Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU 2008-2009 AKADEMİK YILI ÇALIŞMALARI Kurul adına Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU 2008-2009 AKADEMİK YILI ÇALIŞMALARI Kurul adına Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke."— Sunum transkripti:

1 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU 2008-2009 AKADEMİK YILI ÇALIŞMALARI Kurul adına Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke

2 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkoordinatör: Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke Hazırlık sınıfı Koordinatörü:Okt. Ramazan Hakan Dönem I Koordinatörü:Doç. Dr. Ilgaz Akdoğan Dönem I Koordinatör Yrd:Doç. Dr. Hülya Aybek Dönem II Koordinatörü:Doç. Dr. Gülçin Abban Dönem II Koordinatör Yrd:Doç. Dr. Melek Bor Küçükatay Dönem III Koordinatörü:Doç Dr. Çağrı Ergin Dönem III Koordinatör Yrd:Doç. Dr. Günfer Turgut Dönem IV Koordinatörü:Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Dönem IV Koordinatör Yrd:Yrd. Doç. Dr. Özer Öztekin Dönem V Koordinatörü:Doç Dr. Hakan Erbay Dönem V Koordinatör Yrd:Doç. Dr. Semin Fenkçi Dönem VI Koordinatörü:Doç. Dr. Dolunay Gürses Dönem VI Koordinatör Yrd:Doç. Dr. Osman Özdel

3 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Ölçme Değerlendirme Komitesi Eğiticilerin Eğitimi Komitesi Özel Çalışma Modülü Komitesi Alan Çalışmaları Komitesi Senaryo Komitesi Kliniğe Giriş ve Mesleksel Beceriler Komitesi Laboratuar Uygulamaları Komitesi İletişim Becerileri Akademik ve Sosyal Aktiviteler Komitesi Af ve İntibak Komisyonu Müfredat Komisyonu Dönem Kurulları Blok Kurulları Modül Kurulları Task Kurulları Blok sorumluları Modül sorumluları Task Sorumluları PDÖ yönlendiricileri Tüm Öğretim Üyelerine

4 Fakülte sekreteri: Muammer Erdoğan Dekanlık Özel Kalem: Sevinç Baki, Gülçin Türkmen Dekanlık mali işler: Ayfer Akay Dönem IV, V, VI, Hazırlık sınıfı görevlisi, MÖEÖKK raportörü: İsmail Oytun Dönem I ve ÖÇM görevlisi: Filiz Gencer Dönem II görevlisi:Gülten Yılmaz Dönem III görevlisi:Aysel Özkan ÖDK görevlisi: Mustafa Akyıldız Eğitim Araç gereçleri: Ömür Akbudak Laboratuar uygulamaları: Hüseyin Oğuz Kliniğe giriş ve mesleksel beceriler: Cemile Akşit İdari Kadro

5 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Yıllık toplantı sayısı: 31* Alınan karar sayısı: 215 *Alt çalışma gruplarının toplantıları bu sayıya dahil değildir.

6 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Gündem Rutin işleyiş..(planlama, akış süreci……) MÖEÖKK’na bağlı diğer eğitim kurullarının raporlarının değerlendirilmesi (Bölüm, blok, modül, ÖDK, Senaryo ÖÇM…) Dekanlık aracılığı ile iletilen Anabilim Dalı Kurulları ve Bölüm Kurullarından gelen öneriler Öğrenci geri bildirimlerinin değerlendirilmesi; Öğrenci temsilcilerinin dinlenmesi Dekanlıktan gelen öneriler Projeler Alt Çalışma Gruplarının çalışmalarının değerlendirilmesi Rapor

7 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI 2007-2008 EĞİTİM-ĞRETİM YILI DÖNEMLERTOPLAM Hazırlık42 Dönem I79 Dönem II49 Dönem III56 Dönem IV4242 Dönem V41 Dönem VI 4949 GENEL TOPLAM355

8 Öğrenci Sayımızdaki Artış

9

10 TUS SONUÇLARI Nisan 2008 TUS sınavında puan ortalamaları göz önüne alındığında Klinik Tıp Bilimlerinde 9. Temel Tıp Bilimlerinde 10. sıradayız.

11

12 Beyaz Önlük Giyme Töreni 19.09.2008

13 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Yönetmelik Yönerge Çalışma Kılavuzu ve ekleri tamamlandı

14 Yönetmelik Yönerge Alt Çalışma Grubu Dr. Akıle Büke Dr. Melek Küçükatay Dr. Kenan Topal Dr. Özer Öztekin

15

16

17

18 Öz değerlendirme raporu Alt Çalışma Grubu Dr. A. Büke Dr. G. Abban Dr. M. Küçükatay Dr. H. Erbay Dr. C. Tetik Dr. K.Topal

19 Af ve İntibak Af ve İntibak Yasasının “Pamukkale Üniversitesi 5806 sayılı Af Kanunu Uygulama Usul ve Esasları” çalışmasına katıldık Başvuran öğrencilerimizin intibaklarını gerçekleştirdik

20 TYUYÇ Bologna süreci ile ilgili olarak Türkiye Yüksek Öğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ) konusunda görüş bildirilmesi

21 KURSLAR “Surgeons as Teachers” kursu 5-7 Eylül 2008 Dr. Cihat Tetik ile New South Wales Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Phil Crow ve Dr. Peter Haris gerçekleştirmişlerdir.

22 KURSLAR

23 Kurslar “Kavram Haritaları Kursu” Dr. I. Akdoğan tarafından 3 kez verilmiş, kavram haritaları uygulamaya başlanmıştır.

24 Kurslar “Eğitim Formasyonu Kursu” 6-10 Ekim 2008 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir

25 Kurslar “İletişim Becerileri Kursu” 8 Nisan 2009’da “İletişim Becerileri Komitesi” üyelerinden Dr. N. Oğuzhanoğlu Dr. F. Ateşçi Dr. F. Karadağ Dr. O. Özdel tarafından gerçekleştirilmiştir.

26 Kurslar “PDÖ Çalıştayı” 14 Nisan 2009 Eğiticilerin Eğitimi komitesi tarafından Dr. S. Demir Dr. F. Ateşçi Dr. F. Karadağ Dr. H. Aybek Dr. G. Kıter Dr. K. Topal

27 Seminerler “Tıp eğitiminde bir klinik sınav örneği. Mini Clinical Evaluation Excercise (Mini CEX)” Biri 26 Aralık 2008’de olmak üzere 2 kez Dr. Ş. Ergin tarafından gerçekleştirilmiştir. “New South Wales Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Programı ve Avustralya’da Tıp Eğitimi Doktora Programı” Dr. C. Tetik tarafından 16 Ocak 2009’da gerçekleştirilmiştir.

28 Panel “Tıp Eğitiminde Eğitim Sistemleri Paneli” “Pamukkale Üniversitesi Bilim Haftası” etkinlikleri içerisinde 24 Ekim 2008 tarihinde Dokuz Eylül Üniv Tıp Fakültesi Dr. B. Musal Ege Üniv Tıp Fakültesi Dr. İ. Durak Hacettepe Üniv Tıp Fakültesi Dr. M. Elçin Ankara Üniv Tıp Fakültesi Dr. T. Aktuğ Pamukkale Üniv Tıp Fakültesi Dr. A. Büke

29 Kongre Katılımları 2-4 Aralık 2008 de İzmir’de “Tıp Eğitimi Kış Okulu” ve “Hekimler, Tıp Eğitimi, Öğrenciler ve Eğiticiler: 2008 Türkiye’si Fotoğrafından Geleceğe Bakış Sempozyumu” 13 Mart Ankara “Problem Based Learning in Medical Education”

30 Yayın K. Topal, H. Aybek, C.O. Kara, A. Büke, Z. Aybek. PAÜ Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerine 2006-2007 Eğitim ve Öğretim Yılında Uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Madde ve Test Analizleri. Pam Tıp Derg 2008;1(3):120-126 PAMUKKALE TIP DERGİSİ, Cilt 1, Sayı 3 (2008) GİRİŞ BİLGİ KULLANICI Ara SON SAYI Arşİv GİRİŞBİLGİKULLANICIAraSON SAYIArşİv GİRİŞ > Cilt 1, Sayı 3 (2008) > TOPAL GİRİŞCilt 1, Sayı 3 (2008)TOPAL PAÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I ÖĞRENCİLERİNE 2006-2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANAN ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLARIN MADDE VE TEST ANALİZLERİ Kenan TOPAL, Hülya AYBEK, Cüneyt Orhan KARA, Akile BÜKE, Zafer AYBEK Özet AMAÇ: Çoktan Seçmeli Sınavlar bilişsel düzeydeki öğrenme hedeflerini değerlendirmek amacıyla sıkça kullanılır. 2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılında Dönem I öğrencilerine uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Madde ve Test Analizleri yapılmıştır. Sonuçların öğretim üyeleri ile paylaşılarak daha kaliteli test maddelerinin hazırlanması ve bir soru bankasının yapılandırılması amaçlanmıştır.YÖNTEM VE GEREÇLER: Bir yılda uygulanan toplam 23 Çoktan Seçmeli Sınav ve 1368 madde incelenmiştir. Maddelerin Zorluk ve Ayırıcılık İndeksleri Kelley tarafından önerilen sistemle hesaplanmıştır. Her bir testin Güçlük, Çarpıklık değerleri hesaplanmış ve Kuder-Richardson katsayısı bulunmuştur.BULGULAR: Zorluk İndeksi açısından önerilen ve kabul edilebilir sınırın içinde 700 adet madde (%51,1) bulunmuştur. Ayırıcılık İndeksine göre ise 699 madde çok iyi (%51,0) ve 284 madde iyi (%20,7) olarak saptanmıştır. Zorluk ve Ayırıcılık İndekslerine göre toplam 651 madde (%47,5) kaliteli olarak belirlenmiştir. Testlerin Güçlük değerinin ortalaması (0,644) 1’e yakın bulunmuştur. Çarpıklık değeri bütün testler için negatiftir. Geçerlilik ve güvenilirlik oranı (R/S) 19 test için 4-6 arasında, testlerin tamamında KR-21 indeksinin 0,5’in altında olduğu görülmüştür. SONUÇ: Testlerin bir bütün olarak analizi geçerlilik ve güvenilirliğin iyi olduğunu göstermiştir. Ancak KR-21 indeksinin düşük olması (<0,5) testlerin kendi içinde kararlı olmadığının bir göstergesidir. Sonuçlar ilgili öğretim üyeleri ile paylaşılarak daha kaliteli sınav sorularının hazırlanması ve yapılandırılacak bir soru bankası ile ilgili çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Tam Metin: PDFPDF

31 Bildiriler K. Topal, A. Büke, R. Baştürk, H. Aybek, C.O. Kara, Z. Aybek. PAÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Aktif Eğitim Yöntemleri ve Probleme Dayalı Öğrenim Sistemi ile İlgili Düşünceleri. Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 4-5 Haziran Denizli I. Akdoğan, A. Büke, C. O. Kara. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Eğitim Programında “Kavram Haritaları” Uygulamasının Başlatılması. Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 4-5 Haziran Denizli A.Gürpınar, H. Batı, C. Tetik. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stili ve Yaklaşımı. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stili ve Yaklaşımı. Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 4-5 Haziran Denizli B. Özdemir, K. Topal, Gürsoy, C.O.Kara. Anatomi Uygulama ve Teorik Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının, ÖSYM Giriş Puanları ile Karşılaştırılması. Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 4-5 Haziran Denizli O. Özdel, N. Oğuzhanoğlu, C.O.Kara, A. Büke ve ark. Tıp Eğitiminde Psikiyatrinin Yeri ve Öğrenci Bilimsel Araştırmaları’ Kongresinin Ardından. Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 4-5 Haziran Denizli

32 Öğrencilerin Kongre Katılımları 10-13 Ekim Turk MISC toplantısı 27-28 Mart 2009 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi 9-11 Mayıs Ankara Üniv Tıp Fakültesi II. Turk MISC Tıp Eğitimi Çalıştayı GATA 10.Ulusal Öğrenci Kongresi 24-26 Nisan Ankara GÜTBAT Hacettepe 17-19 Nisan 2009 HÜTBAT, Ankara

33 Öğrenci Kongresi Öğrenciler Psikiyatri Anabilim Dalı Akademik ve Sosyal Faaliyetler Komitesi MÖEÖKK

34 Onur Kurulu Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç (Pamukkale Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Zafer Aybek (Tip Fakültesi Dekani) Kongre Başkanı Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu Stj. Dr. Musa Yılanlı Kongre Üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara Prof. Dr. Akile Büke Doç. Dr. Osman Özdel Doç. Dr. Vural Küçükatay Doç Dr. Bülent Özdemir Stj. Dr. Deniz Armagan Deniz Stj. Dr. Ahmet Öz Stj. Dr. Cüneyt Tegin Ödül Jürisi Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara Prof. Dr. Akile Büke Doç. Dr. Filiz Karadağ Doç. Dr. Vural Küçükatay Stj. Dr. Cüneyt Tegin

35 KONGRE ÖĞRENCİ EKİBİ Kongre Başkanı: Musa YILANLI Kongre Genel Sekreteri: Deniz A. DENİZ PAÜDAK Başkanı: Cüneyt TEĞİN Mali İşler Sorumlusu: Ahmet ÖZ Yazı İşleri Sorumlusu: A.Kürşad SAKALLIOĞLU İnternet Sitesi: S. Üstün AYDIN Bilimsel Ekip: Başkan:Cüneyt TEĞİN Üyeler: Nuran KAVURGACI Seval KISAOĞLU Canan KARAN Ezgi SAYLAM Cemile ÖZCAN Nurgül ÇİĞDEM Tuğçe Cansu ÖZÇELİK Mustafa GÖKSEL Fatih DOĞANAY Sosyal Ekip: Başkan: Deniz A. DENİZ Üyeler: A.Kürşad SAKALLIOĞLU İlkay AYRANCI Şahin ATİKA. Asena BAYER Ufuk TAŞCI Alper DİVARCI Aysu AKTAŞ Ebru YILMAZ Serpil Erken H. İbrahim DEMİRCAN Havva GÜRBÜZ S. Nilay ÇÖLBE

36 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu TEGED PAÜ Tıp Fakültesi

37 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu Sempozyum Eşbaşkanları Prof.Dr.Oğuz DİCLEProf.Dr.NecdetARDIÇ Sempozyum GenelSekreteri Öğr.Gör.Dr.SerpilVELİPAŞAOĞLU Sempozyum Yerel Sekreteri Öğr.Gör.Dr. Kenan TOPAL Genel Düzenleme KuruluYerel Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Berna MUSALProf.Dr. C. Orhan KARA Prof.Dr. Figen DORAN Prof.Dr. Akile BÜKE Prof.Dr. Sabri KEMAHLIDoç.Dr. Cihat TETİK Prof.Dr. Gökhan ERPEK Doç.Dr. Hülya AYBEK Uzm.Dr. S. Ayhan ÇALIŞKAN Doç.Dr. Melek BOR KÜÇÜKATAY

38 Kurumsal Alt Yapı Projesi Alt Çalışma Grubu Dr. Akıle Büke Dr. Cihat Tetik Dr. Günfer Turgut Dr. Hakan Erbay Dr. Ilgaz Akdoğan Dr. Kenan Topal

39 PAÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ MAKİNE-TECHİZAT İSTEKLERİ S.N o Malzemenin CinsiMiktarı 1Takım Bilgisayar (Ekli Teknik Özelliklerde)12 Adet 2Projeksiyon Cihazı4 Adet 3Mikroskop17 Adet 4No-Frost Buzdolabı1 Adet 5Otomatik Mikropipet Seti6 Adet 6Vorteks1 Adet 7IV Enjeksiyon Maketi2 Adet 8Yetişkin Entübasyon Maketi1 Adet 9Doğumsal Kalça Çıkığı Maketi1 Adet 10Bebek CPR MAKETİ1 Adet 11Erkek ve Kadın Üretral Kateterizasyon Maketi2 Adet 12Yetişkin CPR Maketi1 Adet 13IV Enjeksiyon Maketi Yedek Deri Parçası15 Adet 14Yetişkin CPR MaketiSolunum Devresi ve Solunum Torbası10 Adet 15Çocuk CPR Maketi Solunum Torbası10 Adet 16Spinal Enjeksiyon Derisi Giriş Devresi ve Katmanların Parçası5 Adet

40 S. No Malzemenin CinsiMiktarı 1Kadın pelvisi (MS 8/1 female pelvis)1 2Baş ile birlikte kaslı yarım gövde ve değiştirilebilir erkek ve kadın genitaller (AS 6, muscular torso with head and interchangeable male and female genitalia) 1 3Baş ve Boyun (BS 3, Head and neck)1 4Simpatik sinir sistemi (BS 26/1, Sympathetic nervous system)1 5Burun boşluğu, larinks ile birlikte ağız ve boğaz (FS 5, Cavities of nose, mouthand throat with larynx) 1

41 S.N o Malzemenin CinsiMiktarı 1Steril eldiven (7.5 – 8 no )10 kutu 2Non steril eldiven (7.5 no )40 kutu 3Non steril eldiven ( 8 no )40 kutu 4Poşet eldiven10 kutu 5Pamuk2 top 6Gazlı bez3 top 7Rulo sargı bezi100 adet 8Flaster5 adet 9Kurutma kağıdı2 paket 10Lanset5 kutu 11Enjektör ( 5 ml )300 adet 12İnsülin enjektörü100 adet

42 13Formaldehit100 litre 14İmmersiyon yağı0.5 litre 15Plastik pastör pipeti1000 adet 16Foley çocuk sonda2 adet 17Serum seti15 adet 18Serum fizyolojik20 litre 19Heparin5 kutu 20PCR tüpü ( 0.5 ml ) (1000 adet )1 poşet 210,1. 10 ul mikropipet ucu1 poşet 22Cerrahi klasik makas seti3 set 23Düz pens20 adet 24Disposable mikrotom bıçağı5 kutu

43 25Eritrosit sayma pipeti hortumu ve ağızlığı 100 adet 26Gaita’da gizli kan kiti 200 testlik 27İdrarda gebelik testi kiti 200 testlik 28 Glukometre test stripleri(SureStep marka cihaz için) 100 adet 29LDH manuel ölçüm kiti 200 testlik 30Total protein manuel ölçüm kiti 200 testlik 31Albümin manuel ölçüm kiti 200 testlik 32AST manüel ölçüm kiti 200 testlik 33ALT manuel ölçüm kiti 200 testlik 34KCl ( 1 kg )(Riedel. dehaen kat.no:12636 ) 2 adet 35KH2PO4 ( 1 kg ) (Riedel. dehaen kat.no:04243) 2 adet 36NaCl ( 1 kg ) (Riedel. dehaen kat.no:13423) 3 adet 37Fenilefrin ( 5 gr ) (Sigma. aldrich kat.no:P6126 ) 2 adet 38NaNP ( 100 gr ) (Merck )2 adet 39Nifedipin ( 25 gr ) (Sigma. aldrich kat.no:N7634 ) 1 adet 40Lam (Lizinli)(50’lik)20 kutu

44 41Lamel (24x24 )2 kutu 42Thoma lamı20 adet 43Beher (1000 ml )5 adet 448 cm’lik elastik bandaj40 Adet 4510 cm’lik alçı sargı100 adet 46Entübasyon tübü (2 numara)5 Adet 47İpek sütür 3/0 atravmatik2 kutu 48sterigut 2/0 atravmatik2 kutu 49Smear fırçası3 adet 50Branül (18 numara)3 kutu

45 ÖncelikliGenel Toplam 1Anatomi Laboratuarı20,000.00 2Makine Techizat62,213.0073,187.00 3Tıbbi Sarf Malzeme8,500.00 4Kırtasiye malzemeleri 2,468.20 90,713.00104,155.20 PAÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ İSTEKLERİ

46 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Alt çalışma grupları Müfredat yazılımı MD PhD programı Seçmeli Dersler Tıpta İnsan Bilimleri Rehberlik Danışmanlık Projesi Raporları sunulmuştur.

47 Müfredat Yazılımı Alt Çalışma Grubu Dr. A. Büke Dr. H. Aybek Dr. M. Küçükatay Dr. K. Topal

48 MD PhD Programı Alt Çalışma Grubu Dr. A. Büke Dr. G. Aban Dr. H. Aybek Dr. S. Fenkçi Dr. G.Turgut

49 Tıpta İnsan Bilimleri/ Seçmeli Dersler Alt Çalışma Grubu Dr. A. Büke Dr. I. Akdoğan Dr. H. Erbay Dr. Ç. Ergin

50 Rehberlik Danışmanlık Projesi Alt Çalışma Grubu Dr. A. Büke Dr. O. Özdel Dr. M. Küçükatay Dr. K. Topal Dr. H. Alaçam Asım Çivitçi (Eğitim Fakültesi)

51 AKTS (ECTS) Diploma Eki http://katalog.pau. edu.tr

52

53

54 Anketler Öğrencilere yönelik 2007-2008: Eğitim memnuniyetinin yüksek olduğu Ulusal ÇEP beceri ve tutum hedeflerine ulaşıldığı 2008-2009 Mezun öğrencilerimize yönelik.. Öğretim üyelerine yönelik

55 Tanıtım Denizli Anadolu Lisesi- 23 Aralık misafirimiz Öğretim üyelerimiz eğitim sistemimizi farklı liselere (yedi lise) tanıtmışlardır. 16-25 Şubat 2009 “PAÜ Tanıtım Semineri” Web sayfası düzenleme çalışmaları sürmektedir

56 Diğer Devam etmekte olan PDÖ kursu (8-12 Haziran 2009) TDÖ çalıştayı Senaryoların yenilenmesi çalışmaları- kurs Artan öğrenci sayısını karşılama çalışmaları Erasmus ile 4 öğrencimiz Dönem VI Seçmeli Aile Hekimliği “The Graduate Certificate in Medical Education”

57 Diğer Pamukkale’de Öğrenci Merkezli Aktif Eğitimin 10.yılı Akreditasyon

58 TEŞEKKÜRLER


"MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU 2008-2009 AKADEMİK YILI ÇALIŞMALARI Kurul adına Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları