Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Web1.0-web2.0 “Yeni nesil sosyalle ş me aracı ” (GRUP 7)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Web1.0-web2.0 “Yeni nesil sosyalle ş me aracı ” (GRUP 7)"— Sunum transkripti:

1 web1.0-web2.0 “Yeni nesil sosyalle ş me aracı ” (GRUP 7)

2 ÖNCE B İ R ALINTI Tümüyle bilinmeyen şeyleri betimlerken bu betimlemeyi bildiklerimiz ya da kısmen bildiklerimiz bağlamında yapabiliriz.Kategorilerimizin başarısızlığını ya da bilgilerimizin kısıtlı ve yetersizliğini kabul etmek yerine,ampirik (deneysel) deneyimleri bu kategorilere uyacak şekilde değiştiririz.

3 İlk defa bir domuzla karşılaşan insanların anlatıldığı bir yerli halk hikayesi vardır.Bu insanlar ilkin şaşakalırlar.Sonra içlerinden biri gayet kendinden emin bir halde,bunun yemeyi abartmış bir fare olduğunu iddia eder.Bir başkası da yine aynı bilmişlikle itiraz eder ve bunun aç kaldığı için bu hale gelmiş bir fil olduğunu söyler.Hiç biri mevcut kategorilerini bir kenara bırakıp da bunun yeni bir deneyim olduğunu kabul etmeye yanaşmaya niyetli değildir. İAN CHAMBERS

4 DEĞİŞİM,HAKİKATTE ACI VERİR AMA GEREKLİDİR. THOMAS CARLYLE DERİSİNİ DEĞİŞTİRMEYİ BİLMEYEN YILAN ÖLÜR FRİEDRİCH W.NİETSZCHE

5 Grup Çalıştay Konusu: İntel Öğretmen Programı Liderlik Forumu kaynak kitabı Modül 2’de; “Web 2.0 Araçlarını Tanımak” başlığı altında yer alan web teknolojilerini (web 1.0, web. 2.0 vs.) eğitim yöneticisi, eğitim müfettişi ve okul müdürleri bazında, (yani eğitimde etkililiği sağlayıcılar bakış açısıyla) öğretmen, öğrenci bağlamlarında ele alarak, gerek oluşturmacı (constructivism) yaklaşım açısından, gerekse öğretimi zenginleştiren teknolojik yaklaşımlar ( değişim, eğitim teknolojileri, sosyal medya araçları) açısından değerlendirilmesi.

6 GRUP 7 BAHATTİN ALIN ABDULLAH TUFAN MURAT CAN AHMET ACEKSE MEHMET VEYSI TURAY ELİF ÖZMEN GAMZEGÜL ENGİN ALİ ŞÖLEN ALİ AYCAN İNANLI ENGİN İŞ İBRAHİM KABAN

7 WEB 2.O NEDİR? Web 2.0 araçları sosyal yazılımlar olarak adlandırılır ve web okurluğundan web okuryazarlığına dönüşümü beraberinde getirir. İnternet, bilginin hazırlanıp iletildiği ve hazır bilginin tüketildiği bir ortam olmaktan çıkıp, içeriğin katılımcılarla birlikte üretildiği, paylaşıldığı, birleştirildiği ve transfer edildiği bir platforma dönüşür.

8 WEB1.0-WEB2.0 KARŞILAŞTIRMA Web1.0 Web2.0. Dura ğ an içerik vardır. Odak noktası içeriktir Dinamik içerik vardır. Odak noktası etkile ş imdir. E-posta yoluyla mesaj iletilir. E ş zamansız etkile ş im vardır. Bilgi RSS yoluyla ba ğ lantılandırılır.E ş zamanlı ve e ş zamansız etkile ş im vardır. İ çerik üretilir ve ilkelere uygun olarak düzenlenir. Günlükler, wikiler ve di ğ er katılımlı sitelerden ili ş kilendirilen içerik kullanılır. Teknoloji kontrolünde bilgi teknolojileri empoze edilir. Yeni teknolojileriDura ğ an içerik vardır. Odak noktası içeriktirn bireysel kullanımı ve içeri ğ in olu ş turulması söz konusudur. Bilginin aranması ve göz atılması söz konusudur. Bilgi yayınlanır ve yapılandırılır. Akı ş ın takip edildi ğ i yani transaksiyonel bir etkile ş im söz konusudur. Kar ş ılıklı ili ş kilerin bulundu ğ u etkile ş imler mevcuttur.

9 WEB1.0 ARAÇLARI  Ulaşılacak bilgiye hızlı ulaşma,var olan bilgileri paylaşma olanağı sunmaktadır.  Bilgiyi alma odaklıdır Öğretmen bazında  Öğrencilere anında bilgiyigörsel şekilde sunma olanağı sunar  Bilgiye kolay ulaşır,görsel erişim sağlar.gösterir.

10 ÖĞRENCİ BAZINDA  Öğrenciler görsel okumalarını sağlama,hızlı bilgi paylaşımı,eksiklikleri tamamlama açısından yardımcı bir araç  Bilgi ve kavrama basamaklarında öğrenmeye yardımcı olur.Bilgiyi tanımasınıveya hatırlamasını içerir.

11 WEB2.0 ARAÇLARI  Web okurluğundan Web okuryazarlığına geçişi temsil eder.  Öğrenmede maliyeti azaltarak bilgiye anlık, daha hızlı ulaşmayı ve paylaşmayı sağlar.  Kullanımı kolaydır.  Sosyal etkileşim vardır.  Kullanımı kolaydır.  Ayrı yerlerde aynı iş üzerinde beraber bilgiyi oluşturmaya yarar.

12 ÖĞRETMEN BAZINDA  Öğrencilerin sınıf içi ve sinif dişi deneyimlerini geliştirmesini sağlar.  Zengin ders meteryali hazırlama,beraberce bilgiyi oluşturma,geliştirme ve sunma olanağı sunar.  Etkili ve verimli ders işleyişi sağlar.

13 ÖĞRENCİ BAZINDA  Öğrenciyi sadece okuyan,izleyen,müdahale etmeyen,üretmeyen,pasif ve bağımlı klasik öğretim yöntemi dışına çıkarıp ONU Paylaşan,tartışan,bilgiyi oluşturan,müdahale eden,üreten,karşı çıkan, fikirlerini özgürce anlatan,birey olduğunu his ettiren Üst düzey düşünme becerilerini hayata geçiren bir konuma ulaştırır.  Tez-antitez-sentez-uygulama-değerlendirme ile öğrenme olanakları sunar.

14  Öğrencilerin daha önce öğrendikleri bilgileri kullanarak farklı problemleri beraberce çözmelerini,farklı çözum yolları bulmalarını sağlarlar.  Çözüm yolarının farklılaşabileceğini kavramaya,fikirlerini özgürce ve hiçbir baskı hissetmeden ifade etmeye yardımcı olurlar.  Öğrenciler arasında engel ve farklılıkları kaldırarak ortak paylaşım alanları sunar.

15  BA Ğ LAN  TARTI Ş  ÜRET  B İ R İ KT İ R  PAYLA Ş GRUB7


"Web1.0-web2.0 “Yeni nesil sosyalle ş me aracı ” (GRUP 7)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları