Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL SİLAHLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL SİLAHLAR."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL SİLAHLAR

2 şeklinde tanımlanmıştır.
Kimyasal silahlar; Kimyasal Harp Ajanları Birleşmiş Milletler’ in  1969 yılında yayınlamış olduğu bir raporda “insanlar , hayvanlar ve bitkiler üzerine doğrudan toksik etkileri nedeni ile kullanılan her türlü katı , sıvı , gaz halindeki kimyasal maddeler” şeklinde tanımlanmıştır. 

3 Boğucu maddeler Maskesiz insanların solunum sistemini etkileyerek yıpratan,özel- likle akciğerlerdeki hava kesele-rinde bulunan kılcal damarların çatlamasına neden olarak, kan sıvı- sının ciğerlere dolmasını ve boğulma olayını meydana getiren maddelerdir.

4 FOSGEN: Normal olarak kısa etki süreli bir kimyasal maddedir I. Dünya Savaşında geniş bir şekilde kullanılmış ve kimyasal madde ölümlerinin %80´inin bu gaz nedeniyle olduğu belirlenmiştir. Üzerinde en fazla araştırma yapılan gazlardan biridir. Simgesi: CG Kimyasal İsmi: Karbonil Klorür Kokusu: Yeni biçilen taze ot veya yeşil mısır Rengi: Renksiz gazdır. Etkilenme Hızı: 1-3 saat arasında etkisini gösterir.

5 DİFOSGEN: Diğer bir boğucu gazdır. Fosgene göre baskın tarzında bir sürpriz yapmaz; çünkü difosgen önce gözlerde hafif yaş gelmesiyle kendini belli eder. Etkileri genel olarak fosgen gibidir. Simgesi:DP İsmi: Triklorometil Kloroformat Kokusu: Yeni biçilen taze ot veya yeşil mısır Rengi: Renksiz sıvı Etkilenme Hızı: 1-3 saat arasında etkisini gösterir.

6 SİNİR MADDELERİ Sinir gazı Sarinin kimyasal yapısı. 1938'de Almanya'da bulunmuştur.Vücu- dumuzdaki sinir sistemlerinin dengesini bozarak felç meydana getirip saf dışı eden çok zehirli bileşiklerdir. Çok küçücük bir damlası bile insanı öldürebilir. Son yıllarda kendi başına sinir olmayıp, birle- şince tehlike yaratan çift sinir maddeleri de üretilmiştir.

7 TABUN: Renksizken kahverengine kadar renklenebilen bir sıvı olup, renksiz bir buhar verir. Simgesi:GA Kimyasal İsmi: Etil N, N-dimetil Fosforo Amidosiyanidat Kokusu: Saf halde kokusuz olup, buharlaştıği anda hafif meyve kokusu salar Rengi: Buharları Renksiz Etkilenme Hızı: Çok Hızlıdır. Fizyolojik Etkileri: Burun akması,göğüsün sıkışması, görüşün zayiflaması, nefes almada güçlük, aşırı terleme, kasların kasılması (kaslar çok fazla kasıldığı için bel ve omurga kemikleri kırılır.), kusma, gözbebeklerin küçülmesi ve görüşte bulanıklık, sendeleme, şaşkınlık,uyu- şukluk, çırpınma, koma, nefesin kesilmesi ve ölümün meydana gelmesidir. Genellikle öldürücü doz alındığında, ölüm 1-10 dakika içinde meydana gelir.

8 Kimyasal Ismi: Izopropilmetil Fosdonofloridat
SARİN: Renksiz bir sıvi olup buharı da renksiz- dir. Son derece etkili ve öldürücü bir gazdır. Renksiz ve kokusuz olup, teşhisi ve sezilmesi zordur. Simgesi: GB Kimyasal Ismi: Izopropilmetil Fosdonofloridat Kokusu: Sarımsağımsı Bir Kokudur Rengi: Yoktur Etkilenme Hızı: Çok Hızlıdır Fizyolojik Etkileri: Tabun ile aynıdır.

9 SOMAN: Özelikleri diğer sinir gazları gibi olup, meyva kokulu; yabancı maddeler ile karıştırıldığında ise, kafur kokuludur. Simgesi: GD Maddeleri: Renksiz ve kokusuz olup, çabuk buharlaşmazlar ve donmazlar. Bu nedenle etkileri günlerce sürebilir. Bitkiler tarafından da emilebilirler. Çıplak tenden emildiğinde, diğer sinir gazları ile aynı etkileri gösterirler. Bu maddeler kirletilmiş bölgeler, mayınlanmış bölgeler gibi yerlerde etkilidirler. Sarinden çok daha fazla zehirlidir.

10 KAN ZEHİRLEYİCİLER Kan Zehirleyici maddeler, öncelikle vücuda solunum sisteminden geçerler. Oksijenin kandaki Hemoglobin maddesi ile birleşmesini önleyerek, ölüme neden olurlar. Genelde meyve çekirdeği kokusunda ve pis kokuludur- lar. Bu yüzden kendilerini hemen belli ederler. Maske süzgeci bu gazlarda çok çabuk bozulur ve elden çıkar. Çok uçucu bir gaz olduğu halde, maruz kalan insanı 15 dakikada öldürebilir.

11 HİDROJEN SİYANÜR: ARSİN Simgesi: AC Kimyasal ismi: Siyanitrik asit
Siyanojen klorür ARSİN Simgesi: SA Kimyasal ismi: Arsenikli hidrojen

12 YAKICI MADDELER Bu gazlara kabarcık gazları da denilmekte olup; cildi, solunum organlarını ve gözleri etkilerler. Genelde sıvı olarak kullanılırlar. Dokunulduğunda veya buharları ile bu sıvılar; cildi, gözleri ve solunum organlarını yakar ve derin yaralar açarlar. Çeşitleri şunlardır:

13 H : İperit L : Levzit HD: Artırılmış İperit HL: İperit Levzit Karışımı CX: Fosgen Oksim DP: Fenildiklorarsin ED: Etildiklorarsin MD: Metildiklorarsin Bunlar temelde pis kokulu olup; sa-rımsak, balık ve küf kokuları çıkarırlar.

14 KUSTURUCULAR Kusturucu maddeler kargaşalığı kontrol altına almak ile kullanılırlar. Savaş gazı olarak düşünülmezlerse de, eğitimsiz kıtalara maskeyi çıkarttırmak amacıyla diğer gazlarla aynı anda veya hemen öncesinde kullanılabilirler. Aşağıda belirtilen üç kusturucu madde, normal olarak katı halde bulunurlar. Isıtıldıklarında buharlaşır ve sonra yoğunlaşıp zehirli aerosollar oluştururlar. Arazi koşullarında kusturucu maddeler, etkisinde kalanlara büyük rahatsızlık verirler. Bu maddeler kapalı yerlerde bırakıldıklarında, çok ağır hastalığa veya ölüme neden olurlar.

15 DİFENİLKLORARASİN: Simgesi: Da Kimyasal İsmi: Difenilklorarasin Kokusu: Yoktur Rengi: Yoktur Etkilenme Hızı: 2-3 dakikada etkisini gösterir. Fizyolojik Etkileri: Gözün tahrişi, burunda sıvı boşalması, hapşırma, öksürme, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma meydana gelir. Bütün bu etkiler 30 dakika kadar sürer ve geçer. Ortam çok yoğunsa, etkilerin devamı birkaç saat sürebilir.

16 ADAMZİT: Simgesi: Dm Kimyasal İsmi: Difenilklaminokloroarsin veya Fenilsazinklorid Kokusu: Yoktur Rengi: Yoktur Etkilenme Hızı: Difenilklorarasinden biraz daha yavaştır Fizyolojik Etkileri: Difenilklorarasin ile aynıdır etkiler 3 saat kadar sürebilir.

17 GÖZ YAŞARTICI GAZLAR Bu maddeler göz yaşı akmasına ve cildin tahrişine neden olurlar. Eğitimlerde ve kargaşalığın kontrolü dışında ender kullanılırlar.

18 Kloroasetofenon : Hoş kokulu bir göz yaşı olup, elma çiçeği gibi kokar, anında tesir eder, gözlerden yaş getirir, üst solunum yollarını ve cildi de güneş yanığı gibi etkiler. Mide bulantısı da yapabilir. Kısa etkilidir Simgesi: CN CNC: Kimyasal ismi yoktur, kloroasetofenon'un kloroform içindeki çözeltisidir. Simgesi: CNC Kokusu: Kloroform Etkilenme hızı: Kloroasetofenon aynı

19 Biber Gazı: Simgesi: CS Kimyasal İsmi: o-Klorobenzalmalononitril
Kokusu: biber gibi kokar Etkilenme : Çok hızlı Fizyolojik etkileri: Burun akması ,hapşırma, öksürme ve gözlerden yaş getirir fakat etkileri 5-10 dakika sürer. Bu nedenle eğitim amaçlı kullanılır.

20 UYUŞTURUCULAR BZ: Kuinuklidinil benzilat: Bu madde uyuşturucu bir kimyasal madde olup, etkilediği insanları, oluşturduğu fizyolojik ve zihinsel etkilerle önemli bir süre etkisiz hale sokar. Bu etkilerden iyileşme, etkileme süresi sonunda tam anlamda olur. Bu maddelerden bir kısmı felç, körlük ve sağırlık gibi geçici fiziksel etki gösterirler. Bir kısmı ise yine geçici olarak akıl hastalıklarına neden olur. Bu uyuşturucular, sürekli kayıp oluşturmazlar, sadece geçici etki gösterirler. Bu açıdan kargaşalığı kontrol altına alma maddeleri olarak kullanılırlar. Çevre halkına ve birliklere zarar vermediklerinden, herhangi bir durumda kontrol altına alabilecek asgeri gereksinmelerde kullanılırlar. Simgesi: BZ Rengi ve Kokusu: Atılışta hafif bir duman gösterirse de, renksiz ve kokusuzdur Fizyolojik Etkileri: Alışılmış normal faaliyetler sürdürülemez, Kuru ciltte kızarıklar, Kalp çarpıntısı, Baş ağrısı ve dönmesi, Şaşırma ve korkma hissi duyma, Uyuşma, Vücüt ısısının yükselmesi

21

22

23

24

25

26 2. ÖĞRETİM 3-A 232071 DOĞAN ŞİŞDAĞ


"KİMYASAL SİLAHLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları