Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ 2011 AKADEMİK GENEL KURULU

2 Ziraat Fakültesi Misyon ve Vizyonu
Fakültemizin misyonu, çağın ve dünyanın gereksinimleri ile uyum içinde güncellediği yüksek eğitim kalitesi, araştırma altyapısı ve Ar-Ge kapasitesini kullanarak kamu ve özel sektörün gereksinimlerine yanıt verecek donanımda ziraat mühendisleri yetiştirmek; sürdürülebilir tarım ve çevre dostu teknolojileri geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak; üretici ve sanayi ile işbirliği içinde ürettiği bilgi ve teknolojileri paydaşlarının hizmetine sunmaktır. Fakültemizin vizyonu, yerel kaynaklar ve gereksinimleri dikkate alarak evrensel değerlerle bilgi ve hizmet üretmek; öğrenci merkezli anlayışımız ve disiplinlerarası çalışma prensibimizden kaynaklanan gücümüzle küresel düzeyde kabul görmektir.

3 Akademik Personel Durumu (20.09.2011) Diğer personel (Uzman-Müh.)
Bölüm Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (Arş. Gör.-Öğr. Gör.) Diğer personel (Uzman-Müh.) Toplam 1. Bahçe Bitkileri 12 6 1 19 2. Bitki Koruma 10 5 - 15 3. Tarım Ekonomisi 7 4. Tarım Makinaları 3 5. Tarla Bitkileri 9 14 6. Tar. Biyoteknoloji 8 7. Tar. Yap. ve Sulama 8. Toprak Bil. ve Bitki Bes. 2 9. Zootekni 18 76 30 109

4 Lisans Öğrenci Sayıları (20.09.2011)
Bölüm Ziraat Müh. ( sınıf) Bölümler Genel Toplam 1 2 3 Toplam* Bahçe Bitkileri 46 37 33 32 102 148 Bitki Koruma 39 29 105 151 Tarım Ekonomisi 40 36 35 27 98 138 Tarım Makinaları 94 133 Tarla Bitkileri 47 96 143 Tar. Biyoteknoloji - 31 62 Tar. Yapılar ve Sulama 34 28 127 Toprak Bil. Ve Bitki Bes. 30 100 139 Zootekni 112 Toplam 324 331 295 239 865 1189 *Bölümlü sistemde henüz 4. sınıf öğrencisi bulunmamaktadır.

5 Lisans Mezunu Öğrenci Sayıları
Bölüm 2005 ve öncesi 2006 2007 2008 2009 2010 Toplam Bahçe Bitkileri 90 13 5 28 34 32 302 Bitki Koruma 38 18 12 23 31 24 146 Tarım Ekonomisi 9 8 7 73 Tarım Makinaları 16 11 70 Tarla Bitkileri 2 17 20 86 Tar. Biyoteknoloji - Tar. Yapılar ve Sulama 19 15 79 Toprak Bil. Ve Bitki Bes. 83 Zootekni 77 174 283 118 128 161 133 1013

6 Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları (20.09.2011)
Bölüm Yüksek Lisans Doktora Toplam Bahçe Bitkileri 36 17 53 Bitki Koruma 38 9 47 Tarım Ekonomisi 21 - Tarım Makinaları 24 Tarla Bitkileri 33 10 43 Tar. Biyoteknoloji 13 4 Tar. Yapılar ve Sulama 20 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 23 3 26 Zootekni 39 42 247 46 293

7 Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Öğrenci Sayıları
Bölüm 2005 ve öncesi 2006 2007 2008 2009 2010 Toplam Bahçe Bitkileri 39 8 3 4 12 69 Bitki Koruma 6 - 2 10 22 Tarım Ekonomisi 1 Tarım Makinaları Tarla Bitkileri 16 23 Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama 5 Toprak Bil. Ve Bitki Bes. Zootekni 15 26 77 17 7 9 34 154

8 Son Üç Yıla Ait Ulusal Yayın Sayıları
Bölüm 2008 2009 2010 Toplam Bahçe Bitkileri 23 15 17 55 Bitki Koruma 5 37 14 56 Tarım Ekonomisi 12 8 2 22 Tarım Makinaları Tarla Bitkileri 29 60 Tar. Biyoteknoloji 13 19 6 38 Tar. Yapılar ve Sulama 1 3 Toprak Bil. Ve Bitki Bes. Zootekni 36 95 120 168 104 392

9 Son Üç Yıla Ait Uluslararası Yayın Sayıları
Bölüm 2008 2009 2010 Toplam Bahçe Bitkileri 18 38 45 101 Bitki Koruma 27 39 82 Tarım Ekonomisi 6 19 24 49 Tarım Makinaları 17 61 Tarla Bitkileri 32 88 Tar. Biyoteknoloji 12 13 44 Tar. Yapılar ve Sulama 4 5 22 31 Toprak Bil. Ve Bitki Bes. 8 23 14 Zootekni 3 113 203 231 547

10 Laboratuvar Altyapısı (2011)
Bölüm Laboratuvar Sayısı Laboratuvar isimleri Bahçe Bitkileri 4 Histoloji, Pomoloji, Hasat Sonrası Fizyolojisi, Bahçe Bitkileri Bölüm Lab. Bitki Koruma 9 Mikoloji, Viroloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Toksikoloji, Taksonomi, Biyolojik Mücadele, Nematoloji, Herboloji Tarım Ekonomisi - Tarım Makinaları 5 -Kompost Lab., Biyogaz Lab., Enerji Verimliliği Lab., Süt Sağım Makinaları Araştırma ve Test Lab., Termik Motorlar Lab. Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Genel Lab., Doku Kültürü, -Sitogenetik, -Tıbbi-Aromatik Bitkiler Lab., Tar. Biyoteknoloji 6 Doku Kültürü (2), Moleküler Biyoloji (4) Tar. Yapılar ve Sulama 2 -Ölçme Lab., -Genel Bölüm Lab. Toprak Bil. Ve Bitki Bes. -Bitki Besleme, -Toprak Fiziği, -Toprak Etüd ve Haritalama Lab., -Toprak Biyolojisi, -Öğrenci Lab. Zootekni 1 Yemler ve Hayvan besleme Lab. Toplam 36

11 Laboratuvar Hizmetleri (20.09.2011)
Bölüm Laboratuvar Adı Verilen Hizmetler Döner sermaye geliri 2008 2009 2010 Bahçe Bitkileri - Bitki Koruma Mikoloji Fitoklinik hizmeti Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Süt Sağ. Mak. Arş. ve Test Lab. Süt sağım tesisleri deney raporu 13.381 Tarla Bitkileri Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes. Toprak Fiziği Toprak Analizi 3.894 660 Zootekni Yemler ve Hayvan Besleme WEENDE Analizleri Toplam 14.041

12 Devam Eden Projeler ( ) Bölüm TÜBİTAK TAGEM DPT SANTEZ FP7 SDÜ BAP DİĞER* Toplam Proje sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL) Bahçe Bitkileri - 10 Bitki Koruma 7 3 1 2 20 34 Tar. Ekonomisi 4 6 12 Tar. Makinaları 11 Tarla Bitkileri 18 25 Tar. Biyoteknoloji 26 Tar. Yapılar ve Sulama Toprak 9 Zootekni 5 Toplam 35 100 8 152 *KOSGEB, TEKNOGİRİŞİM, DİĞER ÜNİV. BAP VB.

13 2008 yılı Tamamlanan Projeler
Bölüm TÜBİTAK TAGEM DPT SDÜ BAP Toplam Proje sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL) Bahçe Bitkileri - 1 10.000 Bitki Koruma 4 9 Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları 2 Tarla Bitkileri 3 80.000 Tar. Biyoteknoloji 8 Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes. 20.000 Zootekni Toplam 10 13 28

14 2009 yılı Tamamlanan Projeler
Bölüm TÜBİTAK TAGEM SDÜ BAP DİĞER Toplam Proje sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL) Bahçe Bitkileri - 2 20.000 Bitki Koruma 1 16.000 Tarım Ekonomisi 2.000 Tarım Makinaları Tarla Bitkileri 3 5 Tar. Biyoteknoloji 4 89.000 Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes. 35.000 Zootekni Toplam 7 14 20

15 2010 yılı Tamamlanan Projeler
Bölüm TÜBİTAK TAGEM SDÜ BAP DİĞER Toplam Proje sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL) Bahçe Bitkileri 1 - Bitki Koruma 3 6 Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları 2 Tarla Bitkileri 4 50.000 Tar. Biyoteknoloji 8 5 13 Tar. Yapılar ve Sulama 10.000 Toprak Bil. Ve Bitki Bes. Zootekni 7 Toplam 17 21 40

16 Önerilen Projeler (20.09.2011) 17 7 27 2.132.916 Bahçe Bitkileri 2 -
Bölüm TÜBİTAK TAGEM SDÜ BAP DİĞER Toplam Proje sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL) Bahçe Bitkileri 2 - Bitki Koruma 4 6 Tarım Ekonomisi 3 15.000 Tarım Makinaları Tarla Bitkileri 1 86.086 Tar. Biyoteknoloji 9 Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Zootekni Toplam 17 7 27

17 Ziraat Fakültesi Diğer Hizmetler (2008-2010)
Hizmet Tipi 2008 2009 2010 Toplam Teknik İnceleme / Fizibilite / Raporlama - 2 6 8 Bilirkişilik 5 15 Deney Raporu (TM) 9 Proje Hazırlama Hizmeti 1 7 Proje Danışmanlığı 3 4 11 25 47

18 Teknik İnceleme / Fizibilite / Raporlama Proje hazırlama hizmeti
Diğer Hizmetler ( ) Bölüm Teknik İnceleme / Fizibilite / Raporlama Bilirkişilik Deney raporu Proje hazırlama hizmeti Proje danışmanlığı Toplam Bahçe Bitkileri - Bitki Koruma 1 Tarım Ekonomisi 7 3 11 Tarım Makinaları 9 4 25 Tarla Bitkileri 2 Tar. Biyoteknoloji Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes. 6 8 Zootekni 15 47

19 Düzenlenen Ulusal-Uluslararası Etkinlikler
Etkinlik Tipi 2008 2009 2010 Kongre /Sempozyum - 1 Konferans Çalıştay Panel Kurs Toplantı Toplam 3 2 Ziraat Fakültesi olarak 17 Avrupa ülkesinin 46 farklı üniversite ile olan Erasmus anlaşmasından toplam 104 öğrencimiz faydalanmıştır.

20 Ulusal-Uluslararası Etkinliklere Katılım
(Kongre /Sempozyum /Panel /Kurs /Çalıştay vb.) Bölüm 2008 2009 2010 Toplam Bahçe Bitkileri 14 10 21 45 Bitki Koruma 8 7 29 Tarım Ekonomisi 6 22 Tarım Makinaları 3 16 Tarla Bitkileri 12 1 20 Tar. Biyoteknoloji - 4 2 Tar. Yapılar ve Sulama Toprak Bil. Ve Bitki Bes. Zootekni 15 13 43 63 68 65 196

21 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri
Hazırlıkları Devam Eden “Ziraat Fakültesi Proje ve Fon Geliştirme Birimi” AMAÇ: Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi Bölgede farkındalık oluşturulması Ulusal ve uluslararası paydaşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi YÖNETİM 13 kişilik bir danışma kurulu 1 uzman personel (kadro tahsisi gerekli)

22 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri
Hazırlıkları Devam Eden “Ziraat Fakültesi Proje ve Fon Geliştirme Birimi” HEDEFLER Bireysel potansiyellerin kurumsallaştırılması TARUM olanaklarının daha etkin kullanımının sağlanması Döner sermaye gelirlerinin artırılması Danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi Bölge tarımının geliştirilmesine yönelik katkının artırılması

23 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri
Hazırlıkları Devam Eden 2. Ziraat Fakültesinin bazı bölümlerinde II. Öğretim açılması için karar alınmıştır. 3. “Isparta Tarımsal Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Yenilikler” konulu arama toplantılar dizisinin düzenlenmesi 4. Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci stajlarına yönelik kamu ve sanayi kuruluşları ile protokol çalışmaları 5. Ziraat Fakültesi “Döner Sermaye Yönergesi”nin hazırlanması 6. Kazakistan-Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla ziyaret edilecektir.

24 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri
Uluslararası ilişkiler Proje kapsamında Bulgaristan’da inceleme ziyareti: Plovdiv Üniversitesinin talebi üzerine iki üniversite arasında kardeş üniversite anlaşması için protokol hazırlanmıştır.

25 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri
Uluslararası ilişkiler GCHERA (Yüksek Öğretim ve Araştırma Küresel Konsorsiyumu) Konferansı (26-30 Haziran 2011)- Fransa: Ziraat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Girişimcilik ve Zirai Eğitim” Lituanya Aleksandras Stulginskis Üniversitesi ile işbirliği: Faculty of Economics and Management "Economics and Rural Development" Bulgaristan Ulusal ve Dünya Ekonomi Üniversitesi (Universite of National and World Economy) (UNWE) (Erasmus anlaşması imzalandı)

26 Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme Faaliyetleri
Uluslararası ilişkiler Bosna Hersek İşbirliği Ziyaretleri International Burch University Sarayevo University Bosna TIKA Ofisi

27 Performans Geliştirme ve Tanıtım Faaliyetleri
Ziraat Fakültesi Performans Geliştirme ve Tanıtım Faaliyetleri “Kanal 32 Tarım Aktüel” Programı ile Fakülte işbirliği Aylık “Ziraat Fakültesi Bülteni”nin çıkartılması Bölümler ve Fakülte Tanıtım altyapısının geliştirilmesi Web sayfası etkinliğinin artırılması

28

29 Ziraat Fakültesi Yeni Bina İnşaatı


"SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları