Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNİMLERİNDE TAKBİS’E KAYIT İŞLEMLERİ Serpil KAYA PANOS Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı İnceleme İzleme Değerlendirme Birimi

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ: Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizde taşınmaz tasarruflarına ilişkin taleplerinin sonucunda alıcı ve satıcı adına doldurulan bilgi formları Genel Müdürlüğümüze gönderilmekte idi. Tüm Tapu Müdürlüklerimizin TAKBİS’e geçmesiyle 15/03/2012 tarih 1725 no’lu genelge ile Bilgi Formu doldurulması uygulamasına son verilmiştir. Yapılan kontrollerde Yabancı Mülkiyeti Programı ile TAKBİS’de yer alan kayıtlarda uyuşmazlıklar tespit edilmiş olup; bu uyuşmazlıkların giderilmesi için Veri Eşleştirme Programı yapılmıştır. Bu kapsamda 81 il, birim personelleri arasında paylaştırılmıştır.

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 Yabancı Mülkiyet Programında olup TAKBİS’de yer almayan kayıtlar, Yabancı Mülkiyet Programında ve TAKBİS’de uyrukları farklı girilen aynı kayıtlar, Hazırlanan Excel tabloları ilgili müdürlüklere gönderilmiştir. Yapılan kontrollerde bir çok yabancı uyruklu gerçek kişinin TAKBİS’e TC uyruklu olarak veya uyruk bilgisinin yanlış girildiği görülmüş ve bu kayıtların düzeltilmesi sağlanmıştır.

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7

8 İSTATİSTİKSEL RAPOR ALMA PROGRAMI Bu programda, detaylı olarak alınan kayıtlarda; Kişinin birden fazla sistem numarasına sahip olduğu, TC kimlik numaralarının yanlış olduğu, Kimlik bilgilerinin eksik olduğu, TC vatandaşlığından izinle çıkmış kişilerin vatandaşlık tipinin YABANCI olduğu, 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi? kutucuğunun işaretlenmediği,(10174 Kayıt) Yabancı uyruklu gerçek kişilerin vatandaşlık tipinin TC VATANDAŞLIĞINDAN İZİNLE ÇIKMIŞ olarak seçildiği, 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi? kutucuğunun işaretlendiği görülmüştür. (8400 Kayıt) Yukarıda bahsi geçen hatalar, MERNİS’den kontrolleri yapılmış, müdürlüklere uzaktan erişim sağlanarak kayıtlardaki vatandaşlık tipleri düzeltilmiştir. Kimlik bilgileri eksik kayıtlar müdürlüğe gönderilerek, tamamlanmasının sağlanması istenilmiştir.

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Vatandaşlık tipi T.C. Vatandaşlığından İzinle Çıkmış olup; 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi? kutucuğunun işaretlenmediği kayıt örnekleri

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Vatandaşlık tipi YABANCI olup; 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi? kutucuğunun işaretlendiği kayıt örnekleri

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malik isminin başında …uyruklu olarak girildiği kayıt örneği

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 EKONOMİ BAKANLIĞI; 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BULUNAN YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR LİSTESİ

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

16 KONULAR 1)4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi Olan (Pembe- Mavi Kart Sahibi) Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkmış Kişilerin TAKBİS’e Kaydı 2)Yabancı Gerçek Kişilerin TAKBİS’e Kaydı 3)Yabancı ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerinin TAKBİS’e Kaydı

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi Olan (Pembe-Mavi Kart Sahibi) Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkmış Kişilerin TAKBİS’e Kaydı:

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19

20

21

22

23

24

25 Bu kişilerin Vatandaşlığını kazandığı ülkenin RESMİ KİMLİK KARTI veya PASAPORT’unun yanında 4112/5203/5901 SAYILI KANUNLA SAKLI TUTULAN HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN BELGE (PEMBE VE MAVİ KART) ibraz etmesi, bu belgesi yoksa NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ alınması gerekir..

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Sağ üst köşede yanan kırmızı ışık, kişinin yabancı ya da Vatandaşlıktan İzinle çıkmış olduğunu göstermektedir. Talepte bulunan ve işlemi yapılan kişi Yabancı veya İzinle çıkmış ise kırmızı ışığın yandığı görülmelidir. ‘T.C. Vatandaşlığından İzin İle Çıkmış’ yazısı görülmelidir.

37 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

38

39 03.12.2013 tarih 1504 sayılı talimat yayımlanarak yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimlerinde siteme uyruk bilgisi girişleri açıklanmıştır.

40 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.Yabancı Gerçek Kişilerin TAKBİS’e Kaydı:

41 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

42

43

44

45

46

47

48

49 TAKBİS ÜZERİNDE DÜZELTMELER TAKBİS sistemi üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda doğumla Türk vatandaşlığını kazanıp Bakanlar Kurulu kararı ile çıkan kişilerin yabancı kişiler gibi yazıldığı görülmüş olup, izinle çıkan kişiler için 4112/5203/5901 Sayılı Kanuna Tabi mi? butonunun girilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca bu kişilerin mavi veya pembe kartları olmaması durumunda Nüfus Kayıt Örneği istenilmesi sistemde zorunlu hale getirilmiştir. Bir yabancı gerçek kişi için birden fazla vatandaşlık tipi seçilmesinin önüne geçilmiştir. Böylece TAKBİS sistemi üzerinde bir yabancı gerçek kişi için sadece bir vatandaşlık tipi seçilecektir. Ayrıca Firari, mütegayyip, çift uyruklular gibi kriterler TAKBİS sistemden temizlenerek, sistemin ihtiyaçlara göre yeniden yapılanma çalışmaları devam etmektedir.

50 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAKBİS ÜZERİNDE DÜZELTMELER Türk Asıllı Yunan Uyruklu kişilerin taşınmaz ediniminde 4112/5203/5901 Sayılı Kanuna Tabi mi? butonunun işaretlenmesi seçeneği engellenmektedir. KKTC vatandaşlarının taşınmaz ediniminde bu kişilerin yabancı gerçek kişi veya 4112/5203/5901 Sayılı Kanununa Tabi mi? seçeneği sistem üzerinde engellenmiş olup bu kişilerin Özel Statüye Tabi Yabancı kişiler olarak sisteme kaydı sağlanmıştır.

51 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.Yabancı ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin TAKBİS’e Kaydı:

52 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri; Üç özel kanunla taşınmaz edinebilirler; Turizm Teşvik Kanunu Endüstri Bölgeleri Kanunu Petrol Kanunu Yabancı Sermayeli Şirketler; Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilmiş yetki belgelerinde: 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Yabancı Sermayeli Şirkettir, 2644 Sayılı Tapu Kanunun 36. Maddesi Kapsamı Dışındaki Yabancı Sermayeli Şirkettir’ ibaresi olmasına dikkat edilmelidir.

53 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

54

55

56

57

58

59

60

61 Teşekkürler… Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı İletişim: (0312) 413 68 54 (0312) 413 68 67 (0312) 551 42 62 (0312) 551 46 72 E-posta: tk34298@tkgm.gov.tr


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları