Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 1 1-İLKÖĞRETİME ERİŞİM- DEVAMIN İZLENMESİ VE YETİŞTİRİRCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (YSÖP)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 1 1-İLKÖĞRETİME ERİŞİM- DEVAMIN İZLENMESİ VE YETİŞTİRİRCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (YSÖP)"— Sunum transkripti:

1 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 1 1-İLKÖĞRETİME ERİŞİM- DEVAMIN İZLENMESİ VE YETİŞTİRİRCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (YSÖP)

2 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 2-YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (YSÖP): İlköğretim Programları Esas Alınarak Yetiştirici Sınıflarda Uygulanmak Üzere Hazırlanmış Öğretim Programını ifade eder. -Yetiştirici sınıf uygulamalarının temel amacı; öğrenciyi intibak ettirileceği sınıfa hazırlamaktır.

3 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 3 İLKÖĞRETİME ERİŞİM-DEVAMIN İZLENMESİ VE YETİŞTİRİRCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (YSÖP)’ın 3-HUKUKİ DAYANAKLARI:

4 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 4 a-Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. (Anayasa mad:42)

5 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 5 b-İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim 6 - 14 yaşlarındaki..... kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur. (1739 SK.mad:7,22)

6 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 6 c-İlköğretim 6 - 14 yaş grubundaki çocukları kapsar(222 SK.mad:3).... öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburidir. (222 SK.mad:2)

7 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 7 ç-İlköğretim okullarında yetiştirici sınıflar ve kurslar da açılabilir. (222 SK.mad:9,11).

8 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 8 d- Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle: İlk öğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler. (Çocuk Haklarına Dair Sözleşme mad:28)

9 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 9 e-Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış çocukların kayıtları, tespit edildiklerinde yapılır. (İKY.mad:17/d)

10 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 10 f-HER İLKÖĞRETİM KURUMU; Öğrenci aldığı çevrede yetiştirici sınıf kapsamında bulunan çocukların tespiti, ailelerinin iknası ve çocukların öğretime devamlarını sağlamaktan sorumludur. (YSAİY.mad:6/a)

11 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 11 g- İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönergenin 5. maddesi gereği;  -Yetiştirici sınıf uygulamaları 10-14 yaş grubundaki çocukları kapsamaktadır.  -Bu yaş grubunu, 2008 Yılının Eylül ayı sonuna kadar 10 yaşına girmiş ve 14 yaşını bitirmemiş çocuklar oluşturur.

12 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 12-YETİŞTİRİCİ SINIF UYGULAMALARINA; 10–14 YAŞ GRUBUNDAKİ:  Okula hiç kayıt yaptırmamış,  Hâlen ilköğretime kayıtlı olup devamsız duruma düşmüş çocuklar/öğrenciler ile  Çeşitli nedenlerle ilköğretime geç dâhil edilmiş VE SINIF TEKRARI NEDENİ DIŞINDA YAŞITLARINDAN EN AZ ÜÇ SINIF GERİDE OLAN ÖĞRENCİLER ALINIR.

13 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 13-2008 Yılında Başlamış Olan YSÖP Uygulama Kapsamındaki Çocuklardan; a-10 Yaş grubu hedef gurubun dışına çıkmıştır. b-11 yaş grubu ise 31.12.2010 tarihi itibariyle hedef grubun dışına çıkacaktır. (Y.Uygulama Kılavuzu Sayfa:22) -Bu durumda yetiştirici sınıf uygulamalarının hedef grubu 12-14 yaş çocukları olacaktır.

14 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 14-Okul devam eden YSÖP kapsamındaki çocuklardan, devam ettiği sınıfa uyum sağlayanlar yetiştirici sınıf uygulamalarına dâhil edilmeyebilir. (İKYSAİY.mad:5),

15 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 15-Her İlköğretim okulunda, kayıt bölgesinde bulunan çocukları okula kazandırmak için ikna çalışmalarını yürütmek amacıyla;  Okul müdürü,  Öğretmen,  Muhtar,  Din görevlisi  Sivil toplum kuruluşu temsilcileri  Toplum önderlerinden oluşan ikna ekipler kurulur (İKYSAİY: mad.10/1,2)

16 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 16- İlköğretim kurumları, il/ilçe yetiştirici sınıflar komisyonundan aldıkları bilgi ve yönlendirmeler doğrultusunda çocukların okula kazandırma çalışmalarını planlar, yürütür ve değerlendirir. (İKYSAİY: mad.10/3,8/g),

17 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 17-Okul yönetimi ve ikna ekipleri; kayıt bölgesindeki öğrenci olması gereken her çocuğa ulaşmak için gerekli çalışmaları yapar.

18 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 18-Okul Yönetimleri; Öğrenci kayıt çevresinde bulunan çocukları e-okul veri tabanı ve alan çalışmaları ile tespit etmekle yükümlüdürler.  Tespit edilen bu çocuklara mutlaka ulaşılmalı ve okula kayıtla yapılmalıdır. (Y.Uygulama Kılavuzu sayfa:39)

19 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 19-Aile ziyaretleri yapılarak aile hakkında gerekli bilgi toplanır ve çocuğun okula gelmesi için aile ikna edilir.

20 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 20-İkna edilemeyenlerin ikna olmama gerekçeleri tespit edilerek bunların ikna edilmesi için üst makamlarla iş birliği yapılır.

21 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 21-Alan taraması veya okula kazandırma çalışmaları sırasında nüfusa kaydı yapılmamış çocuklarında tespiti yapılarak okula kayıtları yapılır ve listeye dahil edilerek daha sonra nüfusa kayıt için nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir. (İKY.mad:17/c)

22 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 22-Kayıt İşlemleri; Okulun kayıt çevresinde olan ve e-okulda kayıtsız olarak görülen öğrencilerin tamamının kayıtlarının yapılmasına kadar sürdürülür ve bu çocukların okula devamları sağlanır

23 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 23e-kayıtın, Aday kayıt bölümünde yer alan çocukların tamamının kesin kayıtları... Eylül ayı içinde yapılır. (İGM. 22.07.2010 gün ve 11012862 sayılı emri)

24 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 30 24-Mülki amirler, Eğitim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler. (222 SK. mad.52)

25 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 25-Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve Eğitim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır. Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülki amirlere bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır.  Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlerin bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder. (222 SK.mad:53)

26 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 26- Resmi Sağlık Kurullarından “Sağlık durumu, zorunlu öğrenim çağı süresince okula devam etmesi uygun değildir.” Hükmünü taşıyan rapor alanlar için devam zorunluluğu aranmaz. Bunlar Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yönlendirilir. Haklarında kovuşturma yapılmaz. (İKY: mad.31/a).

27 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 27-Dört ay veya daha uzun süre raporlu olan öğrencilerin, Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi gereği evde eğitim almaları sağlanır.  Evde eğitim hizmetleri ilçe MEM.de kurulmuş olan Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından planlanır. (Özel Eğitim Hizmetleri Yön.mad:34)

28 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 28-Okula kayıt olmayan çocukları kaydedip, yetiştirici sınıf kapsamındaki çocukların yaş ve eğitim durumlarıyla ilgili bilgilerini içeren Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Tespit Formu'nu (EK–1) düzenleyerek yetiştirici sınıflar komisyonuna gönderir (İKYSAİY: mad.9), Öğretim yılının I. ve II. dönemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde EK-1 Formaları güncellenmiş olarak YSK’ gönderilmesi gerekir (Y.U.Kılavuzu.sayfa:39).

29 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 29-Okulun kayıt çevresinde olup; Okuldan mevzun veya ölmüş olmasına rağmen e okulda devamsız öğrenci olarak işlem gören çocuklar ile TC. sorunu olan ve MERNİS kayıtları yanlış olan çocukların durumları belgelendirilip durum üst makamlara bildirilir ve bunların takibi yapılır.

30 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 30-Okula kazandırma çalışmalarıyla ulaşılan her çocuk için Yetiştirici Sınıf Çocuk veya Öğrenci Bildirim Formu (EK–2) doldurulur. Okula kazandırma çalışmaları başarıyla sonuçlanan çocukların bu formları, yetiştirici sınıfa devam edecekleri ilköğretim kurumuna gönderilir. (İKYSAİY: mad.10/3)

31 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 31-Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Okula Kazandırma çalışmaları ile ilgili olarak Form(EK–3) ile İlçe Yetiştirici Sınıf Komisyonuna bilgi verilir. (İKYSAİY: mad.10/3)

32 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 32-Okul yönetiminin, Okula kazandırma çalışmaları; EK–1 Formunda yer alan çocukların tamamını okula kazandırıncaya kadar devam edecektir. (İKYSAİY: mad.10/4),

33 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 33-Yetiştirici Sınıflara:  YSÖP sınıfları öğrencilerin yaş ve öğrenim durumlarına göre ayrı-ayrı ve en az 10 en fazla 20 öğrenci ile açılır. (İKYSAİY.mad.13/1),  Farklı yaş gruplarından aynı yetiştirici sınıf öğretim programını izleyecek en az 10 öğrencinin bulunması hâlinde; Yetiştirici sınıf açılır. (İKYSAİY.mad.13/1-a),  1-3 A, 1–3 B veya 4–5 programlarına devam edecek en az 10 öğrencinin bulunması hâlinde birleştirilmiş sınıf açılır. (İKYSAİY.mad.13/1-b),  Yukarıda belirtilen sayıda öğrenci bulunmaması durumunda derslik ve öğretmen sorunu bulunmayan okullarda yeterli sayı aranmadan program açılacaktır. (İGM:05.10.2010 gün ve 200/15870 sayılı emri)

34 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 34- YSK Tarafından Yetiştirici sınıf açmak üzere görevlendirilen ilköğretim kurumu müdürü belirleyeceği;  Müdür yardımcısı veya öğretmenin başkanlığında  Bir rehber öğretmen  Bir sınıf öğretmeninden PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU oluşturur.

35 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 35- Planlama ve değerlendirme komisyonunun ve görevleri 2) Planlama ve değerlendirme komisyonu, çocukların yaş ve eğitim durumları ile gelişim özelliklerini dikkate alarak; a) Uygulanacak yetiştirici sınıf programları ile programların başlangıç ve bitiş tarihlerini, b) Hangi sosyal etkinliklerin uygulanacağını ve uygulama süresini, c) Her yetiştirici sınıf programına ait haftalık ders dağıtım çizelgesini, ç) Öğretmen ve sınıf ile eğitim öğretim materyali durumunu, içeren yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Öneri Formu'nu (EK–4) hazırlar.

36 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 36-(3) Ek–4 Formu, yetiştirici sınıf açma teklifi ile birlikte okul müdürlüğünce yetiştirici sınıflar komisyonuna gönderilir. (4) Planlama ve değerlendirme komisyonu yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin yapılacak tüm çalışmalarda okul aile birliği ile işbirliği yapar..

37 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 37 1-Yetiştirici sınıf öğretim programları, uygulanmakta olan ilköğretim programları çerçevesinde hazırlanır. Bu sınıflarda; a) Yetiştirici Sınıf 1–3 A ve Yetiştirici Sınıf 1–3 B (8 Hafta), b)Yetiştirici Sınıf 4–5 ve Yetiştirici Sınıf 6–7 (10 Hafta) olmak üzere, öğretim programları uygulanır. (2) Her öğretim programında, yetiştirici sınıf için belirlenmiş zorunlu ve seçmeli dersler, sosyal etkinlikler ile rehberlik faaliyetlerine yer verilir. (YSAİY.mad:15)

38 Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu TEŞEKKÜRLER Konularla İlgili: Görüş, Öneri ve Sorularınızı Aşağıdaki E- Posta Adresimize Gönderebilirsiniz. Hasan GÜNER- 05055945248 denetim55@hotmail.com Mehmet DEMİREL mdemirel29@gmail.com


"Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanlığı YSÖP Grubu 1 1-İLKÖĞRETİME ERİŞİM- DEVAMIN İZLENMESİ VE YETİŞTİRİRCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (YSÖP)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları