Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ HAYATINDA İLETİŞİM. İLETİŞİM Aktarım “karşılıklı” Mesaj «mesajınız iletildi» İlet- i-şim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ HAYATINDA İLETİŞİM. İLETİŞİM Aktarım “karşılıklı” Mesaj «mesajınız iletildi» İlet- i-şim."— Sunum transkripti:

1 İŞ HAYATINDA İLETİŞİM

2 İLETİŞİM Aktarım “karşılıklı” Mesaj «mesajınız iletildi» İlet- i-şim

3 İletişimde mesajı taşıyan a) mantık (güvenlik, az risk-tehlike) b) duygu (fazla risk, samimiyet, sevilme..)

4 En büyük güçler......... şans, pratik zeka, bilgi Değer; hazine ????????

5 MUTLULUK ^ HUZUR

6 AMAÇ

7 İNSAN KURDUĞU İLETİŞİMLERİN IŞIĞINDA KENDİNİ YENİDEN TANIMLAR.

8 İLETİŞİMDE GÜÇ, POLİTİK DAVRANIŞ İLETİŞİMDE GÜÇ: BAŞKALARINA, NORMALDE YAPMAYACAKLARI ŞEYLERİ YAPTIRABİLME YETENEĞİDİR. OTORİTE: BAŞKALARINA, NORMALDE YAPMAYACAKLARI ŞEYLERİ YAPTIRABİLME YETKİSİDİR.

9 Politik davranış: Belli bir amaç ya da çıkar uğruna sergilenen taktiksel, samimiyetsiz, hesapçı davranışlar bütünü

10

11 11 POLİTİK DAVRANIŞ NE ZAMAN İYİDİR? (HARRISON, 1987) KARARLARIN UYGULANMASINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN MEŞRU SİSTEMDEKİ TIKANMALARI AŞMAK İÇİN BİR TARTIŞMADA MESELENİN TÜM YÖNLERİNİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMAK İÇİN

12 12 POLİTİK DAVRANIŞ AŞAĞIDAKİ NİTELİKLERE SAHİP KİŞİLER, POLİTİK DAVRANIŞ GÖSTERMEYE DAHA MEYİLLİDİRLER: – GÜÇ İHTİYACI (MC CLELLAND): başkalarını yönlendirme ve değiştirme ihtiyacı – MAKYAVELYANİZM: İnsan doğası ile ilgili alaycı bir bakışa sahip, geleneksel ahlak değerlerini önemsemeyen, insan ilişkilerinde hileye başvurmayı savunan davranış tarzı ya da kişilik özelliği. – RİSK ALMA EĞİLİMİ: Risk içeren seçenekleri tercih etme istekliliği. – İÇSEL KONTROL ODAĞI: Kişinin başına gelenlerin sorumlusu olarak dışsal (örneğin çevre ya da başka insanlar) değil içsel (yani kendi iradesi ile ilgili) güçleri sorumlu tutması.

13 Cezp Etmede 3 Büyük Sır Kabul Onay Değer bilme

14 JOHARI PENCERESİ  Kendi hakkımda bildiklerim - Başkalarının hakkımda bildikleri (arena veya açık alan) Not: ne kadar büyük olursa o kadar iletişim kolay olur.  Kendi hakkımda bilmediklerim (kör nokta)  Başkalarının hakkımda bilmedikleri (Gizli alan)  Bilinmeyenler veya bilinçaltı

15 İletişimi Belirleyici Faktörler

16 Kişilik

17 SOMATOTİP (William Sheldon) Endomorf: Şişman ve yuvarlak hatlı  arkadaş canlısı, neşeli, yemeğe düşkün. Mezomorf: Kaslı, güçlü  enerjik, maceracı, tuttuğunu koparan. Ektomorf: Zayıf ve narin  sessiz, temkinli,içine kapanık, entelektüel.

18 DUYGUSAL ZEKA Kendimizin ve başkalarının duygularını fark etme, anlama ve yönetme yeteneği. – Duygusal farkındalık: Kendi duygularının ve bunların başkalarına olan etkilerinin farkında olmak – Duygu kontrolü: Zarar veren duyguları kontrol edip ertelemek – Motivasyon: Para ve statünün ötesinde enerji ve arzu ile çalışmak – Empati: Başkalarının duygularını anlamak ve uygun şekilde cevap vermek – Sosyal beceriler: İlişki kurmak ve sürdürmek

19 Bakış açısı Özgüven aidiyet duygusu yeterlilik; işe yarayabilme hissi Hayattan doyum alma

20 neşeli ortam, mizah İnsanların sınırları Öğrenme, yenilenme, kendini geliştirme isteği Ses tonu Doğru iş Öz eleştiri

21 Ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemli!!!!..........

22 Dikkat algıda seçicilik :P

23 Tutumlar, davranışlar, algılar, değerler, önyargılar

24 HALE ETKİSİ xxx

25 (MİLLİYET, KIYAFET, KONUŞMA, DURUŞ GİBİ) KİŞİNİN TEK BİR BELİRGİN NİTELİĞİNE DAYALI YARGI.

26 YANILGILARI ENGELLEMEK: ALGILAYAN NE YAPABİLİR? KENDİNİ TANI: ALGIDA YANILABİLECEĞİNİ BİL YARGIYI GECİKTİR DAHA FAZLA BİLGİ TOPLA

27 YANILGILARI ENGELLEMEK: ALGILANAN NE YAPABİLİR? KENDİN HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ VER İZLENİM YÖNETİMİ UYGULA

28 İZLENİM YÖNETİMİ  ALGILAYANA BENZE VE YÜCELT  KENDİNİ YÜCELT  NORMLARA UY

29 TUTUM BİR NESNEYE, OLGUYA, KAVRAMA KARŞI BELLİ BİR ŞEKİLDE HİSSETME VE DAVRANMA KONUSUNDA KALICI BİR EĞİLİM

30 A A DEĞERÖR:DÜRÜSTLÜKDEĞERÖR:DÜRÜSTLÜK DUYGUÖR:BUGÜNYALANSÖYLEDİKLERİİÇİNHİDDETLENDİM.DUYGUÖR:BUGÜNYALANSÖYLEDİKLERİİÇİNHİDDETLENDİM. TUTUMÖR:YALAN SÖYLEMEKTEN SÖYLEMEKTENHOŞLANMIYORUMTUTUMÖR:YALAN HOŞLANMIYORUM KALICI DEĞİŞKEN

31 31 STRES HALLEDEMEYEBİLECEĞİMİZİ/ULAŞAMAY ACAĞIMIZI ALGILADIĞIMIZ ÖNEMLİ FIRSAT VEYA TEHDİTLER KARŞISINDA GÖSTERDİĞİMİZ FİZİKSEL VE DUYGUSAL TEPKİLER

32 32 STRESLE BAŞA ÇIKMA –EGZERSİZ –MEDİTASYON –SOSYAL DESTEK –ÖRGÜTSEL DESTEK –PROFESYONEL DESTEK

33 İyi Bir Dinleyici Olmak İş hayatında çalışma arkadaşımızla konuşurken “can kulağı” ile dinlediğimiz duygu ve düşüncesi, onlara önem verildiğini hissettirecek ve kendilerini değerli hissedeceklerdir.

34 “Düşünceli olun çünkü karşılaştığınız herkes inanın en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor” PLATO

35 Dinleme esnasında içerik ve duygu yansıtmaları yapmak önemlidir. Birey bu yolla hem karşı tarafa onu dinlediğini hissettirecek hem de konudan sapmamasını sağlayacaktır. XXXXX

36 Sabırlı olmak İletilmeye çalışılan mesaja saygı duyduğunu belli etmek Normal karşılamak Sadece iletişim kurmaya çalışan kişiyle ilgilenmek Anlatılanları basit bulmamak AKTİF DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN NELER YAP ILABİLİR ?

37 Önyargısız olmak Zaman zaman karşı tarafın bize anlattıklarını karşı tarafa özetlemek. Önemsemek, yüzüne, gözüne bakmak,

38 Nasıl söylediğini değil, ne söylediğini anlamaya çalışmak Gereğinden fazla müdahale etmemeye çalışmak Karşı taraf konuşurken az sonra bizim neler söyleyeceğimizi değil onun neler anlattığını dinlemek.

39 KOŞULSUZ DİNLEME Anlatılanlar esnasında kendi düşüncelerimizden, taraflarımızdan, prensiplerimizden sıyrılmak.

40 BEN/SEN DİLİ

41 İLETİŞİMDE BEN DİLİNİN ÖNEMİ Mesajın yerine ulaşması açısından en uygun dildir. Olayla alakalıdır. Kişinin beklentilerini daha doğru ifade eder. Kişinin olaydan nasıl etkilendiğini anlatır.

42 Karşı tarafı kırma ihtimali çok azdır. Karşı tarafı düşündürmek büyük olasılıktır. Kişiliğe hakarete, suçlamaya, rencide etmeye fırsat kalmaz.

43 Konuşanın rahatlamasını, duygularını ifade etmesini sağlar Karşı tarafın savunmaya geçmeden dinlemesini sağlar inatlaşmayı önler Kişiyi söylediklerine dikkat etmesi konusunda tetikler.

44 BELİRGİN ÖRNEKLER -Ortalığı toplamışken dağıtman beni üzdü. -Evde fazla gürültü olunca komşular rahatsız olacak diye endişeleniyorum. -Ayakkabılarını kapının önünde bırakmanı doğru bulmuyorum, çünkü her seferinde takılıyorum, düşecek gibi oluyorum.

45 SEN DİLİ -Bunu yapmamalısın. Çocuk gibisin -Senin yüzünden azar işittim. -Bütün günümü berbat ettin. -Yaramazsın. -Sınıfta senden başkası yok mu? -Dikkat çekmek için mi bunları yapıyorsun? -Artık senden bıktım -Çok yersiz olumsuz davranışların var

46 Sen dilinde mesajlar doğru yere ulaşmıyor. Konuşulan mesele sadece vaka üzerine olması gerekirken kişisel bir çatışma doğabiliyor. Birey haklıyken haksız duruma düşebiliyor.

47 Günümüzde giyim konusunda büyük bir çeşitlilik yaşamamıza karşın dikkat edilmesi gereken giyimin karşımızdakini etkilediğini bilmek ve bu etkinin toplumun hangi kesiminde nasıl karşılanacağını önceden ve bilinçli bir şekilde saptayabilmektir.

48 Normlara daha çok uyan insanlar daha az riskli görüldükleri için iş hayatında daha çok tercih edilirler.

49 DENGELI SAMIMIYET/IÇTENLIK HEM BIZE IYI GELIR(IÇIMIZI DÖKERIZ),,HEM DE KARŞıMıZDAKINE; FAZLASı PROFESYONELLIĞI AZALTıR, IZLENIMI OLUMSUZ ETKILER....

50 YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM OLUMSUZ UYARANLARLA ASGARİ DÜZEYDE İLETİŞİME GİRMEK OLUMLU UYARANLARLA MAKSİMUM DÜZEYDE İLETİŞİM

51 BEDEN DİLİ Vücudumuzun bir nevi olaylar karşısında verdiği, kendine ait tepkileridir. İçerisinde ağzımızdan çıkanlardan daha az yalan barındırır.

52 Eller ne kadar beyne yakınsa Ne kadar ağza yakınsa Kolları açma İşaret parmağı sallama Eller yukarı kalktıkça Psikologlar ellerini birleştirir Çıkar anında, işler yolundayken Kol kavuşturmak Eller belde Bacak bacak üstüne atmak Alna bakmak İletişim bakışı Dinlerken başın yukarda olması

53 Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri; baş, el, kol, bacak ve bedenin kullanımı da jestleri oluşturur. İletişim esnasında jest ve mimiklerdeki şekillenmeler sizin olaydaki hassasiyetinizi ya da kişiye verdiğiniz önemi destekleyici nitelikte olacaktır. JEST VE MİMİKLER

54 Aşırı soru sorma Yersiz şüphe ve tereddütler Samimiymiş gibi gözükmeye çalışma Karşı tarafın hareket ve düşüncelerini yorumlamaya tahmin etmeye çalışma Yargılama İletişim Esnasında Yapılan Hatalar

55 Geçmişte yaşanılan üzücü ve tatsız olayları sık sık gündeme getirme Sorulan soruları cevapsız bırakma Konuşurken yüzüne bakmama Üstünlük kurma çabası Karşı tarafa kendi düşüncelerimizi kabul ettirmeye çalışmak

56 Abartılı bir şekilde onaylama ve reddetme Sık sık uyarıda bulunma Suçlama Hatasını yakalamaya çalışma Yapıcı değil de yıkıcı olma

57 Kontrolü sürekli elde tutmaya çalışarak kendini güç imgesi görme Alay etme Küçük düşürme Fikirlere değer vermeme Ortak faaliyetlere gereken önemi vermeme

58 Son söz bizde olacak Öğütler verirken kendine hakim olamama

59 TATLI DİL YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR


"İŞ HAYATINDA İLETİŞİM. İLETİŞİM Aktarım “karşılıklı” Mesaj «mesajınız iletildi» İlet- i-şim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları