Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Antihipertansif İlaçlar. Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Antihipertansif İlaçlar. Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri."— Sunum transkripti:

1 Antihipertansif İlaçlar

2 Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri –Rezerpin –Guanetidin, guanedrel Santral Etkili Antihipertansifler –Klonidin –Metildopa –Rilmenidin, Moksonidin Kalsiyum Kanal Blokörleri Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Reseptör Blokörleri Direkt Etkili Vazodilatörler ve Potasyum Kanal Açıcı İlaçlar –Hidralazin –Minoksidil Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar –Sodyum nitroprusiat –Trimetafan –Diazoksid –Fenoldopam

3 Diüretikler Bütün hipertansiyon şekillerinde etkilidirler. Sistolik ve diyastolik kan basıncını düşürürler. Plazma renin düzeyi düşük hastalarda kan basıncında belirgin düşme yaparlar. –Yüksek reninli hastalar ve renovasküler hipertansiyonlular daha az yanıt verirler. Antihipertansif olarak yeğlenen diüretikler tiazid grubu diüretiklerdir.

4

5 Diüretikler Antihipertansif Etki Mekanizmaları Kısa süreli uygulama: hacim deplesyonu Uzun süreli uygulama: vazodilatasyon Sodyum deplesyonuna bağlı olarak damar düz kas hücre içi kalsiyum miktarının azalması (?) Anefrik yapılan deney hayvanlarında diüretikler vasküler etkilerini oluşturamamaktadırlar.

6 Diüretikler İlaçlar Hidroklorotiazid ve Klortalidon İndapamid: Yapıca tiazidlere benzer. Kan basıncını düşürücü etkinliği diğerlerinden daha fazladır. Subdiüretik dozlarda vazodilatör etki yapar.

7 Diüretiklerin Olumlu Yanları Antihipertansif etkinlik Ucuz Uzun süreli kullanımda: –Hipertansiyonun ilerlemesini yavaşlatma, –İnme insidensinde azalma, –Konjestif kalp yetmezliği insidensinde azalma, –Böbrek yetmezliği insidensinde azalma yaptıkları kanıtlanmıştır. Ciddi akut yan etkilerinin olmaması Hipertansiyona eşlik eden kalp yetmezliği ya da osteoporoz varsa olumlu etkileri olması Diğer antihipertansiflere karşı su-tuz tutulması şeklinde gelişen kompensatuar mekanizmayı zayıflatmaları

8 Diüretikler Yan Etkiler Hipokalemi Hiponatremi ve hipovolemi Hipomagnezemi Hiperglisemi Hiperlipidemi –DDL ↑, ÇDDL ↑, YDL Ø Hiperürisemi

9 Antihipertansif İlaçlar Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri –Rezerpin –Guanetidin, guanedrel Santral Etkili Antihipertansifler –Klonidin –Metildopa –Rilmenidin, Moksonidin Kalsiyum Kanal Blokörleri Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Reseptör Blokörleri Direkt Etkili Vazodilatörler ve Potasyum Kanal Açıcı İlaçlar –Hidralazin –Minoksidil Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar –Sodyum nitroprusiat –Trimetafan –Diazoksid –Fenoldopam

10 Beta Blokörler 60 yaşın altındaki hafif hipertansiyonlu hastalarda tek başına kullanılabilirler. Esansiyel hipertansiyonun bütün şekillerinde etkilidirler. Orta derecedeki hipertansiyonlularda tek başlarına gösterdikleri etki genellikle yeterli değildir; diğer ilaçlarla kombine kullanılmaları gerekir.

11 Beta Blokörler Antihipertansif Etki Mekanizmaları Antihipertansif etkinin mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Akut etki: Debi azalmasına bağlı Kronik etki: 1-4 haftalık kullanım ile ortaya çıkan TPD azalması Renin salgılanmasının inhibisyonu Baroreseptör duyarlığının artırılması Sempatik sinir uçlarından NA salıverilmesinin inhibisyonu Beyin sapındaki sempatik merkezlerin inhibisyonu

12 Antihipertansif İlaçlar Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri –Rezerpin –Guanetidin, guanedrel Santral Etkili Antihipertansifler –Klonidin –Metildopa –Rilmenidin, Moksonidin Kalsiyum Kanal Blokörleri Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Reseptör Blokörleri Direkt Etkili Vazodilatörler ve Potasyum Kanal Açıcı İlaçlar –Hidralazin –Minoksidil Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar –Sodyum nitroprusiat –Trimetafan –Diazoksid –Fenoldopam

13 Prazosin  1 adrenerjik reseptörleri selektif olarak bloke eder. Arteriyol ve venülleri gevşetir. TPD’yi azaltır. Ortostatik hipotansiyon yapar. Pre ve postşarjı azalttığı için KKY tedavisinde de kullanılır. Belirgin refleks taşikardi yapmaz. Lipid metabolizmasını olumlu yönde etkiler. ÇDDL↓ DDL↓ İlk doz senkopu yapabilir. Selim prostat hiperplazisinde de kullanılır.

14  NA  (-)

15 Prazosin Farmakokinetik ve Yan Etkiler Plazma proteinlerine fazla bağlanır (%93) İlk geçiş etkisine uğrar (F≈0.57) İlk doz senkopu Taşikardi Uyuşukluk Başdönmesi Ödem APO-PRAZO 2 mg, 50 ve 100 tablet Doz 1 mg x 2-3 kez/gün, P.O. Önce düşük doz başlanır (0.5 mg x 2-3 kez) sonra giderek artırılır.

16 Doksazosin ve Terazosin Selektif  1 blokaj Prazosine benzer etki Prazosinden daha uzun etki süresi Günde tek doz kullanım Selim prostat hiperplazisi tedavisinde de kullanım Doksazosin CARDURA DOKSURA DOXACOR KARDOZİN TENDURA Tümü: 2 mg ve 4 mg, 20 tablet Doz 2-4 mg/gün, P.O. Önce düşük doz başlanır sonra giderek artırılır. Terazosin HYTRİN 5 mg, 14 ve 30 tablet 2 mg, 10 BP tablet 5 mg, 11 BP tablet Doz 2-10 mg/gün, P.O. Önce düşük doz başlanır sonra giderek artırılır. Alfuzosin, selim prostat hiperplazisi tedavisinde kullanılan diğer bir selektif  1 blokördür

17 Antihipertansif İlaçlar Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri –Rezerpin –Guanetidin, guanedrel Santral Etkili Antihipertansifler –Klonidin –Metildopa –Rilmenidin, Moksonidin Kalsiyum Kanal Blokörleri Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Reseptör Blokörleri Direkt Etkili Vazodilatörler ve Potasyum Kanal Açıcı İlaçlar –Hidralazin –Minoksidil Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar –Sodyum nitroprusiat –Trimetafan –Diazoksid –Fenoldopam

18 Rezerpin Rauwolfia serpentina bitkisi ve Rubeceae türü ağaçlardan elde edilir. Günümüzde fazla kullanılmaz. Veziküler amin pompasını inhibe eder (geri dönüşümsüz). Sinir uçlarındaki vezikülleri boşaltır. SSS’deki dopaminerjik uçları da etkiler. Hafif ve orta derecedeki hipertansiyonlularda tiazidlerle kombine edilerek kullanılır.

19 DA NA Rezerpin veziküler pompayı inhibe ederek noradrenalin depolarını boşaltır R NA Rezerpin DA

20 Rezerpin Yan Etkiler ve Dozaj Ortostatik hipotansiyon Bradikardi Burun tıkanıklığı, yüzde ve boyunda kızarma Diyare Peptik ülser Depresyon Ejakulasyonun inhibisyonu Su ve tuz retansiyonu Konvülsiyon eşiğinde düşme REGROTON 0.25 mg, 20 tablet 50 mg klortalidon (diüretik) içerir ADELPHAN 0.1 mg, 30 tablet 10 mg dihidralizin içerir 0.1 mg, 30 Esidrex tablet 10 mg dihidralizin + 10 mg hidroklorotiazid içerir Doz 0,1-0.25 mg/gün veya gün aşırı, P.O.

21 Guanetidin ve Guanedrel Adrenerjik nöron blokörleridirler. Aşırı iyonize olduklarından SSS’ye geçemezler. Belirgin ve sık postüral hipotansiyona neden olurlar. Orta ve ağır derecedeki hipertansiyonlularda kullanılırlar.

22 guanetidin bretilyum rezerpin

23 Antihipertansif İlaçlar Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri –Rezerpin –Guanetidin, guanedrel Santral Etkili Antihipertansifler –Klonidin –Metildopa –Rilmenidin, Moksonidin Kalsiyum Kanal Blokörleri Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Reseptör Blokörleri Direkt Etkili Vazodilatörler ve Potasyum Kanal Açıcı İlaçlar –Hidralazin –Minoksidil Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar –Sodyum nitroprusiat –Trimetafan –Diazoksid –Fenoldopam

24 Klonidin İmidazolin türevidir. Yüksek konsantrasyonlarda damarlar üzerindeki  2 adrenerjik reseptörleri uyararak vazokonstriksiyon oluşturur. Düşük konsantrasyonlarda vazomotor merkezi etkileyerek kan basıncını düşürür. Sık yan etki oluşturması nedeniyle fazla kullanılan bir ilaç değildir.

25 Klonidin Etki Mekanizması Rostral ventrolateral medulla oblangata (RVLM)’daki postsinaptik  2 reseptörleri aktive ederek santral sempatik inhibisyon yapar. Vagusun dorsal motor çekirdeğini uyararak bradikardiye neden olur.

26 NA Klonidin RVLMO’daki postsinaptik  2 reseptörleri uyararak antihipertansif etki oluşturur. 22 NA Klonidin

27 Klonidin Yan Etkileri Sedatif etki (kullananların yaklaşık yarısında ortaya çıkar) Ağız kuruluğu, bradikardi ve konstipasyon (sık) Burun tıkanıklığı Ortostatik hipotansiyon (nadir) Jinekomasti Seksüel disfonksiyon Rebound hipertansiyon veya hipertansif kriz (birden kesilirse) Aşırı dozda alındığında hipertansiyon

28 Metildopa L-dopa’nın alfa metilli türevidir. Periferde ve beyinde noradrenerjik sinir uçlarında alfa-metilnoradrenalin’e dönüştürülür. Alfametilnoradrenalin  2 adrenerjik reseptörler üzerinde agonist etkinlik gösterir. Klonidin benzeri santral sempatolitik etki gösterir. Hafif ve orta hipertansiyonlularda bir diüretikle kombine edilerek kullanılır. Ağır hipertansiyonda etkisi yetersizdir; kullanılmaz. Gebelerde güvenilirliği nedeniyle kullanılır.

29 Metildopa Yan Etkileri Sedasyon Ortostatik hipotansiyon Yorgunluk Seksüel disfonksiyon Hepatit Pozitif Coombs testi (%10-20 vakada) Hematolojik yan etkiler lökopeni, trombositopeni, kemik iliği inhibisyonu İlaca bağlı ateş ALFAMET 250 mg, 30 tablet Doz 1,5 -2 g/gün, P.O. 2-3 kezde düşük dozla başlanır, yanıta göre kademeli olarak artırılır

30

31 Rilmenidin ve Moksonidin İmidazolin İ 1 reseptörlerinin agonistidirler. RVLM’daki noradrenerjik sinir uçlarındaki presinaptik yerleşimli İ 1 reseptörleri uyararak noradrenalin salıverilmesini sağlar; vazomotor merkezi etkileyerek kan basıncını düşürürler.  2 adrenerjik reseptörler üzerinde belirgin etkileri olmadığından klonidin gibi belirgin bir sedasyon ve ağız kuruluğu yapmazlar. Rilmenidin HYPERİUM 1 mg, 30 tablet Doz 1 mg/gün, P.O. Moksonidin CYNT 0,2, 0,3 ve 0,4 mg, 30 tablet PHYSİOTENS 0,2 ve 0,4 mg, 28 tablet Doz 200 mg/gün, P.O. başlangıç

32 NA 22 Rilmenidin Moksonidin İ1İ1 (+)

33 Antihipertansif İlaçlar Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri –Rezerpin –Guanetidin, guanedrel Santral Etkili Antihipertansifler –Klonidin –Metildopa –Rilmenidin, Moksonidin Kalsiyum Kanal Blokörleri Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Reseptör Blokörleri Direkt Etkili Vazodilatörler ve Potasyum Kanal Açıcı İlaçlar –Hidralazin –Minoksidil Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar –Sodyum nitroprusiat –Trimetafan –Diazoksid –Fenoldopam

34 Kalsiyum Kanal Blokörleri Dihidropiridin türevi olanlar antihipertansif olarak kullanılırlar. Damarları gevşetirler. Arteriyoller üzerinde daha belirgin etki oluştururlar. Hafif ve orta derecedeki hipertansiyonlularda tek başlarına kullanılabilirler.

35 Kalsiyum Kanalları Reseptörle çalıştırılan kalsiyum kanalları Voltaja-bağımlı kalsiyum kanalları –Düşük voltajla aktive edilenler (düşük eşikli) -80 mV, -70 mV değerlerinde aktive olurlar T-tipi kanallarblokör: amilorid, mibefradil –Yüksek voltajla aktive edilenler (yüksek eşikli) 0 mV’da aktive, -10 mV’da inaktive olurlar L-tipi kanallar: damar düz kaslarında ve kalpte bulunurlar N-tipi kanallar: presinaptik yerleşimli, mediyatör salıverilmesini düzenleyen kanallardır Q-tipi kanallar: SSS’deki nöronlarda bulunurlar R-tipi kanallar: SSS’deki nöronlarda bulunurlar P-tipi kanallar: SSS ve periferde bazı presinaptik uçlardan mediyatör salıverilmesini düzenleyen kanallardır

36 L-Tipi Kalsiyum Kanalları 5 alt birimden oluşur:      Kanal fonksiyonu yapan ve ilaçları bağlayan   alt birimdir.   Alt birim üzerinde bulunan bağlanma yerleri: Dihidropiridin bağlanma yeri Fenilalkilamin bağlanma yeri Benzotiazepin bağlanma yeri

37

38 Kasılma Ca 2+ Kalmodulin Ca 2+ -kalmodulin kompleksi M-LCK M-LCK* M-LC M-LC-PO 4 M-LC Aktin Gevşeme Endotel Düz kas Ca 2+

39 Kalsiyum Kanal Blokörleri Sınıflandırma Dihidropiridinler Amlodipin Barnidipin Benidipin Felodipin İsradipin Lasidipin Lerkanidipin Nifedipin Nikardipin Nilvadipin Nimodipin Nitrendipin Nizoldipin Fenilalkilaminler Verapamil Gallopamil Benzotiazepinler Diltiazem

40 Kalsiyum Kanal Blokörleri Etkiler Vazodilatasyon (arteriyoller venüllerden daha duyarlı) –Arteriyoler dilatasyon (postşarj ↓↓) –Venöz dilatasyon (preşarj ↓) Koroner vazodilatasyon Negatif inotrop etki (oksijen tüketiminin azalması) Bradikardi (dihidropiridinlerde taşikardi) A-V iletimin yavaşlaması (- dromotrop etki) (verapamil ve diltiazem için)

41 EtkiDihidropiridinlerFenilalkilaminlerBenzotiazepinler Antianjinal+++ Vazodilatör++++++ Antiaritmik  +++++ Klinik Kullanılış

42 Kalsiyum Kanal Blokörleri Farmakokinetik İlaçVSOral F (%)t 1/2 (h)PPB (%) Günlük Oral Doz (antihipertansif olarak) Amlodipin++65-9030-50>905-10 mg x 1 Felodipin5.415-2011-16>905-10 mg x 1 İsradipin7.415-258>952.5-5 mg x 1-2 Nikardipin17.0352-4>9520-40 mg x 3 Nifedipin3.145-704~9020 mg x 1 veya 10 mg x 2 Nisoldipin++<106-129910-40 mg x 1 Nitrendipin14.410-305-129820 mg x 1 veya 10 mg x 2 Lasidipin++1013-19>952-6 mg x 1 Diltiazem0.340-653-470-8060-180 mg x 2 VS: vazoselektiflik (IC 50 damar/IC 50 kardiyak kalsiyum kanal blokajı); ++ belirgin vazoselektiflik; PPB: Plazma Proteinlerine Bağlanma Genellikle karaciğerde yüksek oranda metabolize edilirler. Biyotransformasyon kalıbı üyeler arasında değişkenlik gösterir.

43 Spesiyaliteler Amlodipin AMLODİS AMLOKARD AMLOVAS BİOCARD CADUET DİLOPİN MONOVAS NİPİDOL NORLOPİN NORMOPRES NORVADİN NORVASC VASOCARD VAZKOR 5 ve 10 mg, 20 tablet İsradipin DYNACİRC SRO 5 mg, 30 kapsül Lasidipin LACİPİL 4 mg, 28 tablet Nifedipin ADALAT CRONO 30 ve 60 mg, 20 tablet (kontrollü salıveren) KARDİLAT 10 mg, 30 tablet 20 mg, 10 ve 30 kapsül (mikropelet kapsül) NİDİCARD 10 mg, 30 kapsül NİDİLAT 10 mg, 30 kapsül Lerkanidipin LERCADİP 10 mg, 20 tablet Nilvadipin NİLVADİS 8 ve 16 mg, 28 tablet Nitrendipin BAYPRESS 10 mg, 30 tablet 20 mg, 20 tablet Felodipin PLENDİL 2.5, 5 ve 10 mg, 20 tablet Nimodipin NİMOTOP 30 mg, 30 tablet 10 mg/50 ml, 50 ml solüsyon

44 Spesiyaliteler Diltiazem ALTİZEM-SR 60 mg, 30 kapsül 120 mg, 120 kapsül DİLTİCARD 30 ve 60 mg, 50, 90, 500 ve 1000 tablet DİLTİZEM 25 mg, 1 ampül 30 ve 60 mg, 48 tablet 90 ve 120 mg, 48 tablet 240 mg, 16 SR tablet Barnidipin LİBRADİN 10 ve mg, 30 kapsül Benidipin CONİEL 4 mg, 20 tablet Nikardipin LOXEN 20 mg, 30 tablet

45 Kalsiyum Kanal Blokörleri Yan Etkiler Başağrısı Yüzde ve boyunda kızarma Ayak bileklerinde ödem Refleks taşikardi (dihidropiridinler) bradikardi ve A-V blok (verapamil ve diltiazem) Ortostatik hipotansiyon (seyrek)

46 Antihipertansif İlaçlar Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri –Rezerpin –Guanetidin, guanedrel Santral Etkili Antihipertansifler –Klonidin –Metildopa –Rilmenidin, Moksonidin Kalsiyum Kanal Blokörleri Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Reseptör Blokörleri Direkt Etkili Vazodilatörler ve Potasyum Kanal Açıcı İlaçlar –Hidralazin –Minoksidil Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar –Sodyum nitroprusiat –Trimetafan –Diazoksid –Fenoldopam

47 Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ADEİ) Renin-Anjiotensin-Aldosteron sisteminde Anjiotensin II (A-II) oluşumunu engellerler. Arteriyoller ve venüllerde dilatasyon yaparlar. TPD’yi azaltırlar. Birçoğu ön ilaç şeklindedir. Vücutta aktif türevlerine dönüşürler.

48 Anjiotensinojen Anjiotensin I Anjiotensin II AT 1 Reseptör Vazokonstriksiyon (TA↑) Aldosteron salg. ↑ Renin salg.↓ Miyokard ve damar düz kas hipertrofisi Vazopresin salg. ↑ Sempatik aktivasyon Endotelin sentez ve salg. ↑ AT 2 Reseptör Antimitojenik etki (miyokard ve damar düz kası) Hücre farklılaşması ve apoptozis Doku onarımı Fetusta böbrek ve idrar yolu gelişmesi Bradikinin yıkım ürünleri Renin Anjiotensin dönüştürücü enzim

49 Renin Salgılanmasını Artıran Faktörler Renal sempatik sinirlerdeki sempatik aktivite Dolaşımdaki katekolaminler Prostaglandinler Renin Salgılanmasını Azaltan Faktörler Macula densa’da artmış Na + Cl - reabsorbsiyonu Artmış aferent arteriyol basıncı Anjiotensin II Vazopresin

50

51

52

53

54 Etkinlik Hastada kan basıncının sürdürülmesi RAA sistemine ne kadar bağımlı ise, tedavinin başlangıcında yaptıkları kan basıncı düşmesi o derecede fazla olur. Yani hastalığın başlangıcında plazma renin etkinliği fazla ise, hipotansif etki o kadar belirgindir. Ancak, uzun süreli verilişlerde bu geçerli değildir. Bütün hipertansiyon şekillerinde etkilidirler. Yüksek reninli esansiyel hipertansiyonda ve renovasküler hipertansiyonda kan basıncı düşmesi daha belirgindir. Başlangıçta yeterli yanıt vermeyen hastalarda düşük sodyum diyeti ya da diüretik eklenmesi ile etkinlikleri artar.

55 Üstünlükleri ADEİ, diüretikler, beta blokörler ve diğer sempatolitiklere göre yan etkilerinin daha az olması nedeniyle üstündür. Ancak hafif ve orta hipertansiyonda klinik etkinlikleri (efikasite) daha fazla değildir. Kalp debisini düşürmezler. Kalp hızında belirgin bir değişme yapmazlar. Glomerüler filtrasyon hızını azaltmazlar. Ortostatik hipotansiyon yapmazlar.

56 Diüretiklerle Kombinasyon Monoterapi ile yeterli sonuç alınamayan hastalarda ADEİ diüretiklerle kombine edilebilir. Tiazidler veya kıvrım diüretikleri ile kombinasyon yapılabilir; potasyum tutucu diüretiklerden sakınılmalıdır (hiperkalemi riski) Diüretik almakta olan hastalarda kan basıncı anjiotensine fazla bağımlı hale geldiğinden, ADEİ eklenmesi kan basıncında belirgin bir düşmeye neden olabilir. –Diüretik ilaca 3 gün önceden ara verilir –Ya da ADEİ ½ doz veya ¼ dozda başlanır, doz giderek artırılır

57 ADEİ Dozlar ve Spesiyaliteler İlaçGünlük Oral DozSpesiyaliteler Kaptopril25 mg x 2APO-CAPTO, KAPRİL, KAPTORİL Benazepril10-20 mg x 1CİBACEN, CİBADREX Silazapril1-5 mg x 1İNHİBACE Enalapril10-40 mg x 1ENALAP, ENAPRİL, KONVERİL, RENİTEC, VASOLAPRİL Fosinopril10-40 mg x 1MONOPRİL Lisinopril10-20 mg x 1ACERİLİN, RİLACE, SİNOPRYL, ZESTRİL, SİNORETİC, ZESTORETİC Perindopril2-8 mg x 1COVERSYL, PRETERAX Kinapril10-40 mg x 1ACUİTEL, ACCUZİDE Ramipril1.25-10 mg x 1BLOKACE, DELİX, DELİX PROTECT Trandolapril1-4 mg x 1GOPTEN, TARKA Moeksipril7.5-30 mg x 1UNİVASC Zofenopril15-30 mg x 1ZOPROTEC

58 ADEİ Ortak Yan Etkileri Hipotansiyon Hiperkalemi Kuru öksürük Anjioödem, anafilaktik reaksiyonlar Ağızda metalik tat, alerjik raşlar, ilaç ateşi Teratojenite Proteinüri ve nötropeni (kaptopril; böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek dozlarda) Akut böbrek yetmezliği Riskin yüksek olduğu hastalar –Bilateral renal arter stenozu –Hipertansif nefroskleroz –Konjestif kalp yetmezliği –Polikistik böbrek hastalığı –Kronik böbrek yetmezliği

59 ADEİ Endikasyonlar Hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliği Diyabetik nefropati ve ona bağlı proteinüri Akut miyokard infarktüsü (hipotansiyon olmayan hastalarda ilk 24 saat içinde başlanıp 5-6 hafta sürdürülürse) –Mortalite, –Sol ventrikül disfonksiyonu, –Konjestif kalp yetmezliği gelişme risklerini azaltır.

60 Antihipertansif İlaçlar Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri –Rezerpin –Guanetidin, guanedrel Santral Etkili Antihipertansifler –Klonidin –Metildopa –Rilmenidin, Moksonidin Kalsiyum Kanal Blokörleri Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Reseptör Blokörleri Direkt Etkili Vazodilatörler ve Potasyum Kanal Açıcı İlaçlar –Hidralazin –Minoksidil Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar –Sodyum nitroprusiat –Trimetafan –Diazoksid –Fenoldopam

61 Anjiotensin Reseptör Blokörleri AT 1 reseptörleri selektif olarak antagonize ederler. Hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğinde ADEİ kadar etkilidirler. Yeni ilaçlar olduklarından, uzun süreli kullanımlarının morbidite ve mortalite üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Yan etkileri ADEİ’lere göre daha azdır. Öksürük ve anjioödem gibi yan etkiler çok daha seyrek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu etkiler, bradikinin yıkımının azalmasına bağlı olup ADE inhibitörlerine özgü yan etkilerdir.

62 Anjiotensinojen Anjiotensin I Anjiotensin II AT 1 Reseptör Vazokonstriksiyon (TA↑) Aldosteron salg. ↑ Renin salg.↓ Miyokard ve damar düz kas hipertrofisi Vazopresin salg. ↑ Sempatik aktivasyon Endotelin sentez ve salg. ↑ AT 2 Reseptör Antimitojenik etki (miyokard ve damar düz kası) Hücre farklılaşması ve apoptozis Doku onarımı Fötüsta böbrek ve idrar yolu gelişmesi Bradikinin yıkım ürünleri Renin Anjiotensin dönüştürücü enzim

63 Anjiotensin Reseptör Blokörleri Etkiler Renin-anjiotensin sistemini bloke ettiklerinden kan basıncı sodyuma fazla bağımlı hale gelir. Diüretiklerle kombine edildiklerinde etkinlikleri artar. Diüretik almakta olan hastalara verildiklerinde başlangıçta aşırı kan basıncı düşmesine neden olmazlar (etkileri geç başladığı için). Tümü uzun etki sürelidir, günde tek doz kullanılırlar. ADEİ ile olduğu gibi, renal arter stenozlu hastalarda (özellikle iki taraflı) akut böbrek yetmezliği yaparlar; kontrendikedirler.

64 AT 1 Reseptör Blokörleri Dozlar ve Spesiyaliteler İlaç Günlük Oral Tek Doz Spesiyaliteler Losartan50-100 mgCOZAAR, EKLİPS, LOXİBİN, SARVAS, HYZAAR*, EKLİPS PLUS*, LOSAPRES PLUS*, SARVASTAN* İrbesartan150-300 mgKARVEA, KARVEZİDE* Telmisartan40-80 mgMİCARDİS, PRİTOR, MİCARDİS PLUS*, PRİTOR PLUS* Valsartan80-320 mgDİOVAN, CO-DİOVAN* Kandesartan4-16 mgATACAND, AYRA, ATACAND PLUS* Eprosartan400-800 mgTEVETEN Olmesartan10-20 mgHİPERSAR, OLMETEC * Diüretikle kombine

65 Anjiotensin Reseptör Blokörleri Yan Etkiler Döküntü, kaşınma Nöropsikiyatrik bozukluklar Hiperglisemi Hipotansiyon Akut böbrek yetmezliği Hiperkalemi Anjioödem

66 Antihipertansif İlaçlar Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri –Rezerpin –Guanetidin, guanedrel Santral Etkili Antihipertansifler –Klonidin –Metildopa –Rilmenidin, Moksonidin Kalsiyum Kanal Blokörleri Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Reseptör Blokörleri Direkt Etkili Vazodilatörler ve Potasyum Kanal Açıcı İlaçlar –Hidralazin –Minoksidil Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar –Sodyum nitroprusiat –Trimetafan –Diazoksid –Fenoldopam

67 Hidralazin Arteriyolleri genişletir, venülleri fazla etkilemez; yaptığı hipotansiyon ortostatik nitelikte değildir. Damar düz kaslarını tam olarak bilinmeyen direkt bir mekanizma ile gevşetir. Damar dışı düz kasları gevşetmez. Refleks kardiyak stimülasyonla taşikardi yapar. Venöz dönüşü azaltmadığı için debi ve kalbin iş yükü artar. Böbrekten renin salgılanmasını da uyararak su-tuz retansiyonuna neden olur. Son iki mekanizmanın katkısıyla antihipertansif etkinliği giderek azalır.

68 Hidralazinin Etkinliğini Artıran Kombinasyonlar + Beta blokör: Refleks kardiyak stimülasyon ↓ + Diüretik: Su-tuz tutulması ↓ Metabolizması Genetik Polimorfizm Gösterir oTürkiye’de yavaş asetilleyicilerin oranı %60’tır. oYalın toksik etkiler yavaş asetilleyicilerde daha sık görülür. Yan Etkiler oBulantı-kusma, başağrısı, iştahsızlık, diyare, taşikardi oS-T depresyonu oBurun tıkanıklığı, uyuşukluk, ruhsal depresyon oPolinörit (piridoksin ile tedavi edilir) oİlaç ateşi oÜrtiker oAgranülositoz oİlaca bağlı lupus

69 Minoksidil Damar düz kas hücre membranındaki potasyum kanallarını açar; hiperpolarizasyon oluşturur. Arteriyoller üzerindeki etkisi belirgindir; venüller üzerinde belirgin bir etki yapmaz. Minoksidil sülfat adlı aktif metabolitine dönüşerek etkinlik kazanır; ana bileşik etkisizdir. Ağır refrakter hipertansiyonda tedaviye eklenir. Oral yoldan kullanılır. Refleks sempatik stimülasyon ve su-sodyum retansiyonuna neden olduğundan bir beta- blokör ve kıvrım diüretiği ile kombine kullanılır. Yan etkileri: Taşikardi Anjina Ödem Başağrısı Terleme Hipertrikoz

70 Antihipertansif İlaçlar Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri –Rezerpin –Guanetidin, guanedrel Santral Etkili Antihipertansifler –Klonidin –Metildopa –Rilmenidin, Moksonidin Kalsiyum Kanal Blokörleri Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Reseptör Blokörleri Direkt Etkili Vazodilatörler ve Potasyum Kanal Açıcı İlaçlar –Hidralazin –Minoksidil Sadece Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar –Sodyum nitroprusiat –Trimetafan –Diazoksid –Fenoldopam

71 Hipertansif Kriz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Sodyum nitroprusiat Trimetafan Diazoksid Fenoldopam Kaptopril Nifedipin Klonidin Labetalol

72 Sodyum Nitroprusiat Kimyasal yapısı disodyum nitroferrisiyanür’dür. Hem arteriyolleri hem venülleri gevşetir. Etki mekanizması: –Molekülden NO salıverilmesi (solubl guanilat siklaz aktivasyonu) –Potasyum kanallarının açılması (hiperpolarizasyon) –Hücre içine kalsiyum girişinin inhibisyonu Sadece intravenöz yoldan uygulanır. İnfüzyon şişesi ışık geçirmeyecek şekilde sarılmalıdır. Vücutta hızlı bir şekilde siyanüre yıkılır. 10  g/kg/dak’dan daha hızlı verilirse siyanür zehirlenmesi riski vardır. Tiyosiyanat tiroid bezine iyot uptake’ini bozduğu için nadiren hipotiroidizm (gecikmiş yan etki olarak) yapabilir. NİPRUSS 60 mg, 5 ampul Doz 0.5 μg/kg/dak dozla başlanır yanıta göre artırılır.

73 Arjinin Kasılma Sodyum nitroprusiyat NO İnaktif Guanilil siklaz Aktif Guanilil siklaz GTPsGMP M-LC M-LC-PO 4 M-LC M-LCK Aktin Gevşeme Endotel Düz kas NOS

74 Diazoksid Kimyasal yapısı tiazid diüretiklere benzer; ancak diüretik etkinliği yoktur. Damar düz kaslarının hücre membanında bulunan potasyum kanallarını açarak hiperpolarizasyon oluşturur. Arteriyolleri gevşetir. Yan Etkileri –Hipotansiyon –Taşikardi –Anjina –Hiperglisemi (insulin salgılanmasını ↓) –Su-tuz retansiyonu

75 Trimetafan Gangliyon blokörüdür. Tüm gangliyonlarda (sempatik, parasempatik) blokaj oluşturur. ETKİLER GözSiklopleji Orta dereceli midriyazis KVSBelirgin hipotansiyon (ortostatik) Orta dereceli taşikardi GİSKonstipasyon GÜSEreksiyon ve ejakulasyonun inh. Üriner retansiyon

76 Fenoldopam Hipertansif kriz ve postoperatif hipertansiyon tedavisinde kullanılan yeni bir antihipertansif ajandır. Dopamin D 1 reseptörlerini uyararak arteriyoler dilatasyon ve natriürezis yapar. Sürekli İV infüzyonla uygulanır. Başlangıç dozu 0,1  g/kg/dak. Doz her 15-20 dakikada artırılarak titre edilir. (Maksimum doz 1,6  g/kg/dak. ) Yan etkileri: refleks taşikardi başağrısı flushing intraoküler basınç artışı

77 Hipertansiyon Tedavisinde Öğrenmeniz Gerekli Noktalar Hipertansiyon tedavi edilmeli mi? Tedavinin hastaya yararı nedir? Hangi hastalar tedavi edilmeli? Hipertansiyon tedavisi sadece ilaçlarla mı yapılır, yoksa non-farmakolojik yaklaşım da söz konusu mudur? Antihipertansif ilaçlar arasından hangisi (veya hangileri) ilk sırada seçilmeli? Eşlik eden diğer hastalıklara veya durumlara göre kullanımı avantaj sağlayacak ilaçlar ve durumlar nelerdir (ikili yarar kavramı)? Tek ilaçla tedavi yeterli olmadığında hangi kombinasyonlar elverişli?

78 Öğütler Bilgilerinizi güncelleyin. Bu sene öğrendiğiniz hipertansiyon tedavi şeması, siz mezun olduğunuzda eskimiş, değişikliğe uğramış hatta geçerliliğini yitirmiş olabilir. Öyleyse sadece tedaviyi öğrenmek yeterli değil, bilgilerinizi nasıl güncelleyeceğinizi de öğrenmeniz ve bunu alışkanlık haline getirmeniz gereklidir. Yeni bilgilerin referans kitaplara girmesi zaman alabilir; elektronik ortamda bilgiler daha hızlı güncellenmektedir. –Uzmanlık derneklerinin web siteleri –Elektronik kitaplar –Veri tabanları (Pubmed, Cochrane Library) –UpToDate

79

80 Hipertansiyonun Evreleri KategoriDiyastolikSistolik Normal<85<130 Yüksek normal85-89130-139 Hipertansiyon hafif90-99140-159 orta100-109160-179 ağır≥110≥180

81 Risk Faktörleri Diyabet Hiperlipidemi Sigara Yaş (60 yaş ↑) Kadınlarda postmenapozal dönemde olma Ailede erken kardiyovasküler hastalık soygeçmişi (erkeklerde 55, kadınlarda 65 yaştan önce başlamış kardiyovasküler hastalık) Uç Organ Hasarı, Klinik Kardiyovasküler Hastalık (UOH/KKH) Kalp hastalıkları anjina pektoris geçirilmiş miyokard infarktüsü sol ventrikül hipertrofisi kalp yetmezliği İnme veya geçici iskemik atak Nefropati Retinopati Periferik arter hastalığı

82 Tedavi Türünün Seçilmesi Evre A Risk Grubu RF yok UOH/KKH yok B Risk Grubu En az 1 RF UOH/KKH yok C Risk Grubu UOH/KKH ve/veya diyabet var; diğer risk faktörleri var ya da yok Yüksek Normal Yaşam Biçimini Düzeltme İlaçla tedavi 1 Evre 1 (hafif) Yaşam Biçimini Düzeltme (12 aya kadar) Yaşam Biçimini Düzeltme (6 aya kadar) İlaçla tedavi Evre 2 ve 3 (orta-ağır)İlaçla tedavi 1 Sadece kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği veya diyabetli olanlarda

83 Yaşam Biçimini Değiştirme (Non-farmakolojik Tedavi) Şişman hastaların ideal kiloya düşürülmesi Diyet modifikasyonu Doymuş yağ asidi ve kolesterol alımının azaltılması Düşük sodyum diyeti Alkol tüketiminin kesilmesi veya azaltılması İzotonik egzersiz Sigara bırakma

84 İlaçla Tedavi (Basamaklı Tedavi) İlk basamak tedavi (monoterapi) –Diüretikler –Kalsiyum kanal blokörleri –  1 -blokörler –Beta blokörler –ADE inhibitörleri –Anjiotensin reseptör blokörleri İkinci basamak tedavi –İlk basamakta kullanılan ilaçlardan uygun ikisi birlikte kullanılır (biri diüretik olacak şekilde) –İlk basamakta düşük reninli olgularda tercih edilen ilaçlardan biri (diüretik dışında) kullanıldıysa, yüksek reninlide kullanılan ilaçlardan biri eklenir.

85 İlaçla Tedavi (Basamaklı Tedavi) Üçüncü basamak tedavi –İkinci basamaktaki kombinasyona hidralazin (refrakter olgularda onun yerine minoksidil) eklenir. –Ya da ikinci basamakta ADEİ veya kalsiyum kanal blokörü kullanılmadıysa bunlardan biri eklenir. Dördüncü basamak tedavi –Üçlü tedaviye adrenerjik nöron blokörleri (örn. guanetidin) eklenir.

86 İkili Yarar Kavramı Hipertansiyon tedavisinde her hastaya aynı tedavi şablonunu uygulamaktansa, hastaya özel, diğer hastalıklar da dikkate alınarak uygun antihipertansif seçimi önem kazanmıştır. Bir taşla iki kuş vurulmaya çalışılır.

87 Birlikte Bulunan HastalıklarTercih Edilecek İlaç Konjestif kalp yetmezliği Kronik böbrek yetmezliği Osteoporoz Diüretikler Angina pektoris Geçirilmiş miyokard infarktüsü Migren Hiperkinetik dolaşım durumu Senil tremor Beta-blokörler Yaşlı hasta Angina pektoris Migren Kalsiyum kanal blokörleri Konjestif kalp yetmezliği Diyabet Geçirilmiş miyokard infarktüsü Hiperlipidemi Genç hasta Ağır proteinüri (kr. böbrek yetm. ve diyabetik nefropati) ADE inhibitörleri

88 TUS Soruları Hangisi kalp debisi azaldığında ortaya çıkan durumlardan biri değildir? (Eylül 2002) a)Renin salgılanmasında artış b)Karotik sinüs ateşlemesinde artış c)Preload’da artış d)Afterload’da artış e)Sempatik deşarjda artış (Cevap B) Arteriyel vazodilatör bir ilaç aşağıdaki değişikliklerden hangisini oluşturur? (Nisan 2002) a)Kalp atım sayısında azalma b)Plazma renin aktivitesinde artma c)Kardiyak output’ta azalma d)Plazma hacminde azalma e)Renal kan akımında azalma (Cevap B) Hangisinin plazma yarılanma ömrü diğerlerinden daha kısadır? (Nisan 2002) a)Amiodaron b)Sodyum nitroprussid c)Guanetidin d)Dijitoksin e)Mepakin (Cevap B) Aşağıdakilerden hangisi peptid yapıda olmayan renin inhibitörüdür? (Eylül 2001) a) Enalkiren b) Remikiren c) Losartan d) Enalaprilat e) Kallikrein (Cevap ?) Propranolol aşağıdaki ilaçlardan hangisini renin salıcı etkisini antagonize eder? (Eylül 2001) a) Metildopa b) Klorodin c) Guanfasin d) Vazodilatör ilaçlar e) Fenilefrin (Cevap D) Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin belirgin yan etkisi ilk doz senkopudur? (Nisan 2000) ve (Nisan 1993) a) Kaptopril b) Rezerpin c) Loasrtan d) Klorotiazid e) Prazosin (Cevap E)

89 TUS Soruları Anjina pektorisi ve hipertansiyonu olan sinüs taşikardili hastada hangisini ilk sırada tercih edersiniz? (Eylül 2000) a)Propranolol b)Digoksin c)Teofilin d)Metildopa e)İzoproterenol (Cevap A) Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir tiazid diüretiktir? (Eylül 1999) a)Spironolakton b)Furosemid c)Asetazolamid d)İndapamid e)Etakrinik asit (Cevap D) Aşağıdakilerden ilaçlardan hangisi hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir diüretiktir? (Nisan 1988) a)İndapamid b)Oksimetazolin c)Siproheptadin d)Metoksamin e)Papaverin (Cevap A) Hangi diüretiğin direkt vazodilatör etkisi vardır? (Eylül 1993) a) Mannitol b) Etakrinik asit c) İndapamid d) Spironolakton e) Triamteren (Cevap C) Mide kanaması yapabilen antihipertansif hangisidir? (Eylül 1987) a) Metildopa b) Rezerpin c) Hidralazin d) Diazoksid e) Nifedipin (Cevap B) Selektif alfa1 blokajı yaparak antihipertansif etki gösteren hangisidir? (Eylül 1988) ve (Nisan 1991) a) Metoprolol b) Propranolol c) Tolazolin d) Prazosin e) Fenoksibenzamin (Cevap D)

90 TUS Soruları Alfa2 reseptörleri etkilemeyen antihipertansif hangisidir? (Nisan 1994) a)Klonidin b)Guanetidin c)Metildopa d)Guanfasin e)Prazosin (Cevap E ?) Aşağıdakilerden hangisi yalancı transmiter etkilidir? (Nisan 1991) a)DOPA b)Metildopa c)Serotonin d)Glisin e)GABA (Cevap B) Santral alfa-2 reseptörleri etkileyerek antihipertansif etki oluşturan hangisidir? (Eylül 1992) a)Rezerpin b)Guanfasin c)Guanetidin d)Propranolol e)Prazosin (Cevap B) Aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi bir alfa-2 agonisttir? (Nisan 1996) a) Guanfasin b) Guanetidin c) Kaptopril d) Hidralazin e) Trimetafan kamsilat (Cevap A) Aşağıdakilerden hangisi lupus benzeri sendroma neden olur? (Nisan 1989) a) Penisilin b) Oral kontraseptifler c) Oral antikoagülanlar d) Hidralazin e) Tetrasiklin (Cevap D) Aşağıdakilerden hangisi renin salıverilmesini azaltır? A) AT1 reseptör antagonistleri B) ACE inhibitörleri C) Fosfodiesteraz inhibitörleri D) Beta-adrenerjik reseptör blokörleri E) PGI2 (Cevap D) 2004 Eylül

91 Aşağıdaki ilaçlardan hangisi renin salgısını artırır? a. Losartan b. Propranolol c. Aspirin d. Metildopa e. Klonidin (Cevap A) 2003 Nisan Aşağıdakilerden hangisi bir ön ilaçtır? A) Metildopa B) Rezerpin C) Esmolol D) Klonidin E) Propranolol (Cevap A) 2004 Nisan Angiotensin II ile ilgili aşağıdaki ifadelerle ilgili hangisi yanlıştır? A) Angiotensin II, AT1 reseptörlerini uyararak adrenal medulladan aldosteron salıverilmesine neden olur B) Enalapril, angiotensin II oluşumunu azaltır C) Losartan AT1 reseptörlerini bloke ederek angiotensin II nin etkilerini azaltır D) Angiotensin II AT1 reseptörlerini uyararak Gproteinleri aracılığıyla fosfolipaz C-b yı aktive eder E) Angiotensin II A1 reseptörlerini uyararak hücre içi kalsiyumunu arttırır (Cevap A) 2004 Nisan Aşağıdaki ilaçlardan hangisi vasküler düz kas hücrelerinde potasyum kanallarını açarak antihipertansif etki gösterir? A) Losartan B) Propranolol C) Minoksidil D) Labetolol E) Verapamil (Cevap C) 2004 Eylül

92

93 Vascular angiotensin-II receptors

94

95

96

97

98

99

100


"Antihipertansif İlaçlar. Diüretikler Adrenerjik Reseptör Blokörleri –Beta blokörler –Alfa blokörler Prazosin Doksazosin vb Adrenerjik Nöron Blokörleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları