Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Yönetim Kapasite Gelişimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Yönetim Kapasite Gelişimi"— Sunum transkripti:

1 Stratejik Yönetim Kapasite Gelişimi
Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programlarının Oluşturulması Projesi

2 Gündem Mevcut Ortam Programın Hedefleri Süreç Haritası

3 Projenin Amacı Proje ile stratejik yönetim yaklaşımının yerleştirilmesi sürecinde kuruluşlara destek bağlamında; gerekli yönetsel kapasiteyi oluşturabilmek amacıyla ihtiyaç analizlerine dayanan, içeriği tanımlanmış, kuruma özel hale getirilmiş, tek kuruluş için değil, tüm kamu idarelerinin faydalanabileceği eğitim programları oluşturmak amaçlanmaktadır.

4 Proje Süreci 1. Hazırlık 2. Durum tespiti ve ön araştırma
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bilgi Toplama ve Analiz (Desk Research) Kıyaslama (Benchmarking) Çalışmaları Mevzuat Analizi Eğitimin Mevcut Durumu Pilot Uygulama Arama Konferansı Kurumlarla Mülakatlar Kavramsal Tasarım Çalışmaları Sistem Tasarımı Çalışmaları Klinik Toplantılar 1. Hazırlık 2. Durum tespiti ve ön araştırma 3. Katılımlı ihtiyaç analizi 4. Modelleme 5. Pilot uygulama Anket Çalışması Açık Katılım (weblog) Final Raporlar

5 KatILIMLI MEVCUT DURUM ANALİZİ

6 Stratejik Yönetim Labirenti
Katılım Eksikliği Hiyerarşik Yapının Engellemesi Değişim Yönetimi Yok Performans Yönetilemiyor Eksik Yönetici Kapasiteleri Stratejik Yönetim Bilinci Yok Mevzuat Sıkıntıları Taşra Örgütlenmesi Çalışmalardan Habersiz Kurum için strateji uyumsuzlukları Diğer kurumlarla entegrasyon yok Siyasi baskı stratejiyi engelliyor İnançsızlık Veriler Yetersiz Bütçe Kısıtları SGB’lerin İş Yükleri Fazla Stratejik Planlamanın Mekanikleşmesi

7 SAHA ARAŞTIRMASI

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Roller ve İşlevlerde Algılanan Durum

17 Yetkinlikler Algılanan Mevcut Durum
Kisilerarasi etkileşim modülü 79.2 Liderlik modülü 77.8 Stratejik uyum modülü 76.6 Katilim modülü-Bireysel 76.4 Insan kaynagi modülü 75.6 Bilgi yönetimi modülü 75.3 Kurumsal Öncelikler 75.1 Gelecek olusturma modülü 74.9 Degisim yönetimi modülü 73.9 Kurumsallik modülü 73.7 Ögrenmeyi ögrenme modülü 73.6 Yaraticilik ve inovasyon modülü 73.1 Stratejik analiz modülü 72.8 Kisisel verimlilik modülü 72.3 Sürec ve proje yönetimi modülü 70.6 Paydas yönetimi modülü 70.1 Kisisel etkinlik modülü 69.9 Kaynak yönetimi modülü 68.9 Stratejik yönetim modülü 68.3 Bilgi yönetimi modülü 67.3 Stratejik yönetimi benimseme modülü 66.7 Yaraticilik modülü 66.0 Baskalarindan ögrenme modülü 63.3 Eylem yöndesligi modülü 63.2 Süreç gelistirme modülü 61.4 Eylemden ögrenme modülü 60.2 Katilim modülü-Kurumsal 59.9 Stratejik iletişim modülü 59.1 Karmasikligi yönetme modülü 58.5 57.9 Stratejik performans yonetimi modülü 57.7 Organizasyon ve isleyis ve gelisim modülü 51.4

18 Stratejik Performans Yetkinlikler İlişkisi

19 StraTEJİST SİSTEMİ

20 StratejisT Nedir? StratejisT = f ( bireyler x eğitim,
StratejisT yöneticileri eğiterek kurumlara stratejik yönetim adımlarını uygulatarak onların Türkiye’nin amaçlayan yöneticilerin kamu sektöründeki stratejik yönetim kapasitesini geliştiren bir sistemdir. StratejisT = f ( bireyler x eğitim, kurumlar x uygulama, yapı, süreçler )

21 Sistemin Özgünlükleri
Kurumsal ve kurumlararası yetkinliklerin de geliştirilmesi Sistemin kapasite ve performans odaklı olması Stratejilerin kurum içi ve ulusal entegrasyonunu geliştirmesi Stratejik çalışmalarda katılımın artırılması Mevcut ortamı göz önüne alması Kişi ve kurumların ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilmesi

22 Sistemin Bileşenleri StratejisT sistemi beş temel katmandan oluşmaktadır: Amaçlar ve Hedefler Yetkinlikler ve Süreç (Kamuda Stratejik Liderlik Modeli) Program Bileşenleri Yapı ve İşleyiş Düzenlemeler

23 Kamunun Stratejik Yönetim Performansı
Amaçlar ve Hedefler Kamunun Stratejik Yönetim Performansı Amaç ve Hedefler Stratejik Yönetim Kültürü Yöneticilerin Stratejik Yönetim Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Kurumların Strateji Üretim Kapasitelerinin Geliştirilmesi

24 STRATEJİST YETKİNLİK MODELİ
Yetkinlikler ve Süreç Bireysel Yetkinlikler Kurumsal Yetkinlikler STRATEJİST YETKİNLİK MODELİ TASARIMCI ROLÜ STRATEJİ ANALİST ROLÜ KATALİST ROLÜ UYGULAMA GELİŞTİRİCİ ORTAK TASARIM İŞLEVİ ÖĞRENME POTANSİYEL GEL. İŞL. EYLEM

25 TASARIM İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK POTANSİYEL GELİŞTİRME
Yetkinlikler Modeli ORTAK TASARIM İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK ÖĞRENME İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK POTANSİYEL GELİŞTİRME İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK EYLEM İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ DÖRT KURUMSAL İŞLEVE AİT YETKİNLİKLER STRATEJİ TASARIMCISI ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ ANALİST ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ KATALİZÖRÜ ROLÜ YETKİNLİKLERİ UYGULAMA GELİŞTİRİCİ ROLÜ YETKİNLİKLERİ DÖRT YÖNETİCİ ROLÜNE AİT YETKİNLİKLER

26 5Y Stratejik Yönetim Süreci
Temel Süreç Hazırlık 5Y Stratejik Yönetim Süreci Yer Yön Yol Yapma Yoklama 5Y StratejisT süreci stratejik yönetimin beş temel adımına ve bunlar için gerekli hazırlıkların yapılmasına dayandırılmıştır.

27 Bireysel Yetkinlikler
TASARIMCI ROLÜ GELECEK OLUŞTURMA YARATICILIK VE İNOVASYON ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME STRATEJİ ANALİST ROLÜ BİLGİ YÖNETİMİ STRATEJİK ANALİZ STRATEJİ KATALİST ROLÜ LİDERLİK DEĞİŞİM YÖNETİMİ KATILIM İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ UYGULAMA GELİŞTİRİCİ ROLÜ SÜREÇ VE PROJE YÖNETİMİ PAYDAŞ YÖNETİMİ KAYNAK YÖNETİMİ Stratejik Yönetim Yetkinlikleri DİSİPLİN VE KONUYA ÖZGÜN YETKİNLİKLER KURUMSALLIK BİLİM DALI ÖN ŞART YETKİNLİKLER KİŞİLERARASI ETKİLEŞİM KİŞİSEL VERİMLİLİK KİŞSEL ETKİNLİK Baz Yetkinlikler

28 Kurumsal Yetkinlikler
ORTAK TASARIM İŞLEVİ STRATEJİK YÖN STRATEJİK UYUM YARATICILIK KARMAŞIKLIĞI YÖNETME ORTAK ÖĞRENME İŞLEVİ BİLGİ YÖNETİMİ EYLEMDEN ÖĞRENME BAŞKALARINDAN ÖĞRENME ORTAK POTANSİYEL GELİŞTİRME İŞLEVİ STRATEJİK YÖNETİMİ BENİMSEME KATILIM SÜREÇ GELİŞTİRME ORGANİZASYONEL İŞLEYİŞ VE GELİŞM ORTAK EYLEM İŞLEVİ EYLEM YÖNDEŞLİĞİ VE İŞBİRLİĞİ STRATEJİK İLETİŞİM STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ KAYNAK YÖNETİMİ

29 Yönetim Kademelerinde StratejisT Rolü Ağırlıkları
BAZ YETKİNLİKLER STRATEJİ TASARIMCISI ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ ANALİST ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ KATALİZÖRÜ ROLÜ YETKİNLİKLERİ UYGULAMA GELİŞTİRİCİ ROLÜ YETKİNLİKLERİ KURUMA ve KONUYA ÖZGÜN YETKİNLİKLER ÖN ŞART YETKİNLİKLER EN ÜST YÖNETİM ÜST YÖNETİM ORTA KADEME YÖNETİM

30 ULUSAL STRATEJİ KONFERANSI
Program Bileşenleri StratejisT Programı EĞİTİM PROGRAMLARI ULUSAL STRATEJİ KONFERANSI UYGULAMA PROGRAMLARI Temel Eğitimler Üst Politikalar Katılımlı Çalışmalar İleri Eğitimler Strateji Forumları Uzman Çalışmalar Program Bileşenleri StratejisT PORTAL Uzaktan Eğitim Modülü Strateji İletişimi İzleme Stratejist Kitabı ve DVD’si İyi Uygulamalar Stratejik Planlama Kılavuzu Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management System)

31 StratejisT İşletim Süreci
Yapı ve İşleyiş StratejisT İşletim Süreci StrateJisT Koordinasyon Merkezi ÜST Yapı ve İşleyiş SGB Tüm Kurum İK

32 İnsan Kaynakları Yönetimi
Düzenlemeler Destek Sistemler Performans Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Üst Politika Üretimi

33 5Y Stratejik Yönetim Süreci
Programın İşleyişi Kurumsal Gelişim Bireysel Gelişim STRATEJİ KONFERANSI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI StratejisT PORTAL 5Y Yer Yön Yol Yapma Yoklama Hazırlık 5Y Stratejik Yönetim Süreci

34 StRATEJİST PROGRAMLARI

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 STRATEJİST İŞLETİM SİSTEMİ

45 İşletim Süreci Ana Süreç 1: StratejisT Tutundurma
Öğrenme Yönetim Sisteminin (ÖYS) Kurulması ve Yönetilmesi StratejisT Programının İletişiminin Yapılması Katalog hazırlanması StratejisT Portalinin Yönetilmesi StratejisT Kitabı ve Destek Materyallerinin Hazırlanması Uzaktan Destek Modülünün Hazırlanması Ulusal Stratejiler Konferansının Düzenlenmesi Ana Süreç 2: Gelişim Planının Hazırlanması İhtiyaç Analizinin Revizyonu Yapılması Kurum İçi Eğitimci Yetiştirme Kurumsal ve Bireysel Gelişim Planının Hazırlanması Ana Süreç 3: Gelişim Programlarının Uygulanması Gelişim Ortağının Belirlenmesi Gelişim Programı Hazırlık Eğitim materyalleri, okuma materyalleri, kuruma özgü vakaları yönlendirir. Gelişim Programı Uygulama Gelişim Programı ve Ortağı Değerlendirme Ana Süreç 4: Gelişim Ölçme ve Değerlendirme Gelişim Hedefleri Ölçme Gelişim Planları Güncelleme Ana Süreç 5: StratejisT Gelişim Programları Güncelleme Kurumsal Geri beslemelerin Toplanması Yeni StratejisT Kapsam ve Hedefleri ile Ortaklarının Belirlenmesi Program Taleplerinin Değerlendirilmesi

46 İşleyiş Tanımlama


"Stratejik Yönetim Kapasite Gelişimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları