Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenmenin Değerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenmenin Değerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Öğrenmenin Değerlendirilmesi
için Araçlar Hazırlayan Mike Gershon – Öğrenmenin değerlendirilmesi ancak eğitim ortamına yani öğretme ve öğrenme sürecine yerleştirilmişse başarılı olur. Bu araç kiti siz öğretmenlerimize öğrenmeyi değerlendirmenizde hedefe ulaşmanız için farklı yönler, etkinlikler ve araçlar sunarak yardımcı olmayı amaçlıyor. Umarım yararlı olur Kaynaklar Paul Black et al, Assessment for Learning, (Open University Press, Maidenhead, 2003) Paul Black et al, “Working inside the black box”, (nferNelson, London, 2002) Paul Black and Dylan William, Inside the Black Box, (nferNelson, London, 1998) Assessment Reform Group, Testing, Motivation and Learning, (The Assessment Reform Group, Cambridge, 2002) Assessment Reform Group, Assessment for Learning, (The Assessment Reform Group, Cambridge, 1999) Benim aklım Başkalarının aklı

2 Afl (öğrenmenin değerlendirilmesi) Araçları
Soruları Öğrenciler Hazırlıyor Soruları Öğrenciler Soruyor Sadece Yoruma Dayalı Not Ünite Arası Değerlendirme ‘Olabilir ’ Bekleme Süresi Açık Kapalıya Karşı Örnek Çalışmalar Öğrencinin Not Vermesi Hedefleri Netleştirmek Ders Hedefini Belirlemek Öğretmenin Tekrar Etmesi Öğrencinin Tekrar Etmesi Trafik Işıkları Öz değerlendirme Hedefleri 2 Yıldız ve bir dile Tek cümle ile özetlemek İfade et ve yanıtla Mizansen hazırlama Komşuna Söyle Fikir Düşünceleri Geri Sekme Bekle ve tekrarla Hatalı Tartışma En bulanık nokta Sorular tasarlamak Öğrenme Günlüğü Yeniden Tanzim Etme Ana unsurlar Soruyu Tersyüz Et İlerleme Rehberi Yorumların Takibi Grup Geribildirimi Akran Not Vermesi Başparmaklar İşbirliğini Öğret Trafik Işıkları Revizyonu Oluştur ve Yanıtla Öğrenci Not-Şeması Grup Yanıtları X ve Y Tüm Bildiğin Düzeltmeler Katmanlı Ölçütler İlerlemeyi Aktarmak Konuşma Yoluyla Düşünmek Kelimeleri Tartışmak İletişim Düşünceli Diyalog Geribildirim Sandviçi İyi nedir? Öz-değerlendirme ‘İyi’ soru nedir? Grafik organizatörler KWL- (bil-merak et-öğren) Konuşma partnerleri Post-It Yanıt Partnerleri Eller aşağıda Soru Kökleri Öğrenmeyi Düzenlemek A B C D Neden en iyisi? Göster ve Anlat Aktif Öğrenciler Uzun ve kısa vade Bir Dakika Yazısı İnceleme Sorusu Gülen Yüzler Kareler

3 Soruları Öğrenciler Hazırlıyor
AFL ARAÇLARINA DÖN Soruları Öğrenciler Hazırlıyor Örneğin– Yeni konuyla ilgili neler bilmek istediklerini Öğrenimlerini ölçmek için öğretmene ve arkadaşlarına soracakları sorular Öğrenmelerini/yanlış anlamalarını/daha detaylı bilmek ve keşfetmek istedikleri alanları belirtmek için Sınıfa ders sonunda öğrencilerin sorularını bıraktıkları bir kutu konulabilir. Ya da, bütün öğrencilerin sorularını yazdıkları ve ardından sınıfın sorular üzerinde birlikte çalıştığı ya da bir sonraki dersin temelini oluşturacakları genel bir çalıma olabilir.

4 Soruları Öğrenciler Soruyor
AFL ARAÇLARINA DÖN Soruları Öğrenciler Soruyor Öğrencilere soru sormaları için fırsatlar yaratın. Bunlar arkadaşlarının, öğretmenlerinin soruları ya da tartışma konusu için araç olabilecek sorular olabilir. Hazırlanan sorular için konulan «Soru Kutusu» öğrencilere farklı bir iletişim aracı sunar. Öğrencilere çalışmalar ile ilgili soru sormaları için zaman tanı. Bu hem değerlendirmenin önünü açar hem de anlam karmaşasını ortadan kaldırır.

5 Sadece Yoruma Dayalı Not
Back to AFL Tools Sadece Yoruma Dayalı Not Öğrenciye sadece yorum bazlı not verme, ödül ya da ceza yöntemi gibi (notla değerlendirmede olduğu şekilde) öğrenci egosuna yönelik olmak yerine öğrencinin ilerlemeye ve gelişmeye odaklanmasını sağlar. Yorumlar kitaplarda, kitapların önünde bulunan tablolarda, öğrenme günlüğünde, anı defterinde yapılabilir. Günlük ve anı defteri hem öğretmen hem öğrenci için daha yararlıdır, çünkü öğrenciler yapılan yorumların gelişimini izleyip ve kendi ilerlemelerini görebilirler. Yorumlar öğrencinin ilerleme için neler yapacağını net ve açık olarak belirtmelidir. Etkinlik planları ve geribildirimler aklında bulunsun – tasarım, sürece yardımcı olsun

6 Ünite Arası Değerlendirme
Back to AFL Tools Ünite Arası Değerlendirme Ünite sonunda değerlendirme yapmak öğrencilerin zorlandığı veya yanlış anlamaların olduğu konulara değinmenize imkan vermeyebilir veya zaman tanımayabilir. Ünite esnasında değerlendirme yapmak (örneğin 7. derste 5. derse değinmek) size yansıtma ve konuya tekrar değinme imkanı tanır. Aynı zamanda öğretmene, net olarak kanıtlarla desteklenmiş şekilde az anlaşılan konulara odaklanma şansı verir.

7 What might the Great Depression look like today?
Back to AFL Tools ‘Olabilir’ Soru sorduğunuzda/sorguladığınızda öğrencilere olabilecek yanıtları düşünmeleri ve keşfetmelerine daha fazla imkan vermek için «olabilir» kelimesini kullanın. Örneğin: Demokrasi nedir? Demokrasi tanımı ne olabilir? İlk soru öğretmenin bildiği tek bir yanıtı hedeflerken, ikinci soru tabiatı gereği daha açık uçludur. What might the Great Depression look like today?

8 Back to AFL Tools Bekleme Süresi Bekleme süresi, öğrencilere düşünmeleri ve bir yanıt bulmaları için zaman verir. Ayrıca sınıftaki her öğrenci aynı hızda ya da aynı biçimde düşünmez – beklemek öğrencilere düşüncelerini oluşturmaları ve sorulan soruyu araştırmaları/keşfetmeleri için imkan tanır. 2 Çeşit bekleme süresi vardır – Öğretmen konuşur ve öğrencilerden yanıtları almadan önce bekler. Öğrenci yanıtını verir ve öğretmen yanıtlamadan biraz bekler. Bu öğrenciye devam etmesi ya da detaylandırması için – veya başka bir öğrencinin yanıtlaması için zaman tanır.

9 Açık Kapalıya Karşı AÇIK KAPALI
Back to AFL Tools Açık Kapalıya Karşı Kapalı uçlu sorular yararlı olabilir, ancak soyut düşünme becerilerini kullanmalarını desteklemek, konuşmalar gerçekleştirmek ya da anlayıp anlamadıklarını ortaya koymak açısından çok iyi değiller. Açık uçlu sorular bu alanlarda daha faydalı ve öğrenmeyi destekleyici Örneğin: Dün gece dışarı çıktın mı? Dün okuldan sonra neler yaptın? AÇIK KAPALI

10 Back to AFL Tools Örnek Çalışmalar Öğrencilere bir çalışma verirken onlardan ne istediğinizi - ve değerlendirme kriterlerini karşılamak için ne yapmaları gerektiğini açıkça ifade eden örnekler gösterin. Öğrenciler değerlendirme kriterlerini kullanarak örnek çalışmalara not verebilir. Bu ne istendiğini /sorulduğunu ve değerlendirme süreciyle ilişkisini biçimlendirmede yardımcı olur.

11 Öğrencinin Not Vermesi
Back to AFL Tools Öğrencinin Not Vermesi Değerlendirme sürecinin bir parçası olan öğrenciler konuları, değerlendirme sürecini ve çalışmalarında ne yaptıklarını daha derinlemesine anlarlar. Bu «öğrenmenin ne olduğu» konusunda daha bilinçlenmelerini ve böylece kendi öğrenmelerine de bu açıdan bakmalarını sağlar. Öğrenciler ödevlere veya değerlendirmelere bireysel ya da arkadaşlarıyla not verebilir. Bu çalışma öğrencinin hazırladığı ya da resmi not-şeması ile ister eşli ister bireysel yapılabilir.

12 Not Verirken Hedefin Net Olması
Back to AFL Tools Not Verirken Hedefin Net Olması Dersin başında dersin amaçlarını tahtaya yazın. Öğrencilerle, neden bu konuları işleyecekleri hakkında konuşun. Kısa dönem hedeflerinizi uzun dönem hedeflerinizin içinde ve uygun bağlamlarda belirtin (örneğin; Shakespeare ve çalışmalarının analizi uzun dönemde birçok hedefin yanı sıra kültürel ilkeler hakkında daha geniş bilgi sağlayacak ve analitik becerilerin güçlenmesine katkı yapacak) Öğrencilerin dersin/ünitenin/konunun hedeflerini açık ve net şekilde bildiğini kontrol edin Öğrencilere birlikte ve onlara bağlı olarak hedefler oluşturun

13 Ders Hedefini Belirleyin
Back to AFL Tools Ders Hedefini Belirleyin Sizin ve öğrencilerin ne yapacağı ile ilgili hedefleri dersin başında belirleyerek dersi öğrenciler için daha anlamlı kılın. Bunlara ders sırasında değinebilir ya da genel işleyişte bu hedefleri tekrar ziyaret edebilirsiniz. Öğrenciler belirlenen hedeflere bütünde nasıl ulaştıklarını ve/veya bir sonraki ders için nasıl hedef belirlediklerini göstermek durumunda olabilirler. Kayıt Tutma Analiz Raporlama

14 Öğretmenin Tekrar Etmesi
Back to AFL Tools Öğretmenin Tekrar Etmesi Öğretmen öğrencilerin anladığını ortaya koymak için dersin ya da ünitenin tekrar edilmesine sorduğu sorularla liderlik eder. Öğrenmeye olanak sağlamada dersin ne kadar etkin olduğuna da odaklanılabilir – örneğin; öğrenciler öğrenimlerini iyileştirecek şekilde değiştirebilecekleri farklı yönler düşünebilirler mi? Öğretmen kendi amaçlarına bağlı olarak dersi değerlendirerek biçimlendirici bir tekrar yapabilir.

15 Öğrencinin Tekrar Etmesi
Back to AFL Tools Öğrencinin Tekrar Etmesi Öğrenciler ileride yapacakları tekrarlara ya da ünitede işleyecekleri konulara destek olması için kendi öğrendiklerini bireysel ya da grup çalışmasıyla tekrar ederler.

16 Back to AFL Tools Trafik Işıkları Anlamayı gösteren görsel araç olarak trafik ışıklarını kullanın. Örneğin; Öğrencilerin sıralarında ya da kaldırarak gösterecekleri kırmızı, sarı ve yeşil kartları vardır. (kırmızı= anlamadı, green = çok iyi anladı gibi) Trafik ışıklarını kullanarak öğrenci öz değerlendirme yapar. Ardından öğretmen görsel olarak bunları not defterine kaydeder. Akranlar sunuları vb. trafik ışıklarıyla değerlendirir.

17 Öz-değerlendirme Hedefleri
Back to AFL Tools Öz-değerlendirme Hedefleri Öğrenciler öz değerlendirmelerine dayalı olarak kendilerine hedefler belirlerler. Bu öğrenme hedefleri kaydedilip ileride tekrardan ziyaret edilebilir. (örneğin, not defterinin iç kapağına yazılabilir) Öğretmenin hedefleriyle karşılaştırılabilir ve hedefler farklıysa ortak karar alınabilir. Kaydetmek Analiz etmek Raporlamak

18 Back to AFL Tools 2 yıldız ve bir dilek Akran değerlendirmesi için öğrencilerden iki yıldız vermelerini ve bir dilekte bulunmalarını isteyin. İki yıldız = Yapılan işte/çalışmada iyi olan iki şey Bir dilek = daha da iyisini yapmak için geliştirebilecekleri / iyileştirebilecekleri bir şey.

19 Sözlü İfade Et Sonra Yanıtla
Back to AFL Tools Sözlü İfade Et Sonra Yanıtla Yanıtlamadan önce düşündüklerini söylemeleri için öğrencilere imkan verin – Herhangi bir yanıttan önce 30 saniye sessiz düşünme zamanı. Eşleşerek 2-3 dakika beyin fırtınası yapın Yanıtlamadan önce fikirlerden bazılarını yazın Önce yanınızdaki arkadaşınızla tartışın

20 Back to AFL Tools Ortamın Hazırlanması Büyük, açık bir soru ya da problem çözmeye yönelik ve soyut düşünme becerileri gerektiren çalışma ile derse yönelik ortamı hazırlayın. Yanıtları önceden tahmin edin ve bu konuları çalışmak için izleyin. Örneğin; Vietnam savaşı ile ilgili bir ders şöyle bir soruyla başlayabilir– Amerikalılar savaştıklarını mı yoksa savaşı kazandıklarını mı sanıyorlar?

21 Back to AFL Tools Komşuna Söyle «Komşularına söyle» öğrencilerin düşüncelerini dile getirmesi içir araç olarak kullanılır. Bir soru sorun, düşünmeleri için zaman tanıyın ardından öğrencilerden yanlarındaki arkadaşlarıyla fikir paylaşımında bulunmalarını isteyin. Öğrencilere konu başlığını söyledikten sonra yanlarındaki arkadaşlarına konu hakkında bildiklerini anlatmalarını isteyin.

22 Back to AFL Tools Fikir Düşünceleri Soruya yanıt aldığınızda ardındaki düşünceyi açmak için diğer öğrencilere bu fikir hakkında ne düşündüklerini sorun. Örneğin; “Sizler _________ fikri hakkında ne düşünüyorsunuz?”

23 Back to AFL Tools Sektirme Anlamayı oluşturmak ve öğrencilerin yanlış anlamalardan daha güçlü akıl yürütmeler geliştirmeleri için sınıfta yanıtları öğrenciden öğrenciye sektirin. Örneğin: “Jimmy, Sandra’nın yanıtı hakkında ne düşünüyorsun?” “Sandra, Carla’nın yanıtını daha fazla detay içerecek şekilde nasıl geliştirebilirsin?” “Carl, tüm bu duyduklarımızı tek bir yanıtta nasıl toplayabilirsin?”

24 Back to AFL Tools Bekle ve Tekrarla İstediğiniz kilit kelimelerin çoğunu bulmaları için öğrencilerinizi bekleyin ardından soruyu yeni bir çerçevede sorun – bu kelimeleri tutarlı tek bir yanıtta, paragrafta birleştiren ve tüm tartışmayı tekrar eden bir sentez yapmalarını isteyin. Tekrar yapma zamanı Ne öğrendik!

25 Back to AFL Tools Yanlışı Tartışmak Tartışmaya başlangıç noktası olarak yanlış yanıtları kullanın. Yanlış olduğu için bir yanıtı/yorumu reddetmek ya da «ilginç» vb. demek yerine yanlış anlamayı/kavramı ele alın, akıl yürütün ve süreci ortaya koyun. Bu, yanlış anlaşılmış muhakemeleri düzeltir-iyileştirir ve Yanlış olmanın SORUN OLMADIĞI bir ortam yaratır. Yanlış yanıt olmasına sevindim… üzerinde konuşalım

26 Sorular Tasarlamak Tasarladığınız sorularla –
Back to AFL Tools Sorular Tasarlamak Tasarladığınız sorularla – Ortak yanlış anlaşılmaları zorlayın, sorgulayın Tartışma gerektiren çekişmeler, çatışmalar yaratın Anlam karmaşasını/belirsizliğini irdeleyin. Tartışmaları için ve açıklık getirmek için cesaretlendirin

27 Öğrenme Günlüğü GÜNLÜK Öğrencilerin öğrendiklerini
Back to AFL Tools Öğrenme Günlüğü Öğrencilerin öğrendiklerini yansıtacağı ve öğrenimlerinin üzerinden geçebilecekleri öğrenme günlüğü oluşturun. Günlükte genel etkinlikler, hedef belirleme şeması, amaçlar ve hedefler vb. bilgiler yer alabilir. GÜNLÜK

28 Back to AFL Tools İkinci Taslak Ders saatini ikinci taslak üzerinde çalışmak için kullanın. Bu çalışma öğrencilerin, gelişimlerine yardımcı olmak için onlara verilen geribildirime odaklanmalarına zaman tanır. Aynı zamanda geribildirimin değerini güçlendirir ve geribildirim üzerinde destekleyici bir ortamda çalışmalarına imkan verir.

29 Başlıca Özellikler Sözlü çalışmaların yanı sıra uygun
Back to AFL Tools Başlıca Özellikler Sözlü çalışmaların yanı sıra uygun yazılı çalışmaları tasarlarken, öğrencilerin öğrenmiş oldukları başlıca özellikleri geliştirmelerini ve bu özellikleri anladıklarını göstermelerini amaçlayın. GPS alıcı Multimedya oynatıcı İz topu Tuş takımı MicroSD yuvası Yüksek kapasiteli batarya Ses aktivasyonuyla arama

30 İyileştirmede Rehberlik
Back to AFL Tools İyileştirmede Rehberlik Öğrencilerin çalışmaları hakkında yorum yaparken onlara rehberlik gibi yaklaşarak öğrencinin nasıl daha iyi olabileceğini gösterin. Bunu öğrencilerden akran değerlendirmesinde yazdıkları gibi yazmalarını isteyerek geliştirin. Rehberlik kavramını ve diğer davranışlardan farkını tartışın (örneğin: talimat, nasihat vb.)

31 Yorumun Takibini Yapmak
Back to AFL Tools Yorumun Takibini Yapmak Öğrencilere yorumların takiplerini yapmaları için imkanlar verin - Derste öğrencilerle birebir konuşmak için zaman yaratın. Öğrenci kitabında yazılı diyaloglar bulundurun. Çalışma kitabındaki diyaloğu resmileştirmek için yorum izleyicisi ya da hedef kağıtları kullanın.

32 Back to AFL Tools Grup Geribildirimi Akran değerlendirmesi yapılan çalışma ile ilgili öğretmene geribildirimde bulunulması öğretmenin kontrol edilir şekilde öğrenme ihtiyaçlarının farkına varmasını sağlayabilir. Grup geri bildirimde bulunduğunda istenilen ve düzenlenen bilgi hakkında daha fazla dikkat çekiyor ve daha fazla bilgi sunuyor (bu da öğretmenin daha az tekrar yapması demek).

33 Back to AFL Tools Akranın Not Vermesi Öğrenciler birbirlerinin çalışmalarına değerlendirme kriterlerine göre not verirler. Bu öğrencilerin öğrenilen konu hakkında yansıtma yapmaları ve düşünmeleri için onları cesaretlendirirken öğrencilerin örnek çalışmaları ve yanlış anlamaların ötesindeki anlamaları görürler. Bireysel dersler ve çalışma şemaları boyunca bunu yapma imkanı.

34 Back to AFL Tools Başparmaklar Sınıfın öğrettiğiniz konuyu ne kadar anladığını kontrol etmek için başparmaklarını göstermelerini isteyin. Başparmak yukarı = Anladım Başparmak ortada = biraz anladım Başparmak aşağıda = Anlamadım

35 Back to AFL Tools İşbirliğini Öğretin Akran değerlendirmesi öğrencilerin işbirliği ve uyum içinde çalışmasını gerektirir. Gerçekten de Afl işbirliği içeren bir girişimdir. Bu yüzden açık ve net şekilde işbirliğine yönelik beceriler öğretin. Bu süreç öğrencilerle işbirliğinin tartışıldığı ve sınıfın görünür bir parçası yapıldığı çalışmalarla desteklenebilir.

36 Trafik Işıkları Tekrar
Back to AFL Tools Trafik Işıkları Tekrar Bir konuyu veya temayı tekrar ederken, öğrencilerle farklı bölümleri ele alın ve öğrencilerden her bir bölüm için ne kadar anladıklarına dair uygun trafik ışığını göstermelerini isteyin. Sonrasında öğrenciler tekrar ederken yaptıkları her şeyi gözden geçirmek veya notlarını pasif şekilde okumak yerine konu tekrarına daha amaçlı ve etkin şeklide dahil olmalılar.

37 Back to AFL Tools Oluştur ve Yanıtla Sınavlara hazırlanırken öğrenciler kendi sorularını oluşturur ve onları yanıtlayarak alıştırma yaparlar. Bu şekilde öğrenciler değerlendirmenin temelini oluşturan yapılar ve manipüle etmeleri istenen materyaller üzerine açık şekilde düşünürler. Fonksiyonu kadar biçimi de!

38 Back to AFL Tools Öğrenci Not Şeması Öğrencilerden ister bireysel ister gruplar halinde kendi not şemalarını üretmelerini isteyin. Ürettikten sonra ister akran ister öz değerlendirmelerini bu şemalara göre yapabilirler. Öğrencilerle not-şemasının amacı hakkında konuşun, - yargı, iletişim, standartlaşma vb.

39 Back to AFL Tools Grup Yanıtı Öğrenciler yanıtlar üzerinde anlaşmak için küçük gruplarla çalışır – testleri geri verildiğinde ya da başka durumlarda. Anlaşma süreci hem mutabakat sağlanan yanıtın neden geçerli olduğunun mantığını hem de yanlış anlamaların ve yanlış yanıtların neden yanlış olduğunun mantığını da içermeli.

40 Back to AFL Tools Konuşurken Düşünmek Konuşmak öğrencilere düşüncelerini dile getirme ve böylece öğrenme imkanı sağlar. Konuşma etkinlikleri ile düşünmeyi cesaretlendirin - Tartışma etkinlikleri düzenleyerek Yapılandırılmış grup/eşli çalışmalar Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı örnekleme (bütün sınıfın dahil olduğu tartışmalardansa küçük gruplar halinde çalışmak konuşmanın «yüzey alanını» genişletir.)

41 Back to AFL Tools Soruyu Ters Çevir Fiili bilgilerin hatırlanmasını gerektiren sorular sormak yerine sorunuzu açıkça akıl yürütme gerektiren soruya çevirin. Örneğin ‘Fransa, demokrasi mi?’ Sorusu ‘Bir ülkenin demokratik olması ne demektir?’

42 X ve Y Öğrencilere X’in neden Y’nin örneği olduğunu sorun Örneğin;
Back to AFL Tools X ve Y Öğrencilere X’in neden Y’nin örneği olduğunu sorun Örneğin; Elma neden meyveye örnektir? Tilki neden memeliye örnektir? Bu şekilde sorgulamak sadece fiili bilginin hatırlanmasından kurtarır ve temelde yatan nedenleri/mantığı belirginleştirir.

43 Back to AFL Tools Bütün Bildiğin Öğrenciler üniteye başlarken ________ hakkında bildikleri her şeyi yazarlar. Öğretmen bunun üzerine üniteyi daha uygun şekilde öğretir, mevcut bilgilerini kullanır ve tekrardan kaçınır.

44 Back to AFL Tools Düzeltmeler Öğrencilerin yaptıklarına bakmadan önce öğrencilerin düzeltmelerine dair kanıtlar görmek konusunda ısrarcı olun ve böylece kinci taslak yazımına ve sadece yoruma dayalı not vermeye odaklanmayı pekiştirin (bunun için zaman vermelisiniz).

45 Lamine Edilmiş Kriterler
Back to AFL Tools Lamine Edilmiş Kriterler Lamine edilmiş, öğrenci dostu değerlendirme kriterleri kartları hazırlayın.

46 Gelişimi Bildir İLERLEME
Back to AFL Tools Gelişimi Bildir Öğrenciye gelişimini bildirmek ve dolayısıyla öğrencinin yaptıklarının daha anlamlı olmasını sağlamak için değerlendirmeyi kullanma araçları/yolları bul. Üniteler arasında öğrenimi birbirine bağla Öğrenme günlüğü kullan Geçmiş hedeflere değin ve öğrencinin bu hedeflere ulaşmayı başardığı alanları belirt. Öğrencinin nasıl ilerleme kaydettiğini açıkça gösteren bir hedef şaması oluştur Değerlendirme ve öğrenci hedef belirleme arasında bağlantı kur İLERLEME

47 Back to AFL Tools Kelimeleri Tartış Tartışma esnasında anahtar kelimeleri ele alın ve bunlara daha yakından bakın. Nasıl kullanıldıklarını tartışın – Anlam belirsizliği var mı? Herkes bu kelimeyi aynı şekilde mi kullanıyor?

48 Back to AFL Tools İletişim Öğrencilerden fikirlerini aktarırken farklı kanallarla ile iletişim kurmalarını isteyin – sadece yazı, çizim, drama, haritalar, heykel vb. ile değil. Kanal burada mesaj bu yüzden iletişimin nasıl olabileceğine dair bir noktaya kadar sınırları belirliyor. Alternatif kanallar kullanmak öğretmenin öğrencilerin neler anladığını farklı açılardan görmesini sağlar.

49 Back to AFL Tools Faydalı Diyalog Öğretmen ve öğrenci arasındaki diyalog yararlı, verimli ve yansıtıcı olmalı, anlamayı harekete geçirmeli ve inceleyebilmeli, bütün öğrencilerin fikirlerini belirtebilmeleri için fırsat yaratacak şekilde yürütülmeli. (Sayfa 12, Inside the Black Box, Paul Black & Dylan William, nferNelson, 1998) Öğrencilerle diyaloğun kalitesini tartışın. Onlardan diyaloğun amacının ne olduğunu, neden ve nasıl geliştirilebileceğini (gerekli görürseniz) ifade etmelerini isteyin.

50 Geri Bildirim Sandviçi
Back to AFL Tools Geri Bildirim Sandviçi Geri bildirim farklı biçimlerde verilebilir, iki geri bildirim sandviçi– Olumlu yorum nasıl iyileştirebileceğinin de açıklandığı yapıcı eleştiri Bağlamsal beyan – …… beğendim çünkü….. Şimdi/Bir dahaki sefere..… Etkileşimli beyan örneğin: yapılan çalışmaya dayalı bir soru

51 Back to AFL Tools İyi Olan Ne? Bir çalışmayı «iyi» yapan niteliklerin neler olduğu ve «iyi» çalışmayı nasıl başaracakları konusunda öğrencilerle aynı fikirlerde olduğunuzu netleştirmek ve garantilemek için zaman ayırın. Aşağıdakine benzer sorular sorun – ‘Bir çalışmanın iyi yapan öğeler nelerdir sence?’ ‘Yorumlar hakkında ne düşünüyorsun?’ ‘Her zaman bir sonraki aşamada ne yapman/düşünmen gerektiğini biliyor musun?’ ‘«iyi» bir çalışma ortaya koyduğunda bunun farkında mısın?’

52 Back to AFL Tools Öz-değerlendirme Süreçte öz-değerlendirme yapmak nasıl öğrendiğimizi içerir. Kendi kendini değerlendirme ise ne öğrendiğimizdir. Öğrencileri süreçte öz değerlendirme konusunda eğitmek için aşağıdaki sorulardan faydalanabilirsiniz: Öğrenme gerçekleştiğinde neler oldu, düşünün. Sizi gerçekten düşündüren ne oldu? Zorlandığınız neler oldu? Hangi konularda daha fazla yardıma ihtiyacınız oldu? Memnun olduğunuz alanlar neler? X hakkında yeni neler öğrendiniz? Başka bir sınıfa uygun olması için öğrenme etkinliğini nasıl değiştirirsiniz? Öğrencilere öz-değerlendirmeyi göstermek için öğretmen sorulara örnek yanıtlar verebilir.

53 Back to AFL Tools ‘İyi’ soru nedir? Öğrencilerinizle «iyi» sorunun ne olduğunu tartışın. Süreç onlara açık uçlu ve kapalı uçlu sorular arasındaki farkı kendiliğinden ortaya koyabilir. Ardından kendileri bir konu ile ilgili sorular geliştirir ve bunların hangilerinin en iyi olduğuna karar verdikten sonra soruları tartışmaya ve yanıtlamaya geçebilirler.

54 Grafik Organizatörler/Düzenleyiciler
Back to AFL Tools Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmelerinde yardımcı olmak için grafik düzenleyiciler kullanın. All these are taken from (page 19)

55 KWL/Bil-Merak Et-Öğren
Back to AFL Tools KWL/Bil-Merak Et-Öğren Konuya başlamadan öğrenciler üç sütundan oluşan bir şema hazırlar – Ne bildikleri; Ne merak ettikleri (öğrenmek istedikleri); Ne öğrendikleri. Beyin fırtınası yaparak ve ilk iki sütunu doldurarak başlarlar. Ünitenin sonunda da dönüp üçüncü sütunu doldururlar. (ya da ünite boyunca üçüncü sütuna değinirler). Versiyon – ek sütun ‘Nasıl öğrenirim’

56 Back to AFL Tools Sohbet Arkadaşı Isınma çalışmasında ya da başlangıçta son yapılan derse değinilir, öğrenciler eşleşerek aşağıdaki konuları konuşur : Öğrendikleri 3 yeni şey Kolay buldukları konular Zorlandıkları yerler İleride öğrenmek isteyecekleri bir konu

57 Back to AFL Tools Post-It Öğrenmeyi değerlendirmek için post-it kullanın. Aşağıdaki sorulara grup olarak, eşleşerek ya da bireysel olarak yanıt verebilirler: Ne öğrendim? Neler kolaydı? Neler zordu? Ne bilmek istiyorum?

58 Back to AFL Tools Yanıt Arkadaşı Eşli ya da grup çalışması ile sözlü not vermek. Öğrenciler bir eş ya da grupla yaptıkları çalışmayı tartışır, yorumlarlar. Etkili olması için öğrencilerin öğrenme amaçlarının ve başarı kriterlerinin farkında olmaları gerekir. Aynı zamanda yanıt veren bir eşin rolünü de takdir etmeliler – öğrenme amaçları çerçevesinde yapıcı ve olumlu geri bildirim vermek. Çalışmayı yapan kişiye sormaları için öğrencilere teşvik edici, hazırlanmış sorular verilebilir.

59 Back to AFL Tools Eller Aşağıda Öğrencilere soru yanıtlayacaklarında değil ama sadece soru soracakları zaman ellerini kaldırmalarını söyleyin. Öğretmen yanıt almak için öğrencileri kendi seçer, bu da herkesin öğrenip öğrenmediği konusunda bilgi verir.. – meyve makinesi programına öğrencilerin isimlerini ekleyebilir, kaydedebilir ve rastgele öğrenci seçmek için kullanabilirsiniz. Öğrencilerin isimlerini lolipop (saplı şeker) sapına yazıp yanıt almak için rastgele isim çekebilirsiniz. Öğrenci numarasına veya oturma düzenine karşılık gelecek şekilde toplara ya da fişlere sayılar yazıp rastgele çekebilir ve her sınıfla tekrar kullanabilirsiniz.

60 İyi Sorunun Kökleri Neden … ? … olsaydı ? Siz nasıl …?
Back to AFL Tools İyi Sorunun Kökleri Neden … ? … olsaydı ? Siz nasıl …? …. bunu açıklar mısınız? …. Olsa/durumunda ne olabilir?

61 Öğrenmeyi Denetlemek ve Düzenlemek
Back to AFL Tools Öğrenmeyi Denetlemek ve Düzenlemek Öğrenciler bir etkinlik yaparken öğretmenin sınıfta dolaşması öğrenme ile ilgili bilgi toplayabileceği, farklı değerlendirme stratejileri edinebileceği ve gerek gördüğünde, uygun yerde müdahale edebileceği anlamına gelir.

62 Back to AFL Tools A B C D Bir dizi kardı lamine edin, böylece sınıftaki herkesin A, B, C, D yazan dört kartı olsun. Dört yanıt verilen sorular sorun, öğrenciler size yanıtlarını kartlarla göstersin. Birbirlerinin yanıtlarına bakmamaları ve kopya çekmemeleri yönünde öğrencileri teşvik edin.

63 Back to AFL Tools Neden en iyisi? Ödev olarak öğrencilere en iyi çalışmalarını seçmelerini ve neden en iyi olduğunu anlatmalarını isteyin. Bu açıklama başarı kriteri, seviyesi, hedefi vb. konulara değinebilir.

64 Back to AFL Tools Göster ve Anlat Bütün öğrencilerin yanıtları yazmaları ya da çizmeleri ve hemen ardından size (ya da akranlarına) göstermeleri için küçük beyaz tahtalar kullanın.

65 Back to AFL Tools Etkin Öğrenciler Öğrenmenin değerlendirilmesinde en önemli unsur öğrencinin kendi öğrenimine etkin ve ilgili biçimde katılmasıdır. Öğrenciyi konunun içeriğine göre yönlendirmektense içeriği öğrencileri katacak biçime getirmek için neler yapılabileceğini düşünün. Konu sıkıcıysa o zaman o konuyu ele alma yönteminizi eğlenceli ve ilginç hale getirin.

66 Back to AFL Tools Uzun ve Kısa Dönem Büyük resimle birlikte ilerlemeyi resmetmek için, öğrenciler hem uzun hem de kısa dönemli hedeflerini belirleyebilirler. Kısa dönem hedefleri haftalık ya da iki haftada bir, uzun dönem hedefleri ise dönem sonlarında gözden geçirilebilir. Uzun dönem hedefin olması öğrencinin ve öğretmenin kısa dönem hedefini daha da destekler ve inandırıcı kılar. Ayrıca öğrencinin konuyla ilgili onu gerçekten motive eden alana odaklanmasını sağlar.

67 Back to AFL Tools Bir Dakikalık Yazı Öğrenciler derste ya da ünitede öğrendikleri en belirgin şeyi (yararlı, anlamlı, olağan dışı) tanımlar.

68 (Temel Sorular niteliğinde)
Back to AFL Tools İnceleme Sorusu (Temel Sorular niteliğinde) Ders ya da üniteyle ilgili yüksek düşünme düzeyini teşvik etmek için inceleme soruları kullanın. Örneğin: Birleşik Krallık ne kadar demokratik? Okulumuzda neden bu denli etnik çeşitlilik var? What is enquiry-based learning – (incelemeye dayalı öğrenme nedir)

69 Back to AFL Tools Gülen Suratlar Öğrenciler konuya ne kadar hakim olduklarını ifade etmek için gülen yüz çizerler. Bir sonraki konuya geçmeye hazırım Bazı kısımları anladım ama hepsini değil Anlamadım ve tekrar etmem gerekiyor

70 Back to AFL Tools Kareler Öğrenciler bir çalışmayı tamamlayınca sayfaya kare çizerler. Yaptıkları çalışmayı anlamamışlarsa karenin içini kırmızıya boyarlar. Eğer biraz anlamışlarsa sarıya ve eğer iyi anlamışlarsa yeşile boyarlar.

71 Back to AFL Tools En Bulanık Nokta Öğrenciler en az anladıkları bir iki konuyu yazarlar. Bu konular önceki derslerden, ünitede işlenenlerden, önceki etkinlikten vb. olabilir. Öğretmen sınıfla birlikte bulanıklığı nasıl gidereceklerine ve konuyu açıklığa kavuşturacaklarına dair yöntemler ve çözümler arar.

72 Back to AFL Tools Tek Cümleyle Özet Öğrenciler konuyla ilgili bildiklerini özetleyen bir cümle yazarlar. Cümlede kim, ne, ne zaman, neden, nasıl, neresi vb. soruların yanıtları bulunmalı. Cümle yazıldıktan sonra akran değerlendirmesi yapılır ve ikinci taslak cümle yazılır, bu şekilde devam eder.

73 Performance Learning Systems (Performans Gelişim Sistemleri)
Stephen G. Barkley Performance Learning Systems (Performans Gelişim Sistemleri) Ağustos

74 Öğrenmek İçin: Öğrencinin Yapması Gerekenler Öğretmenin Yapması Gerekenler

75 Okulda Değişim Öğrenci Başarısı Öğretmen Davranışında Değişim
Lider Davranışında Değişim PGT ve Akran Koçluğunda Değişim Öğretmen Davranışında Değişim Öğrenci Davranışında Değişim Öğrenci Başarısı Kaynak: Bu model Stephen Barkley tarafından geliştirilmiştir 75

76 Öğrenci Başarısı Size göre öğrenci başarısının tanımı nedir?

77 21st Century Skills Framework
Ana Konular Ekonomi İngilizce Yönetim Edebiyat Tarih Coğrafya Okuma veya Dil bilgisi Sanat Matematik Fen Dünya Dilleri Yurttaşlık 21. Yy. Temaları - Evrensel farkındalık - Finans, Ekonomi, İşletme & Girişimcilik Bilgisi - Yurttaşlık Bilgisi - Sağlık Bilgisi

78 21. Yüzyıl Ortaklığı Öğrenme ve Yenilik Becerileri
Yaşam ve Kariyer Becerileri Ana Konular ve 21. Yy. Temaları Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

79 Öğrenme ve Yenilik Becerileri
Öğrenme ve yenilik becerileri 21. yüzyılda da daha da karmaşıklaşan bir yaşama ve iş çevresine hazırlıklı olan öğrencileri bu değişikliklere hazır olmayan öğrencilerden ayıran beceriler olarak her geçen gün daha da kabul görüyor. Öğrencilerimizi, onları bekleyen geleceğe hazırlarken eleştirel düşünmeye, yaratıcılığa, iletişime ve işbirliğine odaklanmak çok önemli ve asıl olan şey.

80 MUM PROBLEMİ

81 MUM PROBLEMİ

82 MUM PROBLEMİ… Tekrardan

83 MUM PROBLEMİ

84 “Yapılacak iş sadece motor becerilerini içerdiği sürece, primler beklenildiği gibi işe yaradı: ücret ne kadar yüksek olursa performans o kadar iyi olur.”

85 Ama yapılacak iş “basit bir bilişsel beceriyi” gerektirdiğinde daha büyük bir ödül “daha kötü bir performansa yol açtı.”

86 AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ 21. YY. PROBLEMİDİR?
RUTİN OLAN RUTİN OLMAYAN

87 Zor Seçimler veya Zor Zamanlar
Öyle bir dünya ki okumada, yazmada, konuşmada, matematikte, bilimde, edebiyatta, tarihte ve sanatta çok fazla ve ileri seviyede hazırlık yapmak vazgeçilmez zemindir……. …fikirler ve soyut kavramlarla ilişkide rahat olmak iyi bir yaşamın pasaportu gibidir, ki sadece ileri seviyelerde eğitim-bizim bugüne kadar gördüğümüzden çok daha farklı bir eğitim-ile güvende olacağız.

88 Zor Seçimler veya Zor Zamanlar
…fikirler ve soyut kavramlar ile ilişkide rahat olmak iyi bir yaşamın pasaportu gibidir, ki sadece ileri seviyelerde eğitim-bizim bugüne kadar gördüğümüzden çok daha farklı bir eğitim-ile güvende olacağız.

89 ÖĞRENCİ BAŞARI HEDEFLERİ
AKADEMİK- okul yaşamında başarılı olması için gereken bilgi ve beceriler. YAŞAM BECERİLERİ- sorumlu, saygın biri olmak ve düşüncelerini hayata geçirebileceği bir yaşam sürmek için gereken yetenek, tutum ve beceriler. TOPLUMA OLAN SORUMLULUĞU – verimli ve üretken bir topluma ve kamu yararına katkı yapacak özelliklere sahip olmak.

90 Okulda Değişim Öğrenci Başarısı Öğretmen Davranışında Değişim
Lider Davranışında Değişim PGT ve Akran Koçluğunda Değişim Öğretmen Davranışında Değişim Öğrenci Davranışında Değişim Öğrenci Başarısı Kaynak: Bu model Stephen Barkley tarafından geliştirilmiştir 90

91 Öğrenci Davranışı İstenilen öğrenci başarısına ulaşmak için öğrencide hangi davranışlar hayata geçirilmeli ya da hangi davranışları arttırılmalı? 91

92 Öğrenci Davranışları İsteyerek okumak Yazmak Çözecek problemler bulmak
Araştırma yapmak Soru sormak Sahip olduğu tutkusunun peşinden gitmek Azmetmek/Çaba harcamak Hem bağımsız hem işbirliği içinde çalışmak Öğrenirken risk almak Araştırmak ve üretmek için teknolojiyi kullanmak Değişime adapte olmak

93 Kritik Öğrenme Davranışları
Öğrenme amacı: Öğrenciler öğrendikleri konuyu neden öğrendiklerini/hedefi tekrar eder ve öğrendiklerinde anlam bulurlar. Öğrenmenin değerlendirilmesi: Öğrenciler var olan öğrenme amacına/hedefine göre gelişimlerini ve süreçlerini değerlendirirler. Müdahale/Zorluk Yaşanan Durumlar için Plan: Öğrenciler müdahale/zorlanma durumları için yaratılan sınıf içi süreçten yararlanırlar. Yüksek Getirili Stratejiler: Öğrenciler öğrenimlerinde kendilerine yardımcı olacak farklı öğrenme stratejilerini ve araçlarını anlar ve kullanırlar.

94 Kritik Öğrenme Davranışları
Öğrenci İşbirliği, uyumu & Öğrencinin katılımı: Öğrenciler derse katılımcı ve ilgilidirler. Veri Analizi & Hedef Belirlemek: Öğrenciler öğrenme hedefleri belirler ve öğrenme sürecinde gelişimlerini takip ederler. Öğrenmenin Değerlendirilmesi: Öğrenciler öğrenme amaçlarına/hedeflerine paralel öğrendiklerine dair kanıt ortaya koyarlar .

95 Öğretmen Davranışları
Değindiğimiz bu öğrenci davranışlarını yaşama geçirecek öğretmen davranışları nelerdir?

96 Öğretmen Davranışları
İstenilen öğrenci davranışını öğretin. İstenilen öğrenci davranışını örnek olarak gösterin.

97 = Başarı Formül… Yönetilebilir Görev Çaba x Yetenek + 4 5 - 9 1 2 7 8
3 6 5 = 1 97

98 Öğrenmeye Katılımın Gözlemlenmesi
Aşağıdaki bulunan aşamalar için öğrencilerde gözlemlediğiniz davranışlar nelerdir? Korku Dikkat Etme Rahatlama Sıkılma

99 Öğrencinin İlgisi ve Katılımı
Öğrenci davranışlarından hangileri öğrencinin ilgisini ve katılımını arttırır?

100 Öğrencinin İlgisi ve Katılımı
İlgisiyle bağlantılı seçimler yapmak Başarısızlığın öğrenmenin bir parçası olduğunu bilmek Azmetmek Hedef Belirlemek İhtiyaç duyduğunda yardım isteme sorumluluğunu almak Öğrencinin ilgisini ve katılımını arttıran öğrenci davranışları nelerdir?

101 Öğrenci İlgisi ve Katılımı
Öğrencinin ilgisini ve katılımını arttıran öğretmen davranışları nelerdir?

102 Yaşayarak/Yaparak Öğrenmek
Ders Kitabı Yaşam Simülasyon Yaşayarak/yaparak Manipulasyon

103 Öğretmenlerin Birbiriyle İletişimi
İhtiyaç duyulan öğretmen davranışlarının gelişmesini destelemek için öğretmenlerin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarda ve yürüttükleri işbirliğinde neler değişmeli?

104 Okulda Değişim Öğrenci Başarısı Öğretmen Davranışında Değişim
Lider Davranışında Değişim PGT ve Akran Koçluğunda Değişim Öğretmen Davranışında Değişim Öğrenci Davranışında Değişim Öğrenci Başarısı Kaynak: Bu model Stephen Barkley tarafından geliştirilmiştir 104

105 Lider Davranışları İstenilen çalışan, öğretmen, veli ve öğrenci davranışlarının gelişmesi için hangi liderlik davranışlarına ihtiyaç vardır?

106 Öğrenme Viziteleri Var olan davranışlar konusunda hem öğretmenin hem de öğrencide bilinç uyandırmak.

107 Gordon’un Beceri Gelişim Merdiveni Öğretme Sanatı
Bilinçsiz şekilde Yetenekli Bilinçsiz şekilde Beceri Sahibi Bilinçli şekilde Beceri sahibi Bilinçli şekilde Beceriden yoksun Bilinçsiz şekilde Beceriden yoksun Gordon’un (1974) Beceri Gelişim Merdiveni


"Öğrenmenin Değerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları