Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ KIRSAL ALANA ETKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ KIRSAL ALANA ETKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ KIRSAL ALANA ETKİLERİ
Ders Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇAY Abdurrahman SOLMAZ HAZIRLAYAN :

2 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI nedir?
Arazi toplulaştırması, tarımsal arazileri niteliklerine göre sınıflandırarak, bir kişiye ait, farklı alanlardaki küçük arazi grupları yerine, o arazinin toplamını karşılayacak kadar, en az miktarda parça arazinin (mümkün olursa tek bir parçanın), o kişiye verilmesidir. Kırsal alan nedir? Ekonomik yönden doğal kaynaklarla sınırlı, teknolojik gelişmelerin diğer yörelere kıyasla gecikmeli olarak benimsendiği, hayatın daha çok geleneklere göre şekillendiği, kendine özgü kültürel yapısı bulunan ve ülkenin diğer yörelerine kıyasla halkın yaşam standardının düşük olduğu bölgelerdir.

3 TÜRKİYE!! AVRUPA!!

4 1. Çok Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir:  
Maliğin çalışma alani içerisinde birden fazla parseli varsa bunlar mümkün olduğunca az sayıda parsel haline getirilmesi sağlanıyor.          2. Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir: Şekilleri düzgün olmayan (üçgen, beşgen, yay şeklinde) araziler düzgün şekillere (dikdörtgen, kare)  getirilerek hem işlenmesi kolaylaşmaktadır hem de işleme ve bakım masraflar azalmaktadır.

5 3. Her parsel sulama kanalına kavuşturulmaktadır
Toplulaştırma ile birlikte sulama projelerinin de yapılması halinde, her tarlanın yapılmış veya yapılacak olan sulama kanalına cephesi olacak, yani tarlalar sulama şebekesinden doğrudan suyunu alabilecektir . 4. Her parsel yola baglanmaktadır : Toplulaştırma öncesi yolu bulunmayan bir çok tarla varken, toplulaştırma sonrasında tarım arazilerinde yolu bulunmayan tarla kalmayacaktır.   5. Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir: Parçalı ve farklı mevkilerde bulunan arazilere ulaşım, daha çok zaman, işgücü ve mali kayıplara neden olurken; Toplulaştırma sonrası araziler mümkün olduğunca tek parçalı olacağından bu kayıplar önlenmiş olacaktır.

6

7      6.  Tarım makinalarının kullanımı daha ekonomik olmaktadır:
Parçalı, küçük ve şekilleri düzgün olmayan arazilerde traktör, biçerdöver, gibi tarım makinalarının çalışması, üretici ve makine sahibi için aşırı derecede masraflı iken; tek parçalı, büyük ve düzgün şekilli tarlalarda bu makinaların kullanılması üretici ve iş makinası sahibi açısından daha ekonomik olmakta, zaman ve işgücü açısından da tasarruf sağlanmaktadır. 7. Tarım için en ideal parsel ebatları oluşturulmaktadır:  Toplulaştırma öncesi arazilerin ebat ve alanları, hiçbir bilimselliğe dayanmadan miras yoluyla bölünerek gelişigüzel oluşmaktadır. Toplulaştırma sonrası dağıtılacak parsellerin ebatları; toprağın bünyesi, arazinin meyili, ekilecek ürünler, sulama yönü vb. kriterler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

8 9.Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır:
8. Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir: Toplulaştırma öncesi karayolu, demiryolu, kanal gibi projeler sebebiyle bölünen ve bir kısmı küçük olduğundan dolayı kullanılamaz hale gelen özel mülkiyetteki araziler ile kullanılmayan eski yollar ve dere yatakları gibi alanlar da toplulaştırma ile tarıma kazandırılmaktadır.    9.Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır: Toplulaştırma öncesi çok parçalı arazilerin olduğu sahalarda ulaşım yolu, su sorunu, sınır ihtilafları gibi sebeplerden dolayı mülk sahipleri arasında olabilecek husumetler, toplulaştırma sonrası hiçbir parselin su ve yol sorunu olmayacağı için ortadan kalkmış olmaktadır.

9 10. Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır:
Toplulaştırma öncesi çok parçalı tarım arazilerinde, tarlaların sayısı fazla olduğundan tarla sınırlarının toplam uzunluğu da fazla olmaktadır. Bu da ekilebilecek alanların ekilemeyerek boş kalması demektir. Toplulaştırma sonucu oluşan tek parçalı ve büyük tarlalarda tarla sınırı azalacağından ekilebilecek arazi miktarları artmaktadır.     11. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır: Toplulaştırma öncesi küçük ve şekilleri bozuk arazilerde, zirai mücadele ve gübreleme gibi çalışmaların yapılması hem zor olmakta hem de çoğu zaman ekonomik olmamaktadır. Toplulaştırma sonrası araziler düzgün şekilli olacağından bu işlemler daha kolay ve ekonomik olacaktır. 12.Kadastro yenilenmiş olmaktadır: Toplulaştırma çalışması ile kanal, yol gibi tesisler ile yeni dağıtılan tarım arazileri en son ölçme teknikleri ile ölçülerek kadastro paftaları hazırlandığından, o bölgenin kadastrosu da yenilenmiş olacağı gibi o güne kadar var olan birçok sorunların önüne geçilmiş olacaktır.

10 13- Arazi toplulaştırması ve beraberinde düzenlenen alt yapı tesislerinin yarattığı olumlu koşullar nedeniyle, bitki örtüsünde oluşacak değişim, dolayısıyla verimin ve gelirin artması, arazi toplulaştırmasını benimsemeye olumlu etki yapmaktadır.

11 14-KIRSAL TURİZM

12 Açık direnaj kanalı   DİĞER FAYDALAR * Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerinin götürülmesi sürat kazanmaktadır . * Sulama tesislerinde, sulama oranı ve randımanı artmaktadır. * Hisselilik, sulama ve ulaşımdan kaynaklanan sosyal huzursuzluklar önlenmekte, yargı yükü azaltılmaktadır. . *Düzenleme sonrası araziler kıymetlenmektedir. * Parçalılık veya hisselilik nedeni ile değerlendirilemeyen hazine arazileri satılabilir duruma gelmektedir. * Mera arazileri de toplulaştırılarak hayvancılığa uygun hale getirilmektedir. Riperleme

13

14

15

16 SONUÇ: Türkiye çok çeşitlilik gösteren topoğrafik, jeolojik, bitkisel, iklim koşulları ürün ve toprak çeşitliliğine de yansımaktadır. Bu zenginlikten faydalanmak için KIRSAL GELİŞİM desteklenmelidir! Bu güzel coğrafyada her geçen gün tarım alanları yok olmakta, binlerce hektar toprak erozyona uğramaktadır. acilen arazi toplulaştırılması bitirilmelidir! KIRSAL SANAYİ YATIRIMLARI YAPILMALI – TEŞVİK EDİLMELİ KIRSAL TURİZM YATIRIMLARI YAPILMALI - TEŞVİK EDİLMELİ Arazi toplulaştırılmasının günümüzde ne kadar büyük önem kazandığı, ülkemizde kırsal alanlardaki birçok soruna çözüm getireceği açık bir şekilde ortadadır. Ülkemizdeki arazi toplulaştırması ise tam bir kaos halini almıştır. Gerek çiftçinin, gerekse yöneticilerin bilinçsizliğinden dolayı arazi toplulaştırma sistemi düzgün bir şekilde uygulanamamaktadır. Dileğimiz batılı ülkeler gibi en kısa zamanda bilinçli bir toplulaştırmanın kırsal alanlarımızda uygulanması ve hem ülke hem vatandaşın çağdaş seviyeye ulaşmasıdır.

17 www.tarimkutuphanesi.com www.tarimreformu.gov.tr www.tarimkredi.org.tr
KAYNAKLAR:


"ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ KIRSAL ALANA ETKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları