Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 BESD-BİR BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Dr. Bediha DEMİRÖZÜ Genel Sekreter.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 BESD-BİR BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Dr. Bediha DEMİRÖZÜ Genel Sekreter."— Sunum transkripti:

1 11 BESD-BİR BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Dr. Bediha DEMİRÖZÜ Genel Sekreter

2 22 Dernek  BESD-BİR Kanatlı eti sektörünü temsil eder.  BESD-BİR'e piliç ve hindi üreticileri ile bunların damızlıkçıları üye olabilir.  Bugün itibariyle üye sayılarımız: BESD-BİR'e kayıtlı üye firma sayısı …. 28 Bu firmaları temsil eden üye sayısı.... 125

3 33 Yönetim Kurulu GöreviAdı SoyadıFirması BaşkanDr. Sait KOCABeypiliç Başkan YardımcısıSüleyman ÖZTÜRKErpiliç SaymanEmre BORŞeker Piliç ÜyeZuhal DAŞTANMudurnu Piliç ÜyeÖmer GÖRENERBanvit ÜyeNezih GENCERCP Piliç ÜyeMehmet KESKİNOĞLUKeskinoğlu

4 Dernek Çalışanları Dernekte; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Muhasebe elemanı, Sekreter olmak üzere 4 personel tam gün mesai ile çalışır. 44

5 Kuruluş Amaçları ve Çalışma Alanları  Üyeler ve kamu kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak,  Sektörünün gelişmesini sağlayacak faaliyet ve girişimlerde bulunmak,  istatistiki değerleri oluşturmak üzere üyelerden veri toplamak ve duyurmak,  Üretim projeksiyonlarını hazırlayarak uzun vadede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak, 55

6  Kaliteli ürün üretimini teşvik etmek, üretim ve tüketimi artırıcı çalışmalar yapmak,  Piliç ve hindi eti ürünlerine olan talebin artırılmasına ve ihracat imkanlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,  Kanatlı eti ile ilgili konularda konferans, seminer ve sempozyumlar düzenlemek,  Sektör sorunlarına çözümler bulmak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlamak 66 Kuruluş Amaçları ve Çalışma Alanları

7 Üyelerin Faaliyet Alanları Faaliyet Alanları; Et yönlü damızlıkçı firmalar, Piliç ve hindi eti üreten firmalar, Üyelerin üretim kapasiteleri Türkiye'nin toplam kanatlı eti, kuluçkalık yumurta ve civciv üretiminin yaklaşık %90'ını karşılamaktadır. 77

8 http://www.besd-bir.org/index.php 88 Dernek web sayfası http://www.besd-bir.org/eng/

9 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu 99

10 2005’de kanatlı sektörümüzün önde gelen firmaları tarafından oluşturulmuştur. Bu platformun kurulma amaçları; Tüm paydaşları sağlıklı tavuk eti tüketimi konusunda bilinçlendirmek; Tavuk etinin sağlıklı beslenme açısından önemini gündeme getirmek; Gıda güvenliği alanındaki uluslararası sistemleri ve yüksek üretim standartlarını üretimin tüm aşamalarında faaliyet gösteren kuruluşlara yaygınlaştırmak; Sektörü haksız yere sarsan mesnetsiz iddialara karşı kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgi aktarmak Platformda yer alan firmalar ülkemiz üretiminin %85’ini gerçekleştirir.  10

11 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu Üye Firmalar(13 firma):  11

12 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu veterinerlik, ziraat, gıda güvenliği, beslenme, tıp gibi ilgili alanlardan uzman, bilim adamı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu'na sahiptir. Kamuoyu araştırmaları, çeşitli yayınlar, bilimsel rapor ve incelemeler, eğitim programları hazırlatır. Sağlıklı tavuk üretimi konusunda kamuoyunu bilgilendirir, tüketimin artırılması konusunda çalışmalar yapar. Konusu ile ilgili Ar-ge çalışmaları yapar, yaptırır. Başka kuruluşlar tarafından yapılan Ar-ge çalışmalarını destekler.  12

13 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu Çocuklara Yönelik Çalışmalardan örnekler  13  Ta-Ha Dergisi Dağıtımı, Aliağa-İZMİR  Ta-Ha Dergisi Dağıtımı, Akçaabat-TRABZON

14 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu  14 Faili Meçhul Tavuk Yemekleri (Stop motion tekniğiyle hazırlanan 60-90 saniye arası filmlerle esprili yemek tarifleri)

15 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu Üye kuruluşlar, belirli aralıklarla Danışma Kurulu ile toplantılar yaparak, iyi üretim uygulamaları konusunda görüş alışverişinde bulunur. Olası risklerin belirlenmesi, çözümü konularını tartışır. Ayrıca güncel konularla ilgili olarak Danışma Kurulu ile sürekli irtibat kurulur, görüşleri ve önerileri alınır,  15 Danışma Kurulu Büyükada-İSTANBUL toplantısı

16 Uluslararası Beyaz Et Kongresi  İki yılda bir düzenlemektedir.  birincisi 700 kişinin üzerinde katılım ile 11-15 Mayıs 2011 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.  "2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi" de yine Antalya ilimizde 24-28 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.  16

17 Türkiye Piliç Eti Üretimi  17

18 Entegre Üretim Modeli  18 Entegre üretim modelinde, ana damızlık civciv dışındaki tüm aşamalar entegre işletmelerin sahipliği ve/veya gözetiminde gerçekleştiriliyor. Entegre bünyesinde; karma yem fabrikası, damızlık kümesleri, kuluçkahane, etlik piliç kümesleri (sözleşmeli üretim), kesimhane, ileri işleme tesisleri, rendering ve atık su arıtma tesisleri yer alıyor.

19 Karma Yem Üretimi  19 Karma Yem Fabrikası Karma Yem Üretim yeri Dökme yem kamyonu Piliçler, en iyi gelişim seviyesine ulaşmaları için karma yemlerle beslenir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koyduğu kurallar doğrultusunda, hijyen gereksinimleri karşılanarak üretilir. mısır, buğday, soya fasulyesi gibi ürünlerin maksimum verime uygun, bilimsel formüllerle bir araya getirilmesiyle oluşuyor.

20 Damızlık çiftliğinden kümese  20 Damızlık Ç iftliğiDamızlık Civcivler K ü meste Damızlık Tavuklar Kümeste Kuluçkahane Etlik Civcivler Kümeste Civcivler 1. gününde

21 Çiftlikten Kesimhaneye, İleri İşlemeye  21 Canlı Piliç Taşıma Kamyonu Veteriner hekim: kesim öncesi ve sonrasında kontrol Üretimde otomasyon ve sürekli kontrol İşlenmiş ürün Taze piliç eti Kesimhane İleri İşleme

22 Kalite – Mevzuat - İzlenebilirlik  22  İşlemelerimizin uymak zorunda oldukları tüm hukuki mevzuat, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırılmıştır.  Canlı üretim tesislerimizin kurulduğu araziler, biogüvenlik yönünden hastalıklardan ari bölgelerdedir.  Tesislerimiz en gelişmiş otomasyon ve gözetim sistemleri kullanılır.  Yetiştirme süreçleri 24 saat biogüvenlik, havalandırma, ısı-nem ve sağlık yönlü etkin yönetim ve iç denetimleri yapılabilmektedir.

23 Kalite - Mevzuat - İzlenebilirlik  23 Konu uzmanlarının sürekli denetimde;  Yetiştiricilikte ve kesimhanelerde hayvan refahı kurallarına uyumuna önem verilmektedir.  Tesislerde HACCP’e dayalı kalite garanti sistemleri uygulanır.  Ürünlerin depolardaki stoklama koşulları tekniğine uygun ve ürünlerin gerekliliğine uygun ısı ve nem sağlanarak yapılır.  Ürünlerin üretim ve depolama bilgilerinde geriye izlenebilirlik sistemi vardır ve soğuk zincirin kırılmasına hiçbir noktada izin verilmez.

24 Kalite Belgeleri Üyelerimiz;  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 22000,  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (HACCP),  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile  Helal Sertifikasına sahiptir.  24

25 Kalite Belgeleri Bazıları,  BRC Global Standardı (Gıda) Belgesi,  IFS (International Food Standard) Belgesi  ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Belgesini de almışlardır.  25

26 Resmi Kontroller  26  Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı da yasal kontrol ve denetimlerini üretimin tüm süreçlerinde devamlı yapmaktadır.  İşletme denetimlerinde hayvanlardan, tesislerden swap ve son üründen örnekler alınarak laboratuvarlarda kalıntı, bakteri ve hastalıklar yönünden analizleri yaptırarak teknik denetimleri yapmaktadırlar.

27 Resmi Kontroller  27  Ayrıca marketlerin raflarından da son ürün örnekleri alınarak analizleri yaptırılarak üreticilerin izlemeleri yapılmaktadır.  Kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası üretim faaliyetlerinde bakanlık resmi veteriner hekimler etkin olarak gözlem ve denetimleri devamlı olarak yapılmaktadır.  Tüm bunlar sayesinde, sağlıklı ve güvenilir kanatlı etinin piyasaya arzı gerçekleşmekte ve güvence altına alınmaktadır.

28 Kanatlı Eti Üretimi  28 Kaynak: BESD-BİR

29 Türkiye Piliç Eti Sektörü Büyüme Oranları, %  29 Kaynak: BESD-BİR

30 2011 yılı üretim verileri 1.625 bin ton piliç eti, 32 bin ton hindi eti, 70 bin ton köy ve yumurta tavukları, ve diğer kanatlı etleri  30 Toplam kanatlı eti 1.727.000 ton Kaynak: BESD-BİR

31 EU-27 ülke olmadığından sıralamada dikkat alınmamıştır. EU-27 olarak belirtilen ülkeler içerisinde Türkiye’den fazla üretim yapan ülke ise bulunmamaktadır. 2011 yılı dünya sıralaması-Üretim 2011 Dünya Piliç Eti Üretiminde 1.614 bin ton piliç eti ile TÜRKİYE 8. sırada yer almıştır.  31 Kaynak: USDA Nisan 2012 Livestock and Poultry: World Markets and Trade

32 Tüketim  32 Türkiye kişi başına kanatlı eti tüketimi (kg) Kaynak: BESD-BİR

33 Tüketim  33 YılMiktar 1990 4 kg 200714 kg 201120 kg AB Ort.17,5 kg

34 Ekonomik katkı ve istihdam 12.000 üzerinde brolier işletmesi mevcut Yaklaşık 2 milyon kişi geçimini kanatlı sektöründen temin ediyor (üretici çiftçi, esnaf, yem, ilaç, yem sanayi, nakliye, pazarlama ve aileleri) Sektörün yıllık cirosu 4 Milyar ABD Doları 6,5 milyar Türk Lirası  34

35 Kanatlı eti ihracatımız  35 Kaynak: DTM ve İhracatçı Birlikleri

36 Kanatlı eti ihracatımız  36  2011 195.937 ton piliç eti, 2.081 ton hindi eti, 344 ton diğer kanatlı etleri 36.687 ton ayak 12.896 ton işlenmiş ürün Toplam ihracat: 247.945 ton

37 Ülkelere Göre Türkiye’nin Kanatlı Eti İhracatı(Ayak Hariç), (ton)  37 ÜLKELER200620072008200920102011 Irak2.1826819.32650.66671.185126.603 Türk Cumhuriyetleri 11.56214.52920.43217.36219.96227.508 Libya0000129.458 İran0050104.6328.539 Bosna Hersek2.0612.2564.3613.0812.1324.189 Hong Kong9081.4790592.0793.498 KKTC7238846236589957 Ürdün0000393854 Vietnam1.7284.4228.3513.6082.844790 Rusya000041742 Diğerleri6182.1866.4187.57612.64428.100 TOPLAM19.13025.59150.23582.588116.107211.258 Kaynak: DTM ve İhracat ç ı Birlikleri

38 YILLARTON MİLYON DOLAR DOLAR/TON 2012302.0005601.850 2013361.0007001.940 2014420.0008402.000 2015480.3449902.060 2016536.0731.1402.120 2017592.2991.2902.180 2018648.0281.4602.250 2019704.2541.6302.320 2020760.2311.8202.390 2021816.4562.0102.460 2022872.6822.2102.530 2023928.6592.4202.610 2024984.6372.6502.690 20251.040.6142.8802.770 Parasal Olarak Türkiye Kanatlı Eti İhracat Projeksiyonu  38 Kaynak: Besd-Bir

39  39 BESD-BİR BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Dr. Bediha DEMİRÖZÜ Genel Sekreter


"11 BESD-BİR BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Dr. Bediha DEMİRÖZÜ Genel Sekreter." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları