Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİFERİK SİNİR SÜREKLİ KATETER TEKNİKLERİ Prof. Dr. Ercan KURT Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİFERİK SİNİR SÜREKLİ KATETER TEKNİKLERİ Prof. Dr. Ercan KURT Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Ankara."— Sunum transkripti:

1 PERİFERİK SİNİR SÜREKLİ KATETER TEKNİKLERİ Prof. Dr. Ercan KURT Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Ankara

2 Tarihçe Paul Ansbro 1946 Supraklavikuler Kateter Selander 1977 Axiller Kateter Tuominen 1987 İnterskalen Kateter Boezaart 1999Stimüle Edici Kateter

3 Niçin Kateter Kardiyak stresi azaltır Mobilizasyonu arttırır Bakım maliyetlerini azalır Hasta memnuniyetini arttırır Santral bloklara göre daha az hemodinamik bozukluk gözlenir Daha az opioid kullanımı (bulantı kusma, sedasyon, uyku bozukluğu) söz konusudur

4 Endikasyonlar Major ekstremite operasyonları Kopan ekstremitenin yerine dikilmesi Ayak parmağının ele taşınması  Analjezi  İmmobilizasyon  Sempatik blok ve kan akımında artış  Yatağında pansuman olanağı Postoperatif analjezi Rehabilitasyon – İmmobilizasyon Kronik ağrı tedavisi Meme ca pleksusa metastaz Üst kolda ve omuzda tümöral kitle

5

6

7

8 Kateterler Nereye Konabilir Üst ekstremite Aksiller İnfraklavikular Supraklavikuler İnterskalen Alt ekstremite Femoral Psoas kompartman Siyatik Popliteal Tibiyal sinir

9 PSB Devamlı Kateter Teknolojik yenilikler Görüntülemede ultrasonografi Sinir haritalaması İğne sistemleri İğne içinden kateter İğne üzerinden kateter Kateterler Stimüle edilmeyen kateterler Stimüle edilen kateterler Tek kullanımlık infüzyon pompaları Elektronik Elastometrik

10 Hastanede (Evde) Devamlı Periferik Sinir Kateterleri Dikkatli hasta seçimi Hastanın onamı, istekli olması Hastanın yanında kalan birisi olmalı Perinöral kateterin iv yerleşimde olmamasının test edilmesi %0.05 Rop 1:4000.000 epinefrin 5 ml. Hasta ve yakınını eğitimi Sözlü ve yazılı talimatlar verilmeli  Breakthrough ağrı, ilave analjezikler  Lokal anestezik toksisitesi  Blokaja bağlı gelişen semptomlar  İnfüzyon pompasının durdurulması veya çalıştırılması  7 gün 24 sa anestezistte ulaşılabilirlik Hastanın telefonla günlük takip ve kontrolü

11 Stimüle Edici Kateterler Avantajları Blok güvenirliliğini artırıyor Blok oluşma zamanını kısaltır Kateter düşük akımla sinirin yakına yerleştirilebilir (0.1-0.3 mA)  Devamlı real-time stimulasyon Daha az LA harcanması Kateterin yerinin doğruluğunun postoperatifte kontrolü

12 Stimüle Edici Kateterler Dezavantajları Kateterin düzgün yerleştirebilmesi için birden fazla deneme gereksinimi Kateterin sertliği ve ucundaki metalin özellikleri ideal mi? Deneyimli uygulayıcı Maliyet

13 RAJ Testi Kateterden lokal anestezik verip etkiliği gözlemek

14 Katetere Bağlı Sorunlar -I Test doz İntratekal Epidural İV Yer değiştirme olasılığı (iv,interplevral) Myotoksisite

15 Katetere Bağlı Sorunlar - II İV enjeksiyon Lokal anestezik toksisitesi Sinir hasarı Enfeksiyon Kateterin çalışmaması, tıkanması, kopması İnterskalen veya servikal paravertebral kateterlerde frenik sinir bloğu, ipsilateral diyafragmada paralizi

16 Stimüle Edici Kateterler Does femoral nerve catheter placement with stimulating catheters improve effective placement? A randomized, controlled, and observer- blinded trial (81 olguda) Morin AMAnesth Analg. 2005 May;100(5):1503-10

17 Konvansiyonel Kateter (n=43) Stimulasyon Kateteri (n=38) Kateter yerleştirme zamanı(dk) 4 (3/7.3)5 (4/8.8) İlk denemede Kateterin Doğru Yerleştirilmesi (≤5mA) 18 (41.9)16 ( 42.1) Kateter yerleştirmede Hasta Memnuniyeti (VAS 0-10) 2 (0/4) Kateter Yerleştirme zorluğunun Anestezist Tarafından değerlendirilmesi Kolay15 (34.9)15 (39.5) Biraz kolay 15 (34.9)14 (36.8) Biraz zor 11 (25.6)8 (21.1) Zor2(4.6)1 (2.6) Kateter Süresi (gün)4 (4/5)

18 Enfeksiyon The continuous femoral nerve block catheter for postoperative analgesia: bacterial colonization, infectious rate and adverse effects. Cuvillon P Anesth Analg. 2001 Oct;93(4):104

19 Enfeksiyon 208 femoral kateter 48 sa. sonra Kateter ucu 120 olgu da (57) pozitif kültür 3 olguda ısıda artış bakteriyemi kateter ve kan kültürü pozitif stafilokokus epidermitis antibiyotik vermeden takip ve iyileşme

20 İnfüzyon Hızı 4-8 ml Sa. %0.25 Bup + %1 lidokain %0.125 Bup + 1 µg/ml fentanil Bolus 2-5 ml. Lockout 20-60 dk Anatomik lokalizasyon Konsantrasyon arttıkça LA toksisitesi Adjuvanlar klonidin, fentanil, morfin, sufentanil, epinefrin

21 İnfüzyon Pompasının Seçimi Programralanabilen tekrar kullanılabilir modeller Programralanabilen tek kullanılımlık modeller Programralanamayan tek kullanılımlık modeller bazal ve bolus olasılığı olan modeller Programralanamayan tek kullanılımlık modeller bazal veya bolus olasılığı olan modeller Doğruluk,güvenirlik Bolus doz imkanı Programlanabilme Tek kullanımlık olup olmaması Maliyet

22 Konvansiyonel Stimüle Edilmeyen Kateterler Devamlı periferik sinir kateteri (İğne içinden kateter uygulaması)

23 Posterior İnterskalen Blok Uygulamasında Devamlı Kateter

24

25

26

27

28 Ayak Parmağının Ele Transferi (Toe – to – hand)

29

30 Stimüle Edici Kateterler

31 Kateter ve Sinir ile Lokalizasyonu

32 Stimüle Edilebilen Kateterler

33 Kateterin yerini doğrulama Nörolojik hasarı önleme Kateterin seviyesini tam ayarlama Anestezi altında uygulama olasılığı Stimüle Edilebilen Kateterler

34 Does Interscalene Catheter Placement with Stimulating Catheters Improve Postoperative Pain or Functional Outcome After Shoulder Surgery? Regional Anest Vol 104(2) 2007 Stevens M.F. Kateterin yerinin kesin doğruluğu Kateterin yerinin kesin doğruluğu Motor sinir bloğunun başlama süresinin kısalması Motor sinir bloğunun başlama süresinin kısalması

35 Stimüle Edilebilen Kateterler

36

37

38 Stimüle Edici Kateterler

39 Stimüle Edici Kateter KATETERİN UCU GÜVENLİ Mİ? Paslanmaz çelik Altın kaplama Platin VOLÜM VERİLMELİ Mİ? %5 Dekstroz %0.9 S. Fizyolojik

40 Çocuklarda US ve Stimüle Edici Kateterler Ultrasonographic guidance for sciatic and femoral nerve blocks in children Oberndorfer U Br J Anaesth. 2007 Jun;98(6):797-801 Ultrasonography for ilioinguinal/iliohypogastric nerve blocks in children Willschke H Br J Anaesth. 2005 Aug;95(2):226-30

41 Çocuklarda US ve Stimüle Edici Kateter Uygulaması Ultrasonographic-guided ilioinguinal/iliohypogastric nerve block in pediatric anesthesia: what is the optimal volume? Willschke H Anesth Analg. 2006 Jun;102(6):1680-4 Ultrasound-guided subgluteal sciatic nerve blocks with stimulating catheters in children: a descriptive study. Van Geffen GJ Anesth Analg. 2006 Aug;103(2):328-33

42 Çocuklarda US ve Stimüle edici kateter Vertical infraclavicular brachial plexus block in children: a preliminary study Marhofer P Paediatr Anaesth. 2005 Jun;15(6):530-1 Combined ultrasound and neurostimulation guidance for popliteal sciatic nerve block: a prospective, randomized comparison with neurostimulation alone Dufour E Anesth Analg. 2008 May;106(5):1553-8

43 Elastometrik infüzyon pompası

44 Hareket kabiliyeti Kolay kullanım Evde tedavi olanağı Anaest. Analg 97: 687-90; 2003

45 Tünel uygulaması

46 Tünel Uygulaması - I Subcutaneous tunnelling of interscalene catheters Harrop-Griffiths W Can J Anaesth. 2001 Jan;48(1):102-3

47 Tünel Uygulaması - II

48 Tünel Uygulaması - III

49 Sabitleme siStemleri

50 Supraklaviküler Kateter - I

51 Supraklaviküler kateter - II

52 Percutaneous Electrode Guidance Percutaneous electrode guidance: A noninvasive technique for prelocation of peripheral nerves to facilitate peripheral plexus or nerve block Urmey WF, Grossi P. Reg Anesth Pain Med 2002; 27:261-267

53 Sinir Haritalaması ve PEG

54

55

56 Percutaneous Electrode Guidance 1) Brakiyal pleksus bloğu İnterskalen blok Supraklavikular blok Aksiller blok Midhumeral blok El bileği bloğu 2) Femoral sinir bloğu 3) Popliteal fossa bloğu 4) Tibial sinir bloğu

57 Sinir Haritalaması Haritalama bu yöntemde PEG yöntemine benzer olup cilt üzerinde yüzeyel periferik sinirleri yüksek akımla uyararak en uygun girişim yerini bulma easına dayanmaktadır Noninvaziv yöntemde uygun akımla genellikle 5-8 mA ile uygun sinirler uyarılabilmekte böylece sinire en yakın yaklaşım noktası bulunabilmektedir Ancak bu yöntemde hasta bu cilt stimülusunda rahatsız olabilmektedir

58 Ultrasonografi  Avantaj Başarı oranını artırır Cihazın taşınabilirliği Uygulama kolaylığı İncelemenin hiçbir riskinin olmayışı Doz düşük kullanımı Komplikasyon oranının az olması  Dezavantaj Uygulayıcı kişinin bilgi ve becerisine bağlı olması Cihazın maliyeti

59 Sonuç PSB preoperatif dönemde hasta ile koopere iken konulmalıdır Test doz mutlaka yapılmalıdır Lokal anestezik toksisitesi kateter tedavisi sürdüğü müddetçe akıldan çıkarılmamalıdır Uzun süreli kateter uygulamalarında enfeksiyon gelişebileceği bilinmelidir Ultrasonografi, stimüle edici kateterler ve disposibl pompalar gelecek için ümit verici çalışmalardır

60 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER... Prof. Dr. Ercan KURT


"PERİFERİK SİNİR SÜREKLİ KATETER TEKNİKLERİ Prof. Dr. Ercan KURT Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları