Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2011 AKADEMİK GENEL KURULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2011 AKADEMİK GENEL KURULU."— Sunum transkripti:

1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2011 AKADEMİK GENEL KURULU

2 Ziraat Fakültesi Misyon ve Vizyonu Fakültemizin misyonu, çağın ve dünyanın gereksinimleri ile uyum içinde güncellediği yüksek eğitim kalitesi, araştırma altyapısı ve Ar-Ge kapasitesini kullanarak kamu ve özel sektörün gereksinimlerine yanıt verecek donanımda ziraat mühendisleri yetiştirmek; sürdürülebilir tarım ve çevre dostu teknolojileri geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak; üretici ve sanayi ile işbirliği içinde ürettiği bilgi ve teknolojileri paydaşlarının hizmetine sunmaktır. Fakültemizin vizyonu, yerel kaynaklar ve gereksinimleri dikkate alarak evrensel değerlerle bilgi ve hizmet üretmek; öğrenci merkezli anlayışımız ve disiplinlerarası çalışma prensibimizden kaynaklanan gücümüzle küresel düzeyde kabul görmektir.

3 BölümÖğretim Üyesi Öğretim Elemanı (Arş. Gör.-Öğr. Gör.) Diğer personel (Uzman-Müh.) Toplam 1. Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yap. ve Sulama Toprak Bil. ve Bitki Bes Zootekni Toplam Akademik Personel Durumu ( )

4 BölümZiraat Müh. ( sınıf) BölümlerGenel Toplam 123Toplam* Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes Zootekni Toplam Lisans Öğrenci Sayıları ( ) *Bölümlü sistemde henüz 4. sınıf öğrencisi bulunmamaktadır.

5 Bölüm2005 ve öncesi Toplam Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes Zootekni Toplam Lisans Mezunu Öğrenci Sayıları

6 BölümYüksek LisansDoktoraToplam Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi 21- Tarım Makinaları 24- Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama 20- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Toplam Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları ( )

7 Bölüm2005 ve öncesi Toplam Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes Zootekni Toplam Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Öğrenci Sayıları

8 Bölüm Toplam Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes Zootekni Toplam Son Üç Yıla Ait Ulusal Yayın Sayıları

9 Bölüm Toplam Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes Zootekni Toplam Son Üç Yıla Ait Uluslararası Yayın Sayıları

10 BölümLaboratuvar Sayısı Laboratuvar isimleri Bahçe Bitkileri 4Histoloji, Pomoloji, Hasat Sonrası Fizyolojisi, Bahçe Bitkileri Bölüm Lab. Bitki Koruma 9Mikoloji, Viroloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Toksikoloji, Taksonomi, Biyolojik Mücadele, Nematoloji, Herboloji Tarım Ekonomisi -- Tarım Makinaları 5-Kompost Lab., Biyogaz Lab., Enerji Verimliliği Lab., Süt Sağım Makinaları Araştırma ve Test Lab., Termik Motorlar Lab. Tarla Bitkileri 4Tarla Bitkileri Genel Lab., Doku Kültürü, -Sitogenetik, -Tıbbi-Aromatik Bitkiler Lab., Tar. Biyoteknoloji 6Doku Kültürü (2), Moleküler Biyoloji (4) Tar. Yapılar ve Sulama 2-Ölçme Lab., -Genel Bölüm Lab. Toprak Bil. Ve Bitki Bes. 5-Bitki Besleme, -Toprak Fiziği, -Toprak Etüd ve Haritalama Lab., -Toprak Biyolojisi, -Öğrenci Lab. Zootekni 1Yemler ve Hayvan besleme Lab. Toplam 36 Laboratuvar Altyapısı (2011)

11 BölümLaboratuvar AdıVerilen Hizmetler Döner sermaye geliri Bahçe Bitkileri Bitki KorumaMikoloji Fitoklinik hizmeti--- Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Süt Sağ. Mak. Arş. ve Test Lab. Süt sağım tesisleri deney raporu Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes.Toprak Fiziği Toprak Analizi Zootekni Yemler ve Hayvan Besleme WEENDE Analizleri --- Toplam Laboratuvar Hizmetleri ( )

12 Bölüm TÜBİTAK TAGEM DPT SANT EZ FP7 SDÜ BAP DİĞER* Toplam Proje sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL) Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tar. Ekonomisi Tar. Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Zootekni Toplam Devam Eden Projeler ( ) *KOSGEB, TEKNOGİRİŞİM, DİĞER ÜNİV. BAP VB.

13 BölümTÜBİTAKTAGEMDPT SDÜ BAP Toplam Proje sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL) Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes Zootekni Toplam yılı Tamamlanan Projeler

14 BölümTÜBİTAKTAGEMSDÜ BAPDİĞER Toplam Proje sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL) Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes Zootekni Toplam yılı Tamamlanan Projeler

15 BölümTÜBİTAKTAGEMSDÜ BAPDİĞER Toplam Proje sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL) Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes Zootekni Toplam yılı Tamamlanan Projeler

16 BölümTÜBİTAKTAGEMSDÜ BAPDİĞER Toplam Proje sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL) Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Zootekni Toplam Önerilen Projeler ( )

17 Hizmet Tipi Toplam Teknik İnceleme / Fizibilite / Raporlama Bilirkişilik Deney Raporu (TM) Proje Hazırlama Hizmeti Proje Danışmanlığı Toplam Ziraat Fakültesi Diğer Hizmetler ( )

18 Bölüm Teknik İnceleme / Fizibilite / Raporlama BilirkişilikDeney raporu Proje hazırlama hizmeti Proje danışmanlığı Toplam Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes Zootekni Toplam Diğer Hizmetler ( )

19 Etkinlik Tipi Kongre /Sempozyum -1- Konferans --- Çalıştay -11 Panel 1-1 Kurs 1-- Toplantı 1-- Toplam 322 Düzenlenen Ulusal-Uluslararası Etkinlikler Ziraat Fakültesi olarak 17 Avrupa ülkesinin 46 farklı üniversite ile olan Erasmus anlaşmasından toplam 104 öğrencimiz faydalanmıştır.

20 Bölüm Toplam Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes Zootekni Toplam Ulusal-Uluslararası Etkinliklere Katılım (Kongre /Sempozyum /Panel /Kurs /Çalıştay vb.)

21 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri Hazırlıkları Devam Eden 1.“Ziraat Fakültesi Proje ve Fon Geliştirme Birimi” AMAÇ: Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi Bölgede farkındalık oluşturulması Ulusal ve uluslararası paydaşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi YÖNETİM 13 kişilik bir danışma kurulu 1 uzman personel (kadro tahsisi gerekli)

22 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri Hazırlıkları Devam Eden 1.“Ziraat Fakültesi Proje ve Fon Geliştirme Birimi” HEDEFLER Bireysel potansiyellerin kurumsallaştırılması TARUM olanaklarının daha etkin kullanımının sağlanması Döner sermaye gelirlerinin artırılması Danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi Bölge tarımının geliştirilmesine yönelik katkının artırılması

23 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri Hazırlıkları Devam Eden 2. Ziraat Fakültesinin bazı bölümlerinde II. Öğretim açılması için karar alınmıştır. 3. “Isparta Tarımsal Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Yenilikler” konulu arama toplantılar dizisinin düzenlenmesi 4. Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci stajlarına yönelik kamu ve sanayi kuruluşları ile protokol çalışmaları 5. Ziraat Fakültesi “Döner Sermaye Yönergesi”nin hazırlanması 6. Kazakistan-Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla ziyaret edilecektir.

24 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri  Uluslararası ilişkiler Proje kapsamında Bulgaristan’da inceleme ziyareti: Plovdiv Üniversitesinin talebi üzerine iki üniversite arasında kardeş üniversite anlaşması için protokol hazırlanmıştır.

25 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri  Uluslararası ilişkiler GCHERA (Yüksek Öğretim ve Araştırma Küresel Konsorsiyumu) Konferansı (26-30 Haziran 2011)- Fransa: Ziraat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Girişimcilik ve Zirai Eğitim” Lituanya Aleksandras Stulginskis Üniversitesi ile işbirliği:  Faculty of Economics and Management  "Economics and Rural Development" Bulgaristan Ulusal ve Dünya Ekonomi Üniversitesi (Universite of National and World Economy) (UNWE) (Erasmus anlaşması imzalandı)

26 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri  Uluslararası ilişkiler Bosna Hersek İşbirliği Ziyaretleri  International Burch University  Sarayevo University  Bosna TIKA Ofisi

27 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme ve Tanıtım Faaliyetleri  “Kanal 32 Tarım Aktüel” Programı ile Fakülte işbirliği  Aylık “Ziraat Fakültesi Bülteni”nin çıkartılması  Bölümler ve Fakülte Tanıtım altyapısının geliştirilmesi  Web sayfası etkinliğinin artırılması

28

29 Ziraat Fakültesi Yeni Bina İnşaatı


"SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2011 AKADEMİK GENEL KURULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları