Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnternet Programcılığı II

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnternet Programcılığı II"— Sunum transkripti:

1 İnternet Programcılığı II
Öğr.Gör.Kenan KILIÇASLAN Web:

2 PHPMyAdmin çalıştırılacak

3

4 Veri tabanı oluştur

5 Tablo Oluştur

6

7 PHP nin MySQL fonksiyonları
mysql_connect (‘server’,’kullanıcıAdı’,’şifre’) Mysql server’ı ile bağlantı kurar. Kullanım şekli $link=mysql_connect(‘localhost’,’user’,’pass’); Bağlantıda hata olduğunda hata mesajı vermesi için bu deyim aşağıdaki gibi yazılır. $link=mysql_connect(‘localhost’,’user’,’pass’) or die (“Server’a bağlanamadım”); Server: MySQL server’ı Uzaktan bağlantı kurulacak ise IP numarası ve port numarası yazılır. :3306 gibi

8 $link: Server’a bağlantı için elde edilen değişken
mysql_select_db mysql_select_db(‘veritabanıAdı’,$link); Mysql server’ında veritabanı seçer. Kullanım şekli mysql_select_db(‘beykent’,$link); Bağlantıda hata olduğunda hata mesajı vermesi için bu deyim aşağıdaki gibi yazılır. mysql_select_db(‘beykent’,$link) or die (“Veritabanı seçemedim”); $link: Server’a bağlantı için elde edilen değişken

9 mysql_query mysql_query(“sorgu”,$link);
MySQL veritabanında sorgu çalıştırır. Bu sorgu ile SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT işlemi yapılır. $sonuc= mysql_query (“SELECT * FROM musteri”,$link); $sonuc ile recordset döner.

10 mysql_fetch_array mysql_fetch_array fonksiyonu, sorgu sonucu dönen tablonun, kürsörün bulunduğu satırdaki tüm bilgileri bir diziye aktarır. $satir= mysql_fetch_array ($sonuc); $satir, bir dizidir ve eleman sayısı kolon sayısıdır. $satır[0] veya $satir[“no”] $satir[1] veya $satir[“adi”] olarak kullanılır

11 mysql_affected_rows mysql_query() fonksiyonundan sonra kullanılır.
mysql_query() fonksiyonundan etkilenen satır sayısını verir. $adet= mysql_affected_rows();

12 mysql_close() mysql_close ($link);
Mysql server’ı ile bağlantıyı koparır

13 Ornek3-1.php <form method=“get” action="ornek3-2.php">
Müşteri No:<input type="text" name="mno"><br> Adı:<input type="text" name="adi"><br> Soyadı:<input type="text" name="soyadi"><br> Adresi:<textarea rows="4" cols="30“ name=“adresi”></textarea><br> Telefonu:<input type="text" name="telefonu"><br> <input type="submit" value="Gönder"> </form>

14 Ornek3-2.php <? $link=mysql_connect('localhost','root','') or die ("Servera bağlanamadım"); mysql_select_db('kenan',$link) or die("Veritabanına bağlanamadım"); $sorgu="INSERT INTO musteri (adi,soyadi,adresi,telefonu) value ('$adi','$soyadi','$adresi','$telefonu')"; echo "<br>Çalışan sorgu<br>$sorgu"; $sonuc=mysql_query($sorgu,$link); mysql_close($link); ?> <p> <a href="ornek3-3.php">Tüm Kayıtları görmek için tıklayınız</a> </p><p> <a href="ornek3-4.php">Kayıt Sorgulamak için tıklayınız</a></p>

15 Ornek3-3.php <? $link=mysql_connect('localhost','root','') or die ("Servera bağlanamadım"); mysql_select_db('kenan',$link) or die("Veritabanına bağlanamadım"); $sorgu="SELECT * FROM musteri"; echo "<br>Çalışan sorgu<br>$sorgu"; $sonuc=mysql_query($sorgu,$link);?> <table border="1"> <tr><td>No</td><td>Adı</td><td>Soyadı</td><td>Adresi</td> <td>Telefonu</td></tr> <? while ($satir=mysql_fetch_array($sonuc)) { echo "<tr><td>$satir[0]</td><td>$satir[1]</td><td>$satir[2]</td> <td>$satir[3]</td><td>$satir[4]</td></tr>"; } echo “</table>”; mysql_close($link);?> <p><a href="ornek3-4.php">Kayıt Sorgulamak için tıklayınız</a>

16 Ornek3-4.php <form action="ornek3-5.php">
Müşteri No:<input type="text" name="mno"> <br> <input type="submit" value="Sorgula">

17 Ornek3-5.php Ornek3-3.php deki $sorgu değerini aşağıdaki gibi değiştirip ornek3-5.php olarak kaydediniz. $sorgu="SELECT * FROM musteri WHERE no=$mno";


"İnternet Programcılığı II" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları