Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER. 2 Korozyon hızını azaltmanın sık başvurulan yöntemlerinden biri de metal yüzeyinde kuvvetle tutunan maddeleri ortam içine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER. 2 Korozyon hızını azaltmanın sık başvurulan yöntemlerinden biri de metal yüzeyinde kuvvetle tutunan maddeleri ortam içine."— Sunum transkripti:

1 1 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

2 2 Korozyon hızını azaltmanın sık başvurulan yöntemlerinden biri de metal yüzeyinde kuvvetle tutunan maddeleri ortam içine sürmektir. Bunlardan bir bölümü anodik çevrelerin diğerleri de katodik çevrelerin yüzey alanını daraltarak korozyonu yavaşlatır YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

3 3 Birincil türden olanlara anodik yavaşlatıcılar ikinci türden olanlara ise katodik yavaşlatıcılar adı verilir YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

4 4 Anodik yavaşlatıcılar metalin korozyon potansiyelini soylaştırırken katodik yavaşlatıcılar daha aktif değerlere kaymasını sağlarlar. Ancak yavaşlatıcılardan bazılarının korozyon potansiyeli üzerinde etken olmadıkları görülür. YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

5 5 Metal yüzeyine kuvvetle yerleşme eğilimi gösteren maddeler genellikle organik moleküllerdir. Kükürt içeren bazı bileşikler, uzun moleküllü aminler ve yağ asitleri organik yavaşlatıcıların belli başlı örnekleridir. YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

6 6 Yavaşlatıcı olarak kullanım bulan anorganik bileşiklerin başında bazlar gelir. Bazik silikatlar ve nitritler, fosfatlar bu tür yavaşlatıcıların en yaygın olanlarıdır YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

7 7 Korozyon kontrolü dışında yavaşlatıcıların kullanım bulduğu alanlardan biri sıcak hadde ürünlerin oksit tabakalarından arınmasıdır (dekape işlemi ). YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

8 8 Dekape işleminde kullanılan asit banyolarla metal kaybını önlemek amacı ile yavaşlatıcılar ilave edilir. Diğer bir kullanma alanı sıcak su ve buhar hazırlama tesislerinin kimyasal temizlenmesidir YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

9 9 Bu işlem kazan borularının su veya buharla temas eden yüzeylerinde yığılan korozyon ürünleri ile besleme suyundan kaynaklanan diğer maddeleri belirli zaman aralıklarında uzaklaştırmak amacı ile uygulanır. YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

10 10 Bu tür birikimler ısı iletimini zorlaştırdıkları gibi boruların tıkanması ve böylece kazan veriminin düşmesine yol açarlar. Bu tür işlem için hidroklorik asit, sitrik asit, diğer zayıf asitler veya karışımları kullanılır YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

11 11 Değerli makina parçalarını taşıma ve depolama esnasında atmosferik korozyona karşı korumak için buhar yavaşlatıcılardan yararlanılır. Bunlar buhar basıncı düşük bileşiklerdir. YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

12 12 Korumanın etkenlik ve sürekliliğini sağlamak için makina parçalarını torbalayarak çevreden soyutlamak gerekir. Torbalama işlemi buhar kaybına olanak vermeyecek nitelikte olmalıdır. YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

13 13 Yavaşlatıcı bileşiklerden oluşan korozyonu önleyici buhar, korunan parçanın çevresindeki havayı doygun hale getirir. Böylece havanın saldırganlığı önemli ölçüde giderilmiş olur. YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

14 14 Buhar fazlası yavaşlatıcılar olarak kullanım bulan bileşiklerin bazıları demir türünden olmayan metallerle plastik için belirli ölçüde saldırgandır. Çinko magnezyum ve kadmiyum etkilenen metallerin başında gelir YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

15 15 PASİFLEŞTİRİCİLER

16 16 Pasifleştiriciler anodik yavaşlatıcılar olarak tariflemek mümkündür. Pasifleştiriciler metalin korozyon potansiyelini soylaştırarak korozyon akımının çok küçük olduğu pasif alan içine kaydırırlar. PASİFLEŞTİRİCİLER

17 17 Pasifleşticiler ancak belirli bir konsantrasyonun altına düşmemek kaydı ile korozyonu yavaşlatırlar. Pasifleştirici konsantrasyonunun bu düzeye ulaşmaması halinde korozyon olayı yavaşlama yerine hızlandırılmış olur PASİFLEŞTİRİCİLER

18 18 Bu nedenle pasifleştiricilere tehlikeli yavaşlatıcılar olarak bakmak mümkündür. Ortamda içerilen klor iyonları pasifleştiricilerin etkenliğini önemli ölçüde kısıtlar. PASİFLEŞTİRİCİLER


"1 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER. 2 Korozyon hızını azaltmanın sık başvurulan yöntemlerinden biri de metal yüzeyinde kuvvetle tutunan maddeleri ortam içine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları