Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TP O IL-11 IL-5 G-CSF IL-3, GM-CSF Miyeloid öncülü HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE IL-5 IL-3, GM-CSF, IL-1, IL-6 PLURİPOTENT KÖK HÜCRE Trombosit BazofilEozinofil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TP O IL-11 IL-5 G-CSF IL-3, GM-CSF Miyeloid öncülü HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE IL-5 IL-3, GM-CSF, IL-1, IL-6 PLURİPOTENT KÖK HÜCRE Trombosit BazofilEozinofil."— Sunum transkripti:

1

2 TP O IL-11 IL-5 G-CSF IL-3, GM-CSF Miyeloid öncülü HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE IL-5 IL-3, GM-CSF, IL-1, IL-6 PLURİPOTENT KÖK HÜCRE Trombosit BazofilEozinofil Nötrofil Monosit Megakaryosit IL-5 M-CSF

3 PERİFERİK KAN LÖKOSİT FORMÜLÜ % oranı Sayısı mm 3 =  l kanda LÖKOSİT% 1004000-10000 Nötrofil% 40-751600-7500En sık Nötrofillerin %50 si kapiler endotel üzerine “tutunmuş” durur: İnfeksiyon Egzersiz Kortikosteroid tedaviile hareketlenir: Dolaşıma katılır MARJİNAL HAVUZ

4 KAN KEMİK İLİĞİ DAMAR DIŞI (DOKU) DEPO OLGUN LAŞMA MİTO TİK MARJİNAL DOLAŞAN Akut :Stres, zehirleme hipoksi, infeksiyon Endotoksin, kortikosteroid Akut :Stres Egzersiz,adrenalin Kortikosteroid Kronik : İnfeksiyon Tümör, inflamasyon KML Kİ deposu dolaşıma Marjinal havuz boşalmış Dokuya geçiş azalmış Hücre çoğalması ve ömrü uzamış

5 f.MLP-R C5a R LTB4 R KEMOATRAKTAN RESEPTÖRLERİ C3b CR1 Bakteri IgG1 IgG3 IgG1R IgG3R OPSONİN RESEPTÖRLERİ Primer granül Sekonder granül LFA-1 L-selektin YAPIŞMA MOLEKÜLLERİ NÖTROFİL PAF R IL-1 TNF GM-CSF FcR

6 ÜRETİM SÜRESİ 10-15 GÜN

7 MİYELOBLAST PROMİYELOSİT MİYELOSİT METAMİYELOSİT BAND NÖTROFİL SEGMENTLİ NÖTROFİL

8 NÖTROFİL GELİŞİMİ Miyeloblast Promiyelosit Miyelosit Metamiyelosit Band şekli Olgun Dolaşım Doku Mitotik Postmitotik 7.5 gün 6.5 gün 6 –24 saat 1-2 gün ETKİLİ BÜYÜME FAKTÖRLERİ 1. G-CSF:Farklılaşma ve nötrofil işlevlerinde önemli 2. GM-CSF: 3. IL-3Öncüllere etkili 4. KÖK HÜCRE FAKTÖRÜ

9 Promiyelosit Azurofilik granül Miyelosit Özgün granüller Miyeloblast KAN Promiyelositde de azurofilik granüller (peroksidaz +) olur Miyelosit özgün granüllerin ortaya çıktığı ilk, bölünme yeteneği olan son miyeloid öncül Promiyelositde de azurofilik granüller (peroksidaz +) olur Miyelosit özgün granüllerin ortaya çıktığı ilk, bölünme yeteneği olan son miyeloid öncül Metamiyelosit Mitoz(-) Çomak (Band şekli)

10 NÖTROFİL GRANÜLLERİ PRİMER=AZUROFİLİK GRANÜLLER Erken oluşurlar Fagolizozom oluştururlar Mikrobisidal enzimler içerirler ÖLDÜRÜCÜ MEKANİZMALAR Oksidatif etkiliNADPH oksidaz Miyeloperoksidaz Oksidatif olmayan Katyonik proteinler Nötrofil esteraz Lizozim (Muraminidaz) Elastaz (Nötral proteaz)

11 NÖTROFİL GRANÜLLERİ SEKONDER = ÖZGÜN GRANÜLLER Hücre membran reseptörlerini içerirler Hücre dışına salgılanan maddeleri içerirler Kolajenaz Apolaktoferrin B12 bağlayan protein Lizozim Plazminojen aktivatörü Komplemanı aktive eden enzim Heparanaz Histaminaz

12 NÖTROFİL AKTİVASYONU KEMOATRAKTANLA UYARILIR KEMOTAKSİ YAPAR ENDOTELE YAPIŞIRADEZYON DOKUYA GEÇERDİAPEDEZ FAGOSİTOZ YAPAR HÜCREİÇİ ÖLDÜRÜR OKSİDATİF PATLAMA ve OKSİDATİF OLMAYAN SALGI YAPAR LİPİD MEDİYATÖR ÜRETİMİ Lökotrienler, Prostaglandinler,kemoatraktanlar GRANÜL İÇERİĞİ SALGISI

13 TNF, İL-1 LPS E/P-selektin L selektin YUVARLANMA Endotel Doku makrofajları Gram- bakteri UYARI C5a, LTB4,f-MLP YAPIŞMA KEMOTAKSİ ENDOTELE YAPIŞMA YAPIŞMA MOLEKÜLÜ ARTIŞI

14 NÖTROFİLLER KEMOATRAKTANLARLA UYARILIR Bakteri kökenli:Formillenmiş peptit: f-MLP Kompleman kökenli:Kompleman yıkım ürünü: C5a Tombosit kökenli:  granül salgısı Trombosit faktör 4 Trombosit kökenli büyüme faktörü (PDGF) Nötrofil kökenli:Aktivasyon ürünleri Lipooksijenaz ürünü Lökotrien B 4 (LTB 4 ) Trombosit aktifleyici faktör (PAF) Mast hücresi kökenli:Eozinotaktik tetrapeptit (ECF-A) Monosit kökenli:İnterlökin-8 (İL-8) KEMOKİN Nötrofil Lenfosit kökenli:Aktif T salgısı: İnterlökinler

15 YAPIŞMA AGREGASYON İL-8 TNF, İL-1 DİAPEDEZENDOTELİ GEÇEREK DOKUYA GÖÇ İNTEGRİN ETKİLEŞİMİ PSÖDOPOD OLUŞUMU

16 FAGOSİTOZ ÖLDÜRME FAGOSİTOZMEMBRAN FÜZYONU YUTMA FAGOLİZOZOM OLUŞUMU DEGRANÜLASYON

17 FAGOSİTOZ ARTIKLAR GRANÜL İÇERİĞİ AKTİVASYON ÜRÜNÜ PİNOSİTOZ EKZOSİTOZ FAGOZOM FAGOLİZOZOM LİZOZOM MEMBRAN FÜZYONU

18 OPSONİN FAGOSİTOZ ve OPSONİZASYON ANTİKOR (IgG) KOMPLEMAN BİLEŞİKLERİ OPSONİN RESEPTÖRÜ C3bCR1 C3biCR3/4 IgG1FcR IgG3FcR

19 O2O2 2O 2 - Süperoksit 1O2H2O21O2H2O2 OH - OCl - Miyeloperoksidaz SOD Mem oksidaz Hücre yüzeyinde Hücre içinde OKSİJENE BAĞIMLI ÖLDÜRME MEKANİZMALARI Hidroksil radikali Cl - nötrofilde I - makrofajda SOLUNUM PATLAMASI “Respiratory burst” Nitrik oksit (NO) NOS

20 OKSİJENDEN BAĞIMSIZ ÖLDÜRME MEKANİZMALARI LİZOZOMAL GRANÜL İÇERİĞİ Nötral-alkalen pH da:Bazik katyonik proteinler Defensinler Bakterisidal/Geçirgenlik artıran protein Asidik pH da:Asidite Laktoferrin Proteolitik Non-katalitik Degradasyon

21 SEKONDER MEDİYATÖR SENTEZİ AKTİF HÜCRE MEMBRAN LİPİDLERİ Fosfolipaz A2 LİZOFOSFATİDİLKOLİN Araşidonik asit oksidasyonu Prostaglandin G 2 ve H 2 PGD 2 PGE 2 PGF 2  PGI 2 TXA 2 Nötrofil Lipoksijenaz Siklooksijenaz Lökotrien A 4 LTB 4 LTC 4 LTD 4 LTE 4 Nötrofil SRS-A Nötrofil

22 NÖTROFİL SALGILARI SİTOKİNLER KEMOKİNLER PROSTAGLANDİNLER LÖKOTRİENLER Nötrofillerin diğer hücreler üzerine etkilerine aracılık ederler İnterlökin-1 İnterlökin-6 Tümör nekroz faktörü-  TNF) Koloni stimüle edici faktörler İnterferon-  PGE 2 LTB 4 LTC 4, LTD 4, LTE 4 (SRS-A) İnterlökin-8

23 TNF, İL-1 LPS E/P-selektin L selektin YUVARLANMA Endotel Doku makrofajları YAPIŞMA AGREGASYON Gram- bakteri İntegrin etkileşimi İL-8 TNF, İL-1 FAGOSİTOZ ÖLDÜRME UYARI C5a, LTB4,f-MLP


"TP O IL-11 IL-5 G-CSF IL-3, GM-CSF Miyeloid öncülü HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE IL-5 IL-3, GM-CSF, IL-1, IL-6 PLURİPOTENT KÖK HÜCRE Trombosit BazofilEozinofil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları