Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIZILCAHAMAM TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIZILCAHAMAM TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 KIZILCAHAMAM TOPLANTISI
KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİ – say2000i BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI MODÜLÜ 1. Bölüm Abdullah GÖKGÖZ Daire Başkanı 2. Bölüm Kazım GENÇ Şube Yöneticisi – Devlet Muhasebe Uzmanı Ankara - Kızılcahamam 2009

2 SUNU PLANI 1. BÖLÜM * GİRİŞ * AMAÇ * ÖDENEK DAĞITIMI
* KESİN HESAP İŞLEMLERİ 2. BÖLÜM * BÜTÇE UYGULAMA RAPORLARI * UYGULAMA SORUNLARI * MODÜLÜN KISA TANITIMI (CANLI UYGULAMA) * SONUÇ

3 GİRİŞ 5018 SAYILI KANUNUNUN 42. MADDESİYLE, KESİN HESAP KANUNU TASARISININ, MUHASEBE KAYITLARI DİKKATE ALINARAK HAZIRLANACAĞI HÜKMÜ GETİRİLMİŞTİR. 2006 YILINDA DETAYLI HESAP PLANINDA GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILARAK, BU TARİHTEN İTİBAREN BÜTÇE İŞLEMLERİ MUHASEBE KAYITLARINA ALINMAYA BAŞLANMIŞ VE 2006 YILI KESİN HESABI MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILMIŞTIR. 5018 SAYILI KANUNUNUN MUHASEBE HİZMETİ VE MUHASEBE YETKİLİSİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI BAŞLIKLI 61. MADDESİNDE, MUHASEBE YETKİLİLERİNİN GEREKLİ BİLGİ VE RAPORLARI DÜZENLİ OLARAK KAMU İDARELERİNE VERMESİ YÖNÜNDE DÜZENLEME YAPILM IŞTIR. BÜTÇE İŞLEMLERİ İLE ÖDENEK GÖNDERME / TENKİS BELGELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER e-Bütçe SİSTEMİ İLE say2000i SİSTEMİ ARASINDA ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

4 KIZILCAHAMAM TOPLANTISI
AMAÇ SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDELERİNİN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 2-KURUMLARIN, BÜTÇE İŞLEMLERİ VE BUNA BAĞLI ÖDENEK HAREKETLERİNİ İZLEYEBİLMESİ, 3-KESİN HESAP CETVELLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI ESAS ALINARAK DAHA HIZLI VE HATASIZ ÇIKARILABİLMESİ, 3- RAPOR VE CETVELLERİN, İNTERNET ORTAMINDA KOLAYLIKLA ALINABİLMESİ 3-ÖDENEK DAĞITIMINDA ETKİNLİK SAĞLANMASI VE BUNA BAĞLI OLARAK ÖDENEK İHTİYACININ TESPİTİ VE ZAMANINDA KARŞILANMASI 4-HARCAMALARA İLİŞKİN VERİLERİN EKSİKSİZ OLARAK RAPORLANMASI (AVANS+MAHSUP DÖNEMİ İŞLEMLERİ DAHİL) 5-TAŞINIR HESAPLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN KONTROLÜNÜN YAPILABİLMESİ 6-MAAŞ VE YÜK TABLOLARINA ESAS TABLOLARIN HAZIRLANAN RAPORLARLA AYLIK OLARAK BİRİMLERİN HİZMETİNE SUNULMASI 7-KAMU HESAPLARI BÜLTENİ (BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ) DAHA HIZLI VE HATASIZ ÇIKARILABİLMESİ, 8-BÜYÜK DEFTER KAYITLARININ HARCAMA BİRİMLERİNE GÖSTERİLMESİ 9-KARAR ALMA BİRİMLERİNE DESTEK SAĞLANMASI

5 BÜTÇE İŞLEMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARINA ALINMASI VE ÖDENEK DAĞITIMI
Tarihinden itibaren Ödenek Gönderme Belgesi ve Tenkis Belgesi E-Bütçe Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır (2005/8 Sıra No’lu ve 2006/5 Sıra No’lu Bütçe Uygulama Talimatları) . yılında ödenek gönderme ve tenkis işlemlerinin yanı sıra Bütçe İşlemleri de E-Bütçe Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınmaya başlanılmıştır. 3-E-Bütçe Sistemi tarafından, say2000i Sisteminde muhasebeleştirme işlemi sonucunda kesinleşen harcama, avans ve diğer muhasebe kaydı bilgileri ile harcama birimlerine ilişkin kodlamalar belli zaman periyotları ile alınmaktadır. E-Bütçe Sisteminde yapılan her türlü bütçe ve ödene gönderme/tenkis işlemi, muhasebe birimlerinde yevmiye kaydı olarak sonuçlanmaktadır.

6 KIZILCAHAMAM TOPLANTISI
BÜTÇE İŞLEMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARINA ALINMASI VE ÖDENEK DAĞITIMI Bütçe İşlemleri Başlangıç Ödeneği Eklemeler Düşmeler Ödenek İşlemleri Ödenek Gönderme Belgesi Tenkis Belgesi Merkez Muhasebe Birimleri Muhasebe Birimleri

7 İSTATİSTİK – 2008 YILI ÖDENEK GÖNDERME SAYILARI

8 İSTATİSTİK – 2008 YILINDAN KALAN BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR

9 ÖDENEK KONTROLÜ

10 KESİN HESAP RAPORLARININ HAZIRLANMASI
Detaylı Bütçe ve Ödenek Hesapları

11 KESİN HESAP GİDER RAPORLARI

12 KIZILCAHAMAM TOPLANTISI
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ 901.02 901.12 901.10 901.01 901.09 901.11 901.25 901.14 901.18 901.13

13 KESİN HESAP GELİR RAPORLARI
KIZILCAHAMAM TOPLANTISI KESİN HESAP GELİR RAPORLARI

14 BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ
Bütçe Kanunun “B” işaretli cetvelindeki tutarlar tertip bazında bu sütuna kaydedilir. 800 hesabı alacak kalanı ile 810 hesabı borç kalanı arasındaki fark 810 hesabı borç kalanı Toplam Tahakkuk sütunu ile Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Artığı sütunu arasındaki fark n-1 yılı kesin mizanındaki 120, 121, 122, 220, 222, 181, 281 ve 140 hesaplarının ilgili yardımcı hesap borç kalanları toplamı n yılı kesin mizanındaki 120, 121, 122, 220, 222, 181, 281 ve 140 hesaplarının ilgili yardımcı hesap borç kalanları ile 800 hesabının alacak kalanları toplamı n yılı kesin mizanındaki 120, 121, 122, 220, 222, 181, 281 ve 140 hesaplarının ilgili yardımcı hesap borç kalanları toplamı

15 KESİN HESAP CETVELLERİ

16 KIZILCAHAMAM TOPLANTISI
2. BÖLÜM BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİNDE RAPORLAR 1- RAPORLARIN HAZIRLANMASI 1- BÜTÇE İŞLEMLERİ (900 , 901 VE 902 HESAPLAR) 2- ÖDENEK HAREKETLERİ (903 , 904 VE 905 HESAPLAR) 3- HARCAMALAR (160 , 161 , 164 , 830 , 834 HESAPLAR) 4- ÖDENEK VE HARCAMALARIN YILLIK KARŞILAŞTIRILMASI 5- TERTİP İNCELEME RAPORLARI 6- OKUL PANSİYONLARININ ÖDENEK DURUMU (332-OKUL PANSİYONLARI HESABI) 7- ÖDENEK İHTİYACI (323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI) 8- MAAŞ VE YÜK HESABINA İLİŞKİNTABLOLAR 9- 830, 323 VE 332 NOLU HESAPLARA İLİŞKİN YEVMİYE KAYITLARININ İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİNE GÖSTERİLMESİ 10- KESİN HESABA İLİŞKİN CETVEL VE RAPORLAR

17 2- KULLANICILAR Müsteşar Merkez Harcama Üst Yönetici Yetkilisi
Merkez Gerçekleştirme Görevlisi Taşra Gerçekleştirme Görevlileri Strateji Başkanlıkları Kullanıcıları Taşra Harcama Yetkilileri İl Yöneticisi

18 3- KULLANICI TANIMLARI 3003 Müsteşar
ROLE ID KULLANICILAR YETKİLER RAPOLAMA STANDART 3003 Müsteşar Özel Raporlama (Tüm kurumlar - Anlık) Türkiye İl Muhasebe Birimi 3002 Üst Yönetici Rapor Alma (Kendi Kurumu - Anlık) Muhasebe Birimi 3005 Merkez Harcama Birimi Yetkilisi Rapor Alma (Sadece kendi kurumu - Anlık) Merkez Gerçekleştirme Görevlisi 3001 Strateji Birimi Kullanıcısı (KKOD2) 3004 Strateji Birimi Kullanıcısı 3006 İl Yöneticisi - 3007 Taşra Harcama Birimi Yetkilisi Rapor Alma (Sadece kendi birimi – Anlık) Taşra Gerçekleştirme Görevlisi

19 4- İÇERİK Bütçe ve Kesin Hesap Raporları Maaş ve Yük Hesabına
İlişkin Raporlar Diğer Raporlar - Okul Pansiyonları - Karşılaştırmalı Raporlar Taşınır Kayıtları Raporları

20 KIZILCAHAMAM TOPLANTISI
5- TASARIM Türkiye Kurum bütçelerine ilişkin, bütçe ve ödenek işlemleri, harcama, avans , ödenek ihtiyacı ve taşınır kayıtlarının Türkiye Bazında raporlandığı bölümdür. İl Kurum bütçelerine ilişkin, ödenek ve harcama, avans , ödenek ihtiyacı ve taşınır kayıtlarının İl Bazlı raporlandığı bölümdür. Vali, Kaymakam, Defterdar gibi il yöneticileri için hazırlanmış raporlardır. Muhasebe Birimi Kurum bütçelerine ilişkin, ödenek ve harcama, avans , ödenek ihtiyacı ve taşınır kayıtlarının Muhasebe Birimi Bazında ve harcama birimine göre raporlandığı bölümdür. Taşra Harcama Birimi Yetkilileri bu raporları alabileceklerdir. Kesin Hesap Raporları Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Eki Cetvellerin bulunduğu bölümdür.

21 TÜRKİYE BAZLI RAPORLAMA

22 İL BAZLI RAPORLAMA

23 MUHASEBE BİRİMİ BAZINDA RAPORLAMA

24 KESİN HESAP RAPORLARI

25 UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
1- E-Bütçe sistemine hatalı girilen bütçe ve ödenek işlemlerine ilişkin verilerin elektronik ortamda alınıp muhasebeleştirilmesi nedeniyle, buna bağlı olarak muhasebe kayıtları da hatalı oluşmaktadır. 2- Ay ve yıl sonu işlemleri ile ilgili 6/1 sıra nolu Genelgemizin Strateji Başkanlıklarınca yapılacak İşlemler başlıklı bölümünde; her ay sonunda say2000i sisteminde üretilen muhasebe birimlerine ait cetvel ve raporların strateji birimlerince inceleneceği ve tespit edilen hata ve noksanlıkların ilgili muhasebe birimlerine bildirileceği; Yıl sonlarında ise, bir önceki yıla ait hata ve noksanlıklarla ilgili kontrollerin en geç Ocak ayı sonuna kadar tespit edilip ilgili birimlere bildirileceği ve kesin hesabın çıkarılmasında gecikmeye meydan verilmemesi bakımından gayret edecekleri belirtilmektedir.

26 UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
Söz konusu Genelge uyarınca yapılması gereken kontroller zamanında yapılmadığı takdirde, aylık olarak yayımlanan Kamu Hesapları Bülteni ile yıllık olarak çıkarılan Kesin Hesap cetvel ve raporlarının hatalı ve gecikmeli olarak oluşmasına neden olmaktadır.

27 UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
Mali Yılı 5 Sıra No'lu Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğine göre ödenekler e-bütçe sisteminden elektronik ortamda alınmaktadır. Harcama birimi veya Strateji Başkanlıkları tarafından elektronik ortamda gönderilen ödeneğin ilgili muhasebe birimi ekranına düşüp düşmediği ödenek gönderen birimce takip edilemediği tespit edilmiştir. 4- Ödeneği gönderen birim, muhasebe kayıtlarına göre gönderilebilecek ödenek tutarını tespit edemediği için, ödenek/tenkis ve aktarma işlemlerinde iadeler yaşanmakta olup, bu durum emek, zaman ve kaynak israfına yol açmaktadır.

28 UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
5- Ödenek gönderen birim, muhasebe birimlerindeki ödenek ve harcamaların gerçek durumunu göremedikleri için ödenek dağıtımında etkinlik sağlanamamaktadır. Muhasebe birimlerinden birine gönderilen ödenek orada harcanmadığı için beklemekte, ancak ihtiyacı olan başka bir yer ödenek bekleme durumunda kalabilmektedir. 6-Harcama birimleri ve strateji başkanlıkları gerçekleşen giderlerin tamamını görememektedir (Sadece 830- Bütçe Giderleri Hesabından yapılan giderleri görebilmekteler). Verilen avanslar ile mahsup döneminde yapılan harcamaların takibini yapamamaktadırlar.

29 UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
7- Ödeme yönünden farklı muhasebe birimlerine bağlı harcama biriminden biri ödenek üstü durumunda iken, başka bir muhasebe birimine bağlı harcama biriminde ödenek fazlası olması nedeniyle artan ödenek yıl sonunda tenkis edilmekte, bu da kurum Kesin Hesap Cetvelinde aynı tertipte hem ödenek üstü hem de iptal edilen ödenek durumunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu şekilde gerçek ödenek üstü rakamı tespit edilememektedir. Aynı zamanda, muhasebe yetkilisi tarafından verilen yönetim dönemi raporları ile kesin hesap gider cetvelleri arasında uyumsuzluğa neden olmaktadır. Bu konuda, Sayıştay’ın da itirazları bulunmaktadır.

30 UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
8-Kurumların merkez dışı birimleri (Taşra birimleri), kendileri için elektronik ortamda gönderilen ödenekleri takip edememektedir. Bu durum, muhasebe birimleri ile harcama birimleri arasında sorunlara neden olmaktadır. 9-Harcama birimleri, muhasebe birimlerine gönderdikleri ödeme emri belgelerinin akıbetini takip edememektedir. Bu da bazı suistimallerin ortaya çıkmasına imkan sağlamaktadır. 10- Yıl içi tertip değişikliklerinin mümkün olduğunca yapılmaması, çok zorunluluk arz eden durumlarda bu tür değişiklikler yapılması gerektiği takdirde Genel Müdürlüğümüz ile mutlaka irtibata geçilmesi gerekmektedir

31 KIZILCAHAMAM TOPLANTISI
SONUÇ Say2000i sisteminde üretilen raporlar, Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS-say2000i) üzerinden internet ortamında Kamu Kurumlarına gösterilmesi neticesinde; İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan söz konusu raporlar alınabilecektir. Bu durum, Bakanlığımızın ve ilgili idarelerin iş ve işlemlerinde kolaylık ve etkinlik sağlayacak; karar alma süreçlerinde ve denetimlerde idarelere yol gösterici olacak, emek ve zaman tasarrufu sağlayacak ve yukarıda bahsedilen uygulama sorunlarını en aza indirecektir. YAPILAN ÇALIŞMALARIN AMACINA ULAŞMASI DİLEĞİYLE…

32 KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİ – say2000i
TEŞEKKÜRLER


"KIZILCAHAMAM TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları