Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ AHMET KAYİŞ ANKARA 7. İCRA MÜRÜRÜ TEL: 0(312)30263 64 GSM:0505 615 46 95 ahmet.kayis@adalet.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLAMSIZ İCRA TAKİBİ AHMET KAYİŞ ANKARA 7. İCRA MÜRÜRÜ TEL: 0(312)30263 64 GSM:0505 615 46 95 ahmet.kayis@adalet.gov.tr."— Sunum transkripti:

1 İLAMSIZ İCRA TAKİBİ AHMET KAYİŞ ANKARA 7. İCRA MÜRÜRÜ TEL: 0(312) GSM:

2 GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA, PARA ALACAKLILARINA ÖZGÜ TAKİP YOLUDUR.
İLAMSIZ İCRADA TAKİPTE BULUNABİLMEK İÇİN, BİR MAHKEME HÜKMÜNE VEYA ALACAĞI BELGELEYEN BİR SENET YOKTUR. İLAMSIZ İCRA YOLLARI DÖRDE AYRILIR ; GENEL HACİZ YOLU KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ İCRA KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

3 İLAMSIZ İCRADA YETKİ İLAMSIZ İCRADA YETKİLİ İCRA DAİRESİ ÜÇ ŞEKİLDE TESPİT EDİLİR ; BORÇLUNUN İKAMETGAHINDAKİ İCRA DAİRESİ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARDA ALACAKLININ İKAMETGAHI VEYA SÖZLEŞMENİN YAPILDIĞI YERDEKİ İCRA DAİRESİ TARAFLAR ARASINDA YETKİ SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA, SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLÜN İCRA DAİRESİ

4 YETKİ İTİRAZI İ İ K 62.Mad İCRA TABİKİ YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDE YAPILMIŞSA, BORÇLU ÖDEME EMRİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE İTİRAZDA BULUNABİLİR. YETKİ İTİRAZI, TAKİBİ DURDURUR. TAKİBİN DEVAMI İÇİN ALACAKLININ İM’E BAŞVURARAK İTİRAZIN KALDIRILMASI KARARI ALDIRMASI GEREKİR.

5 YETKİ İTİRAZININ YAPILACAĞI YER
GENEL HACİZ , REHİN VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAKİPTE YETKİ İTİRAZI 7 GÜN İÇİNDE YAZILI VEA SÖZLÜ OLARAK İCRA DAİRESİNE YAPILIR. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU TAKİPTE YETKİ İTİRAZI 5 GÜN İÇİNDE İCRA MAHKEMESİNE YAPILIR. YETKİ İTİRAZINA İCRA DAİRESİNE KENDİLİĞİNDEN BAKAMAZ.

6 YETKİ İTİRAZI ÜZERİNE ALACAKLININ TUTUMU
ALACAKLI YETKİ İTİRAZINI KABUL EDERSE DOSYANIN YETKİLİ İCRA DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNİ İCRA DAİRESİNDEN TALEP EDER. TALEP ÜZERİNE YETKİSİZ İCRA DAİRESİ DOSYAYI YETKİLİ İCRA DAİRESİNE GÖNDERİR. DOSYAYI ALAN YETKİLİ İCRA DAİRESİ BORÇLUYA YENİDEN ÖDEE EMRİ GÖNDERİR.

7 ALACAKLI BORÇLUNUN YETKİ İTİRAZINI KABUL ETMEZSE İCRA MAHKEMESİNDEN İTİRAZIN KALDIRILMASI YOLUNA BAŞVURABİLİR. İCRA MAHKEMESİNİN YETKİSİZLİK KARARI VERMESİ ÜZERİNE ALACAKLI KARARI İCRA DAİRESİNE İBRAZ EDEREK DOSYANIN YETKİLİ İCRA DAİRESİNEGÖNDERİLMESİNİ İSTER.

8 ALACAKLI YETKİSİZLİK KARININ KESİNLEŞMSİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇİNDE DOSYANIN YETKİLİİCRA DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ TALEBİNDE BULUNMAZSA İCRA MÜDÜRÜ TAKİBİN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA VE DOSYADA HACİZ VARSA KALDIRILMASINA KARAR VERİR.

9 TAKİBİN AŞAMALARI TAKİP TALEBİ ÖDEME EMRİ HACİZ TAKİBİN AŞAMALARI
HACZEDİLEN MALLARIN SATILMASI PARANIN ALACAKLIYA ÖDENMESİ

10 TAKİP TALEBİ TAKİP TALEBİ, YETKİLİ İCRA DAİRESİNE SÖZLÜ VEYA YAZILI ŞEKİLDE YAPILABİLİR. TAKİP TALEBİNDE MATBU ÖRNEK FORMLAR KULLANILIR. TAKİP TALEBİNİN 5ÖNEMLİ HUKUKİ SONUCU VARDIR; TAKİP TALEBİNİ ALAN İCRA MÜDÜRÜ BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERMEK ZORUNDADIR. TAKİP TALEB TARİHİ, HACZE İŞTİRAKTE ESAS ALINIR. TAKİP TALEBİ İLE ZAMANAŞIMI KESİLİR BORÇLU DANA ÖNCE DÜŞMEMİŞSE, TAKİP TALEBİYLE TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ OLUR. ALACAKLI TAKİPTEN HER ZAMAN VAZGEÇME HAKKINA SAHİPTİR.

11 Takip talebinde yabancı para alacağının TL karşılığının gösterilmesi zorunludur. HGK /485 Bu hususun Kamu düzeni ve Devlet Hükümranlık hakları ile ilgisi olup, takibin her safhasında doğrudan doğruya göz önünde bulundurulması gerektiği önemle vurgulanmıştır. Bu husus ödeme emrinde de aynen uygulanacaktır.

12 İİK 58/3: Alacağın veya istenen teminatın Türk Parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi,

13 ÖRNEK DÖVİZ X TAKİP TARİHİNDEKİ KUR
= TAKİP TARİHİNDEKİ ALACAĞIN TL OLARAK MİKTARI AYNI ZAMANDA HARCA ESAS MİKTAR 10.000,00 USD X 1.77 = ,00 TL

14 TAKİP MASRAFLARI Madde 59 – (Değişik: 6/6/1985 - 3222/4 md.)
Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.

15 ÖDEME EMRİ TAKİP TALEBİNİ ALAN İCRA DAİRESİ, BORCUNU ÖDEMESİ VEYA İTİRAZLARINI BİLDİRMESİ İÇİN 3 GÜN İÇİNDE BORÇLUYA BİR ÖDEME EMRİ GÖNDERMEK ZORUNDADIR. ÖDEME EMRİ, 3 NÜSHA OLARAK DÜZENLENİR. ÖDEME EMRİNİN HUKUKİ SONUÇLARI ŞUNLARDIR; BORÇLU, ALACAK İLE İLGİLİ İTİRAZLARINI 7 GÜN İÇİNDE BİLDİRMEK ZORUNDADIR. SÜRESİ İÇİNDE İTRAZ EDİLMEMESİ, TAKİBİN KESİNLEŞMEMESİNİ SAĞLAR. İTİRAZ TAKİBİN DURMASINI SAĞLAR.

16 Ödeme emrinin takip talebine uygun olarak düzenlenmesi zorunlu olup, aykırılık süresiz şikayet nedeni olmakla ödeme emrinin iptalinin gerektirtir. Madde 59 – (Değişik: 6/6/ /4 md.) Ödeme emrinin nüshaları arasında fark bulunursa, borçludaki muteber sayılır.12 HD /5655

17 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ÖDEME EMRİNİ ALAN BORÇLU, ÇEŞİTLİ NEDENLERLE TAKİBE İTİRAZDA BULUNABİLİR. BORÇLU, İTİRAZINDA BİLDİRDİĞİ SEBEPLERLE BAĞLIDIR ; BUNLARI GENİŞLETEMEZ VEYA DEĞİŞTİREMEZ. İTİRAZIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR; ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI BİZZAT İTİRAZDA BULUNULMASI ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE YAPILMASI KISMİ İTİRAZDA BORÇ MİKTARININ GÖSTERİLMESİ

18 İTİRAZ NEDENLERİ İMZA İTİRAZI BORCA İTİRAZ İFA ZAMANAŞIMI MUACCELİYET
ŞART ALACAKLI SIFATI MİKTAR

19 İtiraz üzerine verilen durdurma kararlarının Uyap üzerinden dosyaya kaydedilmesine özen gösterilmelidir.

20 GECİKMİŞ İTİRAZ ÖDEME EMRİ KENDİSİNE TEBLİĞ EDİLEN BORÇLU KUSURU OLMAKSIZIN BİR ENGEL SEBEBİYLE İTİRAZ EDİLMEMİŞSE , PARAYA ÇEVİRME İŞLEMİ BİTENE KADAR GECİKMİŞ İTİRAZDA BULUNABİLİR. GECİKMİŞ İTİRAZ İCNA MAHKEMESİNE YAPILIR. GECİKMİŞ İTİRAZ HALLERİ; AĞIR HASTALIK DOĞAL AFETLER SEYAHAT İCRA MAHKEMESİ, BORÇLUNUN MAZERETİNİ HAKLI BULURSA İTİRAZIN KABULÜNE VE TAKİBİN DURMASINA KARAR VERİR.

21 İTİRAZIN BERTARAF EDİLMESİ
BORÇLUNUN SÜRESİ İÇİNDE YAPTIĞ İTİRAZ ÜZERİNE İCRA TAKİBİ DURUR. TAKİBE DEVAM EDEBİLMEK İÇİN ALACAKLININ ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VARDIR; İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İTİRAZIN KALDIRILMASI

22 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
İTİRAZIN İPTALI DAVASI, BORÇLUNUN TAKİP KONUSU ALACAĞI ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMESİ, BORÇLUNUN İTİRAZININ İPTALI VE ALACAĞIN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ AMACIYLA GENEL YETKİLİ MAHKEMEDE AÇILIR. SÜRESİ, 1 YILDIR. SONUÇLARI; DAVANIN REDDİ : TAKİBİN İPTALİNE NEDEN OLUR. KÖTÜNİYET ALACAKLI EN AZ %20 ORANINDA TAZMİNAT MAHKÜM EDİLİR. DAVANIN KABULÜ: İCRA TAKİBİNE DEVAM EDİLİR. KÖTÜ NİYET BORÇLU EN AZ %20 ORANINDA İCRA İNKAR TAZMİNATINA MAHKÜM EDİLİR.

23 İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI
İTİRAZIN KALDIRILMASI, İTİRAZIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE İÇİNDE İCRA MAHKEMESİNDEN İSTENEBİLİR. İTİRAZIN KALDIRILMASI, SINIRLI HALLERDE SÖZ KONUSU OLUR. İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI (BORCA İTİRAZ ) İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI (İMZAYA İTİRAZ )

24 İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI
ALACAKLINI ELİNDE BORCUN VARLIGINI BELGELEYEN BİR BELGENİN BULUNMASI HALİNDE BU YOLA BAŞVURULUR. İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASININ İSTENEBİLECEĞİ BELGELER ; İMZASI BORÇLU TARAFINDAN İKRAR EDİLMİŞ BİR ADİ SENET İMZASI NOTERCE TASDİKLİ BİR RESMİ SENET RESMİ MAKAMLARCA VERİLEN MAKBUZ VE BELGELER KREDİ KURUMLARININ DÜZENLEDİĞİ BELGELER

25 İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI
BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZI ÜZERİNE ALACAKLI İCRA MAHKEMESİNDEN İTİRAZIN GEÇİÇİ OLARAK KALDIRILMASINI İSTEYEBİLİR. MAHKEME, SENET ÜZERİNDEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞINI İNCELER. İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞU KANAATİNE VARILIRSA ; İTİRAZ GEÇİÇİ KALDIRILIR. TAZMİNATA KARAR VERİLİR. %10 ORARANINDA PARA CEVASI VERİLİR. KARARIN SONUÇLARI ALACAKLI BORÇLUNUN MALLARINA GEÇİCİ HACİZ KONULMASINI İSTEYEBİLİR. BORÇLU 7 GÜN İÇİNDE BORÇTAN KURTULMA DAVASI AÇABİLİR. DAVA AÇMAZSA TAKİP VE HACİZ KESNİLEŞİR. BORÇLU 3 GÜN İÇİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAK ZORUNDADIR.

26 BORÇTAN KURTULMA DAVASI
BORÇLU, İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI ÜZERİNE, GERÇEKTEN BORÇLU OLMADIĞINA İNANIYORSA VE ALEYHİNE BAŞLAMIŞ OLAN İCRA TAKİBİNİN DEVAM ETMESİNİ ENGELLEMEK İSTİYORSA GENEL MAHKEMEDE, BORÇLU OLMADIĞINA İLİŞKİN 7 GÜN İÇİNDE DAVA AÇILABİLECEKTİR. BU DAVAYA DA BORÇTAN KURTULMA DAVASI DENİR.BORÇTAN KURTULMA DAVASI NİTELİĞİ İTİBARI İLE MENFİ TESPİT DAVASI NİTELİĞİNDEDİR. BORÇTAN KURTULMA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME, İCRA TAKİBİNİN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİ VEYA ALACAKLININ (DAVALININ) YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİDİR.

27 BORÇTAN KURTULMA DAVASI, İTİRAZIN GEÇİÇİ KALDIRILMASI KARARININ BORÇLUYA TEBLİĞİNDEN İTİKABEN 7 GÜN İÇİNDE AÇILMALIDIR. BORÇLU BU YEDİ GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE BORÇTAN KURTULMA DAVASI AÇMAZSA İTİRAZIN GEÇİÇİ KALDIRILMASI KARARI KESİN KALDIRMA KARARINA DÖNÜŞÜR; GEÇİCİ HACİZ KONULMUŞSA GEÇİCİ HACİZDE KESİN HACİZE DÖNÜŞÜR.

28 BORÇTAN KURTULMA DAVASININ DİNLENEBİLMESİ İÇİN AYRICA DAVACI OLAN BORÇLUNUN, İLK DURUŞMA GÜNÜNÜN BİTİMİNE KADAR DAVA KONUSU ALACAĞIN %15’ İ KADAR BİR TEMİNAT GÖSTERMESİ GEREKİR, AKSİ HALDE BAŞKA BİR İNCELEME YAPILMADAN DAVA REDDEDİLİR. YAPILAN YARGILAMA SONUCUNDA, BORÇLU HAKLI BULUNURSA, BORÇLUNUN, TAKİP KONUSU ALACAĞIN BORÇLUSU OLMADIĞI TESPİT ETMİŞ OLUR.ALACAKLI (DAVALI) ARTIK İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE DEVAM EDEMEZ.

29 MAHKEME, BORÇTAN KURTULMA DAVASI SONUCUNDA BORÇLUYU HAKLI GÖRMEZ İSE, BORÇLUNUN, TAKİP KONUSU ALACAĞIN BORÇLUSU OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞ OLUR VE BÖYLECE İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI KARARI, KESİN KALDILMA KARARINA DÖNÜŞÜR.AYRICA, ALACAKLI İCRA TAKİBİNE DEVAM EDİLMESİNİ İSTEYEBİLİR, BORÇLUNUN MALLARI ÜZERİNDE GEÇİCİ HACİZ VRSA O DA KESİN HACZE DÖNÜŞÜR.

30 MESLEK HAYATINIZDA BAŞARILAR DİLERİM
AHMET KAYİŞ ANKARA 7. İCRA MÜDRÜRÜ


"İLAMSIZ İCRA TAKİBİ AHMET KAYİŞ ANKARA 7. İCRA MÜRÜRÜ TEL: 0(312)30263 64 GSM:0505 615 46 95 ahmet.kayis@adalet.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları