Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NO SAYFA NO SAYFA 1-Anma 1 1-Anma 1 2-Kapak 2 2-Kapak 2 3-İçindekiler 3 3-İçindekiler 3 4-Sunuş 4-5 4-Sunuş 4-5 5-Tanıtım 6-7 5-Tanıtım 6-7 6-Problem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NO SAYFA NO SAYFA 1-Anma 1 1-Anma 1 2-Kapak 2 2-Kapak 2 3-İçindekiler 3 3-İçindekiler 3 4-Sunuş 4-5 4-Sunuş 4-5 5-Tanıtım 6-7 5-Tanıtım 6-7 6-Problem."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 NO SAYFA NO SAYFA 1-Anma 1 1-Anma 1 2-Kapak 2 2-Kapak 2 3-İçindekiler 3 3-İçindekiler 3 4-Sunuş 4-5 4-Sunuş 4-5 5-Tanıtım 6-7 5-Tanıtım 6-7 6-Problem Havuzu 8 6-Problem Havuzu 8 7-Balık Kılçığı 9-10 7-Balık Kılçığı 9-10 8-Neden Analizi ve Çözüm Önerileri 11-15 8-Neden Analizi ve Çözüm Önerileri 11-15

5 SUNUŞ : Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Van XV.Bölge Müdürlüğü bünyesinde Sürekli Kurumsal Gelişim Projesinin eğitim ve uygulama çalışmaları sırasında Bölge Müdürlüğü çalışanlarının bir araya gelerek Kurumumuzun daha iyiye gitmesi ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla “DİRİLİŞ” iyileştirme takımı oluşturuldu. “DİRİLİŞ” iyileştirme takımı olarak mal ve hizmet üretiminin en önemli girdilerinden olan insana saygı duymak ve Kurumumuzu içinde yaşanmaya değer,bahtiyar bir kurum haline getirmek,ast-üst hiyerarşisine bağlı kalarak idareye süreçler ve bu süreçlerde karşılaşılan içsel sorunlar ve bu sorunlar için çözüm önerileri sunarak,insan yeteneklerini bütünüyle harekete geçirmek ve sonuçta çalışılası kurumlar ve daha iyi imkanlar ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

6 “DİRİLİŞ” iyileştirme takımı olarak, iyileştirme takımlarının başarıya ulaşması için üç esas ihtiyaç olan insana verilen değer, yönetimin moral desteği ve uzun vadede netice beklenmesi konusunda ve bizlere iyileştirme takımlarının kuruluşu, işleyişi ve kullanılan metotlar hakkında eğitici destek veren ve rehberlik yapan Baştetkikçi Sayın Hüseyin HOŞAFÇI’ ya katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

7 TANITIM : Çalışmanın Yapıldığı Bölge Müdürlüğü : Van XV.Bölge Müdürlüğü İyileştirme Takımının Adı : DİRİLİŞ Takımın Lideri : Mahir Leysan YILMAZ Takımın Raportörü : Esra YAZLIK Takımın Üyeleri : Ömer GÜNDÜZ Mehmet TEPE Ercan YAŞAR Sevim ÖZGÜR Fadime USLU Mehmet ŞANLI M. Vasıf KIZILŞAH Mehmet SÜMER Fatih KUZUCU Bülent TOROS

8 İyileştirme Çalışmasının Konusu : Afet Sonrası Olağan Kurumsal İşleyişin Sekteye Uğraması Çalışmanın Başlama Tarihi : 31.01.2012 Çalışmanın Bitiş Tarihi : 04.02.2012 31.01.2012 tarihinde takımımızın yaptığı toplantı sonucunda problem havuzu oluşturularak aşağıda sıralanan problemlerin tespiti ve puanlaması yapıldı ve öncelikli problem olarak “Afet Sonrası Olağan Kurumsal İşleyişin Sekteye Uğraması” seçildi.

9

10

11 Fiziki Mali Mali Yönetim Bireysel 3

12 PROBLEMİN NEDENLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  1.YÖNETİM  1.1 Psikolojik desteğin olmaması  1.2 Afeti yaşayan ve yaşamayan personel arasında sirkülasyon sağlanamaması  2. MALİ  2.1 Afet fonunun bulunmaması  3. FİZİKİ  3.1 Çalışma ortamının hasarlı binadan güvenli bir yere aktarılamaması  4.DOĞAL  4.1 Bölgesel iklim özelliklerinin mevcut koşulları daha da güçleştirmesi

13  5. BİREYSEL  5.1 Deprem sonrası kurum personelinin de mağdur durumda olması  5.1.1 İletişim eksikliği  5.1.1.1 Var olan bilgi sistemlerinin bu tür konularda elverişli olmaması  5.1.1.1.1 Böyle bir ihtiyacın ön görülmemiş olması  5.1.1.1.1.1 Geçmiş olumsuzluklardan ders alınmamış olunması  5.1.1.1.1.1.1 Bireysel duyarlılık bilincinin gelişmemiş olması  5.1.1.1.1.1.1.1 Konuyla ilgili hizmet içi eğitimin verilmemesi  5.1.1.1.1.1.1.1.1 Kurumun afet konusunda yapılacaklarla ilgili deneyimli personele sahip olmaması  5.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Afet konusunun yeteri kadar önemsenmemesi NEDEN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

14 5.2 Afetzede kurum personelinin temel ihtiyaçlarının zamanında ve gerektiği kadar karşılanmamış olması 5.2.1 Merkezi ve yerel yönetimlerin olabilecek en kısa sürede krize müdahale edememesi 5.2.1.1 Afetin geniş bir alanı etkilemiş olması 5.3 Kurumun kendi bünyesinde yardım ekibinin olmaması 5.3.1 Yöneticilerin böyle bir ekibi oluşturmaması 5.3.1.1 Doğal afet olabileceğinin düşünülememesi PROBLEMİN NEDENLERİ PROBLEMİN NEDENLERİ NEDEN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

15 * Kriz döneminde kullanılmak üzere personele ait detaylı bir kriz bilgi bankasının oluşturulması ve bu bankanın gerek personele ulaşabilme gerek ilgili kurumlara iletilmesi için sürekli güncel tutulup bölgeye bağlı bütün müdürlük ve birimlerde bulunmasını sağlamak. Navigasyon,GPS vb teknolojik cihazlar ile coğrafik bölge (adres) bilgilerinin de kayıt altına alınması * Bu bilgi bankasının yanında bölgesel kriz mail grubunun oluşturulup güncel olarak devam ettirilmesi *Afet yönetimiyle ilgili kurumlardan destek alınarak gönüllülük esasına dayalı birim kriz sorumlularının belirlenip bu kişilerin afet eğitimi almasını sağlamak. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NEDEN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

16 * Bölge içinde veya farklı bir bölgede ortaya çıkacak herhangi bir doğal afette gönüllülerden oluşan kriz ekibinin bilgi bankası aracılığıyla tüm personele ulaşıp elde ettikleri ayni ve nakdi yardımı en kısa sürede Genel Müdürlük aracılığıyla afetzede müdürlüklere intikalini sağlamak. * Gerektiğinde afet bölgesinde çalıştırılacak eğitimli kriz ekibinin Genel Müdürlüğe bildirilmesi Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde görevlendirmelerle bölgeye intikal ettirilmesi. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NEDEN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

17 VAN TAPU VE KADASTRO XV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİRİLİŞ İYİLEŞTİRME TAKIMIMIZIN SUNUSUNU SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ.


"NO SAYFA NO SAYFA 1-Anma 1 1-Anma 1 2-Kapak 2 2-Kapak 2 3-İçindekiler 3 3-İçindekiler 3 4-Sunuş 4-5 4-Sunuş 4-5 5-Tanıtım 6-7 5-Tanıtım 6-7 6-Problem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları