Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Metin TEKTAŞ Hatay İl Sağlık Müdürlüğü 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.Ekim.2009 HATAY ’DA 2007 YILINDA AKUT HEPATİT B BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Metin TEKTAŞ Hatay İl Sağlık Müdürlüğü 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.Ekim.2009 HATAY ’DA 2007 YILINDA AKUT HEPATİT B BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ."— Sunum transkripti:

1 Dr. Metin TEKTAŞ Hatay İl Sağlık Müdürlüğü 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.Ekim.2009 HATAY ’DA 2007 YILINDA AKUT HEPATİT B BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

2 Amaç Bu çalışmada, Akut Hepatit B kesin olgu bildirimlerinin laboratuar tanısının konduğu andan itibaren, Sağlık Bakanlığına bildirilinceye kadar izlediği basamaklardaki sorunlar saptanıp bunların nasıl çözülebileceği konusunda öneriler getirilmiştir. 2 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

3 Gerekçe Sadece Akut Hepatit B’nin değil, HBsAg pozitifliğinin ve kronik vakaların da bildirildiği, Sağlık Kurumlarında saptanan Akut Hepatit B olgularının tümünün Form 014 ile bildirilmediği, Sağlık Ocaklarına gönderilen Form 014’lerin tamamının 017/A ile bildirilmediği, Sağlık Ocaklarına Form 014’le bildirilen Hepatit B olgularının filyasyon çalışmalarının yapılmadığı gözlenmektedir. 3 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

4 Gerekçe Hastanelerden bildirilen Hepatit B olgu sayıları ve Sağlık Bakanlığına bildirilen olgu sayıları arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. 2004 yılında geliştirilen Surveyans sisteminin sahadaki uygulaması konusunda niteliksel ve niceliksel bir değerlendirmenin var olmaması bu çalışmanın gerekçelerini oluşturmaktadır. 4 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

5 Yöntem Araştırma tipi: Kesitsel Araştırma grubu: Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 2007 yılında form 014 ile ihbarı yapılan ve araştırma sırasında yeni tespit edilen tüm Hepatit B olguları incelenmiştir. Katma ölçütü: Kamu ve özel hastanelerinde tespit edilen Hepatit B olguları Dışlama ölçütleri: Hastane dışındaki bildirimler ve il dışı bildirimleri çalışmada dışlanmıştır. 5 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

6 6 Özel Hekim Özel sağlık kurumları SB Devlet hastaneleri SB Eğitim hastaneleri Üniversite hastaneleri Belediye hastaneleri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı Sıtma Savaş Daire Başkanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sağlık ocakları Form 014 Form 017 A Grup A Hastalıkların Bildirim Sistemi Aylık Günlük İl Sağlık Müdürlüğü Aylık Filyasyon çalışmaları Form 016’ya kayıt

7 Tanı sarılık, koyu renkli idrar, iştahsızlık, halsizlik, bulantı, sağ üst kadran hassasiyeti, idrarda bilüribin artışı ve serum ALT Akut Hepatit B ‘nin Klinik Tanımlaması; Bir kişide ani başlayan sarılık, koyu renkli idrar, iştahsızlık, halsizlik, bulantı, sağ üst kadran hassasiyeti, idrarda bilüribin artışı ve serum ALT düzeyinin yükselmesiyle karakterize hastalık. 7 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi Vaka Sınıflandırılması Olası Vaka “olası akut viral hepatit” KFT’de değişikliklerle birlikte ve bu değişikliklerin başka nedenlerle açıklanamadığı durumlarda klinik ve geçiş uyumlu tüm vakalar “olası akut viral hepatit” olarak bildirilir. Kesin Vaka ve/veya Klinik tanımlama ile uyumlu, anti-HBcIgM ve/veya HBsAg pozitif bulunan vaka olarak tanımlanmaktadır. (Rehber:Sayfa 77)

8 Tanı Hepatit B tanısı için laboratuvar kriterleri; Bildirim sisteminde Hepatit B’nin bildirime esas tanısı için geçerli minimum teknik ELISA’dır. minimum parametre Buna göre; farklı hepatit virus enfeksiyonlarının saptanmasında geçerli minimum parametre; Anti-HBc IgM ELISA pozitifliği (10) (Rehber:Sayfa 220) 8 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

9 Hepatit B Enfeksiyonunun Serolojik Belirleyicileri 9 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi HBsAGAnti HBsHBeAgAnti HBeAnti HBc HBV- DNA Akut infeksiyon +-+- İgM (+) + Kronik infeksi yon Replikatif +-+- İgG (+) + Nonrepli katif +--+ İgG (+) - İyileşme -+-+ İgG (+) -

10 Bulgular 10 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi Araştırmamızda 139 olgu incelenmiştir.

11 Olguların cinsiyet dağılımı (%),Hatay,2007 11 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

12 Olguların yaş dağılımı (%), Hatay,2007 12 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

13 Bildirilen Hepatit B olgularının yapılan serolojik testler ve sonuçları, 2007 13 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi HBsAg Anti-HBcIgM ÇalışılmamışPozitifNegatifToplam Sayı%*Sayı%*Sayı%*Sayı%* Çalışılmamış 53,600,010,764,3 Pozitif10374,11510,853,612388,5 Negatif107,200,00 107,2 Toplam11884,91510,864,3139100,0

14 Sağlık Müdürlüğüne Yapılan Hepatit B Bildirimlerinin Durumu, Hatay,2007 14 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi Doğru Bildirim: Hastanelerden Anti-HBc-IgM pozitif olup form 014’le Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş olgulardır

15 Hepatit B bildirimlerinde Sağlık Ocaklarındaki uygulamaların durumu,(%), Hatay, 2007. 15 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi Evet%* Form 014 var mı?10575,5 Form 016’ya kayıtlı mı?4733,8 Filyasyon formu düzenlenmiş mi?00,0 Form 017 ile bildirimi yapılmış mı? 6848,9 GBP Surveyans Formu ile bildirimi yapılmış mı? 5237,4 *139 bildirim üzerinden yüzdeler hesaplanmıştır.

16 Tartışma Ülkemizde şu anda kullanılmakta olan bildirim ve sürveyans sistemi DSÖ ve CDC’nin önerdiği kriterleri içermektedir. 16 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

17 Tartışma Avustralya’da Hepatit B bildiriminde akut ve kronik olguların yanı sıra HBs-Ag pozitif olgular da bildirilmektedir (13). 17 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

18 Tartışma Çalışmamızda ; %88,5 oranında HBs-Ag pozitif tespit edilmesine rağmen Anti-HBc IgM pozitifliği sadece %10,8 olarak tespit edilmiştir. 18 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

19 Tartışma olumlu faydaları olmuş Çalışmamızda saptanan HBs Ag (+)’liğinin hatalı olarak bildirilmesinin de toplum sağlığı yönünden olumlu faydaları olmuş, risk grubundaki kişilere Hepatit B aşısı ve Hepatit B İmmunglobulin uygulanmış ve hastalıktan korunmuşlardır. Ancak var olan rehberler ve uygulamalar birbirine uygun olmalıdır 19 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

20 Tartışma Mevcut rehberde Hepatit B kesin tanısı ile ilgili iki ayrı bölümde farklı ifadeler yer almaktadır. Hastaneler bildirim yaparken Rehbere uygun davranmamaktadır. Sağlık Müdürlüklerinin de surveyansa yeterli zaman ayıramadıkları ve yeterli teknik kapasitede personeli barındıramadıkları, yeterli denetim yapamadıkları görülmektedir. Sağlık Ocaklarındaki uygulamalarda da eksiklikler mevcuttur. 20 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

21 Sonuç olarak; 1.Hastanede, 2.Sağlık Müdürlüğünde, 3.Sağlık Ocağında mevcut surveyans sisteminin işleyişinde ciddi sorunlar mevcuttur. 21 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

22 Öneriler  Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuar Rehberi gözden geçirilmeli, çelişkili ifadeler düzeltilmeli, daha anlaşılır, kullanımı kolay, kolay taşınabilecek bir başvuru kitabı haline getirilmelidir.  Hastanelerde Bildirim ünitesi daha fonksiyonel olmalı, kurum içi denetimler yapmalı ve hizmet içi eğitimlere önem vermelidir. 22 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

23 Öneriler  Hepatit B bildirimi yeniden düzenlenmeli, akut olguların yanı sıra HBs-Ag pozitif olgular ve kronik olgular da gerekli alt yapı hazırlanarak bildirilmelidir.  Sağlık Müdürlüklerinde Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi güçlendirilmeli ya da yeniden yapılandırılmalıdır. Olasıysa Sağlık Bakanlığı’nda olduğu gibi GBP Şubesi ve Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi olarak iki şubeye ayrılmalıdır. 23 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

24 Kaynaklar 1.Hepatitis B. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases The Pink Book 8th ed. 8th ed. CDC; 2004. p. 191- 212.(http://www.sanofipasteur.com.tr/sanofi-)http://www.sanofipasteur.com.tr/sanofi- 2.(Lavanchy D. J of Viral Hepatitis, 2004; 11: 97 107 Hou J, Int J Med Sci.2005; 2(1): 50-7) 3.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2006 (http://www.saglik.gov.tr/TR/istatistik/2006/sekil50.htm)http://www.saglik.gov.tr/TR/istatistik/2006/sekil50.htm 4.Hepatitis B immunization. Introducing hepatitis B into national immunization services. (Fact sheet.) Geneva, 2001 (unpublished document WHO/V&B/01.28; available from Vaccines and Biologicals, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland and on the Internet at www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF01/www598.pdf).www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF01/www598.pdf 5.WHO,hepatitis B, fact sheet, accédé en mars 2004 http://www.who.int/vaccines/en/hepatitisb.shtmlhttp://www.who.int/vaccines/en/hepatitisb.shtml 6.Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi 2008/14 7.T.C. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi–2004 (sayfa:77) (www.saglik.gov.tr)www.saglik.gov.tr 8.Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) ‘nden Hatay İl Sağlık Müdürlüğü verileri kullanılmıştır. Sağlık Müdürlüklerinin aylık çalışmaları girdiği veritabanıdır. 9.http://www.bilim.gen.tr/public/page.aspx?id=75 (06.01.2009)http://www.bilim.gen.tr/public/page.aspx?id=75 10.T.C. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi–2004 (sayfa:220) (www.saglik.gov.tr)www.saglik.gov.tr 11.WHO,Departmant of Communicable Diseases Surveillance and Response. HepatitisB. (http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/HepatitisB_whocdscsrlyo2002_2.pdf. 18.12.2008)http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/HepatitisB_whocdscsrlyo2002_2.pdf. 18.12.2008 12.CDC, (Wasley A., Miller T.,Finelli L, Surveillance for Acute Viral Hepatitis-United States,2005, Division of Viral Hepatitis, National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention (proposed), 1600 Clifton Rd., N.E., MS G-37, Atlanta, GA 30333. Telephone: 404-718-8500; Fax: 404-718-8585; E-mail: acw5@cdc.gov,March 16, 2007 /56(SS03);1-24,) 13.(Dore G, Wallace J, Locarnini S, Desmond P, Gane E. Crawford D. Hepatitis B in Australia: Responding to a Diverse Epidemic. http://www.ashm.org.au/uploads/Hep-B-in-Australia.pdf. 18.12.2008) http://www.ashm.org.au/uploads/Hep-B-in-Australia.pdf. 18.12.2008 14.(Wasley A, Miller JT, Finelli L.Surveillance for Acute Viral Hepatitis - United States, 2005. MMWR 2007; 56(SS03):1–24. 24 Hatay ‘da 2007 Yılında Akut Hepatit B Bildirimlerinin Değerlendirmesi

25 TEŞEKKÜR EDERİM Dr. Metin TEKTAŞ Hatay Sağlık Müdürlüğü drtektas@hotmail.com


"Dr. Metin TEKTAŞ Hatay İl Sağlık Müdürlüğü 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.Ekim.2009 HATAY ’DA 2007 YILINDA AKUT HEPATİT B BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları