Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Tip 2 Diyabet Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Grup CANDYmizce Ahmet Faruk ORHAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Tip 2 Diyabet Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Grup CANDYmizce Ahmet Faruk ORHAN."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Tip 2 Diyabet Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Grup CANDYmizce Ahmet Faruk ORHAN Abdullah ÖRS Furkan KOÇARSLAN Gülver GÜLEN İbrahim CAN Hüseyin ÖZÇELİK Ercan GENÇ Merve ESKİ Danışman öğr. Gör. Gözde GÖRÜR

2 GİRİŞ:  Tip 2 diyabet hastalığı, iki faktörün kombinasyonuyla meydana gelmektedir:B- hücresi fonksiyon bozukluğu ve insüline direnç (insüline normal yanıt vermeme).  Bu tip şeker hastalığında vücut yeterli miktarda insülin salgılayamamaktadır.

3  Genel olarak toplumdaki diyabet vakalarının %90‘ını Tip 2 diyabet vakaları oluşturmaktadır.  Tip 2 diyabet, İnsüline Bağımlı Olmayan Diyabet (Insulin Nondependent Diabetes Mellitus=NIDDM) olarak isimlendirilmektedir.

4  Türkiye’deki Tip 2 DM prevelansı % 5-10 arasındadır.  Kronik hastalıklar; kişilerin ruhsal, duygusal psikososyal bazı sorunlar yaşamasına neden olabilir.  Diyabet de fiziksel kronik bir hastalık olmasından dolayı kişilerin yaşam kalitesini ve çevreleriyle olan sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

5 GENEL AMAÇ:  Bu bilgiler ışığında tip 2 diyabetli hastaların yaşam kalitesini etkileyen faktörleri ve hastalıklarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçladık.

6 YÖNTEM  Hastanemiz endokrin servisine başvuran tip 2 diyabet hastalarının, yaşam kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak için, bir anket çalışması yaptık.

7 YÖNTEM  Anketimiz, hastaların sosyoekonomik durumları, eğitim düzeyleri, cinsiyetleri, yaş aralıkları ve özellikle yaşam kaliteleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır.

8 Tablo-1: Araştırmaya katılan hastaların cinsiyete göre yaş ortalaması KadınErkek Oranı%51.3% 48.7 Yaş Ortalaması 45,68±12,6648,5±14,69 BULGULAR-1:

9 BULGULAR-2:  Diyabetli hastaların % 48.7’sinin 1. derece, % 23.1’inin 2. derece akrabası diyabetlidir. Geri kalan % 28.2’sinin ise diyabetli akrabası yoktur.

10 Grafik-1: Hastaların cinsiyetinin eğitim düzeyine göre dağılımı

11 BULGULAR-3:  15-20 yıldır diyabetli olanların % 40 ı hastalıklarından dolayı kaynaklanan fiziksel sorunlarının iş ve diğer etkinliklere olumsuz yönde etki ettiğini söylemektedir. Bununla birlikte 1-5 yıldır diyabetli olanların % 40 ı ise aynı sorunu yaşadığını söylemiştir.

12 Grafik-2: HbA1c düzeyini bilmeyenler (%64)

13 BULGULAR-4:  Genel sağlığını “çok iyi” olarak nitelendirenlerin oranı % 13, “kötü” olarak nitelendirenlerin oranı ise % 7 dir.  Sağlığını “çok iyi” olarak nitelendirenlerin % 40 ı hastalığından dolayı “bazen” duygusal sorunlar yaşadığı, % 60 ı ise “hiç” yaşamadığı; kötü olarak nitelendirenlerin ise tamamı “bazen” duygusal sorunlar yaşadığını belirtmiştir.

14 Grafik-2:Diyabet süresinin cinsiyete göre dağılımı %

15 BULGULAR-5:  ”Diğer insanlardan biraz daha kolay hastalanıyor gibiyim” yargısına inanlar % 25.7, yanlış diyenler % 58.1 i oluşturmaktadır  “Tanıdığım diğer insanlar kadar sağlıklıyım” yargısına katılanlar % 51.3, katılmayanlar % 33.3 lük dilimi oluşturmaktadır  Tip 2 diyabet hastalarının uygulanmış olan KF 36 ölçeğinden elde ettikleri ortalama yaşam kalitesi puanı 66.32±16.44’ dır

16 Araştırmamızın Sınırlılıkları:  Gün içinde endokrinoloji kliniğine gelen diyabetli hastaların azlığı  Hastaların hastalıklarından dolayı(sinirlilik,stres,üzüntü) anketimize bilgi vermek istememesi  Hastaların vakitlerinin kısıtlılığı

17 SONUÇLAR-1:  Anketimizden elde ettiğimiz bilgiler ışığında hastaların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve hastalık süreleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.  Hastalık süresi ile hastalıktan kaynaklanan fiziksel sorunların hastaların yaşamlarına etkisi arasında orantısal olarak bir ilişki bulunamamıştır.

18 SONUÇLAR-2:  Diyabetli hastaların hastalıklarından dolayı hayatlarında bazen duygusal problem yaşadıkları tespit edilmiştir.  Hastaların kendilerini, tanıdıkları diğer insanlar kadar sağlıklı görüp hatta onlardan daha kolay hasta olmadıklarına inandıkları saptanmıştır.  Anketimizden elde ettiğimiz verilere göre tip 2 diyabet hastalığı hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilememiştir.

19 TARTIŞMA:  Türk Psikiyatri Dergisinde yayımlanan diyabet hastalarının yaşam kalitesini değerlendiren bir araştırmada;DM süresinin 10 yıl üzerinde olanlarda fiziksel fonksiyon ve ağrı alanlarında yaşam kalitesinin daha kötü olduğu bulunmuştur.Bizim araştırmamızda ise anlamlı ilişki bulunmamıştır.

20 ÖNERİLER:  Diyabet hastalarının yaşam koşullarını hastalıklarına göre iyileştirebilmeleri için hastalıkları hakkında daha fazla bilgilendirilmesi gerekmektedir.

21 KAYNAKLAR-1:  http://www.turkdiab.org/index.php?id=46&kind=pa ge(18.12.2007) http://www.turkdiab.org/index.php?id=46&kind=pa ge(18.12.2007)  Eren İ, Erdi Ö, Özcankaya R (2003) Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozuklukların ilişkisi.Türk Psikiyatri Dergisi, Basımda.  http://www.sdonmez.com/sf-index-of- Diyabet_ve_Beslenme-cp-2_17_140.htm http://www.sdonmez.com/sf-index-of- Diyabet_ve_Beslenme-cp-2_17_140.htm

22 KAYNAKLAR-2:  Cox DJ, Gonder Frederick L (1992) Major developments in behavioral diabetes research. J Consult Clin Psychol, 60: 628-38.  Özkan S, Turgay M (1994) Tip I-II diabetik hastalarda psikiyatrik morbidite ve hastalıkla baş etme güçlükleri.Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, 1. bask›, S Özkan (ed), İstanbul,s.398- 407.Piehlmeier W, Bullinger M, Kirschberger I ve ark.

23 Teşekkürler


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Tip 2 Diyabet Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Grup CANDYmizce Ahmet Faruk ORHAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları