Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Olgular Eşliğinde Testosteron, PDE-5 inhibitörlerinin Prostat, Mesane ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisi Prof. Dr. Selahittin Çayan TÜRK ANDROLOJİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Olgular Eşliğinde Testosteron, PDE-5 inhibitörlerinin Prostat, Mesane ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisi Prof. Dr. Selahittin Çayan TÜRK ANDROLOJİ."— Sunum transkripti:

1 Olgular Eşliğinde Testosteron, PDE-5 inhibitörlerinin Prostat, Mesane ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisi Prof. Dr. Selahittin Çayan TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ (İSTANBUL – 1992)

2 Panelistler  Doç. Dr. Cüneyt Adayener GATA, Haydarpaşa Eğitim Hast, Üroloji AD, Haydarpaşa, İstanbul  Doç. Dr. Adem Fazlıoğlu Taksim Eğitim Araştırma Hast, Üroloji Kliniği, Taksim, İstanbul  Uzm. Dr. Önder Cangüven Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hast, 2. Üroloji Kliniği, Kartal, İstanbul

3 Olgular eşliğinde tartışılacak konular  Testosteronun ürogenital sistem organlarında rolü: Patofizyoloji  Testosteron tedavisinin ürogenital sistem semptomlarına etkisi  Testosteron tedavisinin prostata etkisi  PDE-5 ekspresyonu ve PDE-5 inhibitörlerinin alt üriner sistem organlarında rolü: Patofizyoloji  PDE-5 inhibitörlerinin alt üriner sistem semptomlarına etkisi

4 Olgu- 1  62 yaş erkek,  Azalmış libido, ereksiyonu başlatamama, tam sertleşme olmaması  Yakınmaları 2 yıldır  Fizik muayene: Normal penis, testislerde yumuşama, hacim: 14 ml./14 ml. Prostat 30 gram, yumuşak, nodül yok  PDE-5 inhibitörü kullanımı yok

5 Olgu- 1  IPSS: 11  IIEF: 8 (Ağır ED)  AMS: 46 (Orta-ciddi semptomlar)  Serum total testosteron: 350 ng/dl.  PSA: 1.1 ng/ml.  KC ve böbrek fonksiyonları normal, lipid profili normal düzeyde  SONRAKİ AŞAMA ?

6 Yaklaşım 1.İzlerim-Gözlerim 2.İleri değerlendirme yaparım Biyolojik aktif testosteron ölçümü Penil renkli Doppler ultrasonografi 3.Direk tedaviye geçerim Testosteron tedavisi PDE-5 inhibitörleri ile tedavi Kombinasyon tedavisi

7 Olgu 1- İleri değerlendirme 1. B io-available testosteron: 101 ng/dl (% 40.3) (N: >110 ng/dl) Albumin: 4.3 g/dl SHBG: 40 nmol/l Testosteron: 350 ng/dl 2.Penil renkli Doppler ultrasonografi? 3.Tedavi Testosteron tedavisi PDE-5 inhibitörlerinden biri ile tedavi Kombinasyon tedavisi

8 Testosteron tedavi alternatifleri T preparatlarıDoz Oral T undekonat40-80 mg bid / tid 17-alpha-methyl TCiddi KC toksisitesi Bukkal bioyapışkan T tablet30 mg bid T yapıştırmalar (patch)2.5-7.5 mg / gün T kapsül (pellet)150-450 mg / 3-6 ay Enjektabl T enanthate / T cypionate 50-400 mg/ 2-4 hafta T jel5-10 g / gün Enjektabl T undekonat1000 mg i.m. / 3 ay

9 Olgu 1- Tedavi  Testosteron % 1, 50 mg jel/gün  3 ay  Kontrol

10 Testosteron tedavisi takip algoritmi Parametreİlk vizit3 ay6 ayYıllık T seviyesi İlk semptomlar Bulgular ve fonksiyonel ölçümler (KC, lipidler) Hct IPSS PRM PSA Uyku apne Osteoporosis Preparata göre yan etki

11 Olgu 1- Tedavi Testosteron % 1, 50 mg jel/gün- 3 ay Tedavi altında (4. ay) Tedavi öncesi  AMS24 46  IIEF10 8  Total testosteron470 ng/dl.350 ng/dl.  PSA1.2 ng/ml.1.1 ng/ml.  KC, böbrek fonksiyonları, lipid profilinde değişiklik yok  Cinsel arzuda iyileşme, sertleşmede hafif iyileşme  Fakat tam sertlik yok  İLERİ AŞAMA?

12 Olgu 1-Tedavi opsiyonları 1.Testosteron dozunu artırırım 2.Testosteron tedavisini kesip PDE-5 inhibitörü eklerim 3.Kombinasyon tedavisi uygularım (Testosteron+ PDE-5 inhibitörü) 4. Penil protez implantasyonu uygularım.

13 Olgu 1- Tedavi TRT+PDE-5i TRT Bazal (7. ay) (4. ay) (7. ay) (4. ay)  AMS 22 24 46  IIEF 21 10 8  Testosteron (ng/dl) 530 470 350  PSA (ng/ml) 1.2 1.2 1.1  Yakınması yok, sertleşmede düzelme

14 Testosteron+PDE-5i Kombinasyon çalışmaları Olgu sayısı/ Hipogonadizm PDE5i yanıtKombinasyona yanıt/ yan etki Aversa et al.20 / YokBaşarısız%80 / Yok Kalinchenko et al. 120 / VarBaşarısız%70 / Yok Shabsigh et al.75 / VarBaşarısız%70 / ? Chatterjee et al. 12 / Var Değerlendirilmemiş %100 / Yok Rosenthal et al.24 / VarBaşarısız%92 / %1 Başağrısı Tas et al.23 / Var Değerlendirilmemiş %34 / Yok

15 Olgu- 2  56 yaş erkek,  Cinsel disfonksiyon yakınması (4 yıldır),  Azalmış libido, sertleşme problemi, sertleşmenin yetersiz ve uzun sürmemesi, gece ereksiyonu (-)  Alt üriner sistem yakınmaları (2 yıldır)  IPSS: 18-3 (Hafif semptomlar, ilaç kullanmıyor)  Fizik muayene:  Normal penis ve testisler, Prostat 47 cc (TRUS)  Parmakla rektal inceleme: orta derecede büyüme, nodül yok  IIEF: 13 (Hafif-orta ED)  AMS: 52 (Ağır semptomlar)

16 Olgu - 2  PSA: 2.4 ng/ml.  Total testosteron: 2.4 ng/ml.  SONRAKİ AŞAMA ?  İLERİ DEĞERLENDİRME YAPARIM.  Bioavalaible testosteron ?  Prostat biyopsisi ?  DİREK TEDAVİ UYGULARIM.

17 Olgu - 2  Hipogonadizm bulguları ve düşük testosteron varlığında prostat biyopsisi yapılmalı mı?

18 PSA değeri (ng/mL) Pca riski 0-0.5 6.6% 0.6-1 10.1% 1.1-2 17.0% 2.1-3 23.9% 3.1-4 26.9% Ne zaman prostat biopsisi endikedir?  Normal olmayan Parmakla Prostat Muayenesi (DRE) veya yükselmiş PSA.  Yaklaşık değer < 2-3 mg/ml. Sıklıkla genç erkekler için kullanılır. Grade C EAU guideline 2009  Hemen biopsi için tek eşik değer önerilmemektedir. PSA Best Practice Statement 2009

19 345 hipogonadal, PSA <4 ng/ml, DRE normal hastada;  PSA ng/ml Pca % <15,6 1.1-2.017,5 2.1-3.026,4 3.1-4.036,4 PSA 2-4 ng/dl arası düşük persantil TT/ yüksek persantil TT 2.15 kat FT 2.26 kat prostat kanseri artışı Abraham Margentaler,Urology 68,2006 p1263 PSA 3-10 ng/ml,DRE normal Testosteron/PSA oranı <0.95 28/29 hastada kanser mevcut Karamanolakis,Antikanse Res.2006;26;3159 184 hasta,semptomatik hipogonadal,PSA <4ng/ml T/PSA oranı <1.8 ise 3 kat fazla kanser riski Ernani Luis Rhoden,J.Urol,Vol179,1741-1745,2008

20  56 yaş, Hafif AUSS, orta ED ve ağır AMS DRM:Normal, PSA:2.4 ng/ml, T:240 ng/, Bx? DRM:Normal, PSA:2.4 ng/ml, T:240 ng/, Bx?  Prostat hücreleri androjen bağımlı (Büyüme, işlev ve proliferasyon için gerekli)  Tümör h.lerinin büyümesi ve varlığını sürdürebilmeleri için T gerekli. Ancak tümörijenik değil.

21  PSA < 4.1, DRM:(-), 2950 erkek, CaP saptama oranları 0-0.5:%6.6, 0.6-1:%10, 1-2:%17, 2-3:%24, 3-4:%27 0-0.5:%6.6, 0.6-1:%10, 1-2:%17, 2-3:%24, 3-4:%27 Thompson IM, Pauler DK, N Eng J Med, 2004  CaP hipogonadlarda farklı oranlarda mı görülür? PSA < 4.1, DRM:(-), T < 300ng/dl, 345 erkek 0-1:%5.6, 1-2:%17.5, 2-3:%26, 3-4:%36 Morgentaler A, Rhoden EL, Urology, 2006  CaP olguların serum T seviyeleri farklı mıdır? PSA > 4 ve/veya DRM:(+) 478 erkek Tm (-) T:466 ng/dl, Tm (+) T:466.5 ng/dl Morote J, Ramirez C, BJU Int, 2009

22 Olgu 2  TRUS guided prostat Bx: BPH  Testosteron tedavisi (6 ay)  Cinsel fonksiyonlarda belirgin iyileşme  IIEF: 13  21  AMS: 52  36  Testosteron: 2.4 ng/ml.  5.1 ng/ml.  Alt üriner sistem semptomlarında kötüleşme  IPSS: 18 (3)  30 (5) (Ciddi LUTS)  PSA: 2.4 ng/ml.  3.6 ng/ml.  TEDAVİ ÖNERİSİ ?

23 Olgu 2-Tedavi opsiyonları 1.PSA yükseldiği için yeni biyopsi alırım. 2.Testosteron tedavisine devam ederim, LUTS için alfa bloker tedavisi eklerim. 3.Testosteron tedavisini kesip BPH için cerrahi tedavi uygularım. 4.Testosteron tedavisine devam ederim, BPH için cerrahi tedavi uygularım.

24 n: 27, 47-65 yaş Klinik ve Biyokimyasal hipogonadizm PSA < 4 ng/ml n=2; CaP n=1; PIN n=1; ASAP n=23; BPD TRUS kılavuzluğunda 6 kor prostat bx Çalışmadan çıkarıldı Testosteron Undekanoat tedavisi- 12 ay 12 aylık tedavi sonrası kontrol prostat bx  Prostat histolojisi (H&E)  Apoptozis (Tunnel)  Proliferatif belirteçler (Ki-67) Efesoy O et al, 2009 Hipogonadizme sahip erkeklerde Testosteron tedavisinin prostat histolojisine etkisi

25 TU tedavisi öncesi/sonrası prostat histolojisi ve apoptotik indeks değerlendirme sonuçları Tedavi öncesiTedavi sonrasıp değeri Transizyonel zon apoptotik indeksi (%)14.78±5.208.78±3.070.390 Periferik zon apoptotik indeksi (%)4.38±1.698.13±3.520.356 Transizyonel zon epitel/stroma oranı43.33±4.7134.44±4.440.169 Periferik zon epitel/stroma oranı27.50±4.5325.00±3.270.649 Transizyonel zon atrofi skoru (%)7.00±3.2622.22±10.100.146 Periferik zon atrofi skoru (%)5.53±2.5713.75±5.950.160 Tedavi öncesi ortalama serum total testosteron düzeyi 171 ng/dl’den tedavi sonrası 506 ng/dl’ye yükseldi (p=0.001).  Tedavi öncesi ortalama serum total testosteron düzeyi 171 ng/dl’den tedavi sonrası 506 ng/dl’ye yükseldi (p=0.001).  Serum T/S PSA düzeyi, prostat hacmi ve Qmax idrar akım hızlarının TU tedavisi ile istatistiksel olarak anlamlı değişmediği saptandı (p değerleri sırasıyla; 0.418, 0.939, 0.635, 0.912).

26  Testosteron tedavisi BPH ilerlemesi / Prostat kanserine yol açmaz.  Düşük testosteron seviyesi yüksek kanser derecesi ile birliktedir.  Orta ve ileri yaşlı erkekler testosteron tedavisi sırasında PSA ve parmakla rektal muayene ile 3-6 ay ve 12 ay aralıklarla izlenmelidir.  Prostat veya meme kanseri şüphesi / varlığında testosteron tedavisi kesin kontrendikedir.  Küratif tedavi uygulanmış hipogonadik prostat kanserli erkeklerde testosteron tedavisi dikkatlice uygulanabilir. Wang et al, J Androl 2008, Aging Male 2008, Eur Urol 2008

27 Olgu - 3  61 yaş erkek,  Erektil disfonksiyon, azalmış libido (3 yıldır)  Son 1 yılda semptomlarda kötüleşme  LUTS tedavisi için 1 yıldır  -bloker (Alfuzosin) ve 5-  reduktaz inhibitörü (dutasterid) kullanıyor  IPSS: 29 (5)  8 (1) (Semptomlarda gerileme, çok memnun)  Fizik muayene:  Normal penis ve testisler, Prostat 44 cc (TRUS)  DRE: orta büyüklükte prostat, nodül yok  IIEF: 8 (Ciddi ED)  AMS: 46 (Orta semptomlar)  Total testosteron: 2.7 ng/ml., PSA: 1.2 ng/ml.  Bio-available T: 90 ng/dl (% 36.2) (N: >110 ng/dl)

28 Olgu 3 – Cinsel fonksiyonları düzeltmek için tedavi seçenekleri 1.Dutasterid+alfuzosine Testosteron tedavisi eklerim. 2.Dutasteridi kesip alfuzosinle devam ederim. 3.Dutasterid+alfuzosine PDE-5 inhibitorü eklerim. 4. Dutasterid+alfuzosine ek olarak kombinasyon tedavisi (Testosteron+PDE-5 inhibitörü) uygularım. 5. BPH için cerrahi tedavi uygularım, daha sonra testosteron tedavisi + gerekirse PDE-5 inh. eklerim.

29 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin cinsel fonksiyonlara etkisi Tip I (1/3) – deri, KC, prostat ve böbrek Tip II (2/3) –prostat, seminal vezikül, epididim, saç kökü ve KC Finasterid Tip II Dutasterid Tip I - II Thiboutot et al, 1995 Gisleskog et al, 1998

30 5-ARİ’leri cinsel fonksiyonu etkiliyor mu? Testosteron (endokrin ve parakrin) – kas, kemik, prostat, SSS ve erektil fonksiyon DHT (parakrin) –etkisi kaynaklandığı dokuda T ve DHT (deneysel) –genomik ve genomik olmayan etkiler –penis düz kaslarına olan relaksan etkisinde bir fark yok Tarter ve Vaughan, 2006 Saad et al, 2007 Waldkirch et al, 2007

31 DHT –Nokturnal ereksiyon (REM)* –22 hasta –5 mg finasterid veya plasebo –uykudaki ereksiyonu etkilememekte –48 hasta** –11 soruluk sorgulama formu –%33 oranında ED (6. ay) *Cunningham ve Hirshkowitz, 1995 **Uygur et al, 1998

32 Sözel plasebo etkisi 5-ARİ’lerinin yan etkileri hakkında verdiğimiz bilgiler Plasebo? 120 hasta* ED –ED yan etkisi anlatılan grupta % 30.9 –ED yan etkisi anlatılmayan grupta %9.6 *Mondaini et al, 2007

33 BPH - Finasterid AraştırmacıHasta sayısı Yaşİlaç, dozSüreİlaç / plasebo P değeri Gormley et al, 1992 597≥50 yaşFinasterid, 5 mg/gün 1 yıl12.5 / 4.7 <.05 Stoner, 19941,09840-80 yaş Finasterid, 5 mg/gün 3 yıl2.1 / 1.1 >.05 Nickel et al, 1996 69845-80 yaş Finasterid, 5 mg/gün 2 yıl15.8 / 6.3 <.01 Wessells et al, 2003 3,04045-78 yaş Finasterid, 5 mg/gün 4 yıl5.0 / 5.0>.05 McConnell et al, 2003 1,505≥50 yaşFinasterid, 5 mg/gün 4.5 yıl4.5 / 3.3<.05

34 BPH - Dutasterid AraştırmacıHasta sayısı Yaşİlaç, dozSüreİlaç /plasebo P değeri McConnell et al, 2003 1,493≥50 yıl Dutasterid, 0.5 mg/gün 4.5 yıl 3.5 / 3.3>.05 Andriole ve Kirby, 2003 5,655~65 yıl Dutasterid, 0.5 mg/gün 2 yıl0.8 / 0.9>.05 Roehrborn et al, 2004 569≥50 yıl Dutasterid, 0.5 mg/gün 2 yıl1.3 / 1.3>.05 Marberger et al, 2006 4,254≥50 yıl Dutasterid, 0.5 mg/gün 2 yıl6.7 / 4.0>.05

35 Olgu - 4  54 yaş erkek, tip 2 diyabet varlığı (3 yıldır)  Semptomatik geç başlayan hipogonadizm  Alt üriner sistem semptomları  Total testosteron: 2.2 ng/ml.  PSA: 3.4, DRE: Yumuşak prostat, nodül yok  TRUS guided prostat Bx:  Prostat kanseri, Gleason: 4+3  Sinir koruyucu radikal retropubik prostatektomi  Organa sınırlı adenokanser

36 Olgu- 4  Postop 22. ay, kontrol  PSA: 0.001 ng/ml.  PDE-5 inhibitörleri ile ereksiyonu var, fakat yetersiz,  Azalmış libido  AMS: 50 (Ciddi)  Total testosteron: 2.1 ng/ml.  Cinsel fonksiyonları iyileştirme için sonraki aşama?  Testosteron tedavisi ?  Evet ?  Hayır, Asla!

37 Cerrahi kür sağlanan prostat kanserinde testosteron tedavisi 1. Tanı anındaki T seviyesi prostat kanseri insidansı ve evresi ile ilişkili değildir. * 2. Androjen rezistan PCa hastalarda eksojen verilen T’un 12 hastadan sadece birinde yan etkiye yol açmaktadır.** * Roddam et al. J Natl Cancer Inst 2008 ** Morris et al. Eur Urol, 2009

38 Cerrahi kür sağlanan prostat kanserinde testosteron tedavisi nTakip süresi (ay) Pre- Post PSA Pre-TPost-T Agarwal ve Oefelein 1019<0.1197591 Kaufman ve Graydon 724<0.197434 Khera et al. 5713<0.1254459 Khera et al. J Sex Med 2009

39 Radikal prostatektomi sonrası PSA nüksü  3 yıl: % 50  5 yıl: % 80  10 yıl: % 99

40 Praut-Bremer Cancer 20(1967), p1871  İlerlemiş prostat ca +TRT  Orşiektomi sonrası rekürens gösteren 10 hastadan 5 hastada ilerleme/veya ölüm Fowler ve Whitmore J.Urol 126 (1981), p378  TRT alan 52 hastadan 45 hastada “uygun olmayan cevap” ve T tedavisi kesildiğinde uygun olmayan cevaplar azalmış Abraham Morgentaler J.Urol vol 181, ıssue3, march 2009, p 972-979  Washington üniversitesi-Lange “unpublished study”  Haftalık T enjeksiyonu-1 ay boyunca  Reküren riski yüksek hastalarda resüdüel kanseri ortaya çıkarabilir,akut olarak psa’da yükseklik olmamasına rağmen rekürans saptanmış

41 Prostat kanseri tedavisi uygulanmış erkeklerde Hipogonadizmin testosteronla tedavisi: Kontrendikasyona kanıt!  Endojen testosteron – Prostat ilişkisi  Prostat büyümesi/gelişmesi için testosteron gerekli.  Kastre erkekler hayatlarında prostat kanseri geliştirmezler.  Prostat kanserinin büyümesinde testosteron gerekli  Testosteron tedavisi ile yaratılan prostat kanseri hayvan modeli  Eksojen testosteron – Prostat ilişkisi  Hipogonadal erkeklerde TRT ile prostat volümü ve PSA’da artış,  Prostat kanserli erkeklerde TRT ile semptomlarda agrevasyon.   testosteron ile prostat kanserinde büyüme.   testosteron ile prostate kanserinde regresyon.

42 Çalışma Olgu sayısı PCa tedavisi Ted-TRT süresi İzleme Biyokimya. rekürens Kaufman-Graydon (2004) 7RP 2.7 yıl 1-12 yıl Yok Agarwal-Oefelein (2005) 10RP Bilgi yok 19 ay Yok Khera et al. (2007) 21RP 54 ay 12 ay Yok Nabulsi et al. (2008) 22RP 26 ay 24 ay 1 olgu Davilla et al. (2008) 20 RP: 14 EBRT: 6 74 ay 57 ay 12 ay 9 ay YokYok Morales et al. (2008) 5EBRT Bilgi yok 14.6 ay Yok Sarosdy (2007) 31 Brakitera pi ± EBRT 24 ay 60 ay PSA<0.1 %74 PSA <1 %100 Isbarn H et al, Eur Urol, 2009 Küratif Prostat Kanseri tedavisi sonrası Testosteron tedavisi

43  Testosteron tedavisi BPH ilerlemesi / Prostat kanserine yol açmaz.  Düşük testosteron seviyesi yüksek kanser derecesi ile birliktedir.  Orta ve ileri yaşlı erkekler testosteron tedavisi sırasında PSA ve parmakla rektal muayene ile 3-6 ay ve 12 ay aralıklarla izlenmelidir.  Prostat veya meme kanseri şüphesi / varlığında testosteron tedavisi kesin kontrendikedir.  Küratif tedavi uygulanmış hipogonadik prostat kanserli erkeklerde testosteron tedavisi dikkatlice uygulanabilir. Wang et al, J Androl 2008, Aging Male 2008, Eur Urol 2008

44 Olgu- 5  54 yaş erkek,  Sertleşme problemi (2 yıldır),  Yetersiz sertlik ve uzun sürmemesi,  Alt üriner sistem yakınmaları (2 yıldır)  IPSS: 18-3 (Hafif semptomlar, ilaç kullanmıyor)  Qmax: 13 ml/sn.  Fizik muayene:  Normal penis ve testisler, Prostat 37 cc (Abdominal US)  Parmakla rektal inceleme: hafif-orta derecede büyüme, nodül yok  IIEF: 13 (Hafif-orta ED)  PSA: 1.7 ng/ml.

45 Olgu 5-Tedavi seçenekleri 1.BPH için alfa bloker tedavisi veririm, ereksiyon fonksiyonlarını gözlerim. 2.BPH için cerrahi tedavi uygularım, ED için bir PDE-5 inhibitörü veririm. 3.BPH ve ED için direk kombinasyon tedavisi uygularım (Alfa bloker + PDE-5 inhibitörü) 4.ED için bir PDE-5 inhibitörü veririm, BPH semptomlarını gözlerim.

46  İdrar yapma zorluğu olan hastaların %29-68’inde ED Navasivayam S, Br J Urol, 1998 Frankel SJ, J Clin Epidemiol, 1998 Baniel L, Eur Urol, 2000  Artmış cGMP prostat düz kas hücrelerinde antiproliferatif etkiye neden olur Guh JH, Mol Pharmacol, 1998  PDE5i, cGMP üzerinden etkiyerek prostat düz kas hücrelerinin kasılmasını engeller Uckert S, J Urol, 2001

47  369 olgu, sildenafil 50 – 100 mg/gün IPSS de düşüş 6.3 puan, plaseboda 1,9 Tedaviden tatmin olma ilaç ile %71, plasebo ile %41 McVary KT, J Urol 2007  281 olgu, tadalafil 5 – 20 mg/gün IPSS de düşüş 7.1 puan, plaseboda 4.5 Tedavi öncesi ED’si olmayan grup da belirgin fayda gördü McVary KT, J Urol 2007 McVary KT, J Urol 2007  İdrar akım değerlerinde anlamlı değişiklik yok

48  MBO oluşturulan ratlarda günlük sildenafil Detrussor hipertrofisi ve kollajen depolanmasını engelledi Beamon CR, BJU Int 2008  Açık prostat cerrahisi geçirmiş olgulardan mesane boynu şeritleri Organ banyosunda farklı dozlarda sildenafil Yüksek doz - yüksek gevşeyebilme kapasitesi Bittencourt JA, Urology 2009  Spinal kord hasarlı hastalar 20 mg vardenafil veya plasebo sonrası ürodinami Vardenafil alan grupta mesane kompliyansı daha iyi Gacci M, J Urol 2007

49  BPH + ED olan 62 erkek Sildenafil 25 mg – Alfuzosin 10 mg tek tek veya kombine 12 hafta sonrasında IPSS’de azalma 12 hafta sonrasında IPSS’de azalma Sildenafil 25/gün:%16,9 Alfuzosin 10 mg/gün: %15,6 Kombinasyon:%24,1 (anlamlı yüksek) Kaplan SA, Eur Urol 2007  BPH-AÜSS öyküsü olan 30 erkek Tamsulosin veya Tamsulosin + Tadalafil 20 mg/gün Kombinasyon grubunda IPSS skorları daha fazla düzeldi Bechara A, J Sex Med, 2008  PDE5i’leri sadece üretra ve prostat üzerinden değil, mesane boynu ve detrussor üzerinden de etkili olurlar

50 Ürogenital organlarda PDE5 mRNA ekspresyonu ve PDE-5 inhibitörleri  Rat ürogenital organlar in vitro ve obstrüksiyon in vivo çalışma  Ürogenital organlarda belirgin PDE-5 ekspresyonu  M esane, prostat ve üretrada PDE-5 inhibitör leri  Vardenafil > Sildenafil > Tadalafil  Prostatta antiproliferatif etkisi PDE-11 ekspresyonu ile. Tinel et al, BJU Int, 2006 PDE-5 mRNA ekspresyonu Mesane Prostat Üretra

51 Olgu- 6  48 yaş erkek,  Azalmış libido, gece ereksiyonlarında azalma (2 yıldır)  Sertleşme yeterli, fakat uzun sürmüyor,  Çok sık idrara çıkma, noktüri: 2-3 (2 yıldır)  IPSS: 21-4 (Orta derecede semptomlar, ilaç kullanmıyor)  Qmax: 21 ml/sn.  Fizik muayene:  Normal penis ve testisler, Prostat 19 cc (Abdominal US)  Parmakla rektal inceleme: Silik  IIEF: 17 (Orta derecede ED)  AMS: 39 (Orta derecede hipogonadizm semptomları)  PSA: 0.7 ng/ml.  Total testosteron: 1.9 ng/ml

52 Olgu 6 - Tedavi seçenekleri 1.Testosteron 2.Testosteron+ alfa bloker 3.Testosteron + antimuskarinik 4.Testosteron + PDE-5 inhibitörü 5. PDE-5 inhibitörü

53 Hipogonadizmde Klinik Belirtiler ve Bulgular Kendini iyi hissetmeme Cinsel istek Azalması Insülin res. rezistansı Osteoporoz- hematopoetin azalması Alt üriner sistem semptomları Mesane kapasitesi  Aşırı aktif mesane Miyokardiyal fonksiyon ve dolaşım bozukluğu Lipid metabolizma bozukluğu Testosteron Yetersizliği Yetersizliği Abdominal obezite Erektil Disfonksiyon Düz kas oranının azalması Sıcak Basmaları Penis boy- volümü azalması Yeni hipotez!

54 Testosteron – Alt Üriner Sistem Üzerine Rolü  Metabolik sendrom-LUTS ilişkisi: Otonom hiperaktivitesi  Androjen reseptör aktivasyonu  Mesanede testosteron bağımlı NO üretimi Yassin et al, World J Urol, 2008 Nöral Endokrin Vasküler Yapısal

55 Androjenler ve Mesane Çıkım Obstrüksiyonu  25 semptomatik BPH’lı hasta  Düşük serbest testosteron (n=10)  Normal serbest testosteron (n=15)  Endojen testosteron mesane uyarılması için önemli  Düşük testosteron seviyesi, detrusor overaktivitesi ve mesane çıkım obstrüksiyonun artmasıyla korele Koritsiadis et al, BJU Int, 2008

56 Mesanede Androjen Reseptörleri  25 yaşlı erkek rat, Mesanede androjen reseptör ekspresyonu  Kastrasyon (n=8): 46,46% ± 9,41  Sham operasyonu (n=9): 31,44% ± 10,64  Kastrasyon+ Testosteron tedavisi (n=8): 33,53% ± 7,81 Çayan et al, ESSAM 2009 Kastrasyon Testosteron tedavisi

57 Testosteron - İşeme fonksiyonu- nNOS  77 fare  Normal tip (n=27)  nNOS -/- (n=50), Testosteron tedavisi + / -  nNOS (-) ile aşırı aktif mesane / işeme disfonksiyonu  Testosteron tedavisi ile işeme sıklığında azalma Muto et al, Int J Androl, 2007

58 Hipogonadal erkeklerde Testosteron tedavisinin Alt üriner sistem semptomlarına etkisi Kalinchenko et al, Aging Male 2008  Hipogonadal 30 erkek: Pilot çalışma  Grup 1 (n=10): Testosteron jel 50 mg/gün- 3 ay tedavi  Grup 2 (n=20): Testosteron undekanoat- 26 hafta tedavi  Karşılaştırma: LUTS, IPSS, IIEF, AMS  Hipogonadal erkeklerde Testosteron tedavisi ile Alt üriner sistem semptomlarında anlamlı iyileşme Testosteron jel Testosteron undekanoat inj.

59 Tedavi öncesi Tedavi sonrası P değeri Maksimum mesane kapasitesi (ml) 564±175.9628.6±139.60.007 Mesane kompliansı (ml/cmH2O) 46.02±45.8976.4±72.780.032 Qmax’ta detrüsör basıncı (cmH2O) Qmax’ta detrüsör basıncı (cmH2O)41.48±14.9233.72±13.350.017 Mesane Kapasitesi (ml) Mesane Kapasitesi (ml) Mesane Kompliansı (ml/cm H2O) Qmax’ta detrusor basıncı (cmH2O) (cmH2O) Karazindiyanoğlu & Çayan, Aging Male 2008  Hipogonadal erkeklerde Testosteron tedavisi ile Mesane/AÜSS’da anlamlı iyileşme

60 KontrolKastre Traish et al, J Androl 2005 Testosteron- Penis ve adipozid birikimi

61 Erkek Hipogonadizm rat modeli-Testosteron tedavisi- Mesane Düz Kas / Kollajen Oranları Kontrol (orşektomi) grubu Testosteron undekanoat tedavi grubu Sham grubu Tek et al, Urology, 2009

62 Dişi rat - Menopoz modeli-Testosteron tedavisi-Düz Kas / Kollajen Oranları Dişi rat - Menopoz modeli-Testosteron tedavisi-Düz Kas / Kollajen Oranları Tedavisiz-Kontrol Grubu T (Nebido) Tedavi Grubu Sham Grubu Çayan et al, Maturitas 2008


"Olgular Eşliğinde Testosteron, PDE-5 inhibitörlerinin Prostat, Mesane ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisi Prof. Dr. Selahittin Çayan TÜRK ANDROLOJİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları