Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birinci Bölüm Küresel ekonomi ve Uluslararası Ticaret.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birinci Bölüm Küresel ekonomi ve Uluslararası Ticaret."— Sunum transkripti:

1 Birinci Bölüm Küresel ekonomi ve Uluslararası Ticaret

2 ANAHTAR KELİMELER  Mikro/Makro ekonomi temel konuları – akım şeması(circular flow)  Uzmanlaşma/İşbölümü/Değişim/Karşılıklı Bağımlılık  Dış Ticaret – kapsamı- ithalat(dışalım)/ihracat(dışsatım)-  Piyasalar/mal/hizmet/emek piyasaları  Ödemeler dengesi  Karşılaştırmalı(comperative) avantaj, kesin/mutlak(absolute) avantaj  Ekonomik büyüme/ekonomik geli  Ekonomik büyüme/ekonomik gelişme

3 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-3  Döviz kuru/kurları  Ekonomide denge/dengesizlik  Enflasyon/devalüasyon/para/para politikaları  Parasal ekonomi/reel(gerçek) ekonomi  Uluslararası para sistemi  Sermaye/yatırım/yabancı sermaye  Teknoloji - ekonomi/elektronik ekonomi/bilgi ekonomisi  Maliyetler-Artan, Azalan ve Sabit maliyetler  Ölçek ekonomileri - İçsel ve dışsal ekon  Ölçek ekonomileri - İçsel ve dışsal ekonomiler

4 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-4 Küresel mal ve hizmet akımları

5 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-5 Küreselleşme Küreselleşme: Ülkeler ve ülke vatandaşları arasında karşılıklı bağımlılığın artış sürecidir Ekonomik küreselleşme: Ülkeler ve ülke vatandaşlarının karşılıklı ekonomik bağımlılığının artış sürecidir

6 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-6 Jeffrey Williamson Ekonomi tarihçisi Jeffrey Williamson 1820 – 1924 dönemini ilk küreselleşme dönemi olarak kabul eder İkinci küreselleşme dönemi İkinci küreselleşme dönemi II. Dünya Savaşı sonrasından bugüne kadar olan dönemdir.

7 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-7 Günümüzde küreselleşmenin boyutları aşağıdaki gibidir;  Ticari engellerdeki keskin serbestleşmeler ve azalmalar  İnternet üzerinden bilgi ve ticaret akımı  Seyahatlerin hızının artması, maliyetinin düşmesi  Uluslararası ilişkilerin farklı yapısı  Dışkaynak (outsourcing) kullanımında önemli artış

8 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-8 İncelenecek konular Uluslararası Ekonominin Dalları Ülkelerin Özellikleri Dünya Ticaretinin Özellikleri ABD Dış Ticaretinin Özellikleri Türkiye’nin Dış Ticareti ve Özellikleri

9 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-9 Uluslararası Ekonominin Dalları Ticaret (uluslararası mikro ekonomi)  Neden ülkeler ticaret yapar?  Neden ülkeler mal ve hizmetlerin ticaretini yapar?  Uluslararası ticaret ulusal gelir, refah ve istihdamı nasıl etkiler?  Ticari engeller ulusal refahı engeller mi??  Ülkeler uluslararası sermaye ve işgücü hareketinden nasıl etkilenir?

10 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-10 Uluslararası Ekonominin Dalları Uluslararası Ekonominin Dalları (dvm.) Finans (uluslararası makro ekonomi) Finans (uluslararası makro ekonomi)  Ödemeler dengesi nedir?  Döviz kuru nedir ve nelerden etkilenir?  Döviz kurları ile fiyatlar ve faizler arasında ilişki var mıdır?  Ülkeler doğrudan yabancı sermeye ve borçlanmadan nasıl etkilenir?  Ulusal politikalar küresel ekonomide ne kadar etkilidir?

11 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-11 Ülkelerin özellikleri Dünyada 190’dan fazla ülke dış ticarete açıktır Ülke nüfusları Ülke arazileri Toplam Ulusal Üretim (GNP) - yerli üretim faktörleri ile üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değeri. Toplam Ülke İçi Üretim (GDP)- Ülke içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değeri

12 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-12 Ülkelerin özellikleri (dvm) Gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler ayrımı vardır En yoksul ülkeler Afrika ve Asya’dadır En zengin ülkeler sanayileşmiş Batı Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika ve pasifiktedir.

13

14 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-14

15 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-15

16 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-16

17 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-17

18 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-18 Ülkelerin gelişmişlik farklılıklarının nedenleri Kaynakların nitelik ve miktar farkı – özellikle insangücü sermayesi bakımından (bedensel ve mental) Yatırım farklılıkları (altyapı, fabrika makina... vb.) Politik ve sosyo-ekonomik çevre ve bu çevrenin istikrarı, rekabete izin vermesi

19 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-19 Uluslararası ticaret İhracat (dışsatım) Exports – Bir ülkede üretilen mal ve hizmetin başka ülkelere satışı İthalat (dışalım) Imports – Başka bir ülkede üretilen mal ve hizmetin söz konusu ülke taraından satın alınması. Dış ticaret açığı – İthalat ve ihracat arasındaki pozitif ya da negatif fark.

20 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-20 Açıklık indeksi Bir ülkenin dış ticarete ne ölçüde açık olduğunu gösteren İndex – Dış ticaret hacminin ulusal gelire oranı ile ölçülür Açık ekonomi - Yüksek açıklık deksine sahip ülkelerdir Kapalı ekonmi - Düşük açıklık indeksine sahip ülkelerdir.

21 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-21 Dünya ticaretinin özellikleri Dünya mal ticaretinin büyümesi ve değeri En büyük ihracatçı ve ithalatçı ülkeler Coğrafi örnekler Mal ve hizmet karşımları

22 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-22 Dünya ticaretinde büyüme ve nedenleri Grafik 1.1 (sonraki slayt) Dünya ticaretindeki büyümeye neler sebep olmuştur? engellerin  Dış ticarette engellerin kalkması iletişim  Ulaştırma ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler anlaşmalarının  Ticaret anlaşmalarının çeşitlenmesi

23 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-23

24 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-24 Coğrafi örnekler Gelişmiş ülkeler dünya ticaretine hakimdir (exports and imports). Gelişmiş ülkeler genelde birbirleri ile ticaret yapar Gelişmekte olan ülkeler dışsatım pazarları bakımından gelişmiş ülkelere bağımlıdır. Ülkeler temelde komşuları ile ticaret yapar.

25 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-25

26 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-26

27 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-27 Mal ve hizmetler 2003 yılı için ilk üç mal/hizmet:  Büro makinaları, PC’ler ve parçaları  Otomobil  Ham petrol Hammadde ya da yarı mamul madde ithal eden ülkelerin ortak özelliği bunları üretime dönüştürerek pazarlamaktır.

28 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-28

29 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-29

30 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-30 Dünya hizmet ticareti 2004 yılı verilerine göre 2.1 trilyon dolar (US) hizmet alım satımı yapılmıştır. Dünya ticaretinin % 20’sini oluşturur ABD en büyük hizmet ihracatçısı ve ithalatçısıdır En önemli dış ticaret konusu hizmet ürünleri; Ulaştırma, seyahat ve turizm, bankacılık, tıp, danışmanlık, sigorta ve eğitimdir.

31 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-31 ABD dış ticareti ABD birçok ülkelenin en önemli ticaret ortağıdır En önemli ticaret ortakları tablo 1.2’dedir ABD’ye en fazla mal satan ve mal alan ülkeler 1.4 ve 1.5 numaralı tablolardadır.

32 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-32 TABLE 19.1 ABD’ye gelen göçmenler ve kaynak ülkeler: 2004 yılı verileri SIRAÜLKEGÖÇMEN SAYISI 1Mexico173,664 2India65,472 3Philippines54,632 4China45,942 5Vietnam30,064 6Dominican Republic30,049 7El Salvador29,285 8Haiti13,502 9Cuba15,385 10Jamaica13,565 11Korea19,441 12Poland13,972 13Canada22,437 14Colombia17,887 Source: Statistical Abstract of the United States, 2002, Table 7.

33 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-33

34 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-34

35 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-35

36

37 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-37

38 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-38

39 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-39 Bölüm Slayt Sonu....


"Birinci Bölüm Küresel ekonomi ve Uluslararası Ticaret." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları