Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REKLAMCILIK Hafta 3 KISIM 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REKLAMCILIK Hafta 3 KISIM 1."— Sunum transkripti:

1 REKLAMCILIK Hafta 3 KISIM 1

2 REKLAM HEDEFE NASIL AKTARILIR
Radyo, televizyon, gazete, dergi gibi geleneksel reklam ortamları günümüzde de ana reklam ortamları olmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra diğer ortamlar (internet, doğrudan pazarlama, advergaming, gerilla marketing) da tercih edilebilmektedir. Bir reklam mesajının hedef kitleye doğru ve etkili biçimde aktarılabilmesi için reklam mecrasının doğru olarak seçilmesi gerekmektedir. REKLAM HEDEFE NASIL AKTARILIR

3 BASILI REKLAM ORTAMLARI I
Basılı reklam ortamları ile yapılan reklamlar, yayın yapan reklam ortamlarına göre daha kalıcıdır. Belirlenen hedef kitleye kolayca ulaşılabilir. Yayın yapan reklam ortamlarına göre maliyeti daha azdır. Ayrıca, reklamın son teslim tarihinin kısa olması dolayısıyla güncel olaylarla ilgili reklam verme imkanı daha fazladır. BASILI REKLAM ORTAMLARI I

4 BASILI REKLAM ORTAMLARI II
Basılı reklamlar istenildiği takdirde kesilip saklanabilirler. Basılı reklam ortamları yalnızca göze hitap etmektedir. Süre kısıtlaması yoktur, istenen tüm bilgiler verilebilir. BASILI REKLAM ORTAMLARI II

5 Gazeteler niteliklerine göre incelenebilirler: Dağıtım alanı Yerel Ulusal Uluslar arası İçerik Ekonomi Siyaset vb. Yayın sıklığı Günlük Haftalık Aylık Gazete I

6 Gazetelerdeki reklam ölçüsü birimi sütun/santim’dir
Gazetelerdeki reklam ölçüsü birimi sütun/santim’dir. Bir st/cm bir cm yükseklikte ve bir sütun genişlikte bir alanı ifade etmektedir. Gazeteler reklam ve ilan alımlarını reklam/ilan servisleri ile gerçekleştirirler. Reklam ve ilanın kabul edildiği son tarih gazetenin basıma girmeden önceki son günüdür. Gazete II

7 Bir Reklam Ortamı Olarak Gazetenin Avantajları I
Gazete okuyucularının ekonomik, sosyal ve demografik özellikleri birbirinden farklıdır. Reklamveren farklı gazeteleri kullanarak hedef kitleye ulaşabilir. Okurun dikkatini çekmek için çeşitli boy, form ve renkte reklam hazırlanabilir. Gazetelerde farklı kategoride haberlerin yer alması reklamı yapılan ürünün hedef kitleye doğru ulaşmasını sağlar. Reklam maliyeti diğer mecralara göre ucuzdur. Bir Reklam Ortamı Olarak Gazetenin Avantajları I

8 Bir Reklam Ortamı Olarak Gazetenin Avantajları II
Reklamı yapılan ürünlerin sunduğu fırsatlarla ilgili basılı malzemeler (kupon gibi) gazete ile verilebilir. Gazete reklamları kesilebilir ve saklanabilir. Arşivlenmeye uygundur. Gazete taşınabilir olduğundan satın alan kişi dışındaki kişiler tarafından da okunabilir. Yayın frekansı yüksektir. Hedef kitleye her gün ulaşabilir ve reklam metninde değişiklik gerekirse yapılabilir. Bir Reklam Ortamı Olarak Gazetenin Avantajları II

9 Bir Reklam Ortamı Olarak Gazetenin Dezavantajları
Ses ve görüntü elemanlarının sağladığı avantajlardan yoksundur. Tüm basılı mecralar arasında en kötü kağıda basılan reklam ortamıdır. Gazetenin ana işlevi enformasyon dağıtmak olduğundan okuyucu gazete reklamlarını gözden kaçırabilir. Bir Reklam Ortamı Olarak Gazetenin Dezavantajları

10 Dergi I Basılı reklam ortamlarının en büyük ikinci grubudur.
Dergiler de gazeteler gibi sınıflandırılabilir: Dağıtım alanı Yerel Ulusal Uluslar arası İçerik Ekonomi Siyaset vb. Yayın sıklığı Günlük Haftalık Aylık Dergi I

11 Dergilerin sayfa sayısı ve baskı kalitesi gazetelere göre daha iyidir
Dergilerin sayfa sayısı ve baskı kalitesi gazetelere göre daha iyidir. Saklanma ve uzun süre okunma oranları daha yüksektir. Dergi reklamları derginin reklam/ilan servisince kabul edilir. Dergilere verilen reklamın ölçüsü birimi sayfadır. Dergi içeriklerinin belirli konularda yoğunlaşması sebebiyle okuyucu kitlesi de belirgindir. Dergi II

12 Bir Reklam Ortamı Olarak Derginin Avantajları I
Hedef kitle seçiminde kolaylık sağlarlar Alanında referans kaynak olan dergilerde çıkan reklamların okuyucu tarafından kabul edilme oranı daha yüksektir. Dergiler okuyucu tarafından arşivlenebilir, böylece reklam daha uzun süre okuyucuya ulaşır. Bir Reklam Ortamı Olarak Derginin Avantajları I

13 Bir Reklam Ortamı Olarak Derginin Avantajları II
Kaliteli kağıt kullanımı reklamın dikkat çekme oranını arttıracaktır. Dergiler taşınabilir, çeşitli yerlerde okuyucuya sunulabilir. Bu da satın alan kişinin dışındaki ikinci hedef kitleye ulaşmayı sağlar. Doğası gereği daha yaratıcı reklamlara olanak sağlar. Bir Reklam Ortamı Olarak Derginin Avantajları II

14 Yaratıcı Dergi Reklamlarına Örnek Verebilir misiniz?

15

16

17

18 Bir Reklam Ortamı Olarak Derginin Dezavantajları I
Tüm basılı reklam ortamları içinde en pahalı ortamdır. Bir çok dergi okuyucusuna abonelik sistemi ile ulaşmaktadır.dağıtım ağı dezavantaj olabilir. Dergilerin özel ilgi alanlarına hitap etmesi aynı zamanda maliyetleri arttırabilen bir dezavantaj olabilir. Bir Reklam Ortamı Olarak Derginin Dezavantajları I

19 Bir Reklam Ortamı Olarak Derginin Dezavantajları II
Derginin yayın sıklığı mesajın etkisinin azalmasına neden olabilir. Reklam yığılması okuyucu açısından sıkıcıdır. Bir Reklam Ortamı Olarak Derginin Dezavantajları II

20 El İlanları-Katalog ve Broşürler
El ilanları, genellikle tek yapraktan oluşan ve bir yenliği duyurmak, başlatılan reklam kampanyasını desteklemek için oluşturulmuş reklamlardır. Kataloglar, bir ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermek için hazırlanırlar. Genellikle doğrudan satış mesajı içermezler. Broşürler, ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermek için hazırlanırlar. Broşürün kalitesi firma hakkında okuyucuya ön bilgiler verir. El İlanları-Katalog ve Broşürler

21 GÖRSEL VE İŞİTSEL REKLAM ORTAMLARI
Basılı reklam ortamlarında basılı olarak tüketiciye ulaşan reklam mesajı, yayın yapan reklam ortamlarında ses, söz, efekt ve görüntü olarak hedef kitleye ulaşır. Görsel ve işitsel reklam ortamları şunlardır: Radyo Televizyon GÖRSEL VE İŞİTSEL REKLAM ORTAMLARI

22 Radyo, Türkiye’de yayıldığı coğrafi alan ve hitap ettiği nüfus büyüklüğü ile oldukça güçlü bir yayın aracıdır. Vericilerin kuruluşu görece olarak kolay ve maliyeti düşüktür. Reklam veren, radyodaki reklamını ister ulusal, isterse de bölgesel yayın yapan radyo kanallarına verebilir. Radyo I

23 Radyo yayınlarında dört tür reklam kabul edilmektedir: Reklam ve kamu ilanı: Radyo spikeri tarafından okunan reklam duyurusu Müzikli ve dramatik yapılı reklam: Belirli süreleri kapsayan üniteler halinde kuruluşlar ya da reklam ajansları tarafından hazırlanan, içinde müziğin ve dramatik unsurların bulunduğu reklamlar. Programlı reklam: İçinde eğitici, eğlendirici program bölümüyle birlikte reklamların da bulunduğu ve kuruluşların veya reklam ajanslarının hazırladığı programlardır. Özel tanıtıcı reklam programları: Bir mal ya da hizmetin tanıtılması veya kültür, eğitim ve turizm gibi birtakım hizmetler için hazırlanmış olan programlardır. Radyo II

24 Bir Reklam Ortamı Olarak Radyonun Avantajları
Radyoda reklam mesajı hedef kitleye çok çabuk ulaştırılabilir. Radyo yayınlarının her yerden ve günün her saatinde dinlenebilir olması avantajlı yönlerinden biridir. Reklam ortamları içinde en esnek teslim tarihine sahip olandır. Bir Reklam Ortamı Olarak Radyonun Avantajları

25 Bir Reklam Ortamı Olarak Radyonun Dezavantajları
Reklam mesajının sınırlı süre içinde verilmesi gerekmektedir. Reklam mesajında görüntünün yer almaması reklamın etkinliğini azaltır. Radyolarda spesifik programların yer alması dezavantaj yaratabilir. Yayınlar merkezden uzaklaştıkça bozulabilir. Bir Reklam Ortamı Olarak Radyonun Dezavantajları

26 Televizyon hem göz hem de kulağa hitap etme açısından en etkili kitle iletişim aracıdır. Televizyonda da bölgesel, ulusal, uluslar arası alanda yayın yapmak mümkündür. Televizyon reklamlarının maliyeti diğer reklam ortamlarına göre daha yüksektir. Televizyon I

27 Televizyonda üç tür reklamın yayınlandığını söyleyebiliriz:
Hareketsiz reklam: içinde hareket öğesi yoktur. Tek görüntü vardır ve spiker tarafından seslendirmesi yapılır. Süresi 10 saniyedir. Hareketli reklam: Müzik ve söz eşliğinde çeşitli görüntülerle düzenlenen reklamdır. 15, 20, 30, 40, 60 saniye sürelerle hazırlanabilir. Özel tanıtıcı reklam: Kültür, sanat, eğitim ve turizm gibi alanlarda yerli yapım olarak hazırlanması gereken ve reklam mesajlarının programın sadece başında ve sonunda yer aldığı reklam türüdür. En az 10, en fazla 40 dakika süreli olarak hazırlanması gerekir. Örneğin yemeklik bir margarin için hazırlanan sohbetli bir yemek programı bu tip reklama girer. Televizyon II

28 Televizyon Reklamlarında Kullanılan Yaklaşımlar
Televizyon reklamlarında kullanılan yaklaşımlar şunlardır: Düz anlatım Dolaylı anlatım Mizahi anlatım Abartılı anlatım Televizyon Reklamlarında Kullanılan Yaklaşımlar

29 Televizyon Reklamlarında Kullanılan Anlatım Formatları I
Gösterim Açıklayıcı gösterim Kıyaslama gösterim Önce ve sonra gösterim Dayanıklılık Tanıklık Hayattan örnekler Sunucu ya da seslendiren format Satıcı sunucu Uzman sunucu Ünlü sunucu Ürünü kullanan sunucu Reklamveren sunucu Özel kişiliğe sahip sunucular

30 Televizyon Reklamlarında Kullanılan Anlatım Formatları II
Yalnız ürün Gerçek görüntülere dayanan format Fantezi Müzikal Kısa kısa görüntüler Öyküsel anlatım Dizi öykülü anlatım Cinsellik Doğa kullanımı Benzetme Duran fotoğraflar Duran hareketler Televizyon Reklamlarında Kullanılan Anlatım Formatları II

31 Diğer Reklam Ortamları
Diğer reklam ortamları, basılı ve yayın yapan reklam ortamlarının dışında kalan reklam araçlarıdır. Fuarlar Açıkhava reklam araçları Billboardlar Duvar ve çatı reklamları Toplu taşıma araçlarındaki reklamlar Afiş ve panolar Doğrudan postalama Sinema Sponsorluk Satış yeri reklam malzemeleri Cd-rom, multimedya, internet vb. Diğer Reklam Ortamları

32 Fuarlar, ürün ya da hizmetlerin hedef alınan pazar dilimlerinde yer alan hedef kitle buluşmasını sağlayan halkla ilişkiler etkinlikleridir. Fuar bir reklam ortamı olarak ele alındığında reklam kampanyasını destekleyici bir özelliğe sahiptir. Fuarlar

33 Bir Reklam Ortamı Olarak Fuarların Avantajları
Potansiyel müşterilerle bir araya gelme Yeni ürünleri pazara sunmada ön bilgilendirme Basında yer alma Tüketicinin yanı sıra aracı kurumlara da ulaşma Potansiyel alıcılar için markayı rakiplerinden ayrıştırma Bir Reklam Ortamı Olarak Fuarların Avantajları

34 Bir Reklam Ortamı Olarak Fuarların Dezavantajları
Yüksek maliyet Ciddi planlama gerektirmesi Bir etkinlik sonrasında başarının kısa süreli olması Satış elemanlarının alışık olduğu bölge dışında satış yapmaya çalışmaları Bir Reklam Ortamı Olarak Fuarların Dezavantajları


"REKLAMCILIK Hafta 3 KISIM 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları