Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Güney Ege İyileştirme Takımı Çalışma Raporu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Güney Ege İyileştirme Takımı Çalışma Raporu."— Sunum transkripti:

1 DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Güney Ege İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

2 G ÜNEY EGE İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA RAPORU DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3 OCAK 2012 Denizli DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa no İçindekiler2 Güney Ege Takımı İsim Listesi3 Sunuş 4 Çalışma Tutanağı 5 Problem Havuzu Oluşturulması6 Sorunların Analiz Çalışması ve Puanlaması 7-8 Problem Nedenleri ve Çözüm Önerileri9-10

4 Çalışmanın Yapıldığı Yer :Denizli Bölge Müdürlüğü İyileştirme Takımını Adı: Güney Ege Takımın Lideri: Meral IŞIK Takımın Raportörü: Habibe SARI Takım Üyeleri: Nurcan TATAR Nihat ATABEY Halil DEMİRTAŞ Hüseyin BATAR Mustafa KAPLAN Erol PEKER Vedat KARAARSLAN Mehmet AKBOYUN İbrahim ASLAN İbrahim YEŞİLTAŞ Hayati SAYGI İyileştirme Çalışmasının Konusu : Bilgisayar konusunda Personel eğitiminin eksik olması. Çalışmanın Başlama Tarih : 30.01.2012 Çalışmanın Bitirildiği Tarih : 02.02.2012 DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ HOROZU TAKIMI İSİM LİSTESİ

5 SUNUŞ Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında, Başkanlığımızda oluşturulan DENİZLİ HOROZU İyileştirme Takımı 30 Ocak 2012 tarihinde ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamış olup, 02 Ocak 2012 tarihinde konuya ilişkin çalışmaları tamamlamıştır. Tespit edilen 10 adet problemden: Puanlamada birinci sırada yer alan; ‘Bilgisayar konusunda Personel eğitiminin eksik olması.’’ problemi ele alınarak, nedenleri ve çözüm önerileri hakkında DENİZLİ HOROZU İyileştirme takımınca yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur. DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

6 SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ DENİZLİ HOROZU İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 11/10/2010 Toplantı No : 1 Toplantı Konusu : Bilgisayar konusunda Personel eğitiminin eksik olması. Denizli Horozu İyileştirme Takımı’nın ilk toplantısı; Nurcan TATAR Nihat ATABEY Halil DEMİRTAŞ Hüseyin BATAR Mustafa KAPLAN Erol PEKER Vedat KARAARSLAN Mehmet AKBOYUN İbrahim ASLAN İbrahim YE ŞİLTAŞ Hayati SAYGI Meral IŞIK Habibe SARI’nın katılımlarıyla Antalya Starlight Convention Tahalosso Spa Otelinde 31/01/2012 Pazartesi günü saat 17:00 ‘ de yapıldı. 31/01/2012 tarihinde gerçekleştirilen iyileştirme takımımızın ilk toplantısında aşağıda açıklanan çalışmalar yapıldı. Takım liderinin seçimi: Takım lideri olarak Meral IŞIK oy birliği ile seçildi. Takım raportörünün seçimi: Takım raportörü olarak Habibe SARI oy birliği ile seçildi. İyileştirme takımın adı “ GÜNEY EGE ” olarak oy birliği ile kabul edildi DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

7 SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ DENİZLİ HOROZU İYİLEŞTİRME TAKIMI PROBLEM HAVUZU Toplantı Tarihi : 30/01/2012 – 03/02/2012 Toplantı No : 2 – 6 Toplantı Konusu : Problem Havuzu Oluşturması ve çözüm önerilerinin yapılması. Problem Havuzu oluşturmayla ilgili yapılan çalışmada aşağıda belirtilen problemler tespit edildi: PROBLEM HAVUZU 1- Kurum içi ve Kurum Dışı her türlü problemlerin kayıt altına alınarak daha kısa sürede giderilmesi için Türkiye Geneli Call Center(Çağrı Merkezi)kurulması. 2- Bilgisayar konusunda Personel eğitiminin eksik olması. 3- Kurum personelinin eğitim seviyesini Yüksek Okul ve Lisans düzeyinde artırmak, personelin motivasyonunu artırmak ve Kurumun 2012/1 sayılı Genelge Kapsamında Kurumun yeniden yapılanması ile oluşan Şube Müdürlüklerinin personel sayısını karşılamak amacı ile Kurumda bir üst öğrenimini bitiren personeli Unvan Değişikliği sınavına tabi tutmadan 1 defaya mahsus olmak üzere Unvan ve Kadrolarının verilmesi 4- Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak harita programları ile diğer programların (Jeodezi Process, Tutanak programları vb.) olmaması ve eğitimlerin yetersiz olması. DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

8 SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ DENİZLİ HOROZU İYİLEŞTİRME TAKIMI PROBLEM HAVUZU 4. Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak harita programları ile diğer programların (Jeodezi Process, Tutanak programları vb.) olmaması ve eğitimlerin yetersiz olması. 5. Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması. 6. Personele ödenen yevmiye, tazminat vb. ücretlerin performansa göre verilmesi. 7. LİHKAB büroları faaliyete geçtikten sonra Kadastro Teknik Personelinin durumu 8. Kadastro Teknik Arşivinin 2010/20 sayılı Arşiv Genelgesine uygun Elektronik ortamda tutulması ve Bölgesel bazda uzaktan erişim ile kontrolünün sağlanması. 9. Tapu Arşivinin 2010/20 sayılı Arşiv Genelgesine uygun Elektronik ortamda tutulması ve Bölgesel bazda uzaktan erişim ile kontrolünün sağlanması. 10. Bölge Müdürlüğü İç Hizmet İşleyişinin Elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan Bölge Otomasyon Projesinin olmaması. DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

9 PROBLEM HAVUZU ÖNCELİK OYLAMASI

10 Öncelik Sırasına Göre İyileştirilecek 10 Problem Puanı 1.Kurum içi ve Kurum Dışı her türlü problemlerin kayıt altına alınarak daha kısa sürede giderilmesi için Türkiye Geneli 64 Call Center(Çağrı Merkezi)kurulması 2.Gelişen Teknolojiye ayak uydurabilmek, yapılan işlemleri daha kışa sürede ve daha işlevsel duruma getirmek, personelin 82 bilgisayar kullanımını en üst seviyeye taşıyabilmek için web portalı üzerinden uzaktan eğitime tabi tutmak. 3.Kurum içerisinde bir üst öğrenimini bitiren personele, Bakanlar kurulu kararı ile sınav açma yetkisi Kurumlara verilen Unvan 66 Değişikliği sınavının 1 defaya mahsus olarak sınav yapılmadan unvanların personele verilmesi. 4.Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak harita programları ile diğer programların (Jeodezi Process, Tutanak programları vb.) 62 olmaması ve eğitimlerin yetersiz olması. 5. Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması. 72 6. Personele ödenen yevmiye, tazminat vb. ücretlerin performansa göre verilmesi. 68 7. LİHKAB büroları faaliyete geçtikten sonra Kadastro Teknik Personelinin durumu 53 8.Kadastro Teknik Arşivinin 2010/20 sayılı Arşiv Genelgesine uygun Elektronik ortamda tutulması ve Bölgesel bazda uzaktan erişim 81 ile kontrolünün sağlanması. 9.Tapu Arşivinin 2010/20 sayılı Arşiv Genelgesine uygun Elektronik ortamda tutulması ve Bölgesel bazda uzaktan erişim ile 64 kontrolünün sağlanması. 10. Bölge Müdürlüğü İç Hizmet İşleyişinin Elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan Bölge Otomasyon Projesinin olmması. 54 İkinci sırada tespit edilen Problem “Gelişen Teknolojiye ayak uydurabilmek, yapılan işlemleri daha kışa sürede ve daha işlevsel duruma getirmek, personelin bilgisayar kullanımını en üst seviyeye taşıyabilmek için web portalı üzerinden uzaktan eğitime tabi tutmak.” konusu seçilere nedenlerin irdelemesi yapıldı, çözüm önerileri sunuldu. DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

11 Problemin NedenleriÇözümleri 1-Bilgisayar kullanım becerisinin eksikliği. 2- Personelin Eğitime karşı isteksizliği. 3-Eğitici Personel eksikliği. 4-Zaman ve Maliyet problemi 1- Web portalı üzerinden sanal bir akademi oluşturulur. 2-Bu eğitim Paketi Kurum tarafından yeniden hazırlanması yerine Özel Sektörden temin edilerek hızlandırılması 3- Bu eğitim personele bilgisayar üzerinden sadece okuyarak değil uygulama yaparakta olmalıdır. 4- Bu akademi içerisine Bilgisayar Eğitim haricinde de farklı alanlarda eğitim amaçlı bilgiler yüklenebilir. 5- Bu web portalı 24 saat boyunca personele açık durumda olmalıdır. Personel Kurum ağı dışında da istediği zaman sisteme girip Eğitimine devam edebilmelidir. 6-Bu eğitim aynı zamanda personelin Avrupa Birliğinde geçerliliği olan bir ECDL sertifika olarak verilmesi; Personelin kendi özgüvenini kazanması, motivasyonunu arttırılması ile Kurumun Personele ayrıcalık ve değer verdiğini göstermektedir

12 DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Bu uygulama Kurumda çalışan personele kendi bölüm branşı ile ilgili Kurum açısından daha çok başarı, hizmet kalitesini üst seviyeye çıkarmak Ve personelin motivasyonun daha da artmayı öngörülmüştür.


"DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Güney Ege İyileştirme Takımı Çalışma Raporu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları