Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETEN SOLAR KİREMİT UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETEN SOLAR KİREMİT UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETEN SOLAR KİREMİT UYGULAMASI
HAZIRLAYAN YASEMİN KARA

2 İÇERİK EKOLOJİK SORUN ENERJİ TÜKETİMİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER
AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKALARI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ GÜNEŞ ENERJİSİ YENİDEN! GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? AVRUPA PAZARI İNCELEMESİ TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETEN SOLAR KİREMİT UYGULAMASI

3 EKOLOJİK SORUN Küresel Isınma Karbon Ayak İzi Düşük Karbon Ekonomisi

4 EKOLOJİK SORUN Küresel Isınma
İklim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, "son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkiler oluşturduğu" yönündedir.

5 EKOLOJİK SORUN Karbon Ayak İzi

6 EKOLOJİK SORUN Düşük Karbon Ekonomisi

7 REN21 2011 Global Status Report for Renewables
ENERJİ TÜKETİMİ Dünya’da, Fosil Yakıtları % 81 Nükleer Enerji % 2,8 Yenilenebilir Enerji % 16 Rüzgar, Solar, Biokütle, Jeotermal Güç % 0,7 Bioyakıt % 0,6 Biokütle, Solar, Jeotermal Sıcak Su, Isınma % 1,5 Su Gücü % 3,4 Geleneksel Biokütle % 10 REN Global Status Report for Renewables

8 YENİLENEBİLİR ENERJİLER
Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su(hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

9 YENİLENEBİLİR ENERJİLER
Yenilenebilir enerji kurulum maliyetleri düşüyor. Konveksiyonel elektrik birim maliyetlerin yükseldiği, bununla beraber 2013 yılında Avrupa’da konvensiyonel maliyetlerle fotovoltaiklerin maliyetlerinin başabaş gelmesi beklenmekte.

10 %20 %20 %20 AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKALARI
Avrupa Konseyi 2007’de 2020 yılındaki enerji ve iklim değişikliği hedeflerini ortaya koydu, Karbon Emisyonu Yenilenebilir Enerji Enerji Verimliliği %20 %20 %20

11 AVRUPA PAZARI İNCELEMESİ (ALMANYA)
SON 5 YILDA 10 KAT ARTTI % 3 ELETKRİK İHTİYACI GÜNEŞTEN 6 MİLYON İNSAN KENDİ ENERJİSİNİ YÖNETİYOR 2010 YILINDA KURULAN PV , 1 NÜKLEER TESİSİSİN KAPASİTESİNE EŞİT. (PHİLLİPSBURG) 2013 YILIN ELEKTRİK MALİYETİ PV MALİYETİ EŞİTLENECEK. 2020 YILINDA ENERJİ İHTİYACANIN % 10’U GÜNEŞ ENERJİSİNDEN.

12 TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI HÜKÜMET POLİTİKALARI
Aynı şekilde ülkemiz, dünyada 2000 yılından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin’den sonra en fazla talep artışına sahip ikinci büyük ekonomi konumunda olmuştur. Bakanlığımızca yapılan projeksiyonlar bu eğilimin orta vadede de devam edeceğini göstermektedir yılı sonu itibariyle, 108 milyon tep değerine ulaşan birincil enerji tüketimimizin, referans senaryo olarak adlandırabileceğimiz kabuller çerçevesinde, 2020 yılına kadar olan dönemde de yıllık ortalama yüzde 4 oranında artması beklenmektedir ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ’IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

13 TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI HÜKÜMET POLİTİKALARI
18 Mayıs 2009 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiş olan, Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’ndeki bazı önemli başlıklara dikkatinizi çekmek istiyorum. Strateji Belgesi çerçevesinde 2023 yılına kadar; Tüm yerli kömür ve hidrolik potansiyelimizin ekonomimize kazandırılması, Rüzgar kurulu gücümüzün MW mertebesine ulaşması, Jeotermal kurulu gücümüzün 600 MW mertebesine ulaşması, Ve ayrıca 2020 yılında elektrik üretimimizin yüzde 5’inin nükleer enerjiden sağlanması hedeflenmiştir.

14 TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI HÜKÜMET POLİTİKALARI

15 TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI HÜKÜMET POLİTİKALARI

16 TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI HÜKÜMET POLİTİKALARI
Yenilenebilir enerji, büyüyen ekonomiyle birlikte ihtiyaç duyulacak enerji için gereksinim duyulabilecek tamamlayıcı bir kaynaktır.

17 TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI TÜRKİYE PV DEVLET DESTEKLERİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 29/12/2010

18 Yenilenebilir enerji ilgisi artıyor.
GÜNEŞ ENERJİSİ YENİDEN! Yenilenebilir enerji ilgisi artıyor.

19 GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? Güneş enerjisi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneşin yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi,insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

20 GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? Güneş Dünya'nın yörünge eksenine 1,366 watt/metre² enerji iletir, fakat yer yüzüne ulaşan enerji miktarı biraz daha azdır.

21 GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? Dünyanın atmosferinin üzerine
ve Dünya yüzeyine düşen teorik yıllık ortalama Güneş ışığı miktarı

22 GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? Global Güneş enerjisi kaynakları. Haritadaki renkler, yılları arasında, gerçekleşen ortalama yerel Güneş enerji değerleri hakkında W/m2 cinsinden bilgi vermektedir.

23 GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? Türkiye Güneş Işınımı Haritası

24 GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? Günde her metrekareye yılda kabaca bir varil petrolden üretilecek enerjiye eşit ışınım düşer. Tüm petrol ve doğal gaz enerjisi sadece 20 günlük güneş enerijisine eşittir. Güneşten gelen enerjinin yaklaşık % 30 u yansıma ve saçılma ile uzaya geri gider, % 20 is atmosferde soğurulur, % 50 si ise yeryüzünde soğurulur. Açık bir günde dünya üzerine düşen mevcut enerji miktar 1000W/m2 Kullandığımız enerji kaynaklarının neredeyse hepsi güneş kökenlidir.

25 GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü en yaygın fotovoltaik (PV) paneller kullanılarak gerçekleşir.

26 SOLAR KİREMİT Solid Polikarbon Üzerine Doğal Kiremit İrmiği
Monokristalin Güneş Pili Fotovotaik Panel (PV)

27 SOLAR KİREMİT

28 SOLAR KİREMİT

29 SOLAR KİREMİT Ürünün en büyük özelliği Granada tip kiremit ile uyumlu bir yapıya sahip olduğu için gerek estetik gerekse su yalıtım detayları tam anlamıyla çözülmüş bir üründür. Güneş enerjisinden elektrik üretimi olarak verimi % 15-16, tüm PV (fotovoltaik) ürünler bu seviyelerdedir. Özellikle evin tüm ihtiyacı değil ama lokal amaçlı elektrik ihtiyacına yönelik bir çözümdür. ( boşluk aydınlatma vs.) Bu tip uygulamalara BIPV (Building Integrated Phofovoltaic) adı veriliyor. Binaya uygun (entegre) PV sistemleri vardır. Fakat bu ürünün Türkiye pazarında ve/veya dünya pazarında birebir eşi yoktur.

30 AVANTAJLARI Solar kiremit ile evlerin enerjisi artık kiremitten sağlanacak, BIPV (Yapıya Entegre Fotovoltaik ) çözüm, AIPV (Mimari ile bütünleşik fotovoltaik) olarak tabir edilebilecek bir ürün, Solar kiremit Kılıçoğlu Granada kiremit ile birebir uyumlu yapıya sahip olmakla birlikte çatıda mimari estetiğe ve detay çözümlere uygun bir ürün ortaya çıkartıyor, Güneş enerjisinden elektrik üretirken, estetik bütünlük sağlıyor ve yalıtım detay problemi tamamen ortadan kaldırıyor, Gerekirse evin elektrik ihtiyacının karşılanması için gerekli ihtiyaca göre miktar arttırarak güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanabiliyor, Güneş enerjisinden elektrik üretimi olarak verimi % 15-16, tüm pv (fotovoltaik) ürünler bu seviyelerde, Özellikle evin tüm ihtiyacı değil ama lokal amaçlı elektrik ihtiyacına yönelik bir çözüm ( boşluk aydınlatma vs.), Kiremit irmiği kullanımı ile doğal görünüme sahip.

31 DEZAVANTAJLARI Evin elektrik ihtiyacının tamamını sağlamak istersek, en az adet Solar kiremit uygulaması gerekecektir, Solar kiremit, ihtiyacın bir kısmını veya tamamını karşılamasını sağlamak için akü, inverter gibi farklı ekipmanlarla oluşan bir alt sistem kurulması gerekmektedir, (gereklilik aslında) Şu anda yasa ve yönetmeliklerle yatırım geri dönüş süreleri 8-10 yıl Mukavemeti yüksektir ama üzerinde yürünmesi için tasarlanmamıştır.

32 2012 YAPI FUARI

33 TEŞEKKÜRLER İLETİŞİM İÇİN,


"GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETEN SOLAR KİREMİT UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları