Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARKA HİPOFİZ PATOLOJİLERİ. SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS İdiyopatik Konjenital/Ailesel Nörocerrahi Kafa travması Malignite İnfiltratif hastalıklar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARKA HİPOFİZ PATOLOJİLERİ. SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS İdiyopatik Konjenital/Ailesel Nörocerrahi Kafa travması Malignite İnfiltratif hastalıklar."— Sunum transkripti:

1 ARKA HİPOFİZ PATOLOJİLERİ

2 SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS İdiyopatik Konjenital/Ailesel Nörocerrahi Kafa travması Malignite İnfiltratif hastalıklar

3 SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS-KLİNİK Poliüri Noktüri Polidipsi Serum Na ↑ Serum osm ↑

4 SANTRAL DIABETES INSIPIDUS-TEDAVİ Dezmopresin- – ADH analoğu – Santral DI için ilk tercih Klorpropramid, Karbamazapin Düşük sodyum,düşük proteinli diyet

5 NEFROJENİK DİABETES İNSİPİDUS Herediter Lityum Hiperkalsemi Hipokalemi Renal hastalık İlaçlar Gebelik İdiyopatik

6 NEFROJENİK DİABETES İNSİPİDUS- TEDAVİ Diüretikler — Tiyazid diüretikler NSAİİ Desmopresin

7 UYGUNSUZ ADH SENDROMU ADH’nın suprese olamaması- bozulmuş su atılımı

8 UYGUNSUZ ADH SENDROMU Su alımı azalmış olan idrar atılımından fazla olursa-HİPONATREMİ – Hiponatremi – Hipoozmolarite – İdrar ozmolaritesi ˃ 100 mosmol/kg

9 UYGUNSUZ ADH SENDROMU- ETİYOLOJİ Merkezi sinir sistemi hastalıkları Maligniteler İlaçlar Cerrahi Akciğer hastalıkları Hormon eksikliği/tedavisi HIV Kalıtsal İdiyopatik

10 UYGUNSUZ ADH SENDROMU-TEDAVİ Altta yatan hastalığın tedavisi Sıvı kıstlaması Oral tuz Hipertonik sıvı (%3 NaCL)+ Loop diüretik (Furosemid) Demoklosiklin/Lityum Vazopresin reseptör antagonistleri – Konivaptan – Tolvaptan


"ARKA HİPOFİZ PATOLOJİLERİ. SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS İdiyopatik Konjenital/Ailesel Nörocerrahi Kafa travması Malignite İnfiltratif hastalıklar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları