Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri SAP Best Practices.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri SAP Best Practices."— Sunum transkripti:

1 Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları Amaç  Bu senaryoda Satış ve Dağıtımdaki gün sonu kapanış aktiviteleri veya Intrastat ve Extrastat raporlaması gibi yasal şartlara benzer dönemsel aktiviteler kümesi açıklanmaktadır. Faydalar  SD dönemsel aktivitelerine genel bakış sağlar Anahtar Süreç Adımları  Bloke Edilen Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin  Eksik Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin  Teslimat için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin  Teslimat için Vadesi Dolan Satış Belgelerini Gözden Geçirin  Toplu Teslimat Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin  Eksik SD Belgelerini (Teslimatlar) Gözden Geçirin  Mal Çıkışı İçin Yapılan Teslimatları Gözden Geçirin  Faturalama için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin  Faturalama İş Listesini Gözden Geçirin

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları – 2 Anahtar Süreç Adımları  Bloke Edilen Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin  Bloke Edilen (Muhasebe için) Faturalama Belgeleri Listesini Gözden Geçirin  Intrastat/Extrastat Yaratın  Yarı Mamul Hesaplaması (Servis Sağlayıcı)  Müşteri Siparişinin Kârlılık Analizine Masraf Yüklemesi (Servis Sağlayıcı)

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri Gerekli SAP Uygulamaları  Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri  Satış Faturalama  Satış ve Dağıtım Sorumlusu  Depo Görevlisi  Müşteri Hizmetleri  Depo Sorumlusu  Müşteriler Muhasebesi Sorumlusu  BP: Gümrük Görevlisi  Merkezi Maliyet Muhasebesi Çalışanı

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Ayrıntılı Süreç Tanımı – 1 Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri  Bloke Edilen Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin: Müşteri siparişi kredi kontrolünü gerçekleştirememiştir. Bu aktivitede bloke edilen müşteri siparişlerini gözden geçirir ve kredi sorunlarını çözersiniz.  Eksik Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin: Bu aktivitede, belirli seçim ölçütlerine dayanan, eksik belgelere ilişkin bir liste görüntülenir.  Teslimat için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin: Kredisi durdurulan ve Sıklık kredi departmanı tarafından onaylanması gereken müşteri siparişlerini gösterir.  Teslimata Hazır Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin: Müşteri siparişleri, termin satırlarına göre teslimat yaratmak için için hazır hale gelir. Bir çizelgeye ilişkin malzeme kullanılabilirliğine ve dağıtım çizelgeleme tarihine ulaşıldığında termin satırı teslimata hazır hale gelir.  Toplu Teslimat Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin: Bu günlük, teslimat yaratma işleminin başarısız olmasına yönelik ayrıntılı nedenleri sunar. Nedenleri tanımlamak ve sorunları çözmek için bu günlüğü kullanın.  Eksik SD Belgelerini (Teslimatlar) Gözden Geçirin: Bu aktivitede, uygulanan eksiklik prosedürünü kullanarak tamamlanmayan müşteri siparişlerini gözden geçireceksiniz.  Mal Çıkışı İçin Yapılan Teslimatları Gözden Geçirin: Bu aktivitede, mal çıkışı için hazır teslimatları gözden geçirirsiniz

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Ayrıntılı Süreç Tanımı – 2 Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri  Faturalama için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin: Bu günlük, teslimat yaratma işleminin başarısız olmasına yönelik ayrıntılı nedenleri sunar. Nedenleri tanımlamak ve sorunları çözmek için bu günlüğü kullanın.  Faturalama İş Listesini Gözden Geçirin: Faturalama iş listesini gözden geçirirken, faturalanacak belgeleri ayrı ayrı girmenize gerek yoktur. Sistem faturalanacak belgeleri, girdiğiniz seçim ölçütlerine dayanarak listeler. Ayrıca birçok teslimatı tek bir faturada birleştirebilir.  Toplu Fatura Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin: Bu günlük, fatura yaratma işleminin başarısız olmasına yönelik ayrıntılı nedenleri sunar. Nedenleri tanımlamak ve sorunları çözmek için bu günlüğü kullanın.  Bloke Edilen (Muhasebe için) Faturalama Belgeleri Listesini Gözden Geçirin: Bu günlük, bir faturalama listesinin muhasebe için bloke edilmesinin ayrıntılı nedenlerini sunar. Nedenleri tanımlamak ve sorunları çözmek için bu listeyi kullanın.  Intrastat/Extrastat Yaratın: Bu adımda AB için istatistiklerinizi işlersiniz.  Yarı Mamul Hesaplaması (Servis Sağlayıcı): Müşteri siparişlerinin ilerlemesini planlanan / fiili gelirler ve masraflar temelinde değerlendirmek için sonuç analizi kullanılır.  Müşteri Siparişinin Kârlılık Analizine Masraf Yüklemesi (Servis Sağlayıcı): Masraf yükleme prosesi, kârlılık analizi yapmak için tüm gelirleri müşteri siparişinden bir kontrol nesnesine taşır.

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 İş Akışı Diyagramı Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Müşteri Hizmetleri Depo Görevlisi Müşteriler Muhasebesi Sorumlusu Bloke Edilen Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri iş akışı içermez, yalnızca ayrı proses adımlarını içerir Satış Faturalama Satış ve DağıtımSor umlusu Depo Sorumlusu BP Gümrük Görevlisi Eksik Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin Teslimat için Bloke Edilen Satış Belgelerini Tanımlayın Teslimata Hazır Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin Toplu Teslimat Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin Eksik SD Belgelerini (Teslimatlar) Gözden Geçirin Mal Çıkışı İçin Yapılan Teslimatları Gözden Geçirin Faturalama için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin Faturalama İş Listesini Gözden Geçirin Toplu Fatura Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin Bloke Edilen (Muhasebe için) Faturalama Belgeleri Listesini Gözden Geçirin Intrastat / Extrastat Yaratın Yarı Mamul Hesaplaması (Servis Sağlayıcı) Merkezi Maliye Muhasebes i Çalışanı Müşteri Siparişinin Kârlılık Analizine Masraf Yüklemesi (Servis Sağlayıcı)

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 Anahtar SembolTanımKullanım Açıklamaları Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinde n sonra yapılacak bir seçimi yansıtır SembolTanımKullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. SAPHarici İş Bağlantısı / Olayı Birim Proses Proses Referansı Alt Proses Referansı Proses Kararı Diyagram Bağlantısı Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler Bütçe Planlama Manüel Proses Mevcut Versiyon / Veriler Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


"Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri SAP Best Practices." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları