Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Malzeme Seçimi ve Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Malzeme Seçimi ve Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 Malzeme Seçimi ve Kullanımı
Temel Anjiografi Malzeme Seçimi ve Kullanımı Dr.M.Ercüment Ünlü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D

2

3 Giriş İğnesi Giriş Kılıfı (introducer sheath) Kateterler Kılavuz teller (guide wires) Diğerleri (musluk, “y” bağlantı, ara bağlantı vs)

4 D (mm) ꞊ Fr / Fr ꞊ D (mm) X 3

5 Giriş İğnesi 18-21 gauge (tek veya çift duvar)
gn.le 18 gauge çift duvar seldinger iğnesi ( ≤ inch kılavuz tel ile uyumlu) tek duvar ponksiyonu; kanama- pıhtılaşma zamanı bozuk hastalarda, Behçet hastalığı vs. 21 G iğne (tek duvar) “micropuncture set”; zor femoral, brakial, radial veya antegrad femoral yaklaşımda, pediatrik olgularda kullanılabilir.

6 Giriş Kılıfı (introducer sheath)
3F-9F Tanısal anjiografi-femoral arter- gn.le 5F Terapötik anjiografik işlemlerde ve tortüöz iliak arter varlığında; uzun ve daha geniş introducer gerekebilir.

7

8 Kateterler Polyethylene- sürtünmeyi azaltır, bükülebilir
Polyurethane- kateteri yumuşatır, bükülebilme özelliği yüksektir→ kılavuz tel ile iyi ilerletilir Nylon- kateteri sertleştirir, yüksek akım hızına dayanabilir Teflon- sertleştirici rol oynar- genellikle dilatör ve kılıflarda kull.

9 Yüksek basınçlı injeksiyonlara uyumlu, kolay ilerletilebilen,
İdeal kateter; Yüksek basınçlı injeksiyonlara uyumlu, kolay ilerletilebilen, radyoopak, fleksibl, non-trombojenik, şekli bozulmayan, atravmatik uca sahip, kolay tork verilebilen olmalı.

10 Kateterin bölümleri; Hazne (hub) Gövde (body) Uç kısım (tip)
Kateter ucu; uçtan delikli, yan delikli, uç ve yan delikli olabilir. Yan delikli kateterler (pigtail, Omniflush, Grollman vs); yüksek hızlı ve hacimli kontrast enjeksiyonu gereken assenden aorta, aortik ark ve abdominal aort anjiografileri için gerekli Uçtan delikli kateterler; selektif anjiografilerde el ve otomatik enjektör injeksiyonlarında kull. Tanısal anjiografi için 5F yeterli, ancak hastanın yaşına, selektif ya da süperselektif yapılıp-yapılmamasına ve damar çapına bağlı olarak kateter çapı değiştirilebilir.

11 Hedef Arter Yaklaşık mesafe (cm) Distal Aorta 45-55 cm Kontrlateral Ana Femoral Arter 65-75 cm Renal arter ve Visseral Arterler 65-80 cm Aortik Ark 90 cm Aortik Ark arterleri 100 cm Femoral yaklaşımda; Diafragma altındaki yapıların anjiografisi için kısa (60-80 cm), karotis, subklavian veya üst ekstremite anjiografisi için uzun ( cm) kateter gerekli

12 Tip-1 ve Tip-2 aortik arkda 5F Picard, Vertebral, Berenstein, HH, JR4, Davis; karotis, vertebral, subklavian arter girişi ve açılanma göstermeyen renal arterde yeterli. Tip-3 (bovine) arkta; Simmons, Vitek, SOS ve Amplatz kateterler Basit açılı kateterler (Berenstein, Cobra ve Headhunter) açılı renal arterlerde ve vertebral arterlerde yararlıdır.

13

14 Ters veya Kompleks Kıvrımlı Kateterler
Basit Kıvrımlı Kateterler a) SIMMONS 1 b) SIMMONS 2 c) SIMMONS 3 d) SIMMONS 4 e) MODİFİYE SIMMONS 1.5 f) MODİFİYE SIMMONS a) COBRA 1 b) COBRA 2 c) COBRA 3 Vertebral Berenstein

15

16

17 Sim1, Sim2, SOS Omni gibi selektif kateterler gn
Sim1, Sim2, SOS Omni gibi selektif kateterler gn.le inen aortada reforme ediliyor Omni Flush anjiografik kateter; aortografi ve kontrlateral ekstremite kateterizasyonu veya enjeksiyonu için

18

19

20

21 R ve L Subklavian Arter 1. Vertebral 2. Berenstein 3. Picard 4.Head Hunter 1 R ve L Vertebral Arter 2.Head Hunter 1 3. Berenstein 4. Picard R ve L Ana Karotid Arter 2. Picard 3. Sidewinder veya Simmons 2 4. Head Hunter 1 5. Sidewinder 1 6. Weinberg 7. Berenstein 8. Head Hunter 3 Brakiosefalik Trunkus 1.Vertebral 2.Picard 3. Berenstein 4. Head Hunter 1 5. Sidewinder 1-2 6. Weinberg R ve L Eksternal Karotid Arter 3. Sidewinder 2 5. Sidewinder 1 6. Hockey Stick 1 7. Weinberg 8. Berenstein

22 R ve L İnternal Karotid Arter
1. Vertebral 2.Picard 3. Head Hunter 1 4. Sidewinder 1-2 5. Weinberg 6. Berenstein 7. Headhunter 3 Dessenden Aorta 1. Pigtail Flush 2. Straight Flush 3. Omni Flush Assenden Aorta 2. Omni Flush Torasik Aorta 1. Pigtail Flush 2. Omni Flush 3. Straight Flush Abdominal Aorta 2. Straight Flush 3. Omni Flush R and L Renal Arter 1. RDC veya Renal 2 2. Cobra 1-2 3. Sidewinder 1-2 4. Sos Omni 1 veya Sos Omni 2 5. MPA

23 R ve L Ana İliak-Eksternal – İnternal İliak Arter
1. Sidewinder veya Simmons 1-2 2. Cobra 1-2 3. Sos Omni 1-2 4. Berenstein R ve L Popliteal Arter ve Krural Arterler 1.Vertebral 2.Berenstein 3.Straight Art R ve L Ana Femoral –Yüzeyel ve Derin Femoral Arter 1. Sidewinder 2. Sos Omni 1-2 3. Cobra 1-2 4. Berenstein 5. Vertebral 6. MPA

24 Kılavuz tel No GW-No intervention Optimal tel özellikleri;
Tork edilebilir, Tip (uç) control, İlerletilebilir (trackability), Steering (manipule edilebilir) Tip formability, Kink resistance, Radioopacity-visibility, Tactile feedback, Comformability-straightening, Tip prolapsing, Flexibility, Lubricity (kayganlık)

25 Belli bir damara ulaşmak için, damarın anatomisini değiştirmek (örneğin düzleştirmek) için, stenozu geçmek için ve taşıdığı katetere (tanısal, balon veya stent kateteri) destek olması için ve kateteri değiştirmek için tel kull. Kalınlığı inch arasında değişiyor Uzunluğu cm Uç şekline gore; düz, açılı, “j” şeklinde vs. Dış yüzeyine göre; hidrofilik, hidrofobik. Sertlik (stiffness); soft, stiff, super-stiff, ultra-stiff vs. Tanısal ve terapötik anjiografide en sık ve inch kullanılıyor Paslanmaz çelik tel (dışı teflon kaplı); sert, fleksibilitesi düşük, damar içinde ucunun şekli değişmez, iyi tork edilebilir, kink yapmaya daha eğilimlidir. Hidrofilik Nitinol tel; elastic ve daha fleksibl, engelle karşılaştığında uç şekli değişir, tork edilebilirliği daha düşük.

26 Bentson and floppy-uçlu teller >>>>>> Aortografide ve anjio dışı (nefrostomi-PTK vs) Hidrofilik teller >>>>>>> kıvrımlı ve stenoze damarlarda Extra stiff teller >>>>>>> Guiding kateter veya stent yüklü kateterlerin taşınmasında Exchange teller (değiştirme telleri) >>>>>>> kateteri değiştirmede Tapered teller (örn.TAD tel) >>>>>>> Hassas bölgelere stent-filtre gibi cihazların yerleştirilmesinde kullanılır. Düşük profilli yönetilebilir teller (Low-profile steerable wires) >>>>>>> mikrokateterlerin selektif kateterizasyon işlemi için kullanılır.

27

28

29

30

31 Tesekkürler…


"Malzeme Seçimi ve Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları