Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hatice ANKAY

2 YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNİMLERİNDE
TAKBİS’E KAYIT İŞLEMLERİ Serpil KAYA PANOS Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı İnceleme İzleme Değerlendirme Birimi Hatice ANKAY

3 AMAÇ: Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizde taşınmaz tasarruflarına ilişkin taleplerinin sonucunda alıcı ve satıcı adına doldurulan bilgi formları Genel Müdürlüğümüze gönderilmekte idi. Tüm Tapu Müdürlüklerimizin TAKBİS’e geçmesiyle 15/03/2012 tarih 1725 no’lu genelge ile Bilgi Formu doldurulması uygulamasına son verilmiştir. Yapılan kontrollerde Yabancı Mülkiyeti Programı ile TAKBİS’de yer alan kayıtlarda uyuşmazlıklar tespit edilmiş olup; bu uyuşmazlıkların giderilmesi için Veri Eşleştirme Programı yapılmıştır. Bu kapsamda 81 il, birim personelleri arasında paylaştırılmıştır. Hatice ANKAY

4 Hatice ANKAY

5 Yabancı Mülkiyet Programında olup TAKBİS’de yer almayan kayıtlar,
Yabancı Mülkiyet Programında ve TAKBİS’de uyrukları farklı girilen aynı kayıtlar, Hazırlanan Excel tabloları ilgili müdürlüklere gönderilmiştir. Yapılan kontrollerde bir çok yabancı uyruklu gerçek kişinin TAKBİS’e TC uyruklu olarak veya uyruk bilgisinin yanlış girildiği görülmüş ve bu kayıtların düzeltilmesi sağlanmıştır.  Hatice ANKAY

6 Hatice ANKAY

7 Hatice ANKAY

8 İSTATİSTİKSEL RAPOR ALMA PROGRAMI
Bu programda, detaylı olarak alınan kayıtlarda; Kişinin birden fazla sistem numarasına sahip olduğu, TC kimlik numaralarının yanlış olduğu, Kimlik bilgilerinin eksik olduğu, TC vatandaşlığından izinle çıkmış kişilerin vatandaşlık tipinin YABANCI olduğu, 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi? kutucuğunun işaretlenmediği,(10174 Kayıt) Yabancı uyruklu gerçek kişilerin vatandaşlık tipinin TC VATANDAŞLIĞINDAN İZİNLE ÇIKMIŞ olarak seçildiği, 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi? kutucuğunun işaretlendiği görülmüştür. (8400 Kayıt) Yukarıda bahsi geçen hatalar, MERNİS’den kontrolleri yapılmış, müdürlüklere uzaktan erişim sağlanarak kayıtlardaki vatandaşlık tipleri düzeltilmiştir. Kimlik bilgileri eksik kayıtlar müdürlüğe gönderilerek, tamamlanmasının sağlanması istenilmiştir. Hatice ANKAY

9 Vatandaşlık tipi T.C. Vatandaşlığından İzinle Çıkmış olup; 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi? kutucuğunun işaretlenmediği kayıt örnekleri Hatice ANKAY

10 Vatandaşlık tipi YABANCI olup; 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi
Vatandaşlık tipi YABANCI olup; 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi? kutucuğunun işaretlendiği kayıt örnekleri Hatice ANKAY

11 Malik isminin başında …uyruklu olarak girildiği kayıt örneği
Hatice ANKAY

12 Hatice ANKAY

13 EKONOMİ BAKANLIĞI; TARİHİ İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BULUNAN YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR LİSTESİ Hatice ANKAY

14 Hatice ANKAY

15 Hatice ANKAY

16 KONULAR 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi Olan (Pembe-Mavi Kart Sahibi) Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkmış Kişilerin TAKBİS’e Kaydı Yabancı Gerçek Kişilerin TAKBİS’e Kaydı Yabancı ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerinin TAKBİS’e Kaydı Hatice ANKAY

17 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi Olan (Pembe-Mavi Kart Sahibi) Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkmış Kişilerin TAKBİS’e Kaydı: Hatice ANKAY

18 Hatice ANKAY

19 Hatice ANKAY

20 Hatice ANKAY

21 Hatice ANKAY

22 Hatice ANKAY

23 Hatice ANKAY

24 Hatice ANKAY

25 Hatice ANKAY Bu kişilerin Vatandaşlığını kazandığı ülkenin RESMİ KİMLİK KARTI veya PASAPORT’unun yanında 4112/5203/5901 SAYILI KANUNLA SAKLI TUTULAN HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN BELGE (PEMBE VE MAVİ KART) ibraz etmesi, bu belgesi yoksa NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ alınması gerekir..

26 Hatice ANKAY KİMLİK TİPİ PASAPORT YADA YABANCI KİMLİK BELGESİ OLMAK ZORUNDADIR.ADI,SOYADI,VARSA BABA ADI,DOĞUM YERİ ,DOĞUM TARİHİ ZORUNLUDUR.ZATEN MERNİSTEN BUNLARI OTAMATİK ÇEKER.BU EKRANDA KİŞİNİN ÜLKESİ KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLMEZ.

27 Hatice ANKAY

28 Hatice ANKAY

29 Hatice ANKAY

30 Hatice ANKAY

31 Hatice ANKAY 5901/5203/4112 SAYILI KANUNA TABİ MU KUTUCUNA GİRİLİP

32 Hatice ANKAY

33 Hatice ANKAY

34 Hatice ANKAY

35 Hatice ANKAY

36 Hatice ANKAY Sağ üst köşede yanan kırmızı ışık, kişinin yabancı ya da Vatandaşlıktan İzinle çıkmış olduğunu göstermektedir. Talepte bulunan ve işlemi yapılan kişi Yabancı veya İzinle çıkmış ise kırmızı ışığın yandığı görülmelidir. ‘T.C. Vatandaşlığından İzin İle Çıkmış’ yazısı görülmelidir.

37 Hatice ANKAY ÖRNEKTE RESMİ SENETLERDE 30 HEKTAR UYARISI GÖZÜKMEKTEDİR VE BU ZORUNLUDUR. KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİNDE İZİNLE ÇIKANLARDA UYRUK BİLGİSİ VE VATANDAŞLIK TİPİ YETKİLİ MÜDÜR YRD. KONTROL ETMESİ ZORUNLUDUR. EĞER GİRİLMEMİŞ İSE TEKRARDAN GİRİLMESİ GEREKİR.AMA RESMİ SENETTE OYNAYARAK DEĞİL SİSTEMİ GERİ ALARAK.

38 Hatice ANKAY

39 Hatice ANKAY tarih 1504 sayılı talimat yayımlanarak yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimlerinde siteme uyruk bilgisi girişleri açıklanmıştır.

40 2. Yabancı Gerçek Kişilerin TAKBİS’e Kaydı:
Hatice ANKAY

41 Hatice ANKAY

42 Hatice ANKAY KİŞİ SİSTEMDE BULUNMAZ İSE SIFIRDAN KAYIT OLUŞUR.

43 Hatice ANKAY

44 Hatice ANKAY

45 Hatice ANKAY

46 Hatice ANKAY BURDA ÖNEMLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KİŞİNİN BİLGİLERİ SİSTEME DOĞRU YAZILMASI GEREKİR.ADI, SOYADI, DOĞUM YERİ,DOĞUM TARİHİ MECBURİDİR.

47 Hatice ANKAY

48 Hatice ANKAY

49 TAKBİS ÜZERİNDE DÜZELTMELER
TAKBİS sistemi üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda doğumla Türk vatandaşlığını kazanıp Bakanlar Kurulu kararı ile çıkan kişilerin yabancı kişiler gibi yazıldığı görülmüş olup, izinle çıkan kişiler için 4112/5203/5901 Sayılı Kanuna Tabi mi? butonunun girilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca bu kişilerin mavi veya pembe kartları olmaması durumunda Nüfus Kayıt Örneği istenilmesi sistemde zorunlu hale getirilmiştir. Bir yabancı gerçek kişi için birden fazla vatandaşlık tipi seçilmesinin önüne geçilmiştir. Böylece TAKBİS sistemi üzerinde bir yabancı gerçek kişi için sadece bir vatandaşlık tipi seçilecektir. Ayrıca Firari, mütegayyip, çift uyruklular gibi kriterler TAKBİS sistemden temizlenerek, sistemin ihtiyaçlara göre yeniden yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Hatice ANKAY

50 TAKBİS ÜZERİNDE DÜZELTMELER
Türk Asıllı Yunan Uyruklu kişilerin taşınmaz ediniminde 4112/5203/5901 Sayılı Kanuna Tabi mi? butonunun işaretlenmesi seçeneği engellenmektedir. KKTC vatandaşlarının taşınmaz ediniminde bu kişilerin yabancı gerçek kişi veya 4112/5203/5901 Sayılı Kanununa Tabi mi? seçeneği sistem üzerinde engellenmiş olup bu kişilerin Özel Statüye Tabi Yabancı kişiler olarak sisteme kaydı sağlanmıştır. Hatice ANKAY

51 3. Yabancı ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin TAKBİS’e Kaydı:
Hatice ANKAY

52 Üç özel kanunla taşınmaz edinebilirler; Turizm Teşvik Kanunu
Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri; Üç özel kanunla taşınmaz edinebilirler; Turizm Teşvik Kanunu Endüstri Bölgeleri Kanunu Petrol Kanunu Yabancı Sermayeli Şirketler; Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilmiş yetki belgelerinde: 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Yabancı Sermayeli Şirkettir, 2644 Sayılı Tapu Kanunun 36. Maddesi Kapsamı Dışındaki Yabancı Sermayeli Şirkettir’ ibaresi olmasına dikkat edilmelidir. Hatice ANKAY

53 Hatice ANKAY

54 Hatice ANKAY

55 Hatice ANKAY

56 Hatice ANKAY

57 Hatice ANKAY

58 Hatice ANKAY

59 Hatice ANKAY

60 Hatice ANKAY

61 Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı E-posta: tk34298@tkgm.gov.tr
Teşekkürler… Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı İletişim: (0312) (0312) (0312) (0312) E-posta: Hatice ANKAY


"YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları