Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Kadın Girişimciye Garanti Yaklaşımı ” Garanti Bankası KOBi Bankacılığı Koordinatör Cenk Kaan GÜR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Kadın Girişimciye Garanti Yaklaşımı ” Garanti Bankası KOBi Bankacılığı Koordinatör Cenk Kaan GÜR."— Sunum transkripti:

1 “ Kadın Girişimciye Garanti Yaklaşımı ” Garanti Bankası KOBi Bankacılığı Koordinatör Cenk Kaan GÜR

2 1997200020072008 İş Sahibi Destek Programı 1999 İşletme Bankacılığı 2001 Hazır Hesap İşletme Bankacılığı Hizmet Paketi 20022003 Garanti Anadolu Sohbetleri Meslek Odalarıyla Kredi Anlaşmaları 2004 BASEL Toplantıları 16 Farklı Sektör Paketi KOBİ Bankacılığı 50.000 Müşteri 70 Milyon USD Kredi 1.035.000 Müşteri 6,5 Milyar USD Kredi 2005 2006 Kadın Girişimci Paketi Esnaf Destek Paketi Garanti, KOBİ’leri Ayrı Bir Müşteri Segmenti Olarak Kabul Eden ve Buna Göre Yapılanan İlk Özel Türk Bankası...

3 D ü nya Ekonomik Forum 2007 yılı Gender Gap Raporuna g ö re gelişmiş ve gelişmekte olan 58 ü lke karşılaştırıldığında; Kadınların ekonomiye katılımı konusunda 22. sıradayız. Ekonomik alandaki fırsatlar konusunda 57. sıradayız. Dünyada*: 2010 sonunda kadınlar arasındaki para dolaşımı 12 Trilyon $ olacak Tüm tüketim ürünlerinin % 82 ‘sini kadınlar satın alıyor Dünyada 15 Milyon kadın, eve eşinden daha fazla gelir sağlıyor Kadınların sahip olduğu firmaların sayısındaki artış, 1997-2002 yıllarındaki tüm firmaların sayısındaki artışın 2 katı “Kadının ekonomiye katkısının ülkelerin gelişmişlik düzeyi üzerinde önemli etkisinin olduğunu biliyoruz. ” D ü nyada ve T ü rkiye ’ de Kadın Girişimciler... *Bank marketing Int.

4 4 D ü nyada 2.000 ’ den fazla organizasyon, 10.000 ’ i aşan şube ve temsilcilikleriyle kadının iş hayatındaki başarısı i ç in ç alışıyor. ABD ’ de kadın girişimciliği destekleyen 200 ’ den fazla organizasyon, 98 Kadın İş Merkezi bulunuyor. Almanya ’ da her yıl, iş kadınlarıyla ilgili seminer, zirve, fuar vb. yaklaşık 200 etkinlik yapılıyor. Dünyada Kadın Girişimciler ve STK’lar... Kadın girişimcilere özel destekler / hizmetler Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır sunuluyor... D ü nyada ve T ü rkiye ’ de Kadın Girişimciler...

5 Kadınların toplam girişimcilere oranı Kadınların işgücüne katılım oranı Eğitim en önemli ihtiyaç ! Cesaretlerini artırmamız gerekiyor ! 9% Ortaöğretim Lise Üniversite Kadın Girişimci Oranı ** Eğitim Durumu * TR OECD 79% 13% 8% 34% 43% 23% 25% 41% 28% 25% 9% ABD AB OECD Türkiye T ü rkiye ’ deki Kadın Girişimcileri İnceledik... 72% 59% 62% 27% * Unesco İnstitute for Statistics ** TUİK

6 Neyi Amaçladık? Kadınlar; finansman desteğinin yanı sıra, kendilerine ö zel olarak hazırlanan y ö netimsel ve danışmanlık desteklerine de ihtiya ç duyuyorlar. Bu pakette KAGİDER ile işbirliği yaparak ö ncelikli olan danışmanlık ihtiya ç larına y ö nelik çö z ü mler sunmayı hedefledik. Ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısını arttırarak d ü nya ile b ü t ü nleşmelerini sağlamak ve T ü rkiye ’ nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı ama ç ladık. Destek paketimizin, kadın girişimcilerin d ü nya pazarlarında rekabet edebilir d ü zeye gelmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz. Kadın Girişimci Destek Paketi...

7 Sadece Kadın M ü şterilerimize Ö zel Bir Destek Paketi... İhtiya ç ve Yatırım Kredileri KOBİ Proje Kredileri (7 yıla kadar vade) Hazır Hesap Dış Ticaret Hizmetleri Teminat Mektupları POS Kadın Girişimcilere Özel KOBİ Emeklilik Planı Leasing Eğitim Programı KAGİDER Mentorluk Programı Danışmanlık Destekleri Kadın Girişimci Destek Paketi... Finansal Ürünler Paketten Yararlanan Müşterilerimiz Bug ü ne kadar 2.500 kadın girişimci Yaş ortalaması 42 Eğitim D ü zeyleri  Ü niversitesi %30  Lise %42  Ortaokul %11  İlkokul %18 Şirket yaşı ortalaması 8 Sekt ö rel Ayrım  Hizmet %23  Tekstil/Konfeksiyon %20  Gıda %14  Kimya Ü r ü nleri %7  Diğer %36 Toplam 65 milyon YTL kredi Ü cretsiz girişimcilik eğitimleri 9 ayda 100 kadın girişimci

8 Kadın Girişimciliğini Özendirici Organizasyonlarımız... Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması 8 Anadolu ’ yu gezdik ç e karşılaştığımız kadın girişimcilerin başarı hikayelerine her g ü n bir yenisi ekleniyor. Paketimizi kullanan ve kullanmak ü zere başvuran kadın girişimci sayısı her ge ç en g ü n hızla artıyor. T ü m bu birikimler “ T ü rkiye ’ nin Kadın Girişimcisi ” Yarışma fikrinin temellerini oluşturdu. 2007 2007 yılında ilk defa düzenlediğimiz organizasyonda, 26 ilden 100’den fazla başvuru yapıldı. 2008 Yılında ise, 53 İlimizden toplam 806 başvuruyla, katılım sayısı sekiz katına ulaştı. 2008

9 Kadın Girişimci Destek Paketi... Kadın Girişimcilerimize Özel Eğitim Programları 2007 2008 100 Kadın Girişimciye; Finansal Matematik, Pazarlama, Operasyonel Yetkinlik, Segmentasyon, Stratejik Yönetim, Konumlandırma...vb konularında verilen eğitimler Başarılı Kadın Girişimcilerimiz,eğitime katılankadınlarımızla başarı öykülerini paylaştılar Anadolu’nun beş şehrinde gerçekleştirilecektir. Programın içeriği genişletilerek, eğitimler alanında uzman kişiler tarafından verilmeye devam edecektir... Kadın Girişimcilerimize Yönelik Çalışmalarımız Devam Ediyor... Sadece Türkiye’de değil dünyadaki örnekleri de inceleyerek Kadın Girişimcilerimizin sorunlarına daha farklı çözüm yolları bulabilmek ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla konferanslara katılmaya devam ediyoruz... Kadın girişimicilerimize projeleri için Ulusal Fonlar ve Avrupa Birliği Destekleri hakkında bilgilendirmek amacı ile bilgi kitapçıkları hazırladık...

10 SELP II ve Kadın Girişimciler... Projenin amacı belirlenen illerde; - İstihdamı arttırmak - Ekonomilerinin gelişmesini sağlamak - Finansal yapının kuvvetlendirilmesi SELP II Alman Yatırım Bankası tarafından sağlanan toplam fon büyüklüğü 82,5 Milyon EUR’dur. Proje Amacı Alman Yatırım bankası tarafından sağlanan fon miktarı belirlenen illerde bulunan KOBİ’lere düşük faizli kredi imkaanı sağlayacaktır. Avantaj Kriterler Cirosunun 1 Milyon YTL’den az olması 50 kişiden az çalışanının olması Avantajlar Kriterler

11 SELP 2 ve Kadın Girişimci’ler... 11 “ Türkiye’nin Kadın Girişimcisi “ yarışmamıza başvuruların 8%’i SELP 2 kapsamındaki illerden geldi. SELP 2’den sağlanan kaynağın % 15 ‘ini kadın girişimcilerimiz e yönelik kullanacağız!

12


"“ Kadın Girişimciye Garanti Yaklaşımı ” Garanti Bankası KOBi Bankacılığı Koordinatör Cenk Kaan GÜR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları