Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ"— Sunum transkripti:

1 BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ
BESD-BİR BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Dr. Bediha DEMİRÖZÜ Genel Sekreter

2 Dernek BESD-BİR Kanatlı eti sektörünü temsil eder.
BESD-BİR'e piliç ve hindi üreticileri ile bunların damızlıkçıları üye olabilir. Bugün itibariyle üye sayılarımız: BESD-BİR'e kayıtlı üye firma sayısı …. 28 Bu firmaları temsil eden üye sayısı

3 Yönetim Kurulu Görevi Adı Soyadı Firması Başkan Dr. Sait KOCA Beypiliç
Başkan Yardımcısı Süleyman ÖZTÜRK Erpiliç Sayman Emre BOR Şeker Piliç Üye Zuhal DAŞTAN Mudurnu Piliç Ömer GÖRENER Banvit Nezih GENCER CP Piliç Mehmet KESKİNOĞLU Keskinoğlu

4 Dernek Çalışanları Dernekte;
Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Muhasebe elemanı, Sekreter olmak üzere 4 personel tam gün mesai ile çalışır.

5 Kuruluş Amaçları ve Çalışma Alanları
Üyeler ve kamu kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak, Sektörünün gelişmesini sağlayacak faaliyet ve girişimlerde bulunmak, istatistiki değerleri oluşturmak üzere üyelerden veri toplamak ve duyurmak, Üretim projeksiyonlarını hazırlayarak uzun vadede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak,

6 Kuruluş Amaçları ve Çalışma Alanları
Kaliteli ürün üretimini teşvik etmek, üretim ve tüketimi artırıcı çalışmalar yapmak, Piliç ve hindi eti ürünlerine olan talebin artırılmasına ve ihracat imkanlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, Kanatlı eti ile ilgili konularda konferans, seminer ve sempozyumlar düzenlemek, Sektör sorunlarına çözümler bulmak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlamak

7 Üyelerin Faaliyet Alanları
Et yönlü damızlıkçı firmalar, Piliç ve hindi eti üreten firmalar, Üyelerin üretim kapasiteleri Türkiye'nin toplam kanatlı eti, kuluçkalık yumurta ve civciv üretiminin yaklaşık %90'ını karşılamaktadır.

8 Dernek web sayfası http://www.besd-bir.org/index.php

9 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu

10 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu
2005’de kanatlı sektörümüzün önde gelen firmaları tarafından oluşturulmuştur. Bu platformun kurulma amaçları; Tüm paydaşları sağlıklı tavuk eti tüketimi konusunda bilinçlendirmek; Tavuk etinin sağlıklı beslenme açısından önemini gündeme getirmek; Gıda güvenliği alanındaki uluslararası sistemleri ve yüksek üretim standartlarını üretimin tüm aşamalarında faaliyet gösteren kuruluşlara yaygınlaştırmak; Sektörü haksız yere sarsan mesnetsiz iddialara karşı kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgi aktarmak Platformda yer alan firmalar ülkemiz üretiminin %85’ini gerçekleştirir.

11 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu
Üye Firmalar(13 firma):

12 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu
veterinerlik, ziraat, gıda güvenliği, beslenme, tıp gibi ilgili alanlardan uzman, bilim adamı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu'na sahiptir. Kamuoyu araştırmaları, çeşitli yayınlar, bilimsel rapor ve incelemeler, eğitim programları hazırlatır. Sağlıklı tavuk üretimi konusunda kamuoyunu bilgilendirir, tüketimin artırılması konusunda çalışmalar yapar. Konusu ile ilgili Ar-ge çalışmaları yapar, yaptırır. Başka kuruluşlar tarafından yapılan Ar-ge çalışmalarını destekler.

13 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu
Çocuklara Yönelik Çalışmalardan örnekler Ta-Ha Dergisi Dağıtımı, Akçaabat-TRABZON Ta-Ha Dergisi Dağıtımı, Aliağa-İZMİR

14 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu
Faili Meçhul Tavuk Yemekleri (Stop motion tekniğiyle hazırlanan saniye arası filmlerle esprili yemek tarifleri)

15 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu
Üye kuruluşlar, belirli aralıklarla Danışma Kurulu ile toplantılar yaparak, iyi üretim uygulamaları konusunda görüş alışverişinde bulunur. Olası risklerin belirlenmesi, çözümü konularını tartışır. Ayrıca güncel konularla ilgili olarak Danışma Kurulu ile sürekli irtibat kurulur, görüşleri ve önerileri alınır, Danışma Kurulu Büyükada-İSTANBUL toplantısı

16 Uluslararası Beyaz Et Kongresi
İki yılda bir düzenlemektedir. birincisi 700 kişinin üzerinde katılım ile Mayıs 2011 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. "2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi" de yine Antalya ilimizde Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

17 Türkiye Piliç Eti Üretimi

18 Entegre Üretim Modeli Entegre üretim modelinde, ana damızlık civciv dışındaki tüm aşamalar entegre işletmelerin sahipliği ve/veya gözetiminde gerçekleştiriliyor. Entegre bünyesinde; karma yem fabrikası, damızlık kümesleri, kuluçkahane, etlik piliç kümesleri (sözleşmeli üretim), kesimhane, ileri işleme tesisleri, rendering ve atık su arıtma tesisleri yer alıyor.

19 Karma Yem Üretimi Karma Yem Üretim yeri Karma Yem Fabrikası Piliçler, en iyi gelişim seviyesine ulaşmaları için karma yemlerle beslenir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koyduğu kurallar doğrultusunda, hijyen gereksinimleri karşılanarak üretilir. mısır, buğday, soya fasulyesi gibi ürünlerin maksimum verime uygun, bilimsel formüllerle bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Dökme yem kamyonu

20 Damızlık çiftliğinden kümese
Damızlık Tavuklar Kümeste Damızlık Çiftliği Damızlık Civcivler Kümeste Kuluçkahane Civcivler 1. gününde Etlik Civcivler Kümeste

21 Çiftlikten Kesimhaneye, İleri İşlemeye
Canlı Piliç Taşıma Kamyonu Veteriner hekim: kesim öncesi ve sonrasında kontrol Kesimhane Üretimde otomasyon ve sürekli kontrol Taze piliç eti İleri İşleme İşlenmiş ürün

22 Kalite – Mevzuat - İzlenebilirlik
İşlemelerimizin uymak zorunda oldukları tüm hukuki mevzuat, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırılmıştır. Canlı üretim tesislerimizin kurulduğu araziler, biogüvenlik yönünden hastalıklardan ari bölgelerdedir. Tesislerimiz en gelişmiş otomasyon ve gözetim sistemleri kullanılır. Yetiştirme süreçleri 24 saat biogüvenlik, havalandırma, ısı-nem ve sağlık yönlü etkin yönetim ve iç denetimleri yapılabilmektedir.

23 Kalite - Mevzuat - İzlenebilirlik
Konu uzmanlarının sürekli denetimde; Yetiştiricilikte ve kesimhanelerde hayvan refahı kurallarına uyumuna önem verilmektedir. Tesislerde HACCP’e dayalı kalite garanti sistemleri uygulanır. Ürünlerin depolardaki stoklama koşulları tekniğine uygun ve ürünlerin gerekliliğine uygun ısı ve nem sağlanarak yapılır. Ürünlerin üretim ve depolama bilgilerinde geriye izlenebilirlik sistemi vardır ve soğuk zincirin kırılmasına hiçbir noktada izin verilmez.

24 Kalite Belgeleri Üyelerimiz;
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 22000, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (HACCP), ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile Helal Sertifikasına sahiptir.

25 Kalite Belgeleri Bazıları, BRC Global Standardı (Gıda) Belgesi,
IFS (International Food Standard) Belgesi ISO Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Belgesini de almışlardır.

26 Resmi Kontroller Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı da yasal kontrol ve denetimlerini üretimin tüm süreçlerinde devamlı yapmaktadır. İşletme denetimlerinde hayvanlardan, tesislerden swap ve son üründen örnekler alınarak laboratuvarlarda kalıntı, bakteri ve hastalıklar yönünden analizleri yaptırarak teknik denetimleri yapmaktadırlar.

27 Resmi Kontroller Ayrıca marketlerin raflarından da son ürün örnekleri alınarak analizleri yaptırılarak üreticilerin izlemeleri yapılmaktadır. Kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası üretim faaliyetlerinde bakanlık resmi veteriner hekimler etkin olarak gözlem ve denetimleri devamlı olarak yapılmaktadır. Tüm bunlar sayesinde, sağlıklı ve güvenilir kanatlı etinin piyasaya arzı gerçekleşmekte ve güvence altına alınmaktadır.

28 Kanatlı Eti Üretimi Kaynak: BESD-BİR

29 Türkiye Piliç Eti Sektörü Büyüme Oranları, %
Kaynak: BESD-BİR

30 2011 yılı üretim verileri 32 bin ton hindi eti,
1.625 bin ton piliç eti, 32 bin ton hindi eti, 70 bin ton köy ve yumurta tavukları, ve diğer kanatlı etleri Toplam kanatlı eti ton Kaynak: BESD-BİR

31 2011 yılı dünya sıralaması-Üretim
2011 Dünya Piliç Eti Üretiminde bin ton piliç eti ile TÜRKİYE 8. sırada yer almıştır. Kaynak: USDA Nisan 2012 Livestock and Poultry: World Markets and Trade EU-27 ülke olmadığından sıralamada dikkat alınmamıştır. EU-27 olarak belirtilen ülkeler içerisinde Türkiye’den fazla üretim yapan ülke ise bulunmamaktadır.

32 Tüketim Türkiye kişi başına kanatlı eti tüketimi (kg) Kaynak: BESD-BİR

33 Tüketim Yıl Miktar 1990 4 kg 2007 14 kg 2011 20 kg AB Ort. 17,5 kg

34 Ekonomik katkı ve istihdam
üzerinde brolier işletmesi mevcut Yaklaşık 2 milyon kişi geçimini kanatlı sektöründen temin ediyor (üretici çiftçi, esnaf, yem, ilaç, yem sanayi, nakliye, pazarlama ve aileleri) Sektörün yıllık cirosu 4 Milyar ABD Doları 6,5 milyar Türk Lirası

35 Kanatlı eti ihracatımız
Kaynak: DTM ve İhracatçı Birlikleri

36 Kanatlı eti ihracatımız
2011 ton piliç eti, 2.081 ton hindi eti, 344 ton diğer kanatlı etleri ton ayak ton işlenmiş ürün Toplam ihracat: ton

37 Ülkelere Göre Türkiye’nin Kanatlı Eti İhracatı(Ayak Hariç), (ton)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Irak 2.182 681 9.326 50.666 71.185 Türk Cumhuriyetleri 11.562 14.529 20.432 17.362 19.962 27.508 Libya 12 9.458 İran 501 4.632 8.539 Bosna Hersek 2.061 2.256 4.361 3.081 2.132 4.189 Hong Kong 908 1.479 59 2.079 3.498 KKTC 72 38 846 236 589 957 Ürdün 393 854 Vietnam 1.728 4.422 8.351 3.608 2.844 790 Rusya 41 742 Diğerleri 618 2.186 6.418 7.576 12.644 28.100 TOPLAM 19.130 25.591 50.235 82.588 Kaynak: DTM ve İhracatçı Birlikleri

38 Parasal Olarak Türkiye Kanatlı Eti İhracat Projeksiyonu
YILLAR TON MİLYON DOLAR DOLAR/TON 2012 560 1.850 2013 700 1.940 2014 840 2.000 2015 990 2.060 2016 1.140 2.120 2017 1.290 2.180 2018 1.460 2.250 2019 1.630 2.320 2020 1.820 2.390 2021 2.010 2.460 2022 2.210 2.530 2023 2.420 2.610 2024 2.650 2.690 2025 2.880 2.770 Kaynak: Besd-Bir

39 BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ
BESD-BİR BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Dr. Bediha DEMİRÖZÜ Genel Sekreter


"BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları