Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri"— Sunum transkripti:

1 Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Bu senaryoda Satış ve Dağıtımdaki gün sonu kapanış aktiviteleri veya Intrastat ve Extrastat raporlaması gibi yasal şartlara benzer dönemsel aktiviteler kümesi açıklanmaktadır. Faydalar SD dönemsel aktivitelerine genel bakış sağlar Anahtar Süreç Adımları Bloke Edilen Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin Eksik Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin Teslimat için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin Teslimat için Vadesi Dolan Satış Belgelerini Gözden Geçirin Toplu Teslimat Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin Eksik SD Belgelerini (Teslimatlar) Gözden Geçirin Mal Çıkışı İçin Yapılan Teslimatları Gözden Geçirin Faturalama için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin Faturalama İş Listesini Gözden Geçirin

3 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları – 2
Bloke Edilen Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin Bloke Edilen (Muhasebe için) Faturalama Belgeleri Listesini Gözden Geçirin Intrastat/Extrastat Yaratın Yarı Mamul Hesaplaması (Servis Sağlayıcı) Müşteri Siparişinin Kârlılık Analizine Masraf Yüklemesi (Servis Sağlayıcı)

4 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Satış Faturalama Satış ve Dağıtım Sorumlusu Depo Görevlisi Müşteri Hizmetleri Depo Sorumlusu Müşteriler Muhasebesi Sorumlusu BP: Gümrük Görevlisi Merkezi Maliyet Muhasebesi Çalışanı

5 Ayrıntılı Süreç Tanımı – 1
Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Bloke Edilen Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin: Müşteri siparişi kredi kontrolünü gerçekleştirememiştir. Bu aktivitede bloke edilen müşteri siparişlerini gözden geçirir ve kredi sorunlarını çözersiniz. Eksik Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin: Bu aktivitede, belirli seçim ölçütlerine dayanan, eksik belgelere ilişkin bir liste görüntülenir. Teslimat için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin: Kredisi durdurulan ve Sıklık kredi departmanı tarafından onaylanması gereken müşteri siparişlerini gösterir. Teslimata Hazır Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin: Müşteri siparişleri, termin satırlarına göre teslimat yaratmak için için hazır hale gelir. Bir çizelgeye ilişkin malzeme kullanılabilirliğine ve dağıtım çizelgeleme tarihine ulaşıldığında termin satırı teslimata hazır hale gelir. Toplu Teslimat Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin: Bu günlük, teslimat yaratma işleminin başarısız olmasına yönelik ayrıntılı nedenleri sunar. Nedenleri tanımlamak ve sorunları çözmek için bu günlüğü kullanın. Eksik SD Belgelerini (Teslimatlar) Gözden Geçirin: Bu aktivitede, uygulanan eksiklik prosedürünü kullanarak tamamlanmayan müşteri siparişlerini gözden geçireceksiniz. Mal Çıkışı İçin Yapılan Teslimatları Gözden Geçirin: Bu aktivitede, mal çıkışı için hazır teslimatları gözden geçirirsiniz

6 Ayrıntılı Süreç Tanımı – 2
Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Faturalama için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin: Bu günlük, teslimat yaratma işleminin başarısız olmasına yönelik ayrıntılı nedenleri sunar. Nedenleri tanımlamak ve sorunları çözmek için bu günlüğü kullanın. Faturalama İş Listesini Gözden Geçirin: Faturalama iş listesini gözden geçirirken, faturalanacak belgeleri ayrı ayrı girmenize gerek yoktur. Sistem faturalanacak belgeleri, girdiğiniz seçim ölçütlerine dayanarak listeler. Ayrıca birçok teslimatı tek bir faturada birleştirebilir. Toplu Fatura Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin: Bu günlük, fatura yaratma işleminin başarısız olmasına yönelik ayrıntılı nedenleri sunar. Nedenleri tanımlamak ve sorunları çözmek için bu günlüğü kullanın. Bloke Edilen (Muhasebe için) Faturalama Belgeleri Listesini Gözden Geçirin: Bu günlük, bir faturalama listesinin muhasebe için bloke edilmesinin ayrıntılı nedenlerini sunar. Nedenleri tanımlamak ve sorunları çözmek için bu listeyi kullanın. Intrastat/Extrastat Yaratın: Bu adımda AB için istatistiklerinizi işlersiniz. Yarı Mamul Hesaplaması (Servis Sağlayıcı): Müşteri siparişlerinin ilerlemesini planlanan / fiili gelirler ve masraflar temelinde değerlendirmek için sonuç analizi kullanılır. Müşteri Siparişinin Kârlılık Analizine Masraf Yüklemesi (Servis Sağlayıcı): Masraf yükleme prosesi, kârlılık analizi yapmak için tüm gelirleri müşteri siparişinden bir kontrol nesnesine taşır.

7 Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri
İş Akışı Diyagramı Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri BP Gümrük Görevlisi Intrastat / Extrastat Yaratın Depo Sorumlusu Toplu Teslimat Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin Eksik SD Belgelerini (Teslimatlar) Gözden Geçirin Depo Görevlisi Teslimata Hazır Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin Mal Çıkışı İçin Yapılan Teslimatları Gözden Geçirin Merkezi Maliye Muhasebesi Çalışanı Yarı Mamul Hesaplaması (Servis Sağlayıcı) Müşteri Siparişinin Kârlılık Analizine Masraf Yüklemesi (Servis Sağlayıcı) Satış ve DağıtımSorumlusu Eksik Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin Teslimat için Bloke Edilen Satış Belgelerini Tanımlayın Müşteri Hizmetleri Toplu Fatura Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin Satış Faturalama Bloke Edilen Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin Faturalama İş Listesini Gözden Geçirin Müşteriler Muhasebesi Sorumlusu Faturalama için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin Bloke Edilen (Muhasebe için) Faturalama Belgeleri Listesini Gözden Geçirin Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri iş akışı içermez, yalnızca ayrı proses adımlarını içerir

8 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

9


"Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları