Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONTROL FAALİYETLERİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Defterdarlar İç Kontrol Eğitimi 22-24 Mayıs 2013 / İZMİR 03-05 Haziran 2013 / TRABZON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONTROL FAALİYETLERİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Defterdarlar İç Kontrol Eğitimi 22-24 Mayıs 2013 / İZMİR 03-05 Haziran 2013 / TRABZON."— Sunum transkripti:

1 KONTROL FAALİYETLERİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Defterdarlar İç Kontrol Eğitimi 22-24 Mayıs 2013 / İZMİR 03-05 Haziran 2013 / TRABZON

2 İÇERİK Kontrol Faaliyetleri Kontrol Faaliyetlerinin Planlanması Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması Uygulama Yöntemleri Dikkat Edilecek Unsurlar Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 Kontrol Faaliyetleri Planlama Sınıflandırma Yöntem Unsurlar Nedir? Tanımı Belirlenmesi Kapsamı

4 Tanım Strateji Geliştirme Başkanlığı Öngörülen bir riskin etki ve/veya olasılığını azaltmayı ve böylece idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma olasılığını artırmayı amaçlayan eylemlerdir.

5 Belirlenmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı İdareler, risk değerlendirmesinin ardından kontrol faaliyetlerini, planlamalı organize etmeli yönlendirmelidir

6 Hangi kontrolleri kapsar? Strateji Geliştirme Başkanlığı Kontrol faaliyetleri, mali ve mali olmayan tüm kontrolleri kapsamaktadır.

7 Kontrol Faaliyetleri Planlama Süreci Nedir Sınıflandırma Yöntem Dikkat Edilecekler Planlama Kontrol Stratejileri Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Uygulama A ş amaları

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı Kontrol Stratejileri-1 İdarenin hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemiş olması önemlidir. Kontrol stratejisinde kontrollerin belirlenmesi kadar bunların nasıl uygulanacağı dikkate alınmalı ve kurumsal kapasite de göz önünde bulundurulmalıdır.

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı Kontrol Stratejileri-2 İdeal olan durum, sistem ve süreçler oluşturulurken var olan kontrol strateji ve yöntemleri ışığında kontrol faaliyetlerinin de belirlenmesidir.

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı Nelere Dikkat Etmek Gerekir?-1 Bir kontrol faaliyetinin etkin olabilmesi için, Doğru kontrolün doğru yerde, doğru seviyede olması Uygulama maliyetinin beklenen faydayı aşmaması İdarenin tüm faaliyetleri için bir bütün olarak tasarlanıp uygulanması ve faaliyetlerle iç içe olması

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı Nelere Dikkat Etmek Gerekir?-2 Kapsamlı, anlaşılabilir ve doğrudan riskle ilgili olması Belgelendirilmiş olması Tutarlılığının sağlanması Etkililiğinin değerlendirilene kadar sürdürülmesi gerekir.

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı Uygulama Aşamaları 1.AŞAMA2.AŞAMA3.AŞAMA4.AŞAMA5.AŞAMA Hedeflerin Belirlenmesi Hedeflere Ulaşmadaki Risklerin Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi Risklere Cevap Verme Yönteminin Belirlenmesi: -Kabul etme -Kontrol etme -Devretme -Kaçınma Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması: -Önleyici -Yönlendirici -Tespit Edici -Düzeltici Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi: - Karar Alma ve onaylama - Görevler ayrılığı - Çift imza yöntemi - Ön mali kontroller - Yolsuzluk ile mücadele prosedürleri - Varlık ve bilgiye erişim - Bilginin Belgelendirmesi Arşivlenmesi ve depolanması - Bilgi teknolojilerine ilişkin kontrol faaliyetleri

13 Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması Nedir Planlama Sınıflandırma Yöntem Dikkat Edilecekler Önleyici Yönlendirici Tespit Edici Düzeltici

14 Önleyici Kontroller Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp, kabul edilebilir seviyede tutmaya yarar. Ön mali kontrol, Görevler ayrılığı, Varlıkların fiziksel olarak korunması, Bilgilerin kayıt altına alınması, Şifreler, kimlik kartları Vs... Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 Yönlendirici Kontroller Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi faaliyetlerle riskleri kontrol etmeye yarar. Koruyucu malzeme kullanımı Güncel teşkilat şeması Rehberler, el kitapları, broşürler Eğitimler İletişim ve raporlama araçları Vs... Strateji Geliştirme Başkanlığı

16 Tespit Edici Kontroller Risk gerçekleşip gerçekleşmediğini Risk gerçekleştikten sonra oluşan hasarın ne olduğunu tespit etmeye ve Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltmaya yarar. Muayene kabul işlemleri, Kasa sayımları Mutabakatlar Vs... Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 Düzeltici Kontroller Risklerin gerçekleştiği durumlarda istenmeyen sonuçların etkisinin giderilmesine yarar. Garanti süresi, Sözleşmelerdeki cezai hükümler Vs... Strateji Geliştirme Başkanlığı

18 Örnek İşe gitmek için yeni bir araba almaya karar verdiniz. Risklerinizi tespit ettiniz: Risk 1: Arabanız kirlenebilir. Risk 2: Kaza yapabilirsiniz Risk 3: Arabanız çalınabilir. Risk 4: Kar lastiğiniz olmadığı için karlı havada kaza yapabilirsiniz. Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 Risk 1 Arabanız kirlenebilir. KABUL ET: Arabanızın kirlenmesi olasılığı var ama bu çok önemli bir risk değil ve arabayı temiz tutmak için ekstra masrafın sağlayacağı faydaya değmeyeceğini düşünüyorsunuz. Kabullenirsiniz ve bu konuda bir şey yapmazsınız. Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 Risk 2 Kaza yapabilirsiniz. KONTROL ET: Kaza yapma ihtimaliniz var ve etkisi de ciddi olabilir. Bu riski kontrol etmeye karar verdiniz. Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Risk 2 Riskin içeriğine göre şu yöntemlerle kontrol edebilirsiniz: Önleyici kontrol: Arabanın bakımını düzenli olarak yaptırırsınız. Böylece kaza yapma ihtimalini engellemiş veya azaltmış olursunuz. Düzeltici kontrol: Emniyet kemerinizi sürekli takarsınız böylece kaza anında yaralanmanın etkisini azaltmış olursunuz. Strateji Geliştirme Başkanlığı

22 Risk 2 Yönlendirici kontrol: İleri sürüş teknikleri alırsınız. Yağmur buz gibi en zorlu koşullarda bile ulaşmak istediğiniz yere gitmekten çekinmezsiniz. Tespit edici kontrol: Kaza sonrasında arabadaki hasarın tespitini yaparsınız. Acil Eylem Planı: Kaza yapmanız durumunda arkadaşınızın sizi işe götürmesini ayarlayabilirsiniz. Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 Risk 3 Arabanız çalınabilir. DEVRET: Arabanızın çalınma ihtimali orta düzeyde. Ancak çalınırsa bunun etkisi yüksek. Böyle bir riskin doğasına uygun olan cevap riski devretmektir. Arabanızı sigortalatırsınız. Strateji Geliştirme Başkanlığı

24 Risk 4 Kar lastiğiniz olmadığı için karlı havada kaza yapabilirsiniz. KAÇINMAK: Kar lastiği almanın maliyetinin karlı havada aracı kullanmanın faydasından fazla olduğuna karar verdiyseniz karlı havada aracınıza binmezsiniz. Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 Nedir Planlama Sınıflandırma Yöntem Dikkat Edilecekler I ş lem Öncesi Kontroller Süreç Kontrolü I ş lem Sonrası Kontroller Kontrol Faaliyetleri için Ipuçları Kontrol Faaliyetleri Yöntemleri

26 İşlem Öncesi Kontroller Faaliyet gerçekleştirilmeden önce uygun prosedürler izlenerek uygulamaya konulan kontrollerdir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 Süreç Kontrolü Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında faaliyetin/iş adımlarının kontrole tabi tutulması işlemidir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 İşlem Sonrası Kontroller İdare faaliyetlerinin, gerçekleştirilmesinden sonra yönetim tarafından önceden belirlenmiş yöntemlerle kontrole tabi tutulmasıdır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 Kontrol Faaliyetleri İçin İpuçları-1 Risk puanına göre yapılan önceliklendirme Yüksek olasılık-düşük etkiye sahip riskler Acil durum eylem planları İç riskler Dış riskler Kontrol eksikliği/aşırı kontroller Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 Kontrol Faaliyetleri İçin İpuçları-2 Birden fazla kontrol yönteminin uygulanması Fayda/maliyet analizleri Pilot uygulamalar Sürekli izleme ve analiz Sonuçların değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

31 Kontrol Faaliyetleri Belirlenirken Dikkat Edilecek Unsurlar Tanım Planlama Yöntem Unsurlar Dikkat Edilecek Unsurlar Sınıflandırma

32 Kontrol faaliyetlerinin; Sorumlularının (kimler ve hangi birimler tarafından gerçekleştirileceği) Hedeflenen bitiş tarihlerinin Uygulanması için gerekli kaynakların Dikkat Edilecek Unsurlar-1 Strateji Geliştirme Başkanlığı

33 Kritik başarı faktörlerinin, Nasıl dokümante edileceğinin ve İzlenmesine yönelik süreçlerin önceden belirlenmesi faydalı olacaktır. Dikkat Edilecek Unsurlar-2 Strateji Geliştirme Başkanlığı

34 SORULARINIZ Strateji Geliştirme Başkanlığı

35 tasraickontrol@sgb.gov.tr


"KONTROL FAALİYETLERİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Defterdarlar İç Kontrol Eğitimi 22-24 Mayıs 2013 / İZMİR 03-05 Haziran 2013 / TRABZON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları