Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜTÜN KONTROLÜ Dr.Osman Örsel. Neden tütün? Çünkü; tütün dumanı özellikle solunumsal olmak üzere önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜTÜN KONTROLÜ Dr.Osman Örsel. Neden tütün? Çünkü; tütün dumanı özellikle solunumsal olmak üzere önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelir."— Sunum transkripti:

1 TÜTÜN KONTROLÜ Dr.Osman Örsel

2 Neden tütün? Çünkü; tütün dumanı özellikle solunumsal olmak üzere önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelir.

3 Tütün Bağımlılığı Hastalık mıdır? Nikotinin bağımlılık yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmış ve bütün bilimsel çevrelerce kabul edilmiştir. Bu durum; Tütün satışının serbest bir pazarlama aracı olamayacağının ve sigara içiminin tüketicinin istemli kararı ile açıklanamayacağının göstergesidir.

4 Sigara içmek en önemli ve en tehlikeli halk sağlığı sorunudur Yetişkin nüfusun yaklaşık üçte biri sigara içmektedir. Dünya genelinde 1.25 milyar kişi sigara içmektedir. 2025 yılında sigara içen kişi sayısının 1.6 milyar kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Sigara her 10 yetişkinden birinin ölümünden sorumludur. Sigara her yıl 4 milyon, her gün ise 11.000 kişinin ölümünden sorumludur.

5 Türkiye’de 1984 sonrası dönemde sigara tüketimi % 80 oranında artmıştır. Oysa aynı dönemde ABD’de sigara tüketimi % 30 oranında azalmıştır.

6 Kurutulmuş tütün Büyük oranda karbohidratlar ve proteinlerden oluşur. Alkaloidler: %0.5-5 >> %95’i nikotin Terpenler: %0.1-3 Polifenoller: %0.1-2.5 Karboksilik asitler: %0.1-0.7 Alkanlar: %0.1-0.4 Alkali nitratlar: %0.01-5 Aromatik hidrokarbonlar Aldehidler Ketonlar Aminler Nitriller N- ve O- heterosiklik bileşiklikler, Pestisidler 30’dan fazla metalik bileşik US. Surgeon General, 1989

7 Sigara Tütün Kağıt Filtre kısımları Katkılar Ayrıca olasılıkla kalıntılar: –Pestisid –Fertilizer (gübre) –Fumigants (buharla dezenfekte eden ajanlar) –Fabrikasyon sırasında işlem ajanları ASH sources of information Updated February 2001

8 Ölçüm Laboratuarı http://www.labstat.com/services.htm#mainstream

9 Sigaranın İçeriği ve Sağlık Etkileri Sigara dumanı içinde bazıları farmakolojik olarak aktif, antijenik, sitotoksik, mutajenik ve karsinojenik olan 4000’den fazla madde içerir.

10 Kanserojen Maddenin tipi Bu tip maddelerin sayısı Polisiklik aromatik hidrokarbonlar10 Aza-arenes3 N-nitrosaminler7 Aromatik aminler3 Heterosiklik aromatik aminler8 Aldehidler2 Çeşitli organik maddeler15 İnorganik bileşikler7 TOPLAM55  Kaynak: SS Hecht. Tobacco smoke carcinogens and lung cancer.  J Natl Cancer Inst; 1999; 91 (14): 1194-1210.

11 EPİDEMİYOLOJİ Epidemiyologlar için sigara içimi insanların sağlık eğilimlerini belirlemede en önemli kriterdir. Sigara içimi toplumlarda çok büyük mortalite ve morbidite oranı oluşturur.

12 Dünya’da yaklaşık 1.1 milyar sigara bağımlısı (erişkin nüfusun üçte biri) vardır ve bunların %85’i gelişmekte olan ülkelerde yer alır.

13 Dünyada Tütünle İlişkili Ölümler 1990 yılında 3 milyon’ dur. 2020 yılında 8.4 milyon olacaktır !

14

15

16 Türkiye’de 1998 yılında kişi başına üretilen sigara sayısı 2394 adettir.

17

18

19

20 Üniversite öğrencileri arasında sigara içme oranı % 23 ile 48 arasında değişmektedir. Lis elerde sigara içme oranı % 20.1’tir 7-13 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerinin % 11.7’si sigara içmektedir. (erkeklerin % 13.9, kızların % 9,1’i) İlkokul öğrencilerinin % 95’i sigara markalarını tanımaktadırlar. MEVCUT DURUM

21 1988 Araştırması’na göre; – erkeklerin 62.8 % – kadınların 24.3 % – Toplam nüfusun43.6 % 1993 Araştırmasına göre; –erkeklerin 57.8 % –kadınların 13.5 % –toplamnüfusun33.6 %’sı sigara içmektedirler. MEVCUT DURUM- TÜRKİYE

22 Türk Hekimlerinin sigara içme prevalansı (1993): erkeklerde %52 kadınlarda %42

23 Türkiye’de 15-18 yaş grubunda: erkeklerde %23.1 kadınlarda %14.8

24 % 13-53 Kadınlarda sigara içme oranları Türkiye, 1986-1997

25 % 42-96 Değişik gruplarda sigara içme oranları TÜRKİYE, 1986-1997

26 TÜRKİYE VE ABD’DE SİGARA TÜKETİMİ (MİLYAR/ADET)

27 Türkiye’de halen yılda, yaklaşık 2,72 milyar Dolar ekonomik kayıp olmakta ve 100 bin kişi sigara nedeniyle zamansız ölmektedir.

28 KANADA

29 Türkiye’de1988 yılında yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada 15 yaş üstü nüfusta sigara içme prevalansı %43 olarak saptanmıştır (erkeklerin %63’ü, kadınların %24’ü). 1997-1998yılları arasındaki bir araştırmada da 20 yaş üstü nüfusta erkekelrin %50.9’u, kadınların %10.9’ u içicidir.

30 AVUSTURALYA

31 Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkinlik Çalışması-2000 çalışmasında: Sigara içiminin önlenmesi ile yılda 54.699 ölümün engellenebileceği öngörülmüştür.

32 40 7070 60 50 40 30 20 10 0 0 0 2030405060708090100 30 20 10 Evre 1Evre 2Evre 3Evre 4 sigara içen Erkekler sigara içen Kadınlar % erkek ölümler % kadın ölümler Yıl % sigara bağlı ölümler Sigara içimi–zaman ayarlı saatli bomba !.. Sigara içimi ile sağlık açısından zararlarının ortaya çıkması arasında uzun süre olduğundan, birçok gelişmekte olan ülke sigara nedeniyle meydana gelecek zararların farkında değillerdir. Gelecek 30 yılda mevcut sigara içme oranları devam ederse, gelişmekte olan ülkelerde her yıl 7 milyon kişi sigara içtiği için ölecektir. % yetişkinlerde sigara içme oranları Gelişmiş ülkeler 3. veya 4. safhadalar Gelişmekte olan ülkeler 1. veya 2. safhadalar

33 Ekonomik Yük -I ABD 1993. Sigaraya bağlanabilen tıbbi giderler 50 milyr dolar İşgücü ve üretim kaybı ile 97 milyar dolar (kişi başı 373 dolar) Bu maliyetlerin sigara içenler tarafından vergi şeklinde karşılanabilmesi için her paket 4 dolar olmalıdır.

34 Ekonomik Yük -II 1- Dünya geneli yıllık sağlık zararı 200 milyar dolar. 2- Türkiye’de yılda 15 milyar dolar sigara veriliyor. 3- TC’de yıllık ekonomik zarar 2.72 milyar dolar (sağlık zararı)

35 Türkiye’de sigara içen 17 milyon kişiden 4 milyonu hayatından 7 yıl, 4 milyonu ise 22 yıl kaybederek ölecektir.

36 TÜTÜN KULLANIMI NASIL AZALIR DAHA YÜKSEK SİGARA VERGİLERİ FİYAT DIŞI TEDBİRLER –Tüketicinin daha iyi bilgilendirilmesi (Paket üzeri uyarılar, aleyhte reklam ve araştırma sonuçlarının duyurulması) –Kapsamlı reklam ve promosyon yasağı –Kamuya açık alanlarda ve işyerlerinde sigara yasağı SİGARAYI BIRAKMAYA YARDIM (NTR)

37 HÜKÜMETLER NEDEN DEVREYE GİRİYOR Çocukların sigara içmesine engel olma Sigara içmeyenleri dumanından koruma Erişkinlere bilinçli karar verecek seçenekleri sunma Sigarayı bırakmak isteyenlere destek

38 MüdahalelerYararlanacak Hedef Gruplarİzlem ve İndikatörler Sigara ve diğer tütün ürünlerine yüksek vergileri konması Sigara içicileri Olası içiciler (gençler ve çocuklar) Sigara fiyatları Halka açık yerlerde ve çalışma ortamlarında sigara içiminin yasaklanması ve kısıtlamalar Sigara içmeyenlerin, sigara içenlerin dumanından korunması Pasif sigara içicileri Sigara içilmeyen halka açık mekanlar ve alanlar Tütün ürünleri, logoları ve isimlerinin reklamının kapsamlı olarak yasaklanması Sigara içenler ve muhtemel içecekler (özellikle gençler ve çocuklar) Sigaranın sosyal kabul edilebilirliği Kanunlar, düzenlemeler ve bunların kapsamı Tüketicilerin sigaranın zararları konusunda daha iyi bilgilendirilmeleri Sigara içenler ve muhtemel içecekler (özellikle gençler ve çocuklar) Sigaranın sosyal kabul edilebilirliği Sigaraya karşı davranışların ve sağlık riski bilgileri Tütün paketleri ve ürünleri üzerinde geniş ve direkt uyarı yazıları Sigara içenlerSigara paketleri üzerindeki uyarı yazıların kapladığı alan Sigarayı bırakmak isteyenlere yardım NRT erişim ve destek Sigara içenlerSigarayı bırakanların sayısı Tütün kullanımına bağlı gelişen hastalıkların ve ölümlerin azaltılması için maliyet etkili müdahaleler

39 Fiyat Elastikiyeti Verileri, Türkiye Verileri Kaynak: TEKEL, ve Dünya Bankası hesaplamaları YÜKSEK FİYAT ve VERGİ ORANLARI

40 Kapsamlı reklam yasakları sigara tüketimini azaltıyor Yasak olan ve olmayan ülkelerdeki sigara tüketimleri (n=102 ülke) Kaynak: Saffer, in Jha and Chaloupka (eds) 2000 SİGARA REKLAMLARININ VE PROMOSYONUN YASAKLANMASI

41 Tütün kontrolü ana başlıkları 1-Çocukların tütün bağımlısı olmalarının engellenmesi 2-Tütün kullanımı için engelleyici mali politikalar uygulayarak sektörün büyümesinden ve sigara fiyatlarından daha hızlı artan bir değerlendirme sistemi

42 3-Arttırılan vergilerden elde edilen paraların bir kısmını tütün kullanımını önlemeye ve sağlığı geliştirmeye yönelik etkinliklere ayrılması

43 4- Çevresel sigara dumanından istemsiz etkilenmenin önlenmesi 5- Sosyo-ekonomik, davranışsal ve bunun gibi tütün kullanmaya yönelik faktörlerin saptanarak ortadan kaldırılması

44 6) Direk ve dolaylı reklam, promosyon ve sponsorlukların ortadan kaldırılması 7) Tütün ürünlerinin kontrolü, çarpıcı sağlık uyarılarının paketlere konulması, reklam unsurlarından ambalajların arındırılması, tütün ürünlerinin ve dumanının toksik içeriklerinin limitlerinin belirlenerek paketler üzerinde zorunlu olarak belirtilmesi

45 8)Tütün üretimi ve fabrikasyonuna alternatif ürünlerin promosyonu ve desteklenmesi 9) Tütünle ilgili konuların etkin yönetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi

46 10) Tütün bağımlılığının tedavisinin yaygınlaştırılması ve iyi hekimlik pratiğinin bir parçası olarak algılanarak uygulanması 11) Tütün mücadelesinin sadece sağlık sektörü içinde değil bağlantılı olduğu bütün sektörler ile ilişkilendirilerek ele alınması

47 Türkiye’de tütün kontrolüne yönelik ilk önemli yasa 1996 yılında çıkarılan 4207 sayılı yasadır. Satış için yaş sınırı, sigara reklamının yasaklanması, paketlere zararlı olduğuna dair ibare konulması, toplu yaşanan yerlerde içiminin yasaklanması, TV’de sigara karşıtı program yapılması gibi maddeler içerir.

48 TÜRKİYE’DE SİGARA TÜKETİMİ VE SİGARA İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI 1986 yılında tütün tekeline bir yasa ile son verilmiş, 1986 yılında devlete ait kurum ve kuruluşların yanı sıra radyo, televizyon yayınlarında sigara ve her çeşit tütün mamullerinin reklamı yasaklanmıştır. 1991 tarihinden itibaren sigara paketlerinin üzerinde “sağlığa zararlıdır” uyarısının yazılması zorunlu kılınmıştır. 1994 yılında iki uluslararası şirket sigara fabrikası yatırımlarını tamamlayarak, kendi imal ettikleri sigaraları kendi dağıtım şirketleri ile dağıtmaya başlamışlardır. 1994-1997 döneminde yıllık sigara tüketimi artışı % 7.7’ye yükselmiştir.

49 TÜRKİYE’DE SİGARA TÜKETİMİ VE SİGARA İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI 1980-1985 döneminde 60-65 bin ton/yıl 1984 yılında TEKEL aracılığıyla Türkiye’de ilk kez Amerikan sigaralarının ithalatına ve satışına başlanmıştır. Sigara reklamları, gazeteler ve duvarlar özendirici sigara reklamları ile dolmuş, gençleri hedef alan sigara ikramı ve dağıtımı promosyonları başlamıştır. 1986-1993 döneminde ortalama yılda % 3.3 oranında artmıştır.

50 TÜRKİYE’DE SİGARA TÜKETİMİ VE SİGARA İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI 1986 yılında tütün tekeline bir yasa ile son verilmiş, 1986 yılında devlete ait kurum ve kuruluşların yanı sıra radyo, televizyon yayınlarında sigara ve her çeşit tütün mamullerinin reklamı yasaklanmıştır. 1991 tarihinden itibaren sigara paketlerinin üzerinde “sağlığa zararlıdır” uyarısının yazılması zorunlu kılınmıştır. 1994 yılında iki uluslararası şirket sigara fabrikası yatırımlarını tamamlayarak, kendi imal ettikleri sigaraları kendi dağıtım şirketleri ile dağıtmaya başlamışlardır. 1994-1997 döneminde yıllık sigara tüketimi artışı % 7.7’ye yükselmiştir.

51 TÜRKİYE’DE SİGARA TÜKETİMİ VE SİGARA İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI 1991 yılından 1996 yılına kadar Meclis’te bekleyen “Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun”, 1996 yılında dönemin milletvekili Dr. A. Fevzi İnceöz başkanlığında bir grup milletvekilinin ve Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin ısrarlı çalışmaları sonucu, 7 Kasım 1996 tarihinde kabul edilmiş, 26 Kasım 1996 tarih ve 22829 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun”un etkisi ile sigara tüketim hızı 1998 yılında % 7.7’den % 2.8’e düşmüştür. Bu nedenle ülkemizde 1997 yılında yürürlüğe giren 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun”un getirdiği düzenlemeler tütünle mücadelede önemli bir dönüm noktası olmuştur.

52 TÜRKİYE’DE SİGARA TÜKETİMİ VE SİGARA İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI 03.01.2002 Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu (TÜTÜN ÜST KURULU) Nisan 2002 Formula 1 araba yarışlarının düzenlenmesine yönelik faaliyetler ve Kanun teklifi Nisan 2002 “Uluslar arası Tütün Ekonomisi Semineri” Mayıs 2002 BIRAK- KAZAN KAMPANYASI 31 Mayıs 2002 TBMM SİGARA ÖZEL GÜNDEMİ ile toplandı Şubat 2003 Avrupa Birliği 2001/37/EC “Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarından Korunmaya Yönelik Üretim Şekline, Ambalajlanmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

53 Fiyat dışı önlemleri kanun haline getirmek kadar, bunları uygulamaya koymakta önemlidir

54

55 1,5 SAATLİK BİR “FORMULA 1 ARABA YARIŞI”NDA, ÇOCUKLAR VE GENÇLER EN AZ 45 DAKİKA SİGARA REKLAMLARINA MARUZ KALMAKTADIRLAR.* (Sağlık İçin Sigara Alarmı, 1(2):45.)

56 TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL

57 “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” DSÖ tarafından hazırlanmış, Türkiye’de 28 Nisan 2004 tarihinde imzalanmıştır. 38 madde içerir.

58 TÜTÜN KONTROL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ FCTC Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) üye 170 devlet tarafından geliştirilmiş ve 22 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edilmiştir. Eğer tüm üye devletlerin Parlamentoları tarafından kabul edilir ve başarılı bir şekilde uygulamaya geçerse, FCTC tamamen tütün kontrolüne adanmış ilk küresel anlaşma olacaktır.

59 Tütün kullanımı salgını ile mücadelede uluslararası harekete birkaç nedenden dolayı ihtiyaç vardır: Tütün salgını uluslararası bir sorundur. Tütün endüstrisi global bir endüstridir. Tütün sorununa ilişkin bazı konular özellikle “sınır ötesi” bir nitelik taşır ve ancak etkin bir uluslararası işbirliği sayesinde başa çıkılabilir. Bu konular şunları içerir: –Tütün endüstrisi pazarlama şirketleri, uydu yayınını da kullanarak, aynı anda bir çok değişik ülkeye yayılmıştır. –Sigara kaçakçılığı tütün endüstrisi tarafından uluslararası düzeyde koordine edilmektedir ve birçok ülkede bu konuda operasyonlar yapılmaktadır. Dinamik bir uluslararası süreç, hükümetleri, ulusal düzeyde güçlü tütün kontrol politikaları uygulamaları konusunda teşvik edecektir.

60 Mayıs 1996’da, o zamanki DSÖ Genel Direktörü, tüm ülkeleri FCTC’ yi geliştirmeye çağırdı. 1998 yazında DSÖ’de Sözleşme’ye Sekreterya görevi yapacak bir birim kuruldu (Sigarasız Girişim). Mayıs 1999’da DSÖ, tüm üye ülkelere açık olan FCTC Çalışma Grubunu kurdu ve hazırlanacak Çerçeve Sözleşmesi’nin olası bileşenlerini ve muhtemel protokollerini hazırlama çalışmalarına başlandı. Çalışma Grubunun ilk toplantısı Ekim 1999’da, ikincisi Mart 2000’de Cenevre’de gerçekleşti. Çalışma Grubu çalışmasını Mayıs 2000’de DSÖ’ne sundu. Devletlerarası müzakereler Ekim 2000’de başladı. FCTC ve ilgili başlangıç protokollerinin DSÖ tarafından Mayıs 2003’te Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edildi. TÜTÜN KONTROL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

61 FCTC uluslararası tütün kontrolünü ve mücadelesini nasıl geliştirecektir ? Hükümetlere, ulusal tütün kontrol politikalarını güçlendirmeleri yolunda destek verilecektir. Devletlerin en iyi uygulama örnekleri ve bilimsel araştırmalara ulaşabilirliklerinin artırılması, Hükümetlerin, kendi önceliklerini de belirlemeleri konusunda motive edilmesi, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları tütün kontrolü sürecine dahil edilmeleri,

62 FCTC uluslararası tütün kontrolünü ve mücadelesini nasıl geliştirecektir Uluslararası kamuoyunun çokuluslu tütün şirketlerinin uyguladığı taktik ve stratejiler konusunda bilinçlendirilmesi, Ulusal ve uluslararası düzeyde tütün kontrolü konusunda teknik ve mali desteğin harekete geçirilmesi, Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tütün endüstrisiyle başa çıkabilmelerinin siyasi olarak kolaylaştırılması, Daha güçlü bir tütün kontrolü için sivil toplum örgütlerinin ve diğer hükümet dışı grupların harekete geçirilmesi.

63 DSÖ TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu Konvansiyonun tarafları, Halk Sağlığını koruma haklarına öncelik vermeye niyetlidirler, Tütün salgınının yayılmasının mümkün olan en geniş uluslararası işbirliğini ve tüm ülkelerin etkili, uygun ve koordineli bir uluslararası yanıta katılımını gerektiren küresel bir problem olduğunun farkındadır, Uluslararası toplumun tütün tüketiminin ve tütün dumanına maruziyetin dünya çapında yıkıcı sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçları hakkındaki endişesini yansıtmaktadır,

64 DSÖ TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu Konvansiyonun tarafları, Özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, sigara ve diğer tütün ürünlerinin tüketim ve üretimlerinde dünya çapında görülen artıştan ve bu durumun ulusal sağlık sistemlerine yüklediği külfetten ciddi olarak endişe duymaktadır, Bilimsel bulguların tartışmasız bir şekilde tütün tüketimi ve tütün dumanına maruziyetin ölüm, hastalık ve sakatlığa yol açtığını belirlediğinin ve sigara içimine ve diğer tütün kullanımlarına maruziyet ile tütün-ilişkili hastalıkların başlangıcı arasında bir zaman aralığı olduğunun bilincindedir,

65 DSÖ TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜTÜN TALEBİNİ AZALTMAYA YÖNELİK TEDBİRLER –FİYAT VE VERGİ ÖNLEMLERİ –FİYAT DIŞI ÖNLEMLER –TÜTÜN DUMANINA MARUZİYETTEN KORUNMA –TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ –TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN PAKETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ DÜŞÜK KATRAN LIGHT ULTRALIGHT SAĞLIK UYARILARI –TÜTÜN REKLAMI VE PROMOSYONU (BİZ DAHA İLERİDEYİZ) –EĞİTİM, KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

66 Ulusal Tütün Kontrol Programı (UTKP) TC Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Toraks Derneğinin önemli katkılarıyla hazırlanmaktadır. UTKP’ de amaç 2010 yılına kadar ülkemizde 15 yaş üzerinde sigara içmeyen bireylerin oranını %80’nin üzerine çıkarmak ve 15 yaş altında yüzde yüze yakın olmasını sağlamaktır.

67 Tütün Kontrolünde Uzmanlık Derneklerinin Rolü 1- Bilimsel Dergilerde, toplantılarda, sürekli yayınlarda, eğitim programlarında, web sayfalarında tütünün hastalık ve risk faktörü olma özelliklerini vurgulayan mesajların canlı tutulmasıdır. 2- Ulusal tütün kontrol programı ve sigara bırakma tedavi rehberlerinin oluşturulması, bunların günlük hekimlerin uygulamalarında yer alması süreçlerinde etkin rol almasıdır.

68 3- Tütün kontrolü ve sigaranın bırakılması konusunda mezuniyet sonrası eğitim programları bütün üyelere ulaştırılabilmelidir. Eğitim kaynakları oluşturulmalı ve dağıtılmalıdır. 4- Tütün kontrolü ve sigara bırakma tedavisinin çekirdek eğitim müfredatlarında yer alması için üniversiteler ve diğer sağlık eğitimi veren kuruluşlar ile işbirliği yapılmalıdır.

69 5- Tütün kontrolü ve sigara bağımlılığının tanı ve tedavisine yönelik araştırmalar desteklenmelidir.

70 Sigaranın Bırakılması Sigaranın bırakılma ve bırakılmış kalınmasında alınan tıbbi desteğin ve izlemin yoğunluğunun etkisi kanıtlanmıştır. Sigara bırakma konusunda verilen hizmet her sağ kalınan yaşam yılı başına edinilen kazanım hipertansiyon, hiperlipidemi, meme kanseri gibi diğer hastalıklara yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri ile elde edinilen kazanımlardan 4 kez fazladır.

71 Sigara Bırakma Tedavileri Kısa klinik görüşmeler: –İstekli olgular 5R –İsteksiz olgular 5R

72 1. SORUN:Muayeneye gelenler arasından sigara içenleri sistematik olarak belirleyin. Poliklinik düzeyinde her hastanın her muayeneye gelişinde sigara içme durumunun sorgulanmasını ve kaydedilmesini sağlayan bir sistem uygulayın. 2. ÖNERİN:Sigara içen her hastayı ısrarla bırakmaya teşvik edin. Sigara içen her hastayı açık, güçlü ve bireyselleştirilmiş önerilerle, bırakması konusunda teşvik edin. 3. DEĞERLENDİRİN: Hastanın sigarayı bırakma girişimine ne kadar istekli olduğunu belirleyin. Sigara içen her hastaya şu anda (örneğin bir ay içinde) sigarayı bırakma girişimi için istekli olup olmadığını sorun.

73 4. YARDIM EDİN:Bırakma girişimindeki hastaya yardım edin. Bir bırakma planı için hastaya yardımcı olun, pratik önerilerde bulunun, tedavi sırasında sosyal destek sağlayın, hastanın tedavi dışında sosyal destek elde etmesine yardımcı olun, gerekli olgulara bir ilaç tedavisi önerin, ek eğitim materyalleri sağlayın. 5. DÜZENLEYİN:Bir sonraki görüşmeyi planlayın. Bir sonraki görüşmeyi (telefonla ya da yüz yüze) planlayın.

74 Sigara Bırakmak İçin İsteksiz Olgularda 5R Stratejisi A) Uygunluk (Relevelance) B)Riskler (Risks) C)Ödüller (Rewards) D)Engeller (Engeller) E)Tekrarlama (Repetition)

75 Yoğun Klinik Görüşmeler Sigarayı bıraktırma konusunda eğitim almış kişilerce uygulanır Yazılı,görsel materyal sağlanabilir Görüşmeler bireysel veya grup görüşmeleri şeklinde uygulanabilir Telefon görüşmeleri etkilidir Destek ve davranış tedavileri;pratik öneriler (sorun çözme,beceri geliştirme) ile tedavi ve sonrasındaki sosyal desteği içermelidir.

76 Görüşmeler 4 veya daha fazla sayıda olmalı,her biri 10 dakikadan daha uzun sürelerde yapılmalıdır Görüşmelerin tedavi başlangıcından sonraki 15.gün,1,2,3,6,9,12. aylarda yapılması önerilir. Gerekli vakalarda birçok uzmanlık alanından destek alınmalıdır (psikiyatri,diyetisyenler gibi.)

77 Sigara Bırakılmasında Farmakoterapi Farmakoterapi her sigara içicisine – kontrendikasyon yoksa- önerilmelidir. Farmakoterapiden amaç nikotin yoksunluğunu ve yoksunluk belirtilerini önlemektir. Bütün tedavi rehberlerinde iki grup farmakolojik tedavi yer alır ; nikotin yerine koyma tedavisi ve bupropion hydrocloride.

78 Nortrptyline ve Clonidin ile ilgili araştırmalar sürmektedir. Akupunktur,elektropunktur,lüksopunktur gibi yöntemlerin bilimsel olarak kanıtlanmış değerleri yoktur.

79 TÜTÜN ENDÜSTRİSİ Dr.Osman Örsel Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Prof.Dr.Elif Dağlı’nın slayt arşivinden yararlanılmıştır)

80

81

82 Komşu ülkeye sigara fabrikası kur Hükümeti fabrika kurmaya ikna et Halkı ürününe alıştır Reklam kampanyası yap Tekel ve hükümetten bağımsızlık kazan Tekele ortak ol Tekelin özelleştirilmesi için basınç yap TEKELİ AL Kaçakçılığı arttır kaçakçılığı önlemek üzere Kuvvetli ve saldırgan Veya dediklerini yaptır

83 1984 Philip Morris dökümanları: Nikki Hauser Türkiye’ye gelir. Tarım ve Sağlık Bakanı ile görüşür, Dışişleri ilişkileri ile temas eder, Cenevre daimi temsilcisi ile görüşme ayarlar.

84 1984 Beşinci beş yıllık plan “Yeni tip tütün tarımının desteklenmesi ve tütünde Tekel’in kaldırılmasını” önermiştir. 3 Mayıs 1990 : 2000 tondan fazla üretimi olan firmaların Tekel’in katılımı olmadan satış,fiyatlandırma ve dağıtım yetkisi vardır. Philsa Devlet planlama teşkilatına 8.8.1990’da başvurur. Başvuru 5.4.1990 tarihli bir resmi olmayan bir anlaşmaya atıf yapmaktadır.

85 Türkiye’deki tütün ihracat firmaları 1970 59 1980 48 1990 30 1996 14 Türk sigaralarında kullanılan tütün miktarı ve tipi Rapor tahmin edilen (1000 ton) 1987 1996 2000 Amerikan tütünü - 38 66 Türk tütünü 60 52 44 Türkiye’ye sigara ithalatı 1984-1991 (1000 ton) 1984 1.80 1985 3.89 1986 7.05 1987 9.67 1988 8.90 1989 12.10 1990 15.70 1991 12.40

86

87 REKLAMLAR SİGARA TÜKETİMİNİ ARTTIRIR MI? Sigara firmaları, reklamları, gen ç leri sigaraya ç ekebilmek, pazar payını arttırmak, sigara bırakmaya ç alışanları vazge ç irmek, pazarlama konusundaki sınırlamaları etkisiz hale getirmek i ç in kullanırlar.

88 SİGARA FİRMALARININ YENİ TAKTİĞİ ÜRÜN YERLEŞTİRME

89 SPIDERMAN AUSTIN POWERS XXX IMSOMNIA SUM OF ALL FEARS JAMES BOND FİLMLERİ BU FİLMLER GÖSTERİME GİRMEDEN MİLYONLARCA DOLAR KAZANMIŞTI.

90 Sigara firmalarının yeni pazarlama taktiği olan “ürün yerleştirme” bir çok film yıldızı, pop şarkıcısı ve sahne sanatçısının ağzına sigara koymuştur.

91 Ürün yerleştirme, markalı bir ürünün bir film, sahne eseri, konser, televizyon yapımı gibi bir programın içine ücret veya başka bir yarar karşılığında yerleştirilmesi demektir.

92 Saklı reklam için para almış bir ünlünün adı geçen ürünün firması ile ticari bağını açıkça ortaya koymadığı ve reklam ile program yapımcılığı arasındaki ayrımı bulanıklaştırdığı için tüketiciyi yanıltıcı niteliktedir

93 Tüketiciden bilgi sakladığı, tüketicinin muhtemel kararını etkileyebileceği ve davranış değişikliği yapabileceği için tüketici hakları açısından zedeleyicidir.

94  İçinde çocuk ve gençler için yapılmış filmler dahil, bugün gösterilen filmlerin üçte ikisinde sigara içimi yer almaktadır.  1970-1980 yılları arasında filmlerde sigara kullanımı azalmışken 1990’lı yıllarda hızla artmıştır.  Bugünkü film kahramanları gerçek hayattakinden 3-4 kat daha fazla sigara içmektedirler.  Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan gençler haftada ortalama 3 film seyretmektedirler. Her filmde ortalama 5 sigara sahnesi bulunduğundan haftada 15 kez sigara içiminin reklam edilmesine maruz kalmaktadırlar.  En beğendiği yıldızın sigara içmesi bir çocuğun sigara içme olasılığını ciddi olarak arttırmaktadır.

95  Amerikan Akciğer Derneğinin 1991-2000 yılları arasında yaptığı bir çalışmada en yüksek gişe satışı yapan 500 film incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur. : http://www.saclung.org. 1. İncelenen filmlerin % 75’inde sigara içimi bulunmuş, bu sahnelerin çoğu kapalı alanlarda ve sigara içmeyenlerin yanında ceryan etmiş. 2. Filmlerin % 43’ünde sigara içimi çekici, seksi, heyecanlı, güçlü, asi, ünlülerin yaptığı bir etkinlik olarak gösterilmiş. 3. Internet film veri tabanına göre en fazla ücret alan film yıldızlarının % 59’u filmlerde sigara içmişler.

96 Yıl 1972 Productions Inc ( film ve TV yapımcısı bir firma) Başkanı açıklıyor....... Film herhangi bir reklamdan daha iyi, çünkü izleyiciler bir sponsor varlığından tamamen habersizler.

97 Brown and Williamson Sylvester Stallone ile anlaşma yaparak 1983 de en az 5 filmde sigara içmesi karşılığında 500 000 dolar ödemiştir.

98 Bir çok araştırma sigara reklam harcamalarının artması ile sigara tüketiminin arttığını, sigara reklamlarının yasaklanması ile tüketimin düştüğünü göstermektedir.

99 Bu konuda yapılan 48 ayrı çalışmanın değerlendirilmesi ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri Tıp Enstitüsü Uzman raporu, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü aynı görüşü desteklemişlerdir.

100 Reklam yasaklanması Direkt reklamlar Basın ve poster reklamları Radyo,TV, sinema, video,odyoteyp, internet Sanatçı ve spor sponsorluğu Sinemalarda spotlar Bedava numune dağıtma Hediye kuponu dağıtma Satış noktası reklamları Halkla ilişkiler etkinlikleri

101 Dünya Bankası Önerilerilerine Göre Yapılması Gerekenler Sigaranın zararlı etkilerine karşı önlemler alınmalı Reklam yasağı, gençlerin korunması, fiyat politikaları

102 TÜRKİYE SİGARA TÜKETİMİ MİLYAR ADET 198254.0011993 85.006 198363.4021994 96.438 1984 62.9561995 95. 117 1985 63.3101996 98.671 1986 65.4581997 101.242 1987 71.9001998 108.683 1988 68.781999 117.984 1990 76.5402000 117.761 1991 76.6602001 111.132 1992 78.938

103 Öğrencilerde Sigara İçme Sıklığı (Bilir, N., Güçiz, B., Yıldız, N.) GrupSayıYılSigara içen (%) 7. Sınıf (12-13 yaş) 512 1453 1720 1996 1998 1999 3.5 2.0 0.8 10. Sınıf (15-16 yaş) 552 1317 1497 1996 1998 1999 28.3 16.3 14.8

104 Gizli ve dolaylı reklamların devamı Kanıtlar: 1) Türkiye Küresel Gençlik Tütün Araştırması ve International Research and Development Center Türkiye Gençlik Çalışması sonuçlarına göre: a)Gençlerin reklam gördüklerini belirtmeleri ve reklam gördüğünü söyleyenlerin daha çok sigara içtiğinin saptanması b)Gençlerin üçte birinin üzerinde sigara marka ve logosu olan eşantiyon eşyaya sahip olması

105 Kanıtlar: 2) Kurtlar vadisi, Hababam sınıfı ve GORA gibi filmlerde çok sayıda sigara içme sahnesi (ÜRÜN YERLEŞTİRME) 3) Fiyat duyurularının gazetelerde tekrar eden günlerde yayınlanması 4) Gençler arasında beğenilen bazı şarkıcıların sahnede sigara içmesi, bazı bira şirketi tarafından desteklenen konserlerde bedava sigara dağıtımı (Gipsy King Konseri-Lütfi Kırdar Salonu) 5) Bazı Üniversitelerde bedava sigara dağıtımı (ODTÜ-Camel)

106 Philip Morris firmasının 1993 yılında yaptırdığı pazar araştırmasının raporu Formula-1 yarışlarının Marlboro reklamı için nasıl yararlı olduğunu açıkça ortaya koyuyor

107 Döküman No: 2500156422

108

109

110 Formula-1 Marlboro için bulunmaz bir pazarlama aracıdır Reklam yasağı olan pazarlar için hayati önem taşır

111

112 Sigara endüstrisinin 4207 sayılı yasayı yok etme çalışmaları 1) Amerikan lobi heyetinin meclise getirilmesi 2) Anayasa mahkemesine başvuru 3) Spor Bakanına Formula-1 için başvuru 4) Turizm bakanına Formula-1 için başvuru 5) Adalet komisyonuna Formula-1 yarışlarının reklam dışı bırakılması başvurusu

113 Formula-1 Marlboro için bulunmaz bir pazarlama aracıdır Reklam yasağı olan pazarlar için hayati önem taşır

114 Sigara reklamlarına hiç bir suretle izin verilmemeli ve bu denetimler sigarayı üreten firmaların bulunduğu kurulların elinde olmamalı

115

116 Vergilendirme ile fiyatların arttırılması Her yılki bütçede yıllık enflasyon ve gelir artışı üzerinde vergi artışı Vergi artışı bütün ürünlere aynı anda uygulanmalı

117

118

119 Philip Morris Tekel Sigaraları arasındaki fiyat farkını % 30 oranında tutmak için plan yapar.

120 Sigara Vergileri ve Sağlık Sigara fiyatlarının % 10 arttırılması tüketimi % 5 oranında azaltır. Sigara tüketiminin azalması daha az insanın hastalanması ve sağlık harcaması demektir. Dolayısıyla, sigara fiyatlarının artışı hem sağlığı korur hem de Devlet gelirlerini hala arttırır

121 Sigara vergilerinin arttırılması halk sağlığı açısından yararlıdır. Hem sağlık hem maliye kazanır.

122 Ülkemizde sigara fiyatları ve vergileri yeterince yüksek mi?

123

124 Reel Fiyat

125 Sigara vergileri arttırılırsa kaçakçılık artar mı?

126 Sigara şirketleri : Kaçakçılığın ülkeler arasındaki fiyat farklarından doğduğunu iddia eder. Hükümetlerin vergileri düşük tutmalarını isterler ve bu şekilde gelir kaybının engelleneceğini öne sürerler.

127 Sigara şirketlerinin iddiaları doğru değildir. Sigara kaçakçılığı sigara fiyatlarının daha düşük olduğu ülkelerde daha fazla görülür.

128 Avrupa Birliğinde Sigara Fiyatları ve Kaçakçılık Oranı (Kaynak: Avrupa Komisyonu 1997) ÜlkeFiyat ( ABD Doları) Kaçakçılık Düzeyi İspanya1.20 yüksek Portekiz1.75orta Yunanistan2.060rta İtalya2.07yüksek Lüksemburg2.12orta Hollanda2.43orta Avusturya2.69yüksek Belçika2.95orta Almanya3.02yüksek Fransa3.38düşük Finlandiya4.26düşük Irlanda4.27düşük İngiltere4.35düşük Danimarka4.55düşük İsveç4.97düşük Norveç6.27düşük

129

130 Sigara firmalarının ithalatı sıkı bir denetim altına alınmalı Sigara fiyatları ve vergileri Devletin elinde ve Maliye Bakanlığı denetiminde olmalı

131

132 Sigara Endüstrisinin İnsani yardım ve Proje destekleri (!) Sevda Cenap And Vakfı Konser destekleri Depremzedelere Chesterfield dağıtımı Zeugma ve arkeolojik kazı destekleri Bilim adamı ve proje destekleri Bağımsız veya Milli Eğitim Destekli Gençlik Projeleri

133 Philip Morris’in Tütün Kontrolu Çerçeve Sözleşmesi konusunda görüşleri

134 Namusları Üzerine Yemin Ediyorlar !!!!!!

135

136 Ocak 1991 1.Sigara kanunu Turgut Özal tarafından veto edilir. Gerekçe: Ticaret özgürlüğüne aykırılık Gerekçe mektubu daha sonra Arjantin ve Mısır Cumhurbaşkanlarının aynı yasayı veto etmesi için kullanılır

137 1992 Philip Morris: Reklam Yasağı Önerisi: Philsa reklam yasağı içeren kanununun çıkmaması için eylem planı yapar. Cahit Düzel Adalet Komisyonu başkanını ziyaret edecektir.

138 Yalancılara ne olur biliyor musun? Sigara şirketlerinde işe mi alınırlar?

139

140 Sigara Şirketlerinin Kaliforniya Politik harcamaları SeçimMiktar 1992 7,645,519 Dolar 1994 24,662,674 Dolar

141 Philip Morris dökümanları 1994 bütçesi: “Sabancı’yı rahmetli Özal’la iyi ilişkileri olduğu için tutmuştuk. Şimdi odaklanmış hükümet ilişkilerimiz Sabancı’dan iyi”

142 Politikacıların Sigara Endüstrisi ile İlişkileri  Kültür Bakanlığının TBMM’ni PM’e tadil ettirmesi TEKEL’den sorumlu devlet bakanının akrabalarının PM ağında şirket sahibi olması Özelleştirmeden sorumlu devlet bakanının sigara firması gençlik programını desteklemesi Adalet, Gençlik-spor, İçişleri, Turizm bakanlığının Formula-1 yarışını reklam yasağı dışında tutulma konusunda görüş bildirmesi

143 Politika sponsorluğu açıklamak zorunlu hale getirilmelidir.

144

145 Avrupa’da “Bağımsız” Bilimsel Araştırma Desteği

146 Neden Bilim Desteği ? İyi ve değerli bilimin desteklenmesi “Sorumlu” bir endüstrinin doğal seçimi Bilim camiası İle teması sürdürmek ve böylelikle gerektiğinde uzman görüşü almak

147 Philip Morris Bilim desteği ya direkt Ya da indirekt üreticiler birliği aracılığıyla oluyor.

148 İSVİÇRE 1964-1992 ARASI 8 ÜNİVERSİTE DESTEĞİ 257 MAKALE BASIMI

149

150

151

152 Özelleştirme avantaj ve dezavantajları Avantaj Yabancı yatırımı arttırır Devlet gelirini arttırır Diğer konulara kaynak aktarılabilir Hükümetin ambivalansı kalkar Kısa dönemde fiyatlar artabilir Daha cazip ürünler yapılabilir Dezavantaj: sağlık ve ekonomik yük artar 1.Özel sektör 1. hükümeti tütün kontrolu konusunda etkiler 2.Kanunlarda kaçaklar bularak hareket eder. 2.Saldırgan pazarlama, dağıtım ve promosyon 1.Tüketim artabilir 2.Tüketim küçük yaşa kayabilir

153 Tüketim artar mı?

154 Sigara Mücadelesi ve Türk Toraks Derneği İnsan sağlığı için tütünle mücadele demek; -silah endüstrisi kadar güçlü ve arsız dünya devleri ile mücadele demektir, -madde bağımlılığı gibi bir hastalıkla; hastanın o madde sürekli elinin altındayken ve çevresel olarak maddeye maruz durumdayken kullanmamak için kendisiyle mücadele etmesi demektir…

155 Türk Toraks Derneği kuruluşundan bu yana sigara karşıtı politikaları ; devlet kuruluşları,medya,diğer sivil toplum ve hekim örgütleri ile bağlantı kurarak ve direk halk eğitim toplantıları ile kesintisiz olarak desteklemiştir. Hekimler ve halk için yüz binlerce sigara bırakma kitapçıkları,broşürler,afişler hazırlamış ve dağıtmıştır,sigara karşıtı mitingler-yürüyüşler düzenlemiştir.

156 Ulusal Tütün Kontrol Programı hazırlanmasında en çok üyesi davet edilen ve en aktif katkıda bulunan Türk sivil toplum örgütüdür.

157 Bu uzun sürecek ve zorlu mücadelede Türk Toraks Derneği hekimleri toplumun en duyarlı ve güçlü öncüleri olmaya devam edeceklerdir.


"TÜTÜN KONTROLÜ Dr.Osman Örsel. Neden tütün? Çünkü; tütün dumanı özellikle solunumsal olmak üzere önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları