan yine kendisidir, bireydir!”

41 Fizik yasaları “ilahi irade”den bağımsızdır !!! SIR ISAAC NEWTON (1643-1727) (1643-1727)

42

43 Güneş merkezli evren: NICOLAUS COPERNICUS (1473-1543) NICOLAUS COPERNICUS (1473-1543) Ve Güneş merkezli evrenin teleskop kullanarak doğrulanması! Ve Güneş merkezli evrenin teleskop kullanarak doğrulanması! GALILEO GALILEI (1564-1642) GALILEO GALILEI (1564-1642)

44 İnsan ve hayvanlar üzerinde araştırmalar Anatomide ilerleme Anatomide ilerleme Kan dolaşımı Kan dolaşımı William Harvey (1578–1657) William Harvey (1578–1657)

45

46 Keşiflerin çekiciliği Aracısız ticaret isteği Aracısız ticaret isteği 1400 -1600 arasında hızlı nüfus artışı 1400 -1600 arasında hızlı nüfus artışı = “Toprak açlığı” = “Toprak açlığı” İspanya ve Portekiz’de “ulusal” kırallıkların kurulması İspanya ve Portekiz’de “ulusal” kırallıkların kurulması Doğu’da Moğol İlhanlıların ve daha sonra Timur’un saldırılarından sonra parçalı ve zayıf devletler ve ticaret ortamında güvensizlik Doğu’da Moğol İlhanlıların ve daha sonra Timur’un saldırılarından sonra parçalı ve zayıf devletler ve ticaret ortamında güvensizlik Teknolojik gelişme: “tüfek icadoldu!” Teknolojik gelişme: “tüfek icadoldu!”

47

48 “Keşif” lerin sonuçları ekonomik yayılma ve büyüme ekonomik yayılma ve büyüme Doğu baharatı, Afrika köleleri, Amerikan altın ve gümüşü Doğu baharatı, Afrika köleleri, Amerikan altın ve gümüşü Artan “para arzı” Artan “para arzı” Enflasyon Enflasyon Sınıfsal değişimler Sınıfsal değişimler Toplumların dönüşümü Toplumların dönüşümü

49

50 BUGÜNLÜK BU KADAR! HAFTAYA ”OSMANLILAR” Bu sunuşun adresi: http://hum.yeditepe.edu.tr Prof.Dr. Erdal YAVUZ


"“RÖNESANS” “REFORM” “RÖNESANS” “REFORM” NEDİR? NEDİR? NEDENDİR? NEDENDİR? NE OLDU? NE OLDU? MERAK EDİYOR MUYUZ ? MERAK EDİYOR MUYUZ ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları