Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IL-5 IL-5 TPO HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE Miyeloid öncülü IL-11

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IL-5 IL-5 TPO HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE Miyeloid öncülü IL-11"— Sunum transkripti:

1

2 IL-5 IL-5 TPO HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE Miyeloid öncülü IL-11
PLURİPOTENT KÖK HÜCRE IL-3, GM-CSF, IL-1, IL-6 TPO IL-11 IL-5 Megakaryosit IL-3, GM-CSF IL-5 IL-5 G-CSF M-CSF Bazofil Eozinofil Monosit Trombosit Nötrofil

3 PERİFERİK KAN LÖKOSİT FORMÜLÜ
% oranı Sayısı mm3=ml kanda LÖKOSİT % Nötrofil % En sık Nötrofillerin %50 si kapiler endotel üzerine “tutunmuş” durur: İnfeksiyon Egzersiz Kortikosteroid tedavi ile hareketlenir: Dolaşıma katılır MARJİNAL HAVUZ

4 KEMİK İLİĞİ DAMAR DIŞI (DOKU) Akut:Stres, zehirleme Akut:Stres
KAN DAMAR DIŞI (DOKU) MİTO TİK OLGUN LAŞMA MARJİNAL DEPO DOLAŞAN Akut:Stres, zehirleme hipoksi, infeksiyon Endotoksin, kortikosteroid Kİ deposu dolaşıma Akut:Stres Egzersiz,adrenalin Marjinal havuz boşalmış Kortikosteroid Dokuya geçiş azalmış Kronik: İnfeksiyon Tümör, inflamasyon KML Hücre çoğalması ve ömrü uzamış

5 NÖTROFİL FcR OPSONİN RESEPTÖRLERİ KEMOATRAKTAN RESEPTÖRLERİ
f.MLP-R C5a R IgG1 Bakteri LTB4 R IgG1R IgG3 FcR PAF R IgG3R CR1 C3b NÖTROFİL IL-1 Sekonder granül Primer granül TNF LFA-1 YAPIŞMA MOLEKÜLLERİ GM-CSF L-selektin

6 ÜRETİM SÜRESİ GÜN

7 MİYELOSİT PROMİYELOSİT MİYELOBLAST SEGMENTLİ NÖTROFİL BAND NÖTROFİL METAMİYELOSİT

8 NÖTROFİL GELİŞİMİ Mitotik Postmitotik 6 –24 saat
Miyeloblast Promiyelosit Miyelosit Metamiyelosit Band şekli Olgun Dolaşım Doku 6.5 gün 7.5 gün 6 –24 saat 1-2 gün ETKİLİ BÜYÜME FAKTÖRLERİ 1. G-CSF: Farklılaşma ve nötrofil işlevlerinde önemli 2. GM-CSF: 3. IL-3 Öncüllere etkili 4. KÖK HÜCRE FAKTÖRÜ

9 Miyeloblast KAN Promiyelosit Miyelosit Metamiyelosit Mitoz(-)
Promiyelositde de azurofilik granüller (peroksidaz +) olur Miyelosit özgün granüllerin ortaya çıktığı ilk, bölünme yeteneği olan son miyeloid öncül Miyeloblast Promiyelosit Azurofilik granül Miyelosit Özgün granüller Metamiyelosit Mitoz(-) Çomak (Band şekli) KAN

10 NÖTROFİL GRANÜLLERİ PRİMER=AZUROFİLİK GRANÜLLER Erken oluşurlar Fagolizozom oluştururlar Mikrobisidal enzimler içerirler ÖLDÜRÜCÜ MEKANİZMALAR Oksidatif etkili NADPH oksidaz Miyeloperoksidaz Oksidatif olmayan Katyonik proteinler Nötrofil esteraz Lizozim (Muraminidaz) Elastaz (Nötral proteaz)

11 SEKONDER = ÖZGÜN GRANÜLLER
NÖTROFİL GRANÜLLERİ SEKONDER = ÖZGÜN GRANÜLLER Hücre membran reseptörlerini içerirler Hücre dışına salgılanan maddeleri içerirler Kolajenaz Apolaktoferrin B12 bağlayan protein Lizozim Plazminojen aktivatörü Komplemanı aktive eden enzim Heparanaz Histaminaz

12 NÖTROFİL AKTİVASYONU KEMOATRAKTANLA UYARILIR KEMOTAKSİ YAPAR
ENDOTELE YAPIŞIR ADEZYON DOKUYA GEÇER DİAPEDEZ FAGOSİTOZ YAPAR HÜCREİÇİ ÖLDÜRÜR OKSİDATİF PATLAMA ve OKSİDATİF OLMAYAN SALGI YAPAR LİPİD MEDİYATÖR ÜRETİMİ Lökotrienler, Prostaglandinler,kemoatraktanlar GRANÜL İÇERİĞİ SALGISI

13 KEMOTAKSİ ENDOTELE YAPIŞMA YAPIŞMA MOLEKÜLÜ ARTIŞI
UYARI C5a, LTB4,f-MLP KEMOTAKSİ YAPIŞMA YUVARLANMA L selektin E/P-selektin Endotel Gram- bakteri LPS Doku makrofajları TNF, İL-1

14 NÖTROFİLLER KEMOATRAKTANLARLA UYARILIR
Bakteri kökenli: Formillenmiş peptit: f-MLP Kompleman kökenli: Kompleman yıkım ürünü: C5a Tombosit kökenli: a granül salgısı Trombosit faktör 4 Trombosit kökenli büyüme faktörü (PDGF) Nötrofil kökenli: Aktivasyon ürünleri Lipooksijenaz ürünü Lökotrien B4 (LTB4) Trombosit aktifleyici faktör (PAF) Mast hücresi kökenli: Eozinotaktik tetrapeptit (ECF-A) Monosit kökenli: İnterlökin-8 (İL-8) KEMOKİN Nötrofil Lenfosit kökenli: Aktif T salgısı: İnterlökinler

15 DİAPEDEZ ENDOTELİ GEÇEREK DOKUYA GÖÇ
İL-8 TNF, İL-1 YAPIŞMA AGREGASYON İNTEGRİN ETKİLEŞİMİ PSÖDOPOD OLUŞUMU

16 FAGOSİTOZ MEMBRAN FÜZYONU
YUTMA FAGOLİZOZOM OLUŞUMU DEGRANÜLASYON FAGOSİTOZ ÖLDÜRME

17 FAGOSİTOZ FAGOLİZOZOM PİNOSİTOZ EKZOSİTOZ LİZOZOM FAGOZOM MEMBRAN
FÜZYONU FAGOSİTOZ PİNOSİTOZ EKZOSİTOZ ARTIKLAR GRANÜL İÇERİĞİ AKTİVASYON ÜRÜNÜ

18 FAGOSİTOZ ve OPSONİZASYON
OPSONİN OPSONİN RESEPTÖRÜ C3b CR1 C3bi CR3/4 IgG1 FcR IgG3 FcR ANTİKOR (IgG) KOMPLEMAN BİLEŞİKLERİ

19 O2 1O2 H2O2 OKSİJENE BAĞIMLI ÖLDÜRME MEKANİZMALARI 2O2- Süperoksit OH-
SOLUNUM PATLAMASI “Respiratory burst” Mem oksidaz O2 2O2- Süperoksit 1O2 H2O2 Hücre yüzeyinde SOD Hücre içinde Hidroksil radikali SINIRLAYAN MEKANİZMALAR: Katalaz Glutatyonperoksidaz Hidrojen peroksidi parçalar Seruloplazmin OH- Cl- nötrofilde I- makrofajda OCl- Miyeloperoksidaz Nitrik oksit (NO) NOS

20 OKSİJENDEN BAĞIMSIZ ÖLDÜRME MEKANİZMALARI
Proteolitik Non-katalitik Degradasyon LİZOZOMAL GRANÜL İÇERİĞİ Nötral-alkalen pH da: Bazik katyonik proteinler Defensinler Bakterisidal/Geçirgenlik artıran protein Asidik pH da: Asidite Laktoferrin LİZOZOMAL GRANÜL İÇERİĞİ Nötral-alkalen pH da: Bazik katyonik proteinler Defensinler Elastaz, Katepsin,Proteinaz Asidik pH da: Asidite Lizozomal enzimler: Asit hidrolaz Lizozim Laktoferrin

21 SEKONDER MEDİYATÖR SENTEZİ
AKTİF HÜCRE MEMBRAN LİPİDLERİ Fosfolipaz A2 LİZOFOSFATİDİLKOLİN Araşidonik asit oksidasyonu Lipoksijenaz Siklooksijenaz LİZOFOSFATİDİLKOLİN Deterjan yapılı Hücre membran füzyonuna etkili Degranülasyon Lökotrien A4 LTB4 LTC4 LTD4 LTE4 Nötrofil SRS-A Prostaglandin G2 ve H2 PGD2 PGE2 PGF2a PGI2 TXA2 Nötrofil

22 NÖTROFİL SALGILARI Nötrofillerin diğer hücreler üzerine etkilerine aracılık ederler İnterlökin-1 İnterlökin-6 Tümör nekroz faktörü-a (TNF) Koloni stimüle edici faktörler İnterferon-a SİTOKİNLER KEMOKİNLER PROSTAGLANDİNLER LÖKOTRİENLER İnterlökin-8 PGE2 LTB4 LTC4, LTD4, LTE4 (SRS-A)

23 UYARI C5a, LTB4,f-MLP Endotel Doku makrofajları YAPIŞMA AGREGASYON
YUVARLANMA L selektin E/P-selektin Endotel Gram- bakteri Doku makrofajları LPS TNF, İL-1 YAPIŞMA AGREGASYON İntegrin etkileşimi İL-8 FAGOSİTOZ ÖLDÜRME TNF, İL-1


"IL-5 IL-5 TPO HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE Miyeloid öncülü IL-11" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları