Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Yönetim Kapasite Gelişimi Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Yönetim Kapasite Gelişimi Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programlarının."— Sunum transkripti:

1 Stratejik Yönetim Kapasite Gelişimi Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programlarının Oluşturulması Projesi

2 Gündem Mevcut Ortam Programın Hedefleri Süreç Haritası

3 Projenin Amacı Proje ile stratejik yönetim yaklaşımının yerleştirilmesi sürecinde kuruluşlara destek bağlamında; gerekli yönetsel kapasiteyi oluşturabilmek amacıyla ihtiyaç analizlerine dayanan, içeriği tanımlanmış, kuruma özel hale getirilmiş, tek kuruluş için değil, tüm kamu idarelerinin faydalanabileceği eğitim programları oluşturmak amaçlanmaktadır.

4 1234567891011121314151617 Proje Süreci Bilgi Toplama ve Analiz (Desk Research) Kıyaslama (Benchmarking) Çalışmaları Klinik Toplantılar Kurumlarla Mülakatlar Pilot Uygulama Final Raporlar Anket Çalışması Arama Konferansı Açık Katılım (weblog) Sistem Tasarımı Çalışmaları Mevzuat Analizi Eğitimin Mevcut Durumu Kavramsal Tasarım Çalışmaları

5 KATILIMLI MEVCUT DURUM ANALİZİ

6 Stratejik Yönetim Labirenti Katılım Eksikliği Hiyerarşik Yapının Engellemesi Değişim Yönetimi Yok Performans Yönetilemiyor Eksik Yönetici Kapasiteleri Stratejik Yönetim Bilinci Yok Mevzuat Sıkıntıları Taşra Örgütlenmesi Çalışmalardan Habersiz Kurum için strateji uyumsuzlukları Diğer kurumlarla entegrasyon yok Siyasi baskı stratejiyi engelliyor İnançsızlıkVeriler YetersizBütçe Kısıtları SGB’lerin İş Yükleri Fazla Stratejik Planlamanın Mekanikleşmesi

7 SAHA ARAŞTIRMASI

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Roller ve İşlevlerde Algılanan Durum

17 Kisilerarasi etkileşim modülü79.2 Liderlik modülü77.8 Stratejik uyum modülü76.6 Katilim modülü-Bireysel76.4 Insan kaynagi modülü75.6 Bilgi yönetimi modülü75.3 Kurumsal Öncelikler75.1 Gelecek olusturma modülü74.9 Degisim yönetimi modülü73.9 Kurumsallik modülü73.7 Ögrenmeyi ögrenme modülü73.6 Yaraticilik ve inovasyon modülü73.1 Stratejik analiz modülü72.8 Kisisel verimlilik modülü72.3 Sürec ve proje yönetimi modülü70.6 Paydas yönetimi modülü70.1 Kisisel etkinlik modülü69.9 Kaynak yönetimi modülü68.9 Stratejik yönetim modülü68.3 Bilgi yönetimi modülü67.3 Stratejik yönetimi benimseme modülü66.7 Yaraticilik modülü66.0 Baskalarindan ögrenme modülü63.3 Eylem yöndesligi modülü63.2 Süreç gelistirme modülü61.4 Eylemden ögrenme modülü60.2 Katilim modülü-Kurumsal59.9 Stratejik iletişim modülü59.1 Karmasikligi yönetme modülü58.5 Kaynak yönetimi modülü57.9 Stratejik performans yonetimi modülü57.7 Organizasyon ve isleyis ve gelisim modülü 51.4 Yetkinlikler Algılanan Mevcut Durum

18 Stratejik Performans Yetkinlikler İlişkisi

19 STRATEJİST SİSTEMİ

20 StratejisT Nedir? StratejisT = f ( bireyler x eğitim, kurumlar x uygulama, yapı, süreçler ) StratejisT yöneticileri eğiterek kurumlara stratejik yönetim adımlarını uygulatarak onların Türkiye’nin amaçlayan yöneticilerin kamu sektöründeki stratejik yönetim kapasitesini geliştiren bir sistemdir.

21 Sistemin Özgünlükleri Kurumsal ve kurumlararası yetkinliklerin de geliştirilmesi Sistemin kapasite ve performans odaklı olması Stratejilerin kurum içi ve ulusal entegrasyonunu geliştirmesi Stratejik çalışmalarda katılımın artırılması Mevcut ortamı göz önüne alması Kişi ve kurumların ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilmesi

22 StratejisT sistemi beş temel katmandan oluşmaktadır: 1.Amaçlar ve Hedefler 2.Yetkinlikler ve Süreç (Kamuda Stratejik Liderlik Modeli) 3.Program Bileşenleri 4.Yapı ve İşleyiş 5.Düzenlemeler Sistemin Bileşenleri

23 Amaçlar ve Hedefler Kamunun Stratejik Yönetim Performansı Yöneticilerin Stratejik Yönetim Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Kurumların Strateji Üretim Kapasitelerinin Geliştirilmesi Stratejik Yönetim Kültürü Amaç ve Hedefler

24 Yetkinlikler ve Süreç STRATEJİST YETKİNLİK MODELİ Bireysel Yetkinlikler Kurumsal Yetkinlikler TASARIMCI ROLÜ STRATEJİ ANALİST ROLÜ STRATEJİ KATALİST ROLÜ UYGULAMA GELİŞTİRİCİ ROLÜ ORTAK TASARIM İŞLEVİ ORTAK ÖĞRENME İŞLEVİ ORTAK POTANSİYEL GEL. İŞL. ORTAK EYLEM İŞLEVİ

25 STRATEJİ TASARIMCISI ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ TASARIMCISI ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ ANALİST ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ ANALİST ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ KATALİZÖRÜ ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ KATALİZÖRÜ ROLÜ YETKİNLİKLERİ UYGULAMA GELİŞTİRİCİ ROLÜ YETKİNLİKLERİ UYGULAMA GELİŞTİRİCİ ROLÜ YETKİNLİKLERİ DÖRT YÖNETİCİ ROLÜNE AİT YETKİNLİKLER ORTAK TASARIM İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK TASARIM İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK ÖĞRENME İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK ÖĞRENME İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK POTANSİYEL GELİŞTİRME İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK POTANSİYEL GELİŞTİRME İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK EYLEM İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ ORTAK EYLEM İŞLEVİ YETKİNLİKLERİ DÖRT KURUMSAL İŞLEVE AİT YETKİNLİKLER Yetkinlikler Modeli

26 Temel Süreç Hazırlık 5Y Stratejik Yönetim Süreci YerYönYolYapmaYoklama 5Y StratejisT süreci stratejik yönetimin beş temel adımına ve bunlar için gerekli hazırlıkların yapılmasına dayandırılmıştır.

27 TASARIMCI ROLÜ GELECEK OLUŞTURMA YARATICILIK VE İNOVASYON ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME STRATEJİ ANALİST ROLÜ BİLGİ YÖNETİMİ STRATEJİK ANALİZ STRATEJİ KATALİST ROLÜ LİDERLİK DEĞİŞİM YÖNETİMİ KATILIM İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ UYGULAMA GELİŞTİRİCİ ROLÜ SÜREÇ VE PROJE YÖNETİMİ PAYDAŞ YÖNETİMİ KAYNAK YÖNETİMİ DİSİPLİN VE KONUYA ÖZGÜN YETKİNLİKLER KURUMSALLIK BİLİM DALI ÖN ŞART YETKİNLİKLER KİŞİLERARASI ETKİLEŞİM KİŞİSEL VERİMLİLİK KİŞSEL ETKİNLİK Stratejik Yönetim Yetkinlikleri Baz Yetkinlikler Bireysel Yetkinlikler

28 ORTAK TASARIM İŞLEVİ STRATEJİK YÖN STRATEJİK UYUM YARATICILIK KARMAŞIKLIĞI YÖNETME ORTAK ÖĞRENME İŞLEVİ BİLGİ YÖNETİMİ EYLEMDEN ÖĞRENME BAŞKALARINDAN ÖĞRENME ORTAK POTANSİYEL GELİŞTİRME İŞLEVİ STRATEJİK YÖNETİMİ BENİMSEME KATILIM SÜREÇ GELİŞTİRME ORGANİZASYONEL İŞLEYİŞ VE GELİŞM ORTAK EYLEM İŞLEVİ EYLEM YÖNDEŞLİĞİ VE İŞBİRLİĞİ STRATEJİK İLETİŞİM STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ KAYNAK YÖNETİMİ Kurumsal Yetkinlikler

29 Yönetim Kademelerinde StratejisT Rolü Ağırlıkları STRATEJİ TASARIMCISI ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ ANALİST ROLÜ YETKİNLİKLERİ STRATEJİ KATALİZÖRÜ ROLÜ YETKİNLİKLERİ UYGULAMA GELİŞTİRİCİ ROLÜ YETKİNLİKLERİ KURUMA ve KONUYA ÖZGÜN YETKİNLİKLER ÖN ŞART YETKİNLİKLER EN ÜST YÖNETİM ÜST YÖNETİM ORTA KADEME YÖNETİM BAZ YETKİNLİKLER

30 Program Bileşenleri EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI ULUSAL STRATEJİ KONFERANSI StratejisT PORTAL Temel Eğitimler İleri Eğitimler Katılımlı Çalışmalar Uzman Çalışmalar Üst Politikalar Strateji Forumları Uzaktan Eğitim Modülü Stratejist Kitabı ve DVD’si Strateji İletişimi İzleme İyi Uygulamalar Stratejik Planlama Kılavuzu Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management System) Program Bileşenleri StratejisT Programı

31 Yapı ve İşleyiş StrateJisT Koordinasyon Merkezi StrateJisT Koordinasyon Merkezi SGB İK ÜST Tüm Kurum Yapı ve İşleyiş StratejisT İşletim Süreci

32 Düzenlemeler Destek Sistemler Performans Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Üst Politika Üretimi

33 Hazırlık StratejisT PORTAL 5Y Stratejik Yönetim Süreci EĞİTİM PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI UYGULAMA PROGRAMLARI STRATEJİ KONFERANSI STRATEJİ KONFERANSI Kurumsal Gelişim Bireysel Gelişim YerYönYolYapma Yoklam a 5Y Programın İşleyişi

34 STRATEJİST PROGRAMLARI

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 STRATEJİST İŞLETİM SİSTEMİ

45 Ana Süreç 1: StratejisT Tutundurma Öğrenme Yönetim Sisteminin (ÖYS) Kurulması ve Yönetilmesi StratejisT Programının İletişiminin Yapılması Katalog hazırlanması StratejisT Portalinin Yönetilmesi StratejisT Kitabı ve Destek Materyallerinin Hazırlanması Uzaktan Destek Modülünün Hazırlanması Ulusal Stratejiler Konferansının Düzenlenmesi Ana Süreç 2: Gelişim Planının Hazırlanması İhtiyaç Analizinin Revizyonu Yapılması Kurum İçi Eğitimci Yetiştirme Kurumsal ve Bireysel Gelişim Planının Hazırlanması Ana Süreç 3: Gelişim Programlarının Uygulanması Gelişim Ortağının Belirlenmesi Gelişim Programı Hazırlık Eğitim materyalleri, okuma materyalleri, kuruma özgü vakaları yönlendirir. Gelişim Programı Uygulama Gelişim Programı ve Ortağı Değerlendirme Ana Süreç 4: Gelişim Ölçme ve Değerlendirme Gelişim Hedefleri Ölçme Gelişim Planları Güncelleme Ana Süreç 5: StratejisT Gelişim Programları Güncelleme Kurumsal Geri beslemelerin Toplanması Yeni StratejisT Kapsam ve Hedefleri ile Ortaklarının Belirlenmesi Program Taleplerinin Değerlendirilmesi İşletim Süreci

46 İşleyiş Tanımlama


"Stratejik Yönetim Kapasite Gelişimi Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları