Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sigorta Hukuku - 1 - 19-20/9/2012.. Kaş Uluburun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sigorta Hukuku - 1 - 19-20/9/2012.. Kaş Uluburun."— Sunum transkripti:

1 Sigorta Hukuku - 1 - 19-20/9/2012.

2 Kaş Uluburun

3 Marmaris Serçe Limanı

4 Cam Batığı (Bodrum)

5 I. Giriş A) [Çok Kısa] Tarihçe Önce: deniz ödüncü (foenus nauticum; kalıntısı: E-TTK m. 1159) 1350’li yıllar → Vatikan’ın faiz yasağı → Çözüm: “Ödünç sözleşmesi” olarak gizlenerek = “1000 altın ödünç” (aslında 50 altın ödeniyor), gemi batarsa 1000 “iade”; Ardından, Hayat ve Yangın Sigortaları Gelişmeler →

6 Tanım B) Tanım Türk Ticaret Kanunu Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku Tanım TTK m. 1401 f. 1: “Ekran”

7 Temel Kavramlar - 1 C) Temel Kavramlar S: Sigorta S/S: Sigorta sözleşmesi SAŞ: Sigortacı: prim karşılığı teminat (güvence) veren AŞ; SEN: Sigorta ettiren: prim karşılığı S/S yapan

8 Temel Kavramlar - 2 Konu → örnekler (1) Zarar Sigortası: (Eşya zararı) (a) Deprem hasarı, yangın (MalS) (b) Avukat, doktor ihmali (SorumlulukS) (2) Can Sigortası: (Kişiye ilişkin olay) (a) Ölüm (HayatS) (b) Bedensel zarar (KazaS, HastalıkS, SağlıkS)

9 Temel Kavramlar - 3 SLI: Sigortalı (a) Mal sigortasında menfaati sigorta edilen (Malik, alacaklı); (b) Sorumluluk sigortasında, tazminat ödeme rizikosu sigorta edilen (Dr, Av); (c) Can sigortasında, hayatı veya sağlığı üzerine sigorta yapılan (Baba / yolcu); LT: Can sigortasında lehtar (Eş, çocuk / mirasçı).

10 Temel Kavramlar - 4 R/S: Reasürans Sözleşmesi REŞ: Reasürör SAŞ: Sigortacı (Cedant, “Sedan”, “Jeran”) Konu: Sigortacının S/S uyarınca ödeme rizikosu: (a) Tek S/S, (b) Yıllık (trete);

11 Yasal Kaynaklar D) Yasal Kaynaklar TTK Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku Başlık: “Sigorta Hukuku” Dikkat: (1) Tüm “Sigorta Hukuku” değil; (2) “Sigorta Hukuku” TTK ile sınırlı değil.

12 Sistematik - 1 Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku (m. 1401- 1520) Birinci Kısım: Genel Hükümler(1401-1452) İkinci Kısım: Özel Hükümler (1453-1520) Özel Hükümler: iki bölüm: Zarar Sigortaları Can Sigortaları

13 Sistematik - 2 Zarar Sigortaları: Mal Sigortaları (1453-1472, 1486) Sorumluluk Sigortaları (1473-1485, 1486) Can Sigortaları: Hayat Sigortası (1487-1506, 1520) Kaza Sigortası (1507-1510, 1520) Hastalık ve Sağlık Sigortası (1511-1519, 1520) Güvenli elektronik imzalı poliçe: 1526(2)

14 Sigortacılık Kanunu - 1 Sigortacılık Kanunu (“SCK”) T: 3/6/2007, No. 5684 RG T: 14/6/2007, Sayı: 26552 Yürürlük: 14/6/2007 (m. 46 f. 1 b. (b)) TBMM Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, S. (Sıra) Sayısı: 1364 (www.tbmm.gov.tr) www.tbmm.gov.tr

15 Sigortacılık Kanunu - 2 Mülga: Sigorta Murakabe Kanunu (“SMK”) T: 21/12/1959, No. 7397 RG T: 30/12/1959, Sayı: 10394 TBMM: Devre: XI, İçtima: 3, Cilt: 10 (1/10/1959 – 23/12/1959), S. Sayısı 1/120 Çok sayıda dşk. Ve AYM iptalleri. SCK’yı tamamlamak üzere: YÖN (→ www.sigortacilik.gov.tr ) www.sigortacilik.gov.tr

16 Diğer Düzenlemeler - Reasürans Mevzuatı (1/1/2007 ve SCK) - Sigorta Genel Şartları (→ www.tsrsb.org.tr) www.tsrsb.org.tr - Hukuk Muhakemeleri Kanunu - Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun - Türk Borçlar Kanunu

17 Sigorta Hukuku - 1 - 19-20/9/2012.


"Sigorta Hukuku - 1 - 19-20/9/2012.. Kaş Uluburun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları