Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER"— Sunum transkripti:

1 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER

2 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Korozyon hızını azaltmanın sık başvurulan yöntemlerinden biri de metal yüzeyinde kuvvetle tutunan maddeleri ortam içine sürmektir. Bunlardan bir bölümü anodik çevrelerin diğerleri de katodik çevrelerin yüzey alanını daraltarak korozyonu yavaşlatır

3 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Birincil türden olanlara anodik yavaşlatıcılar ikinci türden olanlara ise katodik yavaşlatıcılar adı verilir

4 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Anodik yavaşlatıcılar metalin korozyon potansiyelini soylaştırırken katodik yavaşlatıcılar daha aktif değerlere kaymasını sağlarlar. Ancak yavaşlatıcılardan bazılarının korozyon potansiyeli üzerinde etken olmadıkları görülür.

5 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Metal yüzeyine kuvvetle yerleşme eğilimi gösteren maddeler genellikle organik moleküllerdir. Kükürt içeren bazı bileşikler, uzun moleküllü aminler ve yağ asitleri organik yavaşlatıcıların belli başlı örnekleridir.

6 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Yavaşlatıcı olarak kullanım bulan anorganik bileşiklerin başında bazlar gelir. Bazik silikatlar ve nitritler, fosfatlar bu tür yavaşlatıcıların en yaygın olanlarıdır

7 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Korozyon kontrolü dışında yavaşlatıcıların kullanım bulduğu alanlardan biri sıcak hadde ürünlerin oksit tabakalarından arınmasıdır (dekape işlemi ).

8 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Dekape işleminde kullanılan asit banyolarla metal kaybını önlemek amacı ile yavaşlatıcılar ilave edilir. Diğer bir kullanma alanı sıcak su ve buhar hazırlama tesislerinin kimyasal temizlenmesidir

9 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Bu işlem kazan borularının su veya buharla temas eden yüzeylerinde yığılan korozyon ürünleri ile besleme suyundan kaynaklanan diğer maddeleri belirli zaman aralıklarında uzaklaştırmak amacı ile uygulanır.

10 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Bu tür birikimler ısı iletimini zorlaştırdıkları gibi boruların tıkanması ve böylece kazan veriminin düşmesine yol açarlar. Bu tür işlem için hidroklorik asit, sitrik asit, diğer zayıf asitler veya karışımları kullanılır

11 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Değerli makina parçalarını taşıma ve depolama esnasında atmosferik korozyona karşı korumak için buhar yavaşlatıcılardan yararlanılır. Bunlar buhar basıncı düşük bileşiklerdir.

12 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Korumanın etkenlik ve sürekliliğini sağlamak için makina parçalarını torbalayarak çevreden soyutlamak gerekir. Torbalama işlemi buhar kaybına olanak vermeyecek nitelikte olmalıdır.

13 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Yavaşlatıcı bileşiklerden oluşan korozyonu önleyici buhar, korunan parçanın çevresindeki havayı doygun hale getirir. Böylece havanın saldırganlığı önemli ölçüde giderilmiş olur.

14 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER
Buhar fazlası yavaşlatıcılar olarak kullanım bulan bileşiklerin bazıları demir türünden olmayan metallerle plastik için belirli ölçüde saldırgandır. Çinko magnezyum ve kadmiyum etkilenen metallerin başında gelir

15 PASİFLEŞTİRİCİLER

16 PASİFLEŞTİRİCİLER Pasifleştiriciler anodik yavaşlatıcılar olarak tariflemek mümkündür. Pasifleştiriciler metalin korozyon potansiyelini soylaştırarak korozyon akımının çok küçük olduğu pasif alan içine kaydırırlar.

17 PASİFLEŞTİRİCİLER Pasifleşticiler ancak belirli bir konsantrasyonun altına düşmemek kaydı ile korozyonu yavaşlatırlar. Pasifleştirici konsantrasyonunun bu düzeye ulaşmaması halinde korozyon olayı yavaşlama yerine hızlandırılmış olur

18 PASİFLEŞTİRİCİLER Bu nedenle pasifleştiricilere tehlikeli yavaşlatıcılar olarak bakmak mümkündür. Ortamda içerilen klor iyonları pasifleştiricilerin etkenliğini önemli ölçüde kısıtlar.


"YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları