Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
YANMA VE YANGIN BİLGİSİ TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

2 EĞİTİMİN İÇERİĞİ Yanma Nedir? Yangın Üçgeni Yangın Yangın Tetrahedronu
Isı kaynakları Yanma Ürünleri Isı transferi Yangın Evreleri Yangın Yerindeki Tehlikeler Kimyasallar ve Tehlikeleri TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

3 YANMA NEDİR? YANICI MADDENİN OKSİJEN ile ISI altında belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

4 BUNLAR NELERDİR? YANMA NEDİR?
YANMA OLAYININ GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ ÜÇ UNSURUN BELİRLİ ORANLARDA BİR ARAYA GELMESİ GEREKİR. BUNLAR NELERDİR? TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

5 YETERLİ ISI YETERLİ OKSİJEN YANICI MADDE
Yanmanın olabilmesi için gerekli olan bu üç şarta genel olarak “YANGIN ÜÇGENİ” adı verilir. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

6 YANMA YOK YOK YOK VAR TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

7 Ortamdaki bir yanıcı maddenin tutuşabilmesi yada yanabilmesi için;
Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığına ulaşması, En az % 16 oranında O2 ile buluşarak bir arada bulunması gerekir. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

8 OKSİJEN ( O2 ) Temiz bir ortamdaki havada % 20.9 oranında oksijen (O2) vardır. Yanma olayının gerçekleşmesi için bu oranın %16’nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen oranının %16’nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Oksijen oranının %14’ün altına düşmesi halinde yanma reaksiyonu olmaz. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

9 % 0.03 Karbondioksit (CO2) ve
Oksijen 51 bar basınç altında ve C’de sıvılaşır. Havadaki mevcut gazlar; % Azot (N2) % Oksijen (O2) % Argon (Ar) % 0.03 Karbondioksit (CO2) ve diğer gazlar (Neon, Helyum, Kripton) ortamda bulunan havayı oluştururlar. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

10 ISI Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin yüksek düzeydeki titreşimlerinden doğan bir enerji türüdür. Isı yükseldikçe maddenin moleküllerinin hareket hızları da o nispette artar.  Bu ise madenin moleküllerinin oksijen ile birleşimlerine imkan verir. Bu  olayın adı da yanmadır. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

11 YANICI MADDE Katı Maddeler: Kağıt, tahta, plastik gibi...
Sıvı Maddeler: Benzin, gaz yağı,alkol gibi... Gazlar: Metan, etan, propan gibi... TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

12 Maddeler katı veya sıvı halde yanmazlar, ısı karşısında gaz veya buhar fazına geçtikleri takdirde yanarlar. Maddelerin gaz veya buhar fazında hava ile yanabilir bir karışım yapmaları belli yüzdelerde mümkündür. Bütün yanıcı gaz ve buharların fakir yanabilirlik sınırlarına ALT PATLAMA LİMİTİ (LEL) (Lower Explosive Limit), zengin patlayabilirlik sınırına ise ÜST PATLAMA LİMİTİ (UEL) (Upper Explosive Limit) denir. Fakir yanmalar alt sınırda, zengin yanmalar üst sınırda elde edilir. Bütün yanıcı maddelerde bu sınırlar farklıdır. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

13 Yangın (Fire) Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayıdır. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

14 Yangın Tedrahedronu Yangının dört unsuru vardır; 1) Yanıcı Madde,
2) Oksijen, 3) Yanıcı maddeyi tutuşma sıcaklığına kadar ısıtacak Isı kaynağı ve 4) Baştaki üç unsur bir araya gelip oksidasyon başladıktan sonra devreye giren Zincirleme Kimyasal Reaksiyon TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

15 ISI KAYNAKLARI TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

16 Yangına sebebiyet verme açısından ısı kaynaklarını istatistiki olarak incelediğimizde
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

17 YANMA ÜRÜNLERİ TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

18 ISI TRANSFERLERİ Ekzotermik bir kimyasal reaksiyon olan yangın, sürekli ısı üretmekte ve zincirleme şekilde bitişikteki maddeleri tutuşma sıcaklığına ulaştırarak büyümekte ve yayılmaktadır. Bu herkes tarafından kolayca anlaşılmaktadır. Ayrıca bitişik olmayan maddelerin tutuşma sıcaklığına ulaşarak yanmaya başlaması söz konusudur ki bu ancak tecrübeli itfaiyecilerce veya ısı transferi bilgisi ile anlaşılır. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

19 KONDÜKSİYON (Katı Cisimler Vasıtası İle Isının Nakli)
İletimle Isı Transferinde arada iletken vardır. Mesela kötü bir iletken olan "beton duvar" yangın odasındaki ısıyı diğer odaya iletir. Duvarın öbür tarafındaki duvar kağıdı, yaslanmış dolap, sandalye gibi yanıcı maddeler tutuşma sıcaklığına ısınır ve yanar. İtfaiyeci bunu bildiği için henüz hiçbir yanma belirtisi olmayan duvara su sıkarak soğutma yapar. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

20 KONDÜKSİYON (Katı Cisimler Vasıtası İle Isının Nakli)
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

21 KONVEKSİYON (Isının hava sirkülasyonu ile nakli)
Konveksiyon, hava veya sıvı hareketinin neden olduğu bir ısı nakli türüdür. Sıvılar ve gazlar ısıtıldıklarında, kendi içlerinde hareket etmeye başlarlar, bununla ısı transferi gerçekleşir. Bir binada meydana gelen yangında, bina içindeki hava ısındıkça genleşir ve yükselir. Bu nedenle konveksiyon yolu ile yangının yayılması genelde yukarı yönde olur, ama hava akımları ısıyı her yöne taşıyabilir. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

22 KONVEKSİYON (Isının hava sirkülasyonu ile nakli
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

23 Işınımla Isı Transferi (Radyasyon)
Işınımla Isı Transferinde arada iletken veya akışkan olmadığı halde güneş örneğinde olduğu gibi ısı ışın olarak yayılmakta ve karşısındaki maddeyi tutuşma sıcaklığına yükseltmektedir. Rüzgar ters yönden esse dahi yangın, ışınımla etraftaki binalara ısı aktarır. Etraftaki binaları soğutmak gerekir. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

24 Işınımla Isı Transferi (Radyasyon)
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

25 YANGININ EVRELERİ 1. BAŞLANGIÇ EVRESİ
2. YAYILMA EVRESİ (Kararlı Halde Yanma Evresi) 3. KORLAŞMA EVRESİ (İçten Yanma Evresi) TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

26 BAŞLANGIÇ EVRESİ Başlangıç safhasında Oksijen yeterli ama ısı yetersiz olduğundan tam yanma olmuyor. Yarım yanmış gazlar sıcaklıklarından dolayı yükselip dolaşırlarken, uygun oksijen + sıcaklık oranını buldukları yerde kısa süreli olarak alev dili şeklinde yanıyorlar (Flame-over). Başlangıç evresinde itfaiyeciler müdahale ederken eğilerek, hatta çömelerek çalışmaları gerekiyor. Çünkü yukarılarda her an bir alev dili şeklinde yanabilecek yarım yanmış gazlardan oluşan duman dolaşmaktadır. Böyle durumlarda da hava tüplü solunum cihazı koruyucu görev yapmaktadır. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

27 TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

28 YAYILMA EVRESİ (Kararlı Halde Yanma Evresi)
Oksijende tıpkı diğer gazlar gibi yukarıya doğru hareket eder. Odanın üst kısmındaki sıcak hava, alt kısmındaki soğuk havayı aşağıya doğru itmeye başlar. Bütün alevler ortamdaki yanıcı maddeyi sarmaya başlar. Alevler çok büyüdüğü için, alevlere uzak olan yanıcı maddelerde tutuşma sıcaklığına kadar yükseltilebilir. Solunum aparatları mutlaka takılmalıdır. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

29 KORLAŞMA EVRESİ (İçten Yanma Evresi)
Oda içindeki oksijen tükenmiş ve yanıcı maddeler korlaşmıştır. Alevler küçülmüştür. Zehirli gazlar oda içine dolmuştur. Zehirli gazlar pencere aralıklarından ve kapıdan sızmaya başlamıştır . Yangının korlaşma evresinde (içten yanma evresi), yangının devam etmesi için yeterli oksijen olmadığından tam yanma olmaz. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

30 KORLAŞMA EVRESİ (İçten Yanma Evresi)
Ancak, kararlı halde yanma evresinde oluşan ısı devam etmektedir ve içeri oksijen girdiği anda yanacak olan yanmamış karbon parçacıkları ve diğer parlayıcı yanma ürünleri de vardır. Havanın uygun olmayan şekilde, örneğin kapı açılarak yada cam kırılarak girmesi tehlikeli maddeyi ortaya çıkarır : OKSİJEN. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

31 GAZLARIN TERMAL TABAKALANMASI
Termal tabakalanma gazların ısıya göre tabakalar oluşturma eğilimidir. En sıcak gazlar en üst tabakada olur, daha soğuk hava alttadır. En sıcak hava ve gazlar yükseldiği için, alt düzeyler itfaiyeciler için güvenlidir. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

32 GAZLARIN TERMAL TABAKALANMASI
Eğer su yanan bölgeye gelişi güzel tutulur ve bölge havalandırılmazsa,su ilk yangın hücumu ile oluşan buharı soğutur ve yoğunlaştırır. Duman ve buharın girdap oluşturması ile normal termal tabakalanma bozulur. Termal tabakalanmanın bozulması ile birçok itfaiyeci yanmıştır. Bunun için uygun havalandırma yöntemi seçilmelidir. yangın TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

33 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
YANGININ BÜYÜME HIZI TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

34 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
YÜKSEK SICAKLIK TEHLİKESİ: Yangın yerinde sıcaklık çok hızlı bir şekilde yükselir. Sıcaklık 5 dakika sonra 555 oC, 10 dakika sonra 660 oC, 15 dakika sonra 720 oC, yarım saat sonra 820 oC olmakta, bir saat sonra 927 oC’ a yükselmektedir. Görüldüğü gibi en büyük sıcaklık artışı ilk beş dakikada olmaktadır. Bunun için yangınlarda ilk dakikalar hatta saniyeler çok önemlidir. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

35 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER YÜKSEK SICAKLIK TEHLİKESİ
İnsan vücudu ve solunum sistemleri 65 oC sıcaklığa sınırlı bir süre, 120 oC sıcaklığa 15 dakika, 143 oC sıcaklığa 5 dakika, 177 oC sıcaklığa ise 1 dakika dayanabilir. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

36 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
YANGIN BİLEŞENLERİNİN YANGININ YAYILMASINA ETKİLERİ Yangın bileşenleri olan Yanıcı Maddenin cinsi, miktarı ve dağılımı, Oksijen veya havanın oranı, rüzgarın olup olmayışı ve Isı transferi gibi faktörler yangının yayılmasını etkilemektedirler TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

37 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
ZEHİRLİ GAZLARIN OLUŞTURDUĞU SOLUNUM ZORLUĞU TEHLİKESİ Zehirli gazları tesirlerine göre üç gruba ayırabiliriz; Kendisi zehirli olmadığı halde bulundukları yerlerde oksijeni ittikleri için boğulmaya neden olurlar. Oksijen oranı % 16’ nın altındaki hava, insan vücudu için yetersizdir. Oksijenin dışındaki bütün gazlar bu açıdan zehirli kabul edilir. Bu gruba giren gazlar: Su Buharı, Azot, Asal Gazlar (Helyum, Neon, Argon, Kripton, Xenon), Hidrojen, Metan, Etan, Propan v.b. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

38 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
2. Grup Zehirli Gazlar; Nefes yollarını tahriş ederler, göz ve deriye de zarar verirler. Bunlar asidik ve bazik gazlardır; Hidroklorik Asit (HCl), Nitrik Asit (HNO3), Formik Asit (HCOOH), Asetik Asit (CH3COOH), Propiyonik Asit (CH3CH2COOH), Klor (Cl2), Kızgın hava, Amonyak (NH3), Aminler (R-NH2), Hidrazin (H2N-NH2), Azotdioksit (NO2), Azot Monoksit (N2O), Kükürtdioksit (SO2) v.b. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

39 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
3.Grup Zehirli Gazlar; Kana, sinir sistemine ve hücrelere tesir ederler. Bu gruba giren gazlar; Karbon Monoksit (CO): Hemen her yangında ortaya çıkar. Hidrojen Siyanür (HCN) benzer şekilde kompleks yapmaktadır. Karbon Disülfür (CS2) ve Hidrojen Sülfür (H2S) sinir zehirlidirler. Merkezi sinir sistemini tahrip edip ölüme neden olurlar. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

40 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
Piroliz ve Ayrılma ile Tehlikenin artışı; Yangın yerindeki yüksek sıcaklık nedeniyle bazı gazların, zehirleme etkisi daha fazla ürünler oluşturduğu bilinmelidir. Karbontetraklorür (CCl4) [Halon 104, Yangın söndürücü olarak kullanılıyordu, yasaklandı] kızgın demire püskürtüldüğünde çok zehirli olan fosgen (COCl2) oluşur. Diğer halojenlerde de benzer şekilde daha zehirli ürünler oluşur. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

41 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
PATLAMA TEHLİKESİ  Yangın yerindeki en büyük tehlikelerden biri de patlama tehlikesidir. Fiziksel Patlama; Yangın yerinde içinde yanıcı gaz olsun olmasın bütün basınçlı kaplar fiziksel patlama tehlikesi oluştururlar. Yangın söndürme tüpleri, deodorantlar, düdüklü tencere, LPG tüpleri içlerindeki gazın artan sıcaklıkla genleşmesi sonucu, çeperlerin taşıyabileceği basıncı aştığında en zayıf yerinden, genellikle ısındığı taraftan patlar. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

42 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
Kimyasal Patlama; a- Patlayıcı Maddelerin patlaması; Yangın yerinde patlayıcı maddeler olabilir. Isı ve ateşin ulaşması sonucu patlama meydana gelir. b- Oda patlaması; Yanıcı gazların alt ve üst patlama sınırları vardır. Kapalı hacimde var olan veya açığa çıkan yanıcı gazların konsantrasyonu bu patlama sınırları arasına ulaşırsa en ufak bir kıvılcımla bile oda patlaması meydana gelir. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

43 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
ÇÖKME TEHLİKESİ Yangın yerinde çökme tehlikesi ile sık karşılaşılır. Çökmeyi kullanılan malzeme ve yapı cinsi önemli ölçüde belirler. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

44 YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
Yangın yerindeki elektrik kaçağı itfaiyeciyi tehdit eden en büyük tehlikelerdendir. İtfaiyecinin en büyük silahı sudur ve su da elektriği iletir. Dolayısıyla su sıkarken çarpılma ve ayrıca dokunarak çarpılma tehlikesi vardır. Elektrik kurumu tarafından aksi belirtilmedikçe tüm teller ve metal kısımlar elektrikli olarak kabul edilmelidir. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

45 TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

46 TEHLİKELİ MADDELER VE YÜKLER TEHLİKELİ MADDE SEMBOLLERİ
Zehirli(T) ve çok zehirli (T+) Parlayıcı (F) ve çok hızlı parlayıcı (F+) Zararlı (Xi) ve Tahriş Edici (Xn) Çevre sağlığı için Tehlikeli ( N ) Oksitleyici (O) Patlayıcı (E) Aşındırıcı ( C ) TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

47 TEHLİKELİ MADDELER VE YÜKLER
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Parlayıcı Madde Düşük Sıcaklık Patlayıcı Madde Zehirli Madde Elektrik Tehlikesi Aşındırıcı Madde Tehlike Mikrop Bulaştırıcı Radyoaktif madde TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA Kuvvetli Manyetik alan Zararlı ve Tahriş edici Asılı Yük İş makinası

48 TEHLİKELİ MADDELER VE YÜKLER
Turuncu Uyarı Tabelası Rakamların önünde X harfi varsa bu maddeye suyla müdahale edilmez anlamındadır.(ex: X423) Rakamların sonu « 23 » ile bitiyorsa (ex: 823, 323),bu madde su ile tepkimeye girerek yanıcı gaz açığa çıkartabilir.Bu rakamların önüne X harfi konulur. Aynı rakamın iki defa tekrarı tehlikenin yoğunluğunu belirtir.( ex: 33 Aşırı yanıcı madde Tehlike no.su X 423 1428 Madde no.su TEHLİKE KODU ÜRÜN KODU TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

49 Örneğin: Sıvı halinde ki madde nakli
TEHLİKELİ MADDELER VE YÜKLER Trafikte ki nakliye işaretleri Örneğin: Sıvı halinde ki madde nakli TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

50 Örneğin: (Tanker) Üç tane tank içerisinde iki ayrı sıvı var.
TEHLİKELİ MADDELER VE YÜKLER Trafikte ki nakliye işaretleri Örneğin: (Tanker) Üç tane tank içerisinde iki ayrı sıvı var. TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

51 TEHLİKELİ MADDELER VE YÜKLER
Trafikte ki nakliye işaretleri TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

52 TEHLİKELİ MADDELER VE YÜKLER
Araç tehlike ikaz işaretleri Örneğin:Benzin TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ Yangın Uzm. M. Sinan KAYA

53 TEHLİKELİ MADDELER VE YÜKLER
Tehlikeli maddelerin kullanılması esnasında Yapılması gerekenler Kolay tutuşabilir maddeler buhar ve havayla birleşince patlayabilen karışımlar oluştururlar. Oluşan buhar görünmez ve tabana çöker. Kanalizasyonlarda patlama tehlikesi oluşturur. Solunum organları ve cildi tahriş eder. Nefes alma, yutkunma ve deri ile temasta zehirlidir. Bu nedenle kullanırken: Ateş kaynaklarından uzak tutulmalı, sigara içilmemeli. Kanalizasyona dökülmemeli. Uzun süre maruz kalındığında sağlığa zarar verdiğinden dolayı maruz kalmaktan kaçınılmalı.

54 Gözlerle, deriyle veya kıyafetlerle temastan kaçınılmalı.
Tabanda teknik olarak havalandırma yapılmalı. Kaplar sıkıca kapalı tutulmalı. Basınçlı sprey kutuları 50 0 C üzerindeki sıcaklıktan ve güneş ışığından korunmalı. Aleve karşı ve kor halindeki maddelere püskürtülmemeli. Sağlığa zararlı maddeler deriyle temasta ve yutkunmada zarar verirler. Gözlerle, deriyle veya kıyafetlerle temastan kaçınılmalı. Koruyucu eldivenler ve gözlükler kullanılmalı. Açığa çıkan küçük miktarlar bağlayıcı madde ile emdirilmeli.

55 Aşındırıcı maddeler ciddi yanıklara neden olurlar
Aşındırıcı maddeler ciddi yanıklara neden olurlar. Organik doku ve tekstil maddelerini yok ederler. Bu nedenle kullanımları sırasında: Gözlerle, deriyle veya kıyafetlerle temastan kesinlikle kaçınılmalı. Sızdırmaz, asit geçirmez koruyucu kıyafetler (eldivenler, gözlük, önlük ve gerekirse yüz koruyucu) kullanılmalı. Asit dumanı oluşumlarından kaçınılmalı. Patlama tehlikesi olan maddeler darbe, sürtünme, ateş veya diğer ateş kaynaklarından dolayı patlama tehlikesi gösterirler. Isıdan ve darbeden uzak tutulmalı. Üreticinin özel talimatlarına dikkat edilmeli. Çevrede sadece eğitilmiş personel bulundurulmalı.


"TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları