Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurul adına Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurul adına Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke"— Sunum transkripti:

1 Kurul adına Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke
MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU AKADEMİK YILI ÇALIŞMALARI Kurul adına Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke

2 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu
Başkoordinatör: Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke Hazırlık sınıfı Koordinatörü :Okt. Ramazan Hakan Dönem I Koordinatörü :Doç. Dr. Ilgaz Akdoğan Dönem I Koordinatör Yrd :Doç. Dr. Hülya Aybek Dönem II Koordinatörü :Doç. Dr. Gülçin Abban Dönem II Koordinatör Yrd :Doç. Dr. Melek Bor Küçükatay Dönem III Koordinatörü :Doç Dr. Çağrı Ergin Dönem III Koordinatör Yrd :Doç. Dr. Günfer Turgut Dönem IV Koordinatörü :Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Dönem IV Koordinatör Yrd :Yrd. Doç. Dr. Özer Öztekin Dönem V Koordinatörü :Doç Dr. Hakan Erbay Dönem V Koordinatör Yrd :Doç. Dr. Semin Fenkçi Dönem VI Koordinatörü :Doç. Dr. Dolunay Gürses Dönem VI Koordinatör Yrd :Doç. Dr. Osman Özdel

3 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu
Ölçme Değerlendirme Komitesi Eğiticilerin Eğitimi Komitesi Özel Çalışma Modülü Komitesi Alan Çalışmaları Komitesi Senaryo Komitesi Kliniğe Giriş ve Mesleksel Beceriler Komitesi Laboratuar Uygulamaları Komitesi İletişim Becerileri Akademik ve Sosyal Aktiviteler Komitesi Af ve İntibak Komisyonu Müfredat Komisyonu Dönem Kurulları Blok Kurulları Modül Kurulları Task Kurulları Blok sorumluları Modül sorumluları Task Sorumluları PDÖ yönlendiricileri Tüm Öğretim Üyelerine

4 İdari Kadro Fakülte sekreteri: Muammer Erdoğan
Dekanlık Özel Kalem: Sevinç Baki, Gülçin Türkmen Dekanlık mali işler: Ayfer Akay Dönem IV, V, VI , Hazırlık sınıfı görevlisi, MÖEÖKK raportörü: İsmail Oytun Dönem I ve ÖÇM görevlisi: Filiz Gencer Dönem II görevlisi:Gülten Yılmaz Dönem III görevlisi:Aysel Özkan ÖDK görevlisi: Mustafa Akyıldız Eğitim Araç gereçleri: Ömür Akbudak Laboratuar uygulamaları: Hüseyin Oğuz Kliniğe giriş ve mesleksel beceriler: Cemile Akşit

5 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
Yıllık toplantı sayısı: 31* Alınan karar sayısı: 215 *Alt çalışma gruplarının toplantıları bu sayıya dahil değildir.

6 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
Gündem Rutin işleyiş..(planlama, akış süreci……) MÖEÖKK’na bağlı diğer eğitim kurullarının raporlarının değerlendirilmesi (Bölüm, blok, modül, ÖDK, Senaryo ÖÇM…) Dekanlık aracılığı ile iletilen Anabilim Dalı Kurulları ve Bölüm Kurullarından gelen öneriler Öğrenci geri bildirimlerinin değerlendirilmesi; Öğrenci temsilcilerinin dinlenmesi Dekanlıktan gelen öneriler Projeler Alt Çalışma Gruplarının çalışmalarının değerlendirilmesi Rapor

7 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI
DÖNEMLER TOPLAM Hazırlık 42 Dönem I 79 Dönem II 49 Dönem III 56 Dönem IV Dönem V 41 Dönem VI GENEL TOPLAM 355 EĞİTİM-ĞRETİM YILI

8 Öğrenci Sayımızdaki Artış

9

10 TUS SONUÇLARI Nisan 2008 TUS sınavında puan ortalamaları göz önüne alındığında Klinik Tıp Bilimlerinde 9. Temel Tıp Bilimlerinde 10. sıradayız.

11

12 Beyaz Önlük Giyme Töreni 19.09.2008

13 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
Yönetmelik Yönerge Çalışma Kılavuzu ve ekleri tamamlandı

14 Yönetmelik Yönerge Alt Çalışma Grubu
Dr. Akıle Büke Dr. Melek Küçükatay Dr. Kenan Topal Dr. Özer Öztekin

15

16

17

18 Öz değerlendirme raporu
Alt Çalışma Grubu Dr. A. Büke Dr. G. Abban Dr. M. Küçükatay Dr. H. Erbay Dr. C. Tetik Dr. K.Topal

19 Af ve İntibak Af ve İntibak Yasasının
“Pamukkale Üniversitesi 5806 sayılı Af Kanunu Uygulama Usul ve Esasları” çalışmasına katıldık Başvuran öğrencilerimizin intibaklarını gerçekleştirdik

20 TYUYÇ Bologna süreci ile ilgili olarak Türkiye Yüksek Öğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ) konusunda görüş bildirilmesi

21 KURSLAR “Surgeons as Teachers” kursu 5-7 Eylül 2008
Dr. Cihat Tetik ile New South Wales Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Phil Crow ve Dr. Peter Haris gerçekleştirmişlerdir.

22 KURSLAR

23 Kurslar “Kavram Haritaları Kursu”
Dr. I. Akdoğan tarafından 3 kez verilmiş, kavram haritaları uygulamaya başlanmıştır.

24 Kurslar “Eğitim Formasyonu Kursu” 6-10 Ekim 2008 tarihleri arasında
Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir

25 Kurslar “İletişim Becerileri Kursu” 8 Nisan 2009’da
“İletişim Becerileri Komitesi” üyelerinden Dr. N. Oğuzhanoğlu Dr. F. Ateşçi Dr. F. Karadağ Dr. O. Özdel tarafından gerçekleştirilmiştir.

26 Kurslar “PDÖ Çalıştayı” 14 Nisan 2009
Eğiticilerin Eğitimi komitesi tarafından Dr. S. Demir Dr. F. Ateşçi Dr. F. Karadağ Dr. H. Aybek Dr. G. Kıter Dr. K. Topal

27 Seminerler “Tıp eğitiminde bir klinik sınav örneği. Mini Clinical Evaluation Excercise (Mini CEX)” Biri 26 Aralık 2008’de olmak üzere 2 kez Dr. Ş. Ergin tarafından gerçekleştirilmiştir. “New South Wales Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Programı ve Avustralya’da Tıp Eğitimi Doktora Programı” Dr. C. Tetik tarafından 16 Ocak 2009’da gerçekleştirilmiştir.

28 Panel “Tıp Eğitiminde Eğitim Sistemleri Paneli”
“Pamukkale Üniversitesi Bilim Haftası” etkinlikleri içerisinde 24 Ekim 2008 tarihinde Dokuz Eylül Üniv Tıp Fakültesi Dr. B. Musal Ege Üniv Tıp Fakültesi Dr. İ. Durak Hacettepe Üniv Tıp Fakültesi Dr. M. Elçin Ankara Üniv Tıp Fakültesi Dr. T. Aktuğ Pamukkale Üniv Tıp Fakültesi Dr. A. Büke

29 Kongre Katılımları 2-4 Aralık 2008 de İzmir’de “Tıp Eğitimi Kış Okulu” ve “Hekimler, Tıp Eğitimi, Öğrenciler ve Eğiticiler: 2008 Türkiye’si Fotoğrafından Geleceğe Bakış Sempozyumu” 13 Mart Ankara “Problem Based Learning in Medical Education”

30 Yayın K. Topal, H. Aybek, C.O. Kara, A. Büke, Z. Aybek.
PAMUKKALE TIP DERGİSİ, Cilt 1, Sayı 3 (2008) GİRİŞ BİLGİ KULLANICI Ara SON SAYI Arşİv GİRİŞ > Cilt 1, Sayı 3 (2008) > TOPAL PAÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANAN ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLARIN MADDE VE TEST ANALİZLERİ Kenan TOPAL, Hülya AYBEK, Cüneyt Orhan KARA, Akile BÜKE, Zafer AYBEK Özet AMAÇ: Çoktan Seçmeli Sınavlar bilişsel düzeydeki öğrenme hedeflerini değerlendirmek amacıyla sıkça kullanılır Eğitim ve Öğretim yılında Dönem I öğrencilerine uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Madde ve Test Analizleri yapılmıştır. Sonuçların öğretim üyeleri ile paylaşılarak daha kaliteli test maddelerinin hazırlanması ve bir soru bankasının yapılandırılması amaçlanmıştır.YÖNTEM VE GEREÇLER: Bir yılda uygulanan toplam 23 Çoktan Seçmeli Sınav ve 1368 madde incelenmiştir. Maddelerin Zorluk ve Ayırıcılık İndeksleri Kelley tarafından önerilen sistemle hesaplanmıştır. Her bir testin Güçlük, Çarpıklık değerleri hesaplanmış ve Kuder-Richardson katsayısı bulunmuştur.BULGULAR: Zorluk İndeksi açısından önerilen ve kabul edilebilir sınırın içinde 700 adet madde (%51,1) bulunmuştur. Ayırıcılık İndeksine göre ise 699 madde çok iyi (%51,0) ve 284 madde iyi (%20,7) olarak saptanmıştır. Zorluk ve Ayırıcılık İndekslerine göre toplam 651 madde  (%47,5) kaliteli olarak belirlenmiştir. Testlerin Güçlük değerinin ortalaması (0,644) 1’e yakın bulunmuştur. Çarpıklık değeri bütün testler için negatiftir. Geçerlilik ve güvenilirlik oranı (R/S) 19 test için 4-6 arasında, testlerin tamamında KR-21 indeksinin 0,5’in altında olduğu görülmüştür. SONUÇ: Testlerin bir bütün olarak analizi geçerlilik ve güvenilirliğin iyi olduğunu göstermiştir. Ancak KR-21 indeksinin düşük olması (<0,5) testlerin kendi içinde kararlı olmadığının bir göstergesidir. Sonuçlar ilgili öğretim üyeleri ile paylaşılarak daha kaliteli sınav sorularının hazırlanması ve yapılandırılacak bir soru bankası ile ilgili çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Tam Metin: PDF K. Topal, H. Aybek, C.O. Kara, A. Büke, Z. Aybek. PAÜ Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerine Eğitim ve Öğretim Yılında Uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Madde ve Test Analizleri. Pam Tıp Derg 2008;1(3):

31 Bildiriler K. Topal, A. Büke, R. Baştürk, H. Aybek, C.O. Kara, Z. Aybek. PAÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Aktif Eğitim Yöntemleri ve Probleme Dayalı Öğrenim Sistemi ile İlgili Düşünceleri. Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 4-5 Haziran Denizli I. Akdoğan, A. Büke, C. O. Kara. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Eğitim Programında “Kavram Haritaları” Uygulamasının Başlatılması. Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 4-5 Haziran Denizli A.Gürpınar, H. Batı, C. Tetik. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stili ve Yaklaşımı. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stili ve Yaklaşımı. Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 4-5 Haziran Denizli B. Özdemir, K. Topal, Gürsoy, C.O.Kara. Anatomi Uygulama ve Teorik Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının, ÖSYM Giriş Puanları ile Karşılaştırılması. Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 4-5 Haziran Denizli O. Özdel, N. Oğuzhanoğlu, C.O.Kara, A. Büke ve ark. Tıp Eğitiminde Psikiyatrinin Yeri ve Öğrenci Bilimsel Araştırmaları’ Kongresinin Ardından. Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 4-5 Haziran Denizli

32 Öğrencilerin Kongre Katılımları
10-13 Ekim Turk MISC toplantısı 27-28 Mart 2009 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi 9-11 Mayıs Ankara Üniv Tıp Fakültesi II. Turk MISC Tıp Eğitimi Çalıştayı GATA 10.Ulusal Öğrenci Kongresi Nisan Ankara GÜTBAT Hacettepe Nisan 2009 HÜTBAT, Ankara

33 Öğrenci Kongresi Öğrenciler Psikiyatri Anabilim Dalı
Akademik ve Sosyal Faaliyetler Komitesi MÖEÖKK

34 Onur Kurulu Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç (Pamukkale Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Zafer Aybek (Tip Fakültesi Dekani) Kongre Başkanı Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu Stj. Dr. Musa Yılanlı Kongre Üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara Prof. Dr. Akile Büke Doç. Dr. Osman Özdel Doç. Dr. Vural Küçükatay Doç Dr. Bülent Özdemir Stj. Dr. Deniz Armagan Deniz Stj. Dr. Ahmet Öz Stj. Dr. Cüneyt Tegin Ödül Jürisi Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara Prof. Dr. Akile Büke Doç. Dr. Filiz Karadağ Doç. Dr. Vural Küçükatay Stj. Dr. Cüneyt Tegin

35 KONGRE ÖĞRENCİ EKİBİ Kongre Başkanı: Musa YILANLI Kongre Genel Sekreteri: Deniz A. DENİZ PAÜDAK Başkanı: Cüneyt  TEĞİN Mali İşler Sorumlusu: Ahmet ÖZ Yazı İşleri Sorumlusu: A.Kürşad SAKALLIOĞLU İnternet Sitesi: S. Üstün AYDIN Bilimsel Ekip: Başkan:Cüneyt TEĞİN Üyeler: Nuran KAVURGACI    Seval KISAOĞLU Canan KARAN Ezgi SAYLAM Cemile ÖZCAN Nurgül ÇİĞDEM   Tuğçe Cansu ÖZÇELİK Mustafa GÖKSEL Fatih DOĞANAY Sosyal Ekip: Başkan: Deniz A. DENİZ Üyeler: A.Kürşad  SAKALLIOĞLU İlkay AYRANCI Şahin ATİKA. Asena BAYER Ufuk TAŞCI Alper DİVARCI Aysu AKTAŞ Ebru YILMAZ Serpil Erken H. İbrahim DEMİRCAN Havva GÜRBÜZ S. Nilay ÇÖLBE

36 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu
TEGED PAÜ Tıp Fakültesi

37 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu
 Sempozyum Eşbaşkanları Prof.Dr.Oğuz DİCLE Prof.Dr.NecdetARDIÇ                                     Sempozyum GenelSekreteri Öğr.Gör.Dr.SerpilVELİPAŞAOĞLU               Sempozyum Yerel Sekreteri Öğr.Gör.Dr. Kenan TOPAL  Genel Düzenleme Kurulu Yerel Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Berna MUSAL Prof.Dr. C. Orhan KARA Prof.Dr. Figen DORAN               Prof.Dr. Akile BÜKE Prof.Dr. Sabri KEMAHLI Doç.Dr. Cihat TETİK Prof.Dr. Gökhan ERPEK             Doç.Dr. Hülya AYBEK Uzm.Dr. S. Ayhan ÇALIŞKAN     Doç.Dr. Melek BOR KÜÇÜKATAY 

38 Kurumsal Alt Yapı Projesi Alt Çalışma Grubu
Dr. Akıle Büke Dr. Cihat Tetik Dr. Günfer Turgut Dr. Hakan Erbay Dr. Ilgaz Akdoğan Dr. Kenan Topal

39 Takım Bilgisayar (Ekli Teknik Özelliklerde) 12 Adet 2
PAÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ MAKİNE-TECHİZAT İSTEKLERİ S.No Malzemenin Cinsi Miktarı 1 Takım Bilgisayar (Ekli Teknik Özelliklerde) 12 Adet 2 Projeksiyon Cihazı 4 Adet 3 Mikroskop 17 Adet 4 No-Frost Buzdolabı 1 Adet 5 Otomatik Mikropipet Seti 6 Adet 6 Vorteks 7 IV Enjeksiyon Maketi 2 Adet 8 Yetişkin Entübasyon Maketi 9 Doğumsal Kalça Çıkığı Maketi 10 Bebek CPR MAKETİ 11 Erkek ve Kadın Üretral Kateterizasyon Maketi 12 Yetişkin CPR Maketi 13 IV Enjeksiyon Maketi Yedek Deri Parçası 15 Adet 14 Yetişkin CPR MaketiSolunum Devresi ve Solunum Torbası 10 Adet 15 Çocuk CPR Maketi Solunum Torbası 16 Spinal Enjeksiyon Derisi Giriş Devresi ve Katmanların Parçası 5 Adet

40 S.No Malzemenin Cinsi Miktarı 1 Kadın pelvisi (MS 8/1 female pelvis) 2 Baş ile birlikte kaslı yarım gövde ve değiştirilebilir erkek ve kadın genitaller (AS 6, muscular torso with head and interchangeable male and female genitalia) 3 Baş ve Boyun (BS 3, Head and neck) 4 Simpatik sinir sistemi (BS 26/1, Sympathetic nervous system) 5 Burun boşluğu, larinks ile birlikte ağız ve boğaz (FS 5, Cavities of nose, mouthand throat with larynx)

41 Non steril eldiven (7.5 no ) 40 kutu 3 Non steril eldiven ( 8 no ) 4
S.No Malzemenin Cinsi Miktarı 1 Steril eldiven (7.5 – 8 no ) 10 kutu 2 Non steril eldiven (7.5 no ) 40 kutu 3 Non steril eldiven ( 8 no ) 4 Poşet eldiven 5 Pamuk 2 top 6 Gazlı bez 3 top 7 Rulo sargı bezi 100 adet 8 Flaster 5 adet 9 Kurutma kağıdı 2 paket 10 Lanset 5 kutu 11 Enjektör ( 5 ml ) 300 adet 12 İnsülin enjektörü

42 Cerrahi klasik makas seti 3 set 23 Düz pens 20 adet 24
13 Formaldehit 100 litre 14 İmmersiyon yağı 0.5 litre 15 Plastik pastör pipeti 1000 adet 16 Foley çocuk sonda 2 adet 17 Serum seti 15 adet 18 Serum fizyolojik 20 litre 19 Heparin 5 kutu 20 PCR tüpü ( 0.5 ml ) (1000 adet ) 1 poşet 21 0,1. 10 ul mikropipet ucu 22 Cerrahi klasik makas seti 3 set 23 Düz pens 20 adet 24 Disposable mikrotom bıçağı

43 Eritrosit sayma pipeti hortumu ve ağızlığı 100 adet
25 Eritrosit sayma pipeti hortumu ve ağızlığı 100 adet 26 Gaita’da gizli kan kiti 200 testlik 27 İdrarda gebelik testi kiti 28 Glukometre test stripleri(SureStep marka cihaz için) 29 LDH manuel ölçüm kiti 30 Total protein manuel ölçüm kiti 31 Albümin manuel ölçüm kiti 32 AST manüel ölçüm kiti 33 ALT manuel ölçüm kiti 34 KCl ( 1 kg )(Riedel. dehaen kat.no:12636 ) 2 adet 35 KH2PO4 ( 1 kg ) (Riedel. dehaen kat.no:04243) 36 NaCl ( 1 kg ) (Riedel. dehaen kat.no:13423) 3 adet 37 Fenilefrin ( 5 gr ) (Sigma. aldrich kat.no:P6126 ) 38 NaNP ( 100 gr ) (Merck ) 39 Nifedipin ( 25 gr ) (Sigma. aldrich kat.no:N7634 ) 1 adet 40 Lam (Lizinli)(50’lik) 20 kutu

44 Entübasyon tübü (2 numara) 5 Adet 47 İpek sütür 3/0 atravmatik 48
41 Lamel (24x24 ) 2 kutu 42 Thoma lamı 20 adet 43 Beher (1000 ml ) 5 adet 44 8 cm’lik elastik bandaj 40 Adet 45 10 cm’lik alçı sargı 100 adet 46 Entübasyon tübü (2 numara) 5 Adet 47 İpek sütür 3/0 atravmatik 48 sterigut 2/0 atravmatik 49 Smear fırçası 3 adet 50 Branül (18 numara) 3 kutu

45 PAÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ İSTEKLERİ
Öncelikli Genel Toplam 1 Anatomi Laboratuarı 20,000.00 2 Makine Techizat 62,213.00 73,187.00 3 Tıbbi Sarf Malzeme 8,500.00 4 Kırtasiye malzemeleri 2,468.20 90,713.00 104,155.20

46 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
Alt çalışma grupları Müfredat yazılımı MD PhD programı Seçmeli Dersler Tıpta İnsan Bilimleri Rehberlik Danışmanlık Projesi Raporları sunulmuştur.

47 Müfredat Yazılımı Alt Çalışma Grubu
Dr. A. Büke Dr. H. Aybek Dr. M. Küçükatay Dr. K. Topal

48 MD PhD Programı Alt Çalışma Grubu
Dr. A. Büke Dr. G. Aban Dr. H. Aybek Dr. S. Fenkçi Dr. G.Turgut

49 Tıpta İnsan Bilimleri/ Seçmeli Dersler Alt Çalışma Grubu
Dr. A. Büke Dr. I. Akdoğan Dr. H. Erbay Dr. Ç. Ergin

50 Rehberlik Danışmanlık Projesi Alt Çalışma Grubu
Dr. A. Büke Dr. O. Özdel Dr. M. Küçükatay Dr. K. Topal Dr. H. Alaçam Asım Çivitçi (Eğitim Fakültesi)

51 AKTS (ECTS) Diploma Eki
edu.tr

52

53

54 Anketler Öğrencilere yönelik Öğretim üyelerine yönelik 2007-2008:
Eğitim memnuniyetinin yüksek olduğu Ulusal ÇEP beceri ve tutum hedeflerine ulaşıldığı Mezun öğrencilerimize yönelik.. Öğretim üyelerine yönelik

55 Tanıtım Denizli Anadolu Lisesi- 23 Aralık misafirimiz
Öğretim üyelerimiz eğitim sistemimizi farklı liselere (yedi lise) tanıtmışlardır. 16-25 Şubat 2009 “PAÜ Tanıtım Semineri” Web sayfası düzenleme çalışmaları sürmektedir

56 Diğer Devam etmekte olan PDÖ kursu (8-12 Haziran 2009) TDÖ çalıştayı
Senaryoların yenilenmesi çalışmaları- kurs Artan öğrenci sayısını karşılama çalışmaları Erasmus ile 4 öğrencimiz Dönem VI Seçmeli Aile Hekimliği “The Graduate Certificate in Medical Education”

57 Diğer Pamukkale’de Öğrenci Merkezli Aktif Eğitimin 10.yılı
Akreditasyon

58 TEŞEKKÜRLER


"Kurul adına Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu-Büke" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları